Základní škola Nezvěstice

ZŠ Nezvěstice
Nezvěstice čp. 69
332 04 Nezvěstice
IČO: 75006774
Tel.: 377 891 178
E-mail: zsnezvestice@cbox.cz
Školní řád (.DOC 240 kB)
e žákovská knížka ico Elektronická žákovská
 
Základní škola Nezvěstice
talíř Výber oběda online mezi jídlem č. 1 a č. 2 na www.strava.cz, jídelák 16.-30.4.2018 ke stažení

Novinky ze školy – školní rok 2017/2018

| akce školy | lyžařský výcvik | Informace k volbě povolání | nabídka kroužků |

Zápis do první třídy 10. dubna 2018

K zápisu do 1. ročníku se 10. dubna 2018 dostavilo 35 dětí, z toho 31 z našeho školského obvodu bylo vzhledem k možné kapacitě přijato.

Několik rodičů požádalo o odklad školní docházky a ti by měli doložit do 31. května dvě příslušná doporučující vyjádření, a to odborného lékaře nebo klinického psychologa a také školského poradenského zařízení.

Poprvé jsme dali možnost rodičům zarezervovat si přesný čas zápisu, učebnu i vyučující, která zapisuje. Zápis tak probíhal ve třech učebnách 1. patra od 14 hod. do 18 hod. naprosto plynule a nikdo nemusel čekat.

Děti byly velice šikovné, měly připravené pěkné básničky, písničky, jako venkovské děti skvěle poznávaly domácí zvířata a jejich mláďata a dobře se orientovaly v geometrických tvarech i barvách. Domů si jako upomínku na svůj slavnostní den odnesly pamětní listy i řadu drobných dárků od sponzorů, SRPŠ i ze školní družiny. Stejně jako v předchozích letech měly některé děti potíže s řečí a je velice důležité, aby rodiče s nimi ještě do začátku školní docházky docházeli k logopedovi a pravidelně s nimi řeč cvičili.

Pro příští školní rok počítáme s jednou početně silnou první třídou.

Naplněnost třídy bude záviset na počtu odkladů školní docházky.

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd se bude konat ve čtvrtek 7. června od 16.30 hodin v budově školy. Na schůzce bude vedle tř. učitelky 1. roč. přítomna i vedoucí vychovatelka. Rodiče se dozvědí všechny bližší informace včetně seznamu školních potřeb, které by měli pořídit a těch, které koupí škola.

Výsledek zápisu ke stažení v XLS: Vysledek-zapisu-2018

(13.04.2018)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy

pro základní vzdělávání pro spádovou oblast Základní školy Nezvěstice proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v úterý 10. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 h.

Zápis bude probíhat v 1. patře budovy (nad školními družinami) v současné 2. A, 2. B a 5. třídě. Pod tímto textem si můžete stáhnout zápisní list, žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a žádost o odklad PŠD, vytisknout si je a již předem doma vyplnit. Pro případ vyššího počtu přihlášených dětí, než které lze přijmout, stanovil ředitel školy následující kritérium: trvalý pobyt žáka ve školském obvodu (Nezvěstice, Žákava, Milínov, Šťáhlavice)
Povinně se k zápisu dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku (narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) a děti starší s odloženou školní docházkou.
Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2018 do prosince 2018 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2019 do června 2019 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími vyjádřeními, a to doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Pokud rodiče mají pochybnosti o zralosti dítěte a jeho úspěšném vstupu do 1. třídy, je vhodné se domluvit s předstihem se školským poradenským zařízením na vyšetření dítěte a doporučující vyjádření (+ vyjádření odborného lékaře) již přinést k zápisu spolu s žádostí o odklad. Obě doporučující vyjádření je třeba doložit nejpozději do 31. května 2018.

Podle počtu dětí s trvalým bydlištěm v našem školském obvodu můžeme předpokládat, že bude jedna první třída. Pokud bude vyšší počet odkladů, můžeme přijmout i děti z jiných školských obvodů.

Co je nutné u zápisu k základnímu vzdělávání doložit:

Ke stažení:

(09.03.2018, aktualizováno 14.03.2018)

Svíčkárna Litice

První den po jarních prázdninách se žáci 2. tříd mohli těšit na exkurzi do svíčkárny firmy RODAS, která má svou pobočku v Plzni-liticích. Milí majitelé se ujali slova a seznámili děti s tím, co všechno si během dopoledne vyrobí a také odnesou.
Zatímco jedna třída sledovala video týkající se výroby svíček, druhá se přesunula do dílny. Samozřejmě si děti nejprve pozorně a se zaujetím vyslechly, jak postupovat, a když bylo vše jasné, pustily se do práce. Bílé svíčky, které žáci mohli zdobit různě barevnými polevami, se během chvíle proměnily v originální kousky. Protože se blíží jaro, dalším výrobkem byl voskový zápich do květináče s motivem zajíčka nebo kuřete. V závěru tvoření si děti zahrály na alchymisty a namíchaly si vlastní sůl do koupele s esenciálními oleji.
Bylo důležité zjistit, na co jsou jednotlivé druhy solí vhodné, a podle toho tvořit kombinace. Každý si odnesl dvě svíčky, dva zápichy a pytlíček esenciální soli do koupele. Práce v příjemném prostředí děti moc bavila, z výrobků byly nadšené a těšily se, až jimi obdarují své rodiče, prarodiče nebo sourozence. Na konci exkurze jsme se porozhlédli v koutku s veškerým sortimentem, který firma nabízí. Na rozloučenou jsme si šli pohladit prasátko Viktora, které má svůj výběh na zahrádce svíčkárny. Děti si odvezly nejen plnou tašku zdařilých výrobků, ale také nevšední zážitek z jejich tvoření. Chtěli bychom ocenit vřelý přístup k dětem a přátelskou atmosféru.

Svíčkárna Litice Svíčkárna Litice Svíčkárna Litice Svíčkárna Litice Svíčkárna Litice Svíčkárna Litice

Mgr. Klára Hachová, tř. učitelka 2. B

(05.03.2018)

Novinka – od března dva druhy jídel

Od března 2018 vaříme dva obědy. Strávníci si budou volit online mezi jídlem č. 1 a č. 2 na www.strava.cz.

(28.02.2018)

Beseda o kyberšikaně

Dne 8. února 2018 se v naší škole uskutečnila pro žáky 6. ročníku beseda o kyberšikaně. Navštívili nás dva lektoři, kteří s námi probrali problematiku internetu a sociálních sítí. Nejprve zjišťovali, kolik z nás již má na sociálních sítích svůj profil nebo kanál na nějakém internetovém serveru (např. YouTube). Poté probíhala diskuze o tom, že není možné věřit všemu, co je na internetu zveřejněno. Lektoři nám dávali příklady zpráv, které byly pravdivé i nepravdivé a my jsme je měli rozpoznat. Některé zprávy totiž mají za úkol lidi buď vystrašit, nebo obelstít, aby např. posílali peníze podvodníkovi.
Lektoři nás rovněž poučili o tom, jaká pravidla bychom měli dodržovat při používání sociálních sítí. Upozornili nás, abychom si na své profily nedávali své osobní údaje, fotografie svého domu, okolí nebo fotografie jiných lidí bez jejich souhlasu. Také je nebezpečné přes sociální sítě sdělovat, kdy nebudeme doma apod. Takové údaje lze pak snadno zneužít lidmi, kteří mají špatné úmysly. Na závěr jsme si na rozdané papíry cvičně vyzkoušeli vyplnit si facebookový profil. Beseda byla pro nás užitečná, neboť v dnešní době užíváme internet opravdu všichni.

Filip Štětina, 6. A

(22.02.2018)

Exkurze do Jaderné elektrárny Temelín a do Krokodýlí Zoo

Dnes 13. února 2018 se uskutečnila exkurze devátých tříd do jižních Čech.
Vyjeli jsme v 7.45 a první zastávka nás čekala v Protivíně, kde jsme navštívili soukromou zoologickou zahradu. Viděli jsme zde 22 druhů krokodýlů z celkových 23 druhů na světě. Expozici měli doplněnou také jedovatými hady, například kobrou indickou a zmijí. Nesmíme také zapomenout na vzácnou rybu baheník a želvu kajmanku dravou. Někteří se s krokodýlem i vyfotografovali. Měli jsme štěstí a viděli jsme dokonce jejich krmení. Také jsme se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi krokodýlem a aligátorem a další zajímavosti. Cílem majitele je sestavit v zoo i na farmě chovné skupiny ohrožených a kriticky ohrožených druhů krokodýlů a chystá se i doprovodná kolekce filipínského ptactva.
Hned po exkurzi jsme jeli do jaderné elektrárny Temelín. Areál Temelína jsme viděli pouze zvenčí, ale mohli jsme jít do informačního centra, kde jsme zhlédli prezentační video a získali znalosti, jak se vyrábí elektřina a funguje jaderná elektrárna. Pak jsme zde měli možnost vidět pohybující se částice alfa a beta na projekci. Následně nás čekala cesta domů, kterou jsme si zpříjemnili malým občerstvením. Exkurze byla velice zajímavá a poučná.

Exkurze do Jaderné elektrárny Temelín

Mgr. Šárka Matuchová, učitelka fyziky

(22.02.2018)

Hvězdy, které přijely až k nám do školy

9. února jsme ve škole přivítali mobilní planetárium, které postupně navštívily děti z 3. – 5. ročníku.
Mobilní planetárium nabízí pro žáky programy o vesmíru formou filmu a diskuze pro doplnění učiva. Se zvědavostí jsme se těšili na program. Promítací kopule planetária, do které jsme se všichni vešli, byla ohromujícím zážitkem. Pořad Neuvěřitelný vesmír nás plně zaujal. Představte si, že ležíte a kolem vás je jen vesmír, hvězdy a planety.
Naučný výklad a diskuze pomohly zodpovědět otázky, na které snad zná odpověď jen astronom, astronaut nebo ufon. Prohlédli jsme si podrobně naši Galaxii a pozorovatelný vesmír. Moc se nám to líbilo, bylo to prostě skvělé – celé planetárium, planety a vše, co jsme se dozvěděli nového. Naučili jsme se více o nekonečném vesmíru a hlavně si to umíme lépe představit. To všechno i díky srozumitelnému a poutavému komentáři scénáristy a režiséra Vladimíra Kunze.
Také jsme si uvědomili, jak je ta naše „ modrá planeta“ maličká a zranitelná.
A úkolem pro všechny je ji chránit a zachovat pro další generace!

Hvězdy, které přijely až k nám do školy

Žáci 5. třídy

(22.02.2018)

Lyžařský kurz očima sedmáků

V neděli 7. ledna letošního roku vyrazila naše třída 7. A na lyžařský výcvik do Velké Úpy, která leží v Krkonoších. Penzion se jmenoval U Karla.
Cesta autobusem nám trvala přibližně 4 hodiny. Po příjezdu jsme dali kufry a batohy do pokojů, které nebyly nejhorší. Chvilku po druhé hodině jsme šli lyžovat. Vraceli jsme se okolo čtvrté hodiny. Večeře bývala po 18. hodině. Po 18:30 nám pan učitel každý den říkal různé věci o lyžování. A konečně potom nastalo volno a ve 21:30 večerka.
V pondělí jsme museli vstávat v 7:30 ráno. V 8 hodin byla snídaně a už v 9:00 jsme vyrazili lyžovat. Po 11 hodině jsme přišli a čekali na oběd. Zbytek dne byl programově téměř stejný. Úterý bylo podobné pondělku. Ve středu jsme navštívili Pec pod Sněžkou. Okolo čtvrté hodiny jsme se vrátili. Byl to nejlepší den na lyžařském výcviku. Ve čtvrtek odpoledne začala soutěž o různé sladkosti. V pátek 12. ledna nastal den odjezdu. Všichni si sbalili své věci a odjeli jsme zpátky do Nezvěstic.

Lyžařský kurz očima sedmáků Lyžařský kurz očima sedmáků

Miloš Soubusta, 7. A

Lyžařský výcvikový kurz třídy 7. B se konal od 14. do 19. ledna 2018. Do Velké Úpy, obce v Krkonoších, jsme vyjeli z Nezvěstic v 7:30 hodin.
Náš autobus vyrazil směrem na Rokycany, kde najel na dálnici vedoucí do Prahy. V autobusu jsme se bavili, smáli se, hráli hry a někteří spali. Cestou do Krkonoš jsme se zastavili u čerpací stanice a v Mc Donald’s se spousta z nás dala něco dobrého. Poté jsme jeli dál. Zanedlouho jsme viděli první sníh, všichni byli nadšení a nemohli se dočkat. Okolo dvanácté hodiny jsme dorazili do našeho cíle – penzionu U Karla.
Nanesli jsme si věci do penzionu a ubytovali se. Náš rozvrh dne se každý den opakoval. V 7:30 byl budíček a v osm hodin jsme měli snídani, mohli jsme si dát sladkou i slanou variantu. Po snídani jsme vyráželi na sjezdovku, kde jsme strávili celé dopoledne. Po obědě byl polední klid a pak nás čekaly opět lyže. Po odpoledním lyžování jsme se umyli a převlékli. V 18 hodin následovala večeře, hry, zábava, povídání a ve 21:30 hodin večerka.
Jeden den jsme místo odpoledního výcviku jeli autobusem do Pece pod Sněžkou. Měli jsme možnost si něco koupit. Do penzionu jsme se vraceli pěšky. Cestou jsme se koulovali, shazovali do sněhu, smáli se a celá třída si výlet náramně užila. Všichni přivítali i jednu přestávku, protože jsme ze všech zimních radovánek byli velmi vyčerpaní. Při pohledu na penzion jsme se zaradovali, protože jsme si mohli po náročné cestě oddychnout ve svých pokojích.
Na lyžařském kurzu se nám moc líbilo a i ti, kteří stáli na lyžích poprvé v životě, se naučili dobře lyžovat.
Tímto děkujeme za krásně strávený týden našemu třídnímu, panu učiteli Kotlárovi, a panu instruktorovi Matěji Černému.

