Novinky ze školy – 2004/2005

Úplata za zájmové vzdělávání

Od 1. ledna 2005 hradí rodiče úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině přímo škole, nikoli obci jako doposud. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. vydal ředitel školy vnitřní směrnici, kde je stanovena výše úplaty na 80 Kč měsíčně a na 50 Kč měsíčně (pobyt v družině méně než 9 hod. týdně). Ve směrnici, která je k dispozici u vychovatelek školní družiny, je dále uveden způsob přihlašování a odhlašování, možnosti snížení či prominutí poplatku a podmínky platby. Úplata by se hradila ve dvou splátkách, a to na období září až prosinec a leden-červen. Rodiče by poplatek uhradili v kanceláři ekonomky školy (do konce března), nejlépe v úterý a ve čtvrtek, kdy je ekonomka přítomna do 16 hodin.

Napsali o našich dětech

(Varta Times, 10.6.2005)
Soutěž O zlatou vařečku

Školní rok 2004/2005 se pomalu chýlí ke konci. Stejně jako v předchozích letech i letos tento závěr zpříjemnila soutěž O zlatou vařečku. Že se tato u dětí velice oblíbená soutěž stala na naší škole tradicí, za to patří dík hlavně Svazu tělesně postižených pod vedením paní Tolarové. Ta opět získala pro soutěž sponzory, za jejichž peněžité dary mohly být získány potřebné suroviny a ceny pro výherce. Velký dík patří také našim kuchařkám, které byly dětem ochotně k dispozici během celého soutěžního klání.
Ve dvě hodiny už ve školní kuchyni čekalo třináct netrpělivých soutěžících vyzbrojených vařečkou,recepty a fantazií. Podmínkou každého ročníku soutěže jsou dva recepty vlastního výběru: jeden pro hlavní jídlo, druhý pro dezert. Suroviny byly rychle rozebrány a všichni mladí kuchaři už se soustředili jen na přípravu svých pokrmů. Ve velké oblibě bylo kuřecí maso, slanina a sýr Niva. Všichni soutěžící se velice snažili. Většinou se soutěže neúčastnili poprvé a věděli, že se nehodnotí pouze chuť, ale i vzhled, obtížnost přípravy a celkový dojem.
Letos se kulinářské výtvory dětem mimořádně povedly a porota ve složení p.Vaníková, p.Tolarová,p.Hrubý,p.Egermaier neměla při hodnocení vůbec snadný úkol. Nakonec se rozhodla udělit Zlatou vařečku Evě Hercikové a jejím vynikajícím plněným řízkům a palačinkám s nutelou. Na druhém místě skončil Michal Darda, jehož kuřecí rolky a tvarohový pohár by byly ozdobou nejedné luxusní restaurace.
Všichni zúčastnění ví, že každý nemůže být vždycky první. Na některé čeká první místo příští rok a pro zbytek je určitě tou nejlepší odměnou pochvala maminky, které pomohou s nedělním obědem.
Zeptali jsme se i jednoho ze soutěžících Pepy Tomany, jak se mu líbil průběh soutěže. „Pěkné, jsem spokojený. Jídlo se mi povedlo a moc se mi líbilo,že nám paní kuchařky pomáhaly. I když jsem skončil šestý, dostal jsem pěknou kuchařskou knížku a skleničku.“ Na otázku, zdali ho nemrzí, že nebyl první, bez zaváhání Pepa odpověděl: „Ne, hlavně že jsem byl lepší než brácha Vláďa.“ Mamince doma s vařením rád pomáhá, ale nerad uklízí. A příští rok si soutěž určitě nenechá ujít.

(Plzeňský deník, 1. 3. 2005)
Sbírka na Srí Lanku
Nezvěstičtí žáci a zaměstnanci školy mezi sebou vybrali 5.758 Kč, které zaslali na konto Srí Lanka a pomohli tak lidem postiženým tsunami v jihovýchodní Asii.

