Novinky ze školy – školní rok 2008/2009

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 11. června proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Bývalým, současným i budoucím žákům školy, jejich rodičům i široké veřejnosti zůstala škola otevřena i po vyučování. Ti, co přišli, mohli nahlédnout nejen do jednotlivých tříd, ale i do odborných učeben, kde si mohli vyzkoušet vše, s čím žáci běžně pracují při hodinách. V učebně výtvarné výchovy byla připravena výstava výtvarných prací a výrobků žáků, stěny a nástěnky zdobily plakáty s prezentacemi z projektového týdne Putování Evropou, který proběhl začátkem května. V jazykové učebně byla možnost zhlédnout tématické video či si vyzkoušet poslech do sluchátek. V interaktivní učebně zas viděli zájemci ukázky práce s interaktivní tabulí a pod vedením šikovných deváťáků si i nějaké úkoly zkusili. Ten, kdo si přišel prohlédnout sportovní halu, se stal zároveň divákem exhibičního utkání ve florbalu, který sehráli žáci ze sportovního oddílu.
Nejvíce zájemců, hlavně z řad rodičů a prarodičů, přilákal kulturní program. Ve školní jídelně sehrály děti z dramatického kroužku paní učitelky Brabcové pásmo veršovaných pohádek Jiřího Žáčka - Oslíčku, otřes se, O perníkové chaloupce, Čert a Káča a O pejskovi a kočičce. Malí herci dokázali, jak úžasně a zodpovědně se dokážou vžít do svých rolí a na závěr společně s paní učitelkou sklidili zasloužený potlesk. Poté se obecenstvo přesunulo do sportovní haly, kde začínalo kulturní vystoupení nazvané Tancem kolem světa. Název napovídal, že se společně s mladšími žáky protancujeme všemi světadíly. Pořadem provázeli Maruška Doláková a Standa Palek z deváté třídy. Hned na úvod jsme zamířili do Severní Ameriky se členy tanečního kroužku paní učitelky Hajžmanové, kteří zatancovali ve stylu country. Než se tanečníci převlékli do nových kostýmů, zahráli žáci ZUŠ na flétny a kytary několik známých country písniček. Pak už nás Květa Brudnová se svojí taneční skupinou vtáhla do rytmu temperamentních tanců Jižní Ameriky. Přes Austrálii, kde jsme si v další pauze mohli poslechnout tradiční hudební nástroj domorodců – didgeridoo, jsme se dostali do Afriky. Dynamický tanec afrických válečníků doprovázela hra na bubny. Asijský orientální tanec trošku zklidnil tanečníky i diváky a cestování po světě bylo zakončeno u nás doma - českými lidovými tanci. Na úplný závěr převedla děvčata ze šesté a sedmé třídy ukázku moderního tance. Všechna vystoupení sklidila nekončící potlesk a bylo vidět, jak je obecenstvo překvapeno šikovností, elánem a nadšením malých tanečníků.
Tento program byl tečkou za Dnem otevřených dveří a všichni se začali rozcházet domů. V hlavách těch malých se už možná rodily nápady, co připravit na příští rok a čím opět ohromit diváky. Myslím, že z odpolední návštěvy školy spokojeně odcházeli nejen návštěvníci, účastníci všech vystoupení, ale i zaměstnanci školy, kteří nad vším dohlíželi. Den otevřených dveří se povedl, uvidíme, co za otevřenými dveřmi najdeme příští rok.

Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří

(05.07.2009)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní škola Nezvěstice pořádá
ve čtvrtek 11. června 2009 od 14.30 – 18.30 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Program:
14.30 – 18.30 – výstava výtvarných prací a ukázky panelů zprojektu
– „Putování Evropou“ – učebna Vv
– výukové programy, hry, internet – počítačová učebna
– ukázka práce s interaktivní tabulí – 1.patro
– prohlídka prostor školy
– skákací hrad před školou
14.30 – 15.15 – exhibiční utkání ve florbalu – výběr školy
16.15 – 16.45 – dramatizace pohádek – školní jídelna
17.00 – 17.45 – „Tancem kolem světa“ – sportovní hala
Srdečně zveme rodiče a veřejnost!
Občerstvení zajištěno.

(05.06.2009)

10. ročník Zlaté vařečky

Ve čtvrtek 21. května proběhla v naší škole soutěž o Zlatou vařečku v přípravě jednoho hlavního jídla a dezertu. Zúčastnilo se celkem 14 soutěžících, kteří od 14 hodin ovládli školní kuchyni a s pomocí své fantazie a šikovných rukou vytvářeli zajímavé pokrmy. Bylo poznat, že letos probíhal už 10. ročník této soutěže, protože někteří z nás se již v minulosti zúčastnili a teď už pracovali úplně samostatně. V 15.30 bylo hotovo a malí kuchaři dostali menší občerstvení a netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků. Celý průběh soutěže natáčela televize R1 ZAK, dělala rozhovory s ředitelem školy, kuchaři, hlavní organizátorkou soutěže Evou Tolarovou i s porotou. Po skončení natáčení se dveře jídelny otevřely pro veřejnost, došlo k vyhodnocení soutěže, předání krásných cen (kuchařské knihy, potřeby do kuchyně apod.) a hlavně k tomu nejdůležitějšímu – k ochutnávce jídel. Všichni si moc pochutnali a odcházeli spokojeni domů.
10. ročník Zlaté vařečky se vyvedl, mladí kuchaři byli skvělí a již se těší na další soupeření v příštím školním roce.
Velké poděkování patří paní Evě Tolarové za celkovou organizaci, sponzorům za poskytnuté finanční prostředky, porotě za zhodnocení pokrmů a našim kuchařkám za technickou pomoc a úklid.
A kteří z nás patřili mezi nejlepší a co připravili?
1. Michaela Hamplová – frankfurtský závitek, skořicový krém
2. Lenka Tobrmanová – kuřecí rarášci, těstovinový salát
3. Eliška Záleská – zapečená ryba s bramborem, BB desert
4. Anna Keslová – kuřecí maso ve slanině, rychlé tiramisu
5. Michal Krňoul – kuřecí řízek rokfor, zmrzlinový pohár s jogurtem

Sestřih nejdůležitějších okamžiků akce lze zhlédnout na internetových stránkách televize ZAK - www.r1zak.cz (zpravodajství - archiv videozpráv - minuty regionu 21. 5. 2009).