Lyžařský kurz očima sedmáků Lyžařský kurz očima sedmáků Lyžařský kurz očima sedmáků

Anežka Baťková, 7. B

(13.02.2018)

Informace pro strávníky školní jídelny

Školní kuchyně byla v  rámci vestavby školy rekonstruována, od března bude personálně posílena, a proto můžeme od 1. března 2018 nabídnout všem strávníkům možnost výběru ze dvou jídel.

Výběr jídla se bude provádět na portálu www.strava.cz – zadávejte číslo zařízení 3343, nejlépe je provést výběr vždy na nadcházející celý týden. Každý strávník, který má přihlášený oběd, má automaticky nastaveno jídlo č. 1, pokud chce jídlo č. 2, musí si ho objednat přes výše uvedený portál.

Jestliže by někdo zapomněl zadat výběr jídel, bude automaticky vydáno jídlo č. 1. Pokud si jídlo č. 2 zvolí méně než 20 strávníků, bude všem automaticky nastaveno jídlo č. 1.

Výběr se provádí 3 dny předem (např. na čtvrtek je možné vybrat jídlo nejpozději v pondělí).

Pokud nemá někdo možnost připojení k internetu, může si výběr jídla objednat u vedoucí školní jídelny Drahomíry Žákové (377  891  201), ale opět pouze 3 dny předem. Po tomto termínu nebude možno již číslo jídla změnit.

Důležité upozornění:

Každý nový strávník musí provést registraci na portálu www.strava.cz, je tedy nutné vyzvednout si u vedoucí jídelny přihlašovací údaje (jméno a heslo). Většina současných strávníků si již dříve údaje u vedoucí jídelny vyzvedla a odhlašovala přes něj obědy. Pokud však někdo portál nevyužíval a heslo zapomněl, zavolá vedoucí jídelny.

V případě nemoci nebo z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů se odhlašování a přihlašování obědů provádí na portálu nejpozději den předem do 14 hod., pouze ve výjimečných případech na daný den osobně nebo telefonicky do 8 hodin ráno.

Všichni strávníci musí nosit s  sebou na oběd kartu nebo čip, aby kuchařka při výdeji viděla na čtecím zařízení číslo objednaného jídla. Pokud někdo výjimečně zapomene, pak si ráno do 8 hod. musí u vedoucí jídelny vyzvednout tzv. náhradní stravenku. Bez ní nemůže být oběd vydán.

Drahomíra Žáková, vedoucí školní jídelny

(01.02.2018, aktualizováno 12.02.2018)

Herna deskových her pro rodiče s dětmi

Ve dnech 21. a 22. prosince 2017 se ve IV. oddělení školní družiny uskutečnila herna deskových her pro rodiče s dětmi. Společná akce měla přispět ke společně strávenému času, rodičům umožnila nahlédnout do družiny a podívat se, jak děti pracují, jak se hezky sblížily od nástupu do školy a co všechno už společně zvládneme.
Pro všechny rodiče byla připravena hádanka. Měli poznat, který vánoční strom maloval jejich potomek. Nakonec se ukázalo, že je to úkol nadmíru těžký a správně to uhodnout nebylo vůbec lehké. Obrázek si odnesli rodiče domů.
Na jiném stanovišti malovali rodiče – třeba i s dětmi – malou vánoční ozdobu ze slaného těsta, které bylo už předem připraveno. Vznikaly krásné dekorace, které ozdobily nejeden vánoční strom. O malování byl obrovský zájem.
Samotná herna měla velký úspěch, najednou byla třída plná dětí i dospělých. Moc jsme si to užili, bylo veselo u her i u povídání. Akce měla velký úspěch, a ač se konala v brzkých odpoledních hodinách, kdo přišel, určitě nelitoval.
Doufám, že se nám další společné akce podaří brzy uspořádat. A sejdeme se znovu, třeba u jasného favorita letošní herny – u JENGY!

Herna deskových her pro rodiče s dětmi Herna deskových her pro rodiče s dětmi Herna deskových her pro rodiče s dětmi Herna deskových her pro rodiče s dětmi Herna deskových her pro rodiče s dětmi

Soňa Hradecká, vychovatelka IV. odd. ŠD

Ukázka dravých ptáků

Dne 13. prosince navštívil naši školu pan Miloslav Vondruška s ukázkou dravých ptáků. Celý program se odehrával v místní sportovní hale, kde předvedl žákům 1. stupně sovu pálenou, orla skalního, krkavce, výra velkého a káně. Paní učitelky si mohly vyzkoušet přistání dravců na sokolnické rukavici. Děti si s nadšením zase nechávaly přelétat dravce těsně nad hlavami. Pan Vondruška doprovázel letové ukázky zajímavým výkladem o životě, lovu a chovu dravých ptáků. Žáci se dozvěděli i něco málo z historie sokolnictví. Na závěr pan Vondruška odpověděl dětem na velké množství dotazů.
Šárka Kozlerová, asistentka pedagoga

(17.01.2018)

Mediální výchova pro deváťáky

Hned po vánočních prázdninách 3. ledna 2018 čekal na žáky devátých tříd zajímavý seminář s názvem Mediální výchova. Lektorka s pracovními zkušenostmi z mediální oblasti se snažila mladým posluchačům přiblížit, jak dnešní sdělovací prostředky fungují, v čem jsou prospěšné a jaká úskalí v nich mohou číhat.
Dvouhodinová dotace umožňovala dostatečnou interaktivní prezentaci, ale také prostor pro zvídavé dotazy deváťáků. Největší zájem vzbudilo internetové zpravodajství a sociální sítě – facebook a instagram. Nejvíce dotazů směřovalo ke způsobům mediální manipulace a možnostem jejího rozpoznání.
Žáci si z programu odnesli řadu konkrétních poznatků, které by jim měly pomoci lépe se orientovat v současném světě, který je informacemi doslova přeplněn.

Mgr. Jan Skalák, tř. učitel 9. A

(17.01.2018)

Prohlídka půdní vestavby a zpívání u vánočního stromu

První adventní neděle v Nezvěsticích je ve znamení tradiční akce – rozsvícení vánočního stromu před školou, které bývá spojené s vánočním jarmarkem a kulturním programem našeho pěveckého sboru pod vedením Mgr. Sylvy Hajžmanové. Letos byla tato akce velmi bohatě navštívena, neboť byla ještě obohacena o prohlídku nové půdní vestavby, která byla potřebná vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu žáků školy.

Od 14 hodin začal v jídelně vánoční jarmark, krásná ukázka šikovnosti a nápaditosti nezvěstických občanů. Na 15 hodinu byli pozváni bývalí učitelé a zaměstnanci školy, kteří si jako první za doprovodu ředitele školy a starosty obce prohlédli nově vybudované prostory. Bez nadsázky lze říci, že byli nadšeni zajímavým dispozičním řešením nových učeben, krásně barevným nábytkem ve třídách i prostornou galerií.

Od 16 hodin pak i za účasti televize ZAK začala prohlídka pro veřejnost. I tady jsme od návštěvníků, rodičů i bývalých žáků slyšeli slova chvály, i když drobné závady se stále ještě odstraňují. V prostorách tzv. velké půdy byly zbudovány čtyři učebny (fyziky, chemie, výtvarné výchovy a cizích jazyků), z nichž tři slouží zároveň jako kmenové třídy. Vedle nich pak jsou kabinety fyziky, chemie, výtvarné výchovy, sklad Vv, dále sociální zařízení a serverovna. Prostorná galerie je propojena do 2. NP točitým schodištěm s budoucím infocentrem a knihovnou.

Půdní vestavbou se výrazně zlepšily také pracovní podmínky pro pedagogy a ekonomku školy. Ze stávající třídy v 1. NP byla zřízena nová, prostorná a moderně vybavená sborovna s připojením všech pracovních míst na optický kabel, s kopírkou a tiskárnou. Z původní sborovny byla zřízena šatna pro pedagogy. Obě místnosti plánujeme do budoucna propojit se stávající školní kuchyňkou, aby zde bylo potřebné zázemí i prostor pro jednání s rodiči. Z původní sborovny byla vybudována nová ředitelna s větším místem pro jednání a do původní ředitelny se přestěhovala ekonomka školy. Tím získala samostatný prostor, stejně tak se osamostatnila místnost pro kabinet školní družiny. Zde mají své pěkné zázemí vychovatelky školní družiny.

Kompletně byla také rekonstruována školní kuchyně, paní kuchařky se musely naučit připravovat jídla zcela jinak, převážně v konvektomatech a musíme říci, že se jim to daří. Každým týdnem nám chutná víc a více. Od 1. března bychom chtěli zavést výběr ze dvou jídel.

Škola se půdní vestavbou stala bezbariérovou. Celá akce probíhala v rámci projektu MŠMT Rozšíření kapacity základních škol, obec finančně přispívala 15 %.

Vestavba začala v říjnu 2016, fotografie níže přibližují některé fáze stavebních prací. Ty bohužel probíhaly s mnohými potížemi, během února a března bylo vodou vyplaveno celé 2. NP v důsledku špatného zakrytí střechy stavební firmou (viz foto). I v dalším průběhu měla firma Kaziko problémy s dodržováním termínů i s odstraňováním závad konstatovaných na kontrolních dnech. Během celého roku kladla přístavba velké nároky na žáky, učitele i další zaměstnance školy kvůli zvýšené prašnosti, stavebnímu ruchu i různým přesunům tříd v důsledku zatékání do 2. NP. Vestavbou byly zasaženy i prostory suterénu, 1. NP i 2. NP a nový školní rok 2017–18 byl zahájen v těchto prostorách jen díky velkému úsilí obecního úřadu, zejména starosty obce a díky prázdninové pomoci pedagogů, pana školníka i dobrovolníků a řemeslníků z Nezvěstic i okolí.

Vybudováním nových prostor se i do budoucna vyřeší problém s narůstajícím počtem žáků. Kapacita školy byla navýšena z 320 na 400 žáků, kapacita jídelny pak z 300 na 400 strávníků. Záměrem také bylo navýšením počtu učeben pomoci mateřské škole při řešení případného budoucího nedostatku místností v jejích prostorách.

Těšíme se, že v kvalitně vybavených odborných a zároveň kmenových učebnách budeme mít výborné podmínky pro výuku s využitím moderní techniky.

Obec ve spolupráci se školou podala rovněž žádost v rámci IROP na půdní vestavbu tzv. malé půdy. Pokud bude žádost úspěšně vyřízena, pak v příštím školním roce vzniknou na této půdě dvě učebny – matematiky a přírodopisu a učebna vaření. Kromě toho plánujeme v 1. NP přesun a nové moderní vybavení stávající školní dílny, abychom podpořili zájem dětí o technické obory.

Celé adventní odpoledne pak zakončilo vystoupení dětí u vánočního stromu. Ještě předtím starosta obce předal místním hasičům klíče od nového vozidla a zmínil některé údaje o půdní vestavbě včetně poděkování všem zainteresovaným. Poté ředitel školy poděkoval starostovi obce, zastupitelstvu, zaměstnancům obce i všem těm, kteří se podíleli na schválení záměru a na realizaci půdní vestavby. Stejně tak jeho slova díků patřila řemeslníkům i dobrovolníkům z obce a okolí, kteří pomohli v prázdninových měsících, a rodičům žáků za trpělivost. V závěru ocenil i skvělý přístup pedagogů, zaměstnanců školy i žáků, kteří společně úspěšně zvládli minulý „stavební“ školní rok.

Pak už následovala kouzelná formulka pro rozsvícení stromu a na nádvoří školy zatančily děti z tanečního kroužku Andrey Šilhánkové a zazněly vánoční písničky, koledy a básničky. Naši zpěváčci a recitátoři vystupovali nejen v Nezvěsticích, ale i v Žákavě a v Milínově a zaslouží poděkování za to, že přispěli k pěkné předvánoční atmosféře.

FOTO: Prohlídka půdní vestavby

Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby Prohlídka půdní vestavby

FOTO: Zpívání u vánočního stromu

Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu

Mgr. Zdeněk Šafařík, ředitel školy

(29.12.2017, aktualizováno 25.01.2018)

Mikulášská nadílka

Jako každý rok vyšel z naší školy Mikuláš se svými pomocníky z nebe a pekla. Nejprve se zašli podívat na naše nejmenší do mateřské školy a potom na žáky z prvního stupně ZŠ. Ve třídách zavládlo napětí, jen co se z chodby ozvalo cinkání zvonečků.
Všechny děti recitovaly své připravené básničky a za odměnu dostaly vytouženou sladkou odměnu. Hříšníci, kteří v letošním roce nebyli příliš hodní, museli slíbit, že se v tom příštím roce polepší. I naše paní kuchařky se zosobnily do rolí čerta a anděla a i pro ně si museli všichni strávníci včetně pedagogů připravit krátkou básničku.
Tato tradiční akce se nesla v příjemné předvánoční atmosféře. Děkujeme nejstarším žákům z 9. ročníku, že se svých rolí zhostili s velkou zodpovědností. Mikuláš byl rozhodný a spravedlivý, anděl usměvavý a dobrosrdečný a čert lehce strašidelný. V každém případě budou mít žáci na letošní mikulášskou nadílku jen ty nejlepší vzpomínky.

Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka

Sandra Svobodová, učitelka 2. st.

