Novinky ze školy – školní rok 2011/2012

Výsledky testování 5. a 9. ročníku

Ve dnech 21. května až 8. června 2012 jsme se zúčastnili první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků, kterou organizovala Česká školní inspekce. Do testování se zapojilo 3 658 škol, což je 99,8 % všech škol, pro které byla generální zkouška určena a 161 659 žáků těchto škol (tj. 96,4 % ze všech registrovaných) vypracovalo celkem 458 953 testů. Testování proběhlo z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, přičemž všechny testy měly svou první základní část a poté pokračování základní úrovně nebo těžší úroveň pro ty, kteří nadprůměrně zvládli část první. Přes určité technické komplikace v první den vše probíhalo bez problémů a žáci mohli nejpozději následující den zjistit své výsledky.
Celkově jsme si vedli velmi dobře, protože ve srovnání s ostatními školami jsme byli v pěti ze šesti testování lepší než republikový výsledek.

Výsledky:

test náš 5. ročník výsledek ČR rozdíl
  základ těžší základ těžší základ těžší
Český jazyk 71% 73% 63% 70% +8% +3%
Matematika 71% 69% 60% 61% +11% +8%
Anglický jazyk 71% 45% 60% 43% +11% +2%

test náš 9. ročník výsledek ČR rozdíl
  základ těžší základ těžší základ těžší
Český jazyk 74% 73% 71% 72% +3% +1%
Matematika 75% 60% 56% 55% +19% +5%
Anglický jazyk 56% 48% 59% 57% -3% -9%

Počty žáků, kteří prošli testováním:

test náš 5. ročník ČR
  základ těžší základ těžší
Český jazyk 21 19 80 211 61 209
Matematika 20 12 80 299 36 346
Anglický jazyk 21 18 78 916 56 799

test náš 9. ročník ČR
  základ těžší základ těžší
Český jazyk 22 20 74 738 63 213
Matematika 22 15 75 120 41 192
Anglický jazyk 22 17 70 310 51 586

(20.07.2012)

Exkurze do Prusin v rámci projektu

20. června se zúčastnili naši žáci z 6. A, B a 8. ročníku exkurze do ekologického areálu v Prusinách. Cílem této akce bylo seznámení a navázání přátelství s dětmi z německých škol v rámci začínajícího ekologického projektu Škola – srdce regionu.
Záměrem projektu je ve školách v českých i německých partnerských regionech realizovat program, který je zaměřen na zkvalitnění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve venkovských školách a prohloubení spolupráce českých a německých škol v problematice ochrany přírody.
V úvodu se žáci rozdělili do česko-německých skupin. Ve skupinkách obcházeli jednotlivá stanoviště, po absolvování každého z nich dostali razítko do průvodky. Na stanovišti byl vždy přítomný instruktor, který zajistil překlad z češtiny do němčiny. Stanoviště byla zábavná i poučná. Žáci si vyzkoušeli staročeské hry a poznávali přírodniny. V poledne si žáci pochutnali na připraveném občerstvení. Závěr a vyhodnocení proběhlo v místním kostele.
Akce byla velmi zdařilá. Díky patří hlavně organizátorům ze sdružení Ametyst a MAS-Aktivios. K dobré náladě přispělo i krásné počasí. Na podzim se budeme těšit na návštěvu k přátelům do Německa.

Exkurze do Prusin v rámci projektu Exkurze do Prusin v rámci projektu Exkurze do Prusin v rámci projektu Exkurze do Prusin v rámci projektu Exkurze do Prusin v rámci projektu Exkurze do Prusin v rámci projektu Exkurze do Prusin v rámci projektu Exkurze do Prusin v rámci projektu

(05.07.2012)

Dětský den - Cesta do pravěku

5. června se uskutečnil Dětský den pro 1. stupeň, jehož tématem byla tentokrát výprava do období pravěku. Děti nejprve dostaly dopis od profesora, který vynalezl stroj času. Díky němu mohly po vypočtení a zadání správného kódu otevřít bránu do jiného času a vypravit se do období pravěku, aby si na vlastní kůži vyzkoušely, zda by v této nelehké době dokázaly přežít. Čekali na ně členové přátelského kmene (žáci 5. třídy), kteří je doprovázeli na stezce a zkoušeli jejich schopnosti a umění.
Na prvním stanovišti se přesvědčily, jak náročné je rozdělávat oheň primitivními nástroji. Mnozí z nich však vytrvali a oheň pomocí křesadel úspěšně zažehli. Do tajů pravěkého umění mohly děti nahlédnout při tvoření sošek z hlíny a barvení látek odvary z rostlin.
Poté se vydaly podél řeky, vzhůru po skále do lesa, kde už na ně čekalo další dobrodružství. Dovednosti lovců si otestovaly při střelbě na mamuta. O kousek dál si postavily přístřešek z větví. Na dalším stanovišti měly za úkol dorozumět se beze slov - vyprávět příběh jen pomocí posunků a gest.
Cestou ošetřily zraněného lovce a potichu překonaly nebezpečné teritorium šavlozubého tygra. Zatančily si s šamankami za zvuků rytmických nástrojů a hned poté se při obdělávání políčka a setí osvědčily i jako zdatní zemědělci.
V průběhu cesty hledaly podle seznamu různé rostliny, poznávaly také plody a semena, pírka nebo stopy. Nechyběla ani zkouška fyzického výkonu, při které mohly porovnat svoji běžeckou rychlost s různými zvířaty. Své zážitky z cesty ztvárnily při kresbě uhlem na kameny.
Pak už je vyhlížel strážce pokladu, který zkontroloval, zda získaly všechny amulety za splněné zkoušky. Děti úspěšně zvládly nejen všechny úkoly, ale i značnou nepřízeň počasí. Za odměnu je čekal balíček sladkostí a oříšků i posezení u hřejivého ohně, ve škole pak horký čaj a teplé radiátory na usušení svršků. O několik dní později si odnesly domů i hmotnou památku na tuto pravěkou cestu - vypálené hliněné sošky a obarvené šátečky.

Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku

1. června proběhl Dětský den i pro 2. stupeň. Tentokrát jej iniciativně připravili žáci 9. třídy a zhostili se úkolu zodpovědně. Pro své mladší kolegy vytvořili řadu zajímavých stanovišť v přírodě, kde museli všichni osvědčit svou zručnost, rychlost, šikovnost i týmovou spolupráci. Jako bonus přidali i ukázku s cvičenými domácími zvířaty.

Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku Dětský den - Cesta do pravěku

(05.07.2012, aktualizováno 20.07.2012)

Zebra se za tebe nerozhlédne

Děti ze 4. třídy čekala v úterý 11. dubna zajímavá akce ve spolupráci s Policií ČR – Zebra se za tebe nerozhlédne. Na přechodu nedaleko naší školy se děti učily, jak mají správně přecházet vozovku. Pod dohledem mluvčích policie a dvojice policistů, kteří dorazili i se služebním vozem, přecházeli školáci silnici tam i zpátky, rozhlíželi se vlevo, vpravo a vlevo tak, jak to mají správně dělat. Řidičům, kteří před přechodem zastavili, poděkovali a na cestu jim dali kartičku s užitečnými informacemi. Kromě přecházení se děti mohly také podívat do útrob služebního vozu. Úspěch mělo spouštění majáku, volání do megafonu  i dýchání do alkoholtesteru. Záběry z akce (viz níže) pořídil fotograf Plzeňského deníku.

Zebra se za tebe nerozhlédne Zebra se za tebe nerozhlédne Zebra se za tebe nerozhlédne Zebra se za tebe nerozhlédne Zebra se za tebe nerozhlédne Zebra se za tebe nerozhlédne Zebra se za tebe nerozhlédne Zebra se za tebe nerozhlédne

Zdravá pětka

Dne 17. a 18. dubna 2012 proběhl na naší škole projekt podporovaný Nadačním fondem Albert Zdravé pětky. Projekt se uskutečnil ve všech třídách prvního stupně. Cílem bylo seznámit děti se zdravou výživou a s důležitostí zařazovat do svého jídelníčku ovoce a zeleninu. Děti v každé třídě byly rozděleny do čtyř skupin podle barev. Formou soutěží a her plnily různé úkoly týkající se zdravé výživy. Za každý správně splněný úkol dostávaly žetony – pětky, které každé družstvo házelo do své pokladničky. Na závěr se body sečetly a vítězné družstvo získalo odměnu - velký ananas. Každé dítě si ještě odneslo samolepku a vysvědčení, na kterém byly samé pětky. Nikomu to ale nevadilo, protože se dozvěděly plno zajímavých informací, pěkně si zasoutěžily a prožily příjemné dopoledne.

Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka Zdravá pětka

Návštěva Ekocentra ve Spáleném Poříčí

Dne 18. dubna se 8. třída vypravila na exkurzi do Ekocentra ve Spáleném Poříčí. Program byl zaměřen na obnovitelné zdroje energie. Žáci se seznámili formou prezentace s možnostmi a využitím obnovitelných zdrojů energie, se základními typy využívání alternativních zdrojů energie, s využíváním sluneční a větrné energie i s využíváním energie malých vodních toků. Následovala prohlídka nedaleké kořenové čističky odpadních vod, kde poznali princip čištění vody touto metodou. Ekologická rozprava byla zaměřena i na blížící se Den Země. Exkurze se dětem líbila, přinesla jim mnoho nových poznatků z oblasti možných úspor energie.

Návštěva Ekocentra ve Spáleném Poříčí Návštěva Ekocentra ve Spáleném Poříčí Návštěva Ekocentra ve Spáleném Poříčí Návštěva Ekocentra ve Spáleném Poříčí

Ovoce ve škole

Naše škola je od předloňského škol. roku přihlášena do  programu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“. Cílem tohoto programu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a podpořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, což bychom chtěli podpořit i v rámci doprovodných opatření. Bližší informace např. na www.ovocedoskol.eu, www.bezpecnostpotravin.cz, www.viscojis.cz.

Podpora z prostředků EU (73 %) a ČR (27 %) je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu,  dále na balené, popřípadě různě upravené ovoce a zeleninu a na  balené ovocné a zeleninové šťávy (jejich podíl může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodaných produktů). Balené ovoce a zelenina, stejně jako šťávy, nesmí obsahovat přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty.

Naším dodavatelem je společnost Laktea, o.p.s., která už nám do školy dodává pro děti dotované mléko a mléčné výrobky. Prozatím stanovil Státní zemědělský intervenční fond max. limit 15 Kč na měsíc a žáka.

Závozy se budou uskutečňovat stejně jako v minulém školním roce cca 1-2× měsíčně. Na čerstvé ovoce a zeleninu mají nárok zcela zdarma žáci 1. až 5. ročníků. Letos se k odběru přihlásilo 101 žáků.