10. ročník Zlaté vařečky 10. ročník Zlaté vařečky 10. ročník Zlaté vařečky 10. ročník Zlaté vařečky 10. ročník Zlaté vařečky 10. ročník Zlaté vařečky 10. ročník Zlaté vařečky 10. ročník Zlaté vařečky

žáci 7. třídy

(05.06.2009)

Projekt 2009 Putování Evropou

Od 30. dubna do 7. května probíhal na naší škole týdenní projekt Putování Evropou. Projekt byl načasován do půlročního období, kdy Česká republika předsedá Evropské unii. Cílem projektu však nebylo zaměřit se pouze na státy Unie, ale na Evropu jako na celek, jehož jednotlivé státy usilují o vzájemnou integraci.
Dva týdny před zahájením se třídy rozdělily do dvou skupin, pouze první,druhá a třetí třída zůstaly jako jedna skupina. Zástupci si vylosovali jednu z předem daných evropských zemí. Rozlosovány byly tyto státy: Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Velká Británie, Itálie, Maďarsko, Švédsko, Švýcarsko, Řecko, Francie, Španělsko a Chorvatsko. Žáci dostali za úkol po dobu čtrnácti dnů shromažďovat materiál ke své zemi, ze kterého pak sestavovali prezentační mapu. Pro její vytvoření byla zadána určitá kritéria, kterých se žáci museli držet.
Ve čtvrtek 30. dubna byl týden zahájen. Žáci celé školy se seznámili s programem, vyslechli si pověst o tom, proč se náš světadíl jmenuje právě Evropa a zahájení bylo ukončeno hymnou Evropské unie Ódou na radost.
Tento den a dále pak i v pondělí probíhala výuka podle rozvrhu, vyučující však zařadili téma Evropy do svých hodin. Dvě třídy měly jiný program. 9. třída se zúčastnila v pondělí poznávací vyjížďky autobusem Jaro 1945 zaměřené na konec 2. světové války v našem kraji, kterou pořádalo muzeum Patton Memorial Pilsen v Plzni, a 5. třída se v mázhausu plzeňské radnice dozvěděla mnoho zajímavostí o Evropě při besedě v rámci vzdělávací akce pro školy.
V úterý se jednotlivé skupiny sešly ve třídách a pracovaly s doneseným materiálem. Sestavovaly mapy a připravovaly si závěrečnou prezentaci své země. Během dne se též vystřídaly v interaktivní a počítačové učebně, kde si mohly vyhledat a doplnit chybějící informace. Žáci 9. třídy, kteří mají nejvíce zkušeností s počítačovými programy, si též část svého vystoupení připravovali na interaktivní tabuli. První a druhá třída také navštívila místní knihovnu, kde jim byla představena česká literatura a spisovatelé.
Ve středu se 6. a 7. třída zúčastnila semináře Den Evropy, který pořádalo Eurocentrum v Plzni. Děti se nejprve formou přednášky dozvěděly základní informace o Evropské unii a poté doplňovaly do pracovních listů. Úspěšné řešitele čekaly drobné dárky. Učitelé též získali spoustu materiálu k danému tématu, který se bude hodit při další práci ve škole. Den v Plzni byl pak zakončen návštěvou plzeňského podzemí. Starší žáci osmé třídy si ověřovali své znalosti o Unii na výstavě Pozdravy z Evropy, kterou pořádalo evropské centrum Europe direct, nově otevřené v prostorách haly Techmania. Deváťáci si prohlédli Pivovarské muzeum v Plzni a při prohlídce se dozvěděli nejen o základních postupech při výrobě piva, ale též to, že pivo vyvážíme nejen do států Evropské unie, ale i do celého světa.
Skupiny 1. stupně tento den tvořily, stříhaly, lepily, malovaly a vyhledávaly zajímavosti o určené zemi. Při besedě s pamětníkem si páťáci připomněli v den 64. výročí osvobození Nezvěstic, jaké to bylo na konci války v Evropě i v naší obci.
Ve čtvrtek byl celý týden zakončen. Žáci druhého stupně se sešli ráno v jídelně, kde jednotlivé skupiny představily svoji zemi a tím také zúročily svoji celotýdenní práci. Na začátku každé prezentace byla připravena krátká videoupoutávka s hymnou, vlajkou a typickými pohledy do jednotlivých zemí. Poté skupiny seznámily obecenstvo nejen se základními údaji státu, ale i se zvyklostmi, zajímavostmi, významnými osobnostmi, sehrály scénky z restaurace a obchodu. Některé prezentace byly opravdu velmi zdařilé a plné nápadů. Všechny překvapila i ochutnávka typických národních jídel.
Výkony hodnotila porota složená z řad učitelů i zástupců tříd. Vyhlášena byla pouze tři první místa, aby zůstala zachována jedna z myšlenek spojené Evropy, a sice, že není důležité soupeření, ale spolupráce a že by postupně měly být smazány rozdíly v úrovni jednotlivých států (mladší x starší žáci). Po skončení následoval v tělocvičně evropský osmiboj, ve kterém si jednotlivé „státy“ změřily síly v různých sportovních disciplinách a dovednostech.
Děti z prvního stupně nejprve ve čtvrtek první dvě hodiny soutěžily a zapojily se s velkým elánem do všech disciplin. V další části dopoledne všechny skupiny představily svoji zemi.
Ti nejmenší zazpívali národní písně, každý přednesl básničku, se kterou jim pomohli rodiče, a na závěr sestavily českou vlajku z barevných triček. Druháci představili Českou republiku v dějinách, prezentovali několik národních jídel, zazpívali písně a zatancovali v kroji. Třetí třída velice vtipně a nápaditě ukázala Slovensko. Vytvořili salaš s ovečkami a přednesli báseň ve slovenštině. Čtvťáci nás seznámili se zajímavostmi Rakouska a Německa na mapě, předvedli rakouský kroj a sehráli krátkou scénku v němčině. Prezentace Polska a Velké Británie u pátého ročníku byla velmi vtipná a zábavná. Nejvíce se všem líbily písně zazpívané v originále.
Celkově je možné hodnotit projekt pokrývající 13 evropských států jako velmi zdařilý. Žáci získali nové poznatky o Evropě a Evropské unii, vyhledávali informace a naučili se je třídit. Během prezentace pak měli možnost rozšířit své poznatky o jednotlivých zemích, rozvíjeli své komunikativní dovednosti. Rozdělovali si úkoly uvnitř skupiny a zjistili, jak důležitá je spolupráce všech členů. Rozvíjeli tvořivost, komunikativní dovednosti, zjistili, jak obtížné, ale důležité je umět mluvit před velkou skupinou a stručně, ale výstižně podat informace k danému tématu. Všechny třídy se do projektu zapojily s plným nasazením jak ve svých třídách, tak i ve školní družině. Stranou nezůstaly ani paní kuchařky, které sestavily evropský jídelníček a měli jsme tak možnost ochutnat např.pravou slovenskou zelňačku, italskou polévku, bratislavskou roštěnou, barcelonské medailonky, dalmatské čufty nebo vynikající lasagne s tomatovou omáčkou. Celý týden tak proběhl ve znamení spolupráce všech dětí i zaměstnanců naší školy a stejně tak by tomu mělo být i ve sjednocené Evropě.

Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou Projekt 2009 Putování Evropou

(29.05.2009)

Jak jsme slavili Den Země

22. dubna se po celém světě slaví mezinárodní den Země- světový svátek životního prostředí. Slavila ho i naše škola- ZŠ Nezvěstice. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. třída zahájila úklidovou akci, aby zvelebila nejen okolí školy, ale také celou obec.
Čtvrtá třída měla na starost úklid hřiště u školy a okolí. Pátá třída uklízela park před školou, okolí kostela, pomníku a okolí školy. Šestá třída měla také mnoho práce, byl jí přidělen úsek ulice od školy k nádraží, ulice okolo domu pro seniory, u Sekyrků, k Havlům a zpět k bytovkám. Sedmá třída se činila v okolí nádraží, sokolovny a v ulici k Šilhánkům. Osmá třída pilně pracovala na úklidu středu obce, tedy kolem prodejny lékárny, obecního úřadu, pošty, restaurace Bon a zastávky autobusu. A devátá třída získala úsek koupaliště Varta.
Všichni žáci vyzbrojeni gumovými rukavicemi, hráběmi, lopatami, košťaty a kolečky se místo sezení nad učebnicemi rozhodli ulevit životnímu prostředí. Každá třída se snažila nasbírat co nejvíce odpadků a vytřídit je, a tak se velké igelitové pytle rychle plnily.
Bylo až obdivuhodné, co všechno lidé vyhazují mimo odpadkový koš či popelnici. Obaly od potravin, PET lahve, láhve, dokonce i zubní kartáčky, voňavky a nedopalky cigaret skončily nakonec tam, kam patřily- do kontejnerů na plasty, papír, sklo i na směsný komunální odpad.
I když se všichni žáci velice snažili, asi nejvíce odpadků nasbírala osmá třída. Ostatním to však vůbec nevadilo, protože věděli, že odvedli dobrou a velmi prospěšnou práci díky níž se jim bude v Nezvěsticích žít ještě lépe než doteď.
Reportáž žáků 8. třídy, D. Langová

Jak jsme slavili Den Země Jak jsme slavili Den Země Jak jsme slavili Den Země Jak jsme slavili Den Země

(28.05.2009)

Akce školy září 2008 – duben 2009

Září 2008

04. 9. – divadlo Když se čerti rojili, 1. – 5. roč.
12. 9. – fotografování 1. třídy
22. 9. – návštěva místní knihovny, 3. roč. (2. hod.) , 6. roč. (3. hod.)
24. 9. – atletický čtyřboj IV. kat. v Plzni, 8., 9. roč.
26. 9. – Světový den jazyků, návštěva SVK, akce Tandem pro němčináře 7. r.

Říjen 2008

1.10., 3. 10., 8. 10. – projekt Námořníci pro 6. třídu (průřez. téma osobnostně sociální výchova), projektové bloky po 3 × 3 hodinách
03. 10. – beseda s Policií ČR, akce Ajax
20. 10. – dětské dopravní hřiště v Blovicích, 4. roč.
22. 10. – dětské dopravní hřiště v Blovicích, 5. roč.
22. 10. - okrskové kolo ve florbalu dívek, IV. kat. 8., 9. roč.
23. 10. - okrskové kolo ve florbalu chlapců, IV. kat. 8., 9. roč.

Listopad 2008

03. 11. – školní turnaj ve vybíjené
05. 11. – okrskové kolo v házené 8., 9. roč., IV. kat. chlapci, 8 hod.
10. 11. – beseda s europoslancem 8., 9. roč.
11. 11. – drakiáda – pouštění vlastnoručně vyrobených draků – školní družina
12. 11. – beseda – soc. patologické jevy, 1. část cyklu, 6., 7. roč.
12. 11. – okrskové kolo v házené 8., 9. roč., IV. kat. dívky
14. 11. – beseda – soc. patologické jevy, 1. část cyklu, 1. – 3. hod., 9. roč., 4. – 6. hod. 8. roč.
19. 11. – filmové představení Zapomenutý ostrov, SVČ Plzeň, 1. st.
19. 11. – Recyklohraní – mobilní učebna na třídění odpadů, 2. st.
25. 11. – školní turnaj ve stolním fotbalu
27. 11. – koncert moderní hudby, 2. st.
28. 11. – zpívání u vánočního stromu v Žákavě
29. 11. – exkurze do hvězdárny v Plzni, 5. roč.

Prosinec 2008

04. 12. – program Hrou proti AIDS, 9. roč.
06. 12. – zpívání u vánočního stromu v Milínově
08. 12. – exkurze na Úřad práce a do závodu ETD Doudlevce
10. 12. – školní turnaj v basketbalu, 13,45 hod.
15. 12. – vánoční koncert ve školní družině
16. 12. – vystoupení artisticko – kouzelnické skupiny Flemings z Písku, 1 i 2. st.
19. 12. – sportovní dopoledne, příprava a realizace žáci 9. roč.

Leden 2009

07., 12. 1. zimní sporty, sáňkování, hry na sněhu se školní družinou
12. 1. – historie a současnost elektrických klávesových nástrojů, koncert pro 3. – 9. r (J
13. 1. – testování 9. r. – český jazyk
15. 1. – testování 9. r. – matematika
16. 1. – testování 9. r. – angličtina
19. 1. – školní turnaj v odbíjené, 13,45 hod.
20. 1. – program pro vlastivědu Zapomenutá řemesla, 4. roč., Pivovarské muzeum
21. 1. – okresní kolo matematické olympiády 5., 9. roč.
27. 1. – okresní kolo ve florbalu chlapců, 14. ZŠ Plzeň
27. 1. – okresní kolo chemické olympiády, 31. ZŠ, 9 hod.
28. 1. – divadlo bratří Čapků – Pohádka o pejskovi a kočičce, 1., 2. r.
28. 1. – okresní kolo ve florbalu dívek, 14. ZŠ Plzeň

Únor 2009

12. 2. – divadlo Opava – Karneval, 1. st.
13. 2. – dlouhodobý projekt Prevence sociálně patologických jevů, 6., 7. roč.

