Novinky ze školy – školní rok 2009/2010

Začarovaný les

V pátek 18. června se uskutečnil dlouho očekávaný dětský den pro první stupeň. Žáci druhého stupně si svůj den naplněný sportovními soutěžemi užili přímo 1. června, ti mladší ale museli být o něco trpělivější, neboť k uskutečnění akce bylo třeba počkat na přízeň počasí.

Program si tentokrát připravili žáci 5. třídy pod vedením paní učitelky Brudnové a dostal název Začarovaný les. Den předtím si děti v první až čtvrté třídě přečetly veršovanou legendu o Začarovaném lese a naladily se tak na dění dne následujícího. V pátek ráno pak všichni vyrazili s baťůžky na zádech směrem k zámecké tvrzi v Nezvěsticích. Právě tam se otevírala brána do pohádkového lesa střežená rytířem. Ten po dětech vyžadoval čtyři zásady správného chování v lese, aby je mohl pustit dál. O kousek dál po cestě vyzkoušela jejich ochotu pomáhat pohádková babička, které se rozsypalo dříví z nůše. Za odměnu jim poskytla cenné rady na cestu a darovala první z magických kamenů, které později sehrály svoji důležitou roli. Na dalším stanovišti vyrostl malý trh s netradičním zbožím, děti se však nenechaly zlákat na neviditelný plášť či magickou hůlku a nakoupily podle babiččiných rad. Pro stříbrňáky na zaplacení si ovšem chvíli předtím musely vyšplhat na lano.

Vybaveny vším potřebným se vydaly podél řeky, kde už na ně čekal nešťastný vodník. Rozveselil se až tehdy, když mu děti vyčistily okolí řeky od odpadků. To čarodějnice na druhé straně řeky měla jiný problém - potřebovala sesbírat rostliny na výrobu lektvaru. Její sestra o kus dál na kopci se ocitla ve větších nesnázích - cestovala na koštěti a skončila zmatená v prostoru i čase. Děti jí pomohly s orientací v krajině i v historii. Na rozcestí, na samém vrcholu varteckého kopce, čekala na poutníky Červená Karkulka se zašifrovaným popisem cesty k babičce. Děti si procvičily matematiku a vyluštily, kam vedou jednotlivé cesty. Sotva však ušly kousek po lesní pěšině, přepadli je loupežníci. Dětem tak nezbývalo, než jim pomocí buzoly najít ztracený lup. Loupežníci měli svůj podíl i na přepadení princezny, která volala o pomoc o kus dál. Skončila sama uprostřed lesa, zraněná a s rozsypanými korály, děti jí však dokázaly pomoci.

Honza prozkoušel jejich důvtip s hádankami. Poté přišlo na řadu stopování zákeřné lišky, která si do své nory odnesla klíč od zámeckých komnat. Myslivec byl s pomocí dětí spokojen. Pod vedením elfa se procvičily v trefování na cíl a trpaslíkům zase pomohly sesbírat jedlé houby.  Pak se jim však podařilo vyrušit při tanci lesní víly. Aby utišily jejich hněv a osvobodily zajatého člena třídy, musely vílám zazpívat a zatancovat. To víly nakonec potěšilo, a tak jim prozradily, kde pobývá čaroděj, který jako jediný zná tajemství pokladu. Čaroděj vydal dětem klíč od pokladu výměnou za devět magických kamenů, které získaly po cestě. Získání samotného pokladu však nebylo jednoduché. S překonáním nejnebezpečnějšího úseku lesa pomáhala dětem bojovnice s mečem. Nejprve bylo třeba se ochránit před smrtícím pohledem saně, a tak šly děti kus cesty se zavřenýma očima v řadě za sebou držíce se za ruce. Druhý úsek byl střežen vlkodlakem, děti proto musely k pokladu proklouznout bez jediného slova, aby příšeru neprobudily. I přes mnohé nástrahy se všem nakonec podařilo poklad získat a mohli se těšit ze zasloužené odměny.

Ohlasy na tento lehce dobrodružný dětský den byly pozitivní ze strany zúčastněných i organizátorů, všichni si odnesli zajímavé zážitky.

Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les Začarovaný les

(01.09.2010)

Den otevřených dveří

V úterý 15. června se v odpoledních hodinách dveře školy otevřely pro širokou veřejnost a přivítaly všechny zájemce o zajímavý program letošního Dne otevřených dveří.

Na návštěvníky čekaly nejen nazdobené třídy, ale také výstava panelů ze školních projektů - zde mohli zhlédnout, co všechno děti během školního roku se svými učiteli podnikaly.

Pro zájemce o počítačovou techniku byla otevřena speciální učebna s interaktivní tabulí, kde bylo možné podívat se na ukázky práce s touto moderní výukovou pomůckou. Počítačová učebna zase lákala návštěvníky na výukové programy, hry a internet.

Kdo chtěl zavzpomínat na uplynulá léta a školní akademie, jistě zavítal na promítání videoukázek, nechybělo ani občerstvení v klubovně sportovní haly.

Právě ve sportovní hale začal úderem půl šesté hlavní kulturní program celého dne. Letošní rok přinesl něco nového - a to muzikálovou show nazvanou Z pohádky do pohádky. Představení probíhalo v režii a choreografii Květy Brudnové ml., vedoucí tanečního kroužku, na vzniku se nemalou měrou podílely také paní učitelka Brudnová (jako asistentka režie a organizátorka) a Hajžmanová (vedoucí pěveckého kroužku). Představením provázel moderátor Tomáš Lžičař z 5. třídy. A co všechno se dělo za oponou?

Nejprve se skupinka recitátorů s rytmickými nástroji a tanečníků z 5. třídy pokusila diváky přesvědčit, že člověk je rodem tanečník (báseň z muzikálu Kudykam). Poté zazněly tóny písničky Z pekla štěstí ze stejnojmenné pohádky a na parket vpluli členové kroužku společenských tanců, který na škole vede Pavel Mráz. Ze zámeckého plesu se jako mávnutím kouzelného proutku diváci ocitli na dálném východě a vychutnali si tanec orientálních princezen - k vidění byl hadí tanec, tanec s vějíři, hůlkami a závoji.

Do pohádek patří nejen krása a tajemno, ale také smích. Obecenstvo proto přiběhli pobavit klauni a akrobaté, kteří se předvedli na písničku Jo, klaunem být od Jaroslava Uhlíře.

Jako další přišla na řadu taneční pohádka Mrazík. Ta byla ovšem netradiční, neboť byla hudbou i tancem laděná do moderny.

A nakonec na diváky čekal zlatý hřeb večera v podobě dvou desetiminutových muzikálových pohádek. Texty a hudbu k Budulínkovi a Karkulce složili Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Na představení se pilně nacvičovalo celý půlrok (zapojily se děti od první do šesté třídy), děti samy nazpívaly jednotlivé role a díky Pavlu Justichovi ze studia DETO, který spolupracoval i na přípravě scény, si na vlastní kůži vyzkoušely, jak probíhá nahrávání. K pěvecké části se přidala i část herecká a taneční, scéna se zaplnila kulisami, s jejichž výrobou pomáhaly výtvarníci ze třetí a sedmé třídy.

Celé muzikálové představení, ze kterého bylo pořízeno DVD , sklidilo dlouhotrvající potlesk. Pokud dětem vydrží stejné nadšení i do dalšího školního roku, můžete se těšit na pokračování.

Den oteřených dveří Den oteřených dveří Den oteřených dveří

(01.09.2010)

Úspěchy v testech

Na podzim 2009 (16. listopadu – 4. prosince) se naše škola zúčastnila testování 9. tříd ( celkem v republice 819 škol a 26.759 žáků) v rámci projektu Stonožka, který realizovala společnost Scio. Vynikajícího výsledku dosáhly dvě naše žákyně.

Michaela Hamplová měla nejlepší výsledek mezi žáky základních škol v testu z českého jazyka v Plzeňském kraji a Denisa Langová druhý nejlepší výsledek mezi žáky základních škol v testu z anglického jazyka v Plzeňském kraji. Ocenění za výborný výsledek převzaly obě žákyně od ředitele školy spolu s vysvědčením za 1. pololetí. Gratulujeme k dosaženému úspěchu jim i jejich učitelům.

