Novinky ze školy – 2003/2004

Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků byla ve škole zveřejněna v průběhu září, od října kroužky začaly pracovat.

Přehled zájmových útvarů 2004/2005
Den Hodina Kroužek Ročník Učitel Účastníků
Pondělí 11,45 – 12,30 pohybové hry 3. roč. p. vych. Matuchová 10
  12,45 – 13,25 zdravotní Tv 3.-5. roč. p. uč. Brudnová 23
  12,50 – 14,15 výtvarný kroužek 2. roč. p. uč. Brabcová 10
  12,45 – 13,25 pohybové hry 4. roč. p. uč. Hachová 15
Úterý 11,45 – 12,30 pohybové hry 1. a 2. roč. p. vych. Matuchová 14
  12,50 – 14,15 výtvarný kroužek 4. a 5. roč. p. uč. Brabcová 11
  16,00 – 17,30 kroužek výpočet. techniky 4. a 5. roč. p. Černíková 1×14 12
Středa 12,50 – 13,30 pěvecký kroužek 1.-5. roč. p. uč. Hajžmanová 31
  12,40 – 13,25 sportovní hry 6. roč. – chlapci p. řed. Šafařík (nepov. př.) 18
  13,45 – 15,15 sportovní hry – d 2. st. p. uč. Matasová (nepov. př.) 15
Čtvrtek 12,45 – 13,25 dopravní kroužek 5. roč. p. uč. Brudnová 13
  12,50 – 14,15 výtvarný kroužek 1. a 3. roč. p. uč. Hrubá 11+13
  12,45 – 13,25 dramatický kroužek 1. st. p. uč. Brabcová 14
  13,45 – 15,15 keramický kroužek 4.-9. roč. p. Kastenová 20
  13,45 – 15,15 sportovní hry 2. st. - chlapci p. uč. Krňoul 13
  12,45 – 13,25 kytarový kroužek 6. roč. - zač. p. uč. Hůlová 7
  13,45 – 14,15 kytarový kroužek 2. st. - pokroč. p. uč. Hůlová 6
Pátek 12,45 – 13,25 pohybové hry 5. roč. p. uč. Brudnová 21

Připravované akce:

Říjen
21.10. - hudeb. pořad Princezna muzička, 1. – 3. r.
21.10. - návštěva místní knihovny, 2., 6. A, B

Listopad
04.11. - exkurze do IKEY a do skláren v Nižboru, 8. A, B
10.11. - beseda s lektorkou Národní iniciativy pro život pro dívky z 9. tříd
14.11. - divadlo KUBA, Pletené pohádky, 1. - 5. roč.
20.11. - beseda s lektory P-centra v rámci Minimál. programu prevence o nebezpečí drogové závislosti, 7., 9. roč.
25.11. - schůzka zástupců středních škol a učilišť v regionu s rodiči žáků 9. tříd

Konzultace rodičů a žáků 9. tříd s psycholožkou ohledně volby povolání (termín bude upřesněn)
- sportovní soutěž o Siláka školy
- turnaj v basketbalu

Prosinec
01.12. - vánoční magic show, dvě vystoupení kouzelníka K. Burdy, 1. - 5., 6. - 9. r.
10.12. - exkurze na Úřad práce, 9. r.
12.12. - divadlo KUBA, představení Čin-Čin, 1. - 5. roč.

Soutěž nadějných malých kuchařů O zlatou vařečku (termín bude upřesněn)
(20.10.2003)

Výlet do plaveckého centra

3. října se uskutečnil výlet obou 8. tříd do plaveckého centra v Liberci. Jednalo se o výlet za odměnu za vítězství tříd v soutěži ke 100. výročí školy (červen 2003). Podrobnosti o celé akci včetně fotografie vítězných dětí přinesl Plzeňský deník dne 15. října.
(20.10.2003)

Maraton Emila Zátopka

26. září se uskutečnil v Nezvěsticích maraton Emila Zátopka za účasti škol ze Spáleného Poříčí a Starého Plzence. Soutěž pořádala naše škola v rámci okresních akcí Asociace školních sportovních klubů. Vítězem se stalo štafetové družstvo ze Starého Plzence.
(20.10.2003)

Zvýšení počtu hodin v 8. a 9. ročníku

Rozhodnutím MŠMT (metodický pokyn č.j. 31172/2002-22) se s platností od 1. září 2003 rozšiřuje v učebních plánech všech vzdělávacích programů pro základní vzdělávání celkový týdenní počet vyučovacích hodin v 8. ročníku o 1 vyučovací hodinu a v 9. ročníku o 1 vyuč. hodinu. Rozhodli jsme se zvýšit počet hodin v předmětu tělesná výchova (viz učební plán 6. - 9. roč.).
(28.8.2003)

Odpolední vyučování

Důsledkem zvýšení počtu hodin je jeden den odpoledního vyučování pro celý 2. stupeň, a to v úterý. Tento den po 4 vyuč. hodinách v 6. - 9. roč. bude následovat přestávka (11.35 - 12.40) a pak výuka 6., 7., příp. 8. hodinu. Ta končí v 15.15 hod. Autobus pro dojíždějící žáky bude mít odjezd v 15.30 hod. Žáci končící dříve budou moci být v družině či přespolní třídě.
(28.8.2003)

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí povinné výuky Tv je i dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídách. Chceme od tohoto roku přejít na termín 1. čtvrtletí škol. roku, a proto se v kalendářním roce kurz uskuteční dvakrát (proběhl již v dubnu - červnu 2003). V bazénu na Slovanech v Plzni ho v 10 dvouhodinových lekcích uskuteční plavecká škola Rosnička. Děti budou jezdit vždy ve čtvrtek - od 4. září do 6. listopadu. Výuka bude od 10 hodin v malém bazénu (2. třída) a v jedné dráze velkého bazénu (3. třída). Rodiče budou hradit dopravu (cca 400 Kč).
(28.8.2003)

Příspěvek na školní družinu

Zastupitelstvo obce Nezvěstice schválilo dne 23.6. obecně závaznou vyhlášku o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině. Příspěvek je stanoven na 90 Kč za měsíc. Úplný text vyhlášky je k dispozici na vývěsní desce OÚ Nezvěstice.
(28.8.2003)

Fotografování

V pátek 12. září proběhne fotografování dětí 1. stupně firmou Fotodienst.
(28.8.2003)

Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků bude ve škole zveřejněna v průběhu září, od října kroužky začnou pracovat.
(28.8.2003)


Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019