Březen 2009

01. – 06. 3. – lyžařský výcvikový kurz 7. tř. v Krkonoších
04. 3. – školní kolo v recitaci
05. 3. – fotografování 9. tříd
05. 3. – beseda s protidrogovou tematikou s p. Průchou, Horažďovice, 8. roč.
16. 3. – školní soutěž ve skoku vysokém, Cooperův běh
16. 3. – okresní kolo olympiády v českém jazyce
18. 3. – okresní kolo zeměpisné olympiády
19. 3. – návštěva dětí a vyučujících mateřské školy v 1. třídě
19. 3. – exkurze do Baumaxu v Plzni, 7. roč. chlapci
20. 3. – exkurze do Baumaxu v Plzni, 8. roč. chlapci
23. 3. – beseda s cestovatelem p. Jakešem (Severní pól, Grónsko, Špicberky) 3. – 4. hod. 6., 7. roč., 5. – 6. hod. 8., 9. roč.
23. 3. – sportovní odpoledne v ŠD, florbal
24. 3. – beseda o zdravé výživě s MUDr. Luhanovou, 6. roč.
25. 3. – okrskové kolo ve florbalu dívek, chlapců, 6., 7. roč.
26. 3. – školní kolo soutěže Rubikon, prevence gamblerství
26. 3. – beseda o volbách se starostou obce, 7. roč.
30. 3. – okresní kolo ve vybíjené smíšených družstev 4., 5. roč., Preventan Cup

Duben 2009

01. 4. – tvorba keramiky k Velikonocům, p. Plachá, dílna, 1. st. + zájemci 7. r.
07. 4. – beseda o neplánovaném těhotenství, p. Kultová, 9. r. dívky
07. 4. – regionální dějepisná exkurze po okrese s pracovníkem blovického muzea (Dobřany, Chotěšov, Stod, …), 6. r.
08. 4. – okresní kolo matematické olympiády 6. – 8. roč.
15., 16., 21. 4. – výstupní testy Scio 5. r. z Čj, M a studij. předpokladů
14. 4. – návštěva Britské rady a muzea Techmania, program magnetické pole, 9. roč.
15. 4. – dopravní výchova pro 4. roč., Policie ČR
15. 4. – oblastní kolo soutěže Rubikon
16. 4. – 1. kolo Coca Cola Cup v kopané, 2. st., Nezvěstice
17. 4. – fotografování 1. st. – Fotodienst (zájemci)
18. 4. – krajské kolo zeměpis. soutěže Eurorebus, FEL ZPČ Plzeň
18. 4. – soutěž v aerobicu
20. 4. – celoodpolední vycházka, stopovačka
21. 4. – okresní kolo biologické olympiády, 8., 9. roč.
20. 4. – školní soutěž – skok daleký, vrh koulí a skok do výšky
20., 27. 4. – plavání 2., 3. tř., bazén Slovany, 8, 15 hod.
22. 4. – exkurze na rotundu do St. Plzence, 6. roč.
23. 4. – návštěva knihovny v Plzenci + rotunda, 4. tř.
24. 4. – návštěva muzea Techmania v Plzni, programy pro 6., 7. roč.
27. 4. – exkurze do Prazdroje, 9. roč.
29. 4. – okresní kolo biologické olympiády, 6., 7. roč.
28. 4. – dějepisná exkurze do Prahy, 7. roč.

Květen 2009

30. 4. – 7. 5. Projekt Putování Evropou
04., 11., 18., 25. 5. – plavání 2., 3. ročník
04. 5. – Den Evropy v Eurocentru Plzeň, 5. roč.
04. 5. – exkurze Jaro 1945, 9. roč.
05. 5. – beseda v knihovně, encyklopedie, knihy o ČR, 1., 2. roč.
05. 5. – školní kolo soutěže Mladých cyklistů, 13.30 hod.
06. 5. – beseda s pamětníkem konce války, 5. roč.
06. 5. – exkurze do pivovaru a Pivovarského muzea, 9. roč.
06. 5. – beseda Den Evropy a prohlídky plzeňského podzemí, 6., 7. roč.
06. 5. – akce Evropská unie v Techmanii na dosah ruky, 8. roč.
06. 5. – okresní kolo Mc Donald Cup v kopané, 4. – 5. roč.
07. 5. – prezentace tříd, evropský osmiboj, zakončení projektového týdne
11. 5. – exkurze na pražské letiště, přihlášení žáci 8., 9. roč.
11. 5. – okresní kolo soutěže Mladých cyklistů v Blovicích – ml., st. kategorie
12. 5. – exkurze do zoo v Plzni, programy pro třídy 1. – 5. roč.
12. 5. – Pohár rozhlasu, 8., 9. roč.
12. 5. – krajské kolo Preventan Cup
13. 5. – krajské kolo biologické olympiády, kat. C
14. 5. – exkurze do knihovny ve St. Plzenci a na rotundu, 4. tř.
14. 5. – zázemí restaurace BON, 6. tř. – dívky v rámci Pč
15. – 16. 5. – školní výlet 5. tř., Starý Plzenec
18. – 22. 5. – testy Scio PPPZ, modul A z M, Čj, OSP, přihlášení žáci 8. roč.
19. 5. – beseda s lékařkou – sexuální výchova, 6. roč. dívky
19. 5. – Pohár rozhlasu, 6., 7. roč.
19. 5. – atletické závody ve školní družině, 14 hod.
20. 5. – okresní kolo Pythagoriády, 15. ZŠ
21. 5. – soutěž Zlatá vařečka, 14 hod.
21. 5. – školní výlet 1., 2. roč., Kozel
26. 5. – exkurze do zoo v Plzni, program – etologie 6., 7. roč.
28. 5. – školní výlet 6. roč., Chválenice, Nebílovy, Prusiny
29. 5. – vystoupení kouzelníka 10.45 – 11.30 hod., 1. – 9. roč.