Přehled zaslaných a avizovaných dodávek v letošním škol. roce:

období název produktu ks na dítě (dávka) celkem ks
2011-09-19 - 2011-09-23 BLUMA modrá 2 15 ks bal. 0,600 kg + 3 ks bal. 0,130 kg
2011-10-03 - 2011-10-07 HRUŠKA zelená 1 7 ks bal. 2,500 kg + 4 ks bal. 0,500 kg
2011-10-17 - 2011-10-21 100% JABLEČNÁ ŠŤÁVA 250 ml 1 101 ks bal. 0,250 litr
2011-10-17 - 2011-10-21 JABLKO Golden 1 9 ks bal. 2,000 kg + 1 ks bal. 0,550 kg
2011-11-07 - 2011-11-11 KIWI zelené 1 11 ks bal. 0,950 kg + 1 ks bal. 0,270 kg
2011-11-21 - 2011-11-27 MANDARINKA 1 7 ks bal. 1,800 kg + 4 ks bal. 0,400 kg
2011-12-05 - 2011-12-09 ŘEDKVIČKY kornout 1 7 ks bal. 1,750 kg + 4 ks bal. 0,370 kg
2012-01-09 - 2012-01-13 KIWI zelené 1 11 ks bal. 0,900 kg + 1 ks bal. 0,270 kg
2012-01-27 – 2012-01-24 JABLKO Golden 1 8 ks bal. 2,000 + 2 ks bal. 0, 550 kg
2012-02-06 – 2012-02-10 POMERANČ 1 7 ks bal. 2,900 kg + 4ks bal. 0,550 kg
2012-02-06 – 2012-02-10 POMERANČ 1 7 ks bal. 2,900 kg + 4ks bal. 0,550 kg
2012-03-05 – 2012-03-09 JABLKO Golden 2 15 ks bal. 2,000 kg + 2 ks bal. 0,550 kg
2012-03-19 – 2012-03-26 Kornout ředkviček 1 7 ks bal. 1,750 kg + 4 ks bal. 0,370 kg
2012-03-19 – 2012-03-26 100% JABLEČNÁ ŠŤÁVA 250 ml 1 101 ks bal. 0,250 litr
2012-03-19 – 2012-03-23 ŘEDKVIČKY kornout 1 7 ks bal. 1,750 kg + 4 ks bal. 0,370 kg
2012-04-09 – 2012-04-13 MRKEV 2 15 ks bal.1,300 kg + 3ks bal 0,250kg
2012-04-23 - 2012-04-27 KIWI zelené 2 20 ks bal. 0,900 kg + 1 ks bal. 0,250 kg
2012-04-23 - 2012-04-27 KUBÍK 100% ovoc. - zelenin. nápoj BANÁN - JAHODA 0,2 l 1 101 ks bal. 0,200 litr
2012-05-14 - 2012-05-18 RAJČE červené 2 20 ks bal. 0,750 kg + 1 ks bal. 0,150 kg
2012-05-28- 2012-06-01 POMERANČ 2 15 ks bal. 2,000kg + 3 ks bal. 0,400kg
2012-06-11- 2012-06-15 MERUŇKA 3 12 ks bal. 0,900kg + 5 ks bal. 0,090kg
2012-06-11- 2012-06-15 100% POMERANČOVÁ ŠŤÁVA 250 ml 1 101 ks bal. 0,250 litr

(aktualizováno 05. 07. 2012)

Akce školy září 2011 – červen 2012

Září 2011

Říjen 2011

Listopad 2011

Prosinec 2011

Leden 2012

Únor 2012

Březen 2012

Duben 2012

Květen 2012

Červen 2012

(aktualizováno 19. 06. 2012)

Náš lyžařský kurz

Je 12. února 2012 a my sedmáci se po dlouhém čekání opět scházíme v autobuse, který je nacpaný lyžemi, krosnami a námi. Čekáme jen na to, až paní učitelka zavelí: „Jsme všichni, vyrážíme!“. Cesta byla klidná a z úsměvů na našich tvářích se dalo usoudit, že na takový zážitek nikdy nezapomeneme! V autobuse jsme jedli, zpívali písničky a smáli se každé poznámce, kterou někdo řekl.

Po příjezdu do Krkonoš jsme uviděli naši chatu v polovině sjezdovky. A když jsme se tam nějak dostali, mysleli jsme, že jsme na vrcholu Sněžky.

První den bylo nádherné počasí. Po rozdělení do družstev jsme vyrazili vyzkoušet místní sníh a rozhýbat si kosti. Večer se pak šla naše unavená parta ohřát do sauny a poté ještě relaxovat do vířivky. To byla pro nás ta nejlepší odměna ze všech!

Při společenských hrách jsme se lépe poznali a stali se z nás lepší kamarádi. Po večerech byl někdy neklid, ale nikdy to nepřesáhlo meze únosnosti.

Další dny jsme chodili na svah a každý z nás se podle svých možností a dovedností zdokonaloval v lyžařském umění. V úterý odpoledne jsme vyrazili na výlet do Pece pod Sněžkou, kde jsme se byli podívat na ostatní sjezdovky (ta naše byla nejlepší!) a kousek se projít.

Počasí vylo vpravdě horské. Jednou foukal tak silný vítr, že jsme nemohli jít ani lyžovat. Po obědě jsme se tedy rozhodli, že si půjdeme prohlédnout zdejší krajinu.

Dokonce se za námi přijela podívat i paní asistentka pedagoga, ale zalyžovala si s námi jen jednou, protože nám to počasí nedovolilo. A ani nemohla odjet, protože jí auto zapadalo půl metrem sněhu, takže museli nastoupit kluci, aby jí ho vysvobodili.

Všichni jsme si celý týden velmi užili, jídlo nám chutnalo, naučili jsme se lyžovat nebo se v jízdě na lyžích zdokonalili a mohli jsme se dívat i na televizi. Byl to zážitek na celý život, ze kterého máme hodně vzpomínek a zážitků. Pan učitel Krňoul a paní učitelka Matasová si pro nás připravili spoustu krásných her, které se nám velmi líbily.

Monika Baslová, 7.tř.

Náš lyžařský kurz Náš lyžařský kurz Náš lyžařský kurz Náš lyžařský kurz Náš lyžařský kurz Náš lyžařský kurz Náš lyžařský kurz Náš lyžařský kurz

(19. 03. 2012)

Beseda o polárních oblastech

V úterý 13.března se pro žáky 5. – 7. ročníku uskutečnila beseda o polárních oblastech s cestovatelem a průvodcem panem Miroslavem Jakešem.