V testech Scio z anglického jazyka byl Tomáš Karásek ze 6. třídy hodnocen jako nejlepší ze všech žáků Plzeňského kraje.Jeho úspěšnost byla 99%.

Ocenění společnosti Scio

(01.09.2010)

Akce školy září 2009 – červen 2010

Den oteřených dveří Den oteřených dveří

Září 2009

Říjen 2009

Listopad 2009

Prosinec 2009

Leden 2010

Únor 2010

Březen 2010

Duben 2010

Květen 2010

Červen 2010

(aktualizováno 14.06.2010)

Exkurze 7. třídy do Prahy

Stalo se téměř tradicí, že se žáci 7. ročníku naší školy vydávají v rámci exkurze do různých zákoutí Prahy. I letos se 30. dubna sedmáci vypravili na dějepisnou poznávací vycházku směr Vyšehrad a Mořský svět Holešovice.

Autobus vyjel ráno v 8.00 hodin od školy. Cesta příjemně ubíhala, děti si mezi sebou vyprávěly zážitky, vše se vyvíjelo podle plánu, ale jen do té doby, než jsme přijeli na okraj Prahy. Ručičky hodinek ukazovaly 9.45 hodin a kolona aut, ve které jsme se ocitli, vůbec nepopojížděla. Pan řidič nás tedy vysadil na zastávce metra a nám nezbývalo nic jiného, než cestu na Vyšehrad dokončit právě tímto dopravním prostředkem. V 10.00 hod. nám totiž začínala prohlídka. Pro některé jedince samotná projížďka metrem znamenala velký zážitek, neboť právě prožívali premiéru.

Dorazili jsme sice s menším zpožděním, ale sympatický pan průvodce měl pochopení.

První naše kroky vedly k románské rotundě sv. Martina. Tato nejstarší, dodnes zachovalá stavba, se dnešních časů dočkala skoro zázrakem: několikrát do ní uhodil blesk, za časů pevnosti v ní vojáci skladovali střelný prach a v 19. století měla být zbořena, protože překážela při stavbě nové silnice.

Odtud jsme se všichni přesunuli k bazilice sv. Petra a Pavla. I tady nás pan průvodce obohatil o spoustu informací týkající se této unikátní stavby. Mnozí měli silný zážitek jednak z krásně upraveného okolí a několik jedinců zaujala i čtyři sousoší J. V. Myslbeka.

Kolem poledne nás čekala nejvýznamnější památka na Vyšehradě, a to Národní hřbitov, pohřebiště významných osobností českého národa. Děti prohlídku absolvovaly samy a každý se zároveň snažil splnit úkol zadaný panem průvodcem.

Plni dojmů jsme odcházeli zpět na metro a odtud se přesunuli do Holešovic. Tady si přišli na své ti, kteří mají rádi mořský svět a jeho „obyvatele“. Součástí prohlídky byl také odborný výklad.

Jelikož už se blížila 15.  hodina a v očích dětí už byla zřetelná velká únava, padlo rozhodnutí udělat malou přestávku na občerstvení. Zregenerovali jsme své síly a metrem odjeli na Zličín, kde na nás čekal autobus.

Myslíme si, že celá exkurze splnila očekávání, podařilo se nám propojit i několik oborů. Žáci si mohli v praxi ověřit to, co se teoreticky dověděli ve školních lavicích v hodinách dějepisu, literatury a biologie. Přitom dali i pěkně zabrat celému tělu, takže byli stejně unaveni jako v hodinách tělesné výchovy. Napomohlo tomu i sluníčko, které nás doprovázelo celý den. Snad si každý v tomto dni našel chvilku, na kterou bude rád vzpomínat a místo, kam se možná v budoucnu vrátí.