(29. 12. 2017)

Vánoční koncert ve školní družině

Již tradičně byl i letos pro děti všech čtyř družin připraven vánoční koncert nadaných žáků naší školy, kteří navštěvují pobočku ZUŠ. Své umění děti předvedly hrou na různé hudební nástroje a zpěvem tematických písní, jak jinak, než s nádechem blížících se Vánoc. Koncertem nás prováděly učitelky ZUŠ Hana Pumrová a Alena Schröpferová, které některá z jednotlivých vystoupení hudebně doprovázely. Ostatní spolužáci se snažili vytvořit příjemnou atmosféru, koncert si užili a dokonce se zapojili zpěvem známých koled a písní. Vystupující se zdárně poprali s trémou před publikem a myslím, že nás všechny správně naladili na přicházející svátky klidu a pohody. Všichni zúčastnění byli odměněni velkým potleskem a všem děkujeme za krásný hudební zážitek.

DiS. Andrea Větrovcová, vychovatelka ŠD

(29. 12. 2017)

Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017

V předvánočním období u nás letos proběhla i soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu. Na popud žáků 9. třídy, kteří celou soutěž navrhli a organizovali, se celá škola pustila do předvánočního zdobení tříd s ještě větší radostí, než obvykle. Děkujeme žákům 9. třídy za dobrý nápad a čas vložený do jeho realizace. A pochvalu zaslouží všechny třídy, kde originalita výzdoby, nápady a uspořádání prostoru pomohly vytvořit krásnou předvánoční atmosféru.
Uzávěrka soutěže a bodování proběhlo 20. prosince. Porota, složená ze zástupců všech tříd i učitelů, hodnotila celkový dojem, originalitu a nápaditost výzdoby a také úroveň pořádku a čistotu v jednotlivých třídách.

Výsledky soutěže:
1. stupeň
1. místo 2. B - 107 bodů
2. místo 3. A - 85,5 bodu
3. místo 2. A - 82 bodů

2. stupeň
1. místo 6. B - 92 bodů
2. místo 7. B - 85 bodů
3. místo 8. B - 73 bodů

Blahopřejeme nejlepším a děkujeme i členům poroty za jejich práci a čas. Vítězné třídy byly odměněny nejen radostí z úspěchu, ale i cenami, které jim předali organizátoři soutěže.

Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017 Vánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu 2017

(22.12.2018)

Deváťáci se zúčastnili projektu Hrou proti AIDS

Ve čtvrtek 30. listopadu žáci 9. ročníku absolvovali netradiční besedu v rámci primární prevence. Brzy ráno jsme odjížděli vlakem do Koterova. Odtud jsme se odebrali do Kulturního domu v Šeříkově ulici, kde se každoročně projekt pořádá. Cílem tohoto interaktivního projektu je dát mládeži možnost netradičním způsobem, t. j. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Celá akce byla výborně zajištěna moderátory jakožto proškolenými osobami, které zodpovídaly za průběh akce. Před zahájením akce jsme obdrželi informace k průběhu besedy.
Poté se kluci s děvčaty rozdělili do 5 skupin, přičemž se postupně každý tým vystřídal na pěti stanovištích. Projektu se s námi zúčastnila ještě plzenecká základní škola. Týmy následně aktivně pracovaly formou hry – plnily různé úkoly týkající se sexuálního zdraví. Účelem stanovišť bylo ověřit a prohloubit znalosti účastníků o jednotlivých způsobech přenosu infekce virem HIV, podat přehled o různých antikoncepčních metodách a jejich účinnosti při ochraně proti početí a prevenci pohlavně přenosných infekcí včetně HIV. Na jiném stanovišti si žáci například mohli formovat osobní postoje k partnerskému vztahu, sexualitě a ochraně před HIV. Deváťáci hráli také v rámci jednoho stanoviště pantomimu, při které vyjadřovali pocity vztahující se k lásce, partnerství a sexualitě pomocí „řeči těla“ (za použití prostředků nonverbální komunikace). Zde se žáci zároveň mohli tzv. vyřádit a uvolnit tak atmosféru mezi soutěžícími. Formou překonávání překážek na celkem 5 stanovištích měli dojít po 90 minutách k cíli. Na každém stanovišti moderátor vždy zhodnotil výkon skupiny. V závěru poté proběhla diskuze s moderátorem na dané téma a vyhodnocení znalostí žáků. Hodnocena byla i aktivita kluků a děvčat. Deváťáci byli snaživí, aktivní, doptávali se, zjišťovali v průběhu hry další poznatky, které určitě využijí ve svém budoucím životě.
Beseda o AIDS, lásce a sexualitě byla přínosná a dle mého názoru je i z hlediska odbornosti velice zdařilá. Měla jsem pocit, že kluky i děvčata dle reakcí skutečně bavila, a pevně věřím, že si naši žáci odnesli informace, které se jim v budoucnu budou zajisté hodit.

Deváťáci se zúčastnili projektu Hrou proti AIDS Deváťáci se zúčastnili projektu Hrou proti AIDS Deváťáci se zúčastnili projektu Hrou proti AIDS Deváťáci se zúčastnili projektu Hrou proti AIDS Deváťáci se zúčastnili projektu Hrou proti AIDS Deváťáci se zúčastnili projektu Hrou proti AIDS Deváťáci se zúčastnili projektu Hrou proti AIDS Deváťáci se zúčastnili projektu Hrou proti AIDS

Mgr. Petra Řežábková, školní metodik prevence

(12.12.2017)

Sedmáci besedovali o škodlivosti kouření

Sedmáci besedovali o prevenci a rizikovosti kouření. Na poutavé besedě MUDr. Lenky Luhanové byly žákům demonstrovány negativní účinky kouření, jeho návykovost a škodlivost jak pro vlastní zdraví, tak i široké okolí. Kouření se stále častěji dostává mezi běžný život dětí a mládeže, což není zcela určitě ten správný směr. Na naši školu jsme proto pozvali, jako ostatně každý rok, odborníka, který se tímto negativním jevem zabývá. V pátek 1. prosince zavítala MUDr. Lenka Luhanová z Centra lékařské prevence, aby se žáky 7. ročníku diskutovala na toto téma.

Reflexe žáků:

Paní doktorka nás měla přesvědčit, že kouření škodí našemu zdraví. Na začátku besedy jsme si povídali, jaké nemoci mohou mít kuřáci. Dále jsme si ukazovali zdravé plíce a plíce kuřáka a porovnávali jsme je. Hledali jsme následky kouření na lidské zdraví. Někteří z nás si mohli zkusit zahrát scénku, při které bylo úkolem odmítnout cigaretu. Dozvěděli jsme se, že nejenom obyčejná cigareta, ale i elektronická a vodní dýmka mohou být velmi nebezpečné. Myslím si, že paní doktorka nás všechny přesvědčila a řekla nám nové zajímavosti.
Anežka Baťková, 7. B

Paní doktorka nás seznámila s negativními účinky kouření. Na konci besedy jsme se mohli nechat otestovat na tzv. detektoru kouření, který by ukázal, zda máme v dechu nikotin a další škodlivé látky. Všechny výsledky byly negativní. Během besedy jsme se dozvěděli mnoho užitečných, zajímavých a nových informací. Většina žáků si odnesla ponaučení, že by se měli vyhnout nezdravému kouření.
Miloš Soubusta, 7. A 

Na začátku besedy s paní doktorkou jsme si povídali, jaké nemoci nám může kouření způsobit. Každý z nás se ve třídě hbitě hlásil a zodpovídal na dané otázky. Druhé téma byl pohled na kouření z hlediska financí. Zjistili jsme, že kouření není levná záležitost. Třetí část byla prezentace, kde nám lektorka ukázala, co kouření způsobuje. Každému z nás to připadalo až nechutné. Zkoušeli jsme si i situaci, jak odmítnout cigaretu od těch, kdo nám ji nabízí. Na konci besedy jsme měli možnost vyzkoušet test na množství nikotinu v dechu. Všichni jsme si na závěr uvědomili, že kouření není ani pěkné, ani moderní, natož pak zdravé.
Jakub Čechura, 7. B

(12.12.2017)

Škola zdravé výživy ve 3. ročníku

„Pět úkolů zvládám hravě, už vím, jak jíst zdravě.“ V tomto duchu se nesla akce „Škola zdravé výživy“ pro žáky 3. ročníku ve stejný den jako Párty se zdravou pětkou.
Dvouhodinový program se skládal ze dvou částí – teoretické a praktické. Žáci byli rozděleni do skupinek. Jejich úkolem bylo dobře sledovat lektorku a potom odpovídat na otázky, za které získávali body. Je třeba vyzdvihnout, že byli nejen pozornými posluchači, ale mnozí mají dobré zkušenosti se zdravou výživou již z domova. Velkým přínosem pro informovanost dětí byl návod, jak číst etikety na obalech potravin a pití, jak je to s krátkou či dlouhou dobou trvanlivosti produktů a v neposlední řadě, jaký vliv má na nás reklama.
V praktické části měly děti za úkol připravit si z dodaných zdrojů zdravou svačinku. Čerstvá zelenina krásně voněla, a tak byl úkol splněn s velkou chutí a rychle. Opět je třeba děti pochválit, neboť nebylo třeba připomínat dodržování hygienických zásad při práci s potravinami. A na svačince si pochutnat – to byl úkol přímo za odměnu! V závěru praktické části zařadila paní lektorka krátkou pohybovou hru. A našim třeťákům už není třeba zdůrazňovat, jak velký podíl má pohyb na správném toku živin v našem těle.
Pochvala a poděkování patří paní lektorce za zajímavou akci a drobné odměny dětem, nejlepší vyhodnocené skupině ve složení Káťa, Jakub, Šimon, Kryštof a Veronika a také všem ostatním dětem ve 3. třídě.

Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku Škola zdravé výživy ve 3. ročníku

Mgr. Růžena Matasová, asistentka pedagoga

(12.12.2017)

Párty se Zdravou Pětkou

„Které mléko je zdravější? Mléko v kartonovém obalu s několikaměsíční trvanlivostí nebo čerstvé mléko, které musíme spotřebovat do tří dnů?“
„Jaký je rozdíl mezi bábovkou, kterou si upečeme doma a mezi koupeným trvanlivým croissantem v plastikovém obalu?“
„Kolik procent masa by měla obsahovat uzenina, kterou si kupujeme v obchodě?“
 Je středa 29. listopadu, začíná dvouhodinová party s lektorkou Zdravé Pětky, a dívky ze 6. B odpovídají na lektorčiny otázky. Některé odpovědi znají, ale dozvídají se i spoustu nových informací, například proč je vláknina v potravinách prospěšná, co je to vyvážená strava nebo jakými zdraví prospěšnými potravinami můžeme v kuchyni nahradit například majonézu.
Teorie je u konce a začíná praktická část. Dívky dostanou k dispozici suroviny a vyrábějí pohárky z medu, bílého jogurtu a sezamových semínek. K dispozici je i lis na česnek, takže z česneku a čerstvého sýra vzniká lákavá pomazánka. Tou si děvčata plní tortillu, přidávají nadrobno nakrájený salát a ze zabalené tortilly krájejí skvělé chuťovky.
Třetí část zdravé dvouhodinovky je nejzábavnější. Děvčata si na dobrotách mohou v klidu pochutnat. Mytí nádobí je pro dívky tím nejjednodušším, z hodin vaření jsou už na úklid zvyklé.
„Mňam, musím si zapamatovat, jak se to dělá,“ libuje si Nicol, „abych si ty dobroty mohla později připravit i doma.“
Zdravá Pětka je celorepublikový projekt zaměřený na zdravý životní styl. Nadační fond Albert poskytuje dvouhodinové vzdělávací bloky zaměřené na zdravou výživu zcela zdarma pro školy registrované v tomto projektu. Naše škola se do programu zaregistrovala už od začátku a dívky se v hodinách vaření začaly účastnit soutěží pořádaných Zdravou Pětkou.
Takže Buď fit a těšíme se na příští setkání se Zdravou Pětkou!!

Párty se Zdravou Pětkou Párty se Zdravou Pětkou Párty se Zdravou Pětkou Párty se Zdravou Pětkou Párty se Zdravou Pětkou Párty se Zdravou Pětkou

Mgr. Romana Beránková, učitelka pracovních činností

(12.12.2017)

Vánoční pečení s děvčaty ze 6. A

„Když to takhle krásně voní, hned se pozná, že už budou Vánoce,“ libovaly si dívky ze 6. A při hodině pracovních činností ve školní kuchyňce, kde se ve středu 6. prosince pustily do pečení vánočního cukroví.
„Doma začínáme péct taky v tuhle dobu. Většinou na Mikuláše,“ srovnávaly školní pečení s domácím.
Každá z dívek si přinesla svá oblíbená vykrajovátka z domova.
„Aspoň si každá poznáme to svoje,“ komentovala to Terezka Štolbová.
A tak se pečicí papír pomalu plnil hvězdičkami, sněhuláky, kapříky, kometami či vánočními stromečky. Dívky si vykrojily pana Perníčka i prasátko pro štěstí.
„Nejlepší jsou ty linecké, ty jsou krásně tenké,“ libuje si Eliška a žene se k marmeládě, aby linecké pečivo spojila dohromady. Část dívek se seskupila u roztavené čokoládové polevy a začala zdobit linecké kokosky. Občas se z hloučku ozve: „Mňam.“ To když některá z dívek svůj výtvor rovnou ochutná.
Navzdory ochutnávání si děvčata odnesla své výrobky také domů. Krásně vánočně vyzdobená školní chodba byla na jeden den provoněna atmosférou vánočního pečení a velký vánoční smrk před budovou školy tuto atmosféru ještě podtrhl.