(Varta Times, 22.12.)
Děkujeme děvčatům Evě Matasové a Karolíně Šimánkové, žačkám ZŠ Nezvěstice, které odevzdaly na OÚ Nezvěstice peněženku s osobními doklady a větším obnosem peněz. Peněženku nalezly při cestě do školy v autobusové čekárně. Vážíme si jejich poctivosti. Poděkování patří rodičům děvčat, učitelům ZŠ, kteří dobrou výchovou přispěli k jejich správnému řešení této záležitosti.
Obecní úřad Nezvěstice

Děti rozdávaly radost v pečovatelském domě

Vánoční výzdoba z vlnité lepenky Vánoční výzdoba z vlnité lepenky Vánoční výzdoba z vlnité lepenky
Naše nezvěstická základní škola ráda využije každé příležitosti udělat radost druhým. A spojíme-li toto nadšení se soutěživostí žáků, byla soutěž ekologického výrobce vlnitých lepenek hozenou rukavicí. Jakmile Svaz výrobců vlnitých lepenek vyhlásil letošní ročník soutěže „Udělejte radost ozdobou z vlnité lepenky“, žáci třetí třídy pod vedením paní učitelky Hrubé neváhali a přihlásili se. Ze 700 škol, které projevily zájem , byla naše ZŠ mezi 100 vybranými, které obdržely zdarma ozdoby z vlnité lepenky. Pak už záleželo jen na fantazii dětí , jakými barvami je zvýrazní a jak ozdobí. Hlavním cílem ale bylo udělat někomu druhému radost. Dívky a chlapci se rozhodli, že největší radost budou mít určitě obyvatelé Domu s pečovatelskou službou a jedno pondělní dopoledne se tam vydali s krabicí plnou papírových stromečků, podkov, ryb, zvonečků nazdobených hvězdičkami, kytičkami, čtyřlístky. Zkrášlili okna, dveře, zábradlí a borové větve ve váze. Díky pestrosti ozdob a šikovnosti dětí se místnosti vánočně rozzářily. Neobvyklý ruch přilákal některé obyvatele pečovatelského domu a děti byly potěšeny, když viděly, že se jim výzdoba moc líbí. Vyfotografované ozdoby byly zaslány do soutěže a všichni moc přejeme třeťákům úspěch, neboť hlavní výhrou je celodenní výlet do libereckého aquaparku a lunaparku.
Do pečovatelského domu se děti ještě jednou vrátily o týden později. Tentokrát to byl dětský pěvecký sbor naší školy pod vedením paní učitelky Hajžmanové, který přišel zazpívat koledy a zpříjemnit tak předvánoční atmosféru. Sbor představil pan starosta Hach a pan ředitel Šafařík. Chlapci a dívky, doprovázené paní učitelkou Hůlovou na klávesy, s chutí nejen zazpívali, ale i přednesli pár básniček. Spokojenost na tvářích „domácích“ byla dětem velkou odměnou.
Jsme rádi, že děti naší školy opět potvrdily, že dokážou udělat druhým radost.
O. Vídršperková, učitelka 2. st.

Přijímací zkoušky, příprava na zkoušky

Podle nového školského zákona budou moci žáci podat přihlášky pouze na jednu střední školu. Podrobné informace o termínech a novém systému přijímání na střední školy i termíny Dnů otevřených dveří obdrželi písemně všichni žáci. Všichni žáci 9. ročníku mají možnost navštěvovat ve škole chodit na přípravu na přijímací zkoušky ke svým učitelům matematiky a českého jazyka.

Tabulka termínů podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia
(žáci 5. třídy)
Přihlášky, zkoušky Termín
Odevzdání přihlášek řediteli ZŠ nejpozději do 25.02.2005
Uchazeči o studium na uměleckých školách s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku řediteli ZŠ nejpozději do 15.11.2004
Přijímací zkoušky se konají 18.04.2005
Talentové zkoušky se konají v termínu 15.01.2005 - 31.01.2005

ICT plán

Zpracovaný ICT plán Základní školy v Nezvěsticích je k nahlédnutí u ředitele školy.

