Novinky ze školy – školní rok 2014/2015

Noc na Karlštejně v amfiteátru ZOO Plzeň

23. června 2015 dostala naše škola jedinečnou příležitost zahrát si ještě jednou- potřetí a naposledy- muzikál Noc na Karlštejně. Po premiéře v nezvěstické sportovní hale a vystoupení na nádvoří zámku ve Spáleném Poříčí na nás tentokrát čekal o něco větší závazek – otevřít naším představením zrekonstruovaný lochotínský amfiteátr ZOO Plzeň pro dětské programy.
Do nacvičování, příprav i samotného představení jsme všichni šli s plným nasazením. Překonali jsme trému z velké scény i poměrně zaplněného hlediště, zdolali i nástrahy počasí a nakonec si mohli užít odměnu v podobě potlesku a volné vstupenky do ZOO. Naše podoba slavného muzikálu se tak dočkala úspěšné a důstojné derniéry.

Noc na Karlštejně v amfiteátru ZOO Plzeň Noc na Karlštejně v amfiteátru ZOO Plzeň Noc na Karlštejně v amfiteátru ZOO Plzeň Noc na Karlštejně v amfiteátru ZOO Plzeň Noc na Karlštejně v amfiteátru ZOO Plzeň Noc na Karlštejně v amfiteátru ZOO Plzeň Noc na Karlštejně v amfiteátru ZOO Plzeň Noc na Karlštejně v amfiteátru ZOO Plzeň

(01.07.2015)

Rozlučková besídka 5. třídy

18. června se uskutečnila besídka žáků 5. třídy, kterou připravili pro své rodiče na závěr výuky na 1. stupni. V tomto představení provedli diváky zábavným způsobem jednotlivými vyučovacími předměty. Ti tak mohli zhlédnout a vyslechnout například zpívané příběhy o vyjmenovaných slovech či pádech, matematickou muzikálovou pohádku, country tanec nebo zdramatizovanou pověst. Na závěr děti představily také své pohybové aktivity, kterým se věnují ve volném čase. Promítání fotografií ze školních i mimoškolních akcí, besídek, divadelních představení a výstavka výtvarných a rukodělných prací nenechaly jistě nikoho na pochybách o jejich šikovnosti a talentech.
Besídka se opravdu vydařila a všichni odcházeli domů s pěknými dojmy. Velké poděkování a potlesk sklidila třídní učitelka Květa Brudnová nejen za přípravu besídky, ale i za výborné vedení dětí na 1. stupni a množství školních i mimoškolních aktivit, které se svými žáky uskutečnila.

Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy Rozlučková besídka 5. třídy

Den otevřených dveří

V sobotu 13. června 2015 se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Naši budoucí žáci 1. třídy a noví žáci, kteří v září přijdou do 6. ročníku z málotřídních škol ze Šťáhlav a z Chválenic tak mohli spolu se všemi ostatními už dopředu poznat prostory školy a své budoucí učitele nebo spolužáky. Třídy i chodby se zaplnily ukázkami žákovských prací, v suterénu byly nainstalovány práce keramického kroužku a v jednotlivých učebnách si návštěvníci mohli otestovat své znalosti z některých učebních předmětů. Samozřejmě hravou formou, od fyziky, přes přírodopis, až po jazyky, ve sportovní hale pak zdolávali překážkovou dráhu. Už tradičně se největšího zájmu příchozích těšily děti, které si připravily řadu pěkných vystoupení. Velký potlesk sklidili žáci prvního stupně za své divadelní představení, divákům se líbilo i vystoupení tanečního kroužku a pěvecké a recitační výkony. Řada návštěvníků rovněž ocenila rozšiřující se vybavení školy moderními interaktivními tabulemi a připravované plány půdní vestavby, která by měla ještě více zkvalitnit prostory pro vzdělávání.

Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří Den otevřených dveří

Mgr. Jan Skalák

(18.06.2015)

Deváťáci navštívili plzeňský pivovar

Žáci 9. ročníku se ve čtvrtek 28. května zúčastnili exkurze v plzeňském pivovaru. Odjížděli jsme vlakem v dopoledních hodinách a těšili se na nové poznatky, o kterých jsme již slyšeli v hodinách chemie :–) Po příchodu do pivovaru se nás ujala paní průvodkyně a celou naši skupinku přivítala. Prohlídku jsme zahájili v návštěvnickém centru, kde jsme se hned na začátek seznámili se všemi dosavadními oceněními, které plzeňské pivo získalo během své dlouholeté historie. Poté nás odvezli pivovarským autobusem na prohlídku nové stáčírny. Během exkurze jsme se postupně seznámili s celou technologií výroby piva od kvašení až po stáčení.
Navštívili jsme i jednotlivé prostory, ve kterých se pivo zpracovává a přichází k životu – např. varny, kde se pivo vaří. Prošli jsme historickým sklepením, které je dlouhé několik kilometrů. Zde nám bylo ukázáno, jak se pivo skladuje. Zhlédli jsme i několik krátkých instruktážních záběrů, ve kterých nám byl přiblížen celý výrobní proces. Mohli jsme také ochutnat slad ze speciálního ječmene a žatecký chmel v expozici surovin, kde se připravují veškeré přísady pro výrobu piva. Po prohlídce zpřístupněného areálu jsme udělali poslední zastávku v suvenýrech. Exkurze trvala necelé 2 hodiny, všem se moc líbila a všichni byli rádi, že mohli zhlédnout výrobu plzeňského piva, které je vyhlášené po celém světě.

Deváťáci navštívili plzeňský pivovar Deváťáci navštívili plzeňský pivovar Deváťáci navštívili plzeňský pivovar Deváťáci navštívili plzeňský pivovar Deváťáci navštívili plzeňský pivovar Deváťáci navštívili plzeňský pivovar

Mgr. Petra Řežábková

(18.06.2015)

Dětský den

1. červen se odvíjel na 1. i 2. stupni ve znamení soutěžení a her – vždyť byl Mezinárodní den dětí.
Pro děti z 1. stupně připravily úkoly paní vychovatelky ze školní družiny. Každá třída si vymyslela svůj bojový název, který ji celým dnem provázel. Vyráželo se ráno od školy, kde byl také hned první úkol – hod na koš a srážení kuželek. Od školy vycházely jednotlivé třídy s 10 – minutovými rozestupy a na trase je čekala spousta stanovišť s úkoly. Na těchto stanovištích děti například přeskakovaly švihadlo a probíhaly pod ním, stavěly ohniště, házely míčem na terč, přenášely pingpongové míčky na pálkách a závodily v pytlích. Na poslední zastávce je čekal úkol nejtěžší, a to nakreslit plánek Nezvěstic. Na tomto místě byl také pro každou třídu ukrytý poklad, který si děti samy našly. V trávě je čekala krabice plná sladkostí. Po objevení pokladu se třídy vrátily zpět ke škole, kde na závěr výpravy ztvárnily křídami svůj bojový název.

Záštitu nad soutěžením starších dětí převzali naši nejstarší žáci v 9. ročnících s malou dopomocí pedagogického sboru.
Děti byly rozděleny do 10 skupin, z nichž každá absolvovala sportovně – poznávací několikakilometrový pochod v okolí Nezvěstic. V průběhu pochodu na žáky čekalo celkem 12 zastávek, kde plnili všelijaké úkoly a podle úspěšnosti získali odpovídající počet bodů. Nakonec se všechny děti sešly na sportovním stadionu, kde si mohli vyzkoušet další netradiční soutěže (např. velkému zájmu se těšila soutěž v chytání syrového vajíčka). Celý dětský den skončil součtem získaných bodů, slavnostním vyhlášením a předáním cen nejlepším družstvům. Na třetím místě skončila současně družstva dvě – Rebelové a Mauři (7. tř.). Druhé místo obsadila skupina Avengers (6. B) a celou soutěž vyhrál tým Růžová desítka (6. A).
Díky vydařenému počasí se tato akce jistě všem dětem líbila. Poděkování a pochvalu si zaslouží žáci 9. ročníku, kteří celou akci samostatně naplánovali a bez větších problému zorganizovali.

Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den

(18.06.2015)

Ředitelské volno

V pondělí a v úterý 29. a 30. června 2015 mají žáci ředitelské volno.
Školní družina bude v provozu od 6.30 do 16.00 hodin, pokud se přihlásí alespoň 8 dětí.

(26.05.2015)

Den otevřených dveří 13.6.2015

Den otevřených dveří 13.6.2015

(26.05.2015)

Noc umělců

Ze čtvrtka 7. května na pátek 8. května se v rámci zájmových kroužků keramické a výtvarné dílny uskutečnila na naší škole zážitkově tvořivá akce nazvaná „Noc umělců“.
Zatímco se většina školáků nemohla dočkat druhého prodlouženého květnového víkendu a úderem poslední hodiny prchala domů za vytouženým odpočinkem, skupina 42 nadšenců od první do osmé třídy se těšila na netradiční výtvarnou akci s přespáním ve škole.
Na děti po celou dobu čekal nabitý program jak v přírodě, tak i v nočním prostředí školy s využitím netradičních materiálů a volným zapojením fantazie. Mohly si vyzkoušet například velkoplošnou malbu na igelit v lese či noční kreslení na pauzovací papír nebo vlastnoruční otisk sebe samého do „čisté krajiny“ nedotčené člověkem. Všechny uvedené aktivity byly syntézou výtvarné, dramatické a hudební výchovy a zastřešoval je společný název „Krajina ve mně“. V průběhu tvoření děti využívaly prostor pro reflexi, uvědomění si pocitů z tvorby a vnímání sebe samých i ostatních členů skupiny a vzájemně se obohacovaly o nové postřehy, pocity a zkušenosti.
Celá akce byla zakončena u školy výstavou všech prací, které děti v průběhu vytvořily a samy nainstalovaly. Počasí nám přálo, čas utekl velmi rychle a „Noc umělců“ se všem moc líbila. Veliké poděkování za organizaci akce zaslouží vedoucí kroužků – paní učitelka Petra Pánková a Lucie Medová. Tak třeba za rok zase na viděnou!

