Novinky ze školy – školní rok 2010/2011

Exkurze na biofarmu Moulisových v Milínově

24. června vyrazili prvňáci a druháci společně na výlet do Milínova navštívit farmu Moulisových. Mnohé děti se těšily už na svezení motorákem do Šťáhlavic. Odsud jsme se všichni vydali pěšky lesem, mezi loukami i poli do Milínova.

Hned při vstupu na příjezdovou cestu k farmě, vedoucí mezi pastvinami, nás uvítala přátelská fenka Amálka a o chvíli později, u hlavního stavení, i majitelé farmy pan a paní Moulisovi. Mezitím už děti stihly nadšeně obdivovat hříbata a poníky v ohradě a jejich zájmu se nevyhnula ani umělá kravička v životní velikosti.

Děti si však na farmu nepřišly jen hladit zvířátka. Paní Moulisová si pro ně společně se svými asistentkami připravila pestrý a zajímavý program, při kterém si měly na vlastní kůži vyzkoušet, co všechno obnáší práce farmáře.

Nejprve se děti naučily, jak správně podojit krávu, což si hned také se zájmem a úspěšně vyzkoušely na modelu. O něco fyzicky namáhavější práce je čekala při stloukání másla. Společnými silami se jim nakonec pochoutku podařilo vyrobit a krajíce chleba namazané čerstvým, vlastnoručně vyrobeným máslem ze stolu mizely doslova rychlostí blesku.

Poté se děti rozdělily na dvě skupiny a postupně se vystřídaly u dalších aktivit. S největším jásotem byla samozřejmě přijata projížďka na koni. Prvňáci, kteří zamířili ke stájím jako první, však nejprve museli koníky pěkně vyhřebelcovat a někteří si vyzkoušeli i čištění kopyt. Pak už se postupně každý dočkal své chvíle, kdy si mohl užít pohled na svět ze hřbetu kobylky Čity. Nemalé pozornosti se dostalo i poníkovi Bobšovi, kterého si děti mohly zkusit samy vést.

Na malé farmáře ale čekala i trocha práce ve stodole. Tady si vyzkoušeli mlácení obilí cepem, prohlédli si několik druhů obilí a dozvěděli se další zajímavosti o zvířatech i životě na farmě.

Dalším bodem programu bylo povídání o biopotravinách. Děti si zkusily podle chuti rozlišit potraviny pěstované a upravované „uměle“ a přírodně.

Na závěr si všichni nabyté vědomosti ověřili v písemném testu. Za odměnu pak na památku obdrželi „výuční list“.

Dopoledne strávené v příjemném a přátelském prostředí farmy Moulisových rychle uběhlo a všichni se tak vraceli obohaceni o nové poznatky, dovednosti i zážitky.

Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových Exkurze na biofarmu Moulisových

Besídka 1. třídy - Už jsou z nás školáci

9. června v odpoledních hodinách se malá tělocvička nezvěstické školy zaplnila diváky zvědavými na vystoupení, které si pro ně připravili prvňáci pod dohledem své paní učitelky Květoslavy Brudnové. Besídka s názvem „Už jsou z nás školáci“ měla za cíl zábavnou formou ukázat, co všechno malí školáci za rok zvládli a jaké dovednosti ve škole rozvíjeli. Básničky, písničky a výukové hry, které prvňáčci svým rodičům předvedli, ale nebyly žádnou speciální premiérou, neboť je děti dobře znaly z celoročního vyučování.

Odpolední „škola hrou“ začala hodinou čtení, ve které děti diváky přesvědčily, že abeceda není žádná věda. Přednesly ukázky básniček věnovaných jednotlivým písmenům a došlo dokonce i na zpívané jazykolamy. Hodinu matematiky rozproudily šikovné molekuly a děti předvedly, že slovní úlohy se dají pojmout i hudebně. Při hudební výchově se na chvíli proměnily v žabí sbor a následně v tanečníky mazurky. Prvouka provedla diváky čtyřmi ročními obdobími, které děti oslavily nazdobením stromu a tématickými básničkami nebo písničkami. Nakonec došlo i na nejoblíbenější hodinu - tělocvik. Zdatní sportovci a sportovkyně dokázali, že kroužení obručí, skákání přes švihadlo a kotrmelec jsou pro ně hračkou.