(06.10.2008, aktualizováno 16.01.2009, 09.04.2009, 29.05.2009)

Putování Evropou

V týdnu od 30. dubna do 7. května proběhne na naší škole projektové vyučování - Putování Evropou. Jedná se o projekt zaměřený na reálie, dějiny, tradice a život lidí v Evropě. Žáci během celého týdne budou pracovat ve skupinách, budou vyhledávat informace, třídit je, pracovat na prezentacích a v závěru týdne zhodnotí svou práci i celý týden. Také se aktivně zúčastní besed a přednášek, konaných v rámci oslav osvobození a českého předsednictví EU.
Hlavním cílem projektu je rozvíjení tvořivosti žáků, jejich komunikativní dovednosti a vzájemné spolupráce.

(28.04.2009)

Zápis do 1. třídy

K zápisu do 1. třídy se 5. února 2009 dostavilo 27 žáků. Bylo přijato zatím celkem 25 žáků. Konečný počet bude upřesněn až po rozhodnutí o případných odkladech školní docházky. Informativní schůzka pro rodiče těchto žáků se bude konat 4. června od 16.30 hodin v budově školy pod vedením p. uč. třídní Mgr. Sylvy Hajžmanové.

(09.04.2009)

Návštěva z mateřské školy

Ve čtvrtek 19. března navštívili předškoláci z místní mateřské školy naše děti v 1. třídě. Společně se s nimi učili, poslouchali, jak už jejich starší kamarádi umějí číst, psát a počítat a poznávali prostředí školy, do které od září přijdou. Moc se jim tu líbilo, do školy se všichni už těší a my věříme, že jejich zvídavost a nadšení pro nové poznatky jim vydrží co nejdéle.

Návštěva z mateřské školy Návštěva z mateřské školy Návštěva z mateřské školy Návštěva z mateřské školy Návštěva z mateřské školy Návštěva z mateřské školy

(09.04.2009)

RUBIKON

Ve čtvrtek 26. 3. 2009 proběhlo školní kolo soutěže Rubikon, jejímž cílem bylo posílit právní povědomí dětí a mládeže. Právo tady vystupuje nikoli jako nástroj represe namířený proti člověku, ale jako něco užitečného, co můžeme využít při řešení našich každodenních problémů. Cílem projektu bylo zvýšit právní povědomí o zákazu kurzovného sázení nezletilým do 18ti let, zabránit dětem a nezletilým v přístupu k sázení a rozvíjet jejich kompetenci k zodpovědnému rozhodování.

Akce se tentokrát uskutečnila v prostorách školní jídelny. Celou jídelnu proměnili ochotní žáci a učitelé v soutěžní sál s jevištěm i hledištěm. Klíčovou osobou soutěže byl moderátor Čestmír. Sympaťák se schopností přiblížit se soutěžícím i divákům. Optimista, veselý, dynamický, od začátku svým projevem upoutal. Doslova vyráběl dobrou atmosféru, snažil se probudit publikum složené ze žáků druhého stupně.

A co naši soutěžící? Šest pětičlenných družstev složených z těch nejodvážnějších a nejschopnějších. Za 6. ročník soutěžili Bambuláci, za 7. Zemědělci, osmáci utvořili dvě družstva s názvem Babeťáci a Jelita a deváťáci se pojmenovali stylově – KRD a Elita. Na správné odpovědi soutěžících dohlížela pozorná a spravedlivá porota.

Všechna družstva se utkala v pěti kolech. V prvním kole jsme se dozvěděli, co si myslí a ví naši soutěžící o zákonech, jaké mají názory na různé situace.
Druhé kolo prokázalo nejen to, jak šikovné ruce a prostorovou orientaci mají naši soutěžící, ale hlavně to, jak se dokážou rychle v týmu dohodnout a zorientovat.
Můj názor - tak bylo pojmenované třetí kolo. Úkolem družstev bylo zaujmout porotu i diváky přesvědčivým a zajímavým vystoupením. Témata zněla např. Sázení vede obvykle k bohatství, Měli bychom mít právo vybrat si, kde budeme ve třídě sedět, Mobilní telefony napomáhají k lepší komunikaci mezi lidmi, atd.
Čtvrté kolo bylo hodně chaotické, bláznivé a adrenalinové. Akce proti časomíře. Rychlé rozhodování a plnění úkolů. Ale i tohle kolo soutěžící zvládli bravurně. Páté kolo pořadím důkladně zamíchalo. Družstva čekalo šest příběhů (např. z oblasti sportu, vesmíru, kultury), o kterých rozhodovala, jestli se staly nebo ne. Poté se družstva rozhodla: vsadit si na správný úsudek nebo nevsadit. Vůbec to nebylo jednoduché.

Po tříhodinovém klání se přiblížila chvíle, kdy bylo rozhodnuto o vítězi. Stali se jimi deváťáci – družstvo s názvem Elita. Postoupili tak do oblastního kola a všichni věříme, že budou reprezentovat školu co nejlépe.

Každá soupeření musí mít svého vítěze, ale ve čtvrtek šlo v Nezvěsticích o něco jiného. Zábavnou formou si žáci druhého stupně osvojili některé důležité právní zásady, bez kterých se v životě neobejdou. O příjemnou atmosféru se postaralo kvalitní technické a hudební zázemí, pečlivě připravená kulturní vystoupení a neméně důležitou roli hrály hostesky, které se po celou dobu staraly o přísun výborného občerstvení. Zkrátka čtvrteční dopoledne se v nezvěstické škole určitě vydařilo!

