Základní škola Nezvěstice

ZŠ Nezvěstice
Nezvěstice čp. 69, 332 04 Nezvěstice
IČO: 75006774, Tel.: 377 891 178
E-mail: zsnezvestice@cbox.cz
Školní řád (.DOCX 88 kB)
e žákovská knížka ico Elektronická žákovská
Pověřencem školy pro GDPR je ing. Milan Krabec, MBA, e-mail: milan.krabec@seznam.cz
 
Základní škola Nezvěstice
talíř Výber oběda online ze dvou jídel na www.strava.cz, aktuální jídelák ZŠ online - tisk

Novinky ze školy – školní rok 2018/2019

Akce školy | Nabídka kroužků |

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách během školního roku 2018/2019

Provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí.
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

(02.10.2018)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

2. října 2018 – třídní schůzka 1. tř. , 16.00 hod. 

15. listopadu 2018 – třídní schůzky všech tříd, 16.00 hod., následně konzultace 2. stupeň – od cca 16.30 – 16.45 do 18 hod. 

8. ledna 2019 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.

9. dubna 2019 – zápis do 1. třídy, 14.00 – 18.00 hod.

16. dubna 2019 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.

4. června 2019 – pro rodiče žáků budoucí 1. třídy, 16.30 hod.

Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě. 
Konzultační dny výchovného poradce Mgr. Ivany Feifrlíkové: úterý 15.15 – 16.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě)

(02.10.2018)

Přerušení dodávky elektřiny 16. října 2018 – obědy nebudou

Ve úterý 16. října bude v obci Nezvěstice přerušena od 8.00 do 15.00 hod. dodávka elektrického proudu. V tento den tedy školní kuchyně nebude vařit.

(02.10.2018)

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

I v letošním školním roce proběhne ve dnech od 1. do 19. 10. 2018 soutěž tříd ve sběru kaštanů a žaludů, kterou pro žáky každoročně pořádá naše škola ve spolupráci se Sdružením myslivců z Lipnice. Ti tradičně připravují pro tři nejlepší třídy sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů.
Ráno v čase 7.35 – 7.50 hodin mohou děti odevzdávat plody v šatně vychovatelkám I. Matuchové a I. Huňáčkové, kterým budou při vážení a evidenci pomáhat žáci 9. třídy. Po týdnu vždy budeme zveřejňovat průběžné pořadí tříd. Rozhodujícím kritériem bude množství nasbíraných plodů v přepočtu na jednoho žáka třídy.
Věříme, že stejně jako loni se do sběru aktivně zapojí všechny třídy a že překonáme předloňský neuvěřitelný rekord 4501 kg.

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

(02.10.2018)

Akce školy

Září 2018

03. 09. – zahájení šk. roku, hosté – vedení obce, kronikářka
06. 09. – mimoškol. akce, výstava Kořeny v Zpč. muzeu, 4. tř., odjezd 12.30 hod., zájemci
07. 09. – atletické závody v Blovicích, otevření nového hřiště, 9.30 hod.
12. 09. – ukázka, taneční kroužek Salsation, 9.40 – 9.50 hod., sport. hala
13. 09. – seznamovací výlet 6. A, B
14. 09. – seznamovací exkurze – Dny vědy a techniky v Plzni, 6. A, B
14. 09. – fotografování žáků 1. třídy, 8 hod.
18. 09. – tandemová výuka Aj, 3. hod, 4. hod. – 7. B
19. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4., 5. B
20. 09. – atletický čtyřboj, kat. IV., 8., 9. roč. – H, D
20. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. A
23. 09. – kulturní pásmo k vítání občánků na obecním úřadu, 10 hod.
24. 09. – tandemová výuka Aj – 3. B, 3. hod.
27. 09. – tandemová výuka Aj, 3. A, 2. hod.
27. 09. – sázení líp ke 100. výročí republiky, kulturní pásmo, 3. roč., 17 hod.

