Novinky ze školy – školní rok 2012/2013

Ředitelské volno

Ve čtvrtek a v pátek 27. a 28. června 2013 mají žáci ředitelské volno.
Školní družina bude v provozu od 6.30 do 16.00 hodin, pokud se přihlásí alespoň 5 dětí.

(18. 6. 2013)

Anglická besídka 3. třídy

13. června se uskutečnila anglická besídka žáků 3. třídy s názvem "Wheel of the year" - "Kolo roku". Děti si pod vedením své paní učitelky Květoslavy Brudnové připravily vystoupení, ve kterém se pochlubily se znalostmi angličtiny a představily zábavnou formou "kalendář" s několika významnými svátky anglicky mluvících zemí.
Téma "Kolo roku" zahrnovalo zpívání, povídání, tanečky a scénky věnované ročním obdobím, jednotlivým měsícům a oslavám svátků. Diváci se tak mohli například pobavit při reportáži z Halloweenu a rozhovoru se strašidly nebo při tanečku čarodějnic. Z dramatické scénky se dozvěděli o historii a vzniku Dne díkuvzdání. Nechyběla ani vánoční atmosféra. Oslavy jara jim pak představily zajímavý tradiční britský tanec Morris dance. Jaro přineslo také zamilovaný Den sv. Valentýna. Poté děti popřály svým rodičům ke Dni matek i otců a obdarovaly je vlastnoručně vyrobeným dárkem. A nakonec přivítaly léto a prázdniny s písničkou slavné skupiny Boney M.

Anglická besídka 3. třídy Anglická besídka 3. třídy Anglická besídka 3. třídy Anglická besídka 3. třídy Anglická besídka 3. třídy Anglická besídka 3. třídy Anglická besídka 3. třídy Anglická besídka 3. třídy

(18. 6. 2013)

Dětský den v duchu hry „Člověče, nezlob se!“

V pátek 31. 5. 2013 proběhl na naší škole Dětský den. Na děti z 1. stupně čekalo dopoledne plné tvoření, her a zábavy v duchu hry „Člověče, nezlob se!“.
Každá třída měla za úkol vymyslet svůj týmový pokřik a přijít do školy v barvě, kterou pro ně předem vylosovaly jejich paní učitelky. Ráno se to hemžilo před školou barevnými postavičkami. Prvňáčci přišli vyzdobeni dožluta, druháci dočervena, třeťáci dooranžova, čtvrťáci dozelena a páťáci domodra. Všem to moc slušelo. Bylo vidět, že se děti, ale i paní učitelky snažily, aby to svému týmu nepokazily.
Trasa byla připravena do vycházkového okruhu, vyznačena žlutými fábory a rozdělena do tří stanovišť, kde děti plnily nejrůznější úkoly. Nejprve si zdobily fixy talismana a figurku na krk, házely míčky na cíl a soutěžily ve stavbě nejvyššího komínu z kostek. Na dalším stanovišti si malovaly barevným sněhem perníčky, skládaly puzzle ve tvaru figurek nebo hrály kuželky. Poslední stanoviště bylo věnované výrobě náramků z barevných korálků a házení kroužků na tyč.
Zakončení zábavného dopoledne proběhlo v tělocvičně školy. Děti dostaly symbolicky řád „Barevné figurky“, dále spoustu sladkých odměn a pamětní list.
Přestože předchozí dny panovalo velice nepříznivé počasí a cesta byla na některých místech dosti blátivá, děti si svůj den báječně užily – hlavně „Člověče, nezlob se!“.
Pro 2. stupeň zorganizovali Dětský den žáci 9. třídy. Trasa byla dlouhá přibližně 7 km, vedla přes stadion, Olešnou a končila na koupališti. Děti se rozdělily do celkem 9 družstev. Na každém stanovišti, kde byli vždy zástupci 9. třídy s učitelem, plnili všichni různé úkoly, které se vázaly vždy k určitému státu. Tak například na jednom stanovišti zhlédli obrázky Niagarských vodopádů, řeky Ottawy, některých zajímavostí a měli poznat stát Kanada. Dále měli za úkol složit jako puzzle kanadskou vlajku, poznat javorový list, najít jej v přírodě a co nejrychleji přinést.
Po doběhu do cíle na koupališti měly děti možnost se občerstvit a pak už netrpělivě čekaly na vyhlášení výsledků. Deváťáci všem připravili drobné odměny a diplomy. Na 1. místě se umístilo družstvo Monsters ze 6. třídy. Celkově se Dětský den vydařil, počasí nám sice nepřálo, terén byl promočený, ale byli jsme rádi, že nám v průběhu dne nepršelo, i když blátu jsme se stejně nevyhnuli. Poděkování patří všem organizátorům, tedy paním vychovatelkám Petře Pánkové a Ivaně Matuchové za výborně promyšlený program pro 1. stupeň a našim skvělým deváťákům za pečlivou přípravu dopoledne pro starší děti.

Dětský den v duchu hry „Člověče, nezlob se!“ Dětský den v duchu hry „Člověče, nezlob se!“ Dětský den v duchu hry „Člověče, nezlob se!“ Dětský den v duchu hry „Člověče, nezlob se!“ Dětský den v duchu hry „Člověče, nezlob se!“ Dětský den v duchu hry „Člověče, nezlob se!“ Dětský den v duchu hry „Člověče, nezlob se!“ Dětský den v duchu hry „Člověče, nezlob se!“ (6. 6. 2013)

Exkurze sedmáků do Techmanie

V pondělí 20. května proběhla pro sedmou třídu exkurze do plzeňské Techmanie. K vidění byly jak celoroční výstavy spojené s optikou, kterou zrovna probíráme při hodinách fyziky, tak i končící program s názvem Vesmírný workshop. Po vypracování pracovních listů a vyzkoušení většiny pokusů o rozptylu a lomu světla nám paní učitelky daly volnou ruku a my jsme si mohli zajít na výstavu, která nás seznámila s funkcí parní lokomotivy, anebo zhlédnout populární kriminalistickou expozici 'Top secret.
Z expozice Top secret nás určitě zajímal kamerový systém, díky němuž jsme u řídícího pultu mohli nepozorovaně sledovat ostatní spolužáky po celé Techmanii. Mohli jsme si také vyzkoušet pohyb v laserovém bludišti, kde nás zvuková signalizace upozorňovala na překročení vymezeného prostoru. I rentgenové zařízení na kontrolu obsahu zavazadel, se kterým se můžeme setkat například na letišti, bylo velice zajímavé.
Van de Graaffův generátor jsme sice neměli šanci vidět, ale program o tekutém dusíku byl velice zajímavý a účast byla vysoká i přes to, že tento program byl dobrovolný. Zde jsme se mimo jiné dozvěděli například to, že teplota kapalného dusíku je až -196 °C a že tato teplota je srovnatelná s teplotou planety Neptun během tamního letního dne. Viděli jsme napřiklad dusíkem zmražená rajčata nebo z dusíku vytvořené malé kuličky. Na závěr představení nalil náš průvodce tekutý dusík do plastové láhve a tu položil do plechového sudu. Přibližně za minutu se ozvala obrovská rána. Bylo nám přesně vysvětleno, k čemu v plastové láhvi došlo.
Výlet jsme si všichni velice užili, zpáteční cesta proběhla v klidu a odvezli jsme si spoustu zajímavých, nově nabytých vědomostí. V budoucnu se projekt Techmanie rozšíří o nové supermoderní planetárium. Výlet do Techmánie se velmi vydařil a myslíme si, že většina žáků tu nebyla naposledy.

Exkurze sedmáků do Techmanie Exkurze sedmáků do Techmanie Exkurze sedmáků do Techmanie Exkurze sedmáků do Techmanie Exkurze sedmáků do Techmanie Exkurze sedmáků do Techmanie Exkurze sedmáků do Techmanie Exkurze sedmáků do Techmanie

Jan Fuchs, Jakub Hrubý, 7. A

(6. 6. 2013)

NÁVŠTĚVA ZOO PLZEŇ

21. května navštívili žáci 1. - 4. třídy Zoologickou zahradu v  Plzni. Ta nabízí řadu výukových programů, ze kterých si mohou školy vybrat program podle svého zájmu. Ten pak absolvují s průvodcem a jeho odborným výkladem. My jsme si zvolili následující témata:

1. třída - Zvířátka v pohádkách
2. třída - Česká řeka
3. třída - Savci
4. třída - Afrika.
Po prohlídce s průvodcem si každá třída prošla ostatní části ZOO podle svého zájmu. Počasí nám přálo a děti prožily příjemné dopoledne v hezkém prostředí rozkvetlé jarní přírody.

NÁVŠTĚVA ZOO PLZEŇ NÁVŠTĚVA ZOO PLZEŇ NÁVŠTĚVA ZOO PLZEŇ NÁVŠTĚVA ZOO PLZEŇ (6. 6. 2013)

1. a 2. třída na návštěvě u prababiček

25. dubna navštívili žáci 1. a 2. třídy muzeum v zámku Hradiště v Blovicích. Současná výstava nás zavádí do obchodu Petra Bajzy, kterého známe z českého filmu Bylo nás pět. Aby si děti toto období lépe přiblížily, zhlédly ve škole předchozí den film Bylo nás pět.
Při vstupu do výstavní síně se všichni zaradovali, když hned od dveří poznali Petrova otce pana Bajzu, strýce a další postavy z filmu, které jsou zde v životní velikosti a mají věrohodnou podobu herců ze zmíněného filmu. Děti tu navštívily cukrárnu, řeznictví, koloniál, trafiku a obchod s textilem. Poznaly, jaké zboží se prodávalo ve 30. letech minulého století, mohly si zahrát na prodávání. Jen nerady se s obchodem loučily, ale v dalších místnostech byly překvapeny ložnicí a prádelnou svých prababiček.
Druhá výstava byla zcela jiná, věnovaná životu lišek. Děti tu hravou, zábavnou formou získaly řadu poznatků o rezatých zvířátkách. Pohrály si, malovaly, skládaly. A pak už jen zakoupit suvenýry a pospíchali jsme na vlak do Nezvěstic.

1. a 2. třída na návštěvě u prababiček 1. a 2. třída na návštěvě u prababiček 1. a 2. třída na návštěvě u prababiček 1. a 2. třída na návštěvě u prababiček 1. a 2. třída na návštěvě u prababiček 1. a 2. třída na návštěvě u prababiček 1. a 2. třída na návštěvě u prababiček 1. a 2. třída na návštěvě u prababiček(15. 5. 2013)

Návštěva farmy v Milínově

V pátek 3. května se žáci 1. a 2. třídy vydali do Milínova na farmu Moulisových. Lokálkou se svezli do Šťáhlavic a pak pěšky lesem přes kopec došli do Milínova.
„Na farmě jsme už byli očekáváni. Nejdřív jsme si na maketě krávy zkusili, jak se dojí mléko a vlastními silami stloukli v máselnici máslo, které namazané na čerstvém chlebu chutnalo náramně. Po svačině jsme ve výběhu pohladili a nakrmili roztomilé stádečko koz s kůzlaty a každý se svezl v sedle klidného koně. Všem se nám líbilo letos narozené hříbátko dovádějící po boku své maminky.
Vyzkoušeli jsme si pokosit obilí, vymlátit zrno cepem, viděli jsme, jak se vyrábí ovesné vločky a mele mouka. Dozvěděli jsme se, co jsou bio potraviny a jakým logem se v obchodě označují. Ochutnali jsme i bio jablka a bio mrkev. Hračkou pro nás bylo najít jehlu v kupce sena nebo vajíčka ve slámě.
Dopoledne při práci rychle uteklo a my už celí hladoví zasedli ve stodole k pátečnímu obědu. To jsme si pochutnali na domácí hovězí polévce s knedlíčky a nudlemi! A ty vdolečky! To byla dobrota.
Kdo chtěl, koupil si na památku třeba obrázek koní, dřevěné zvířátko nebo náhrdelník. Protože jsme byli všichni moc šikovní, získal každý z nás Výuční list mladého farmáře.
I když bylo chladno a sluníčko se nám za celou dobu vůbec neukázalo, pobyt na farmě se nám moc líbil. Plni krásných zážitků jsme se autobusovou linkou dovezli zpátky do Nezvěstic.“

Návštěva farmy v Milínově Návštěva farmy v Milínově Návštěva farmy v Milínově Návštěva farmy v Milínově Návštěva farmy v Milínově Návštěva farmy v Milínově Návštěva farmy v Milínově Návštěva farmy v Milínově

(15. 5. 2013)

Změna ceny obědů ve školní jídelně

Vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin a zvýšení sazby DPH od 1. 1. 2013 již není možné udržet stávající ceny obědů. Po dohodě s vedením školy tedy dochází s účinností od 1. 5. 2013 k navýšení ceny jednoho oběda o 2 Kč.