Noc umělců Noc umělců Noc umělců Noc umělců Noc umělců Noc umělců Noc umělců Noc umělců Noc umělců Noc umělců Noc umělců Noc umělců

(26.05.2015)

Cesta za pokladem

V pátek 15. května 2015 se uskutečnila ve školní družině celoodpolední vycházka do přírody – Stopovačka. Druhé oddělení ŠD starších dětí vycházelo jako první, protože připravovalo a značilo trasu a psaníčka s úkoly pro mladší oddělení prvňáčků. Děti šly po vyznačené trase a všechny zadané úkoly splnily na jedničku. Poslední psaníčko jim sice dalo trochu zabrat. Úkolem bylo najít první skupinu, ale nakonec vše dobře dopadlo, když první dívka objevila tajnou skrýš se schovanými dětmi, které tam nehnutě a mlčky seděly.
Úplným závěrem bylo hledání pokladu s čokoládovými penízky a bonbóny, o který se pak děti rozdělily. Na sladké odměně si všichni pochutnali. Celou vycházku nás provázelo teplé a slunečné počasí, děti byly spokojené a odnesly si domů krásné zážitky. Akci jsme zdokumentovali společným fotem a už se všichni těší na příští školní rok, kdy si třídy úkoly a celou situaci vymění.

Ivana Matuchová, Ilona Huňáčková, vychovatelky školní družiny

Cesta za pokladem Cesta za pokladem Cesta za pokladem Cesta za pokladem

(26.05.2015)

Beseda o nebezpečí drogové závislosti

Dne 11. května se uskutečnila pro žáky osmé třídy beseda věnovaná nebezpečí, které na děti číhá v podobě drog. Do školy jsme si již poněkolikáté pozvali bývalého ředitele Stanice mladých přírodovědců v Horažďovicích, který se s následky drogové závislosti setkal a je skutečným odborníkem v této problematice. Díky jeho bohatým zkušenostem beseda žáky velice zaujala a celé dopoledne věnovali pozornost jeho přednášce. V průběhu mohli žáci pokládat otázky, na které je zajímala odpověď.
Během pětihodinové besedy jsme si povídali obecně o drogách, hlavně o nebezpečích, která jsou s jejich užíváním spojená. V průběhu přednášky jsme zhlédli zajímavá videa, seznámili jsme se blíže s názvy některých drog, dokonce nám přednášející přinesl i ukázky nelegálních drog či rostliny, ze kterých se získávají. Na videích jsme mohli vidět každodenní život „feťáka“. Zjistili jsme, že být drogově závislý neznamená pouhé každodenní braní drog, ale i narušení běžného života a pomalé, ale jisté odloučení od společnosti, rodiny a přátel.
Žáci také viděli, co s člověkem drogy, ať už lehké a legální nebo tvrdé a nelegální udělají, jak změní vzhled lidí, jak utrpí jejich sebevědomí, myšlení.
Osmáci hodnotili besedu jako velmi přínosnou, sami se totiž dozvěděli nejen základní rozdělení drog a jejich následky, ale i spoustu zajímavostí z praxe lektora. Ten vedl přednášku velice poutavým způsobem, o drogách mluvil otevřeně a bez obalu. Žáci ho na úplný závěr odměnili bouřlivým potleskem.
Myslím, že beseda byla pro žáky 2. stupně velice poučná a vedla je zejména k zamyšlení, jak by se oni sami měli k problematice užívání drog postavit. Všem ukázala směr, kterým nejít, a cestu, která vede k životu bez drog.

Mgr. Petra Řežábková, metodik prevence soc. – patologických jevů

(26.05.2015)

Deváťáci besedovali o partnerských vztazích a sexu

V pondělí 18. května zavítal na naši školu oblastní metodik prevence Mgr. Milan Žižka, který připravil pro žáky 9. ročníku interaktivní blok na téma Partnerské vztahy a sex. Otázky týkající se partnerství a intimního života jsou velice podstatné a určující pro další život.
Cílem besedy byla orientování se ve vztazích a posilování hodnot do budoucnosti v osobním životě žáků. Hovořilo se o soužití generací, vztahu dvou lidí, nastínil se i rodinný život, jehož budou žáci později také součástí. Beseda trvala 90 minut a probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Během dvou vyučovacích hodin si žáci vyměňovali názory a sdíleli své zkušenosti a poznatky z oblasti intimity, partnerství a mezilidských vztahů.
Lektor měl k žákům velice přátelský přístup a jeho vstřícnost a pohoda se nesla celým sezením. Vždy byl ochoten deváťákům zodpovědět jakoukoli otázku, kterou kluci a holky položili. Z pondělního sezení si všichni odnášeli pozitivní zážitky, mnozí i poučení a všichni snad i naději pro hezkou budoucnost v jejich osobním životě.
Touto cestou bych ještě jednou ráda poděkovala panu Žižkovi, který nám připravil velice zajímavý preventivní blok a v dalším roce ho zcela jistě znovu uskutečníme.
Mgr. Petra Řežábková, metodik prevence soc. – patologických jevů

Postřehy 9. A

Beseda, která probíhala v pondělí, nám přišla dobrá. Byla pojata zábavnou formou. Mohli jsme slyšet názory ostatních a jejich připomínky. Diskuze proběhla za přítomnosti učitelů, což bylo také zajímavé. Pro další ročníky bychom ji určitě doporučili. Myslím, že se všem líbila a nikdo k ní neměl výhrady.

Postřehy 9. B

Sezení s p. Žižkou i za přítomnosti vyučujících probíhalo v příjemné atmosféře, bavilo nás to. Vše proběhlo v pohodě.? Skoro všichni se zapojili do aktivit, které byly připraveny.

(26.05.2015)

Výprava s matematikou do Chanovic

Na rozhlednu cesta, jako žádná ze sta, vroubená je stromama…. zpívali si sedmáci jedno květnové úterý při matematicko – vlastivědné vycházce. Proč matematická, když zatím počítali pouze v lavicích, pochopili záhy, když se před nimi znenadání uprostřed listnatého lesa na vrchu Chlumu vynořila rozhledna. Složená ze tří geometrických útvarů přímo vyzývala k matematickým výpočtům. Děti ale nejprve vystoupaly po 136 schodech na vrchol rozhledny, aby se pokochaly úžasným rozhledem přes celou Šumavu. Ti bystrozrací mohly zahlédnout i zříceninu hradu Rábí. Poté, podle zadaných rozměrů, vytvářeli nákres a snažili se vypočítat, kolik bylo potřeba betonu a dřeva na výstavbu. Nakonec byla vyhlášena soutěž o nejpovedenější kresbu rozhledny. Společně s paní průvodkyní, která nám rozhlednu odemykala, jsme se vydali až do obce Chanovice – pěkné, upravené, klidné vesničky. Prohlédli jsme si areál zámku, ve kterém je dnes základní škola. Pár místností školy je věnováno historii zámku i okolí. Po osvěžení zmrzlinou, nanukem či nealkoholickým chlazeným nápojem jsme prošli anglický park, kde na sedmáky čekaly další úkoly: poznávání rostlin, hledání geometrických tvarů na okolních budovách. Pak jsme se vydali autobusem a následně vlakem zpátky domů. Pěkné počasí, nové zážitky, trochu bolavé nohy – sláva nazdar matematicko – vlastivědnému výletu, výletu, výletu, ……
Mgr. Olga Bábíčková, třídní učitelka 7. A

Výprava s matematikou do Chanovic Výprava s matematikou do Chanovic Výprava s matematikou do Chanovic

(26.05.2015)

Jak se dělá beatbox

Ve středu 22. dubna bylo po celý den slyšet z hudebny podivné zvuky, ruchy a rytmy. Co se za zavřenými dveřmi dělo?
V hodinách hudební výchovy jsme se učili, jak se dělá opravdový beatbox a to přímo od profesionála Jana Melichara z Prahy. Beseda probíhala s každou třídou zvlášť, takže si základy beatboxu mohl vyzkoušet na mikrofon opravdu každý. A výsledek byl opravdu překvapivý. On je vlastně beatbox složený z písmenek abecedy. Nyní už všichni umíme základní rytmus P – C – K – C nebo P – C – C – C – K – C – C – C. Na konci každé hodiny jsme si společně všichni zazpívali písničky, které jsme trénovali speciálně pro tuto chvíli s beatboxovým doprovodem.
Pokud tedy někdy potkáte někoho, kdo opakuje stejná písmenka stále dokola – neučí se abecedu – učí se „Jak se dělá beatbox“.

Jak se dělá beatbox Jak se dělá beatbox Jak se dělá beatbox Jak se dělá beatbox

(22.05.2015)

Kdo si hraje, nezlobí

6. května navštívili žáci 3. a 4. třídy zámek Hradiště v Blovicích.
Po úspěšné výstavě letadel v minulém roce letos výstava tematicky navazuje autíčky. Pan Mašek z Nepomuku zapůjčil pro výstavu svou soukromou sbírku autíček, převážně české výroby, se kterými si hráli v 80. a 90. letech tatínkové dnešních dětí.
Děti byly překvapené, že jsou modely zmenšeniny skutečných aut v přesném měřítku a detaily v provedení.
Druhá výstava, kterou si děti prohlédly, je věnována 70. výročí osvobození naší republiky. Tato výstava děti zaujala ještě více než autíčka. Přijely sice se základními znalostmi, ale to co viděly na vlastní oči, je ohromilo. Dokumenty ze života v koncentračních a pracovních táborech, ale i z běžného života civilního obyvatelstva v té době v nich vzbudily silné emoce. Překvapeně si prohlížely i fotografie z osvobozování jejich rodných obcí americkou a sovětskou armádou.
Všichni jsme rádi, že už je to historie a my žijeme v jiné době.