Exkurze 7. třídy do Prahy Exkurze 7. třídy do Prahy Exkurze 7. třídy do Prahy Exkurze 7. třídy do Prahy Exkurze 7. třídy do Prahy Exkurze 7. třídy do Prahy Exkurze 7. třídy do Prahy Exkurze 7. třídy do Prahy

Regionální exkurze 6. třídy

V úterý 20. dubna 2010 se žáci 6. třídy Základní školy Nezvěstice zúčastnili regionální exkurze po Plzeňském kraji. Jejím cílem bylo připomenout dětem, že i v nejbližším okolí lze zhlédnout krásné doklady dávné historie.

Prvním velkým lákadlem se stal Roupov – zřícenina hradu z 13. století, která se může pochlubit unikátní kuchyní s nepřehlédnutelným komínem, jenž je pro tuto stavbu, která má gotickou i renesanční fázi, typický. Vedle dávné architektury, zbytků obvodového zdiva, portálů a sotva rozeznatelných fresek si šesťáci rovněž uvědomili, jak nákladné a pracné je v dnešní době pečovat o starobylou památku.

Z Roupova se výprava vydala na zámek Lužany, jehož prohlídka se mladým návštěvníkům asi nejvíce vryla do paměti. A to zásluhou poutavého a zábavného výkladu paní průvodkyně a také osobností velkého architekta a mecenáše Josefa Hlávky, který původně renesančně-barokní stavbu přestavěl k obrazu svému. V Lužanech děti pochopily, že historie a památky – to nutně nemusí být jen suchopárný příval faktů a letopočtů.

Na úplném konci exkurze si žáci prohlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Tento barokní chrám byl vystavěn mezi lety 1750-1775 podle návrhu slavného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. I v Přešticích se děti zábavnou a stravitelnou formou dozvěděly základní informace o kostelní výzdobě a významu jednotlivých artefaktů.

Co říci na závěr? Cesta za hlubším poznáním nejbližšího okolí se určitě vydařila a splnila svůj účel. Největší zásluhu na zdárném průběhu měl hlavní organizátor a vedoucí exkurze pan Mgr. Josef Koželuh, historik muzea v Blovicích, který pro nezvěstické žáky vše pečlivě připravil a naplánoval.

Čarodějnice za školou

Během slunečného odpoledne 29. dubna se travnaté hřiště u sportovní haly proměnilo na čarodějnický slet. Celá akce s bohatým programem se zrodila z nápadů Lucie Medové, vedoucí keramického kroužku, a Květy Brudnové, která na škole vede taneční kroužek. Program a aktivity byly inspirovány tradičními oslavami přes dva tisíce let starého keltského svátku Beltine, který dodnes přežil v podobě „pálení čarodějnic“ a oslav prvního máje.

Malí čarodějové a čarodějnice se dostavili v hojném počtu a řádně vystrojení. Čekalo na ně několik stanovišť, na kterých si mohli vytvořit masku Zeleného muže z přírodních materiálů, šamanské chřestidlo, magický amulet nebo nakreslit svoji mandalu (kruhový léčivý obraz). Pozornosti se dočkal i „Strom lásky“ - vrba, které  malí i velcí svěřovali svá pozitivní přání napsaná na barevných fáborech.

Kromě tvořivých aktivit zde bylo i mnoho zajímavého ke zhlédnutí. Návštěvníci mohli obdivovat výstavku prací keramického kroužku a sledovat japonskou techniku (RAKU) pálení keramiky ve venkovní peci.

Po 17. hodině začal hlavní kulturní program. Jako první přišli na scénu tanečnice a tanečníci z páté třídy, kteří si s Květou Brudnovou přichystali Tanec čtyř živlů (vyprávění příběhu země, vody, větru a ohně) a Morris dance s holemi, což je starý tradiční britský jarní tanec.

Poté se diváci ponořili do pohádky O perníkové chaloupce, kterou si připravily děti z druhé třídy pod vedením paní učitelky Brabcové, a následně si všechny děti společně zatancovaly na stejnojmennou písničku.

Jakmile byl zažehnut živý oheň, ovládli prostor kolem něj šamané a šamanky se svými chřestidly.

A protože byl svátek Beltine i časem magie, vyzkoušeli jsme jeden očistný rituál na zbavení se negací, které jsme přenesli do vlněných „čarodějnic“ a spálili je společně se šalvějí.