Připravované akce se známými termíny:

Leden 2005
05. 01. – okrskové kolo v basketbalu v Nezvěsticích, pořádáme v rámci AŠSK
18. 01. – školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce, 7. r.
20. 01. – školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce, 8.-9. r.
26. 01. – okresní kolo matematické olympiády, 5., 9. r.
18. 01. – zápis do 1. třídy, od 14 do 17 hodin

Březen 2005
6.-11. 03. – lyžařský výcvikový kurz na Šumavě, 8. r.
11. 03. – Pohádka o Radoušovi, muzikál, 1.-5. roč.

Duben 2005
01. 04. – exkurze do místní knihovny, 2. r.
25. 04. – dějepisný poznávací zájezd do Prahy, 7. r.
27. 04. – dějepisný poznávací zájezd po regionu Plzeň-jih, Přešticko, 6. r.

Květen 2005
03. 05. – exkurze do knihovny ve St. Plzenci a návštěva hradiště Hůrka, 4. r.
04. 05. – výchovný koncert, 1.-5. r., 6.-7. r.
19. 05. – soutěž ve vaření - Zlatá vařečka
24. 05. – školní výlet 1.-5. r.
27. 05. – exkurze do jaderné elektrárny Temelín, 9. r.

Červen 2005
1. 6. – dětský sportovní den
7. 6. – školní výlet 7. A, B – Příbram, Dobříš
8. 6. – školní výlet 8. A, B – západočeské lázně
9. 6. – školní výlet 6. A, B - Hluboká
14. 6. – besídka žáků 1. tř. pro rodiče, 17 hodin
14.-15. 6.- školní výlet 9. A, Rokycansko
16. 6. – vystoupení dětí dramatického kroužku – pásmo Z pohádky do pohádky, 16 hodin
21. 6. – školní akademie, 17 hodin
22. 6. – okres. přebor ve florbalu 6., 7. roč., Stod
24. 6. – divadlo – pohádka Popelka, 1.-3. r.

Termíny třídních schůzek a konzultací s rodiči:
Tř. schůzky: 18. listopadu, od 16,30 hod.
Konzultační dny: 11. ledna, 14. dubna, 17. května
Konzultační den výchov. poradce pro 2. st.: středa 13,30–14,30 hod.
Schůzku je možné si dohodnout i mimo tyto termíny po předchozí telefonické domluvě.

Akce školy v období září – březen 2004/2005:

Září
21. 09. – Zátopkův maratón v Nezvěsticích (účast dalších škol - ZŠ St. Plzenec a Sp. Poříčí)
22. 09. – fotografování 1. třídy

Říjen
14. 10. – Novinářský kalamář, okrskové kolo v házené
21. 10. – exkurze do muzea v Blovicích, 7. r., výstava Ve znamení kalicha
25. 10. – divadelní představení Pasáček vepřů, 1.-3. r. (divadlo Kuba)
25. 10. – beseda s lektory P-centra v rámci Minimál. programu prevence, Nebezpečí drogové závislosti, 8. r.

Listopad
08. 11. – film Trója, 7., 8. r., kino Eden
09. 11. – vývoj světové rockové hudby, vých. koncert, 6.-9. r.
09. 11. – exkurze do hvězdárny v Rokycanech, 5. r.
16. 11. – návštěva P-centra v Plzni v rámci protidrogové prevence, 9. A (23. 11. - 9. B)
18. 11. – třídní schůzky od 16,30 hodin
24. 11. – školní turnaj v basketbalu

Prosinec
02. 12. – film Harry Potter a Vězeň z Azkabanu, 1.-5. r., kino Eden
03. 12. – zdobení vánočních perníčků ve školní jídelně, zájemci
03. 12. – školní kolo olympiády v českém jazyce, 9. r.
04. 12. – zpívání u vánočního stromu před školou, dětský sbor, vánoční jarmark
13. 12. – exkurze na Úřad práce v Plzni v rámci volby povolání, 9. r.
13. 12. – instalace vánočních ozdob z vlnité lepenky do Domu pečovatelské služby, 3. r.
15. 12. – školní turnaj v košíkové
15. 12. – beseda Láska ano, děti ještě ne - v rámci rodinné výchovy, SOU Karlovarská, 9. r.
20. 12. – divadlo - Vánoční pohádka, 1.-5. r. (divadlo Frištenský), hradí SRPDŠ
21. 12. – vánoční pásmo pro obyvatele Domu pečovatelské služby, pěvecký sbor
21. 12. – exkurze do úpravny vody v Nezvěsticích, 8. r.
22. 12. – školní kolo soutěže ve skoku vysokém, Vánoční laťka
22. 12. – vánoční koncert pobočky Základní umělecké školy