Ke zvýšení ceny dochází u všech kategorií:

I. kategorie (6 – 10 let) 26 Kč
II. kategorie (11 – 14 let) 28 Kč
III. kategorie (14 a více let) 30 Kč

Žádáme rodiče, aby si případně limit na inkaso zvýšili tak, aby postačoval na úhradu stravného.

V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

Pavla Matušová - vedoucí školní jídelny

(29.04.2013)

Beseda o Sluneční škole v Indii

Ve čtvrtek 11. dubna proběhla pro sedmáky v interaktivní učebně beseda o projektu „Sluneční škola“. Besedu vedla horolezkyně, průvodkyně a učitelka Blanka Nedvědická, která ve škole půl roku učila.
Sluneční škola byla vybudována v roce 2008 českým architektem. Využívá solární energii, díky níž se může ve škole udržovat po 300 slunečních dní v roce minimální teplota 15 °C.
Sluneční škola se nachází v severní Indii ve vesničce Kargyak, která leží ve výšce 4 200 m.n.m. Žije v ní asi 200 obyvatel a pouze 10 z nich umí číst a psát. Obyvatelé jsou závislí na chovu yaků, z jejichž trusu vytápějí své příbytky, navíc je to velmi ekologické.
Do školy chodí nejen děti z vesnice Kargyak, ale i děti z okolních vesnic. Cesta do školy jim někdy zabere i několik dnů. Škola má kapacitu 60 dětí, které jsou vyučovány vždy třemi českými učiteli – dobrovolníky a několika indickými učiteli. Třídy byly na rozdíl od ostatních škol v Indii dobře vybavené. Už v první třídě se děti učily znát tři abecedy.
Každé dítě má svého sponzora z naší republiky, patří mezi ně jednotlivci i různé organizace. Zpětně zase děti informují sponzory dvakrát ročně o svém prospěchu.
Nejoblíbenějším předmětem je kreslení, protože děti z tohoto prostředí milují barvy pastelek. Každou středu měli od šesti hodin promítání Pata a Mata (jejich nejoblíbenější pohádka), kterým děti říkaly Pete a Mete. Po škole musely už i šestileté děti tvrdě pracovat na poli i v domácnosti. Proto není překvapením, že trávily raději více času ve škole.
Tato beseda byla velmi zajímavá a všem se nám moc líbila. Na konci bylo i hodně dotazů a paní učitelka se snažila na všechno podrobně odpovědět.

Michal Krásný, Vendula Kosnarová, Lukáš Rajchl a Jan Fajer, 7. A

(29.04.2013)

Párty se Zdravou pětkou

Ve dnech 2. a 4. dubna se žáci II. stupně naší školy zúčastnili unikátního celorepublikového programu zaměřeného na zdravý životní styl nazvaného Párty se Zdravou pětkou. Lektorka seznámila žáky zábavnou formou se zásadami zdravého stravování. Program navázal na loňský program pro 1. stupeň Škola Zdravé pětky.
Naše škola se zapojila do projektu hlavně proto, že obzvláště v dnešní době jsou často na prvním místě výrobců potravin hlavně zisky – a to často na úkor kvality potravin a zdraví konzumentů. Právě děti, které jsou ještě tvárné a otevřené novým informacím, je třeba směrovat tím správným směrem a naučit je, v jak vysoké míře se na jejich zdraví podepíše strava a celkový životní styl.
V průběhu dvou hodin si žáci zopakovali základní poznatky o stravování a zdravé výživě. Seznámili se s potravinovou pyramidou. Dozvěděli se užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí a naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Děti samy zmínily i své časté špatné stravovací návyky. Lektorka se od mnoha dětí dozvěděla, že ráno vstávají do školy tak, že si nestíhají připravit svačinu a bohužel ani snídani. Proto dostanou nějaký ten peníz, což jim dává volnou ruku ve výběru jejich jídelníčku. Ve škole sice nemáme bufet ani automat na přeslazené nápoje, ale ráno si mnozí stihnou koupit v obchodě oblíbené brambůrky nebo sladkosti .
Součástí programu byla i příprava párty pohoštění. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a podle receptů si sami připravili pět chodů, např. chlebíčky, ovocný salát, zeleninový talíř či drink Moje-chito. Pohled na nadšené děti, které s velkou chutí jedly vlastnoručně připravené zdravé pokrmy, byl pro lektorku nejlepší odměnou.
Žákům se celý program velice líbil . V dnešní době, kdy na nás stále více působí vlivy reklam nebo třeba barevnost a atraktivnost obalů potravin, je velmi důležité vědět něco o tom, co je a co není zdravé jíst. Pokud chceme změnit způsob stravovacích návyků a umět si vybírat vhodné potraviny, je nezbytné vědět jak na to a začít u dětí je ideální možností.

Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou Párty se Zdravou pětkou

(5. 4. 2013)

Exkurze do Temelína

Dne 27.března se naše 9.třída společně s některými žáky 8.třídy vydala na exkurzi do Temelína.
Jelikož se nacházíme daleko od elektrárny, cesta autobusem pro nás byla velice zdlouhavá.
Po dvou hodinách jsme konečně dorazili do cíle,tedy do informačního centra Temelín.
Rovnou jsme zamířili do informačního centra, které se nacházelo v bývalém zámku.
Po chvíli čekání nás nasměrovali do kinosálu, kde na nás již čekala paní, která nám velice poutavě přednesla různé informace o jaderné elektrárně Temelín a jaderné reakci.
Poté nám promítla krátký film o štěpení jádra ve 3D efektu.
Když nám sdělila vše, co měla v plánu, rozloučili jsme se s ní a přešli do druhé části exkurze, kde jsme mohli vidět spoustu zajímavých modelů a vzdělávacích her.
Po rozloučení jsme nastoupili do autobusu plni dojmů a vrátili se do školy.

R. Škala, E. Urbančíková, M. Kouble, 9. roč.

Exkurze do Temelína Exkurze do Temelína Exkurze do Temelína Exkurze do Temelína

(5. 4. 2013)

Portál zdarma pro žáky školy

Naše škola v letošním roce stejně jako loni umožňuje svým žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.), testy angličtiny pro nejmenší a testy čtenářské gramotnosti. Žáci vyšších ročníků mohou navíc využít jedinečný on-line Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze. Umožňuje jako jediný vypracování paralelního testu i rodičům, aby společně mohli srovnat své představy a možnosti dalšího uplatnění svého dítěte.
Portál mohou děti využívat doma zdarma bez jakéhokoliv časového omezení.
Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých třídních učitelů 22. března.
Přejeme všem dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

(22. 3. 2013)

Zápis do 1. třídy

K zápisu do 1. třídy se 17. ledna 2013 dostavilo 25 dětí. Zapisování dětí k základnímu vzdělávání probíhalo ve třech třídách v 1. patře budovy, a proto nikdo nemusel příliš dlouho čekat. Budoucí prvňáci se ukázali jako šikovní, někteří se uměli hezky představit, jiní krásně zazpívali nebo hezky přednesli připravenou básničku. I v jiných dovednostech byli úspěšní, ať už ve znalosti barev nebo geometrických tvarů , mnozí znají už některá písmenka a dobře komunikovali s paní učitelkou. Přejeme jim, aby jim jejich nadšení a zvědavost vydržely co nejdéle. V upomínku na tento den si odnesli drobné dárky včetně pamětního listu, výrobek od dětí ze školní družiny a omalovánky s fotografií školy připravené speciálně k tomuto zápisu.
Konečný počet žáků 1. třídy bude upřesněn až po rozhodnutích o  odkladu školní docházky (nejpozději do 31. května je třeba doložit doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení).
Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucí 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 6. června od 16.30 hodin v budově školy pod vedením p. uč. třídní Mgr. Anny Brabcové, za účasti vychovatelky školní družiny a pozvaný bude i zástupce ZUŠ Starý Plzenec.

Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy Zápis do 1. třídy

(21. 1. 2013)

Výpravy turistického kroužku

Červnová výprava turistického kroužku "Za obřími balvany"

V sobotu 8. června jsme se vypravili za lákavou přírodní zajímavostí do obce Žihle na severním Plzeňsku. Ve zdejším lese se skrývá množství žulových balvanů. Tato oblast je chráněným územím již od roku 1933.
Z Žihle, kam jsme se dopravili vlakem, nás vedla turistická značka pěknými lesními cestami k přírodní památce - největším balvanům se jmény Dědek a Bába. Oba vznikly zvětráváním a rozpadem hrubozrnné žuly. Největší balvan, Bába, je vysoký 6 m a široký 12 m.
V lese jsme však objevovali množství dalších, menších balvanů, které se okamžitě staly zábavnou lezeckou atrakcí.
Nakonec jsme dorazili k místu pojmenovaném "U Viklanu", kde na nás čekalo přímo skalní městečko s hřibovitými viklany. Tady jsme posvačili, prozkoumali kameny i okolí, našli několik křemenáčů a poté se symbolicky vydali k poslednímu balvanu na naší trase, Hřibu.
Cestou zpátky jsme si ještě užívali krásy zdejšího lesa, který rozhodně stojí za návštěvu.

Červnová výprava turistického kroužku "Za obřími balvany" Červnová výprava turistického kroužku "Za obřími balvany" Červnová výprava turistického kroužku "Za obřími balvany" Červnová výprava turistického kroužku "Za obřími balvany" Červnová výprava turistického kroužku "Za obřími balvany" Červnová výprava turistického kroužku "Za obřími balvany" Červnová výprava turistického kroužku "Za obřími balvany" Červnová výprava turistického kroužku "Za obřími balvany"

(18. 6. 2013)

Výprava do Rokycan za koupáním

15. června jsme vyrazili na další výlet a tentokrát jsme se rozhodli připojit k turistice i plavání. Naším cílem byly Rokycany. Ze Šťáhlavic jsme se vydali přes Lopatu k Neslívskému rybníku. Přivítal nás krásný zelený prosluněný les, a tak nevadilo, že jsme museli místy zdolávat blátivé cesty, pozůstatky po nedávných deštích. U hájovny v Němčičkách jsme si prohlédli rybníček s kapry a pozdravili místní domácí zvířata - prase a kozy. Přes obec Raková jsme se dostali k lesu obklopující vrch Kotel a odsud už jsme alejí zamířili k Rokycanům.
Díky teplému slunečnému počasí se už všichni těšili do plaveckého bazénu. V něm jsme si užili plavání, tobogán, vířivky i solnou parní lázeň. Po sportovním výkonu přišlo vhod občerstvení v bufetu nad bazénem.
Jízda motorákem zpět do Nezvěstic zakončila náš příjemně a aktivně strávený den.