Kdo vydržel až do konce, mohl si nechat vyložit z karet ve Věštírně v trávě a nebo si skočit přes oheň, což podle tradice přináší štěstí a vitalitu.

Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou Čarodějnice za školou

Náš lyžařský kurz – Krkonoše 2010

Dlouho očekávaná chvíle konečně nastala. Byla neděle 21. února 2010 a odjížděli jsme na lyžařský výcvik do Krkonoš. Vstávala jsem neobvykle brzy, už v šest hodin ráno a nemohla se dočkat. Sraz byl v Nezvěsticích u kostela v půl osmé. Čekal na nás mikrobus, naložili jsme všechny batohy a lyže, rozloučili se s rodiči a vyrazili jsme plni očekávání vzhůru za dobrodružstvím.

Cesta tam se nám zdála docela dlouhá, jeli jsme skoro čtyři hodiny, ale v autobusu jsme si našli zábavu - pouštěli jsme si písničky, povídali jsme si a také jsme třeba mávali na kolemjedoucí auta. V Praze jsme si udělali malou asi půlhodinovou zastávku u Mc Donalda, kde jsme se občerstvili a odskočili si na toalety. Pak se mohlo pokračovat v jízdě. Do Krkonoš na chatu jménem Artur jsme dorazili asi v poledne. Vyložili jsme si veškerá zavazadla z autobusu, který nám zastavil dole u silnice, protože bylo náledí. Chata byla nahoře na kopci a my se děsili chvíle, kdy si budeme muset všechno vytahat nahoru. Naštěstí majitel chaty byl ochotný a vyvezl nám alespoň lyže svým autem. Na chatu jsme dorazili všichni utahaní a zpocení jako myši, ale paní učitelka Matasová a pan učitel Krňoul zřejmě vůbec unavení nebyli, protože nás hned všechny vyhnali za chatu na kopec lyžovat. Potřebovali si nás vyzkoušet, jak jsme zdatní lyžaři, aby nás rozdělili do skupin.Ti zdatnější byli v první skupině, ti mohli jít lyžovat už na větší svah s vlekem, zatímco druhá skupina zůstala za chatou a kopeček si musela vyšlápnout po svých. Hned první den jsme lyžovali až do včera.

Večery tady byly asi ze všeho nejlepší, zažili jsme spoustu legrace! Vždy po večeři jsme se scházeli ve společenské místnosti a hráli různé hry, které jsme si vymýšleli my, ale i učitelé. Někteří jedinci si vyzkoušeli i saunu, vířivku nebo pingpong. Bylo to super! Večerku jsme měli v deset hodin, ale nám se stejně nikdy nechtělo spát, tak jsme vymýšleli ještě různé legrácky, třeba posílání SMS z pokoje na pokoj atd.

Každé ráno nás budila určená služba v sedm hodin, vstávat se nám moc nechtělo, ale už jsme se těšili na svah. Po snídani učitelé a služba hodnotili naše pokoje body. Náš pokoj měl plný počet bodů pouze jednou.

Do oběda jsme lyžovali, skupiny se spojily dohromady, bylo to mnohem zábavnější a každým dnem na nás byly vidět velké pokroky. Po obědě následoval polední klid, který spočíval v tom, že jsme relaxovali v pokoji. Pak se šlo opět lyžovat, abychom se pořád zdokonalovali.

Jeden den lyžařského výcviku jsme si udělali odpočinkový. Jeli jsme skibusem do Pece pod Sněžkou, kde jsme si koupili pohledy a poslali pozdravy domů. Užili jsme si to, hlavně cestu zpět. Šli jsme pěšky, váleli se ve sněhu, takže jsme přišli pěkně promáčení.

Týden utekl jako voda, lyžovali jsme už všichni zdatně a učitelé z nás měli určitě radost. Byl pátek 26. února 2010 a nastal čas odjezdu. Sbalili jsme si tedy naši „bagáž“ a v duchu se loučili s nádhernou krajinou Krkonoš. Cestu i kurz jsme přežili ve zdraví. Uteklo to jako voda a už jsme byli zpět v Nezvěsticích, kde na nás čekali naši rodiče, šťastní, že nemáme nic zlomeného.