Vánoční pečení s děvčaty ze 6. A Vánoční pečení s děvčaty ze 6. A Vánoční pečení s děvčaty ze 6. A Vánoční pečení s děvčaty ze 6. A

Mgr. Romana Beránková, učitelka pracovních činností

(12.12.2017)

Drakiáda

V letošním školním roce proběhla úspěšná družinová akce Drakiáda 2017. Jednalo se o činnost ve všech odděleních školní družiny zaměřená na tuto krásnou podzimní akci.
Děti si vyráběly a hlavně zdobily papírové draky, které měly při akci venku vyzkoušet a zjistit, jak jim dráčci létají. Vyhlásili jsme také dračí kategorii Nejrychlejší běžci.
Všechny děti obdržely drobné ocenění za svou práci.
Jelikož se jednalo o celotýdenní snažení (20. 11. – 24. 11. 2017), byli jsme velmi překvapeni bohatou účastí v jednotlivých odděleních a hlavně nádherným zpracováním jednotlivých draků.
Uspořádali jsme také výstavku hotových exponátů a sklidili jsme mnoho pochval od rodičů.

Drakiáda Drakiáda Drakiáda Drakiáda Drakiáda Drakiáda Drakiáda Drakiáda

(12.12.2017)

Čertí dovádění v družině

Již od začátku týdne si děti začaly vyrábět čertovské masky, aby je mohly předvést na pátečním čertovském odpoledni.
První a druhé oddělení školní družiny si připravila program na celé odpoledne, které se konalo ve sportovní hale. Po přivítání všech čertíků a čertic jsme si povídali o tom, proč vlastně Mikuláš a čerti chodí již v předvečer tohoto svátku, o tom, jak to bylo za dávných časů našich předků a závěrem se všechny děti zasmály u veselých básniček o Mikuláši a čertech a jednu, která se nejvíce líbila, se naučily. Poté následovaly zábavné hry a soutěže a velkým překvapením programu bylo pěvecké vystoupení žákyně 4. B – Verči Fischerové, která za klavírního doprovodu učitelky ZUŠ Aleny Schröpferové a tanečního doprovodu Lindy a Denisky, nádherně zazpívala tři písně. A musíme dodat, že děvčata celý měsíc pilně nacvičovala! Závěrem všechny děti dostaly sladké mikulášské odměny a byla vyhlášena volná zábava – diskotéka.

Čertí dovádění v družině Čertí dovádění v družině

Také III. a IV. oddělení družiny se vydalo do tělocvičny na čertovské hraní. Podle počtu dětí jsme se rozdělili do soutěžních týmů a začali jsme plnit úkoly.
V týmech jsme malovali čerty jako rozloučení s mikulášským týdnem. A hotové čerty jsme vystavili na chodbě školy u školních družin. Dále jsme házeli na cíl malými míčky. A to bylo opravdu veselé. Disciplína tanec s míčky na čele pobavila opravdu všechny, včetně vychovatelek. Nezapomněli jsme také zazpívat společnou koledu, abychom utužili vztahy mezi námi. Závěrečná fotografie dokumentuje, jak jsme si společné rejdění užili. Moc se těšíme na příští rok.

¨ Čertí dovádění v družině Čertí dovádění v družině Čertí dovádění v družině Čertí dovádění v družině

(12.12.2017, aktualizováno 17.01.2018)

Podzimní výpravy turistického kroužku

Letošní školní rok jsme společně s novými členy zahájili výlety do okolních lesů, které skrývají mnoho přírodních i historických zajímavostí.
říjnu jsme podnikli houbařskou výpravu ke zřícenině Lopata, Kornatickému rybníkuMariině skále u Milínova.
Druhý říjnový výlet mířil do rokycanského polesí. Z Kamenného Újezdu jsme vyšplhali až na rozhlednu na vrchu Kotel a prosluněnou cestu zakončili hodinkou plavání v rokycanském bazénu.
Listopadová výprava do okolí Starého Plzence byla již ve znamení dešťových přeháněk, přesto jsme si užili i krásných barev podzimní přírody a stihli navštívit zříceninu hradu Radyně, přírodní památku Andrejšky i rotundu na Hůrce.
Konec listopadu nám cestou na Kozel vrch Maršál nadělil první poletující vločky sněhu. Chladné počasí však alespoň naoko prohřívaly cesty pokryté zlatým jehličím modřínů.

Podzimní výpravy turistického kroužku - Kotel Podzimní výpravy turistického kroužku - Kotel Podzimní výpravy turistického kroužku - Kotel Podzimní výpravy turistického kroužku - Kotel Podzimní výpravy turistického kroužku - Kotel Podzimní výpravy turistického kroužku - Kotel Podzimní výpravy turistického kroužku - Lopata - Kornatice Podzimní výpravy turistického kroužku - Lopata - Kornatice Podzimní výpravy turistického kroužku - Lopata - Kornatice Podzimní výpravy turistického kroužku - Lopata - Kornatice Podzimní výpravy turistického kroužku - Radyně

(30.11.2017)

Exkurze do spalovny v Chotíkově

V úterý 21. listopadu 2017 jsme se třídou 9. A a 9. B navštívili spalovnu ZEVO Chotíkov. ZEVO (Zařízení pro energetické využití odpadů) zahájila svůj zkušební provoz v loňském roce a je jednou ze čtyř spaloven v České republice. Spalovna je zatím ve zkušebním provozu a ještě není zkolaudovaná.
Po příjezdu do spalovny nás přivítala paní průvodkyně, která nás měla po zbytek exkurze doprovázet. Vysvětlila nám, jak přesně spalovna funguje a k čemu slouží. Také nás upozornila na to, jak je důležité pravidelné třídění odpadu a v prezentaci nám ukázala, jak odpad správně třídit. Dozvěděli jsme se také, že spalovna slouží jako zdroj energie a tepla, kterou přímo spotřebovávají pro vlastní potřebu, nebo že denně zde zpracují až 300 tun odpadu.
Poté jsme dostali reflexní vesty, helmy a mohli jsme se jít podívat přímo do provozu celé spalovny. Viděli jsme zde například obrovskou násypku, kde sváží a hromadí veškerý odpad, velký kotel, ve kterém se odpad za velmi vysokých teplot spaluje a také jsme měli možnost nahlédnout do hlavního centra, ze kterého se řídí celý provoz spalovny.
Na závěr jsme měli možnost si zahrát různé interaktivní hry, kde jsme si například zkoušeli poskládat spalovnu a poznat její jednotlivé části nebo ji virtuálně ovládat. Tím jsme si zopakovali poznatky, které jsme při exkurzi získali. Nechyběla ani společná fotka.
Myslím, že jsme získali spoustu nových informací, které bychom měli v životě uplatňovat. Exkurze se nám velice líbila.

Exkurze do spalovny v Chotíkově Exkurze do spalovny v Chotíkově

Mgr. Šárka Matuchová, tř. učitelka 9. B

(30.11.2017)

Nevědomost neomlouvá aneb poskytování první pomoci

Dne 13. listopadu 2017 byl pro žáky 9. tříd připraven seminář o poskytování první pomoci. Přednášet k nám přijeli sympatičtí studenti vysoké školy, kteří dokázali hned od začátku vtáhnout žáky do společné konverzace a zjišťovali, zda už se někdy někdo ocitl v situaci, kdy poskytoval první pomoc nebo by vůbec věděl, jak se v danou chvíli zachovat. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, zopakovali si něco o fyziognomie lidského těla, základních životních funkcích a následně už společně přemýšleli nad správností odpovědí v krátkém testu. Test byl obodovaný a všechny odpovědi přednášející studenti poté vysvětlili naučnou formou pro všechny.
V dalším úkolu byla každé skupině rozdána lékárnička a kartička, kde měli žáci popsanou nehodu nebo zranění. Jejich úkolem bylo poskytnout první pomoc nebo ošetřit zranění, jak nejlépe dokáží a to s tím, že ostatním neprozradí, o co se jedná. Myslím, že tohle všechny moc bavilo a byla jsem velmi mile překvapená, že se všichni žáci snažili aktivně zapojit a brali zadaný úkol zodpovědně. Po chvíli ošetřování, zamotávání, obvazování, polohování a konzultací nad „zraněnými“ následně každá skupina přednesla, s jakou situací se potýkají a jak postupovali. Většina byla velmi pochválena za správný postup při řešení krizové situace nebo záchraně života. Přednášející doplnili ještě pár důležitých kroků, které by udělali jinak nebo na co si dát v dané situaci největší pozor. Tento seminář byl rozhodně velmi přínosný a oceňuji pozitivní přístup všech žáků, kteří se snažili spolupracovat. Přeci jen, nikdy nevíme, zda se ocitneme v situaci, kdy budeme moci někomu zachránit život.

DiS. Andrea Větrovcová, asistentka pedagoga

(23.11.2017)

Čtvrťáci a finanční gramotnost – Jak se točí peníze

V úterý 31. listopadu 2017 žáci 3. – 5. třídy navštívili mutimediální hravou expozici s názvem „Jak se točí peníze “ v plzeňském DEPU. Tato expozice s programem umožnila dětem atraktivní formou získat a procvičit znalosti, postupy a dovednosti, které je naučí finančně myslet, a které dokáží aplikovat ve svém životě. Dozvěděly se, jak funguje svět peněz, jak vypadá Centrální banka a jak se v ní peníze tisknou. Na úvod každé z dětí dostalo kreditní kartu, na které byl počáteční vklad. Děti se učily s tímto vkladem hospodařit. V Centrální bance si mohly vyrobit vlastní bankovku, v muzeu udělat otisky historických mincí nebo rýžovat zlato. Expozice je koncipovaná jako město, kde v jednotlivých domech sídlí finanční instituce. Děti zde plnily různé úkoly a za správné odpovědi získávaly peníze. Ty mohly utratit za zboží nebo je darovat na výcvik asistenčních psů. Součástí expozice je příběh o králi Midasovi, který si přál mít ze zlata vše, čeho se dotkne. Celá expozice byla velmi zdařilá, pomohla nám naplnit vzdělávací úkoly v oblasti finanční gramotnosti, dětem pomohla orientovat se ve světě financí a rozvíjet správný úsudek.

Mgr. Anna Brabcová, třídní učitelka 4. B

(23.11.2017)

Druháci u plzeňských hasičů

Třídy 2. A a 2. B ve středu 15. listopadu navštívily požární stanici Plzeň – Košutka.
Nejprve žáci zhlédli záběry ze zásahů hasičského sboru při požárech, autonehodách, povodních a dalších krizových situacích. Dozvěděli se tak, co všechno obnáší práce hasičů. Následovala prohlídka hasičských vozidel. Děti viděly různé druhy zásahových automobilů, automobilovou stříkačku, velitelský vůz a vozidlo určené pro likvidaci chemických havárií. Profesionální hasič dětem vysvětlil, co znamenají jednotlivé zkratky automobilů, a předvedl vybavení sloužící k vyprošťování.
Největší zážitek měly děti v prostoru, kde byl simulován průchod stísněnými místnostmi. Nejprve všichni procházeli za světla, poté si mohli dobrovolníci dráhu vyzkoušet i za úplné tmy. Pozornost si získal také nekonečný žebřík, který některé děti velmi potrápil. Prohlídka pokračovala do tělocvičny s horolezeckou stěnou a do posilovny. Návštěva byla zakončena ve společenské místnosti, kde se žáci dozvěděli, které druhy výstražných zvukových signálů můžeme slyšet a jak se chovat při kolísavém tónu neboli všeobecné výstraze. Nezapomnělo se ani na důležitá telefonní čísla, kterými si v krizových situacích hasiče přivoláme.
Návštěva byla pro děti velmi přínosná. Uvědomily si, co všechno pro nás profesionální hasiči dělají a že jejich práce nespočívá jen v hašení požárů.

Druháci u plzeňských hasičů Druháci u plzeňských hasičů Druháci u plzeňských hasičů Druháci u plzeňských hasičů Druháci u plzeňských hasičů Druháci u plzeňských hasičů

Mgr. Klára Hachová, třídní učitelka 2. B

(23.11.2017)

Sběr léčivých bylin v roce 2017

Naše škola se jako jedna z mála škol na okrese každoročně zapojuje do sběru léčivých bylin a pomerančové kůry.
Peníze získané za nasušené byliny jdou do poklady SRPDŠ a jsou využívány na různé akce pořádané pro žáky školy.
Letos ve sběru bylin vynikli tito žáci:
Šimon Šlejska ze 3. tř. – 10 kg bylin
Tereza Rajchlová z 2. B. – 8 kg bylin
Bára Houdková ze 3. tř. – 4 kg bylin
Aneta Houdková ze 4. A. – 3 kg bylin

Pomerančové kůry nejvíce nasušily:
Aneta Fialová z 2. B. – 14, 5 kg
Nela Eretová ze 4. A. – 5 kg

Jmenovaní žáci si za svůj výkon odnesli pěkné knižní, věcné ceny a pochvalu ve školním rozhlase. Za celkovou organizaci sběru na škole děkujeme p. učitelce Květě Brudnové.

Sběr léčivých bylin v roce 2017

(16.11.2017)

Nová školská rada

Na základě výsledků voleb zákonných zástupců žáků dne 14. 11. 2017 byly zvoleny do nové školské rady pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Andrea Šimánková a Petra Slívová. Za pedagogy byly zvoleny do školské rady Mgr. Blanka Hachová a Mgr. Šárka Matuchová. Zřizovatel bude jmenovat poslední dva členy rady.
Děkujeme všem členů stávající školské rady za aktivní podíl na jednáních rady ve volebním období 2014 – 2017.