V druhé části představení, po krátké přestávce, se polovina tělocvičny proměnila v pohádkový les a z žáků se mávnutím kouzelného proutku stali hrdinové pohádek. Zvědavým divákům se tak postupně přišli, připlížili nebo přitančili představit: královská rodina i s Kašpárkem, Honza, rytíř, trojhlavý drak, černokněžník, čarodějnice i čert, bába bylinářka, loupežník, vodník a víly.

Na závěr se všichni básničkou rozloučili s první třídou a pak už se vydali ke svým rodičům s dárečkem v podobě květiny.

Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci Už jsou z nás školáci

(28. 6. 2011)

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 16. června uspořádala naše škola Den otevřených dveří. Už tradičně byl tento den nakloněn všem zájemcům o prohlídku prostor školy. Kromě nazdobených chodeb a tříd mohli návštěvníci zhlédnout výstavu panelů ze školních projektů a také výtvarných prací žáků. Otevřena byla i počítačová učebna s nabídkou výukových programů, her a internetu a ve stejném patře probíhala ve speciální učebně ukázka práce s interaktivní tabulí.

Úderem 18. hodiny se všechna pozornost přesunula ke sportovní hale, kde právě začínalo dlouho očekávané a připravované představení - Muzikálové probouzení léta s Šípkovou Růženkou.

Jeho hlavními aktéry byli členové tanečního kroužku, kteří si pod vedením Květy Brudnové ml. připravili několik choreografií věnovaných nejen začátku léta, ale především světu muzikálů.

Moderátor Tomáš Lžičař ohlásil první číslo a diváci byli vtaženi do víru veselého letního tance na písničku Aggado. Jako další na scénu zavítal první z pozvaných hostů - dívčí taneční skupina Black rose, kterou tvoří talentované tanečnice a žákyně naší školy. S taneční sestavou, kterou předvedly, získaly 3. místo na soutěži v aerobiku.

Poté už se otevřely dveře do světa muzikálu a jako první jimi vešel další host - zpěvačka Jana Richterová, bývalá žákyně nezvěstické školy. Za pomoci Pavla Justicha a jeho nahrávacího studia si pro diváky připravila tři písně z muzikálů. Postupně se tedy na scéně objevila jako Johanka z Arku, Máří Magdalena a Kleopatra. Tancem ji doprovodila Květa Brudnová ml.

Třetím hostem, který svou choreografií „Kapky deště“ s deštníky připomněl muzikál Rebelové, byly zástupkyně dětského tanečního kroužku paní Edelmannové.

Trochu napětí a strašidelné atmosféry vnesly do sálu čtyři páry zkušenějších tanečnic v přestrojení za účastníky Plesu příšer probíhajícího na zámku hraběte Drakuly.

Muzikálové pásmo zakončili tanečníci společně s Janou Richterovou cestou do dávného Egypta a diváci tak mohli spatřit nejen Kleopatru, ale i krásné tanečnice, kobry královské a dokonce i bohyni Isis.

První polovina představení se nachýlila ke konci a na publikum čekal zlatý hřeb večera v podobě poslední, čtvrté hudební pohádky z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře - Šípkové Růženky. O přestávce proběhla na promítacím plátně vzpomínková cesta za třemi uplynulými pohádkami.

Na Šípkové Růžence se opět spojenými silami podíleli členové tanečního a pěveckého kroužku pod odborným dohledem režisérek Květy Brudnové ml. a st. a vedoucí pěveckého kroužku Sylvy Hajžmanové. 3. června proběhlo díky Pavlu Justichovi nahrávání pěvecké části. Na scéně se objevilo 46 herců od první do sedmé třídy. S výrobou rekvizit - především papírových růží - pomohly děti z výtvarného kroužku.

Doufáme, že se nám pásmo muzikálových pohádek podařilo důstojně zakončit a že si z něj děti i diváci odnesli pěkné vzpomínky.