Kdo si hraje, nezlobí Kdo si hraje, nezlobí Kdo si hraje, nezlobí Kdo si hraje, nezlobí

(22.05.2015)

Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození

Významné výročí – 70 let od konce druhé světové války a s tím spojené osvobození Československa – si připomněli i žáci páté a obou šestých tříd Základní školy v Nezvěsticích. Události a atmosféru květnových dnů roku 1945 na Nezvěsticku jim poutavým vypravováním přiblížila místní paní kronikářka Marie Lindauerová. Svá slova doplnila dobovými fotografiemi, které mladým posluchačům umožnili ještě lépe pochopit všechny souvislosti. Někteří dokonce na černobílých snímcích poznali své prarodiče. I v ostatních třídách využili třídní učitelé nebo učitelé dějepisu velmi cenných dobových fotografií a besedovali s dětmi o květnových dnech před 70 roky. Žáci 5. třídy jako nejstarší na 1. stupni pak tradičně položili květiny k pomníku obětem války v parku u školy.

Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození Beseda s kronikářkou obce k 70. výročí osvobození

(22.05.2015)

Přerušení dodávky elektřiny 28. května 2015 - obědy nebudou

V důsledku přerušení dodávky elektřiny ve čtvrtek 28. května (7.30 – 15.30 hod.) nebude školní jídelna vařit !

(22.05.2015)

Interaktivní projekt primární prevence Hrou proti AIDS

Dne 22. dubna se žáci 9. ročníku zúčastnili projektu v rámci prevence sociálně patologických jevů s názvem Hrou proti AIDS v kulturním centru v Šeříkové ulici v Plzni.
Na úvod nás přivítaly organizátorky projektu – pracovnice KHS Plzeňského kraje – a nastínily, co žáky čeká.
Žáci byli rozděleni do skupin (celkový počet žáků naší školy byl 30), přičemž každé skupině byla přidělena lektorka. Na 5 stanovištích museli žáci aktivně pracovat – plnit různé úkoly, odpovídat na otázky týkající se sexuálního chování. Každé stanoviště demonstrovalo hru s určitou problematikou související s onemocněním AIDS.
Děvčata i chlapci tak byli nuceni zapojit se aktivně do her, jako byla např. pantomima, diskuze, popis obrázku nebo řešení různých situací, se kterými se v životě mohou setkat. Těmito zajímavými metodami se mohli dozvědět o viru HIV a onemocnění AIDS, jeho přenosu, šíření, rizikových faktorech a ochraně před tímto velmi vážným onemocněním.
Celá preventivní akce probíhala formou soutěže, na závěr byla odměněna skupina, která za své znalosti získala nejvíce bodů. Tento projekt žáky zaujal, po celou dobu poslouchali, ptali se a aktivně se zapojovali do všech aktivit, které jim lektorky připravily.
Pro naše deváťáky, kteří se projektu každoročně zúčastňují, jde o vhodné doplnění a zopakování učiva předmětu výchova ke zdraví, ve kterém se všem těmto tématům v letošním školním roce věnovali.

Mgr. Petra Řežábková

(04.05.2015)

Projekt Hrou proti AIDS očima deváťáků

Dne 22. dubna jsme se jako třída 9. A a 9. B společně s p. uč. Řežábkovou a p. uč. Feifrlíkovou zúčastnili akce Hrou proti AIDS. Jakmile jsme přišli, rozdělili jsme se do tří skupin po deseti lidech. Skoro celé dopoledne jsme hráli hry, které byly velmi dobře promyšlené. Na prvním stanovišti nás čekala pantomima. Hra spočívala v tom, že jsme si každý sám nebo ve dvojicích vylosovali lístek, na kterém byla napsána činnost, která nás čeká. Měli jsme předvést například francouzské líbání, hádku, zlomené srdce apod. Další stanoviště bylo o libovolném člověku a měli jsme o něm vymyslet příběh, například o dívce, která se nakazila virem HIV. Pointa spočívala v tom, abychom věděli, jak podobné situace řešit, co dělat a komu se svěřit. Jako třetí stanoviště nás čekala tabule, která byla polepená obrázky a my všichni měli rozhodnout, při čem je více pravděpodobné, že se nakazíme.
Dozvěděli jsme se velice mnoho nových věcí, které nám budou užitečné. Čtvrté stanoviště nám mělo říct, které produkty nám pomohou proti nechtěnému těhotenství. Seznámili nás s velkou škálou prezervativů. Poslední stanoviště bylo o házení kostkou, na které byly obrázky, podle kterých jsme si tahali dotazy, které jsme následovně zodpovídali. Na všech stanovištích jsme získávali body, podle kterých se rozhodlo, kdo vyhrál. Celé dopoledne bylo skvělé jak vystupováním lektorů, kteří byli velice milí a chápaví, tak i tím, že byli mladí a nám věkově blízcí. Také všem velice vyhovovala atmosféra, mohli jsme mluvit otevřeně, bez jakýchkoliv zábran a dozvěděli se spoustu užitečných informací.

Vendula Kosnarová, Bára Jermářová, 9. A

(04.05.2015)

Návštěva školní družiny na místní farmě

V pátek 24. dubna strávily děti školní družiny velmi příjemné odpoledne vycházkou a prohlídkou místní farmy nedaleko naší školy. Cestou tam měly děti za úkol pozorovat, která zvířata uvidí kolem. Největší obdiv a radost sklízel veliký bernardýn „Fík“, kterého si mohly prohlédnout úplně zblízka. V dálce na louce viděly pasoucí se koně a některé děti znaly i jejich jména a představily je všem.
U Pazderů na farmě obdivovaly kozy, ovce a malá jehňátka, která si mohly vyfotit a dokonce i pohladit. Po dvorku pobíhal černý kocour Mikeš a na trávě u jezírka se pásly kachny a slepice.
V králíkárně nechyběli králíci a morčata, které nám představila spolužačka dětí Natálka. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života zvířat, jejich potravě i péče o ně. Pobyt v blízkosti zvířátek a krásná procházka do Olešné byla pěkným zážitkem pro všechny.

Návštěva školní družiny na místní farmě Návštěva školní družiny na místní farmě Návštěva školní družiny na místní farmě Návštěva školní družiny na místní farmě

Ivana Matuchová, vychovatelka školní družiny

(04.05.2015)

Jan Hus 1415 – 2015 aneb Poslední cesta z Krakovce do Kostnice

V úterý 21. dubna 2015 proběhl na nezvěstické základní škole vzdělávací program „Jan Hus 1415 – 2015 aneb Poslední cesta z Krakovce do Kostnice“ pod vedením popularizátora historie Libora Marka. Vedle připomenutí 600. výročí úmrtí této významné osobnosti našich dějin se žáci 6., 7. a 8. ročníku (o měsíc dříve i děti ze 4. a 5. třídy) stravitelnou a zábavnou formou dozvěděli zajímavosti nejen ze života významného církevního kazatele, ale i obyčejných lidí z období středověku. Přednáškový program tak vhodně doplnil učivo, které si žáci osvojili během výuky.

Mgr. Jan Skalák

(04.05.2015)

Deváťáci v infocentru JE Temelín

Ve středu 1. dubna se vydali žáci obou 9. tříd na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín. Cestu jsme si krátili zpěvem a přípravou otázek o fungování jaderné elektrárny, na což jsme vybaveni patřičnými znalostmi z hodin fyziky. Okolo 10. hodiny nás vítají chladící věže elektrárny a my vystupujeme z autobusu a shromažďujeme se v sále informačního centra. Začínáme s historií celé elektrárny. Její výstavba byla zahájena v roce 1985. 21. 12. 2000 byl spuštěn první blok a druhý pak 17. 8. 2002. V plánu byly ještě další dva reaktory, ale momentálně je výroba energie postačující. Při přednášce je nám na animaci předvedeno, jak probíhá výměna palivových článků. Co se týče bezpečnosti celého komplexu, je velmi dobře střežen a každý zaměstnanec má svoji identifikační kartu. Po výkladu byl prostor na položení otázek. Zajímalo nás například, jaká je cena jaderné elektrárny (odpověď zněla 98 miliard) nebo za jak dlouho průměrně dochází k jaderné havárii? (1x za tisíc let). Po zodpovězení dotazů nám bylo ukázáno záření a jeho druhy v tzv. mlžné komoře, kde za pomoci, , kouře" jdou pozorovat různé druhy částic. Poté jsme se odebrali do expozic s modely, kde byl ještě prostor pro zvídavé dotazy. Pomalu jsme se rozloučili a vrátili se do autobusu. Cestou ven se ještě zvěčníme podpisem do knihy návštěv a to je ze samotné exkurze vše.
Nastupujeme do autobusu a vyjíždíme směr Nezvěstice. Cesta zpět ubíhá rychle a my se kocháme přírodou jižních Čech.
Tento výlet byl pro nás poučný, velmi se nám líbil a nastínil nám výhody i nevýhody použití energie jádra.
Lukáš Lžičař, 9. B

(14.04.2015)

Portál zdarma pro žáky školy

Naše škola i v letošním roce stejně jako v předchozích třech letech umožňuje svým žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.), testy angličtiny pro nejmenší, testy čtenářské gramotnosti, paměťové testy, testy pro nejmenší a testy dětských schopností. Žáci vyšších ročníků mohou navíc využít jedinečný on – line Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze. Umožňuje jako jediný vypracování paralelního testu i rodičům, aby společně mohli srovnat své představy a možnosti dalšího uplatnění svého dítěte.