Na úvod nám zahrál na  kytaru, která s ním putuje po jeho cestách, krásnou píseň o severním pólu. Dozvěděli jsme se, že polární oblasti byly poprvé objeveny ve 20. století. Pan Jakeš je první Čech, který vstoupil na severní pól, ukázal nám i  fotografie a krátký dokument o své cestě.

Ve stanech, ve kterých žil během své cesty, se topí na benzinovém vařiči. Celá Arktida na rozdíl od Antarktidy pluje po moři neuvěřitelnou rychlostí. Tomuto jevu se říká drift. Na samotném severním pólu tak strávíte velice málo času kvůli pohybujícím se kusům ledu. Cestovatel nám také představil vše, co potřebujete k přežití.

Také jsme se dozvěděli, že  na severním pólu můžete i oslepnout – proto je nutné nosit lyžařské nebo sluneční brýle. Z dalších nutných pomůcek nám přiblížil funkci GPS navigace, bez které by každý zabloudil. Také nám představil speciální satelitní telefon, se kterým se dovoláte kamkoliv.

Viděli jsme i stravu, která se při cestách v polárních krajích používá. Je v sáčcích podobných těm, které mají lidé v kosmu. Speciální strava, kterou si pan Jakeš oblíbil, je směs ořechů a tuku, protože lidé zde potřebují mnoho proteinů.

Nakonec nám dal jednu radu. Kdybychom se dostali k místním obyvatelům, neměli bychom jim říkat Eskymáci, protože v překladu to znamená „pojídač syrového masa“. Správné označení je Inuita. Beseda se nám moc líbila, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o životě za polárním kruhem.

Jan Fuchs, 6. A 

(19. 03. 2012)

Hádanky a kvízy ve školní družině

V pondělí 27. února se uskutečnilo v rámci školní družiny hravé odpoledne pod názvem Hádanky a kvízy, kterého se zúčastnily děti 1. – 5. ročníku.
Na programu bylo několik soutěžních disciplín, které byly upraveny vždy pro jednotlivé věkové kategorie, aby výsledné hodnocení bylo pro všechny objektivní a spravedlivé. Soutěžilo se například v doplňování křížovek či osmisměrek, obtahování a dokreslování obrázků, hledání rozdílů nebo cesty z bludiště, vybarvování či hraní pexesa.
Pro děti z družiny to ovšem nebyl žádný problém, s radostí a chutí zapojily své mozkové závity, podávaly skvělé výkony a všechno hravě zvládly. Na závěr samozřejmě na všechny výherce čekala sladká odměna.
Doufáme, že neméně žáků bude mít chuť se přihlásit do připravovaného turnaje v deskové hře „Košík plný rozumu“, který se uskuteční v průběhu měsíce března. Zúčastněné děti si touto hrou osvojí mnoho zásad a informací z oblasti zdravé výživu a životního stylu. Naše škola po přihlášení ke hře určené pro děti 2. – 5. ročníku získala 20 kusů deskových her nejen pro samotnou soutěž, ale i pro další využití v rámci výuky i zábavy. Vítězové třídních kol postoupí do dalšího kola v Plzni. Bližší informace najdete na nástěnce u školní jídelny.

Hádanky a kvízy ve školní družině Hádanky a kvízy ve školní družině Hádanky a kvízy ve školní družině Hádanky a kvízy ve školní družině Hádanky a kvízy ve školní družině Hádanky a kvízy ve školní družině Hádanky a kvízy ve školní družině Hádanky a kvízy ve školní družině

(05.03.2012)

Zápis do 1. třídy

K zápisu do 1. třídy se 19. ledna 2012 dostavilo 29 žáků. Hned u vchodu je přivítaly pohádkové postavy, které  odvedly rodiče a děti do 1. patra školní budovy, kde ve třech třídách probíhal zápis. Čekání na chodbě dětem rychle uteklo, protože si mohly s našimi staršími školáky zahrát s různými stavebnicemi a hračkami, které na ně budou čekat po prázdninách ve školní družině. Pak už následoval samotný zápis.

Budoucí prvňáci se ukázali jako velice šikovní. Přejeme jim, aby jim jejich nadšení a zvědavost vydržely co nejdéle. V upomínku na tento den si odnesli drobné dárky včetně pamětního listu, výrobek od dětí z 5. třídy a ze školní družiny a omalovánky s fotografií školy připravené speciálně k tomuto zápisu.

Konečný počet žáků 1. třídy bude upřesněn až po rozhodnutích o  odkladu školní docházky, který  zvažují tři zákonní zástupci přijatých žáků.

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucí 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 7. června od 16.30 hodin v budově školy pod vedením p. uč. třídní Mgr. Jaroslavy Hrubé.

Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy

(aktualizováno 20. 1. 2012)

Nová školská rada

Na základě výsledků voleb zákonných zástupců žáků byly zvoleny do nové školské rady pro období 2012 – 2014 paní Irena Hladíková (předsedkyně rady) a Petra Slívová.

Další členové rady:

Mgr. Václava Jehlíková a Mgr. Květoslava Brudnová (zástupci pedagogických pracovníků)
Petra Tupá, ing. Jan Hrdina (zástupci zřizovatele)

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Zřizuje ji zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školská rada je ustanovena dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Její náplň činnosti je následující:

(20. 1. 2012)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2011-2012

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům
i rodičům výchovný poradce pro 2. stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 15.15 – 16.00 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Žákům v 9. třídě budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2012/2013 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni).