(16.11.2017)

Poznávací vycházka s lesníky

Jako součást environmentální výchovy jsme pozvali do školní družiny lesníky, kteří připravili hezké zážitkové odpoledne v terénu v okolí Nezvěstic.

Děti byly rozděleny podle věkových skupin a každá skupina měla svého „lesníka“ v doprovodu vychovatelek.

Páni lesníci přivítali všechny děti mysliveckým pozdravem – troubením na hudební nástroj borlice a zároveň je naučili i slova k vítací a zahajovací melodii, která slouží k zahajování honů.

Po úvodu se děti vydaly připravenou stezkou hledat a sbírat přírodniny a obrázky zvířátek, poslouchaly jejich zvuky, hrály nejrůznější naučné hry a soutěžily.

Celá akce končila rozdáním dárečků od lesníků. Děti dostaly malířské palety, které si samy mohly nazdobit nejrůznějšími přírodninami a hezké myslivecké klobouky, které si ve třídě dotvoří.

Celá vycházka se dětem líbila a se zájmem se zapojily do rozhovorů a her.

Ilona Huňáčková, vychovatelka ŠD

(08.11.2017)

Vycházejí školní noviny

Když za vedením školy v závěru loňského školního roku přišli žáci tehdejší 5. třídy s návrhem, že by chtěli vydávat školní noviny, bylo to milé překvapení.

Kdysi se na škole vydával časopis Star, ale je to už tak dávno, že to nikdo ze současných žáků školy nepamatuje. Tehdy tvořili redakci časopisu žáci z 9. třídy. Od té doby nikdo podobnou iniciativu neprojevil. Možná proto, že vydávat školní noviny nebo časopis vyžaduje nápady, spoustu času, přehled o dění na škole a samozřejmě dobrý sloh i znalost pravopisu. To, že se o vydávání školních novin pokouší nejmladší žáci 2. stupně, je odvážné a sympatické zároveň. V říjnu už distribuovali první číslo novin a v následujících dnech se už schránka u jídelny začala plnit řešeními novinového rébusu.

Přejeme celé redakční radě, ať jsou jejich noviny zajímavé, každé další číslo očekávané a my ostatní buďme shovívaví k případným nedostatkům, protože kdo nic nedělá, nic nezkazí. A naši šesťáci do toho jdou s chutí a odvahou, držme jim tedy palce!

(08.11.2017)

Beseda o poruchách příjmu potravy

V pátek 3. listopadu strávili žáci 8. třídy dopoledne na besedě o poruchách příjmu potravy.

Pozvali jsme výživového poradce, MUDr. Luhanovou z Centra lékařské prevence, aby pro naše žáky objasnila v rámci primární prevence toto stále aktuálnější téma. Dvouhodinová beseda zahrnovala výklad spojený s řízeným dialogem mezi žáky a paní doktorkou. Výše uvedené téma nám výborně doplnilo učivo v předmětu výchova k občanství, ve kterém právě probíráme osobnost a sebehodnocení.

V období puberty je totiž zvýšené vnímání vůči poznámkám na svůj vzhled, především u dívek. Ovšem dozvěděli jsme se, že touto poruchou trpí velmi často i chlapci. Lektorka se nám snažila vysvětlit, jaká rizika s sebou odmítání potravy přináší a přiučila nás vhodnějším stravovacím návykům. Nejprve žáci odpověděli na několik anketních otázek a vyjádřili se k tvrzením týkajícím se zdravého životního stylu obecně. Z hodnocení odpovědí žáků vyplývá, že žáci vědí, co je mentální anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání, ale jejich informace o příčinách a následcích tohoto onemocnění nejsou zcela dostačující. Někteří žáci si však s otázkami poradili hravě, věděli, čeho se tento problém týká.

Během besedy jsme si ujasnili, co je příčinou těchto psychických onemocnění a zjistili, že na rozvoji poruch příjmu potravy se nepřímo podílí i média, marketing a především nemístné poznámky okolí (ať už přátel, rodičů či jiných). Každý by však měl svůj úsudek o sobě samém vidět objektivně a kromě nacházení nedostatků umět na své osobě najít i klady a pochválit se. To jsme se žáky udělali hned v úvodu, kdy každý řekl, co se mu na sobě líbí a naopak za co by se pochválil. Při besedě jsme poslouchali, odpovídali, doptávali se… Dopoledne s tímto tématem bylo velmi pestré a všichni žáci byli po celou dobu pozorní, aktivně řešili předložené úkoly.

Tato beseda probíhá na naší škole již několikátý rok a vždy se setkává s dobrým přijetím. Jsem ráda, že můžeme pro naše žáky tyto akce realizovat, jelikož je nutné mít povědomí o nástrahách, které nás v životě mohou potkat. V závěru jsme obdrželi průvodní materiály o mentální anorexii a mentální bulimii i s kontakty na instituci, která se těmito poruchami zabývá.

Mgr. Petra Řežábková, školní metodik prevence

(08.11.2017)

Poznávací exkurze sedmáků do Prahy

Každoročně se žáci sedmých tříd vypravují na poznávací exkurzi do Prahy a také letos se tato akce 10. října uskutečnila. Žáci předem deklarovali, že již v Praze byli, ale jak se brzy ukázalo, místní znalosti našeho hlavního města nebyly příliš rozvinuté. Tato exkurze tedy má jistě svůj význam nejen pro poznání nejzajímavějších míst Prahy, ale žáci si vyzkouší pohyb a orientaci v turisty zaplněném velkoměstě.
Skupinu 41 žáků nebylo snadné ve spletitých uličkách uhlídat, ale třídním učitelům Janě Honzové a Ladislavu Kotlárovi se to povedlo. Naše putování začalo na Václavském náměstí a následovalo Královskou cestou až na Pražský hrad, během níž jsme navštívili Staroměstské náměstí s orlojem a také Karlův most. Naše cesta zde vzhledem k časové tísni končila a následoval přesun do mořského akvária. Zde se děti mohly podívat na mnoho živočichů a vše zakončily krmením žraloků.
Děti měly možnost nakoupit si celou řadu suvenýrů jak ve Starém městě, tak v akváriu. Byly jim také rozdány učiteli připravené pracovní listy, které měli žáci na základě poznání Královské cesty vyplnit. Provázelo nás velmi pěkné počasí, takže spokojenost panovala po všech stránkách a exkurze tak přispěla k lepšímu poznání našeho hlavního města.

Poznávací exkurze sedmáků do Prahy Poznávací exkurze sedmáků do Prahy Poznávací exkurze sedmáků do Prahy Poznávací exkurze sedmáků do Prahy

Mgr. Ladislav Kotlár, tř. učitel 7. B

(06.11.2017)

Beseda o Mexiku měla u sedmáků velký úspěch

Jak se v Mexiku slaví Vánoce? Jakými tradicemi žijí mexičtí indiáni? Jak žijí v pralese Mayové, kteří nejsou v žádném kontaktu s civilizací? Co si Mayové oblékají a jak si své oděvy zhotovují?
Spoustu zajímavých postřehů z Mexika, fotografií, videí a příběhů přinesla v pátek 3. listopadu 2017 na besedu se sedmými třídami mladá cestovatelka Šárka Walterová.
Děti porovnávaly naše české tradice s mexickými a zkoušely si představit, jak by se jim žilo bez kontaktu s civilizací. Jako dárky za správné odpovědi dostávaly děti drobné suvenýry z Mexika.
„Kdo by jednou také rád cestoval a kdo se chce podívat do Mexika?“ zeptala se Šárka Walterová v druhé polovině besedy.
Zvedl se les rukou, více než polovina žáků si přála poznávat cizí země.
Na závěr si děti vyzkoušely mexické tance a spolu se Šárkou si na mexickou hudbu zatančily salsu.
Vyprávění cestovatelky Šárky se těšilo velké pozornosti a bylo odměněno velkým potleskem.

Beseda o Mexiku měla u sedmáků velký úspěch Beseda o Mexiku měla u sedmáků velký úspěch

Mgr. Romana Beránková, učitelka zeměpisu

(06.11.2017)

Beseda Recyklace hrou

Dne 11. října proběhla ve 2. – 4. ročníku beseda s názvem Recyklace hrou. Žákům byl vysvětlen pojem recyklace. Děti se zde dozvěděly, jak a proč se recykluje odpad a zhlédly krátký film k tématu. Nakonec si hravou formou zopakovaly, jak se správně třídí odpad. Třídění jim přišlo naprosto přirozené, za což byly děti právem pochváleny. Na závěr obdržela každá třída tzv. Zelený certifikát.

Beseda Recyklace hrou Beseda Recyklace hrou Beseda Recyklace hrou Beseda Recyklace hrou Beseda Recyklace hrou

(06.11.2017)

Po plzeňských řekách aneb na exkurzi do Plzně

Dne 24. října jsme společně s 8. A vyrazili na výlet do Plzně, který byl spjatý s povídáním o plzeňských řekách a návštěvou Akvatery. Doprovodily nás paní učitelky Řežábková a Kružíková, která nás učí zeměpis.
Exkurze pro nás začala ráno na nádraží v Nezvěsticích, odkud jsme vlakem odjeli do Plzně. Tam jsme zastavili v Mlýnské strouze, kde jsme potkali pracovníky ze sdružení Ametyst, kteří se zabývají životním prostředím. Po rozdělení na třídy jsme dostali pracovní listy. Při řešení úkolů jsme stihli poslouchat vyprávění o řekách i sledovat obrázky plzeňských mostů.
Na další zastávce u soutoku Radbuzy a Mže jsme se spíš pohybovali, hráli pantomimu a řešili různé úkoly, které se týkaly zeměpisu i přírodopisu. Povídání jsme ukončili u Plazy, kde jsme dostali rozchod na oběd.
Naše další kroky vedly do Akvatery na Palackého náměstí. V Akvateře jsme opět vytvořili dvě skupiny – první s paní učitelkou Řežábkovou a druhá s paní učitelkou Kružíkovou. Poté jsme navštívili přímo Akvateru. V ní bylo mnoho pavouků a hadů, ale také pár ryb, hmyz a želvy. Obě dvě skupiny se vystřídaly v prohlídce, při které jsme řešili zadaný úkol, a nám tak zbývala jen cesta nazpátek.
Celkově jsme si nejvíc užili prohlídku Akvatery a rozchod v Plaze. Naopak velmi hezké povídání o řekách nám trochu pokazila zima.

Po plzeňských řekách aneb na exkurzi do Plzně Po plzeňských řekách aneb na exkurzi do Plzně Po plzeňských řekách aneb na exkurzi do Plzně

Patrik Jendele, žák 8. B

(06.11.2017)

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 09. 10. – 03. 11. 2017

I v letošním školním roce proběhla ve dnech od 9. 10. do 3. 11. 2017 soutěž tříd ve sběru kaštanů a žaludů, kterou pro žáky každoročně pořádá naše škola ve spolupráci se Sdružením myslivců z Lipnice. Ti tradičně připravují pro nejlepší třídy sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů.  Zima už se blíží a je potřeba připravit pro zvířátka něco dobrého na zub!

Ráno v čase 7.35 – 7.50 hodin mohly děti odevzdávat plody v šatně vychovatelkám I. Matuchové a I.  Huňáčkové, kterým při vážení a evidenci pomáhali žáci 9. třídy Martin Krásný, Jan Mencl, Jan Milota a Lukáš Rajchl. Rozhodujícím kritériem bylo množství nasbíraných plodů v přepočtu na jednoho žáka třídy.

Od prvních ročníků až po devátý ročník se žáci snažili nasbírat za třídu co nejvíc, aby se mohli stát nejlepší sběračskou třídou na škole a soutěžilo se i v jednotlivcích o nejlepší sběrače školy.

Během celé soutěže byly průběžně vyvěšovány výsledky, kolik a jaká třída nasbírala a to byla velká motivace k tomu, aby se sbíralo a sbíralo! Vždyť i myšlenka nejen na pomoc zvířátkům, ale také na pěkné výhry byla rovněž hnacím motorem! Sice kaštanů se tímto rokem moc neurodilo, ale i přesto se všichni snažili nasbírat co nejvíce.

Soutěž byla ukončena s výsledkem 1.609 nasbíraných kilogramů, což představuje průměr 4,85 kg na jednoho žáka školy. Myslivci si tedy odvezli slušnou zásobu plodů pro lesní zvěř.

Nejlepší třídy:

1. místo: 2. B 307 kg, průměr 16,16 kg na žáka
2. místo: 4. A 213 kg, průměr 10,65 kg
3. místo: 4. B 211 kg, průměr 10,05 kg
4. místo: 2. A 201 kg, průměr 9,57 kg

Nejlepší sběrači v jednotlivcích:

V. Hašková – 130 kg
A. Fialová – 84 kg
B. Slavíková – 78 kg
M. Lopata – 68 kg
P. Holý, K. Hejlová – 67 kg
T. Rajchlová – 66 kg

Nejlepší sběrači dostali za odměnu knihy a sladké odměny, nejlepší čtyři třídy pak krásné dorty s motivem podzimu.

Všem, kteří se zúčastnili a obzvláště nejlepším sběračům moc děkujeme a těšíme se na další ročník ve sběru kaštanů a zvířátkům přejeme dobrou chuť! Poděkování zaslouží rovněž vychovatelky I. Matuchová, I. Huňáčková, školník P. Tomášek, pomocníci z 9. třídy za organizaci soutěže a myslivci z Lipnice za nádherné dorty, které věnovali nejlepším třídám.

