Novinky ze školy – školní rok 2005/2006

Jezdíme s úsměvem

Jezdíme s úsměvemŘidiči projíždějící Nezvěsticemi byli v úterý 20. června nečekaně obdarováni, jiní naopak museli vytáhnout ze své peněženky několik stokorun. V blízkosti naší základní školy i dalších vybraných škol v Plzeňském a Karlovarském kraj proběhla totiž bezpečnostně dopravní akce policistů a dětí.
Akce Jezdíme s úsměvem měla upozornit motoristy, aby dodržovali povolenou rychlost v obci zejména v blízkosti školních budov. 18 dětí ze 4. a 5. třídy v reflexních vestách rozdávalo motoristům zamračená a usměvavá autíčka podle toho, jestli jeli bez chyb , nebo se dopustili přestupku. Policisté zkontrolovali 27 vozidel, děti se vysílačkou dorozumívaly s obsluhou radaru a hlásily naměřenou rychlost vozidel jedoucích u školy ve směru na Plzeň. Celkem 25 řidičů bylo obdarováno usměvavými obrázky. Jezdíme s úsměvemDva řidičirychlost mírně překročili a dva majitelé automobilu bez platné technické prohlídky dostali vedle zamračeného autíčka také výstrahu v podobě pokuty. Obcí naštěstí neprojížděl žádný hazardér tak jako tomu bylo v Plzni-Černicích, kde zastavili motocyklistu, který se obcí řítil rychlostí 112 km/hod. Celkem v obou krajích školáci rozdali 147 zamračených a 366 usměvavých autíček.
Dětem se akce velice líbila a řada z nich se na okamžitě rozhodla, že v budoucnu budou určitě pracovat u dopravní policie. Předsevzetí je to jistě užitečné, protože na našich silnicích je stále velmi nebezpečno a vyšší počet kontrol i přísnější postihy od července jsou tak určitě namístě.

(04.07.2006)

Den otevřených dveří v nezvěstické škole

Den otevřených dveříVe čtvrtek 15. června 2006 proběhl na Základní škole v Nezvěsticích Den otevřených dveří. Všichni zaměstnanci školy ve spolupráci s žáky připravili bohatý program, který přilákal desítky návštěvníků.
V celém areálu mohli příchozí obdivovat výsledky společného snažení dětí a jejich učitelů. Pestrá a nápaditá výstava se setkala se zaslouženým ohlasem a vystavované předměty byly v neustálém obležení. Řada návštěvníků s potěšením sledovala videozáznamy z dřívějších akcí školy, kde bylo zřetelně vidět, jak ten čas neúprosně letí.
Tradičně velkému zájmu se těšila počítačová učebna. Přítomní ji mohli v současné podobě vidět naposledy, protože od nového školního roku bude vybavena modernějšími a výkonnějšími přístroji.
V letošním školním roce se můžou nezvěstičtí žáci pochlubit několika výraznými sportovními úspěchy. I proto byla připravena florbalová exhibice, ke které si domácí pozvali soupeře ze Základní školy ve Starém Plzenci.
Den otevřených dveříK vrcholům celého odpoledne patřila vystoupení dětí. Školní jídelna se změnila v improvizovaný divadelní sál, ve kterém žáci prvního stupně předvedli několik krátkých pohádkových her. Za své představení byli odměněni velkým potleskem. Zřejmě nejvíce návštěvníků sledovalo taneční vystoupení v moderní tělocvičně nezvěstické školy. Diváci nejdříve zhlédli exotické orientální tance, později se jim žáci předvedli v rytmu country.
Kromě oficiálních akcí nabídla základní škola i možnost setkání, ve všech prostorách bylo možno potkat skupinky živě rozmlouvajících lidí.
V příjemné atmosféře čas rychle plynul, dveře ZŠ v Nezvěsticích se zavřely až po devatenácté hodině, kdy skončil jeden velmi podařený den.