Pro školní rok 2014/15 jsou k dispozici tyto novinky:

Dopravní výchova

Na základě zvýšeného důrazu na téma dopravní výchovy nabízí portál nově žákům 1. i 2. stupně ověřování a zdokonalování znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu i řešení dopravních situací. Velmi oblíbené testy z dopravní výchovy jsou rozšířeny o modul – Testy podle ročníků.

Pravopisná cvičení z českého jazyka

Vyjmenovaná slova, předpony, přípony, u/ů/, ě/je, velká/malá písmena atd. Krátká cvičení využívají rozsáhlou databázi několika tisíc slovních spojení, jsou vhodná jak do školy, tak i na doma. Cvičení jsou rozdělena dle jednotlivých pravopisných jevů a umožňují tak procvičovat právě probírané učivo.

Další cizí jazyk – němčina

Úspěšné testy Angličtiny pro nejmenší jsou rozšířeny o další jazykovou variantu! Ta je určena jak pro žáky, kteří mají němčinu jako první cizí jazyk, tak zejména jako pomůcka při výuce dalšího cizího jazyka. Úlohy jsou opět ozvučené rodilým mluvčím a hodí se zejména na domácí procvičování slovní zásoby a upevňování správné výslovnosti.
Portál mohou děti využívat doma zdarma do dubna 2016 bez jakéhokoliv časového omezení.
Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých třídních učitelů před velikonočními prázdninami.
Přejeme všem dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

(03.04.2015)

Exkurze na letiště

V úterý 17. března jsme se s žáky devátých tříd vydali na exkurzi doplňující učivo zeměpisu – doprava světa. Cílem bylo Letiště Václava Havla v Praze. Exkurzi jsme zahájili na Terminálu Jih – původní budově dnes sloužící hlavně soukromým letům. Tady se nás ujal zkušený průvodce, který nás nad modelem letiště seznámil s jeho historií, vývojem a také krátce pohovořil o budoucnosti – hlavně o výstavbě druhé hlavní dráhy a zvyšování kapacity letiště. Výklad byl doplněn krátkým videem.
Pak už nám byly rozdány ID karty a rentgenem jsme prošli k autobusu, který nás vozil po areálu letiště. Nejprve jsme projeli k Terminálu 4, který slouží VIP a vládním letům a státním návštěvám. Projeli jsme kolem hangárů, kde jsou letadla kontrolována a opravována. U budovy Biologické ochrany letiště nám pan průvodce vysvětlil, jak zaměstnanci s pomocí dravců a psů zajišťují ochranu letadel před střetem s ptáky. Poté jsme krátce navštívili Záchrannou požární stanici, která patří mezi nejmodernější zařízení tohoto druhu v České republice. Dále průvodce mluvil o dalších budovách a zařízeních zajišťujících provoz letiště – odmrazovacím stání, veterinární stanici, výrobně občerstvení do letadel apod.
Největším zážitkem pro žáky bylo asi přistávání a startování letadel. Podrobně sledovali proces navádění letadla na své místo, vykládání věcí z letadla, tankování, napájení elektrickým proudem.
Žáci se dozvěděli hodně zajímavostí ze „zákulisí“ letištního provozu a až někdy příště poletí na dovolenou s rodiči a sourozenci, mohou jim předat informace, které při exkurzi získali.

Olga Bábíčková, učitelka zeměpisu

(03.04.2015)

Preventivní program Veselé zoubky v 1. třídách

Naše první třídy se 2. března zapojily do preventivního programu „Veselé zoubky“, který se uskutečnil pod záštitou dm drogerie markt s. r. o. Ta dodala všechny potřebné materiály. V rámci výuky prvouky proběhla edukativní hodina vedená třídními učitelkami, kdy si děti osvojily techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup.
Na začátku hodiny jsme děti seznámily s tím, jak zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, a co je zubní kaz. Probraly jsme s nimi zásady správné péče o zoubky a důležitost pravidelných návštěv u zubního lékaře. Poté děti zhlédly krátký film, ve kterém se pomocí veselého kamaráda Hurvínka dozvěděly, proč je nutné si zuby důkladně čistit po každém jídle a pravidelně dvakrát ročně navštívit zubaře. Následoval program prevence na interaktivní tabuli. Děti aktivně a bezchybně plnily úkoly, řešily křížovku a nakupovaly s Hurvínkem potraviny zdravé výživy. Na závěr jsme s dětmi společně vyplnily pracovní listy a děti obdržely preventivní balíčky „Veselé zoubky“. Celá hodina se velice povedla, prvňáčci získali spoustu důležitých informací, jak mají o své zoubky pečovat.
Mgr. Anna Brabcová a Mgr. Sylva Hajžmanová, učitelky 1. tříd

(10. 3. 2015)

Beseda o poskytování první pomoci

V rámci předmětu Výchova ke zdraví proběhla 4. března 2015 pro žáky obou 9. tříd beseda o první pomoci. Tuto besedu vedly lektorky paní Mgr. Ludmila Lešková a její dcera Martina Weberová.
Než celý program začal, několik ochotných chlapců během pár minut proměnilo třídu na pokyn paní lektorky na provizorní „polní nemocnici“. Zde měli deváťáci strávit zdánlivě dlouhé dvě vyučovací hodiny. Čas ale ubíhal neúprosnou rychlostí.
Během první vyučovací hodiny byli žáci teoreticky uvedeni do problematiky první pomoci. Paní lektorka je seznámila s právy a povinnostmi, s trestní odpovědností a záchranným systémem.
Stavy bezprostředního ohrožení života – tak znělo další téma, kdy už se paní lektorka snažila propojit teorii s praxí. V této části se žáci dozvěděli, jak se zachovat při zástavě krevního oběhu, jaký je rozdíl mezi bezdeším a dušením a co znamená masivní krvácení. Hlavního slova se ujala lektorka Martina, která vystupovala velmi profesionálně, snažila se především na praktických ukázkách přiblížit stav pacienta, jeho poranění a poskytnutí první pomoci. Po celou dobu vše pečlivě sledovala paní lektorka Ludmila Lešková a některé pasáže ještě obohatila o vlastní zážitky z praxe nebo o jiné důležité teoretické informace. Celkem tvrdým oříškem byl pro žáky nácvik resuscitace a základní polohování raněných. Resuscitaci si vyzkoušeli všichni a dokonce několik žáků zjistilo, že kroužek první pomoci, který navštěvovali na prvním stupni, byl velmi dobrou průpravou a mnohé myšlenky a informace utkví člověku v hlavě na celý život. Mnozí se přesvědčili, že k provádění resuscitace je velkým bonusem dobrá fyzická kondice.
Druhá vyučovací hodina byla věnována pomoci při otravě alkoholem, pomoci při epileptickém záchvatu a ukázkám maskování raněných. V téhle části projevili téměř všichni žáci největší aktivitu. Někteří v zápalu práce ani nepostřehli, že se celá beseda nachýlila k závěru. Třídu všichni společnými silami opět uvedli do pořádku, přesunuli lavice na svá místa a společně se rozloučili.
Myslím si, že všechny cíle besedy o první pomoci, které si paní lektorky vytyčily, byly splněny. Musím vyzdvihnout jejich profesionální postoj jak z hlediska odbornosti, tak i z hlediska přístupu k žákům. Snažily se o to, aby nikdo nezahálel, všichni si vyzkoušeli aktivity. Žáci neměli čas se ani minutu nudit. Úkoly na sebe plynule navazovaly, vyprávění bylo velmi poutavé, srozumitelné, jasné a názorné.
O tom, že se žákům beseda líbila, svědčí i fakt, že si ještě cestou domů líčili zážitky a opakovali si určité úkoly. Ráda bych touto cestou poděkovala oběma lektorkám za to, že si našly čas a obohatily naše žáky o další vědomosti a znalosti, které jim, jak pevně doufám, zůstanou v povědomí po celý život.
Mgr. Ivana Feifrlíková

Beseda o poskytování první pomoci Beseda o poskytování první pomoci Beseda o poskytování první pomoci Beseda o poskytování první pomoci Beseda o poskytování první pomoci Beseda o poskytování první pomoci Beseda o poskytování první pomoci Beseda o poskytování první pomoci

(10. 3. 2015)

Masopust ve školní družině

Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Český název je složený ze dvou slov maso – půst, která vyjadřovala následující období – období střídmosti v zábavách a stravování. Masopust je nejdelší veselice v roce. Masopustní obchůzky v maskách se držely na vesnicích i ve městech. V naší obci se tyto obchůzky v maskách netradují, ale veliké oblibě se těší maškarní bály (karnevaly). V letošním roce jsme si „masopustní rej“ uspořádali ve školní družině. Děti si samy vyrobily a nazdobily krásné masky různých zvířátek, strašidel a škrabošek a promenáda v maskách spojená s tancem rozesmála nejednu tvářičku. Některá děvčata i dokonce zazpívala vlastní písničky za doprovodu různých orffovských nástrojů.
Na závěr jsme se všichni vyfotografovali. Po uspořádání výstavky si každý svoji masku odnese domů a možná, že ji právě využije i na dětský maškarní bál, který se bude konat v březnu.