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

Sběr kaštanů a žaludů
(06.10.2017, aktualizováno 08.11.2017)

Kroužky a doučování v rámci šablon

Kromě zájmových kroužků organizuje škola také kroužky a doučování v rámci projektu Šablony I – ZŠ Nezvěstice – blíže v oddíle Projekty.

(26.09.2017)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2017/18 od 1.10.2017

  5
11.40 – 12.25
6
12.35 – 13.20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00
Po   Zábavná angličtina
Hajžmanová
4. roč.
Zábavná angličtina
Hajžmanová
4. roč.
Keramický
Medová (exter.)
1., 2. st.
14 – 15.30 hod.
    (Ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.


(Ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.
      Výtvarná dílna
Pánková
6. – 9. roč.
sudý týden (13.30-15.00)
Výtvarná dílna
Pánková
6. – 9. roč.
sudý týden (13.30 – 15.00)
Út Pohybové hry
Matuchová
ŠD 1. A/ 1.B
střídání po týdnu
Vaření pro nejmenší
Kloboučníková
2.A, 2.B/střídání po týdnu
 Vaření pro nejmenší
Kloboučníková
2.A, 2.B/ střídání po týdnu
 
St Tvořílci (prac. činnosti)
ŠD 1.A
Hradecká
Výtvarný II.

Brabcová
4. a 5.tř.
Výtvarný II.
Brabcová
4. a 5.tř.
 
  Výtvarný III.
Hachová K.
2.A, 2.B
Výtvarný III.
Hachová K.
2.A, 2.B
 
    Dopravní
Brudnová
4.-9.roč.
 
    Florbalový
Kotlár
2. st.
Florbalový
Kotlár
2. st.
      Technické dílny
Vávra - ext.
6. - 9. roč.
Technické dílny
Vávra - ext.
6. - 9. roč.
Čt   Pohybové hry
Kotlár
4., 5. roč.
   
  Výtvarný I.
Hrubá
1.A, 1.B, 3.tř.
Výtvarný I.
Hrubá
1.A, 1.B, 3.tř.
 
  Přírodovědný
Brabcová
3.-5. roč.
1x za 14 dní
Pohybové hry
Brudnová
3. roč. (13.15-14.00)
 
So       Turistický
Brudnová
3.-9.roč.
(2x měs. turistické výpravy)

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici na nástěnce u jídelny. Podepsané přihlášky odevzdají děti vedoucím kroužků (u keramického kroužku a Technických dílen předají třídním učitelům). Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj. od října 2017 do ledna 2018). Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2017 – leden 2018. Žáci ho uhradí vedoucím všech kroužků do 30. září nebo nejpozději na první schůzce (v případě keramického kroužku). Pokud budou žáci ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, pak provedou úhradu do 31. ledna 2018.

Poplatek za jedno pololetí činí: (ve 2. pololetí zůstává poplatek stejný jako v 1. pol.)

Názevkroužku/ hodin týdně Cílováskupina Vedoucí Poplatek
Pohybovéhry (1 hod.) školnídružina
1.A/1. B
IvanaMatuchová Vrámci školní družiny zdarma
Tvořílci(prac. činnosti) Školnídružina 1. A Bc.Soňa Hradecká Vrámci školní družiny zdarma
Technickédílny 6.-9.roč. J.Vávra –ext. zdarma
Vařenípro nejmenší (2 hod.)
1xza 14 dní
2.A,2.B Mgr. ZděnkaKloboučníková 500
Pohybovéhry (1 hod.) 3.roč. Mgr.Květa Brudnová 250
Pohybovéhry (1 hod.) 4.– 5. roč. Mgr. LadislavKotlár 250
Florbalový(2 hod.) 6.– 9. roč. Mgr. LadislavKotlár 500
(Ne)tradičnísporty (2 hod.) 6.– 9. roč. Mgr. LadislavKotlár 500
VýtvarnýI. (2 hod.)
2skup./1x za 14 dní
1.A,1.B,3.roč. Mgr. JaroslavaHrubá 350
VýtvarnýII. (2 hod.)
2skup./1x za 14 dní
4.a5. roč. Mgr. AnnaBrabcová 350
VýtvarnýIII. (2 hod.) 2.A,2.B Mgr. KláraHachová 700
Výtvarnádílna(2 hod.)
1xza 14 dní
6.– 9. roč. Mgr. PetraPánková 400
Dopravní(1 hod.) 4.– 9. roč. Mgr. KvětaBrudnová 250
Přírodovědný(1 hod.)
2skup./1x za 14 dní
3.-5. roč. Mgr.Anna Brabcová 250
Zábavnáangličtina (1 hod.) 4.roč. Mgr. Sylva Hajžmanová 250
Turistický(sobotní nebo nedělní vycházky 1x za 14 dní) 3.– 9. roč. Mgr. KvětaBrudnová 700
Keramický( 2 hod.) 1.-9.roč. LucieMedová –ext. 1000

Pro starší žáky, kteří mají zájem o témata související s technikou, jsme v loňském škol. roce otevřeli ve spolupráci s místní firmou DFH Haus s. r. o. kroužek Technické dílny. Žáci pracovali ve školních dílnách, přes praktickou zkušenost a zároveň zábavné prvky měli možnost objevit své sklony a nadání pro techniku a řemeslo. Materiální i personální náklady zajišťuje firma a pro děti je tedy zdarma. Vedoucím kroužku bude pracovník firmy Jiří Vávra. Termín schůzek byl změněn z původně plánovaného čtvrtku na středu – 1. schůzka proběhne ve středu 11. října. Protože počet přihlášených je vyšší než 10, budou se dvě skupiny po týdnu střídat.

Po přihláškách žáků do kroužků jsme museli udělat ještě některé změny. Pro malý zájem neotevřeme kroužek Malý modelář Mgr. P. Pánkové.

Naopak do kroužků výtvarné výchovy Mgr. J. Hrubé a Mgr. A. Brabcové se přihlásil velký počet dětí, proto budou rozděleny do dvou skupin, které se budou po týdnu střídat. Poplatek za pololetí byl tedy snížen na polovinu. Vedoucí obou kroužků však již měly vybrané peníze v původní částce, proto uhrazená částka bude pro tyto děti platit na celý školní rok. Pokud by se někdo v pololetí odhlásil, bude mu polovina úhrady vrácena.

Pro velký zájem byla otevřena ještě druhá skupina kroužku Zábavné angličtiny Mgr. S. Hajžmanové.

Do kroužku Vaření pro nejmenší Mgr. Z. Kloboučníkové se také přihlásil velký počet dětí, budou se tedy střídat dvě skupiny po týdnu, ale kroužek bude dvouhodinový (12.30 – 14.00) – poplatek 500 Kč za pololetí.

Kroužky organizované jinými subjekty

Pro rozšíření nabídky nabídla škola prostory pro práci dalších kroužků, které organizují jiné subjekty. Jejich vedoucí si nábor organizují sami, stejně tak si vyřizují platby a mají plnou odpovědnost za svěřené děti.
Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15, 20 – 16, 20 hod., Sportovní tanec (8-15 let), 16,20 – 17,40 hod., přihlášky u vedoucího  Filipa Gregoriadese - oba kroužky probíhají již od 13.září ve sportovní hale v Nezvěsticích, kontakt tel. 720 121 061 nebo p. A. Šimánková tel. 604 204 763. 

Pro všechny zájemce, kteří by chtěli rozvíjet svůj pohybový talent, již od 15. září probíhá vždy od 15.15 do 16.45 hod. ve sportovní hale kroužek gymnastiky pro žáky všech věkových kategorií pod vedením zkušené cvičitelky Věry Kojanové, tel. 606 063 005. Cena za kroužek bude cca 500 Kč.

(19.09.2017, aktualizováno 12.10.2017)

Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu

Pro naši školu začátek školního roku každoročně znamená příchod žáků do 6. tříd z okolních obcí – vzniká nový třídní kolektiv a přizpůsobení se jiným podmínkám.

Za účelem stmelení kolektivu a seznámení se s novými spolužáky a třídními učitelkami, Mgr. Ivanou Feifrlíkovou (6. A) a Mgr. Petrou Pánkovou (6. B), jsme ve dnech 11. – 12. září 2017 uspořádali dvoudenní adaptační pobyt.

Ten se stal již podruhé nedílnou součástí začátku školního roku. A tak místo aby šesťáci usedli do lavic, odjeli autobusem do nedalekých Cheznovic, kde na ně čekal pestrý program plný aktivit a týmových her, jejichž smyslem bylo upevnění vztahů v nově vznikajícím kolektivu a vzájemné poznání spolužáků a jejich třídních učitelek.

Počasí nám přálo, takže nic nebránilo tomu, abychom byli po oba dva dny venku pospolu a využívali pro naše seznamovací aktivity nejen areálu střediska, ale i krásného okolního prostředí. Společně jsme malovali na trička, navštívili nedaleké Cheznovice, prozkoumávali okolí rybníka Svatý Štěpán, stavěli obydlí pro lesní skřítky a hmyz nebo se jen tak proběhli po poli nebo i v bodláčí. Zahráli si vybíjenou, fotbal, basketbal a jiné hry. Po setmění se těšili z opékání špekáčků a diskotéky. V některých situacích se mohly děti projevit dle vlastních schopností, v jiných bylo naopak pro ně efektivnější spolupracovat v týmu. Bylo toho během dvou dnů opravdu mnoho.

 Na úplný závěr nechybělo zhodnocení celého pobytu a malé překvapení v podobě sladké odměny. Podle reakcí dětí se jim moc líbilo a zůstaly by tam klidně celý týden.

Myslíme si, že cíl kurzu byl naplněn. Díky dvoudennímu společnému soužití žáci poznali nejen své nové spolužáky, ale i nás třídní učitelky. Naučili se komunikovat v nejrůznějších situacích, naslouchat druhým a pracovat v týmu. Zkrátka vytvořili tak kamarádský kolektiv.

Držme jim všichni pěsti, ať jim to vydrží po celé čtyři roky!

Mgr. Petra Pánková, tř. učitelka 6.B

Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu Adaptační kurz šestáků ve Svatém Štěpánu

(19.09.2017)

Školní jídelna začíná vařit od 18. září 2017

talíř Jídelní lístek školní jídelny – od 18. září 2017 (.DOCX), alergeny (.JPG)

(15.09.2017)

Výuka plavání

Na základě dotazníku rodičům žáků současných 2. tříd jsme zjistili, že by ve škol. roce 2017-18 počet žáků 2. a 3. roč., kteří se zúčastní plaveckého výcviku, překročil maximální počet dětí na výuku, tj. 60.
Z toho důvodu budou v tomto škol. roce absolvovat plavecký výcvik třídy 2. A a 3. tř. (počet dětí 45), ve školním roce 2018/19 pak 3. A a 3. B (40 dětí) a v roce 2019/20 4. B a 3. roč. (57 dětí). Tím bude mít každá třída splněno 20 hod. základního a vždy v následujícím školním roce také 20 hod. rozšiřujícího kurzu plavání. Od škol. roku 2019/20 by se tedy přesunula výuka základního a rozšiřujícího kurzu plavání do 3. a 4. ročníku.
V tomto škol.roce bude probíhat výuka vždy v pátek od 9 hod. do 10.30 hod. v bazénu na Lochotíně, a to od 8. září do 24. listopadu 2017 (10 x 2 vyuč. hodiny). Výuku hradí škola, dopravu rodiče - cca 700 Kč.

(12.09.2017)

Ovoce, zelenina a neochucené mléko zdarma pro všechny žáky školy

Od září 2017 mají žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc. Kromě neochucených výrobků (např. jogurt, sýr, tvaroh) se bude dodávat i dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud. Naším dodavatelem v projektu Mléko do škol je společnost LAKTEA, o.p.s., jako první a největší dodavatel mléčných výrobků do škol v celé ČR (již od roku 1996). 
Podle nových, aktuálně platných nařízení SZIF, jsou všichni dodavatelé povinni dodat do škol v září i v říjnu pouze neochucená mléka, a to vždy max. dva kusy na měsíc a žáka, od listopadu pak cca 4 ks / měsíc. Další neochucené plně dotované, částečně dotované i nedotované výrobky bude vedoucí jídelny Drahomíra Žáková objednávat podle zájmu dětí.

Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci základních škol, tzn. žáci 1. - 9. tříd také nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma (v loňském roce měly nárok pouze děti z 1. stupně ). Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010, ve stejném roce se zapojila i naše škola. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Naším dodavatelem je společnost Bovys,s.r.o., frekvence závozů bude 1x týdně.

(12.09.2017)

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz se letos stejně jako v minulých letech (viz níže Archiv novinek) bude konat v Krkonoších pro třídy 7. A a 7. B. Vedoucím kurzu bude učitel tělocviku Mgr. Ladislav Kotlár. Vzhledem k tomu, že se závazně přihlásilo na lyžařský výcvik v Krkonoších 40 žáků 7. ročníku, což je více, než jsme předpokládali podle zájmu z minulých let, kapacita objednané chaty by nestačila na tento počet. Proto bude lyžařský výcvik probíhat na stejném místě pro každou třídu zvlášť. V původním termínu 14. – 19. ledna 2018 pojede třída 7. B a třída 7. A bude mít výcvik o týden dříve, tj. od 7. do 12. ledna.