(04.07.2006)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola Nezvěstice pořádá ve čtvrtek 15. června 2006 od 14 do 19 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Program:
14.00 – 19.00 hod.
výstava žákovských prací a výrobků - 1. patro v 8.B + chodby školy
videoukázky ze žákovských akademií – 1. patro, jazyková učebna
výukové programy, hry, internet - počítačová učebna
prohlídka prostor školy

14.00 – 15.00 hod. exhibiční utkání ve florbalu – ZŠ Nezvěstice-ZŠ St. Plzenec
16.00 – 16.30 hod. orientální a country tance - velká tělocvična
16.45 – 17.15 hod. dramatizace pohádek – školní jídelna

Srdečně zveme rodiče a veřejnost!

(12.06.2006)

Coca-Cola Cup

Dne 20. dubna 2006 se uskutečnil v Nezvěsticích turnaj v kopané Coca-Cola Cup. Proti sobě nastoupila mužstva ZŠ Nezvěstice, ZŠ Starý Plzenec a ZŠ Štěnovice. První utkání ZŠ Nezvěstice vs. ZŠ Štěnovice vyhrálo mužstvo ZŠ Nezvěstice, když po nevydařené první půli prohrávalo 0:2, ale zápas vyrovnalo a na penalty vyhrálo 3:2. K druhému zápasu nastoupila mužstva ZŠ Starý Plzenec a ZŠ Štěnovice. V tomto zápase jednoznačně kralovalo mužstvo Starého Plzence a po přesvědčivé výhře 6:1 se chystali na zápas o první místo s Nezvěsticemi. Tento zápas po jednoznačné výhře nad Štěnovicemi hoši z Plzence podcenili a prohráli 2:1, což znamená, že ZŠ Nezvěstice postupuje do dalšího kola, tj. do vloženého turnaje. Ten se uskuteční 5. května na umělém povrchu v Blatné za účasti dvou týmů ze zákl. škol v Blatné, ZŠ Nepomuk a ZŠ Nezvěstice.
Martin Blažek a Matěj Boukal, žáci 8. ročníku

  ZŠ Nezvěstice ZŠ Starý plzenec ZŠ Štěnovice Body
ZŠ Nezvěstice   2:1 3:2 pp 6
ZŠ Starý plzenec 1:2   6:1 6
ZŠ Štěnovice 2:3 pp 1:6   0

Nejlepší střelec
Nejlepší střelec
Nezvěstice
Nezvěstice
Starý Plzenec
Starý Plzenec
Štěnovice
Štěnovice

 

Afrika v nezvěstické škole

Druhý týden v únoru se celá naše škola ocitla v buši pod palčivým sluncem mezi zebrami a antilopami s masajskými válečníky. Nezvěstickou školu totiž měli navštívit dva původní Afričané a s „černým“ kontinentem nás seznámit. A abychom dokázali, že Afrika není pro nás velká neznámá, vyhlásili jsme ve škole „Týden o Africe“. Učitelé se snažili do svých předmětů zahrnout toto téma a žáci vyhledávali informace a zajímavosti. Z dílen a učebny výtvarné výchovy se stala rukodílna na výrobu korálků a talismanů, z kuchyňky voněly exotické pokrmy, z hudebny se ozývaly africké rytmy, zeměpisci a přírodopisci podnikali objevné výpravy a češtináři s dějepisci zavzpomínali na pestré zážitky cestovatelů a objevitelů. Pro žáky i učitele byla tato práce příjemným zpestřením.

Velkým milým překvapením byla čtvrteční přednáška Václava Chaloupka, známého znalce Afriky a zvířat. Pan Chaloupek se podělil o své zážitky z afrických putování, které doprovodil poutavým filmem, zodpověděl dotazy a hlavně, čímž děti nejvíce potěšil, podepsal se do památníků a knížek, které si donesly.

Zakončením afrického týdne byla páteční návštěva Mamadouby Keity z Guiney a Antonia z Angoly. Setkání zprostředkovala agentura Humanitas CZ, jejímž posláním je seznamovat mladé lidi s cizími kulturami a od raného věku vést k rasové toleranci. Žáky, kteří se sešli v tělocvičně, zaujal exotický vzhled a oblečení, sympatická čeština s cizím přízvukem a vyprávění o jihoafrické kultuře. Ale nejvíce byli nadšeni, když jim Mamadouba a Antonio rozdali pravé africké bubínky a mohli si s nimi zabubnovat a zazpívat pravou zulskou písničku. A za správně zodpovězené otázky, týkající se právě Afriky, získali ti nejpohotovější drobné dárečky. Že děti téma zajímá, bylo vidět i na spoustě dotazů, které sympatickým Afričanům kladli. Asi nejvíce je překvapilo, že oba kromě své mateřštiny a vynikající češtiny ovládají aktivně další tři jazyky. Někteří se snad i zastyděli, že jediný cizí jazyk ve škole je pro ně mnohdy velkým problémem.