I. Feifrlíková, organizátorka projektu

školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon školní kolo soutěže Rubikon

Rubikon… jak jsem ho viděla já

Soutěž Rubikon, která se konala 26. března ve školní jídelně, se mi moc líbila.
Každé kolo bylo dobře vymyšleno, objevilo se tam od každého něco, od vědomostí až po zručnost. Disciplíny, které se musely splnit, byly i občas vtipné, zvláště čtvrté kolo. Všechno bylo dokonale připraveno a přichystáno na každou vteřinu, alespoň mně to tak přišlo jako soutěžící.
Takovéto soutěže bych tu pořádala každý rok nejen proto, že to prověří naše vědomosti, ale je to také zpestření každodenního vyučování, které je občas i nudné.
Mně osobně se soutěž líbila…

M. Doláková, 9. ročník

(09.04.2009)

Náš lyžařský výcvik

1. března 2009

Naše třída se vypravila na lyžařský výcvik do Krkonoš. Ráno jsme s batohy a lyžemi v 7:30 odjížděli autobusem od hasičské zbrojnice. Cesta byla velmi dlouhá, ale nakonec jsme na místo všichni dorazili hodně rádi. Batohy a lyže jsme si odnesli k našemu pensionu, boudě Artur, přezuli se do přezkáčů, vzali si lyže a asi ve 12:30 jsme dorazili na svah (začali jsme sjíždět malý kopec hned za pensionem). Instruktoři (pí. uč. Matasová a p. uč. Krňoul) si nás podle zdatnosti rozdělili do 2 skupin a potom jsme se začali učit lyžovat (někteří to už uměli). Asi v 15:00 jsme s lyžováním přestali a šli jsme se ubytovat a prohlédnout si pension. V 18:00 jsme dostali večeři. Po večeři nám učitelé oznámili, že máme možnost si napsat svůj vlastní jídelníček na celý týden. A tak jsme se do toho dali. Vymysleli jsme dobré věci a všichni jsme se shodli. Večer jsme trávili všichni společně hraním různých her. Ve 22:00 jsme si šli (a někteří velmi rádi) lehnout.

2. března 2009

Náš lyžařský výcvik 2009V 7:30 byl budíček. Potom jsme šli na snídani (obložený talíř a rohlíky). Hned po výborné snídani bylo bodování pokojů. Lyžovali jsme od 9:00 do 11:30. Ve 12:00 byl oběd a do 14:00 polední klid. Odpolední lyžování (na které se všichni těšili) bylo od 14:15 – 16:30.
Po lyžování jsme si všichni měli čas odpočinout a kolem 18:00 se vydat na večeři. Po večeři jsme měli možnost využít saunu a vířivku. Ostatní hráli ve společenské místnosti hry nebo pingpong. Ve 22:00 byla večerka.

3. března 2009

Budíček byl opět v 7:30, což polovině třídy nevyhovovalo. Ke snídani každý dostal obložený talíř (šunka, máslo, sýr, …) a rohlíky. Pak opět proběhlo bodování pokojů a následovaly 2, 5 hodiny na sjezdovce. K obědu byl paprikový lusk (ten si napsali kluci a půlka třídy ho nejedla…). Odpoledne jsme byli na výletě v Peci pod Sněžkou, kam jsme jeli skibusem. V Peci jsme dostali asi 0, 5 hodinový rozchod a zpátky jsme se vraceli pěšky. Po silnici to šlo jako po másle (i když někdo skučel, že už nemůže.), ale potom přes louku, kde jsme někde zapadali skoro až po pás, to bylo něco!!!Pak už všem bylo jedno, jestli budou mokří nebo ne. Některé holky potom lezly po čtyřech, protože jedině tak se nepropadaly. Do pensionu jsme všichni dorazili poměrně dost utahaní. K večeři byl biftek s americkými brambory. Večer jsme znovu využili saunu a vířivku. A ve 22:00 jsme šli spát.

Náš lyžařský výcvik 2009 Náš lyžařský výcvik 2009 Náš lyžařský výcvik 2009

4. března 2009

Ani dnes nás nenechali spát déle než včera…. Po výtečné snídani bylo znovu bodování úklidu v pokojích a poté jsme šli lyžovat. K obědu byl steak a brambory. Na odpoledním výcviku se ukázalo, že už všichni umí lyžovat. K večeři byly buchtičky se šodó. Večer jsme se dívali na seriál Comeback. Večerka byla opět ve 22:00.

5. března 2009

A zase nás nenechali spát déle !!!!! Ke snídani jsme měli opět obložené talíře a rohlíky. Na ranním výcviku jsme si užili spoustu legrace, protože to byl náš poslední opravdový výcvik…. . Po výcviku jsme se řádně rozloučili se sjezdovkou pokřikem a šli do pensionu. K obědu bylo filé s bramborem. Při poledním klidu si většina holek zkoušela nějakou volnou disciplínu na večerní Miss hor (to vymysleli kluci – Daník, David Z., David K., Honza). Při odpoledním výcviku se pořádaly závody. K večeři byly zapečené těstoviny a malé překvápko (zmrzlina se šlehačkou). Ve 20:00 začala Miss hor. Všechny holky, co se přihlásily (Kačka, Eliška, Anička K., Maruška B., Sandra a Bára) musely splnit 4 disciplíny. 1. – Promenáda (v čem chtěly), 2. – volná disciplína, 3. – vědomosti, 4. – co bys udělala kdyby…. (…jsi potkala Jirku Mádla apod.). Všechny holky byly hezky připravené, ale nakonec zvítězila Sandra. Potom jsme hráli různé hry a šli spát později než obvykle.

Náš lyžařský výcvik 2009 Náš lyžařský výcvik 2009 Náš lyžařský výcvik 2009 Náš lyžařský výcvik 2009 Náš lyžařský výcvik 2009 Náš lyžařský výcvik 2009 Náš lyžařský výcvik 2009

6. března 2009

Náš lyžařský výcvik 2009Ráno jsme bohužel museli vstávat normálně v 7:30. Šli jsme na snídani a potom se všichni začali balit. No to byl zmatek……. V 9:30 jsme odešli z pensionu na skibus, který nás odvezl do Svobody nad Úpou. Měli jsme čas asi dvě hodiny, a tak si většina koupila něco dobrého k pití a jídlu. Pak jsme dojeli lokálkou do Trutnova, kde jsme přesedli na vlak. V Praze jsme museli přesedat ještě jednou na rychlík, který nás dovezl do Plzně. V Plzni na nádraží jsme si vyzvedli lyže (které jsme si mimochodem nemuseli vláčet s sebou- jely do Plzně vlakem samy) a hurá domů.

Lyžařský výcvik se všem moc líbil, ale podle názoru všech byl moc krátký a mohl by se protáhnout ještě přes jarní prázdniny.

Hana Urbanová

(09.04.2009)

Připravujeme projekt RUBIKON

Preventivní projekt pro žáky

Co vlastně znamená slovo Rubikon?

Slovní spojení „překročit Rubikon“ a „kostky jsou vrženy“ spolu úzce souvisejí.