Nikola Šmídtová, 7. tř.

Náš lyžařský kurz – Krkonoše 2010 Náš lyžařský kurz – Krkonoše 2010 Náš lyžařský kurz – Krkonoše 2010 Náš lyžařský kurz – Krkonoše 2010 Náš lyžařský kurz – Krkonoše 2010 Náš lyžařský kurz – Krkonoše 2010 Náš lyžařský kurz – Krkonoše 2010 Náš lyžařský kurz – Krkonoše 2010

(07.04.2010)

Zápis do 1. třídy

K zápisu do 1. třídy se 21. ledna 2010 dostavilo 23 žáků. Konečný počet bude upřesněn až po rozhodnutí o případných odkladech školní docházky. Budoucí prvňáci se ukázali jako velice šikovní, přejeme jim, aby jim prvotní dychtivost a zvědavost vydržela co nejdéle. V upomínku na tento den si odnesli drobné dárky včetně pamětního listu, pozornosti od dětí ze školní družiny a omalovánek s fotografií školy připravených speciálně k tomuto zápisu.

Letošní zápisy měly poprvé jednu novinku. Ty děti, které prokazují mimořádný talent, mohly být zapsány do školy už v pěti letech – s doporučujícím vyjádřením psychologa a odborného lékaře. Žádné takovéto dítě k zápisu však nepřišlo. Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucí 1. třídy se bude konat 9. června od 16.30 hodin v budově školy pod vedením p. uč. třídní Mgr. Květoslavy Brudnové.

Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy

(04.02.2010)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

(30.09.2009 – aktualizováno 28.12.2009)

Ředitelské volno

Ve dnech 19. – 22. prosince budou v celé škole osazovány termostatické ventily u topení.
Z toho důvodu bude 21. a 22. prosince ředitelské volno.

Lyžařský výcvikový kurz

Pro žáky 7. třídy proběhne kurz v Krkonoších v blízkosti Velké Úpy a Pece pod Sněžkou.
Účastníci budou ubytováni v penzionu Artur.
Vedoucí zájezdu bude p. uč. Růžena Matasová, lyžařský instruktor p. uč. Dušan Krňoul.
Termín: 21. – 26. února 2010
Na třídních schůzkách 11. listopadu dostali rodiče informační leták s podrobnostmi zájezdu.
Fotografie penzionu a žákovský příspěvek o loňském kurzu najdete v archivu novinek 2008/9.

Informace k volbě povolání pro školní rok 2009/2010

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům i rodičům výchovný poradce pro 2. stupeň p. uč. Mukenšnáblová (konzultační hodiny v pondělí 13.30 – 14.20 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Kalendář Přehled středních škol Plzeňského kraje od Úřadu práce je žákům k dispozici ve třídě v osmi výtiscích, dále každý žák obdrží v říjnu informační leták se základními informacemi k přijímacímu řízení.

Od Úřadu práce škola dostala přehled Dnů otevřených dveří, který je vyvěšen na nástěnce v 1. patře u učebny fyziky a chemie. Zde budou zveřejněny veškeré informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Na internetu je spuštěn speciální informační systém ISA – neboli informace, systém, uplatnění absolventů. Co mohou žáci, učitelé a rodiče na webové stránce www.infoabsolvent.cz najít? Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu a o potřebách zaměstnavatelů. Je rozdělen do čtyř oblastí: Volba škol a oborů vzdělání, Absolventi škol a trh práce, Průvodce volbou povolání a Problémy při studiu.
Celý systém je přístupný zdarma a je průběžně aktualizován.

Informačním systém určený rodičům vycházejících žáků je pod názvem Maják v bouři (Pro žáky ZŠ a rodiče – Přijímačky na SŠ a gymnázia – Maják v bouři) na stránkách www.scio.cz.

