Informace o škole 2018/2019

Základní škola Nezvěstice Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace, je úplná základní škola s 1. a 2.  stupněm, školní družinou a školní jídelnou. Zřizovatelem je obec Nezvěstice, 332 04.

Poslední zápis do školského rejstříku v souvislosti s navýšením kapacity školní jídelny je z 8. 12. 2017, č. j. ŠMS/14986/17 s účinností od 1. 1. 2018.

Identifikátor zařízení: 600 070 484
IČ: 75006774

Základní škola má kapacitu 400 žáků, IZO 102 264 899 a sdružuje:
1. Školní družinu, kapacita 120 žáků, IZO 115 500 111
2. Školní jídelnu, kapacita 400 stravovaných, IZO 102 628 084

Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, předsedkyní je Petra Slívová.

Škola je rovněž členem Asociace školních sportovních klubů, předseda Mgr. Ladislav Kotlár, e-mail: zsnezvestice@cbox.cz

Adresa školy: ZŠ Nezvěstice, čp. 69, PSČ 332 04
Telefon: ředitelství, sborovna: 377 891 178, školní jídelna: 377 891 201, školní družina 773 514 740, ekonomka: 377 891 691, školník: 773 514 093
Elektronická adresa e-mail: zsnezvestice@cbox.cz, ekonomka e-mail: zsnezvesticeeko@seznam.cz , vedoucí jídelny e-mail: zsnezvesticejid@volny.cz
WWW stránky: http://zsnezvestice.cz

Zpracovaný ICT plán Základní školy v Nezvěsticích je k nahlédnutí u ředitele školy.

Statistické údaje

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 341 žáků, kteří jsou zařazeni do 16 tříd. O ně se stará 22 učitelů, 3 asistenti pedagoga, 4 vychovatelky a dalších 11 nepedagogických pracovníků.  
Na 1. stupni je 8 tříd, které navštěvuje 172 žáků (75 chlapců a 97 dívek), což představuje průměr 21, 5 žáků na třídu.  
Do 8 tříd 2. stupně dochází 169 žáků (97 chlapců a 72 dívek), což znamená průměr 21 žáků na třídu.  
Celkový průměr na třídu je 21, 1 žáků.

Dojíždějící žáci z okolních obcí: 198 žáků z 16 měst a obcí, tj. celkem 57, 8 % z celkového počtu dětí (Šťáhlavy 54, Žákava 47, Šťáhlavice 39, Nezbavětice 11, Milínov 9, Chválenice 8, Kornatice 8, Starý Plzenec 5, Želčany 4, Zdemyslice 3, Chouzovy 3, Borovno 2, Plzeň 2, Příkosice 1, Lučiště 1, Blovice 1)

Čtyři oddělení školní družiny jsou naplněna kapacitně maximálním počtem dětí, tj.  120.

Výchovný poradce:

Mgr. Ivana Feifrlíková – volba povolání, výchovné problémy (konzultační hodiny úterý 15.15 – 16.00 hod.).

(12.09.2017)

Okolí školy:

Před budovou školy se rozkládá pěkný park, v jehož jedné části u silnice je umístěn pomník obětem 1. a 2. světové války a dále pomník s bustou J. A. Komenského.

Park před školou

Park před školou

Pomník obětem 1. a 2. sv. války

Pomník obětem
1. a 2. sv. války

Pomník s bustou J. A. Komenského

Pomník s bustou
J. A. KomenskéhoArchiv Informace o škole

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018


Nahoru