Výprava do Rokycan za koupáním Výprava do Rokycan za koupáním Výprava do Rokycan za koupáním Výprava do Rokycan za koupáním Výprava do Rokycan za koupáním Výprava do Rokycan za koupáním Výprava do Rokycan za koupáním Výprava do Rokycan za koupáním

(18. 6. 2013)

Cesta za vodním hamrem

Další jarní výprava nás 25. května zavedla do Dobříva v okrese Rokycany.
V poslední době těžko hledáme víkend s pěkným počasím, nepostradatelnou součástí naší výbavy se stála pláštěnka. Když jsme se ráno po 8. hodině sešli na nádraží, napadl nás spontánně název knihy Karla Poláčka „Bylo nás pět“. Opravdu se nás tentokrát sešlo pouze pět. Některé odradila špatná předpověď počasí, jiné zastavila nemoc, někomu se možná nechtělo vstávat.
Nicméně ti, co vyrazili, si to skvěle užili. Počasí nám přálo a trasa byla opravdu příjemná a zajímavá. Nejprve jsme se přepravili do Hrádku u Rokycan, odsud jsme vyrazili pěšky po nově vybudované cyklostezce a následně modré značce do Dobříva. Cesta nás vedla krásnou krajinou podél řeky Klabavy. Občas jsme zastavili v některé zátoce a děti si nasbíraly zajímavé oblázky. Na loukách kolem řeky jsme poznávali různé květiny a rostliny. Obdivovali jsme také mohutné koruny starých dubů, kaštanů a lip (některým bylo více než 300 let), které cestu lemovaly.
Po 4 km jsme dorazili do Dobříva, malebné obce s mnoha krásnými roubenými chalupami, kamenným „švédským“ mostem ze 17. století a také cílem naší cesty – vodním hamrem.
Vodní hamr, technická památka z 16.století, skrýval velkou dílnu na zpracování železa a výrobu železných nástrojů. Všechny stroje jsou dosud funkční a jsou poháněny pouze silou vody. Pan kovář, který nás hamrem prováděl, nám na závěr vykoval na památku velký železný hřebík.
Před zpáteční cestou jsme posvačili u rybníka za hamrem a poté plni dojmů vyrazili na zpáteční cestu.

Cesta za vodním hamrem Cesta za vodním hamrem Cesta za vodním hamrem Cesta za vodním hamrem Cesta za vodním hamrem Cesta za vodním hamrem Cesta za vodním hamrem Cesta za vodním hamrem(6. 6. 2013)

Květnová výprava turistického kroužku

Během naší květnové výpravy jsme se rozhodli podniknout tentokrát cestu do pravěku. Cestování časem nám umožnilo Západočeské muzeum v Plzni a jeho nové expozice. Nejprve jsme se ocitli mezi Giganty doby ledové, což je název unikátní výstavy trojrozměrných modelů pravěkých zvířat v životní velikosti. Každé zvíře je navíc zasazeno do scenérie, která imituje prostředí, ve kterém žilo. Obdivovat jsme tu mohli například mamuta, šavlozubého tygra, jeskynního medvěda a lva, ptáka moa, obří bobry, lenochoda nebo nosorožce.
Poté jsme se přesunuli do trochu mladší minulosti a navštívili bohatou expozici archeologie. Ta nás seznámila s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku. Ve 34 vitrínách jsme si mohli prohlédnout artefakty nasbírané během 130 let archeologických výzkumů lokalit na Plzeňsku. Líbily se nám kamenné nástroje i keramické nádoby, Vochovská venuše, bronzové a zlaté šperky i první železné meče. Na panelech jsme se mohli dočíst spoustu zajímavostí a zhlédnout videa věnovaná výrobě nástrojů, zpracování železa nebo nejznámějším hradištím Plzeňska.
Nakonec jsme si vlastnoručně vyzkoušeli drcení obilí kamennými drtidly a žernovem. Paní průvodkyně nám také ukázala tkaní látek na vertikálním stavu.
Poté, co jsme se vrátili zpět do současnosti, vykročili jsme k našemu druhému cíli – rozhledně Krkavec. Přestože nám lehce pršelo a výhled z rozhledny byl tedy trochu omezený, procházka zelenajícím se lesem byla příjemná.

Květnová výprava turistického kroužku Květnová výprava turistického kroužku Květnová výprava turistického kroužku Květnová výprava turistického kroužku Květnová výprava turistického kroužku Květnová výprava turistického kroužku Květnová výprava turistického kroužku Květnová výprava turistického kroužku

(30. 5. 2013)

Dubnová výprava turistického kroužku

V sobotu 27. 4. 2013 jsme se tentokrát vydali za přírodními krásami našeho krajského města. Poté, co nás vlak a autobus dopravily do Plzně-Bílé hory, vkročili jsme do Přírodního parku Horní Berounka. Naučná stezka Františka Malocha, významného plzeňského biologa a učitele, nás vedla osvěžující zelení rašících listnáčů, oku lahodily i lesní květena, rozkvetlé stromy a keře. Tabule naučné stezky nás upozornily i na historické zajímavosti. Naší první zastávkou se staly pozůstatky Čertova mlýna u Berounky. Přečetli jsme si místní pověsti, pokochali se místem a vydali se moc pěknou a lehce dobrodružnou cestičkou po břehu řeky lemovaném skalami.
Druhá historická zajímavost naší trasy se nacházela u obce Druztová a šlo o zříceninu hradu Věžka. K té se váže pověst o kachně se zlatými vejci.
Odtud jsme se vydali přes pole k Dolanskému mostu, překročili Berounku a po jejím druhém břehu mířili zpět k Plzni krásnou stezkou ve skalnatém svahu s výhledy. Prošli jsme Přírodní rezervací Zábělá a skončili v Bukovci, kde se nachází 2000 let staré hradiště a jedna z prvních pravěkých lokalit v Čechách.
Náš turistický výkon (asi 15 km) jsme oslavili v jedné z plzeňských cukráren.

Dubnová výprava turistického kroužku Dubnová výprava turistického kroužku Dubnová výprava turistického kroužku Dubnová výprava turistického kroužku Dubnová výprava turistického kroužku Dubnová výprava turistického kroužku Dubnová výprava turistického kroužku Dubnová výprava turistického kroužku(15. 5. 2013)

Velikonoční výprava turistického kroužku

Na Velký pátek se naše skupina, tentokrát v hojném počtu 18 turistů, vydala přivítat jaro na vrch Žďár u Rokycan, který představuje se svojí výškou 629 m.n.m. nejvyšší bod Strašické vrchoviny (severozápadní okraj Brd) a také geologickou ozdobu Přírodního parku Trhoň.
Vyrazili jsme z Kamenného Újezdu, kam jsme se dovezli motorákem, po zelené značce směrem k zalesněnému kopci, který nás už z dálky zdravil a lákal.
Prvním zajímavým stanovištěm, hned na začátku lesa, bylo Lesní arboretum, které založil rokycanský lesník Ing. Kamil Matoušek na místě bývalé lesní školky. V letech 1974 – 1978 tu vysadil 25 druhů dřevin, v současnosti jich tu najdeme 30.
Na lesních cestách nás místy doprovázely poletující vločky sněhu, jindy jsme zase dychtivě nastavovali tváře hřejícím paprskům slunce. Po mírném stoupání jsme se konečně přiblížili ke skalnatému hřebeni Žďáru. Obdivovat jsme mohli skalnaté útvary, kamenná moře i zajímavé stromy.
Naučné cedule nám připomněly, že se nacházíme na historicky významném místě. Místní hradiště, ze kterého zbyly poměrně dobře zachovalé valy, pochází z pozdní doby bronzové (jeho vznik se datuje před rok 500 př.n.l.).
Na vrcholovém hřebeni jsme se zapsali do návštěvní knihy a poté uspořádali malý velikonoční obřad. Každý z nás obětoval hodem ze skály jedno vajíčko místním zvířátkům a vlastně i celé přírodě, která nám dává život.
Velikonoční oslavy a výpravu jsme zakončili hostinou u ohýnku. Pak už nás čekala cesta z kopce k nádraží a návrat do tepla domovů.

Velikonoční výprava turistického kroužku Velikonoční výprava turistického kroužku Velikonoční výprava turistického kroužku Velikonoční výprava turistického kroužku Velikonoční výprava turistického kroužku Velikonoční výprava turistického kroužku Velikonoční výprava turistického kroužku Velikonoční výprava turistického kroužku

(5. 4. 2013)

První jarní výprava turistického kroužku

Jarní turistickou sezónu jsme zahájili v sobotu 23. března výletem ze Starého Plzence na zámek Kozel. Z plzeneckého nádraží vedly naše kroky nejprve k Sedleckým rybníkům. Prošli jsme pěšinkou mezi Starým a Novým rybníkem a pak vyšplhali cestou, místy i necestou pod Sedleckou skálu. Chvilku jsme posvačili na balvanech v lese, zahřáli se čajem z termosek a pokračovali dál kozelským polesím. O tom, že se letošní zima stále drží zuby nehty, nás přesvědčily zasněžené úseky cesty i rampouchy v potůčcích. O to víc jsme si vychutnávali sem tam vykukující sluníčko.
Úspěšné zdolání asi 8 kilometrů jsme oslavili v zámecké cukrárně na Kozlu, kde jsme si, zabaleni do dek, vychutnali horkou čokoládu a další dobroty.
Poté nás čekal důležitý úkol – poslat Zimu k vodě. Zimu, Smrtku nebo Morenu představovala slaměná panenka, kterou jsme si před výpravou vyrobili. Podle tradice jsme ji odnesli k řece, zapálili a poslali se zaháněcí říkankou po proudu pryč. Snad jsme tedy trochu přispěli k brzkému příchodu opravdového jara.
Na cestě zpět do Nezvěstic, kam jsme tentokrát zvládli dorazit pěšky, nás už doprovázelo příjemně hřející sluníčko.

První jarní výprava turistického kroužku 2013 První jarní výprava turistického kroužku 2013 První jarní výprava turistického kroužku 2013 První jarní výprava turistického kroužku 2013 První jarní výprava turistického kroužku 2013 První jarní výprava turistického kroužku 2013 První jarní výprava turistického kroužku 2013 První jarní výprava turistického kroužku 2013

(27. 3. 2013)

Lednová výprava turistického kroužku

Nový rok 2013 přivítali členové turistického kroužku v sobotu 12.ledna výstupem na vrch Maršál.
Nejprve jsme se motoráčkem popovezli do Šťáhlavic a odsud nás lesní cesty přivedly nad areál zámku Kozel. Poté jsme stoupali po červené značce lesním průsmykem až na vrchol Maršál (560 m.n.m.). Závěrečný úsek výstupu byl opravdu prudký, takže jsme si pěkně pročistili plíce a posilnili svaly na nohou. Počasí nám přálo – sněhový poprašek a k tomu milé zimní sluníčko.
Na vrcholku jsme udělali delší zastávku. Zapsali jsme se do vrcholové knihy, rozdělali oheň a opekli různé dobroty. Nezapomněli jsme ani na lesní zvířata a kolem stromečku jsme jim prostřeli kaštany, žaludy, jablíčka, suché pečivo a různá semena.
Zpáteční cestu jsme si krátili písničkami a hádankami. Vraceli jsme se přes kozelský zámecký park a cestu zakončili na zastávce ve Šťáhlavech.
Všichni jsme dorazili v pohodě a s dobrou náladou, ale přece jen jsme se už těšili do svých vyhřátých domovů.