Rubikon je řeka v severní Itálii, která tvořila hranici římské provincie. A podle tehdejších zákonů bylo zakázáno vojsku tuto řeku překročit. Překročení Rubikonu by v podstatě znamenalo vyhlášení války. A právě se svým vojskem slavný římský vojevůdce Gaius Julius Caesar řeku překročil a v tutéž chvíli pronesl svůj slavný výrok „Kostky jsou vrženy!“ Bez boje se pak zmocnil Říma a vynutil si v senátu své jmenování diktátorem.

V dnešní době znamenají tato slovní spojení překročení hranice zákona nebo symbol pro důležité rozhodnutí, které již nelze vzít zpět. Kostky jsou symbolem hry nebo hráčství.

Rubikon je také název projektu o dodržování zákonů, sportovním sázení a zodpovědném rozhodování Jeho cílem je posílit právní vědomí dětí a mládeže a zamezit sázení. Rubikon vrcholí studentskou soutěží slavnostně zakončenou v Senátu ČR. Účastníci budou muset prokázat své znalosti zákonů,schopnost týmového a zodpovědného rozhodování při řešení rozličných úkolů a modelových situací. Stěžejním tématem projektu je tzv. loterijní zákon č. 202/ 1990 Sb. zakazující přístup mladistvých do 18 let k sázkovým aktivitám.

I žáci ZŠ Nezvěstice se 26. 3. 2009 zúčastní této soutěže. Celá akce se uskuteční v prostorách naší školy. Věříme, že jejich znalosti, týmová spolupráce a zodpovědný přístup k soutěži položí základ pro dobré výsledky v celkovém hodnocení i jejich správné budoucí postoje.

Držíme jim palce.

Mgr. Ivana Feifrlíková, garant projektu

(30. 01. 2009)

Lyžařský výcvikový kurz

Pro žáky 7. třídy proběhne kurz v Krkonoších v blízkosti Velké Úpy a Pece pod Sněžkou.
Účastníci budou ubytováni v penzionu Artur.
Vedoucí zájezdu bude p. uč. Růžena Matasová, lyžařský instruktor p. uč. Dušan Krňoul.
Termín: 1. – 6. března 2009
Bližší informace dostanou rodiče na třídních schůzkách 13. listopadu.

Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše Penzion ARTUR – Krkonoše

(20. 10. 2008, aktualizováno 19. 01. 2009)

Projekt vzájemného poznávání v 6. třídě

Ve dnech 1., 3. a 8. 10. 2008 proběhl v šesté třídě projekt K3 – Dramatická výchova pro školu (komunikace, kooperace, kreativita). Projekt byl částečně financován grantem Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a zajišťovaly ho zkušené lektorky ve spolupráci s třídní učitelkou.

Cíl tří tříhodinových setkání spočíval ve stmelení třídního kolektivu a v podpoře rychlejšího seznámení a sžití žáků. Tito žáci dojíždějí do školy z různých spádových obcí a v jedné třídě se setkávají teprve od září. Výuka probíhala interaktivní formou s využitím metod dramatické výchovy.

Realizovaný program byl postaven na tématice námořnictví a mořeplavectví, průběh celého programu spočíval na spolupráci a komunikaci ve skupině, obecně se dá říct na fungování člověka ve společnosti.

První setkání mělo za cíl seznámit žáky s lektorkami a s principy výuky a také postupně prohloubit vztahy mezi spolužáky. Dalším cílem bylo připravit žáky na některé ze složitějších technik dramatické výchovy (např. „štronzo“,  živé obrazy, jednoduchá improvizace a hra v roli). Toto setkání ukázalo, že třída je velmi klidná a přátelská. Ze začátku byli všichni velmi zakřiknutí. Dva žáci se projektu zúčastnili i loni. Zapojovali se ale velmi aktivně a práce s nimi byla příjemná, protože od začátku pomáhali a to i přesto, že některé činnosti už zažili.

Během prvních tří hodin se všichni osmělili. Kuňkání a zakřiknutí se přeměnilo v opravdový zájem a radost z připravených činností. Sami žáci na konci hodiny při reflexi zmiňovali, že je setkání bavilo. A při oceňování bylo znát, že o některých spolužácích se dozvěděli víc a z těchto nových poznatků měli radost.

Ve druhém setkání byly děti velmi aktivní a s nadšením se zapojovaly do připravených cvičení. Z jednotlivých akcí bylo zřejmé, že se k sobě navzájem v této skupině chovají laskavě a s porozuměním, projevil se zde i jejich společný humor, který sám o sobě kolektiv přirozeně tmelí. Hned při zahájení setkání při představování probíhaly vzájemné reakce, komentáře a slovní hříčky napříč celou skupinou. Po krátké chvíli bylo vidět, kdo je hlavním bavičem třídního kolektivu a naopak, kdo jsou introverti skupiny nenápadně spolupracující. Ti se více projevili až ke konci. Mezi charakteristické rysy třídního kolektivu patří především temperamentní přístup k jakékoli činnosti, nadšení, radost z pohybu, nápaditost a neustále probíhající komunikace. Skupinu tvoří široká škála typů dětí a bylo zajímavé sledovat, jak se navzájem dokáží přijímat takoví, jací jsou. Nikoho neodstrkovali, dělo se pouze to, že na sebe potřebovaly upozorňovat vůdčí typy třídy, ale neagresivním způsobem.

Třetí setkání bylo posledním setkáním a bylo rozděleno na dvě části. První část byla zaměřena na cestování po moři (orientace na mapě, improvizované etudy – ztroskotání lodě, záhady bermudského trojúhelníku) a druhá část pak obsahovala rekapitulaci všeho, co spolu všichni zažili (živé obrazy, psaní deníku z cest námořníků, reflexe žáků v závěrečném kolečku). Žáci během posledního setkání byli schopní soustředěně pracovat a bez složitějšího vysvětlování používali metody a techniky dramatické výchovy, které se v předchozích dvou setkáních učili a používali. Bylo vidět, že hlavní cíl byl naplněn. Žáci se navzájem poznali i z jiné stránky a řada z nich na konci přiznávala, že se s někým víc dala do řeči a navázala kamarádství.

Bylo zřejmé, že třída je opravdu klidným a přátelským kolektivem, snad jim to vydrží.