Cílem celé akce bylo seznámit žáky s africkým kontinentem a kulturou a hlavně děti upozornit na xenofobní a rasistické projevy v našem státě. Zda se dobrý úmysl povedl, se pozná spíše za pár let, ale děti mohly poznat, že ať člověk žije kdekoli a třeba vypadá úplně jinak, má stejné starosti i radosti jako my. Každopádně to byl pro všechny výjimečný týden.
(27.02.2006)
 

Zápis do 1. třídy

K zápisu do 1. třídy se 26. ledna 2006 dostavilo 19 žáků. Bylo přijato zatím celkem 17 žáků. Konečný počet bude upřesněn až po rozhodnutí o případných odkladech školní docházky. Informativní schůzka pro rodiče těchto žáků se bude konat 6. června od 16.30 hodin v budově školy pod vedením p. uč. třídní Mgr. Blanky Hachové.
(22.02.2006)

Děti z nezvěstické školy rozdávaly radost

Naše škola ráda využije každé příležitosti pomoci druhým. A povede-li se žákům udělat někomu opravdovou radost, stávají se podobné akce tradicí. Proto když letos Svaz výrobců vlnitých lepenek opět vyhlásil soutěž, žáci paní učitelky Brabcové se rozhodli zúčastnit. Úkolem bylo vyrobit betlém z vlnité lepenky. Dětem se moc povedl, a protože součástí soutěže bylo udělat dárkem někomu radost, vypravily se v úterý 20. prosince 2005 za obyvateli Domu pečovatelské služby. Aby doladili předvánoční atmosféru, zazpívali žáčci prvního stupně pod vedením paní učitelky Hajžmanové koledy. Program ještě zpestřila Květa Brudnová s dívkami šesté třídy, které předvedly exotické orientální tance. Na závěr pak děti ze 3. třídy předaly svůj dar – krásně malovaný, šikovnýma rukama vytvořený betlém. Ten bude součástí výzdoby haly stejně jako loňský dar – ozdoby z vlnité lepenky. Rozjasněné tváře „domácích“ ujistily děti, že vše dopadlo na jedničku a že je příště opět rádi uvidí.
(22.02.2006)

Akce školy 2005–2006:

Září 2005
09., 16., 23., 30. 09. – plavání 2. a 3. roč., bazén Slovany
22. 09. – fotografování 1. roč.
30. 09. – účast na výstavě Tvořme spolu, modely šatů z odpadových materiálů, výrobky žáků

Říjen 2005
07., 14., 21. 10. – plavání 2. a 3. roč.
02. 10. – výstava – čarodějnice 2., 3., 5. roč., prohlídka Plzně
11. 10. – dějepisná exkurze do Prahy 7. A a 7. B
13. 10. – okresní přebor v házené 8., 9. roč., St. Plzenec
18. 10. – maraton E. Zátopka (ZŠ St. Plzenec a Sp. Poříčí)
19. 10. – beseda s pracovníky P–centra, protidrogová prevence 7.–9. roč.
20. 10. – turnaj v basketbalu
24. 10. – fotografování podzimní série fotografií – Prestigefoto, 1. stupeň, zájmová činnost ŠD – celoodpolední vycházka, stopovačka, hledání pokladu

Listopad 2005
04., 11., 18. 11. – plavání 2. a 3. roč., bazén Slovany
03. 11. – hudební pořad Muzikantská cesta kolem světa, divadlo DINO 1. stupeň
03. 11. – beseda s kronikářkou obce 3. roč.
09. 11. – okresní kolo ve florbale 6. a 7. roč.
14. 11. – okresní kolo ve florbale 8. a 9. roč.
14. 11. – koncert pro 2. stupeň, Vývoj světové rockové hudby II.
15. 11. – exkurze na Úřad práce 9. roč.
16. 11. – beseda s kronikářkou 4., 5.roč.
24. 11. – turnaj ve florbalu
29. 11. – exkurze do hvězdárny v Rokycanech 5. roč.
- exkurze na rotundu do St. Plzence 7. roč. (termín bude upřesněn)