Lednová výprava turistického kroužku Lednová výprava turistického kroužku Lednová výprava turistického kroužku Lednová výprava turistického kroužku
Lednová výprava turistického kroužku Lednová výprava turistického kroužku Lednová výprava turistického kroužku Lednová výprava turistického kroužku

(21. 1. 2013)

Prosincová výprava turistického kroužku

1. prosince jsme zahájili čtvrtou výpravu. Motoráčkem jsme se svezli do Šťáhlavic a odtud se vydali pěšky kolem Kornatického potoka na zříceninu hradu Lopata.
Provázelo nás slunečné, ale už zimní počasí s prvním popraškem sněhu. Moc se nám líbilo okolí hradu s rozmanitými skalními útvary. Ze samotného hradu toho už mnoho nezbylo. Po prozkoumání zbytků Lopaty jsme sešli znovu ke Kornatickému potoku a proti proudu dorazili ke hrázi Kornatického rybníka. Tam jsme si rozdělali oheň, ohřáli se, posvačili a prohlédli okolí rybníka.
Většinu cesty jsme postupovali po naučné stezce F.X. France, tvůrce parku na zámku Kozel a také nadšeného archeologa, který pečlivě prozkoumával tento kraj.
Dodatečně jsme si nakreslili jednoduchý plánek cesty a přečetli si pověsti a historické údaje o Lopatě.

Prosincová výprava turistického kroužku Prosincová výprava turistického kroužku Prosincová výprava turistického kroužku Prosincová výprava turistického kroužku

(11. 12. 2012)

Listopadová výprava turistického kroužku

Třetí výprava turistického kroužku se uskutečnila 10. listopadu a mířila na zříceninu hradu Radyně. Z Nezvěstic jsme se dovezli vlakem do Starého Plzence a kousek od nádraží jsme se napojili na naučnou stezku k Radyni.
Při výstupu lesní pěšinou jsme obdivovali nádherné podzimní zabarvení listnatých stromů. Přímo u hradu jsme posvačili a z informačních tabulí zjistili důležité údaje z historie hradu, které jsme pak doplnili do křížovky. Tajenka nám prozradila, kde hledat skrytý poklad. Našli jsme ho na skalách Andrejškách, přírodní památce.
Odtud jsme pak sešli do Starého Plzence a znovu vystoupali, někteří i vyběhli, na vrch Hůrka k románské rotundě. Odtud byl nádherný výhled na celý Plzenec i na Radyni tyčící se nad ním.
Zpět do Nezvěstic jsme se opět svezli vlakem. Nachodili jsme přibližně 8 km. Byli jsme trochu unaveni, ale spokojeni s vydařeným výletem.
Na dalším setkání turistického kroužku jsme si přečetli pověsti vztahující se k Radyni a vytvořili portréty Radouše.

Listopadová výprava turistického kroužku Listopadová výprava turistického kroužku Listopadová výprava turistického kroužku Listopadová výprava turistického kroužku

(11. 12. 2012)

Říjnové výpravy turistického kroužku

Naše první výprava zamířila k nejbližší velké historické památce v okolí Nezvěstic, zřícenině hradu Vlčtejn. Během cesty přes louky, pole i lesy jsme si procvičovali orientaci v mapě a v krajině, poznávali stromy a sbírali zajímavé přírodniny. Pod samotným hradem jsme získali informace o jeho historii a poté jsme obešli vlčtejnské skály, abychom si hrad prohlédli ze všech stran. Za odměnu jsme si na zpáteční cestě na poli rozdělali oheň a opekli různé dobroty.
První výprava slavila úspěch, a tak jsme se koncem října vydali na druhou, tentokrát k zámku Kozel. Na železniční zastávce Šťáhlavy jsme si rozdělili úkoly na cestu. Každá ze tří skupinek si vyzkoušela část cesty vést ostatní podle mapy a kompasu. V zámeckém parku jsme obdivovali krásně zbarvené stromy, sbírali jejich listy a zapisovali názvy. Opět jsme se z informačních tabulí dozvěděli něco o historii. U skály s výhledem do kraje si každá skupinka nakreslila směrovou růžici a zaznamenala na ni nejbližší vesnice a zříceniny hradů.
Opustili jsme Kozel a pokračovali dál lesem, stále bohatým na houby, k Neslívskému rybníku, kde jsme poseděli u ohně. Výpravu jsme úspěšně zakončili pod zříceninou hradu Lopata.
Po každém výletě jsme si vyrobili nástěnku s fotografiemi a úlovky přírodnin z cesty, připomněli si, co jsme o navštívených místech zjistili, a historická fakta doplnili i nějakou tou pověstí.

Říjnové výpravy turistického kroužku Říjnové výpravy turistického kroužku Říjnové výpravy turistického kroužku Říjnové výpravy turistického kroužku Říjnové výpravy turistického kroužku Říjnové výpravy turistického kroužku Říjnové výpravy turistického kroužku Říjnové výpravy turistického kroužku

(9. 11. 2012)

Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky

12. prosince 2012 se v odpoledních hodinách dveře základní školy otevřely budoucím prvňáčkům, kteří si mohli prohlédnout s rodiči zábavnou formou budovu školy ještě před zápisem 17. ledna. Učebny prvního stupně totiž pro tuto příležitost ovládly pohádkové postavy a připravily si pro děti různé úkoly.
Hned u vchodu je přivítala Maková panenka. V družině je čekali princ s princeznou, kterým pomohly postavit hrad a navléci korálky. V druhé místnosti pro školní družinu potkaly Sněhurku a ověřily si, zda správně poznají barvy na čepičkách trpaslíků. V prvním patře se skrývali loupežníci, kterým děti spočítaly zlaťáky. Karkulka s vlkem je vyzkoušeli z poznávání zvířat a u Babky kořenářky pomohly s vařením kouzelného lektvaru z rostlin. Učebna výtvarné výchovy se proměnila na lesní palouček a na něm se společně s vílami pustily do tance.
Počítačové království ovládali čarodějové, kteří zasvětili budoucí prvňáčky do tajů interaktivní tabule. O kus dál děti pomohly Honzovi zachránit svým důvtipem princeznu ze spárů draka milujícího hádanky. Na královském dvoře nejprve všichni užasli nad ohebností a akrobatickými kousky Kašpárka a poté sami ukázali vlastní šikovnost například při přenášení míčku na lžíci. Ve sportovní hale zase prozkoušel jejich zdatnost rytíř.
Za splnění všech pohádkových úkolů dostaly děti na závěr pamětní glejt , sladkou odměnu a budeme se na ně těšit u zápisu.

Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky Pohádkové odpoledne pro budoucí prvňáky

(9. 1. 2013)

Exkurze do Techmanie

13. prosince 2012 navštívila naše 8. třída interaktivní centrum Techmania v Plzni. Doprovázely nás paní učitelka Jehlíková a paní učitelka Matasová. Do Plzně jsme se dopravili vlakem v půl desáté ráno a poté trolejbusem č. 16 na Jižní předměstí. Zbytek cesty jsme šli pěšky.
V Techmanii byl pro nás připraven program s názvem "Zajímavá atmosféra", ve kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí a také to, že bychom neměli do coca-coly přidávat mentos. Na některých pokusech se podíleli i někteří naši odvážní spolužáci. Poté jsme měli chvíli volného času a mohli jsme se jít nasvačit nebo si prohlídnout jiné expozice.
Druhý program se týkal Van de Graaffova generátoru a elektřiny, který byl rovněž zajímavý, ale nikdo z nás se neodvážil vyzkoušet si pokus, který se generátoru týkal. Když program skončil, rozprchli jsme se všemi směry.
Nakonec jsme měli možnost vidět program o tekutém dusíku. Účast byla dobrovolná a možná proto tak nízká, byly jsme tam jen tři, což byla škoda. Tento program byl totiž nejzajímavější a ostatní, kteří si prohlíželi jiné části expozice, o hodně přišli.
Výlet jsme všichni ve zdraví přežili a moc se nám líbil. Zpáteční cesta proběhla v klidu a s sebou odvezli trochu vědomostí.

Exkurze do Techmanie Exkurze do Techmanie Exkurze do Techmanie Exkurze do Techmanie Exkurze do Techmanie Exkurze do Techmanie Exkurze do Techmanie Exkurze do Techmanie

Kristýna Šimková, 8.tř.

(4. 1. 2013)

Seminář v Třemošné – Čím chci být

Naše 9. třída se letos vydala na seminář „Čím chci být?“ Tento seminář se konal v Třemošné od 3. do 4. prosince 2012. Celá akce byla vedena pod záštitou sdružení pro mimoškolní vzdělávání mládeže Knoflík. Hlavním úkolem tohoto dvoudenního semináře bylo získání obsáhlejších informací o svém povolání, objevení vlastních schopností a informování o alternativách našeho vysněného povolání. 
A jak seminář vlastně probíhal? Samozřejmě jsme se museli na místo nejprve dopravit, o což se postaral autobus, který nás v pondělí ráno odvezl z Nezvěstic přímo do Třemošné. Po přibližně třičtvrtěhodinové cestě jsme konečně dorazili na místo. Hned před budovou nás přivítaly dvě milé slečny, Magda a Jana, které měly náš seminář vést. Po obdržení základních informací nám byly vydány klíče od našich pokojů a my se mohli v klidu ubytovat. Většinu z nás překvapil luxus tohoto bezbariérového domu. Po ubytování jsme se sešli v seminární místnosti, kde probíhala převážná část našeho programu. Magda a Jana nám vysvětlily, o čem vlastně tento seminář bude a co si z něj můžeme odnést. Poté začal zajímavý program, který nám zabral celý zbytek dopoledne.
Nemá smysl vypisovat všechny aktivity, které jsme zde dělali, protože jich bylo opravdu hodně. To zásadní a důležité je, že všechny činnosti byly vedeny zábavnou a zajímavou formou a myslím si, že většina z nás se nenudila. Nedílnou součástí všech programů byly i krátké přestávky, při kterých jsme si mohli oddechnout. Přestože první den utekl jako voda, dozvěděli jsme se důležité informace, které jsme měli využít dne následujícího. Ovšem ještě než přišlo úterní ráno, vydali jsme se na bowling. Bohužel jsme odcházeli zklamáni, protože se zde hrála bowlingová liga a my neměli možnost si pořádně zahrát. Přestože se nakonec uvolnila jedna dráha, většina z nás se vydala zpět na svůj pokoj, kde strávila zbytek večera. Za zmínku rozhodně stojí, že na všech pokojích byly moderní televize, na které se daly naladit všechny základní české kanály, takže o zábavu nebyla nouze. 
Druhý den jsme začali v brzkých ranních hodinách a dostali pokyny k následujícím činnostem. Využili jsme také počítačovou učebnu, která byla součástí domu. Dopoledne a krátkou část odpoledne jsme strávili vyhledáváním informací o svém vysněném povolání. Poté jsme měli za úkol o těchto povoláních krátce něco referovat našim spolužákům. 
Celý seminář byl veden v příjemné atmosféře a příjemnými lidmi. Nejen naše vedoucí, ale i ostatní personál domu se choval přívětivě. Za zmínku stojí také kvalitní kuchyně, která nám připravila dva chutné obědy a jednu večeři. Také jsme se dozvěděli spoustu informací o různých povoláních, což bylo v prvopočátku hlavním úkolem tohoto semináře. Přestože nyní nám zůstanou pouze a jen vzpomínky a naše třída už se pravděpodobně stejného projektu neúčastní, určitě je tento seminář skvělým zpestřením výuky a pro všechny z nás byl velmi přínosný

Tomáš Karásek, 9. třída

Seminář v Třemošné – Čím chci být Seminář v Třemošné – Čím chci být Seminář v Třemošné – Čím chci být Seminář v Třemošné – Čím chci být Seminář v Třemošné – Čím chci být Seminář v Třemošné – Čím chci být Seminář v Třemošné – Čím chci být Seminář v Třemošné – Čím chci být

Reportáž, kterou natáčela Tv ZAK

https://www.youtube.com/watch?v=kkKlTQ_H1jA

(11. 12. 2012)

Čertí škola

V pondělí 4. prosince odpoledne kolem 15.hodiny se to na naší škole začalo hemžit čerty a čerticemi různých velikostí a podob. Začínalo totiž vyučování v „Čertí škole“. Pekelní žáčkové dostali úvodem netradiční žákovské knížky a jejich úkolem bylo získat vždy tu nejlepší známku, což je v Čertí škole samozřejmě pětka.
Postupně všichni čerti prošli výukou taneční, pěveckou i výtvarnou, naučili se psát tajným písmem a u tabule byli vyzkoušeni z čertovského šklebu. Navštívili také čertovský kadeřnický a zkrášlovací salón. Zajímavá byla i strašidelná výchova ve tmě, při níž poznávali strašidelné zvuky, které vyluzují zvířata.
S chutí si pak všichni čertíci protáhli tělo při různých sportovních disciplinách v tělocvičně.
Nakonec se tam všichni sešli i na společný čertovský taneček a přehlídku čertů.
Všichni čerti – bylo jich téměř 80 – i jejich paní učitelky byly správně čertovsky nastrojeni, všem to pekelně slušelo.
A protože opravdu všichni čertovští učedníci přinesli ve svých žákovských knížkách samé pětky, dostali čertovský výuční list a sladkou odměnu.

Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola Čertí škola

(11. 12. 2012)

Změna otevření ranní družiny

S platností od 3. ledna 2013 bude ranní družina otevřena již od 6.30 hod.

(11. 12. 2012)

Beseda – Příběhy bezpráví

Žáci 8. třídy se ve čtvrtek 29. listopadu 2012 zapojili do vzdělávacího programu společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách. V rámci akce Příběhy bezpráví - normalizace – Měsíc filmu na školách nejprve zhlédli film Petra Slavíka Hej Gusto – Z letopisů Máselné Lhoty 1985. Krátkometrážní snímek představil příběh dvou studentů, kteří vytvořili parodickou píseň v reakci na smrt tehdejšího nejvyššího sovětského představitele Leonida Iljiče Brežněva. Oba stanuli před soudem a výsledkem byl tříletý trest za podvracení republiky a dvacetiměsíční za pobuřování.
V druhé části pak proběhla diskuse s pamětníkem, panem Ivanem Helclem, který nejprve v krátkosti převyprávěl žákům svůj střet s normalizačním režimem v socialistickém Československu a pak odpovídal na zvídavé dotazy žáků. Beseda žáky zaujala, což se projevilo množstvím a celistvostí jednotlivých otázek.

(11. 12. 2012)

Poznávací zájezd 7. tříd do Prahy

Výlet 7. tříd začal v 7.45 ráno, kdy jsme se seřadili před autobusem a čekali, až na nás přijde řada a my budeme moci nastoupit. Konečně jsme se všichni dočkali. Kolem 8.00 jsme vyjeli. Cesta probíhala celkem obyčejně…Asi jako když jede autobusem 35 dětí v rozmezí 12-14 let. Třetina dětí dělala hlouposti, druhá třetina hrála na notebooku nebo mobilu a zbytek dětí si povídal, četl nebo se prostě jen díval z okna.
Když jsme přijeli do Prahy, hodiny zrovna ukazovaly půl jedenácté. Vystoupili jsme u Generali arény a vydali se směrem k planetáriu. Prošli jsme kolem Techmánie, Vltavy a prošli pár mostů a podchodů. Konečně jsme dorazili k výstavišti v Holešovicích. Dorazili jsme k  poměrně malé budově. Až když jsme vešli dovnitř, zjistili jsme , že je dost velká.
Planetárium bylo nádherné. Bylo tam zkrátka všechno. Od přístroje, který simuloval fáze Měsíce až po simulaci povrchu Marsu. Když nás zavolali do promítacího sálu, pak teprve začalo dobrodružství. Nebylo to plátno na zdi, jak jsme si mysleli. Plátno bylo přímo na stropu. Byla tam zobrazena celá naše galaxie, všechny planety, komety a hvězdy.
Když program v planetáriu skončil, šli jsme kolem Tipsport arény k autobusu. Ten nás odvezl až na Pražský hrad. Tam jsme navštívili katedrálu sv. Víta a Zlatou uličku. Pak jsme pokračovali na Karlův most, po kterém jsme se dostali na Staroměstské náměstí. Chvíli jsme počkali, až hodiny odbijí třetí hodinu a začne představení apoštolů. Po Staroměstském náměstí přišlo místo ,na které si všichni těšili . Došli jsme na Václavské náměstí do Mc Donaldu.
 Pak už jsme došli jen k hlavnímu vlakovému nádraží a počkali na autobus. Cesta domů byla poměrně divoká. Děti nebyly ani trochu unavené a řádily na celý autobus. Ovšem to trvalo jen tak dlouho, než jsme vyjeli z Prahy. Pak teprve poznaly, jak jsou unavené. Domů jsme dorazili okolo 17:30. Pak už jsme se celí unavení rozloučili a všichni jsme se rozešli ke svým domovům.
Jan Kvapil, Michal Krásný, 7. A

Poznávací zájezd 7. tříd do Prahy Poznávací zájezd 7. tříd do Prahy Poznávací zájezd 7. tříd do Prahy Poznávací zájezd 7. tříd do Prahy Poznávací zájezd 7. tříd do Prahy Poznávací zájezd 7. tříd do Prahy Poznávací zájezd 7. tříd do Prahy Poznávací zájezd 7. tříd do Prahy

(11. 12. 2012)

Večer s pohádkou

V úterý 13. listopadu 2012 se někteří žáci z 2. a 5. třídy se svými učitelkami rozhodli, že si vyzkouší spaní ve škole. Pobyt jsme nazvali „Večer s pohádkou“. Poznáte, z které knihy je následující úryvek?
„A byl podzim. Světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí…“ Ano, právě Broučci byli tou pohádkou, kterou jsme si vybrali.
Sraz byl v 17 hodin před školou. Po ubytování jsme se přesunuli setmělou školou do interaktivní učebny na promítání. Jak jinak než na Broučky. Někteří jsme si vyrobili lucerničky, někdo si přinesl lampionek či baterku, a tak nesměla chybět večerní procházka se světýlky. Promrzlí, ale plni zážitků jsme se vrátili na večeři a horký čaj. A potom hurá do spacích úborů! Tím náš večer ale ještě nekončil. Takový noční koncert a usínání při společné četbě knížky – to byl teprve zážitek. Některým se ještě spát nechtělo, a tak si ve spacáku potmě a potichu povídali.
Ranní vstávání bylo horší, ale výborná snídaně, kterou přichystaly paní kuchařky, nám vše vynahradila.
Celý večer se moc vydařil a škoda, že tak rychle uběhl.

Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou Večer s pohádkou

(27. 11. 2012)

Beseda o Afghánistánu

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 besedovali žáci 7. A a B v hodinách dějepisu a zeměpisu o situaci v Afghánistánu. Přišel mezi ně pan Michal Losert, nadrotmistr AČR, účastník misí v Logaru. Úkolem českých misí je také pomáhat při výcviku vojenských složek Afghánistánu. Současně pomáhají i civilnímu obyvatelstvu v oblasti zemědělství, zdravotnictví, zásobování i stavebnictví. Společně s nimi řeší tyto problémy jednotky i jiných členů NATO. Pan Losert nám vyprávěl různé příběhy, které se svými kolegy zažil. Žáci mu kladli řadu otázek, které se týkaly nejen vojenských zážitků, ale i přírody, podnebí a obyvatelstva země - dětí, škol…Zároveň přivezl řadu zajímavých věcí spojených s prostředím této pro nás exotické země. Podle plánu NATO má být země předána místní vládě okolo roku 2014.
Téma besedy všechny naše žáky velmi zaujalo.

Beseda o Afghánistánu Beseda o Afghánistánu Beseda o Afghánistánu Beseda o Afghánistánu

(27. 11. 2012)

Deváťáci na kus řeči s hokejistou Tuukkou Raskem

Pětice chlapců z devátého ročníku, jmenovitě Tomáš Karásek, Michal Kouble, Václav Hrubý, Martin Vaněk a Richard Škala, se 13. listopadu 2012 zúčastnila besedy s vítězem Stanley Cupu a brankářem týmu zámořské NHL Boston Bruins Tuukkou Raskem, který toho času k potěše mnoha spokojených fandů hájí branku HC Škoda Plzeň a vydatně pomáhá indiánům k průběžnému prvnímu místu v české nejvyšší hokejové soutěži. Setkání s mladým Finem se uskutečnilo na pozvání a v budově Soukromé obchodní akademie v Plzni a výše uvedení jej mohli navštívit za odměnu, protože se stali vítězi školního florbalového turnaje.
Tuukka Rask pobývá v Česku krátce, sice už pochytil některá důležitá slova (ahoj, pivo...), ale jinak mu zatím zůstává naše mateřština zahalena rouškou tajemství. Proto se role moderátora a příležitostného tlumočníka ujal další z plzeňských hokejistů, důrazný útočník Michal Dvořák.
Sympatický Seveřan odpovídal na dotazy žáků, kteří tak kromě jiného mohli procvičit svou angličtinu. V tom vynikal především Tomáš Karásek, který jako jeden z mála dokázal své otázky formulovat tak, že se Tuukka Rask nemusel zpytavě dívat na Michala Dvořáka a mohl rovnou odpovídat.
A co na sebe bostonský Medvěd mimo jiné prozradil? Ano, přítelkyni má. Rodinu zatím neplánuje a jeho plat si každý může najít na internetu. A kdo mu dává při trénincích nejvíce gólů? Podle Tuukky Raska nikdo a vedle sedící Michal Dvořák jen souhlasně přikyvoval...

(22. 11. 2012)

Pouštění draků ve školní družině

Ve čtvrtek 2. listopadu se děti ze školní družiny těšily z tradiční podzimní akce pouštění draků, kterou pro ně připravily paní vychovatelky.
Celý týden všichni dolaďovali své draky nejrůznějších tvarů a velikostí, aby je mohli předvést na hřišti u školy.
Počasí se nám vydařilo, nepršelo, ale scházelo to nejdůležitější – vítr. To však děti neodradilo a pobíhaly po hřišti s pestrobarevnými draky jako s větrem o závod.
Pouštění draků všem udělalo velkou radost, děti si zasoutěžily a odnesly sladké odměny a spoustu zážitků.

Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině Pouštění draků ve školní družině

(9. 11. 2012)

Halloween

Na 1. listopadu si malí Angličané ze 3. třídy pod vedením paní učitelky Brudnové připravili pro své kamarády z 1., 2. a 4. třídy halloweenské překvapení. V hodinách angličtiny si nacvičili písničky a básničky vztahující se k tomuto svátku. Poté se převlékli do strašidelných kostýmů a za zvuků tajemné hudby přišli do každé ze tříd představit tradiční haloweenské zvyky a povyprávět příběh o původu tohoto svátku.

Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween Halloween

zs-nezvestice-halloween-2012

(9. 11. 2012)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2012-2013

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům i rodičům výchovný poradce pro 2. stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 15.15 – 16.00 hod. po telefonické domluvě).

Uskutečněné akce

Žákům v 9. třídě budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2013 / 2014 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni).