Z představení bylo pořízeno DVD a 21. června o nás dokonce vyšel článek v Plzeňském deníku. Všichni účinkující z  pohádky dostali pak následně velkou barevnou fotografii (viz poslední foto).

Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří

(28. 6. 2011)

Akce školy září 2010 – červen 2011

Září 2010

Říjen 2010

Listopad 2010

Prosinec 2010

O dvanácti měsíčkách

Leden 2011

Únor 2011

Březen 2011

Duben 2011

Květen 2011

Krátké pohádky a písničky

Červen 2011

9.6. – besídka žáků 1. třídy 16.6. – Den otevřených dveří 16.6. – Šípková růženka

(8. 6. 2011)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

(2. 5. 2011)

Zajímavá beseda

Ve středu 23. března měli žáci 5., 6., 7. a 8. třídy možnost dozvědět se něco nového o jednom ze států severní Afriky. Účastnili se totiž besedy o Egyptě, kterou si pro ně připravil pan Pavel Justich.

Krátké filmy promítané při besedě pan Justich vytvořil z materiálů natočených během jeho pobytů v této zemi v lednu roku 2008 a v lednu 2011. V první části programu žáci viděli záběry z velmi atraktivní míst – prošli si luxusní hotel, v ponorce se vydali obdivovat krásy Rudého moře, projeli se po poušti, seznámili se s beduíny. Druhá část besedy žákům odkryla tajemství obyčejného života v Egyptě. Za zdmi přepychových turistických center přežívají lidé v bídě. Rozpadlé domy, na ulicích odpadky, děti žebrající o pár drobných…

Žáci se zaujetím vyslechli všechny komentáře pana Justicha. Po skončení projekce následovaly zajímavé dotazy dětí. Toto netradiční setkání ve všech zúčastněných zanechalo rozporuplné pocity.

Zajímavá beseda Zajímavá beseda Zajímavá beseda

(2. 5. 2011)

7. třída na lyžích

Týden po jarních prázdninách jsme s naší třídou a panem učitelem Krňoulem a paní učitelkou Matasovou jeli na lyžařský výcvik do Krkonoš. Sešli jsme se u hasičárny v Nezvěsticích. Autobus přijel v 7.30. Všechny lyže a batohy dal pan učitel a řidič do autobusu. Všichni jsme se rozloučili se svými rodiči a mohli odjet. Cesta byla velmi dlouhá a my jsme byli velmi unavení.

Nakonec jsme dorazili na místo okolo poledne. Naše třída se obávala že bude muset vynést všechny naše věci do velikého únavného kopce. Ale pan Artur, majitel chaty, nám odvezl lyže a kufry na místo.

Pan učitel a paní učitelka nás pak hned vzali na kopec, i když jsme byli hodně utahaní. Rozdělili jsme se do dvou družstev. Na lepší lyžaře a horší lyžaře.

Lepší lyžaři šli hned na vlek a horší lyžaři šlapali do kopce. Odpoledne nás pan učitel a paní učitelka odvedli do chaty. Všichni jsem se sešli ve společenské místnosti, kde jsme se rozdělili do pokojů. Na pokojích jsem si povlékli postele a peřiny. V 18.00 hod. nás zavolali učitelé na večeři. Pak nás vzal pan učitel na prohlídku penzionu. Poté byla určena služba, která vybírala pořadí žáků na koupání a dohlížela na pořádek.

Večery byly velmi zábavné a užili jsme si tam spoustu legrace. Večerka byla v 22.00 hod., ale nám se stejně nechtělo spát, a tak jsme si ještě dlouho prozváněli mobily.

Každý den nás budila služba, která byla večer určená. Další dny byly skoro stejné mimo úterý. Tento den jsme lyžovali jen do oběda, pak nás vzal skibus do Pece pod Sněžkou, kde jsem si mohli nakoupit různé věci. Nazpátek jsme šli pěšky, po cestě jsme se házeli do sněhu. Po příchodu do chaty byli všichni mokří, a tak jsme se šli převléct. V 18.30 hod. se všichni sešli ve společenské místnosti, kde jsme se najedli. Po večeři jsme se vykoupali a někteří šli do vířivky nebo do sauny. Další dny proběhly podobně.