Projekt 6. třídy K3 – Dramatická výchova pro školu Projekt 6. třídy K3 – Dramatická výchova pro školu Projekt 6. třídy K3 – Dramatická výchova pro školu Projekt 6. třídy K3 – Dramatická výchova pro školu Projekt 6. třídy K3 – Dramatická výchova pro školu Projekt 6. třídy K3 – Dramatická výchova pro školu Projekt 6. třídy K3 – Dramatická výchova pro školu Projekt 6. třídy K3 – Dramatická výchova pro školu

(16. 01. 2009)

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí povinné výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídách. Výuka proběhne v bazénu na Slovanech v Plzni a v 10 dvoulekcích ho od 20. dubna 2009 do 22. června 2009 uskuteční plavecká škola Rosnička. Výuka bude probíhat ve dvou vyhrazených drahách velkého bazénu vždy v pondělí od 08.15 do 09.45 hod. Rodiče budou hradit dopravu (cca 500 Kč), škola hradí výuku a z provozních prostředků nájem bazénu.

(16. 01. 2009)

Školská rada

Na základě výsledků rodičovských voleb 13. listopadu 2008 byly zvoleny do nové školské rady pro období 2009 - 2011 paní Marcela Přibylová a Jitka Záleská.

(02.12.2008)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

30. září – třídní schůzka 1. třídy
13. listopadu – třídní schůzky a konzultace
13. ledna 2009 – konzultace
16. dubna 2009 – konzultace
5. února 2009 – zápis do 1. třídy
4. června 2009 – pro rodiče žáků budoucích 1. tříd
Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě

(06.10.2008)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2008. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2009.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
2. 2. – 8. 2. 2009 Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
9. 2. – 15. 2. 2009 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
16. 2. – 22. 2. 2009 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava – město, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily
23. 2. – 1. 3. 2009 Praha 1 až 5, Blansko, Brno – město, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
2. 3. – 8. 3. 2009 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek – Místek
9. 3. – 15. 3. 2009 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha – východ, Praha – západ, Mělník, Rakovník, Plzeň – město, Plzeň – sever, Plzeň – jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek a v pátek 9. a 10. dubna 2009.

(06.10.2008)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2008/2009

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům i rodičům výchovný poradce pro 2. stupeň p. uč. Mukenšnáblová (konzultační hodiny v pondělí 13. 30 – 14. 20 po telefonické domluvě).

Připravované akce

Kalendář Přehled středních škol Plzeňského kraje od Úřadu práce je žákům k dispozici ve třídách v osmi výtiscích, dále každý žák obdržel v září informační leták s nejčastějšími dotazy a odpověďmi týkajícími se volby povolání. Odpovědi vycházejí z aktuálních dokumentů, je možné, že ještě dojde k určitým změnám.
Od Úřadu práce škola dostala přehled Dnů otevřených dveří, který je vyvěšen na nástěnce v 1. patře u učebny fyziky a chemie. Zde budou zveřejněny veškeré informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Od 17. září loňského roku je na internetu spuštěn speciální informační systém ISA – neboli informace, systém, uplatnění absolventů. Co mohou žáci, učitelé a rodiče na webové stránce www.infoabsolvent.cz najít? Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu a o potřebách zaměstnavatelů. Je rozdělen do čtyř oblastí: Volba škol a oborů vzdělání, Absolventi škol a trh práce, Průvodce volbou povolání a Problémy při studiu.
Celý systém je přístupný zdarma a je průběžně aktualizován.
Škola má k dispozici k zapůjčení žákům 3 ks CD Kam na školu, které umožňují využívat část informací uvedených informačním systémem bez nutnosti připojení k internetu. Na CD jsou, podobně jako na www.infoabsolvent.cz, uvedeny aktuální informace o možnostech studia na všech typech středních škol v ČR a vzdělávací nabídce pro 1. ročníky šk. r. 2009/10 a informace z jednotlivých středních škol o oborech vzdělání, délce a formě studia, podobě přijímací zkoušky, předmětech, ze kterých se vykonává apod.

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5. třídy)

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy nejpozději do 15. 3. 2009
Uchazeči o studium na uměleckých školách s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 30. 11. 2008

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

  Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky 22. 4. –7. 5. 2009
Denní forma studia s talentovou zkouškou v prvním kole 2. 1. –15. 1. 2009
Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 1. –31. 1. 2009
Jiná než denní forma studia 2. 5. –17. 5. 2009

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

(06.10.2008)

Nový školní rok

Vítáme Vás v novém školním roce 2008/2009.

(01.09.2008)

Informace k zahájení školního roku

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 1. září 2008 ve třídách (08.00 hod) – je nutné mít přezůvky.

Žáci 1. ročníku – počkají venku, p. uč. třídní a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy.

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Chválenice dostanou učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu – přineste si tašku.

Oběd bude vydáván po ukončení třídnických prací ve třídách, tj. asi od 08.45 až 09.15 hod.
Přihlášky na obědy přijímá vedoucí jídelny od středy 27.8. do pátku 29.8. vždy od 08.00 hod. do 14.30 hod. (možné i telefonicky na čísle 377 891 201).

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 09.30 hod. od hasičské zbrojnice.
Trasa: Žákava, Milínov, Želčany, Chouzovy, Chválenice, Nezbavětice, Šťáhlavice.
Potvrzení žákovských jízdenek o prázdninách v kanceláři ekonomky, od 1. září vždy o hlavní přestávce.

Umístění tříd, třídnictví – 2008/9
Třída 2008/9 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Předběžný počet dětí
I.      
1. 5. A. Brabcová 22
2. 1. J. Hrubá 20
3. 2. B. Hachová 17
4. 3. K. Brudnová 20
5. 4. S. Hajžmanová 19
      98
II.      
6. 9. A I. Feifrlíková 24
7. 6. I. Kružíková 27
8. 7. V. Šiplová 27
9. 8. J. Skalák 27
      105
Celkem žáků     203
Odborné nekmenové třídy:
uč. F, Ch, jazyk. učebna, počítač. učebna, výtvar. v., interakt. učebna, hudební třída

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)

přízemí: školní družina I., II., kancelář vedoucí jídelny, kancelář ekonomky
1. patro: 3., 4., 5. roč., jazyková učebna, učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova)

přízemí: 1., 2., 7., 8., učebna hudební výchovy
1. patro: 6., 9., počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, učebna výtvarné výchovy, učebna s interaktivní tabulí

Přejeme všem úspěšný školní rok 2008/2009.

(27.08.2008)

ICT plán

Zpracovaný ICT plán Základní školy v Nezvěsticích je k nahlédnutí u ředitele školy.
(14.11.2005)


Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019