Leden
12. 01. – beseda s Policií ČR, 2., 3. r., akce Ajax
12. 01. – exkurze do Státní vědecké knihovny, zájemci 9. r.
18. 01. – zápis do 1. třídy
21. 01. – divadlo Memento, herci DJKT Plzeň, 8., 9. r.,
24. 01. - divadlo Příbram 6., 7. r., Šeherezáda
26. 01.- soutěž ve výstupu po schodech
27. 01. – turnaj v nohejbale

Únor
09. 02. – obecná problematika drog v EU, kino Elektra, 8. A, B

Březen
04. 03. – beseda s Policií ČR o nebezpečí drogové závislosti, 8. r.
06.-11. 03. – lyžařský výcvikový kurz na Šumavě, 8. A, B
11. 03. – Pohádka o Radoušovi – pohád. muzikál, 1.-5. r.

Maratón E. Zátopka

21. září se uskutečnil v Nezvěsticích maraton Emila Zátopka za účasti škol ze Spáleného Poříčí a Starého Plzence. Soutěž pořádala naše škola v rámci okresních akcí Asociace školních sportovních klubů. Vítězem se stalo štafetové družstvo ze Starého Plzence, naše družstvo skončilo na druhém místě.

Zvýšení počtu hodin v 7. ročníku

Rozhodnutím MŠMT č.j. 21264/2004-22 se s platností od 1. září 2004 rozšiřuje v učebních plánech všech vzdělávacích programů pro základní vzdělávání celkový týdenní počet vyučovacích hodin v 7. ročníku o 1 vyučovací hodinu. Tato hodina může být využita pouze na zvýšení hodinové dotace volitelného předmětu (u nás informatiky) nebo zařazení dalšího volitelného předmětu. Jedná se o tzv. projekt Hodina spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie. Na základě zájmu dětí byl do učebního plánu 7. roč. zařazen druhý nejžádanější volitelný předmět (po již vyučované informatice), a to konverzace z anglického jazyka.

Odpolední vyučování

Důsledkem zvýšení počtu hodin od loňského škol. roku je jeden den odpoledního vyučování pro 8. a 9. ročník, a to v úterý. Tento den po 4 vyuč. hodinách bude následovat přestávka (11.35 - 12.40) a pak výuka 6. - 8. hodinu. Ta končí v 15.15 hod. Autobus pro dojíždějící žáky bude mít odjezd v 15.30 hod.

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí povinné výuky Tv je i dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídách. Od loňského školní roku jsme přešli na termín 1. čtvrtletí škol. roku. V bazénu na Slovanech v Plzni ho v 10 dvouhodinových lekcích uskuteční plavecká škola Rosnička. Děti budou jezdit vždy ve středu - od 8. září do 24. listopadu. Výuka bude od 10 hodin v malém bazénu (2. třída) a v jedné dráze velkého bazénu (3. třída). Rodiče budou hradit dopravu (cca 400 Kč).

Příspěvek na školní družinu

Zastupitelstvo obce Nezvěstice schválilo dne 23.6.2003 obecně závaznou vyhlášku o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině. Příspěvek je stanoven na 90 Kč za měsíc pro děti odcházející v 15 hod. a později, pro ostatní je poplatek snížen. Podle nového školského zákona platného od 1.1. 2005 vydá škola jako právní subjekt novou vyhlášku a příspěvek bude sama vybírat. Platnost vyhlášky obce končí 31.12.2004.


Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019