Prosinec 2005
10. 12. – zpívání u vánočního stromu, vánoční jarmark
12. 12. – beseda, cyklus ženy, pracovnice Národ. centra 9. roč. - dívky
14. 12. – okrskové kolo v basketbalu 8. a 9. roč. - chlapci
14. 12. – kino Eden Harry Potter a Ohnivý pohár 1.–5. roč.
20. 12. – kino Eden – film Masajové, africký národ 2. stupeň
21. 12. – hudební pořad div. DINO Ježíškovi do Betléma 1. stupeň

Leden 2006
06. 01. – školní kolo soutěže v konverzaci v německém jazyce
11. 01. – ukázka cvičení dětí na švédské bedně, žebřinách, lavičkách
11. 01. – školní turnaj v badmintonu, 13.45 hod.
14. 01. – odjezd mikrobusu na florbalovou dívčí Elmont ligu do Chotěšova, 14.00 hod.
16. 01. – divadlo Příbram – O myších a lidech, 2. st.
23. 01. – prodej 1. čísla školního časopisu Mega
24. 01. – škol. kolo konverzace v angličtině, kat. 8., 9. r., 6. hod.
25. 01. - škol. kolo konverzace v angličtině, kat. 6., 7. r., 5. hod.
26. 01. – zápis do 1. třídy, 14-17 hod.
30. 01. – exkurze do místní autolakovny , 3. hod. 9. B, 5. hod. 9. A
30. 01. – školní kolo recitační soutěže – 1. st., 5. hod.

Únor 2006
02. 02. – koncert žáků základní umělecké školy
06. 02. – návštěva P-centra protidrogových aktivit, závěr cyklu, 9. roč., 8.30 hod.
08. 02. – okresní kolo ve vybíjené smíšených družstev, 4., 5. roč. v Nezvěsticích, 8.30 hod.
06.-10. 02. – „Africký týden“ – týden aktivit vztahujících se ke kultuře, životu, společnosti, zajímavostem o Africe
09. 02. – beseda s režisérem, spisovatelem, cestovatelem V. Chaloupkem, ukázky filmů o Africe, autogramiáda, 2. hod. 1. st., 3.-4. hod. – 2. st.
10. 02. – beseda s Afričany na závěr týdne,soutěž, africké tance a písně 1.-9. roč., 3 skupiny
15. 02. – dějepisná olympiáda, okresní kolo, 8 hod.
15. 02. – školní turnaj v odbíjené
15. 02. – školní kolo recitační soutěže
26. 02.–3. 03. – lyžařský výcvikový zájezd, Jizerské hory, 8. roč., do 17.2. záloha + písemná prohlášení před odjezdem, která děti předají uč. tělesné výchovy
(Aktualizováno 22.02.2006)

Příspěvek na zájmové vzdělávání

Od 1. ledna 2005 hradí rodiče úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině přímo škole, nikoli obci jako doposud. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. vydal ředitel školy vnitřní směrnici, kde je stanovena výše úplaty na 80 Kč měsíčně a na 50 Kč měsíčně (pobyt v družině méně než 9 hod. týdně). Ve směrnici, která je k dispozici u vychovatelek školní družiny, je dále uveden způsob přihlašování a odhlašování, možnosti snížení či prominutí poplatku a podmínky platby. Úplata by se hradila ve dvou splátkách, a to na období září-prosinec a leden-červen. Rodiče by poplatek uhradili v kanceláři ekonomky školy (do konce ledna), nejlépe v úterý a ve čtvrtek, kdy je ekonomka přítomna do 15.20 hodin.
(Aktualizováno 22.02.2006)

Přijímací zkoušky, příprava na zkoušky

Podle nového školského zákona budou moci žáci podat přihlášky pouze na jednu střední školu. Podrobné informace o termínech Dnů otevřených dveří obdržely písemně všichni žáci 9. ročníku. Ti mají možnost navštěvovat přípravu na přijímací zkoušky, kterou vedou učitelé matematiky a českého jazyka.