Termíny:

7. A: 7. ledna – 12. ledna 2018
7. B: 14. ledna – 19. ledna 2018

Bližší informace:

Místo: Krkonoše, penzion U Karla, Velká Úpa 271, Pec pod Sněžkou, 542 21, tel.: 602 721 928, 774 721 928 (Petr Kratochvíl), 499 896 105, web adresa: www.pensionukarla.eu
Sraz: 7. ledna (7. A), 14. ledna (7. B), Nezvěstice, hasičská zbrojnice, sraz 7.20 hod., odjezd 7.30 hod. 
Návrat: 12. ledna (7. A), 19. ledna (7. B), Nezvěstice, hasičská zbrojnice, cca 17 hod. 
Doprava: autobusem tam i zpět. Pro informaci – loňská cena za ubytování, plnou penzi a dopravu pro 26 žáků byla cca 2 500 Kč po odečtení příspěvku SRPDŠ (cca 250 Kč). Cena dopravy bude však letos o cca 300 – 400 Kč vyšší vzhledem k nižšímu počtu žáků na kurzu. 
Doporučený seznam věcí: lyže a hole sjezdové, vosky a potřeby na mazání lyží, větrovku, dvoje rukavice, šálu (šátek), šponovky, lyžařské boty, čepice na uši, sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do chaty, oblečení na spaní (pyžamo), přezůvky do chaty, toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj, mýdlo, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v autobuse, náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle. 
Vzhledem k možným mrazům musí mít každé dítě s sebou ochranný krém na obličej a vhodná by byla i lyžařská kukla. 
Povinná výstroj: lyžařská ochranná přilba! 

Různé: šicí potřeby, psací potřeby, , elastické obinadlo, motouz, řemínek, kapesné na vleky, zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží, případně společen. hry, pálku na stol. tenis, hudební nástroj apod. 
Do čtvrtka 4. ledna odevzdají žáci 7. A i 7. B prohlášení rodičů na tiskopisu, který dostanou – zdravotní stav, seřízení lyží, kontakty.

(12.09.2017, aktualizováno 23.11.2017)

Elektronická žákovská knížka

Elektronická žákovská knížka Od loňského školního roku zavedla naše škola systém dmsoftware. Jedná se o moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Webová aplikace je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. Systém je provozován v datovém centru renomovaného partnera – společnosti České radiokomunikace, datové centrum splňuje požadavky Národního bezpečnostního úřadu na zvýšený bezpečnostní režim a je zálohovaně připojeno přímo k páteřní datové síti.

Systém umožňuje zavedení elektronické žákovské knížky (v ní se na jednom místě vypisují všechny známky žáka, pro zjištění hodnocení výsledků písemných prací a testů se nemusí čekat až do druhého dne, systém je zpřístupní ihned po zadání učitelem), elektronické třídní knihy (rodiče mají okamžitý přehled o tom, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do školy, případné záškoláctví tak mohou podchytit hned v prvopočátku a díky osobnímu kalendáři mají uživatelé vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu, na jednom místě vidí veškeré suplování, školní akce apod.), školní matriky, katalogových listů a další administrativy. Zároveň umožňuje vedení přehledu výchovně vzdělávací práce ve školní družině v elektronické podobě. Díky sdílení údajů se školní matrikou se nemusí vychovatelé starat o aktualizaci kontaktních údajů a pouze spravují odchody žáků.

Žáci se mohou vzdělávat i doma, učitel má možnost přímo do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se tak žák může vrátit k tématu poslední hodiny, připravit se na test či zkoušení nebo si jen rozšířit své obzory.

V případě technických potíží kontaktujte administrátory – zástupkyni ředitele, příp. ředitele školy. Věříme, že celý systém přinese všem větší komfort v informacích o docházce a prospěchu i v komunikaci mezi žáky, učiteli i rodiči.

Pro větší informovanost uvádíme vysvětlení zkratek u druhu hodnocení a váhu známky:

PP – písemná práce, písemné zkoušení, větší rozsah 1,0
ÚSTNÍ – ústní zkoušení 1,0
DIKT – diktát 1,0
PRAKT – známky z předmětů převážně praktického rázu – prac. činnosti, tělesná, výtvarná výchova 1,0
SAM – samostatná práce 0,8
PÍS – písemné zkoušení – menší rozsah 0,8
REF – referát 0,8
SKUP – podíl na skupinové práci 0,5
DÚ – domácí úkol 0,5
AKT – výrazná aktivita v hodině 0,5
SEŠ – hodnocení sešitů, úprava 0,3

Následující informace dostali všichni naši noví žáci 12. září a současně s tím i přístupové údaje pro sebe a své zákonné zástupce. Ostatním žákům a rodičům se jejich přístupové údaje z loňského roku nemění.

Informace o aplikaci dm Software a návod k registraci

K čemu slouží aplikace dm Software?

Aplikace dm Software je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.

Hlavní funkce aplikace dm Software:

Kroky nutné k založení přístupu do aplikace dm Software:

Pro získání přístupu do aplikace dm Software je nejprve nutné se zaregistrovat. K registraci můžete využít následující postup:

  1. V internetovém prohlížeči přistupte na adresu http://portal.dmsoftware.cz. Následně vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů.
  2. Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace dm Software a v případě Vašeho souhlasu klikněte v dolní části stránky na tlačítko Souhlasím.
  3. Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec.
  4. Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline 516 412 912.
  5. Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace dm Software přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace dm Software.

Přihlášení do aplikace dm Software:

Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace dm Software. Do svého webového prohlížeče zadejte URL adresu http://portal.dmsoftware.cz. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace dm Software.

Pod odkazem https://aplikace.dmsoftware.cz/dokumentace/DM/verejnost/ naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací dm Software a představí všechny její výhody a využití.

(12.09.2017)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

26. září 2017 – třídní schůzka 1. A,B, 16.00 hod.
14. listopadu 2017 – třídní schůzky všech tříd, 16.00 hod., následně konzultace 2. stupeň, od cca 16.30 – 16.45 do 18 hod.
10. dubna 2018 – zápis do 1. třídy, 14.00 – 18.00 hod. (od loňského školního roku probíhají zápisy v době od 1. do 30. dubna)
19. dubna 2018 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.
7. června 2018 – pro rodiče žáků budoucí 1. třídy, 16.30 hod.

Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě.
Konzultační dny výchovného poradce Mgr. Ivany Feifrlíkové: úterý 15.15 – 16.00 hod. (po předchozí telefonické domluvě)

(12.09.2017, aktualizováno 09.04.2018)

Akce školy

Září 2017

04. 09. – zahájení šk. roku
08., 15., 22., 29. 09. – výuka plavání, bazén Lochotín, 2. A, 3. roč.
11., 12. 09. – seznamovací adaptační pobyt 6. A, B, Cheznovice
13. 09. – mimoškol. akce – minigolf Plasy, 8. B, 14.30 – 19.30 hod.
14. 09. – fotografování žáků 1. tříd, 8 hod.
22. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4. A, B, 8.45 hod.
25. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč., 8.45 hod.
25. 09. – mimoškolní akce, výšlap na Mariinu vyhlídku, 9. B, 14 hod.
26. 09. – třídní schůzka 1. A, B, 16.00 hod.

Říjen 2017

04. 10. – Zdravá výživa – Hrátky zdravé pětky, 1. B – 2. hod., 1. A – 3. hod.
05. 10. – exkurze do Planetária Plzeň, 6. A, B
06. 10. – regionální exkurze 6. A, B, Nepomucko
06., 13., 20. 10. – výuka plavání, bazén Lochotín, 2. A, 3. roč.
10. 10. – poznávací exkurze do Prahy, 7. A, B
11. 10. – program Recyklace hrou, učebny 1. h. – 3. r. – 3., 2. h. – 2. B, 3. h. – 4A., 4. h. – 2. A, 5. h. – 4. B
12. 10. – divadlo Alfa, Kašpárek a mumie, 10.30 hod., 1., 2. roč.
14. 10. – vítání občánků na obec. Úřadu, žáci 3. roč., 10.30 hod.
18. 10. – školní turnaj ve florbalu, 13.45 hod.
19. 10. – projekt Bublinkový den v ŠD, Trikolóra – svátek tří barev
20. 10. – program v Zpč. muzeu – Cesta do pravěku, 6. A, B
24. 10. – exkurze s programem Po plzeňských řekách, 8. A, B
31. 10. – interakt. expozice s programem Jak se točí peníze – Plzeň – DEPO 9 hod. – 3., 5. roč., 10.45 hod. – 4. A, B, úhrada SRPŠ

Listopad 2017

01. 11. – okrskové kolo ve florbalu III. kat. (6., 7.), chlapci, 11. ZŠ
02. 11. – okrskové kolo ve florbalu III., IV. kat. (6., 7. + 8., 9. r.), dívky, 11. ZŠ
02. 11. – tandemová výuka – Šablony I, 5. hod., 6. B
03., 10., 24. 11. – výuka plavání, bazén Lochotín, 2. A +3. roč.
03. 11. – beseda o Mexiku – 1., 2. h. – 7. B, 3., 4. h. – 7. A
03. 11. – beseda s lékařkou – Poruchy příjmu potravy, 3., 4. hod. – 8. A, 5., 6. hod. – 8. B
06. 11. – exkurze do plzeňského podzemí, 4. A, B
06. 11. – projekt Kouzelný les, environmentální výchova v ŠD, 13.30 hod.
07. 11. – exkurze – Ekologické centrum Sp. Poříčí, Těnovice sady, budhismus, 9. A, B
14. 11. - okres. kolo ve florbalu, dívky, IV. kat., 8., 9. roč.
15. 11. – prohlídka HZS Plzeň, 2. A, B
16. 11. – exkurze na ÚP + INFIS, 9. A, B
20. – 24. 11. – Barvy podzimu – drakiáda ve školní družině
20. 11. – školní turnaj ve stolním tenisu
21. 11. – Zoo Plzeň (savci) + památky Plzeň, 8. A, B
21. 11. - exkurze do spalovny Chotíkov, 9. A, B, 1. – 4. hod.
22. 11. – okres. kolo v házené, dívky IV. kat., 8., 9. roč.
28. 11. - exkurze do planetária Plzeň, 5. roč.
28. 11. – exkurze do místní knihovny, 3. roč., 10 hod.
28. 11. – Zoo Plzeň (plazi a obojživelníci) + gotická Plzeň, 7. A, B
29. 11. - Párty se zdravou pětkou, 3., 4. hod. 3. tř. – zdravá výživa, 5., 6. hod. 6. A, B – dívky
29. 11. - okres. kolo ve florbalu, dívky, III. kat., 6., 7. roč.
30. 11. – projekt Hrou proti AIDS, 9.15 hod., 9. A, B, Šeříková ul., Plzeň
30. 11. - projekt ŠD Bublinky, 1+1 Svátek pohlednice a poštovní známky

Prosinec 2017

01. 12. beseda v rámci prim. prev. rizik. chování – Kouření zabíjí, 7. A – 1., 2. hod., 7. B – 3., 4. hod.
01. 12. divadlo Dialog, Čertovské pohádky, 3. roč., 4. A, B, 9 hod.
01. 12. čertovské rejdění v ŠD, I., II. odd.
01. 12. krajské kolo ve florbalu, dívky IV. kat, 8., 9. roč
03. 12. vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromu (17 hod.), prohlídka pro veřejnost – půdní vestavba
04. 12. tandemová výuka v angličtině, 6. B, 1. hod., 6. A
04. 12. školní kolo olympiády v českém jazyce, 3., 4. hod., přihlášení 8., 9. roč.
05. 12. tandemová výuka v angličtině, 6. B, 5. hod., 6. B
07. 12. exkurze do místní firmy DFH Haus CZ s. r. o., 3. hod., chlapci 9. A, B
08. 12. čertovské rejdění v ŠD, III., IV. odd.
08. 12. vánoční koncert v ŠD I., II.
11. 12. soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka, 13.45 hod., sportovní hala
12. 12. divadlo Alfa, Panika v muzeu, 3. – 5. roč.
13. 12. ukázka dravců, sport. hala 3., 4. hod., 1. – 5. roč., částeč. úhrada ze SRPŠ
14. 12. Bublinkový den v ŠD, (Po)čteníčko – svátek knihy a předčítání
15. 12. vánoční koncert v ŠD III., IV.
18. 12. – mimoškolní akce, návštěva čajovny ve Šťáhlavicích, 13.30 hod., 8. B
19. 12. – mimoškolní akce, účast na soutěži Tepfaktor v Chotilsku, přihlášení žáci.15 hod.
20. 12. kino Cinestar, film Earth: Den na zázračné planetě, 1. – 5. roč., úhrada dopravy SRPŠ
21. 12. vánoční besídka pro důchodce v DKS Nezvěstice, 10 hod.
21. 12. deskové hry s rodiči, 14 hod., IV. odd. ŠD
21. 12. vyhodnocení soutěže: Nejlepší vánočně vyzdobená třída (nápaditost, pořádek)
22. 12. kino Cinestar, nová česká pohádka Přání k mání, 8.30 hod., úhrada dopravy SRPŠ 4., 5. hod. třídnické hodiny, ukončení výuky 1. st. 11.30 hod., 2. st. – 12.30 hod.

Leden 2018

03. 01. – seminář Mediální výchova, 3., 4. hod. 9. B, 5., 6. hod. 9. A
07. – 12. 01. – lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, 7. A
10. 01. – školní kolo konverzace v němčině, 8., 9. roč. 4. hod.
14. – 19. 01. – lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, 7. B
16. 01. – okresní kolo dějepisné olympiády
17. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády, kat. C, 8., 9. roč., 1. hod.
18. 01. – školní kolo konverzace v angličtině, 8., 9. r., 3. hod.
19. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády, kat. A, 6. roč., 2. hod.
24. 01. – školní kolo konverzace v angličtině, 6., 7. r., 2. hod.
24. 01. – okresní kolo MO 5., 9. roč., 8 hod. SVČ Radovánek, G Mikuláš. nám.
25. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády, kat. B, 7. roč., 2. hod.
25. 01. – Bublinkový den, Mazurka – svátek tance v ŠD
29. 01. – okresní kolo olympiády v českém jazyce
31. 01. – školní kolo konverzace v němčině, 7. roč. 4. hod.