V pátek 25. února jsme se rozloučili s chatou a jejími majiteli. Cesta zpět se zdála kratší. Domů jsme přijeli okolo čtvrté hodiny. U hasičárny na nás čekali rodiče, kterým se stýskalo víc než nám. Nakonec jsme zůstali celí kromě paní učitelky, která si natáhla kolenní vaz.

Lyžák se nám moc líbil a přáli jsme si být tam ještě další týden.

7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích 7. třída na lyžích

D. Šplíchalová, A. Kepková… 7. tř.
(2. 5. 2011)

Muzikálová pohádka

21.prosince v 18 hodin se hlediště sportovní haly v Nezvěsticích zaplnilo diváky zvědavými na představení, které si pro ně připravil taneční kroužek základní školy. Hlavním lákadlem byla muzikálová pohádka O dvanácti měsíčkách, na příchozí však čekala i dvě taneční čísla.

Ta byla věnována zimnímu slunovratu, době, kdy naši předkové zapalovali ohně a svíčky, aby přivítali a povzbudili návrat Slunce. Na tajemství a kouzlo nejdelší noci v roce a času předvánočního mohl diváky naladit tanec se svíčkami, který předvedly zkušenější tanečnice, a tanec s ohnivými vějíři v podání Květy Brudnové.

Zatímco na scéně probíhaly nezbytné přesuny kulis a v šatnách vrcholila příprava herců a tanečníků, zazpíval Pavel Justich několik vánočních písniček. Poté už moderátorka ohlásila zlatý hřeb večera a vrátka do pohádky se otevřela.

Stejně jako v loňském školním roce se jednalo o operku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka – tentokrát to byla dvacetiminutová hudební pohádka O dvanácti měsíčkách přetvořená do muzikálové podoby. Při její přípravě spojil síly taneční a pěvecký kroužek, zapojili se žáci od první do sedmé třídy. Zájem o účast v pohádce byl velký, a tak se nakonec na scéně objevilo celkem 46 účinkujících.

Pavel Justich s dětmi 13. prosince nahrál pěvecká čísla. Kromě zvuku se postaral také o nasvětlení scény a další efekty, které přidaly pohádce tu správnou atmosféru.

Stejně jako v loňském roce scénář a choreografii připravila Květa Brudnová ml., asistentkou režie a organizátorkou se stala paní učitelka Květa Brudnová, s nácvikem pěveckého sboru pomohla paní učitelka Sylva Hajžmanová.

Pěvecké, herecké výkony i nasvětlení scény bylo na téměř profesionální úrovni, diváci byli nadšeni a někteří i dojati. Snad se tedy už těší na další setkání s muzikálovou pohádkou a přijdou s námi probudit Šípkovou Růženku.

Fotografie z dopolední zkoušky:

Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka Muzikálová pohádka

(10. 1. 2011)

Model zámku Nebílovy

Hrady a zámky v Plzeňském kraji se chystají do slušivého převleku. Navléknou si adventní kabát, který bude návštěvníky provázet neobyčejnou atmosférou. V Nebílovech budou mít jednu zajímavost, kterou jinde nespatříte a kterou vytvořili žáci naší školy. Nikolu Hofrichterovou a Tomáše Hofrajtra z 8. třídy inspirovala hodina dějepisu věnovaná barokní kultuře. Rozhodli se vytvořit přesný model zámku z perníku a marcipánové polevy. Po tři soboty usilovně pracovali a výsledkem byl krásný model, který jsme vystavili v prostorách školy. Nyní ho mohou obdivovat návštěvníci nebílovského zámku, kde je vystaven v rodinné černínské jídelně. Žáci dostali za odměnu pozvání na adventní koncert 19. prosince a na prohlídku vánočně vyzdobeného a provoněného zámku.