Říjen 2018 – projektový měsíc ke 100. výročí republiky

02. 10. – třídní schůzka 1. roč., 16 hod.
02. 10. – tandemová výuka Aj, 3. hod, 4. hod. – 7. B
02. 10. – exkurze do plzeňského podzemí, 3. A, B, odjezd vlakem 8.30hod.
02. 10. – výstava 100PYv DEPU Plzeň, 100 let republiky, 2. A, B, odjezd 10 hod. autobus
08. 10. – poznávací exkurze do Prahy, Mise Vyšehrad, 7. A, B
10. 10. – testy profiorientace, 9. roč., přihlášení žáci
11. 10. – beseda s pracovníkem Záchr. stanice Sp. Poříčí, 13 hod. – ŠD I., 14 h. – ŠD II.
11. 10. – beseda o kyberšikaně – 1. část, 6. A, B, 1., 2. hod.
15. – 19. 10. – Vláčkový týden – Olomoucký kraj, školní družina (celoroční projekt)
16. 10. – beseda o 35. pěším pluku za světové války, 1., 2. h. – 8. A, 3., 4. h. – 7. A, 6., 7. h. – 7. B (knihovna)
16. 10. – výstava 100PY v Depu – 100 let republiky, 8. B, odjezd vlakem 11.30 hod.
17. 10. – ekologický program Tonda obal na cestách, 2. h. – 2. A, 3. A, 3. h. – 2. B, 1. r., 4. h. – 5. B, 3. B, 5. h. – 5. A, 4. r.
17. 10. – beseda s kronikářkou obce – 100 let republiky, 4. roč.
17. 10. – školní turnaj ve florbalu, 13.45 hod.
18. 10. – beseda o kyberšikaně – 2. část, 6. A, B, 1., 2. hod.
18. 10. – výstava 100PY v Depu – 100 let republiky, 9. A, odjezd vlakem 11.30 hod.
19. 10. – divadlo Dialog – Sen noci svatojánské, 9.15 – 7. A, B, 10.45 hod. – 8. A, B
22. 10. – tandemová výuka Aj – 3. B, 3. hod.
23. 10. – beseda s pracovníkem Záchr. stanice Sp. Poříčí, 13 h. – ŠD IV. 14 h. – ŠD III.
23. 10. – výstava 100PY v Depu – 100 let republiky, 8. A, odjezd vlakem 11.30 hod.
23. 10. – seminář Bezpečné zacházení s mobilem, kyberšikana, 2., 3. hod., 4. roč.
23. 10. – výstava na zámku Hradiště, 100 let republiky, 5. A, B
24. 10. – beseda o 35. pěším pluku za světové války, 1., 2. h. – 9. B, 3., 4. h. – 9. A, 5., 6. h. – 8. B (knihovna)
25. 10. – výstava 100PY v Depu – 100 let republiky, 9. B, odjezd vlakem 11.30 hod.
25. 10. – výstava na zámku Hradiště, 100 let republiky, 2. A, B
25. 10. – tandemová výuka Aj, 3. A, 2. hod.
26. 10. – exkurze do planetária, 5. A, B, 8 hod.
V rámci vyučování menší předmětové projekty ke 100. výročí republiky.

(02.10.2018, aktualizováno 11.10.2018)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2018/19

od 1. 10. 2018

  5
11. 40 – 12. 25
6
12. 35 – 13. 20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00
Po Deskové hry I.
Matuchová / Huňáčková
ŠD 1. roč. – 2 skup.
    Keramický 
Medová (exter.)
1., 2. st.
14 – 15.30 hod.
    (Ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.
(Ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.
    Výtvarná dílna 
Pánková
6. – 9. roč. 
sudý týden (13.30 – 15.00)
Výtvarná dílna 
Pánková
6. – 9. roč.
sudý týden (13.30 – 15.00)
    Malý modelář – stavebnice Merkur
4. – 7. roč.
lichý týden
Pánková (13.30 – 15.00)
Malý modelář – stavebnice Merkur
4. – 7. roč.
lichý týden
Pánková (13.30 – 15.00)
Út Logik 
Hradecká
ŠD 1. roč.
Pohybové hry
Kotlár
3., 5. roč.
   