Tabulka termínů podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia
(žáci 5. třídy)
Přihlášky, zkoušky Termín
Odevzdání přihlášek řediteli ZŠ nejpozději do 24.02.2006
Uchazeči o studium na uměleckých školách s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku řediteli ZŠ nejpozději do 15.11.2005
Přijímací zkoušky se konají 24.04.2006
Talentové zkoušky se konají v termínu 09.01.2006

(14.11.2005)

ICT plán

Zpracovaný ICT plán Základní školy v Nezvěsticích je k nahlédnutí u ředitele školy.
(14.11.2005)

Maratón E. Zátopka

18. října se uskutečnil v Nezvěsticích maraton Emila Zátopka za účasti škol ze Spáleného Poříčí a Starého Plzence. Soutěž pořádala naše škola v rámci okresních akcí Asociace školních sportovních klubů. Vítězem se stalo štafetové družstvo ze Starého Plzence, naše družstvo skončilo na třetím místě.
(14.11.2005)

Zvýšení počtu hodin v 6. ročníku

Rozhodnutím MŠMT č.j. 11 818/2005-22 se s platností od 1. září 2005 rozšiřuje v učebních plánech všech vzdělávacích programů pro základní vzdělávání celkový týdenní počet vyučovacích hodin v 6. ročníku o 1 vyučovací hodinu. Tato hodina může být využita na zvýšení hodinové dotace povinného nebo volitelného předmětu nebo zařazení dalšího volitelného předmětu. Zvolili jsme navýšení dotace českého jazyka ze 4 hodin na 5. Z těchto 5 hodin jsou žáci ve dvou hodinách rozděleni na dvě 15členné skupiny, které mají střídavě český jazyk a matematiku.
(14.11.2005)

Odpolední vyučování

Důsledkem zvýšení počtu hodin od loňského škol. roku je jeden den odpoledního vyučování pro 8. a 9. ročník, a to v úterý. Tento den po 4 vyuč. hodinách bude následovat přestávka (11.30–12.35 hod.) a pak výuka 6.–8. hodinu. Ta končí v 15.10 hod. Autobus pro dojíždějící žáky bude mít odjezd v 15.30 hod.
(14.11.2005)

Změna v organizaci vyučování

Od 1. září dochází ke změně v tom, že hlavní přestávka bude 15 minut a 3. vyučovací hodina začíná v 9.50 hod. Ostatní přestávky trvají vždy 10 minut. 6. hodina tak končí ve 13.20 hod. (dříve 13.25 hod.) a dojíždějící žáci tak lépe stačí své spoje.
(14.11.2005)

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí povinné výuky Tv je i dvacetihodinový kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídách. Od loňského školní roku jsme přešli na termín 1. čtvrtletí škol. roku. V bazénu na Slovanech v Plzni ho v 10 dvouhodinových lekcích uskuteční plavecká škola Rosnička. Děti budou jezdit vždy ve středu - od 9. září do 18. listopadu. Výuka bude od 8 hodin v malém bazénu (2. třída) a v jedné dráze velkého bazénu (3. třída). Rodiče budou hradit dopravu (cca 500 Kč).
(14.11.2005)

Ocenění nezvěstické školy

V loňském školním roce byla nezvěstická škola mimořádně úspěšná v okresních i krajských kolech soutěží. Na začátku září jsme převzali od Krajského úřadu Plzeňského kraje dva krásné poháry spolu s diplomy za 1. místo v soutěži O nejaktivnější školu v uměleckých a předmětových soutěžích konaných ve školním roce 2004/2005 a za 3. místo v soutěži O nejúspěšnější školu v krajských kolech těchto soutěží.
Jedná se o mimořádný úspěch, neboť jsme získali toto ocenění v konkurenci mnoha desítek základních škol našeho kraje. Velké poděkování patří všem, kteří se na úspěchu podíleli, tedy našim úspěšným žákům a učitelům, kteří je do soutěží připravili, i všem dalším, kteří dětem pomáhali v cestě za úspěchem.
Vůbec nejlepším žákem, který školu skvěle reprezentoval jak svými vědomostmi, tak i chováním, byl Jiří Blažek z 9. třídy, vítěz olympiády v chemii v okresním i krajském kole. Do soutěže jej připravila p. uč. Mukenšnáblová.
(14.11.2005)


Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019