Dále bude žákům k dispozici CD Kam na školu – střední školy v České republice 2012/2013, jehož prostřednictvím lze rozmanitě vyhledávat školy a obory, které střední školy nabízejí pro příští školní rok. U každého oboru jsou navíc k dispozici stručné informace o obsahu vzdělávání a možnostech uplatnění absolventů

Na nástěnce v 1. patře u učebny chemie jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj.Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována.

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu a o potřebách zaměstnavatelů. Je rozdělen do čtyř oblastí: Volba škol a oborů vzdělání, Absolventi škol a trh práce, Průvodce volbou povolání a Problémy při studiu. K 1. listopadu 2011 byla zaktualizována vzdělávací nabídka všech středních škol v České republice pro školní rok 2012/13. Jedná se o oficiální data, která byla zpracována na základě údajů z rejstříku škol a podkladů získaných přímo ze středních škol.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“- www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče.

Přehled informačních zdrojů:

www.budoucnostprofesi.cz
(provozovatel: Národní vzdělávací fond, o. p. s. – Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání)

www.edu.cz
(provozovatel: ústav pro informace ve vzdělávání – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

www.gwo.cz
(provozovatel: DHV CR, spol.s. r. o.)

www.infoabsolvent.cz – viz podrobnější informace výše
(provozovatel:Národní ústav odborného vzdělávání – NUOV)

http://www.pepor.pilsedu.cz/
(provozovatel:Středisko služeb školám)

http://portal.mpsv.cz/sz
(provozovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí)

www.volbapovolani.cz
(provozovatel: společnost JOB ON s. r. o.)

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5. třídy)

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy
nejpozději do
15. 3. 2012
Uchazeči o studium na uměleckých školách
s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku
řediteli střední školy nejpozději do
30. 11. 2011

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

  Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky 22. 4. – 7. 5. 2012
Denní forma studia s talentovou zkouškou
v prvním kole
2. 1. – 15. 1. 2012
Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2012
Jiná než denní forma studia 2. 5. – 17. 5. 2012

 

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

Další podrobnější informace

(tučně vyznačené jsou v textu změny v důsledku novely školského zákona)

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2012 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií).

Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2012 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2011).

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisový lístek bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisu v době od 5. do 12. března 2012 v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydá jej vychovatelka 2. odd. školní družiny Mgr. Petra Pánková).

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se stále odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Novinky ve způsobu doručování rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

(aktualizováno 12. 1. 2012)

Informace pro strávníky školní jídelny

Vážení strávníci,
vzhledem k neustále rostoucím cenám potravin a zvýšení DPH na potraviny z 10 % na 14 % jsme nuceni od 1. 1. 2012 zvýšit cenu obědů v naší školní jídelně.
Cena oběda vzroste o 2 Kč pro všechny věkové kategorie, děti tedy budou nově platit:
7 – 10 let    24 Kč
11 – 14 let  26 Kč
15 a více let  28 Kč
Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk, kterého žák dosáhne v aktuálním školním roce do 31. 8. včetně.
Pro cizí strávníky se cena oběda zvýší celkem o 3 Kč, protože do kalkulace je zahrnuto i zvýšení energií a mzdové náklady. Cena oběda se tedy mění ze stávajících 51 Kč na 54 Kč.
Doufáme, že nám zachováte Vaši přízeň a toto nevyhnutelné zdražení Vás neodradí.
Těšíme se na další spolupráci.

(3. 1. 2012)

Vánoční besídka 2. třídy

20. prosince žáci 2. třídy pod vedením paní učitelky Květoslavy Brudnové uspořádali vánoční vystoupení pro rodiče. Připravili si zábavné nahlédnutí do tajů adventního a vánočního času a starých zvyků.

Na úvod se pokusili přivolat sníh zpěvem a tancem při písničce Prosinec. Putování adventem začalo zapálením svíčky na věnci a pak už byli diváci vtaženi do dob minulých, kdy potemnělými vesnicemi a městy procházely tajemné bytosti. Lidé dříve věřili, že je v tento čas přicházejí navštívit předkové, aby zkontrolovali, jak si vedou a zda jsou dobře připraveni na nový rok. Za zvonění zvonků přišly Barborky, poté do chaloupky na scéně vstoupil Mikuláš s andělem a čerty, kteří si po nadílce uspořádali rej. Menší pohromu pro hospodáře s hospodyní představovala návštěva Lucií, které obrátily domácnost vzhůru nohama.

Druhá část besídky byla věnována Štědrému dni s jeho kouzly, obyčeji a příběhy. Ten nejznámější z nich – o narození Ježíška – děti odvyprávěly v malém muzikálu sestaveném z koled. Na scéně se objevili Marie s Josefem, andělé, pastýři i tři králové.

Poté přišel čas na odhalení štědrovečerních věšteb. Diváci se dozvěděli, jak si pomocí jablíček nebo plujících skořápek se svíčkami vyvěštit budoucnost, jakým způsobem si děvčata předpovídala svatbu a čím si zajistit štěstí v novém roce.

Nechyběla ani ukázka koledování. Na závěr děti přednesly veršované přání k novému roku a přidaly ještě jedno v angličtině, když se rozloučily vánoční písní „We Wish You A Merry Christmas“. Ke svým rodičům se pak vydaly s vyrobenými přáníčky a dárečky.

Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy Vánoční besídka 2. třídy

(3. 1. 2012)

Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie

Ve středu 21. 12. 2011 se naše 8. třída vydala na exkurzi do Techmanie v Plzni. Po dvacetiminutové cestě vlakem nás trolejbus odvezl z hlavního nádraží na Jižní předměstí, odkud jsme se vydali do areálu plzeňské Škody. Po vstupu bránou číslo 5 hned byla vidět budova, v níž sídlí muzeum Techmania.