Model  zámku Nebílovy Model  zámku Nebílovy

(10. 12. 2010)

Návštěva deváťáků v azylovém domě

Ve čtvrtek 2. prosince jsme ve 12.30 odjeli do Plzně, abychom navštívili azylový dům. Všichni jsme měli nejistá očekávání. Po příjezdu jsme se vydali na cestu do azylového domu. Sotva jsme přišli, přišel nás přivítat trochu vychrtlý pes.
Po příchodu do kanceláře vedoucího se naše obavy ztratily. Vedoucí, který se představil velice exotickým jménem, byl velmi milý. Asi hodinu nám vyprávěl vše o ubytování v azylovém domě, noclehárně a režimu tamního života .Především pomáhají lidem bez domova, alkoholikům a narkomanům „postavit se na vlastní nohy“.

Azylový dům poskytuje denní a noční služby v určitém časovém rozmezí. I když povídání trvalo hodinu, ani se nám to nezdálo tak dlouhé, jelikož vedoucí uměl upoutat pozornost. Poté jsme se šli podívat na jeden z pokojů. Po cestě nás zastavil neuvěřitelný zápach a všimli jsme si i depresivního prostředí. Pokoje byly neupravené. Do jedné z místností jsme měli možno nahlédnout, ale ihned nás to zarazilo. Neustlaná postel a zbytek tatarské omáčky na stole v nás zanechal chmurné pocity. Z domu jsme odcházeli se znepokojujícím pocitem. Ještě jsme navštívili jednu z nocleháren, která byla malá a byl v ní hrozný vzduch.
Tento výlet nám doopravdy otevřel oči a v srdci jsme měli pocit, že bychom měli dělat všechno pro to, abychom takto neskončili.

Daniel Štěch, David Kubát, 9. roč.

(10. 12. 2010)

Solasido

Večer 1. prosince se ve sportovní hale školy neozývaly jako v jiné dny údery míčů a sportovní pokřik, ale hudba a zpěv. Probíhala tu totiž velká pěvecká soutěž Solasido, které se zúčastnilo celkem 28 soutěžících, kteří byli rozděleni do tří věkových kategorií. Zájem o soutěž byl obrovský, na castingu bylo kolem 60 zájemců. Soutěžním večerem provázely moderátorky z 9. třídy a Pavel Justich z agentury DETO, která soutěž organizovala.

Dvouhodinový pořad byl natáčen a bude odvysílán v kabelové televizi. Porota měla mimořádně těžkou úlohu, protože úroveň soutěže byla velmi vysoká a podle porotců i jedna z nejlepších v rámci všech škol, které ji uspořádaly. Ocenění by si zasloužilo určitě více povedených vystoupení v každé kategorii. Záleželo nejen na intonační čistotě, která byla samozřejmostí,ale i na výběru písničky a pohybovém projevu. Soutěžící dostali v upomínku CD se všemi písněmi večera a tři nejlepší ještě věcné ceny. Vynikající diváci poděkovali všem soutěžícím i dalším zúčastněným mohutným potleskem. A kdo byli ti tři nej…v každé kategorii?

Kategorie I. (1 .- 3.třída)
Umístění Soutěžící Třída Píseň
1. Klára Krejčová 2. Když se zamiluje kůň
2. Julie Edelmannová 2. Černé oči
3. Ester Edelmannová 2. Rozvíjej se poupátko
Kategorie II. (4. – 6. třída)
1. Eliška Šmídová 5. Lásko má, já stůňu
2. Zuzana Burianová 6. Měls mě vůbec rád
3. Kateřina Šimková 6. Zlaté střevíčky
Kategorie III. (7. – 9. třída)
1. Barbora Šmídová 7. Jsi můj pán
2. Karolína Šimková 8. Amor magor
3. Kateřina Peroutková 9. Řekni, kde ty kytky jsou

(10.12.2010)

Umístění tříd a třídnictví

Umístění tříd, třídnictví- 2010/11
Třída 2010/11 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet dětí
1. 5. K. Brudnová 21
2. 1. S. Hajžmanová 25
3. 2. A. Brabcová 23
4. 3. J.Hrubá 21
5. 4. B.Hachová 19
      109
       