Masopust ve školní družině Masopust ve školní družině Masopust ve školní družině Masopust ve školní družině Masopust ve školní družině Masopust ve školní družině Masopust ve školní družině Masopust ve školní družině

(27.02.2015)

Návštěva azylového domu

3. února jsme s naší třídou 9. A a paní učitelkou Feifrlíkovou navštívili azylový dům svatého Františka v Plzni.
Na začátku exkurze nás přivítal pan ředitel ve své kanceláři, kde nám vysvětlil, jak dům funguje. Seznámil nás se zaměstnanci, kteří zde pracují a přiblížil nám, jak zde probíhá klasický všední den. Dozvěděli jsme se, že nejvíce nájemníků je z řad lidí, kteří mají dokončené pouze základní vzdělání, dále jsou tu lidé, kterým chybí rodinné zázemí nebo byli v minulosti závislí na různém typu drog. Pan průvodce také velice ochotně odpovídal na naše zvídavé otázky. Zajímavostí pro nás bylo, že se v tomhle domě mohou ubytovat i lidé, kteří za sebou mají i nějaký trestný čin. Také jsme zjistili, že tam nebydlí jen bezdomovci, ale i ti, kterým prostě došly peníze a nemůžou si dovolit lepší bydlení. Tento typ ubytování využívají převážně muži středního věku.
Po ukončení teoretické části nás vzal pan průvodce na prohlídku a ukázal nám celý areál. Při odchodu jsme měli smíšené pocity. Snad každý z nás si uvědomil, jak je důležité mít ukončené vzdělání, rodinu a místo, kam se můžeme kdykoliv vrátit!

Jan Fajer, Jan Fuchs, 9. A

(27.02.2015)

Exkurze do ČHMÚ

Dne 4. února 2015 se naše třída 9. B vydala s p. uč. Jehlíkovou do meteorologické stanice v Plzni na Mikulce. Po přivítání a krátké prezentaci o tom, co vlastně meteorologie je, nás pracovník ČHMÚ provedl po budově a seznámil nás s různými druhy měření a pozorování, která se provádějí na stanovištích ČHMÚ po celé republice. Na všech stanovištích se provádí měření teploty, tlaku, vlhkosti, rychlosti větru, směru větru a na speciálních stanovištích postavených u řek se měří hladina a průtok vody. Na všech pozorovatelnách se vyhodnocují získaná data a posílají se k dalšímu zpracování do hlavní centrály ČHMÚ v Praze. Na základě těchto dat jsou vypracovávány předpovědi počasí pro celou republiku. Tyto jsou dále zpracovávány pro celou Evropu. Exkurze nám přinesla mnoho nových zajímavých poznatků a velice se nám líbila.
Jiří Bloch, 9. B

(10.02.2015)

Zápis do první třídy 20. ledna 2015 - výsledky

K zápisu do 1.  třídy se 20. ledna 2015 dostavilo 37 dětí, z toho 34 bylo přijato, neboť splňovaly kritéria vyhlášená před zápisem ředitelem školy. Rodiče 6 zapsaných dětí podají žádost o odklad a někteří další ji ještě budou zvažovat. Počítáme s jednou více naplněnou třídou.
Abychom u budoucích prvňáčků odbourali stres a trému, proběhl zápis tentokrát trochu netradičně – ve třech třídách, kde se konal, jsme pro ně připravili cestu pohádkovým lesem. Žáci 4. a 5. třídy se převlékli za pohádkové bytosti a zadávali budoucím školákům různé úkoly.
Hned na chodbě si mohli zkrátit čekání s vílami při kreslení obrázku a odnést si za to barevný balónek.
Ve třídě je pak přivítala paní učitelka, se kterou se vypravili do pohádkového lesa. Tam už na ně čekal myslivec, Karkulka či lesní víla, kterým dokázali znalost zvířat, dále pomohli trpaslíkovi nakoupit ovoce a zeleninu. Vybafl na ně loupežník s úkolem najít poklad, což se neobešlo bez správné orientace v prostoru. Vzápětí jim pomohl statečný princ, se kterým se vydali zachránit zakletou princeznu. U hodné čarodějnice namíchali barevný lektvar, uhodli hádanku a našli kouzelný klíč se správným geometrickým tvarem. Nakonec probudili spící princeznu pomocí básničky či písničky.
V závěru trasy na ně čekaly drobné dárky včetně pamětního listu, výrobek od dětí ze školní družiny a omalovánky s fotografií školy připravené speciálně k tomuto zápisu.
Věříme, že si děti svůj významný den užily a přejeme jim, aby jim jejich nadšení a zvědavost vydržely co nejdéle.
Konečný počet žáků 1. třídy bude upřesněn až po rozhodnutích o  odkladu školní docházky (nejpozději do 31. května je třeba doložit doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa a školského poradenského zařízení).
Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucí 1.  třídy se bude konat ve čtvrtek 4.  června od 16.30 hodin v budově školy pod vedením třídní učitelky Květoslavy Brudnové a za účasti vychovatelky školní družiny, pozvaný bude i zástupce ZUŠ Starý Plzenec. Rodiče se dozvědí všechny bližší informace včetně seznamu školních potřeb, které by měli pořídit a těch, které koupí škola.

Výsledek zápisu ke stažení v XLS: zs-nezvestice-vysledek-zapisu-2015

Většina dětí bude pravděpodobně chodit do školní družiny, proto níže uvádíme některé základní informace

Školní družina – tel. 773 514 740 (další kontakty a telefony na školu v oddílu informace na této webové stránce)

Provoz školní družiny

Příspěvek na školní družinu pro školní rok 2015/2016

Všechny stávající kroužky školní družiny i pro 1. stupeň jsou uvedeny níže v přehledu zájmových útvarů.

Zápis do první třídy 20. ledna 2015 Zápis do první třídy 20. ledna 2015 Zápis do první třídy 20. ledna 2015 Zápis do první třídy 20. ledna 2015 Zápis do první třídy 20. ledna 2015 Zápis do první třídy 20. ledna 2015 Zápis do první třídy 20. ledna 2015 Zápis do první třídy 20. ledna 2015

(22.01.2015, aktualizováno 23.01.2015)

Zapojení naší školy do Plzeň EHMK 2015

V sobotu 17. ledna 2015 se uskuteční slavnostní zahájení, kdy se Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury 2015.
Pro tuto příležitost žáci SOU stavebního, oborů truhlář a tesař, zhotovili symbolické makety lodí a předali je základním školám a dalším organizacím k jejich dalšímu výtvarnému dotvoření. Jsme moc rádi, že i naše škola se mohla zapojit do projektu a osobitě vyzdobit dvě lodě, které nás budou v tento den reprezentovat ve slavnostním průvodu. Na výzdobě lodí se podíleli žáci keramického kroužku a 9. ročníků v průběhu listopadu a prosince. Posuďte sami, jak se jim dílo vydařilo (viz. foto níže).
Přijďte všichni podpořit naši školu, staňte se členy posádek lodí a užijte si slavnostní sobotní zahájení, které se odehraje ve třech částech – Prameny, Symfonie zvonů a Otevřená Plzeň. V první, s názvem Prameny, vyrazí do městských ulic čtyři průvody symbolizující to nejlepší z Plzně a zároveň čtyři řeky, které se právě v Plzni stékají. Průvody představí pestrost zájmů, činností a aktivit města, kraje a jeho obyvatel.
Naše škola vychází z lokality U ježíška. Zde bude od 14.30 h. pro všechny připraven doprovodný kulturní program. V 16. 05 h. se vydá průvod s loděmi do středu města po trase Denisovo nábřeží, Wilsonův most, Anglické nábřeží, Šafaříkovy sady a Zbrojnickou ulicí na náměstí Republiky. Nosiči lodí se odpojí na rohu Americká x Wilsonův most, kde lodě odloží a opět se k průvodu připojí na Anglickém nábřeží v úrovni lávek od bývalého DK INWEST a společně pokračují po uvedené trase až na nám. Republiky. Po skončení programu na náměstí (cca v 18.30 h.) se mohou všichni vrátit na místo k řece, kde nosiči odkládali lodě. Zde bude na všechny čekat překvapení.
Těšíme se na Vaši podporu.
Bližší informace k slavnostnímu zahájení najdete na odkazu: http://www.plzen2015.cz/zahajeni
Mgr. Petra Pánková, učitelka Vv

Zapojení naší školy do Plzeň EHMK 2015 Zapojení naší školy do Plzeň EHMK 2015 Zapojení naší školy do Plzeň EHMK 2015 Zapojení naší školy do Plzeň EHMK 2015 Zapojení naší školy do Plzeň EHMK 2015 Zapojení naší školy do Plzeň EHMK 2015 Zapojení naší školy do Plzeň EHMK 2015 Zapojení naší školy do Plzeň EHMK 2015(14.01.2015)

Vánoční koncert ve školní družině

V pátek 12. prosince 2014 se sešly děti ze školní družiny v hudební třídě, kde proběhl vánoční koncert žáků, kteří navštěvují nezvěstickou pobočku ZUŠ Starý Plzenec. Tyto pravidelné koncerty již mají dlouholetou tradici a i žáci ze školní družiny se do nich aktivně zapojují.
Děti se zaposlouchaly do krásných skladbiček svých kamarádů a spolužáků, seznámily se s hudebními nástroji, které se u nás vyučují.
Všichni soustředěně poslouchali, celou vánoční atmosféru doplnily hudební hádanky písniček ze známých pohádek.
Na závěr si všichni společně zazpívali známé vánoční koledy. Všem se koncert moc líbil a těšíme se na další hudební spolupráci.