Hned po vstupu se nás ujal příjemný průvodce jménem Erik. Po udělení základních informací jsme dostali asi hodinu a půl na to, abychom si prohlédli všechny přítomné exponáty sami. V celém areálu bylo k vidění spousta zajímavých exponátů, například Padající pírko, Konverzační balón, Van de Graaffův generátor nebo model Brownova pohybu. Velmi zajímavým exponátem byla také Entropa. Jedná se o plastiku výtvarníka Davida Černého, která prezentuje všechny členské země EU. Zajímavé je, že toto dílo už navštívilo nejen Centrum současného umění v Praze, ale dokonce i budovu Rady Evropské unie v Bruselu.

Přesně v půl jedenácté jsme se všichni sešli u parního stroje Marx. Tento stroj z roku 1909 sloužil od 30. let 20. století na pile Kieswetter v Krašovicích na severním Plzeňsku. Zhruba v 50. letech byl však zakonzervován z důvodu ukončení činnosti této pily. V roce 1998 byl převezen do Plzně a po dlouhých 12 let rekonstruování nainstalován v Techmanii. Stručnou, ale dostatečně informativní přednášku o tomto stroji nám přednesla jedna z pracovnic Techmanie a ihned po jejím skončení jsme se přesunuli o pár metrů vedle, kde na nás čekal již náš průvodce Erik.

Zhruba v 10.45 hod. začal program, kvůli kterému jsme sem přijeli - Zajímavá atmosféra. V tomto programu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých a důležitých věcí o naší atmosféře. Velká pozornost byla věnována především kyslíku a skleníkovým plynům. Výklad byl obohacen velkou spoustou pokusů, při kterých se nám všem tajil dech.

Následně jsme se vydali zpět na trolejbus, který nás odvezl na hlavní nádraží. Domů jsme se vrátili vlakem ve 13.30 hod. Výlet se mi moc líbil a věřím, že přinesl i mnoho zajímavého mým spolužákům. Velice by mě potěšilo, kdybychom se do Techmánie vydali opět příští rok, prohlédli si další zajímavé exponáty nebo projekty a stali se svědky dalších úžasných pokusů.

Tomáš Karásek, 8. tř.

Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie Zajímavá exkurze 8. třídy do Techmánie

(3. 1. 2012)

Beseda o Africe

20. prosince 2012 proběhl ve škole africký den. Atmosféru afrického kontinentu přibližovali žákům 1. i 2. stupně dva rodilí Afričané z Guineje a Angoly ze sdružení Saga Afrika. Cílem besedy bylo seznámit děti s africkou kulturou.

V rámci výuky jim byl v týdnu před besedou promítnut film o Africe. Pak následovala samotná beseda, po které byla dána dětem příležitost ptát se pravých Afričanů na věci, které je zajímají. Pro zábavu proběhla i znalostní soutěž o ceny a na závěr africké lidové písně s bubnováním. Děti si mohly zakoupit i drobné africké suvenýry.

Vzdálenost mezi evropským a africkým světadílem snad byla tímto programem alespoň trochu zkrácena.

Beseda o Africe Beseda o Africe Beseda o Africe Beseda o Africe

(3. 1. 2012)

Čtení pomáhá

Naše škola se úspěšně zapojila do tohoto projektu, jehož cílem je podněcovat děti ke čtení a současně i pomoci druhým, protože dítě potřebuje dobré srdce stejně jako chytrou hlavu. Tento projekt může hodně přispět k obojímu a vést děti k empatii a ohledům k druhým.

Každý žák se do soutěže tříd přihlašuje prostřednictvím vlastního profilu. Soutěž probíhá od 1. října 2011 do 20. května 2012 ve třech samostatných kategoriích a v každé kategorii se třídy utkají bez ohledu na polohu, typ a zaměření školy.

Soutěží se v kategoriích první až pátá třída, šestá až devátá třída a střední školy. V každé kategorii bude k dispozici minimálně 20 knih k přečtení. Cílový stav je minimálně 100 knih v každé kategorii.

Každý čtenář, který se do soutěže přihlásí, soutěží za tu třídu, kterou má uvedenou ve svém profilu. Když  přečte některou z doporučených knih a potvrdí to krátkým testem, dostane finanční odměnu 50 korun. Odměnu si nemůže vyzvednout v hotovosti, ale může jí věnovat někomu, kdo čeká na jeho pomoc, např. na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu.

Na konci soutěže se sečte počet úspěšných testů každého žáka. Celkový počet úspěšných testů žáků v jedné třídě se vydělí počtem všech dětí ve třídě (i těch, které nejsou zapojeny do projektu) a výsledné číslo se bude porovnávat s ostatními třídami.

Třída, která bude mít nejvyšší výsledné číslo (poměr úspěšných testů žáků zapojených do soutěže k celkovému počtu žáků ve třídě), se umístí na prvním místě ve své kategorii. Tři třídy, které se umístily na prvních místech ve svých kategoriích, postoupí do druhé části soutěže.

Ve druhé části soutěže budou vítězné třídy z první části ústně přezkoušeny z vybrané knížky. Vítězem v každé kategorii se stane ta třída, která se dostane do druhé části soutěže a správně zodpoví všechny položené otázky. Odměnou pro vítěznou třídu bude týdenní letecký zájezd na Mallorku.

Děti z nezvěstické školy si celkově vedli skvěle a k datu ukončení projektu, tedy k 20. květnu 2012 odeslali na nejrůznější charitativní projekty 51.250 korun za 1.025 přečtených knih. To znamenalo 17. místo v republice. Nejlépe si vedla 4. třída, která zaslala 14.400 korun, dále 3. třída 10.900 korun, 5. třída 8.950 korun a 6. A 3.800 korun.

Nejlepší třídy dostaly na konci roku sladkou odměnu a 20 nejúspěšnějších čtenářů obdrželo pamětní keramické medaile. Třemi nejlepšími byli Josef Krňoul, Hana Jeřábková a Petra Šujancová, všichni ze 4. třídy.