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5. třídy)

 Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy
nejpozději do 
15.3.2010
Uchazeči o studium na uměleckých školách
s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku
řediteli střední školy
nejpozději do
30.11.2009

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

 Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky 22.4. – 7.5.2010
Denní forma studia s talentovou zkouškou
v prvním kole
2.1. – 15.1.2010
Talentové zkoušky na konzervatoře 15.1. – 31.1.2010
Jiná než denní forma studia 2.5. – 17.5.2010

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

(16.10.2009)

Umístění tříd a třídnictví

Umístění tříd, třídnictví- 2009/10
Třída 2009/10Umístění v bývalé tříděTřídní učitel Počet dětí
1.2.S. Hajžmanová26
2.1.A. Brabcová22
3.5.J. Hrubá 21
4.3.B. Hachová17
5.4.K. Brudnová20
   106
6.8.J. Skalák26
7.6.I. Feifrlíková24
8.7.I. Kružíková26
9.9.V.Šiplová28
   104
Celkem  210
Odborné nekmenové třídy:
uč. F, Ch, jazyk. učebna, počítač. učebna, výtvar. v.,
interakt. učebna, hudební třída – celkem 6

Umístění – přehled:

(30.09.2009)

Prvňáci při zahájení 1. září

1. září začal další školní rok a jako obvykle byl tento den nejvýznamnější pro 25 nových prvňáčků. Tentokrát je ještě do třídy doprovodili jejich rodiče a přivítala je jejich třídní učitelka Mgr. Sylva Hajžmanová, vedení školy a pan starosta. Každý z nich dostal vedle řady různých školních potřeb a drobných dárků také keramickou pamětní medaili jako upomínku na jejich první školní den. Přejeme jim, aby se všem ve škole líbilo a úsměv na tváři vydržel co nejdéle.

Prvňáci při zahájení 1. září Prvňáci při zahájení 1. září Prvňáci při zahájení 1. září Prvňáci při zahájení 1. září

(30.09.2009)

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí povinné výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídách. Výuka proběhne v bazénu na Slovanech v Plzni a v 10 dvoulekcích ho od 11. září do 20. listopadu 2009 uskuteční plavecká škola Rosnička. Výuka bude probíhat ve dvou vyhrazených drahách velkého bazénu vždy v pátek od 08.30 do 10.00 hod. Rodiče budou hradit dopravu (cca 400 Kč), škola hradí výuku a z provozních prostředků nájem bazénu.

(30.09.2009)

Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě

Ve dnech 11., 17. a 18.9.2009 proběhl v šesté třídě projekt K3 – Primární prevence sociálně patologických jevů (komunikace, kooperace, kreativita). Projekt byl částečně financován grantem Odboru školství a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a zajišťovaly ho zkušené lektorky ve spolupráci s třídním učitelem.
Cíl tří tříhodinových setkání spočíval ve stmelení třídního kolektivu a v podpoře rychlejšího seznámení a sžití žáků. Tito žáci dojíždějí do školy z různých vesnic a v jedné třídě se setkávají teprve od září. Výuka probíhala interaktivní formou s využitím metod dramatické výchovy.
Realizovaný program byl postaven na tématice námořnictví a mořeplavectví. Žáci se ve svých představách i skrze zadané úkoly dostávali do situací, které člověk může zažít pouze na lodi. Podstatnou roli po celou dobu trvání projektu sehrála kooperace – všichni jsme na jedné lodi, kde je důležitý každý jedinec. Posádka tvořená žáky prožívala v průběhu plavby příjemné okamžiky, ale i krizové situace (sbalení potřebných věcí k plavbě, vymyšlení a odhlasování názvu lodi, záchrana posádky pouze jedním záchranným kruhem, ztroskotání a nalodění se do záchranných člunů...).
Během prvního setkání byli žáci spíše nesmělí. Nejvíce se to projevilo po rozlosování jednotlivců do různých pracovních skupin, kdy bylo nepřehlédnutelné, jak je pro některé z žáků obtížné navazovat komunikaci s někým, s kým se zatím příliš nedostali do řeči. Někteří žáci se dokonce snažili místa ve skupinách vyměnit. Komunikace dělala také problém ve smíšených dvojicích (holka – kluk) a při aktivitě ve dvojicích, kdy se o sobě měli dozvědět co nejvíce. Žáci se při prvním setkání navzájem oťukávali a osmělovali. Začalo se ukazovat, které z dětí jsou introvertní, které extrovertní, které aktivní a které se tzv. vezou.
V druhém setkání se žáci rozdělili do nových skupinek. Bylo zajímavé sledovat, jak se snaží ve skupině domluvit a najít společnou řeč. V každé skupince se objevil někdo, kdo dokázal ostatní členy zapojit. Opět se zde objevovaly „partičky“ nerozlučných kamarádů. Ale i  žáci patřící do těchto skupinek dokázali velmi dobře spolupracovat s ostatními spolužáky ve třídě.
Při tomto setkání měli možnost vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je předstoupit před ostatní spolužáky a přednést jim vlastní názor nebo předvést svůj pohled na věc. A jak se ukázalo, nebyl to úkol lehký. Všichni žáci ale projevili značnou odvahu a s těžkou situací se vyrovnali opravdu dobře. V porovnání s prvním setkáním byl vidět jistý pokrok v tom, jak byli schopni  naslouchat druhým.
Plné nasazení prokázali ve hře Potápějící se loď, kdy se všichni museli co nejrychleji nalodit na záchranný člun. Všichni spolupracovali, pomáhali si, kontrolovali ostatní a to vše bez ohledu na to, co si o nich druzí myslí.
Při tomto druhém setkání nám trochu dělali starost Niky a Honza. Niky měla tendenci se stranit a vyhýbat kolektivu, při aktivitách, kdy si žáci měli najít někoho, s kým by chtěli plout na lodi, s kým by si chtěli na lodi povídat.... Podle našeho názoru ji třída neodmítala, i při práci ve větších skupinkách s ní ostatní spolupracovali. Opakem byl Honza, který zde tentokrát neměl parťáka a kluci ho mezi sebe úplně nepřijímali. Při stejných aktivitách také zůstával sám, než si ho všimla jedna ze spolužaček a velice ochotně ho sama zapojila do kolektivu.
Na konci druhého setkání žáci měli někoho z třídy pochválit za něco, co je překvapilo, nebo co je potěšilo, nebo za pomoc v aktivitách. Většina chválila své skutečné kamarády. Ale objevili se už první, kteří začali chválit jiné spolužáky. Začalo se zde projevovat stmelování a poznávání kolektivu.
V posledním setkání se projevily zkušenosti ze setkání předchozích. Žáci dokázali lépe vnímat sebe i druhé. Každý si našel svou roli, své místo ve skupině. Každý měl možnost zažít a uvědomit si, čím může být pro skupinu prospěšný. A dokonce i ti, kteří měli v předchozích setkáních problém kooperovat s kýmkoli jiným než se svými nejbližšími kamarády ze třídy, s naprostou samozřejmostí spolupracovali s těmi žáky, se kterými byli losem do skupin vybráni. Záměr projektu spočíval v tom, aby ve skupině byly zastoupeny děti z různých vesnic, ze kterých do školy dojíždí.
Toto setkání bylo opřené o skutečné mořeplavce a skutečná místa. Žáci měli možnost si kromě kreativity vyzkoušet i praktické věci – hledání v mapě... a dozvěděli se něco málo o skutečných mořeplavcích. Dobře se zde ukázalo, jak na jiný druh práce zabírají jiní žáci než při tvořivých aktivitách. Tedy bylo vidět, koho přitahují věcné informace a koho spíše tvořivé aktivity.
V samém závěru projektu měli žáci zhodnotit celou naší společnou plavbu a své spolužáky. Každý sám za sebe napsal na papír, co by ostatním vzkázal, kdyby se s nimi po této plavbě již nikdy neměl vidět. Tato závěrečná reflexe byla velice pozitivní. Žáci hodnotili kolektiv velmi kladně, uváděli, že se ve třídě cítí dobře a ostatní mají rádi, chválili se za pomoc. Z těchto „dopisů“ dětí jednoznačně vyplývá, že cíl, stmelit kolektiv, byl naplněn.

Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě Vzájemné poznávání dětí z různých škol v nové 6. třídě

(30.09.2009)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.

(30.09.2009)


Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019