Vánoční koncert ve školní družině Vánoční koncert ve školní družině Vánoční koncert ve školní družině Vánoční koncert ve školní družině Vánoční koncert ve školní družině Vánoční koncert ve školní družině Vánoční koncert ve školní družině Vánoční koncert ve školní družině

(09.01.2015)

Vánoční soutěžení

O Vánocích se doma peče, zdobí, uklízí, ale většinou to všechno zastanou maminky. Děti nanejvýš uždibují cukroví a pletou se při uklízení v naději, že budou vyhnány k televizi. Škola je něco jako „dopolední domov“, takže nebyl až tak špatný nápad, když se zástupci tříd při zasedání školního parlamentu rozhodli, že vyhlásí soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu. Proč si ty svoje školní dětské pokoje také jednou neuklidit a nevyzdobit. Zvláště, když cenou je sladká odměna. Tak se děti činily, při pracovních činnostech za pomoci učitelů vyráběly řetězy, ozdoby, stromečky ve třídách už zářily od počátku prosince, předělávaly se nástěnky. Ve čtvrtek odborná porota společně se zástupci tříd obcházela třídy a snažila se vybrat tu „nejvánočnější“. Rozhodování to bylo opravdu těžké – všichni se moc snažili. Nakonec byly vybrány za 1. stupeň 3. třída a za 2. stupeň 7. B. Sladkosti, které výherci získali, určitě domů nedonesli.
Dalším dobrým nápadem, jak zpestřit poslední den školy před Vánoci, byl nápad kluků z deváté třídy: přijít v netradičním oblečení. Takže kdo ten den zavítal do školy, mohl na chodbě potkat malé skřítky, víly, zvířátka, ale i gentlemany v oblecích nebo ospalce v pyžamech a županech. Škoda, že se k odvážlivcům projektu „Šaty dělají člověka“ nepřidalo více dětí a učitelů – možná by se z této akce stala tradice. Poslední den, zpestřený ještě žonglérským představením a vánočními besídkami, se tak stal příjemným i veselým zakončením roku.
Co popřát, samozřejmě kromě těch nejdůležitějších věcí, do nového školního roku? Častěji uklizené a vyzdobené třídy, nadšení a chuť do podobných akcí a hodně dalších prima nápadů.

Vánoční soutěžení Vánoční soutěžení Vánoční soutěžení Vánoční soutěžení

(09.01.2015)

ČERTÍ ZÁBAVA

Třída 7. A přišla na dětský parlament s nápadem uspořádat pro děti 1. stupně odpoledne nazvané ČERTÍ ZÁBAVA. A tak se v pondělí 8. prosince 2014 ve 14 hodin otevřely brány pomyslného pekla ve školní sportovní hale. Přišlo asi 70 čertic a čertíků v nejroztodivnějších oblecích. Uvítali je hlavní pekelní organizátoři (Magda Slívová a Martin Poláček), kteří si na pomoc jako moderátora přizvali Michala Krásného z 9. A.
Připravené byly různé hry a soutěže, ve kterých se všichni zúčastnění činili. Nejvíc se líbila židličková, čertí honička s kradením provázkových ocásků a štafety s přenášením tenisového míčku na lžíci. Zařazena byla i pekelná diskotéka a fotbal. Za splnění úkolů byli soutěžící odměňováni bonbony. Po celou dobu byl v provozu i čertí bar pro žíznivé čertíky, kde se tři barmanky měly co ohánět, aby uhasily jejich žízeň. Víte, co pijí takoví čertíci? Oblíbeným nápojem je malinovka, jahodovka a oranžáda.
Po více než dvou hodinách nastoupili do jedné řady čertíci a do druhé čertice. Porota složená z pořadatelů totiž po celou dobu rejdění hledala ty nejhezčí masky. Z každé kategorie nakonec vybrala tři, které sklidily potlesk a sladkou odměnu.
Celá ČERTÍ ZÁBAVA se vydařila a všichni nakonec odcházeli s pocitem hezky prožitého adventního odpoledne. Velké díky všem sedmákům, kteří obětovali svůj volný čas pro zorganizování zábavy pro mladší spolužáky.

ČERTÍ ZÁBAVA ČERTÍ ZÁBAVA

(02.01.2015)

Vánoční besídka 1. A a 1. B 18.12.2014

Vánoční besídka 1. A a 1. B 18.12.2014

Vánoční besídka našich prvňáků

Ve čtvrtek 18. prosince si žáci prvních tříd pod vedením paní učitelky Brabcové a Hajžmanové připravili vánoční besídku. Již před 17. hodinou byla jídelna, kde se vystoupení konalo, zaplněna do posledního místa. Děti se moc těšily a snažily se podat co nejlepší výkon. Prvňáčci rodičům zatančili tři tanečky, zazpívali několik vánočních písní, přednesli zimní básničky a zahráli krátký příběh o narození Ježíška. Celý program zakončila píseň Bílý slon, kterou děti zazpívaly u vánočního stromečku. Vystoupení sklidilo u diváků velký úspěch a po jeho skončení odcházeli všichni vánočně naladěni domů.

(16.12.2014, aktualizováno 02.01.2015)

Sedmáci besedovali na téma Kouření a rizika s ním spojená

Na základě nabídky Centra lékařské prevence se na naší škole již další rok uskutečnila v rámci primární prevence beseda na téma Kouření a jeho negativní účinky na lidské zdraví. Tato akce patřila žákům 7. ročníku. Celé sezení probíhalo pod vedením lékařky Lenky Luhanové, která žákům poutavě přednášela formou interaktivní prezentace a zároveň sdělovala své vlastní zkušenosti z praxe. Během velice přínosné besedy byly dětem demonstrovány negativní účinky kouření, jeho návykovost a škodlivost jak pro vlastní zdraví, tak i široké okolí. Žáci ze 7. A a 7. B se během dopoledních hodin seznámili s tímto frekventovaným patologickým jevem a získali tak další nové poznatky týkající se rizikových faktorů u kouření. V druhé části si žáci sdělovali své „zkušenosti“ s kouřením v rodině či v jejich okolí a pracovali i ve skupinkách. Své poznatky pak obhajovali před ostatními a přesvědčovali své spolužáky o získaných vědomostech. Beseda trvala 2 vyučovací hodiny a žáci si z ní odnášeli spoustu nových poznatků. Na závěr odměnili paní lektorku potleskem a poděkováním.

(16.12.2014)

Na výpravě k plzeňským řekám

Ve čtvrtek 23. října se žáci 8. tř. vydali na zajímavou poznávací vycházku plnou her a kvízů do povodí plzeňské řeky Mže. Program připravilo občanské sdružení Ametyst za podpory nadačního fondu Zelený poklad.
Trasa začínala u lávky pro pěší a cyklisty na Roudné a končila po cca 1, 2 km u Kalikovského mlýna.
Už v hodině zeměpisu před touto akcí jsme si pomocí pracovních listů zopakovali a vyhledali informace o čtyřech plzeňských řekách. 
Na vycházce samé jsme se dozvěděli spoustu nového o říční síti v minulosti a dnes, o využití řek v minulosti a dnes, o zmírnění rychlého odtoku vody za povodní, invazních rostlinách, tady křídlatce sachalinské (japonské) a mnoho dalšího. Pomocí her a skupinových úkolů jsme se seznámili s vybranými zákonitostmi říčních toků i s okolní přírodou.
Program byl zábavný a zároveň jsme si odnesli i nové informace, které se budou hodit nejenom v hodinách zeměpisu. 
Nejvíce nás zaujalo hledání úkolů podle mapy a vyplnění křížovky. Všechny materiály jsme ještě při jedné hodině zpracovali. 

Na výpravě k plzeňským řekám Na výpravě k plzeňským řekám Na výpravě k plzeňským řekám Na výpravě k plzeňským řekám

Žáci 8. roč.

(09.12.2014)

Zpívání u vánočního stromu

Tradičně jako každý rok o první adventní neděli byl v Nezvěsticích před naší školou i letos v sobotu 30. listopadu rozsvícen vánoční strom. Při této příležitosti zazpívalo u stromečku asi 30 dětí z pěveckého kroužku 1. stupně a 10 dětí z obou 6. tříd nezvěstické školy. Poprvé v historii konání zpívání u vánočního stromu děti doprovázel hudební doprovod z řad žáků, a to na klávesy Lukáš Rajchl a na kytaru Jan Kolář. Děti pod vedením paní učitelky Hajžmanové si na tento den připravily ve svém vystoupení 6 vánočních písní a 6 tradičních koled, které byly prokládané vánočními básničkami. Ty zarecitovaly především mladší děti. Koledy doprovázelo i několik dětí hrou na zobcovou flétnu. Kromě již zmíněného vystoupení dětí probíhal před školou od 14 hodin i vánoční jarmark, kde bylo nabízeno množství vánočních výrobků vytvořených rukama šikovných nezvěstických občanů. Pro lepší náladu bylo k dispozici bylo i občerstvení a venku předvedl ukázku svého řemesla i umělecký kovář. Děti s paní učitelkou zazpívaly i v některých dalších obcích, a to 29. listopadu v Žákavě u obecního úřadu, 4. listopadu ve Štítově na návsi u kapličky, kde zazpívali vánoční písně převážné sólisté, a 5. prosince v Milínově. Všechna vystoupení dětí sklidila u diváků velký úspěch, byla výborně ozvučena panem Miloslavem Nekolou a všichni se již těšíme na další rok zpívání u vánočního stromu při příležitosti jeho rozsvěcení.

Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu

(09.12.2014)

Plzenští hokejisté v nezvěstické škole

Ve čtvrtek 4. prosince proběhla pro žáky 9. třídy beseda s hokejisty plzeňské Škodovky. Naši školu navštívil brankář Patrik Polívka, který se může chlubit například působením v americké juniorské lize za tým Victoria Royals či účastí U18 na mistrovství světa, a útočník Roman Přikryl, též účastník MS U18, který byl nominován na MS 20 na přelomu roku v Kanadě. Beseda byla jiná než všechny ostatní. Hokejisté krom pozdravu nějaký zvláštní úvod neudělali a hned nás vybídli k otázkám. Bylo to trochu překvapivé a nečekané, proto také první minutku žádná otázka nepadla, poté se ale „roztrhl pytel“ a mladí, ale již zkušení hráči byli zasypáni otázkami jak od hokejových fanoušků, tak i od žáků, kteří se prostě jenom chtějí něco dozvědět…
Pestrost otázek byla veliká, dozvěděli jsme se, co hráči dělají mimo hřiště, jak zvládají sport sloučit se školou, jak probíhají tréninky a přípravy na zápas, jak samotný zápas vypadá z jejich pohledu a co se děje po zápase. Padly i osobní názory a srovnání, například jak zámořští hráči zvládají češtinu, co si hráči myslí o nových hokejových pravidlech (nic hezkého to nebylo…) a také seznámení se zbytkem týmu, především byla řeč o americkém hráči Ryanovi Hollwegovi a o bývalém kapitánovi týmu Martinu Strakovi.
Hráči si přivezli krom odpovědí i veselou, dobrou náladu a humor. Líbilo se nám, že po dřívějších besedách se staršími pány (pan Černý, pan Bubník) přišli mladí hráči, se kterými se dalo mluvit řečí „mladé generace“ plné slangových výrazů, takže jsme si báječně rozuměli. Jelikož v našich řadách seděl i fanoušek pražské Sparty, došlo také k výměně názorů. Naštěstí se to obešlo bez hrubých slov.
Na konci besedy hráči rozdali plakáty a uspořádali menší autogramiádu a nejvěrnější fanoušci si i opatřili společnou fotografii.

Prostřednictví sociální sítě Facebook jsme se zeptali samotného Romana Přikryla na jeho zhodnocení besedy:

Jak se vám beseda líbila?
Byl jsem velice spokojen, otázky byly převážně rozumné a pochopitelné, nebyl problém na žádnou odpovědět.
Co vás překvapilo?
Hlavně váš zájem. Bál jsem se, že moc z vás hokej nebude zajímat, navíc když ho budou prezentovat mladí hráči jako já s Patrikem. Ukázalo se ale, že dost z vás o hokej zájem má a že o něm něco víte, což je dobře. Občas se nám stává, že někam přijedeme a lidi na nás 45 minut „zírají“ a nedokážou se na nic kloudného zeptat.
Byl nějaký dotaz, který vám dal zabrat či na který se vám nechtělo moc odpovídat?
Já ani ne, ale Patrik se trochu divil otázce od jedné z holek, co dělá, když se mu uprostřed hry chce na WC…
Dokáže takový dotaz zkazit dobrou náladu či atmosféru?
Ne, takhle bych to neřekl. Občas je samozřejmě nějaký divný či nepříjemný dotaz, ale rádi se zasmějeme a neřešíme to.
Děkuju moc a hodně štěstí.
Nemáte zač, já děkuju, čaues!

Plzenští hokejisté v nezvěstické škole Plzenští hokejisté v nezvěstické škole Plzenští hokejisté v nezvěstické škole Plzenští hokejisté v nezvěstické škole

Michal Krásný, Jan Kvapil, 9. A

(09.12.2014)

Mikuláš ve škole

Svou návštěvou z výšin nebeských nás 5. prosince tak jako každý rok poctil Mikuláš se dvěma anděly a aby bylo vše vyrovnané, tak i z hlubin pekelných dva čerti. Byl to nevšední den pro všechny děti. Pro ty hodné, protože se těšily na anděla s dárečky, i pro ty, které se obávaly čerta, protože za celý rok přece jen více či méně zlobily. Nejprve tato skupina nadpozemských bytostí navštívila děti v mateřské škole a pak se přesunula k našim dětem 1. stupně. Ty měly připravené písničky, básničky a byly zaslouženě odměněny bonbóny. Samozřejmě že čerti si také zkontrolovali hříšníky a hříšnice. A jako každý rok i tento u nás pekelníci nepochodili a odešli s prázdnou.
A protože Mikuláš by to samozřejmě všechno nezvládl sám, pomohli mu již tradičně vycházející žáci doplnění žákyněmi 7. A. Zajistili si masky a obstarali pamlsky pro děti. Společně všem patří velké poděkování za plynulý a důstojný průběh mikulášského nadělování. Určitě čertíci s anděly a Mikulášem udělali našim malým žákům radost a tento příjemný zážitek jim připomněl, že už v adventním čase se mohou těšit na blížící se Vánoce.

Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole Mikuláš ve škole

(09.12.2014)

Čertovské radovánky ve školní družině

Čertovské radovánky oslavily děti ze školní družiny ve sportovní hale v úterý 2. prosince.
Vlastní výrobou masek se všichni předvedli v celé své kráse.
Předvánoční atmosféru doplnila výzdoba tělocvičny plná čertíků, svíček a svítivých řetězů. Děti si zahrály čertí hry a honičky, zasoutěžily a zazávodily v družstvech podle věku a tříd.
Dokonce si i zatančily na písničky z vánočních pohádek.
Na závěr čekala na každého sladká odměna. Krásné odpoledne jsme ukončili společným focením.
Všem se „čertí rejdění“ moc líbilo a děti si odnesly domů krásné zážitky.

Čertovské radovánky ve školní družině Čertovské radovánky ve školní družině Čertovské radovánky ve školní družině Čertovské radovánky ve školní družině Čertovské radovánky ve školní družině Čertovské radovánky ve školní družině Čertovské radovánky ve školní družině Čertovské radovánky ve školní družině

(09.12.2014)

Beseda s pamětníkem k 17. listopadu

27. listopadu přišel do obou 9. tříd pan Mgr. Luděk Krčmář, vedoucí Oddělení novějších dějin ZČM Plzeň, vyprávět o událostech 17. listopadu 1989. Celou první hodinu besedy (projekt společnosti Člověk v tísni – Jeden svět na školách) jsme věnovali sledování velice zajímavého filmu – 1989: Z deníku Ivany A. Film byl natočen podle deníku jedné dívky, tedy podle skutečných událostí. Vyprávěl o událostech před 17. listopadem. Například o tom, jak byly potlačovány protikomunistické protesty, o prvomájových průvodech, ale i o osobním životě. Popisovali, jak jeli na výlet do Německa a nakoupili si tam spoustu věcí, třeba magnetofon, mikrovlnnou troubu a třeba hudební věž. Na hranicích museli zaplatit clo, které činilo 3 300 korun. To byla jedna měsíční výplata! Nakonec film popisuje vznik Občanského fóra a konec vlády komunistů.
Druhá část besedy patřila povídání. Luděk Krčmář nám povídal o jeho vlastních zážitcích z této doby. Třeba vyprávěl o tom, jak se vyhnul vojně nebo o uhelných prázdninách, o tehdejší televizi atd. Beseda se všem velice líbila, protože informace byly podávány velice zábavnou formou. Slyšet to od nějakého pamětníka je určitě lepší než si jen přečíst text v knížce.

Jan Fajer, 9. A

(09.12.2014)

Nová školská rada

Na základě výsledků voleb zákonných zástupců žáků dne 13. 11. 2014 byly zvoleny do nové školské rady pro období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 Petra Slívová a Andrea Šimánková. Za pedagogy byly zvoleny do školské rady Mgr. Blanka Hachová a Mgr. Ivana Kružíková. Zřizovatel jmenoval poslední dva členy – starostu Lukáše Karkoše a ing. Jana Hrdinu.

(18.11.2014, aktualizováno 25.11.2014)

Ukázka dravých ptáků

Dne 18. listopadu naši školu navštívili sokolníci z Českých Budějovic a předvedli žákům 1. stupně několik dravých ptáků. Kvůli nepříznivému počasí se program odehrával v místní sportovní hale. Sokolníci u každého dravce předvedli jeho let a představili ho dětem v podobě mnoha informací o jeho životě. Jako první dravec byl žákům představen luňák hnědý, kterého si vybraní žáci mohli nechat přistát na sokolnické rukavici s „vábítkem“. Pro paní učitelky, které si mohly také nechat dravce přistát na rukavici, byl připraven výr velký.
Dalšího v pořadí ukázali našeho největšího pěvce – krkavce velkého, jménem Ferda. Ten dětem, sedícím na tribuně, proletěl těsně nad hlavami. Někteří krkavci umí perfektně mluvit lidskou řečí, avšak u Ferdy se nám to nepoštěstilo, prý mluví, jen když se mu chce. Na závěr bylo pro děti připraveno překvapení v podobě orla skalního. Děti si lehly vedle sebe do řady uprostřed tělocvičny a orel létal nad nimi tak nízko, až se svými křídly dotýkal jejich vlasů. Než nás sokolníci opustili, odpověděli dětem na velké množství dotazů.

(25.11.2014)

Putování za zdravým jídlem

V úterý 4. listopadu 2014 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili interaktivního programu zaměřeného především na zlepšení a upevnění znalostí o správné výživě s názvem Putování za zdravým jídlem. Program byl vytvořen zdravotníky (odborníky primární prevence) a je v rámci projektu podpory zdraví realizován Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem (pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR).

Soutěžní hra probíhala v každé třídě 2 vyučovací hodiny.
Žáci se rozdělili do 4 barevných týmů (zelený, žlutý, červený a modrý) a postupně plnili 4 úkoly:

  1. pyramida výživy – potraviny vhodné jako příloha, zelenina a ovoce, mléčné
    výrobky
  2. semafor – třídění obrázků zdravých a nezdravých potravin,
  3. zvědavá kostka – odpovídání na otázky, které si po hození kostkou vytáhli
  4. vaření – z krabice plné maket potravin „vařili“ snídani, svačinu, oběd a večeři

Za každý splněný úkol získával tým body – tzv. putovníčky, které si vhazoval do kasičky. Členové vítězného týmu byli odměněni drobnou cenou.

Cílem projektu je ovlivnění postoje dětí ke konzumaci zdraví prospěšných potravin. Zábavnou formou hry s prvky soutěže se děti učily vybírat si zdravé potraviny a orientovat se v široké nabídce potravin na trhu. Každý se dozvěděl něco nového a věřme, že získané znalosti o správném výběru těch nejlepších potravin si ponesou do dalšího života a ovlivní jejich životní styl. Děkujeme lektorce MUDr. Fránové za realizaci tohoto užitečného programu.