Dále zde pod tímto textem o volbě povolání zveřejňujeme elektronickou příručku ČÍM BUDU 2012. Na rozdíl od minulých let, kdy ji škola a žáci měli k dispozici v listinné podobě, obdrželi jsme od Úřadu práce pouze elektronickou příručku. Poskytuje nejširší možné informace o školách v Plzeňském kraji. U každého oboru jsou navíc uvedeny stručné informace o obsahu vzdělávání , Dnech otevřených dveří apod.

Na nástěnce v 1. patře u učebny chemie jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj.Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována.

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu a o potřebách zaměstnavatelů. Je rozdělen do čtyř oblastí: Volba škol a oborů vzdělání, Absolventi škol a trh práce, Průvodce volbou povolání a Problémy při studiu.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“ - www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče.

Přehled informačních zdrojů:

www.budoucnostprofesi.cz
(provozovatel: Národní vzdělávací fond, o. p. s. – Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání)

www.edu.cz
(provozovatel: Ústav pro informace ve vzdělávání – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

www.gwo.cz
(provozovatel: DHV CR, spol.s. r. o.)

www.infoabsolvent.cz – viz podrobnější informace výše
(provozovatel: Národní ústav odborného vzdělávání – NUOV)

http://www.pepor.pilsedu.cz/
(provozovatel: Středisko služeb školám)

http://portal.mpsv.cz/sz
(provozovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí)

http://www.seznamskol.eu/
(provozovatel: just4web.cz s.r.o.)

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5. třídy)

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy
nejpozději do
15. 3. 2013
Uchazeči o studium na uměleckých školách
s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku
řediteli střední školy nejpozději do
30. 11. 2012

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

  Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky 22. 4. – 30. 4. 2013
Denní forma studia s talentovou zkouškou
v prvním kole
2. 1. – 15. 1. 2013
Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2013
Jiná než denní forma studia 2. 5. – 17. 5. 2013

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

Další podrobnější informace

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Od 1. ledna 2012 platí novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.),která přináší změny v oblasti přijímacího řízení na střední školy.

Posouvá se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení:

konání přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna 2013

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (lhůta počíná běžet všem přijatým uchazečům zároveň - dnem následujícím po zveřejnění seznamu uchazečů způsobem stanoveným v § 183 odst. 2, např. na webových stránkách školy). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisový lístek bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisu v době od 4. do 8. března 2013 v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydá jej vychovatelka 2. odd. školní družiny Mgr. Petra Pánková).

Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se stále odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Způsob doručování rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Ke stažení

Elektronická příručka Čím budu 2012

Seminář Čím chci být pro 8. třídu

V letošním roce se 8. třída vydala na seminář Čím chci být do Třemošné. Seminář probíhal od 14. do 15. února a byl zaměřen nejen na naše vysněné povolání, ale i na naše schopnosti a výběr správné střední školy.
Ve čtvrtek ráno jsme se všichni setkali u školy a autobus nás zavezl do bezbariérového domu EXODUS v Třemošné, kde jsme ty dva dny pobývali. Když jsme asi po tři čtvrtě hodiny cesty dorazili, uvítaly nás naše tři lektorky Martina, Magda a Jana. Podaly nám základní informace a pak zástupcům pokojů vydaly klíče. Poté se šli všichni se ubytovat. Mnohé z nás překvapil luxus tohoto domu a potěšili nás plazmové televize na pokojích. Když jsme se zabydleli, odebrali jsme se všichni do poloprosklené místnosti, kde na nás už čekaly naše lektorky. Ze začátku jsme dostali lehčí úkoly ve skupinách, při kterých jsme mohli lépe poznat lektorky a poté jsme se představovali my. Všechno nám rychle uteklo a už tu byl oběd a pauza. Odpoledne bylo už trochu náročnější. Vysvětlovali jsme si rozdíl mezi schopností a činností, poté jsme si to ještě pomocí hry procvičili a nakonec jsme vytvářeli profil našeho povolání, což nám zabralo zbytek odpoledne. Díky této aktivitě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o našem povolání. Během večerního programu jsme si mohli vybrat, jestli půjdeme na procházku, nebo se budeme dívat na fotbalové utkání v televizi. Po skončení večerního programu nám zbývalo do večerky několik hodin a každý s nimi naložil po svém.
Ráno jsme začínali brzy. Když jsme se probudili a zkulturnili, vyrazili jsme na snídani a po snídani jsme měli ještě chvíli volno. Program jsme začínali v 9 hodin profily povolání, které jsme měli rozpracované z předchozího dne. K tomuto úkolu byla využívána i počítačová učebna a z kuchyně se stala "pracovní agentura". Profily povolání zabraly celé dopoledne a už tu byl oběd. Odpoledne se nám hodilo vše, co jsme se dozvěděli během předchozího úkolu, protože nás čekala prezentace. Šlo o představení sebe a svého povolání a vše bylo natáčeno na kameru, což způsobilo, že mnozí z nás znervózněli. Ve zbytku odpoledne jsme zhlédli videa pořízená při prezentaci a zahráli jsme si hru. Celý program jsme zakončili medovou sprchou, která mnohé jistě potěšila.
Bohužel konec programu přišel velmi brzy a my jsme se museli sbalit a vyklidit pokoje. Rozloučili jsme se s lektorkami a program skončil. Zpátky ke škole nás zavezl opět autobus. Všichni jsme šli domů a těšili se na nastávající víkend. Myslím, že se seminář všem líbil a pro každého byl přínosný.

Seminář Čím chci být pro 8. třídu Seminář Čím chci být pro 8. třídu Seminář Čím chci být pro 8. třídu Seminář Čím chci být pro 8. třídu Seminář Čím chci být pro 8. třídu Seminář Čím chci být pro 8. třídu Seminář Čím chci být pro 8. třídu Seminář Čím chci být pro 8. třídu

(1. 11. 2012, aktualizováno 15. 3. 2012)

Akce školy září 2012 – červen 2013

Září 2012

20., 24. a 26. 9. – program Námořníci pro 6. ročník – (průřezové téma osobnostně sociální výchova), projektové bloky po 3 × 3 hodinách
13. 9. – beseda s Policií ČR, 2., 3. roč., projekt Ajax
26. 9. – fotografování 1. třídy

Říjen 2012

01. 10. – výstava hub v BONU, třídy podle rozpisu
05. 10. – vlastivědná vycházka po okolí v rámci projektu Škola – srdce regionu, 7. A, B
08. 10. – exkurze do místní knihovny, 6. roč.
12. 10. – exkurze do SOU Vejprnická ul. v rámci projektu Podpora tech. dovedností, 9. roč.
13. 10. – výlet na Vlčtejn v rámci turistického kroužku
16. 10. – exkurze do Německa v rámci projektu Škola – srdce regionu, vybraní žáci 7. – 9. roč.
17. 10. – exkurze do plzeňského podzemí, město Plzeň, 5. roč.
18. 10. – muzeum loutek Plzeň, výukový program Příběh na niti, 3. roč.
19. 10. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.
20. 10. – kulturní pásmo pro vítání občánků na OU Nezvěstice, 4. roč.
22. 10. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4. roč.
25. 10. – podzimní florbalový turnaj, 8. 30 hod.
25. 10. – podzimní výlet na Kozel a Lopatu, turistický kroužek
26. 10. – plavání v bazénu v Rokycanech, turistický kroužek

Listopad 2012

01. 11. – Drakiáda, školní družina
01. 11. – exkurze do Plzně – zoo + památky gotiky, 7. A, B
01. 11. – 16. 12. soutěž v počítačové tvorbě listu do kalendáře, 5. – 9. roč.
02. 11. – školní florbalový turnaj, 14 hod.
07. 11. – obvodní kolo ve florbalu, kat. III., 6., 7. roč., 11. ZŠ Plzeň, dívky, chlapci
08. 11. – obvodní kolo ve florbalu, kat. IV., 8., 9. roč., 11. ZŠ Plzeň, dívky, chlapci
12. 11. – školní turnaj v badmintonu, 14 hod.
12. 11. – školní kolo olympiády v českém jazyce, 1., 2. hod. 13., 14. 11. – Večery s pohádkou, přespání ve škole, 2., 5. roč.
13. 11. – beseda s hokejisty Škody Plzeň na SOA Plzeň, odměna pro vítězné družstvo st. žáků z listopadového florbalového turnaje
14. 11. – soutěž ve šplhu I. – IV. kat., 9 hod. – I., II. kat., 11 hod. III., IV. kat., 22. ZŠ Plzeň
14. 11. – Večery s pohádkou
15. 11. – beseda s příslušníkem armády o Afghánistánu, 3., 4. hod., 7. A, B
15. 11. – okresní kolo Orion florbal Cup, 4., 5. roč., 14. ZŠ Plzeň
16. 11. – testy profiorientace k volbě povolání s psycholožkou PPP, 8 – 12 hod., 11 zájemců – žáků 9. roč.
16. 11. – odpolední návštěva plzeňského podzemí a muzea loutek, zájemci, 4., 1. roč.
21. 11. – turnaj ve florbalu, školní družina
21. 11. – okresní finále ve florbalu, dívky IV. kat., 25 ZŠ
22. 11. – okresní finále ve florbalu, dívky III. kat., 25 ZŠ
22. 11. – dějepisný zájezd do Prahy, 7. A, B
23. 11. – koncert – Vývoj rockové hudby, 6. – 9. roč.
26. 11. – Finanční gramotnost z hlediska práva, prezentace studentů SOA Plzeň, 9. roč.
27. 11. – beseda Čas proměn, 6. roč., dívky, 6. hod.
28. 11. – seznámení s beatboxem, 3. – 6. hod. při Hv, 6. – 9.roč.
29. 11. – exkurze do hvězdárny v Rokycanech, 5. roč.
29. 11. – film a beseda s I. Helzlem – Normalizace v rámci projektu Příběhy bezpráví, 3. hod., 8. roč.
29. 11. – beseda s Phdr. I. Plzákovou – téma Náhradní rodinná péče, 6. roč.

Prosinec 2012

03. – 04.12. – dvoudenní seminář Čím chci být, 9. roč., Třemošná
03.12. – výběr soutěžících na pěveckou soutěž Solasido
03.12. – Čertí odpoledne pro 1. stupeň, 15 – 17 hod. (viz plakát, foto a text výše)
03. – 06.12. – Čertí týden ve školní družině
07.12. – exkurze na Úřad práce v Plzni, 9. roč.
07.12. – instruktáž v posilovně, zájemci – chlapci 7. roč., 18 hod.
10.12. – natáčení písniček na Solasido
11.12. – školní kolo biologické olympiády, kat. C, 8., 9. roč., 1., 2. hod.
12.12. – divadlo Alfa, O rytíři Wyndovi a zakleté Markétce, 1. – 5. roč.
12.12. – Pohádkové odpoledne pro předškoláky, 15.30 – 17.30 hod.
12.12. – školní kolo biologické olympiády, kat. D, 6., 7. roč., 1., 2. hod.
13.12. – schůzka rodičů žáků 9. tř. (8. tř.) se zástupci SŠ a SOU, 16 hod.
13.12. – exkurze do Techmanie, Zajímavá atmosféra, 8. roč.
14.12. – vánoční koncert ve školní družině
15.12. – soutěž Plzeňská vločka – aerobik, 9 hod.
17.12. – vánoční turnaj v kin – ballu, 13.45 hod.
17.12. – návštěva vánočních trhů v Plzni, zájemci 7., 8. roč., 15.30 hod.
19.12. – pěvecká soutěž Solasido, sport. hala, 18 hod. (vchod z ulice)
21.12. – sportovní dopoledne 2. st, 1. – 4. hod.