St   Výtvarný II.
Brabcová
1. / 3., 4., 5. tř.
2 skup. / 1x za 14 dní
Výtvarný II. 
Brabcová
1. / 3., 4., 5. tř.
2 skup. / 1x za 14 dní
 
    Dopravní
Brudnová
4. – 9. roč.
 
    Florbalový
Kotlár
2. st.
Florbalový
Kotlár
2. st.
    Technické dílny
Vávra – ext.
6. – 9. roč.
Technické dílny
Vávra – ext.
6. – 9. roč.
Čt Pohybové hry 
Matuchová
ŠD 2. A/ 2. B
střídání po týdnu
  Šití a ruční práce
Hachová K.
3. A, 3. B
Šití a ruční práce
Hachová K.
3. A, 3. B
Tvořílci (prac. činnosti)
Hradecká
ŠD 2. A/ 2. B
střídání po týdnu
Výtvarný I. 
Hrubá
1. – 5. roč.
Výtvarný I. 
Hrubá
1. – 5. roč.
 
  Čtenářský
Brabcová
5. A, B
(12.45 – 13.30)
Pohybové hry 
Brudnová
4. roč. (13.15 – 14.00)
Od 15.00 hod.!
Salsation
15.00 - 15.45 hod.
(Sportovní hala - gym. sál)
So
nebo Ne
      Turistický
Brudnová
3. – 9. roč. (2x měs. turistické výpravy)

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici na nástěnce u jídelny. Podepsané přihlášky odevzdají děti vedoucím kroužků (u keramického kroužku, kroužku Salsation a Technických dílen předají třídním učitelům). Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj. od října 2018 do ledna 2019. Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2018 – leden 2019. Žáci ho uhradí vedoucím všech kroužků do 27. září nebo nejpozději na první schůzce (v případě keramického kroužku). Pokud budou žáci ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, pak provedou úhradu do 31. ledna 2019. Ceny jsou zatím předběžné, mohou se změnit podle počtu přihlášených (každý týden/střídání skupin po 14 dnech apod.).

Poplatek za 1. pololetí činí:

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Pohybové hry (1 hod.) školní družina
2. A/2. B
Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Tvořílci (1 hod.) Školní družina
2. A/2. B
Bc. Soňa Hradecká V rámci školní družiny zdarma
Deskové hry (1 hod.) – 2 skupiny Školní družina 1. roč. Ivana Matuchová
Ilona Huňáčková
V rámci školní družiny zdarma
Logik (1 hod.) Školní družina 1. roč. Bc. Soňa Hradecká V rámci školní družiny zdarma
Technické dílny (2 hod.) 6. – 9. roč. Vávra – ext. zdarma
Salsation (1 hod.) 5. – 9. roč. E. Fremrová – ext. 300
Pohybové hry (1 hod.) 4. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Pohybové hry (1 hod.) 3., 5. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 300
Florbalový (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 600
(Ne)tradiční sporty (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 600
Výtvarný I. (2 hod.)
2 skup. /1x za 14 dní
1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 400
Výtvarný II. (2 hod.)
2 skup. /1x za 14 dní
1. /3., 4. a 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 400
Šití a ruční práce (2 hod.) 3. roč. Mgr. Klára Hachová 700
Výtvarná dílna (2 hod.)
1x za 14 dní
6. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 400
Malý modelář (stavebnice Merkur) (2 hod.) 1x za 14 dní 4. – 7. roč. Mgr. Petra Pánková 300
Dopravní (1 hod.) 4. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Čtenářský (1 hod.) 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 300
Turistický (sobotní nebo nedělní vycházky 1x za 14 dní) 3. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 600
Keramický (2 hod.) 1. – 9. roč. Lucie Medová – ext. 1 000