Únor 2018

07. 02. – školní kolo biologické olympiády, kat. D (6., 7. r.) – 3. hod., kat. C (8., 9. r.) – 4. hod.
07. 02. – okresní kolo soutěže v konverzaci v němčině
08. 02. – beseda o kyberšikaně, 1., 2. hod. – 6. A, 3., 4. hod. – 6. B
09. 02. – školní kolo chemické olympiády, 2. hod.
09. 02. – turnaj ve vybíjené, ŠD
09. 02. – mobilní planetárium, program Neuvěřitelný vesmír, 1. hod. 4. A, 2. hod. 5. tř., 3. hod – MŠ Zdemyslice, 4. hod. 4. B (žáci 30 Kč) + dalších 30 Kč hradí škola ze sponzorského daru
12. 02. – odevzdání přihlášek žáků 5., 9. roč. na střední školy a víceletá gymnázia výchovné poradkyni
13. 02. – exkurze do jaderné elektrárny Temelín + krokodýlí ZOO v Protivíně, 9. A, B
14. 02. – okresní kolo konverzace v angličtině
15. 02. – beseda s historikem na téma Husité, 3. hod. – 5. roč., 4. hod. – 7. A, B.40 Kč
15. 02. – Bublinkový den v ŠD, Hezký jazyk český – svátek řeči
16.02. - Turnaj ve vybíjené, ŠD
26. 02. – exkurze do svíčkárny v Liticích, 2. A, B
27. 02. – Matematická „15“ – soutěž v rychlostním počítání, 2. st., 2. hod.
28. 02. – okresní kolo zeměpisné olympiády
28. 02. – školní kolo recitační soutěže 2. – 9. roč., učebna 6. A, 5., 6. hod.
28. 02. – odevzdání prací do výtvarné soutěže Českého zahrádkářského svazu
28. 02. – odevzdání prací do výtvarné soutěže Krkonoše očima dětí

Březen 2018

02. 03. – Masopust ve školní družině I. II.
06. 03. – Bovýsek, zdravá výživa, 1. – 3. roč., 8 – 11 hod., v každé třídě cca 10 min.
06. 03. – beseda s cestovatelem – Etiopie 4., 5. hod. – 6. A, B, Vietnam 6., 7. h. – 7. A, B – část. úhrada 24 Kč, zbytek sponzor. dar
06. 03. – program v Zpč. muzeu, Cesta do pravěku plzeňského kraje, 4. B
07. 03. – deskové hry, soutěže v družině
07. 03. – okresní kolo v basketbalu chlapců, IV. kat. – 8., 9. roč., 26. ZŠ
12. 03. – Šablony – tandemová výuka v angličtině, 6. A, 1. hod.
13. 03. – Šablony – tandemová výuka v angličtině, 6. B, 5. hod.
13. 03. – program v Zpč. muzeu, Cesta do pravěku plzeňského kraje, 10 hod., 4. A
14. 03. – okresní kolo v basketbalu dívek, IV. kat. – 8., 9. roč., 10. ZŠ
16. 03. – Masopust ve školní družině III., IV.
19. 03. – exkurze do Státní vědecké knihovny, 1. – 5. hod., výběr žáků 9. A, B
20. 03. – divadlo Alfa – Bílý tesák, 6., 7. roč., 10.30 hod., odjezd 9.45 hod., 126 Kč
20. 03. – divadlo Hr. Králové, Z devatera pohádek, 8 hod. – 3. – 5. roč., 9 h – 1., 2. roč. . 50 Kč
20. 03. – krajské kolo dějepisné olympiády
22. 03. – projekt Bublinky, Muzika – svátek hudby, školní družina
22. 03. – okresní kolo v basketbalu chlapců, III. kat. – 6., 7. roč., 26. ZŠ
23. 03. – preventivní program Veselé zoubky, 4. hod., 1. A, B
27. 03. – jarní fotografování, zájemci 1. – 5. roč.
27. 03. – návštěva zámku Hradiště, 1. A, B
28. 03. – okresní kolo v basketbalu dívek, III. kat. – 6., 7. roč, 10. ZŠ

Duben 2018

04. 04. – obvodní kolo ve vybíjené smíš. a dívčích družstev, sportovní hala Nezvěstice
05. 04. – exkurze do Zoo Plzeň, 2. A, B
06. 04. – škol. kolo Pythagoriády, 8 – 9 hod., jídelna, vybraní žáci 6. – 8. roč.
10. 04. – zápis do 1. tř., 14 – 18 hod.
10. 04. – dětské dopravní hřiště, Blovice, 5. roč.
11. 04. – dětské dopravní hřiště, Blovice, 4. A, B
12. 04. – dopravní soutěž, ŠD
12. 04. – okresní kolo Bio D, 6., 7. roč.
16. 04. – exkurze do místního truhlářství, 5., 6. hod., 6. B – chlapci
16. 04. – soutěž Souboj čtenářů, 10 hod., vybraní žáci 6. A, B
16. 04. – Šablony – tandemová výuka v angličtině, 6. A, 1. hod.
17. 04. – Šablony – tandemová výuka v angličtině, 6. B, 5. hod.
17. 04. – okresní kolo matematické olympiády, 6. – 8. roč.
17. 04. – exkurze do Zoo Plzeň, 4. A, B
17. 04. – okresní kolo v házené, Novinářský kalamář, kat. III, 6., 7. roč., chlapci
19. 04. – exkurze do Zoo Plzeň, 3., 5. roč.
19. 04. – soutěž Pexesový král v ŠD
23. 04. – exkurze do místního truhlářství, 5., 6. hod., 6. A – chlapci
23. 04. – exkurze do Zoo Plzeň, 1. A, B
23. 04. – okresní kolo Bio C, 8., 9. roč.
24. 04. – program v Pivovarském muzeu, Řemesla našich předků, 3. roč.
24. 04. – beseda se zdravotníkem, poskytování 1. pomoci, ŠD
24. 04. – návštěva farmy v Milínově, program Farmáři, 3. roč.
26. 04. – projekt Bublinky, Zlaté ručičky – svátek rukou, ŠD
26. 04. – návštěva knihovny ve St. Plzenci + Hůrka, 4. A, B
27. 04. – exkurze do Muzea loutek v Plzni, 1. A, B

(12.09.2017, aktualizováno 10.04.2018)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2017/2018

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům
i rodičům výchovný poradce pro 1. a  2.  stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 15.15 – 16.00 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Žákům v  9. třídě jsou k  dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2018 / 2019 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v  Plzni).

Dále jsou žákům k  dispozici CD Kam na  školu – střední školy v České republice 2018 / 2019, jehož prostřednictvím lze rozmanitě vyhledávat školy a  obory, které  střední školy nabízejí pro  příští školní rok. U  každého oboru jsou navíc k  dispozici stručné informace o obsahu vzdělávání a  možnostech uplatnění absolventů.

Na  nástěnce v  1. patře budovy jsou vyvěšeny všechny informace, které  na  školu v  souvislosti s  volbou povolání přicházejí.

Zjišťovali jsme i zájem o schůzku rodičů žáků 9. tříd se zástupci středních škol, ale vzhledem k  malému zájmu schůzku nebudeme realizovat. Většina žáků i rodičů se asi bude zejména orientovat na dny otevřených dveří středních škol, kde dostanou podrobné informace. Na konci tohoto oddílu je ke stažení informační brožura Čím budu? s  přehledem středních škol Plzeňského kraje a Dny otevřených dveří středních škol.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj. Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována. Je zde možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.  

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“ – www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče.

Žáci, kteří uvažují o technickém nebo řemeslném oboru, mohou získat informace na nově zřízeném webovém portálu www.technikaaremeslo.cz a také na „facebookových“ stránkách tohoto portálu https://www.facebook.com/technikaaremeslo/. Zde se školy a žáci mohou stát fanoušky těchto stránek.

V rámci webu se zájemci mohou seznámit s možnostmi technického a řemeslného vzdělávání v Plzeňském kraji. Charakteristiku jednotlivých technických a řemeslných studijních oborů snadno zjistí v jejich přehledném seznamu, včetně možností uplatnění budoucích absolventů v praxi.

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5. třídy)

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy
nejpozději do
1. 3. 2018
Uchazeči o studium na uměleckých školách
s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku
řediteli střední školy nejpozději do
30. 11. 2017

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

  Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky 12. 4. – 28. 4. 2018
Denní forma studia s talentovou zkouškou
v prvním kole
2. 1. – 15. 1. 2018
Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2018

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

Další podrobnější informace

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna 2018 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií).

Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2018 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2017).

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí – li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou;
to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisový lístek bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisuv době od 12. února do 16. února 2018v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydá jej vychovatelka 2. odd. školní družiny Ilona Huňáčková).

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Způsob doručení rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.¨

Ke stažení:

(19.09.2017, aktualizováno 30.11.2017)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách během školního roku 2017/2018

Provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí.
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

(12.09.2017)

Informace k zahájení školního roku 2017/18

Zahájení škol. roku proběhne v pondělí 4. září 2017 ve třídách (od 7, 55 zhruba jednu vyuč. hodinu).

Žáci 1. A, B – počkají venku, p. uč. třídní a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do 1. A 

(přízemí, č. dv. 104) a do 1. B (přízemí, č. dv. 102). Vzhledem k pokračujícím stavebním pracím budeme stejně jako v loňském školním roce používat prozatím vedlejší vchod u školní družiny.

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Chválenice dostanou 4. září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B bude vyvěšen od 30. srpna u vchodu.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v  9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.30 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Potvrzení žákovských jízdenek v kanceláři ekonomky – č. dv.30 – od 28. srpna do 1. září od 8 do 15.00 hod. (ve středu do 14.00), od 5. září vždy o hlavní přestávce (4. září po skončení zahájení ve třídách).

Přihlášky na obědy přijímá vedoucí jídelny od pondělí 28. srpna do pátku 1. září vždy od 8 hod. do 14.30 hod. (možné i telefonicky na čísle 377 891 201).

Důležité upozornění:

V minulém školním roce byla zahájena půdní vestavba školy s cílem navýšit kapacitu školy a vybudovat čtyři nové učebny – výtvarné výchovy, fyziky, chemie a cizích jazyků. Zároveň probíhala rekonstrukce školní kuchyně a vybudovalo se nové důstojné zázemí pro učitele. Nová, velmi pěkná sborovna pro 1. i 2. stupeň je nyní v bývalé třídě 3. A. Na místě bývalé sborovny 2. st. je nyní ředitelna a ekonomka pracuje v místnosti bývalé ředitelny. Místnost č. 41 nyní slouží jako kabinet školní družiny.

Půdní vestavbu bohužel provázelo od počátku množství problémů týkajících se zatékání do školy na jaře, nedodržování termínů stanovených na kontrolních dnech a nedodržování harmonogramu ze strany stavební firmy Kaziko. Ještě v posledních dnech před zahájením školního roku stále ve škole probíhají stavební práce.

Všichni zaměstnanci školy i vedení obce dělají vše pro to, abychom i v těchto mimořádných podmínkách připravili školu na zahájení školního roku. Děkujeme zároveň všem občanům, kteří nám jakýmkoli způsobem pomohli.

Rekonstrukce školní kuchyně bohužel zatím není hotova. Termín zahájení výdeje obědů byl na kontrolním dnu posunut na 18. září. Věříme, že tento termín předání kuchyně stavební firma dodrží.

Teprve koncem srpna budou stavebně předány 4 nové učebny k užívání. Po vybavení nábytkem je budeme moci využívat. Zatím tedy musíme umístit dočasně dvě třídy do školní družiny.

Kompletní dokončení stavebních prací včetně galerie a infocentra by podle dodatku smlouvy uzavřeného mezi firmou a obcí mělo být do 15. listopadu.

Umístění tříd, třídnictví – 2017/2018

Třída 2017/18 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. A 5. Mgr. Jaroslava. Hrubá 19
1. B 9. B Mgr. Zdeňka Hiclová 19
2. A 1. A Mgr. Zděnka Kloboučníková 21
2. B 1. B Mgr. Klára Hachová 19
3. 2. Mgr. Květoslava Brudnová 24
4. A 9. A Mgr. Sylva. Hajžmanová 20
4. B 3. B Mgr. Anna Brabcová 21
5. 4. Mgr. Lad. Königsmarková 21
      164
       
6. A 6. A Mgr. Ivana Feifrlíková 27
6. B 9. B Mgr. Petra Pánková 25
7. A ŠD I. Mgr. Jana Honzová 22
7. B 6. B Mgr. Ladislav Kotlár 21
8. A 7. A Mgr. Lenka Šveráková 16
8. B 7. B Mgr. Petra Řežábková 18
9. A 8. A Mgr. Jan Skalák 18
9. B ŠD II. Mgr. Šárka Matuchová 21
      168
Celkem     332

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo) přízemí: 7. A (v ŠD I.), 9. B (v ŠD II.), kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny

1. patro: 2. A, 2. B, 3., 5., 8. B, učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova) přízemí: 1. A (současně i ŠD III.), 1. B (současně i ŠD IV.), 4. A, 4. B, 7. B,

1. patro: 6. A, 6. B, 8. A, 9. A, počítačová učebna

Po vybavení tříd budou v půdní vestavbě tři kmenové třídy – 6. B (v učebně výtvar. výchovy), 7. A (v učebně chemie) a 9. B (v učebně fyziky). Nekmenovou třídou bude nová jazyková učebna.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2017/2018

(28.08.2017, aktualizováno 06.09.2017)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |


Nahoru