Leden 2013

02. 1. – slavnostní zahájení provozu předškolní třídy MŠ v prostorách školy
03. 1. – divadlo O nepovedeném čertíkovi, divadlo Kolem, 1. - 5. roč.
09. 1. – školní kolo konverzační soutěže v němčině, 1. hod.
11. 1. – školní kolo chemické olympiády – teoretická část, 6. hod.
16. 1. - exkurze do Galerie města Plzně, Šumavské reflexe, 9. roč.
17. 1. – zápis do 1. třídy, 14-17 hod.
18. 1. – školní kolo chemické olympiády – praktická část, 2. hod.
18. 1. – exkurze do závodu Okal Nezvěstice, 9. roč.
21. 1. – škol. kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce, 6., 7. roč., 2. hod.
22. 1. - škol. kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce, 8., 9. roč., 1. hod.
23. 1. – okresní kolo matematické olympiády 5., 9. roč.
29. 1. – okresní kolo dějepisné olympiády

Únor 2013

07. 2. – okresní kolo olympiády v českém jazyce, 9 hod., SVČ Plzeň
07. 2. – beseda se starostou, Naše obec, 6. roč., 8. hod.
07. 2. – soutěžení ve školní družině – hádanky, tajenky, kvízy, 14 hod.
11. 2. – okresní kolo soutěže v konverzaci v německém jazyce, 11 hod., Masaryk. G
11. 2. – školní matematická soutěž v rychlostním počítání, 6. – 9. roč.
13. 2. – seminář Hrou proti AIDS, 9. roč., ÚMO Plzeň 2, od 8.15 – 9.45 hod.
13. 2. - školní kolo Pythagoriády, vybraní žáci 5. – 8. roč., 1. hod., jídelna
13. 2. – okresní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce, 9 hod., Masaryk. G
14. 2. – 15. 2. - dvoudenní seminář Čím chci být, 8. roč., Třemošná (info viz níže)
17. 2. – 22. 2. – lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, 7. roč. (info viz níže)
20. 2. – školní kolo zeměpisné olympiády, 1., 2. hod., vybraní žáci 8., 9. roč.

Březen 2013

04. 3. – okresní kolo chemické olympiády
05. 3. – beseda s lékařkou – Chci být štíhlá, 1., 2. hod., 8. roč.
05. 3. – beseda s lékařkou – Škodlivost kouření, 3., 4. hod., 7. A, B
11. 3. – školní kolo recitační soutěže, 5. hod.
12. 3. – obvodní kolo v basketbalu IV. kat., chlapci 8., 9. roč.
14. 3. – okresní kolo zeměpisné olympiády
15. 3. – exkurze do truhlářské dílny v Nezvěsticích, 5., 6. hod., 7. B
15. 3. – exkurze do místní knihovny, 3. roč., 4. hod.
18. 3. – on line testy Aj, 2. hod. – 6. r. 1. sk.
18. 3. – on line testy Aj, 3. hod. – 6. r. 2. sk.
19. 3. – divadlo Nová dobrodružství veverky Zrzečky, 1. – 5. roč.
19. 3. – on line testy Aj, 1. hod. 8. roč., 1. sk., 2. hod. – 8. roč., 2. sk.
21. 3. – program Partnerské vztahy, sex, 9. roč., 1., 2. hod.
21. 3. – program Prevence šikany, 6. roč., 3., 4., 5. hod.
22. 3. – on line testy Aj, 1. hod. 7. A , 2. hod. 7. B
22. 3. – školní kolo soutěže Matematický klokan, 2. – 5. roč.
23. 3. – okresní kolo recitační soutěže
25. 3. – florbalový turnaj školní družiny, 13.30 hod.
26. 3. – exkurze do truhlářské dílny v Nezvěsticích, 7., 8. hod., 7. A
26. 3. – exkurze do muzea loutek v Plzni, 2. roč.
27. 3. – okresní kolo Preventan Cupu ve vybíjené, smíšená kat. 4., 5. roč.
27. 3. – exkurze do JE Temelín, 9. tř. (doplnění autobusu 8. roč.)
27. 3. – okresní kolo biologické olympiády, kat. C, 8., 9. roč.

Duben 2013

02. 4. – Párty se zdravou pětkou (výuk. program - studené party pohoštění), 1., 2. hod. – 1. část 6. roč., 3., 4. hod. - 2. část 6. roč.
04. 4. – Procházka Plzní – renesance a baroko + návštěva plzeňské ZOO, 8. roč.
04. 4. – exkurze do městské knihovny ve St. Plzenci, 4. roč.
04. 4. – Párty se zdravou pětkou, 1., 2. hod. 7. B, 3., 4. hod. 7.A
10. 4. – okresní kolo biologické olympiády, kat. D, 6., 7. roč.
10. 4. – turnaj v bowlingu, Třemošná, 13 hod.
11. 4. – beseda o Sluneční škole v severní Indii, 7. A, B
12. 4. – fotografování 1. - 5. roč. 8 hod.
12. 4. – okresní kolo ve vybíjené smíšených družstev 4. – 5. roč., Preventan Cup
13. 4. – krajské kolo Eurorebus, Plzeň, FEL, 9 hod.
17. 4. – okresní kolo matematické olympiády, 6. - 8. roč.
19. 4. – Den otevřených dveří v 3. roč., 1. – 3. hod., účast rodičů
19. 4. – exkurze na technickou památku - hamr v Dobřívě, 6. roč. – chlapci
19. 4. – návštěva SOU Blovice, příprava jídel, 6. roč. – dívky
24. 4. – turnaj v bowlingu, Třemošná, 13 hod.
24. 4. – exkurze do muzea v Blovicích, 1., 2. roč.
25. 4. – základní a zdokonalující plavecký výcvik, 2., 3. roč., 1. dvouhodinová lekce (25. 4. – 27. 6.)
26. 4. – okresní kolo v házené ml. žáků, 6., 7. roč.
26. 4. – exkurze do azylového domu ve Wenzigově ul. v Plzni, 9. roč.
26. 4. – beseda o nebezpečí drogové závislosti, 8. roč.
26. 4. – okresní kolo v minikopané 4. – 5. roč. – Mc Donald Cup

Květen 2013

02., 09., 16., 23., 30.5. – základní a zdokonalující plavecký výcvik, 2., 3. roč. 02. 5. – Párty se zdravou pětkou, 1., 2. hod. 8. roč., 3., 4. hod. 9. roč.
02. 5. – atletický čtyřboj, kat. III, 6., 7. roč., chlapci, dívky
03. 5. – Zakončení projektu Škola – srdce regionu v Nebílovech, 7. A, B (skupina přírodov. praktik)
03. 5. – exkurze na farmu v Milínově, 1., 2. roč.
03. 5. – program v Pivovar. muzeu – výukový program Zapomenutá řemesla, 4. roč.
06. 5. – 10. 5. – atletické závody ve školní družině
07. 5. – Soutěž mladých cyklistů , Blovice
07. 5. – atletický čtyřboj, kat. IV, 8., 9. roč., chlapci, dívky
07. 5. – preventivní programy – Dobré vztahy ve třídě, 1., 2. hod.. – 6. roč., 3. – 5. h. – 7. A
10. 5. – Pohádka o Radoušovi, divadlo J. B. Karpíška, 1. – 5. roč., 1. hod.
13. 5. – krajské kolo soutěže v házené – Novinářský kalamář, chlapci 6., 7. roč.
14. 5. – prodej sešitů na příští školní rok, 1. – 8. roč.
15. 5. – 2. generální zkouška testů MŠMT – matematika 5. roč., 1., 2. hod.
15. 5. – atletika, Pohár rozhlasu, kat. III., 6., 7. roč., chlapci, dívky
16. 5. – atletika, Pohár rozhlasu, kat. IV., 8., 9. roč., chlapci, dívky
16. 5. – okresní kolo v malé kopané, Mc Donald Cup, 33. ZŠ, 8 hod.
17. 5. – testy MŠMT – matematika 9. roč., 1., 2. hod.
20. 5. – testy MŠMT – anglický jazyk 9. roč. – 1. skup. – chlapci, 1., 2. hod.
20. 5. – testy MŠMT – anglický jazyk 5. roč., 3., 4. hod.
20. 5. – exkurze do Techmanie – výukový program Posviťme si na to, 7. A , B
20. 5. – mistrovství školy v hodu vlaštovkou – Vládce nebes, 14 hod., sportovní hala
21. 5. – testy MŠMT – anglický jazyk 9. roč. – 2. skup. – dívky, 3., 4. hod.
21. 5. – výukové programy v zoo Plzeň, 1. – 4. roč.
21. 5. – krajské finále Poháru rozhlasu v atletice v Sušici, starší žáci
22. 5. – krajské finále Preventan Cup, vybíjená smíš. kat., 4. – 5. roč., Tachov
23. 5. – exkurze do plzeňského Prazdroje, 9. roč., 12.30 hod.
24. 5. – testy MŠMT – německý jazyk 9. roč. – 1., 2. hod.
27. 5. – testy MŠMT – český jazyk 9. roč., 3., 4. hod.
28. 5. – fotografování tříd
29. 5. – dějepisný zájezd po okrese Plzeň – jih, 6. roč.
29. 5. – testy MŠMT – český jazyk 5. roč., 1., 2. hod.
31. 5. – dětský den

Červen 2013

06., 13., 20., 24. 6. – základní a zdokonalující plavecký výcvik, 2., 3. roč.
06. 6. – školní výlet 7. A, Beroun
06. 6. - cyklistická školní soutěž, 3. roč.
07. 6. – zájezd do Německa, vybraní žáci 8. tř., odjezd 6. 6. v 15 hod.
11. 6. - školní výlet 1. - 5. roč., Zvíkov
13. 6. – školní výlet 7. B, Táborsko, odjezd 12. 6. ve 13,30 hod.
13. 6. – besídka Aj - 3. roč., 17 hod.
13. 6. – turnaj ve florbalu 9. roč. za účasti družstev z regionu
14. 6. – beseda s gynekoložkou, dívky 9. roč., 6. hod.
14. 6. – koncert ve školní družině, 14 hod.
17. 6. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4. roč.
18. 6. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.
18. 6. – školní akademie 1., 2.roč., dramatický kroužek, 16.30 hod.
20. - 22. 6. – školní výlet 9. roč.- Strakonice, Horažďovice

(1. 11. 2012, aktualizováno 18. 6. 2013)

První školní den

Při zahájení školního roku nás 3. září navštívili hosté z Plzeňského kraje – hejtman Milan Chovanec, radní pro oblast zdravotnictví MUDr. Václav Šimánek a starosta obce Lukáš Karkoš. Hosté z kraje s sebou přivezli dárky nejen pro prvňáčky, ale i pro každého žáka školy. V tašce s logem kraje našly děti různé drobnosti včetně pastelek pro mladší a flashdisku pro starší školáky.
Dvacet pět prvňáčků ve třídě, zaplněné rodiči i příbuznými dětí, pak naši hosté osobně navštívili, přivítali je a popřáli hodně úspěchů . Potom spolu s ředitelem školy předali dětem v upomínku na první den ve škole keramickou medaili „Prvňáček“, kterou jsme pro tuto slavnostní příležitost nechali vyrobit.
Po prohlídce některých tříd se představitelé kraje společně s vedením školy přesunuli před budovu školy do přilehlého parku, kde za asistence dětí z 2. třídy zasadili památeční buk.

hejtman Milan Chovanec hejtman Milan Chovanec

(7. 9. 2012)