Pro starší žáky, kteří mají zájem o témata související s technikou, jsme od škol. roku 2016/17 otevřeli ve spolupráci s místní firmou DFH Haus s. r. o. kroužek Technické dílny. Žáci pracovali ve školních dílnách, přes praktickou zkušenost a zároveň zábavné prvky měli možnost objevit své sklony a nadání pro techniku a řemeslo. Materiální i personální náklady zajišťuje firma a pro děti je tedy zdarma. Vedoucím kroužku bude pracovník firmy.

Zcela nově bude probíhat kroužek Salsation, což je zábavný taneční program spojující prvky funkčního tréninku s tanečními pohyby. Slovo Salsation bylo vytvořené ze dvou slov – Salsa (není z tanečního rytmu, ale ze španělského slova SALSA – omáčka, protože SALSATION je směs různých rytmů, kultur a tanečních stylů) a Sensation (tento program klade velký důraz na muzikalitu, vyjádření textu písní, pocitů a také zahrnuje funkční trénink). Na kroužku Salsationu rozhýbají a posílí děti celé tělo formou tanečních choreografií. Mohou se těšit na rytmy nabité energií a pozitivní atmosféru. Kroužek bude probíhat vždy v pátek od 15.00 do 15.45 v gymnastickém sále sportovní haly, je určen pro děti ze 4. – 9. ročníku a vedoucí kroužku je Edita Fremrová, e.fremrova@seznam.cz, tel. 605 352 378.

Kroužky organizované jinými subjekty

Pro rozšíření nabídky nabídla škola prostory pro práci dalších kroužků, které organizují jiné subjekty. Jejich vedoucí si nábor organizují sami, stejně tak si vyřizují platby a mají plnou odpovědnost za svěřené děti. 
Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15. 20 – 16. 20 hod., Sportovní tanec (8 – 15 let), 16. 20 – 17. 50 hod., přihlášky u vedoucího Filipa Gregoriadese – oba kroužky probíhají již od 12. září ve sportovní hale v Nezvěsticích, kontakt tel. 720 121 061 nebo p. A. Šimánková tel. 604 204 763. 

Pro všechny zájemce, kteří by chtěli rozvíjet svůj pohybový talent, již od 7. září probíhá vždy od 15.15 do 16.45 hod. ve sportovní hale kroužek gymnastiky pro žáky všech věkových kategorií pod vedením zkušené cvičitelky Věry Kojanové, tel. 606 063 005.

(10.09.2018, aktualizace 18.09.2018)

Informace pro strávníky školní jídelny

Školní kuchyně byla v rámci vestavby školy rekonstruována, od 1. března 2018 nabízí všem strávníkům možnost výběru ze dvou jídel.

Výběr jídla se bude provádět na portálu www.strava.cz – zadávejte číslo zařízení 3343, nejlépe je provést výběr vždy na nadcházející celý týden. Každý strávník, který má přihlášený oběd, má automaticky nastaveno jídlo č. 1, pokud chce jídlo č. 2, musí si ho objednat přes výše uvedený portál.

Jestliže by někdo zapomněl zadat výběr jídel, bude automaticky vydáno jídlo č. 1. Pokud si jídlo č. 2 zvolí méně než 20 strávníků, bude všem automaticky nastaveno jídlo č. 1.

Výběr se provádí 3 dny předem (např. na čtvrtek je možné vybrat jídlo nejpozději v pondělí).

Pokud nemá někdo možnost připojení k internetu, může si výběr jídla objednat u vedoucí školní jídelny (377 891 201), ale opět pouze 3 dny předem. Po tomto termínu nebude možné již číslo jídla změnit.