Děkujeme všem dětem, které alespoň nějakou přečtenou knihou přispěly k celkovému výsledku školy a podpořily tak prospěšné akce.

(aktualizováno 05. 07. 2012)

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí povinné výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídách. Výuka proběhne v bazénu na Slovanech v Plzni a v 10 dvoulekcích ho od 1. prosince do 9. února 2012 uskuteční plavecká škola Rosnička. Výuka bude probíhat ve dvou vyhrazených drahách velkého bazénu vždy ve čtvrtek od 10.30 do 12.00 hod. Rodiče budou hradit dopravu (cca 500 Kč), škola hradí výuku a  nájem bazénu.

(aktualizováno 12. 12. 2011)

Nové telefonní číslo pro školní družinu

Od 21. listopadu má školní družina k dispozici své vlastní telefonní číslo 773 514 740. Družina doposud neměla své samostatné číslo a případná volání musela jít přes sborovnu nebo ekonomku. Tímto opatřením se zjednoduší kontakt mezi rodiči a vychovatelkami (Ivana Matuchová, Mgr. Petra Pánková, Mgr. Marie Trhlíková).

(18. 11. 2011)

Testy zdarma pro naše žáky

Naše škola v letošním roce umožňuje svým žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze.

Portál mohou děti využívat doma zdarma bez jakéhokoliv časového omezení. Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých učitelů. Věříme, že portál bude dobře sloužit jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

(18. 11. 2011)

Drakiáda ve školní družině

V pondělí 24. října se uskutečnilo ve školní družině tradiční podzimní pouštění draků. Celé akci předcházel týden velkých příprav, kdy si děti s velkou chutí a nasazením vyráběly originální papírové dráčky nejrůznějších tvarů, velikostí a barev.

Letošní rok počasí dětem přálo, vítr ten den krásně foukal, a tak není divu, že se nad podzimní loukou nedaleko školy na chvíli rozzářila pestrobarevná paleta vlastnoručně vyrobených draků. Děti se s chutí předháněly a soutěžily, komu poletí drak nejlépe.

Přestože se dětem dračí ocásky občas zamotaly, pouštění draků si pořádně užily a odměnou jim byly nejen pěkné zážitky z příjemně prožitého odpoledne, ale i pamětní diplom a sladké odměny.

(8. 11. 2011)

Dějepisná beseda v 9. třídě

Ve čtvrtek 29. září jsme v interaktivní učebně měli dvouhodinovou zajímavou dějepisnou přednášku k doplnění učiva, která se týkala hlavně vojenské techniky a československé armády mezi dvěma světovými válkami. Přijeli k nám totiž do školy dva členové Klubu vojenské historie z Plzně. Oba byli oblečeni v původní dobové uniformě, přičemž nechyběla ani ochranná helma, velice kvalitní a pevná obuv a samozřejmě nezbytná zbraň. Byla to vlastně názorná ukázka toho, jak přesně vypadali členové československé armády. S sebou přivezli na ukázku spoustu vojenských zbraní, z nichž některé byly opravdu velice těžké a ojedinělé svými možnostmi.

Přednáška byla samozřejmě také o událostech roku 1938, proto byla doplněna zajímavými obrázky pro lepší představu. Dozvěděli jsme se tedy mnoho nových informací počínaje rokem 1935, kdy probíhaly teprve přípravy na válku. Zopakovali jsme si i důležitá data, např. rok 1938, kdy se uskutečnila Mnichovská dohoda a Němci obsadili české pohraničí nebo jak o rok později byla naše republika téměř smazána z mapy Evropy. Informací bylo velmi mnoho a  dozvěděli jsme se z nich i např. o Sudetech obsazených vojáky, kteří hlídali, aby nikdo nepřekročil hranice Československa. Tohle vše a mnohem víc zahrnovala první hodina besedy.

Při druhé hodině jsme kromě dalších informací viděli také názornou ukázku povelů při výcviku vojáků. Byla to docela legrace… Dále jsme si řekli něco více o již zmiňovaných zbraních, které jsme si později mohli dokonce i sami vzít do ruky. Musím říct, že i když se to na první pohled nezdá, tak je opravdu velice náročné umět s nimi dobře zacházet…

Z přednášky jsme si odnesli spoustu nových informací a zajímavostí, které jsme doposud neznali a viděli původní zachovalé uniformy a zbraně, se kterými jsme se mohli blíže seznámit, což se jen tak často nestane. Myslím, že to byly velice zajímavé dvě hodiny plné nových poznatků.

(8. 11. 2011)

Příprava na vstup do profesního života

V pátek 23. září k nám do školy přijeli zaměstnanci sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže Knoflík, aby nám usnadnili volbu další školy a našeho povolání. Původně jsme měli absolvovat 16-ti hodinové dvoudenní soustředění ve školicím středisku v Nečtinech. Finanční prostředky z grantu se jim ale bohužel nepodařilo získat, a tak alespoň přijeli za námi na tříhodinový seminář.

V naší třídě jsme se libovolně rozdělili do několika skupin a sesedli se ke stolům (spojených ze dvou lavic). Pro pořádek jsme si vyrobili jmenovky, které jsme si nalepili na trika. První částí (dost důležitou), bylo představování. Nepředstavovali jsme se jen tak obyčejně po Česku, nýbrž po Čínsku. Byla to legrace.

Když jsme se trochu poznali, rozdali jsme si barevné kartičky, na které jsme měli za úkol napsat, o jakém povolání přemýšlíme, proč jsme si ho zvolili apod. Většina z nás už měla tak nějak jasno, jiní trochu váhali, ale každý už nad tím alespoň jednou uvažoval.

