Kontakty

Vedení školy

ředitel školy: Mgr. Jan Skalák 377 891 178, 602 178 505 zsnezvestice@cbox.cz
zástupkyně ředitele: Mgr. Blanka Hachová 377 891 178 hachovablanka@seznam.cz
výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Feifrlíková 377 891 178 ivana.feifrlikova@seznam.cz
vedoucí vychovatelka: Ivana Matuchová 773 514 740 ivanamat1@centrum.cz
vedoucí jídelny: Drahomíra Žáková 377 891 201 zsnezvesticejid@volny.cz
ekonomka školy: ing. Hana Mudrová 377 891 691 zsnezvesticeeko@seznam.cz
školník: Petr Tomášek 773 514 093 -

Kontakty na pedagogy – výuka na dálku

Mgr. Bábíčková Olga o.babickova@zsnezvestice.cz
Mgr. Romana Beránková berankova.r@zsnezvestice.cz
Mgr. Brabcová Anna brabcova.a@zsnezvestice.cz
Mgr. Brudnová Květoslava brudnova.k@zsnezvestice.cz
Mgr. Doláková Jana dolakova.j@zsnezvestice.cz
Mgr. Feifrlíková Ivana feifrlikova.i@zsnezvestice.cz
Mgr. Hachová Blanka hachova.b@zsnezvestice.cz
Mgr. Hachová Klára hachova.k@zsnezvestice.cz
Mgr. Hajžmanová Sylva hajzmanova.s@zsnezvestice.cz
Mgr. Honzová Jana honzova.j@zsnezvestice.cz
Mgr. Hrubá Jaroslava hruba.j@zsnezvestice.cz
Mgr. Kloboučníková Zdeňka kloboucnikova.z@zsnezvestice.cz
Mgr. Kotlár Ladislav kotlar.l@zsnezvestice.cz
Mgr. Harvanek Radek harvanek.r@zsnezvestice.cz
Mgr. Kružíková Ivana kruzikova.i@zsnezvestice.cz
Mgr. Matuchová Šárka matuchova.s@zsnezvestice.cz
Mgr. Metličková Lucie metlickova.l@zsnezvestice.cz
Pál Jakub pal.j@zsnezvestice.cz
Mgr. Pánková Petra pankova.p@zsnezvestice.cz
Mgr. Skalák Jan skalak.j@zsnezvestice.cz
Mgr. Svobodová Sandra svobodova.s@zsnezvestice.cz
Mgr. Šiplová Václava siplova.v@zsnezvestice.cz
Mgr. Terčová Anna tercova.a@zsnezvestice.cz
Bc. Keslová Anna keslova.a@zsnezvestice.cz
Mgr. Poláková Olga polakova.O@zsnezvestice.cz

Asistenti pedagogů:

Šárka Kozlerová asitentka kozlerova.s@zsnezvestice.cz
Mgr. Aneta Zikmund Szüllöová zikmund_szulloova.a@zsnezvestice.cz
Šlehoberová Dita slehoberova.d@zsnezvestice.cz
BC. Soňa Hradecká hradecka.s@zsnezvestice.cz
Šecová Monika secova.m@zsnezvestice.cz
Kotorová Markéta kotorova.m@zsnezvestice.cz
Formanová Klára formanova.k@zsnezvestice.cz

(aktualizováno 06.09.2021)


Nahoru