Důležité upozornění:

Každý nový strávník musí provést registraci na portálu www.strava.cz, je tedy nutné vyzvednout si u vedoucí jídelny přihlašovací údaje (jméno a heslo). Většina současných strávníků si již dříve údaje u vedoucí jídelny vyzvedla a odhlašovala přes něj obědy. Pokud však někdo portál nevyužíval a heslo zapomněl, zavolá vedoucí jídelny.

V případě nemoci nebo z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů se odhlašování a přihlašování obědů provádí na portálu nejpozději den předem do 14 hod., pouze ve výjimečných případech na daný den osobně nebo telefonicky do 8 hodin ráno.

Všichni strávníci musí nosit s sebou na oběd kartu nebo čip, aby kuchařka při výdeji viděla na čtecím zařízení číslo objednaného jídla. Pokud někdo výjimečně zapomene, pak si ráno do 8 hod. musí u vedoucí jídelny vyzvednout tzv. náhradní stravenku. Bez ní nemůže být oběd vydán.

Žádáme rodiče o včasnou úhradu za obědy, a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci (úhrada se provádí zpětně, tedy poprvé v říjnu za obědy odebrané v měsíci září).

Drahomíra Žáková, vedoucí školní jídelny

(27.08.2018)

Informace k zahájení školního roku 2018/19

Zahájení škol. roku proběhne v pondělí 3. září 2018 ve třídách (od 7,55 zhruba jednu vyuč. hodinu).

Žáci 1. třídy – počkají venku, p. uč. třídní Mgr. L. Königsmarková a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy (1. patro nad školní družinou, č. dv. 9).

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Chválenice dostanou 3. září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu a dosud učebnice nemají – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B bude vyvěšen od 30. srpna u vchodu.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.30 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Přihlášky na obědy nových žáků přijímá vedoucí jídelny od 27. do 31. srpna vždy od 8 hod. do 14 hod. (možno i telefonicky na čísle 377 891 201), ostatní žáci jsou od úterý 4. září automaticky přihlášeni.

První školní den se z důvodu malého zájmu nevaří.

Umístění tříd, třídnictví – 2018/2019

Třída 2018/19 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. 2.A Mgr. Lad. Königsmarková 24
2.A 1.A Mgr. Jaroslava Hrubá 18
2.B 1.B Mgr. Zdeňka Hiclová 20
3.A 5. Mgr. Zděnka Kloboučníková 22
3.B 2.B Mgr. Klára Hachová 20
4. 3. Mgr. Květoslava Brudnová 26
5.A 4.A Mgr. Sylva Hajžmanová 21
5.B 7.B Mgr. Anna Brabcová 21
      172
       
6.A 8.B (jazyk učebna I.) Mgr. Jan Skalák 18
6.B 9.B (učebna fyziky, 3. NP) Mgr. Šárka Matuchová 21
7.A 6.A Mgr. Ivana Feifrlíková 28
7.B 6.B (učebna Vv, 3. NP) Mgr. Petra Pánková 24
8.A 7.A (učeb. chemie, 3. NP) Mgr. Jana Honzová 22
8.B 9.A Mgr. Ladislav Kotlár 22
9.A 8.A Mgr. Ivana Kružíková 18
9.B č.dv.78 Mgr. Petra Řežábková 17
      170
Celkem     342

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)
přízemí: ŠD I., ŠD II., kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny
1. patro: 1., 3. A, 3. B, 4., 6. A (jazyková učebna I.), učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova)
přízemí: 2. A (současně i ŠD III.), 2. B (současně i ŠD IV.), 5. A, 5. B, přístavek – třída MŠ
1. patro: 7. A, 8. B, 9. A, 9. B, počítačová učebna

Půdní vestavba 6. B (učebna fyziky), 7. B (učebna Vv), 8. A (učebna chemie), jazyk. učebna II.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2018/2019

(27.08.2018, aktualizováno 04.09.2018)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018


Nahoru