KROUŽKY 2012/13 – od 1. 10. 2012

  11.40 - 12.25 12.35 - 13.20 13.30 - 14.15 14.15 - 15.00 15.00 - 16.30
Po     kroužek badmintonu
2. st. Matu
kroužek badmintonu
2. st. Matu
keramic. kroužek
1., 2. st. Med
    společenský tanec
1., 2. st. Mráz
   
  keramický kroužek
1., 2. st. Štěd
keramický kroužek
1., 2. st. Štědr
   
Út pohybové hry
2. tř. Hach
  turistický kroužek
3. - 5. tř. Bru
turistický kroužek
3. - 5. tř. Bru
 
  výtvarný kroužek
2., 4., 5. tř. Bra
výtvarný kroužek
2., 4., 5. tř. Bra
   
St   pohybové hry
3. tř. Bru
florbalový kroužek
5. - 6. tř. Mráz
florbalový kroužek
5. - 6. tř. Mráz
 
Angličtina hrou
2. tř. Hajž
pěvecký kroužek
1. st. Hajž
sborový zpěv
2. st. Šou
sborový zpěv
2. st. Šou
 
    ruční práce 14-15 hod
ŠD Pán
   
Čt   zdravotní Tv
1. st. Bru
     
  dramatický kroužek
1. st. Bra
dramatický kroužek
1. st. Bra
   
pohybové hry
ŠD - 1. tř. Mat
pohybové hry
4. tř. Hach
     
  výtvarný kroužek
1., 3. tř. Hru
výtvarný kroužek
3. tř. Hru
   
  dopravní kroužek
1., 2. st. Bru
dopravní kroužek
1., 2. st. Bru florbalový kroužek
7. - 9. tř. Kr
florbalový kroužek
7. - 9. tř. Kr
 
         

Vysvětlivky:
Matu – Šárka Matuchová
Mat – Ivana Matuchová
Med – Medová
Bra – Brabcová
Hach – Hachová
Štědr – Štědronská
Bru – Brudnová
Hajž – Hajžmanová
Šou – Šourová
Pán – Pánková
Hru – Hrubá
Kr – Krňoul
Mráz – Mráz

Pro velký počet zájemců a po zjištění většinového zájmu bude kroužek keramický pod vedením p. Štědronské probíhat 1x za 14 dní. Zahajují 1. října žáci 1. třídy (sudé týdny), 8. října ostatní přihlášení (liché týdny).
Hrazené budou následující kroužky vedené externisty:
Keramický p. Štědronské – 650,- Kč (1 × za 14 dní)
Keramický p. Medové – 1 300,- Kč
Florbalový p. Krňoula – 450,- Kč
Florbalový p. Mráze – 750,- Kč
Společenský tanec p. Mráze 450,- Kč
Všechny kroužky by měly být u ekonomky školy uhrazeny do 5. října.

Přihlášky na zájmové kroužky odevzdají děti do 14. září 2012 u vedoucích kroužků nebo v případě kroužků keramického, florbalového, sborového zpěvu, společenského tance a badmintonového do schránky u jídelny (na tyto kroužky jsou na nástěnce připraveny přihlášky). Tyto kroužky s výjimkou badmintonového jsou spojené s úhradou za činnost kroužku. Cena je zatím uvedena jako orientační, bude upřesněna po zjištění počtu zájemců.

(7. 9. 2012 aktualizováno 11. 12. 2012)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

(7. 9. 2012)

Lyžařský výcvikový kurz

Pro žáky 7. třídy proběhne kurz v Krkonoších v blízkosti Velké Úpy a Pece pod Sněžkou.
Účastníci budou ubytováni v penzionu Artur.
Vedoucí zájezdu bude p. uč. Růžena Matasová, lyžařští instruktoři p. uč. Dušan Krňoul a Nikola Szakosová.
Termín: 17. - 22. února 2013

Bližší informace:

Místo: Krkonoše, penzion Artur u Chmelařů, Vavřincův důl, Velká Úpa - Pec pod Sněžkou, 544 22, tel. 739 062 871 (p. Povýšilová), 603 570 538
Sraz: 17. února 2013, Nezvěstice, hasičská zbrojnice, sraz 7.20 hod., odjezd 7.30 hod.
Návrat: 22. února, Nezvěstice, hasičská zbrojnice, cca 17 hod.
Doprava: autobusem tam i zpět. Pro informaci - loňská cena za ubytování, plnou penzi a dopravu pro 23 žáků byla 2.450 Kč po odečtení příspěvku SRPDŠ (cca 250 Kč).
Doporučený seznam věcí: lyže a hole sjezdové, vosky a potřeby na mazání lyží, větrovku, dvoje rukavice, šálu (šátek), šponovky, lyžařské boty, čepice na uši, sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do chaty, oblečení na spaní (pyžamo), přezůvky do chaty, plavky, toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj, mýdlo, léky pravidelně užívané - napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v autobuse, náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle.
Vzhledem k možným mrazům musí mít každé dítě s sebou ochranný krém na obličej a vhodná by byla i lyžařská kukla.
Různé: šicí potřeby, psací potřeby, hudební nástroj, elastické obinadlo, motouz, řemínek, kapesné na vleky apod., zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží.
Do pátku 15. února odevzdají žáci prohlášení rodičů na tiskopisu, který dostanou - zdravotní stav, seřízení lyží, kontakty.
Bližší informace podá p.uč. Matasová na třídních aktivech 8. listopadu.

(7. 9. 2012, aktualizováno 8. 2. 2013)

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídách. Výuka proběhne v bazénu na Slovanech v Plzni a v 10 dvouhodinových lekcích ho od 25. dubna do 27. června 2013 uskuteční plavecká škola Rosnička. Výuka bude probíhat ve dvou vyhrazených drahách velkého bazénu vždy ve čtvrtek od 10.30 do 12.00 hod. Rodiče budou hradit dopravu (cca 600 Kč), škola hradí výuku a  nájem bazénu.

(7. 9. 2012)

Informace pro strávníky školní jídelny

Vzhledem k tomu, že škola má dlouhodobé problémy s neustálým upomínáním dlužníků za stravné, kteří platí složenkou, bude se od září 2012 platba za stravné v ZŠ Nezvěstice provádět pouze inkasem z účtu. Tento způsob používají všechny jídelny z provozních důvodů (strávníci neplatí v daném termínu, vedoucí musí neustále upomínat dlužníky), kvůli zjednodušení převodu peněz a zejména z bezpečnostních důvodů (riziko přepadení při odnášení tržby na poštu, vyloupení trezoru v kanceláři vedoucí šk.stravování, děti nemusí u sebe nosit větší hotovost, kterou mohou ztratit atd.).

Ke zřízení inkasa na stravné je zapotřebí následující:
zákonný zástupce strávníka si zřídí inkaso ve své bance nebo přes internetové bankovnictví:

pro Českou spořitelnu: číslo sběrného účtu pro ZŠ Nezvěstice je 0100221011

pro všechny ostatní banky kromě České spořitelny:
souhlas k inkasu na stravné na číslo účtu: 181521664/0300

Vedoucí školního stravování p. Pavle Matušové nahlaste nejpozději do 30. září číslo svého účtu (tel. 377 891 201), ze kterého platba bude probíhat. Stravné se sráží doplatkem 20. dne v měsíci (za září proběhne platba prvně v říjnu a srazí se pouze částka, kterou strávník skutečně projedl, tudíž nejsou žádné přeplatky nebo nedoplatky).

Pokud platba neproběhne (např. kvůli nedostatku finančních prostředků na účtu), banka se zpětně k platbě nevrací a pouze nahlásí vedoucí seznam neprovedených plateb. Vedoucí pak strávníky upozorní na nedoplatek, který musí strávník uhradit.

Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si během září inkaso v bance zařídili, aby od měsíce října 2012 platby za stravné probíhaly bez problémů převodem z účtu. Děkujeme.

(7. 9. 2012)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.

(7. 9. 2012)

Informace k zahájení školního roku 2012/13

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. září 2012 ve třídách (od 7.55 hod. zhruba jednu vyučovací hodinu).

Žáci 1. ročníku – počkají venku, p. uč. třídní a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy.

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Chválenice dostanou učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu – přineste si tašku.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.30 hod. od hasičské zbrojnice.
Trasa: Žákava, Milínov, Želčany, Chouzovy, Chválenice, Nezbavětice, Šťáhlavice.

Potvrzení žákovských jízdenek o prázdninách v kanceláři ekonomky, od 3. září vždy o hlavní přestávce.

Přihlášky na obědy přijímá vedoucí jídelny od středy 29. 8. do pátku 31. 8. vždy od 8.00 do 14.30 hod. (možné i telefonicky na čísle 377 891 201).

Vzhledem k nízkému počtu přihlášených na oběd 3. září se bude vařit až od 4. září.

Umístění tříd, třídnictví - 2012/13
Třída 2012/13 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Předběžný počet dětí
1. 4. J. Hrubá 25
2. 1. B. Hachová 19
3. 5. K. Brudnová 21
4. 3. S. Hajžmanová 24
5. 2. A. Brabcová 23
      112
       
6. 6. B J. Doláková 30
7. A 6. A J. Honzová 19
7. B 9. P. Vejchodová 20
8. 7. J. Skalák 27
9. 8. V. Šiplová 24
      120
       
Celkem     232
Odborné nekmen. třídy:
uč. F, Ch, jazyk. učebna, počítač. učebna, výtvar. v., interakt. učebna – celkem 5

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)
přízemí: školní družina I., II., kancelář vedoucí jídelny, kancelář ekonomky
1. patro: 2., 3., 5. roč., jazyková učebna, učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova)
přízemí: 1., 4., 6., 7. A, 8.
1. patro: 7. B., 9., počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, uč. výtvar. vých. (ŠD III.), interakt. učebna

Přejeme všem úspěšný školní rok 2012/2013

(28. 8. 2012)

Novinky ze školy – školní rok 2011/2012

Výsledky testování 5. a 9. ročníku

Ve dnech 21. května až 8. června 2012 jsme se zúčastnili první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků, kterou organizovala Česká školní inspekce. Do testování se zapojilo 3 658 škol, což je 99,8 % všech škol, pro které byla generální zkouška určena a 161 659 žáků těchto škol (tj. 96,4 % ze všech registrovaných) vypracovalo celkem 458 953 testů. Testování proběhlo z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, přičemž všechny testy měly svou první základní část a poté pokračování základní úrovně nebo těžší úroveň pro ty, kteří nadprůměrně zvládli část první. Přes určité technické komplikace v první den vše probíhalo bez problémů a žáci mohli nejpozději následující den zjistit své výsledky.
Celkově jsme si vedli velmi dobře, protože ve srovnání s ostatními školami jsme byli v pěti ze šesti testování lepší než republikový výsledek.

Výsledky:

test náš 5. ročník výsledek ČR rozdíl
  základ těžší základ těžší základ těžší
Český jazyk 71% 73% 63% 70% +8% +3%
Matematika 71% 69% 60% 61% +11% +8%
Anglický jazyk 71% 45% 60% 43% +11% +2%

test náš 9. ročník výsledek ČR rozdíl
  základ těžší základ těžší základ těžší
Český jazyk 74% 73% 71% 72% +3% +1%
Matematika 75% 60% 56% 55% +19% +5%
Anglický jazyk 56% 48% 59% 57% -3% -9%

Počty žáků, kteří prošli testováním:

test náš 5. ročník ČR
  základ těžší základ těžší
Český jazyk 21 19 80 211 61 209
Matematika 20 12 80 299 36 346
Anglický jazyk 21 18 78 916 56 799

test náš 9. ročník ČR
  základ těžší základ těžší
Český jazyk 22 20 74 738 63 213
Matematika 22 15 75 120 41 192
Anglický jazyk 22 17 70 310 51 586

(20. 7. 2012)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019