6. 8. J. Skalák 30
7. 6. V. šiplová 24
8. 7. I. Feifrlíková 25
9. 9. I. Kružíková 27
      106
Celkem     215
Odborné nekmenové třídy: uč. F, Ch, jazyk. učebna, počítačová učebna, výtvarné výchovy,
interaktivní učebna, hudební třída – celkem 6

Umístění – přehled:

(19.10.2010)

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí povinné výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídách. Výuka proběhne v bazénu na Slovanech v Plzni a v 10 dvoulekcích ho od 3. února do 14. dubna 2011 uskuteční plavecká škola Rosnička. Výuka bude probíhat ve dvou vyhrazených drahách velkého bazénu vždy ve čtvrtek od 08.30 do 10.00 hod. Rodiče budou hradit dopravu (cca 400 – 500 Kč), škola hradí výuku a  nájem bazénu.

Lyžařský výcvikový kurz

Pro žáky 7. třídy proběhne kurz v Krkonoších v blízkosti Velké úpy a Pece pod Sněžkou.
účastníci budou ubytováni v penzionu Artur.
Vedoucí zájezdu bude p. uč. Růžena Matasová, lyžařský instruktor p. uč. Dušan Krňoul.
Termín: 20. – 25. února 2011
Na třídních schůzkách 11. listopadu dostanou rodiče informační leták s podrobnostmi zájezdu.
Fotografie penzionu a žákovské příspěvky o minulých kurzech najdete v archivu.

(19.10.2010)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2010/2011

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům i rodičům výchovný poradce pro 2. stupeň p. uč. Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 14.15 –15.15 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Žákům v 9. třídě je k dispozici v osmi výtiscích ATLAS ŠKOLSTVÍ 2011/2012 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytl úřad práce).

Na základě materiálů z roku 2009 máme pro žáky souhrnnou publikaci pod názvem Uplatnění absolventů na trhu práce 2009. Publikace poskytuje souhrn informací o strategiích a úspěších absolventů SŠ při vstupu na trh práce, o současných možnostech uplatnění absolventů.

Dále jsou k dispozici 3 kusy CD Kam na školu – střední školy v České republice 2011/2012, která obsahují aktuální informace o možnostech studia na všech typech středních škol v ČR a o vzdělávací nabídce pro 1. ročníky středních škol pro školní rok 2011/12.

Na nástěnce v 1. patře u 9. třídy jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Na internetu je spuštěn speciální informační systém ISA – neboli informace, systém, uplatnění absolventů. Co mohou žáci, učitelé a rodiče na webové stránce www.infoabsolvent.cz najít? Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu a o potřebách zaměstnavatelů. Je rozdělen do čtyř oblastí: Volba škol a oborů vzdělání, Absolventi škol a trh práce, Průvodce volbou povolání a Problémy při studiu.
Celý systém je přístupný zdarma a je průběžně aktualizován, nyní je přístupná vzdělávací nabídka středních škol pro šk. rok 2011/2012.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“- www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky Zš a rodiče.

Přehled informačních zdrojů:

www.budoucnostprofesi.cz

(provozovatel: Národní vzdělávací fond, o. p. s. –Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání)

www.edu.cz

(provozovatel: ústav pro informace ve vzdělávání – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

www.gwo.cz

(provozovatel:DHV CR, spol.s. r. o.)

www.infoabsolvent.cz – viz podrobnější informace výše

(provozovatel:Národní ústav odborného vzdělávání – NUOV)

http://www.pepor.pilsedu.cz/

(provozovatel:Středisko služeb školám)

http://portal.mpsv.cz/sz

(provozovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí)

www.volbapovolani.cz

(provozovatel: společnost JOB ON s. r. o.)

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5. třídy)

Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy
nejpozději do 
15.3.2011
Uchazeči o studium na uměleckých školách
s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku
řediteli střední školy nejpozději do
30.11.2011

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky 22.4. – 7.5.2011
Denní forma studia s talentovou zkouškou
v prvním kole
2.1. – 15.1.2011
Talentové zkoušky na konzervatoře 15.1. – 31.1.2011
Jiná než denní forma studia 2.5. – 17.5.2011

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

(19.10.2010)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 3. února 2011. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.

(19.10.2010)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019