Dále jsme měli další úkol, který zněl: „Vymyslete několik kladných i záporných vlastností, které jsou v jakémkoliv zaměstnání důležité a naopak.“ Úkol jsme samozřejmě splnili správně…

Po krátké přestávce nás čekalo menší překvapení. Šli jsme totiž na nádvoří školy, kde na zemi ležel malý obdélníkový ústřižek netkané textilie, na který se měla „naskládat“ celá třída a nejen to! Celý jsme ho museli pod námi obrátit, aniž by někdo vypadl mimo ústřižek. Vlastně jsme byli námořníci na lodi, která se potápí a zachrání se jedině tak, že se přetočí zpět, ale s tím, že nikdo z nás neumí plavat… Hned na první pokus to nevyšlo, ale napodruhé, po chvilkovém uvážení „jak na to“, jsme to dokázali! Byla to legrace! Několik lidí sedělo ostatním za krkem, většina byla namačkaná v malém chumlu a několik z nás se postaralo o převrácení „lodi“. Vše jsme týmově zvládli za 20 minut.

Poté jsme si potřebovali trochu odpočinout, a tak jsme si vyprávěli, kdo měl jakou úlohu v kolektivní práci.

Po chvíli jsme se přemístili do počítačové učebny, kde jsme si na různých webových portálech vyhledávali informace o středních školách a možných zaměstnáních.

Nakonec jsme se odebrali do třídy a rozdělili se do nových skupin, a to podle povolání. Každá skupina dostala velký papír, na který měla napsat několik bodů o vybraném zaměstnání a to vše pak přednést ostatním. Všem se to podařilo, ale protože už za chvilku zvonilo, museli jsme se rozloučit a samozřejmě dát třídu do pořádku…

Všechny tři hodiny byly zábavné, plné dobrých rad pro správné rozhodnutí k volbě našeho budoucího povolání.

Nikola Šmídtová, 9. ročník

(8. 11. 2011)

Informace k zahájení školního roku

Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září 2011 ve třídách (od 7.55 zhruba jednu vyučovací hodinu), je nutné mít přezůvky.

Žáci 1. ročníku – počkají venku, p. uč. třídní a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy.

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Chválenice dostanou učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu – přineste si tašku.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.30 hod. od hasičské zbrojnice.
Trasa: Žákava, Milínov, Želčany, Chouzovy, Chválenice, Nezbavětice, Šťáhlavice.

Potvrzení žákovských jízdenek o prázdninách v kanceláři ekonomky, od 1. září vždy o hlavní přestávce.

Přihlášky na obědy přijímá vedoucí jídelny od pátku 26. 8. do středy 31. 8. vždy od 8.00 hod. do 14.30 hod. (možné i telefonicky na čísle 377 891 201).

Vzhledem k nízkému počtu přihlášených na oběd 1. září se bude vařit až od 2. září.

Umístění tříd, třídnictví – 2011/12
Třída 2011/12 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Předběžný počet dětí
1. 5. B. Hachová 15
2. 1. K. Brudnová 21
3. 2. S. Hajžmanová 25
4. 3. A. Brabcová 24
5. 4. J. Hrubá 21
106
6. A učebna hudební výchovy J. Doláková 19
6. B 7. P. Vejchodová 20
7. 6. J. Skalák 29
8. 9. V. Šiplová 24
9. 8. I. Feifrlíková 22
114
Celkem 220
Odborné nekmen. třídy: uč. F, Ch, jazyk. učebna, počítač. učebna, výtvar. v., interakt. učebna – celkem 5

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo) přízemí: školní družina I., II., kancelář vedoucí jídelny, kancelář ekonomky
1. patro: 1., 2., 5. roč., jazyková učebna, učebny ZUŠ
Budova 69 (hlavní budova) přízemí: 3., 4., 6.A, 6.B, 7.
1. patro: 8., 9., počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, uč. výtvar. vých. (ŠD III.), interakt. učebna
Přejeme všem úspěšný školní rok 2011/2012

Časové rozvržení zájmových útvarů

Pondělí:

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

Lyžařský výcvikový kurz

Pro žáky 7. třídy proběhne kurz v Krkonoších v blízkosti Velké úpy a Pece pod Sněžkou.
Účastníci budou ubytováni v penzionu Artur.
Vedoucí zájezdu bude p. uč. Růžena Matasová, lyžařský instruktor p. uč. Dušan Krňoul.
Termín: 12. – 17. února 2012

Bližší informace:

Místo: Krkonoše, penzion Artur u Chmelařů, Vavřincův důl, Velká Úpa - Pec pod Sněžkou, 544 22 , tel. 499 891 272 , mobil 777 111 306 , 776 811, 739 062 871

Sraz: 12. února 2012, Nezvěstice, hasičská zbrojnice, sraz 7.20 hod., odjezd 7.30 hod.

Návrat: 17. února, Nezvěstice, hasičská zbrojnice, cca 17 hod.

Doprava: autobusem tam i zpět.

Doporučený seznam věcí: Lyže a hole sjezdové, vosky a potřeby na mazání lyží, větrovku, dvoje rukavice, šálu (šátek), šponovky, lyžařské boty, čepice na uši, sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do chaty, oblečení na spaní (pyžamo), přezůvky do chaty, plavky, toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj, mýdlo, léky pravidelně užívané - napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v autobuse, náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle.

Vzhledem k očekávaným mrazům musí mít každé dítě s sebou ochranný krém na obličej a vhodná by byla i lyžařská kukla.

Různé: šicí potřeby, psací potřeby, hudební nástroj, elastické obinadlo, motouz, řemínek, kapesné na vleky, zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží.

Do pátku 10. února odevzdají žáci prohlášení rodičů na tiskopisu, který dostali - zdravotní stav, seřízení lyží, kontakty.

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019