Putování za zdravým jídlem Putování za zdravým jídlem Putování za zdravým jídlem Putování za zdravým jídlem Putování za zdravým jídlem Putování za zdravým jídlem Putování za zdravým jídlem Putování za zdravým jídlem

(13.11.2014)

Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry v roce 2014

Stejně jako v minulých letech se žáci naší školy zapojili do sběru léčivých bylin a pomerančové kůry. Ve sběru bylin si nejlépe vedli Milena Šebková z 5. tř., která přinesla 7, 52 kg nasušených léčivých rostlin a Lukáš Rajchl ze 6. A s 5, 27 kg bylin.

Pomerančové kůry nasušili nejvíce Jakub Čechura 4. tř. – 12, 6 kg, Andrea Janečková 6. B – 7, 15 kg, Marie Eremiášová 4. tř. – 7 kg a Nela Fišerová 4. tř. – 6, 5 kg.

Všichni jmenovaní sběrači dostali za svůj vynikající výkon pěknou knižní odměnu. Za organizaci sběru léčivých bylin zaslouží poděkování p. uč. Květa Brudnová.

Sběr léčivých bylin a pomerančové kůry v roce 2014

(13.11.2014)

Žáci nezvěstické školy pomáhají přírodě – soutěž „Sběr kaštanů a žaludů“

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludůJako již v loňských letech i tento rok se v podzimním času uskutečnil na naší škole sběr kaštanů a žaludů. Tato akce je velice přínosná, organizuje ji základní škola a nasbírané plody jsme předali myslivcům z Lipnice.
Do soutěže o sladkou odměnu se zapojila celá škola – 1. i 2. stupeň. Vyvolala velký zájem v řadách žáků i rodičů. Všichni se snažili, účast byla veliká. Vždyť se podařilo nasbírat přes 1 tunu těchto podzimních plodů!
Soutěž probíhala ve dnech 13. až 24. října 2014. Každé ráno od půl osmé do prvního zvonění patřila chodba u šaten právě této akci. S organizací soutěže pomáhala paní vychovatelka Ivana Matuchová a ochotní žáci z 9. A, jmenovitě Ondra Havlíček a Honza Fajer.
Samotné vážení bylo náročné, zvlášť když žáci s rodiči nosili kaštany a žaludy ve větším množství. Ani připravená váha často nestačila na nasbírané kilogramy.
Žáci byli do soutěže velmi zapáleni, ostatně zúčastnily se všechny třídy až na jednu. Pomyslný černý puntík by obdržela 8. třída, jež se do soutěže vůbec nezapojila. Ostatní usilovali o co nejlepší výsledek ve sběru, denně nosili pytle s kaštany a žaludy a doslova se předháněli, kdo nasbírá nejvíce.
Podařilo se to těm nejmladším na škole, tedy první třídě – konkrétně 1. A. Průměr na žáka byl 14,05 kg. Celkově se žákům této třídy i za pomoci některých rodičů povedlo nasbírat 239 kg kaštanů a žaludů.
Druhé místo získala 4. třída, která dlouho vedla. Na váze se ukázalo číslo 191 kg. Průměr na žáka byl jen o jednu setinu lepší než průměr třídy, jež skončila na 3. místě. Pomyslný stupínek na bedně a 3. místo drží 3. ročník se svými 227 kg, což představuje 9,08 kg na žáka. Z druhého stupně by ocenění „nejlepší sběrači“ dostala 6. B, která nasbírala 128 kg.
Jako nejpilnější sběrače nutno zmínit žákyni Denisu Holubovou z 1. A, dále Adélu Potřebovou ze 3. třídy, Jakuba Čechuru ze 4. ročníku, Natálii Nekolovou z 5. třídy a Kateřinu Škalovou ze 6. B. I dalším sběračům patří velká pochvala a dík.
Celkem se naší škole podařilo nasbírat 1.312 kg, což je vynikající výsledek hodný obdivu. Poděkování patří všem sběračům, kteří se do soutěže zapojili, dále p. vychovatelce Ivaně Matuchové, která pomáhala s organizací a přípravou, všem rodičům, kteří byli nápomocni svým dětem a vedli je k tomuto dobrému skutku, jenž je v dnešní uspěchané době velmi ceněný.
Výsledky jsem vyhlásili ve čtvrtek 30. října po podzimních prázdninách a předali nejlepším třídám sladké odměny a nejlepším sběračům věcné ceny. Myslivcům děkujeme za krásné odměny, které dětem věnovali. Těšíme se na další rok a věříme, že se zapojí opět hojný počet žáků a společně tak pomůžeme přírodě v zimním období, kdy zvířata potřebují naši pomoc.

Žáci nezvěstické školy pomáhají přírodě – soutěž „Sběr kaštanů a žaludů“ Žáci nezvěstické školy pomáhají přírodě – soutěž „Sběr kaštanů a žaludů“ Žáci nezvěstické školy pomáhají přírodě – soutěž „Sběr kaštanů a žaludů“ Žáci nezvěstické školy pomáhají přírodě – soutěž „Sběr kaštanů a žaludů“ Žáci nezvěstické školy pomáhají přírodě – soutěž „Sběr kaštanů a žaludů“ Žáci nezvěstické školy pomáhají přírodě – soutěž „Sběr kaštanů a žaludů“ Žáci nezvěstické školy pomáhají přírodě – soutěž „Sběr kaštanů a žaludů“ Žáci nezvěstické školy pomáhají přírodě – soutěž „Sběr kaštanů a žaludů“

(30.10.2014)

Jak jsme poznávali Prahu

V úterý 14. října se obě 7. třídy zúčastnily exkurze do Prahy.
Vyjely společně v 8 hodin od hasičárny. Celou cestu panovala v autobuse dobrá nálada. Asi po dvou hodinách se třídy rozdělily. Zatímco 7. B šla k Petřínské věži, moje třída 7. A jela na Vyšehrad.
Když jsme konečně vystoupili u Vyšehradu, prošli jsme několika branami a po krásných zahradách dorazili ke Starému purkrabství. Tam už nás čekal průvodce Vítek. Nejdříve se představil a řekl, co se bude všechno dělat. Potom otevřel velkou knihu, na které bylo velkým písmem napsáno: MISE VYŠEHRAD.
Naše mise začala v archivu, kde jsme hledali hmatatelné důkazy o existenci některých panovníků na Vyšehradě. Bohužel se to podařilo najít jen jedné skupině. Z archivu jsme pokračovali ke kostelu sv. Petra a Pavla. Tam jsme se museli poklonit králi Vratislavu I. a říct mu, co přejeme české zemi. Okolo kostela byl velký hřbitov významných osobností – Slavín. Museli jsme najít podle mapy určený hrob a vyplnit o něm vše v pracovním listu. Nakonec jsme se dozvěděli o významných českých osobnostech, např. o Karlu Čapkovi, Boženě Němcové a dalších. . . Po cestičce pod hřbitovem jsme se dostali k velké pevnosti. Tam nám průvodce řekl, že Vyšehrad byl mnohokrát dobyt např. Francouzi, Švédy nebo husity. Potom jsme procházeli dlouhými chodbami, které jsou nazývány kasematy. Na jejich konci byly vystaveny originální sochy z Karlova mostu. To už byl konec naší mise.
Po Vyšehradě jsme šli do policejního muzea. Zde byly vystaveny různé zbraně, odznaky, vyznamenání apod. Také zde byl pavilon kriminalistiky. To nás zajímalo asi nejvíc.
Když jsme přišli k autobusu, už tu čekali žáci 7. B a společně jsme se vrátili domů.
Obě třídy by chtěly poděkovat třídním učitelkám p. Bábíčkové a Šiplové a dále p. učitelce Kružíkové a Řežábkové za krásný výlet do Prahy.
Všem se poznávací zájezd moc líbil a už se těšíme na nějaký podobný.
Martin Havlíček, 7. A

V úterý 14. října naše třída 7. B vyrazila na exkurzi do Prahy. Autobus byl přistaven u hasičské zbrojnice a chvilku po osmé hodině jsme odjížděli. Pan řidič nám zastavil blízko Pražského hradu, třída 7. A, která jela na výlet s námi, pokračovala za svým dobrodružstvím dál. Nejdříve jsme objevovali kouzla Pražského hradu a katedrály sv. Víta. Dále jsme se pěšky vydali na Petřín, protože lanovka byla bohužel mimo provoz. Ne všichni zvládli na Petřínskou rozhlednu vystoupat, pár žáků čekalo s doprovodem dole a někteří se vrátili z ochozu v půlce rozhledny. Potom jsme navštívili zrcadlové bludiště, které nás asi zaujalo nejvíce. Naše další kroky vedly na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Pražský orloj. Cestou po nábřeží jsme viděli Národní divadlo a mnoho dalších památek, nakrmili jsme labutě. Naší poslední zastávkou bylo akvárium ‘‘Pod hladinou Vltavy‘‘, kde jsme pozorovali různé sladkovodní ryby. Nakonec jsme zamířili k autobusu a vydali se na zpáteční cestu. V Praze se nám velmi líbilo a doufáme, že se tam ještě někdy vypravíme.
Marie Šubrtová 7. B

Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu Jak jsme poznávali Prahu

(23.10.2014)

Pomáháme v obci

Žáci naší základní školy pomáhali v rámci environmentální výchovy ve dnech 20. a 21. října s výsadbou stromů, keřů a travin k oddělení obytné zóny od zóny sportovní a rekreační v obci. Ta se přihlásila do dotačního programu Nadace ČEZ, a. s. Stromy 2014. Pracovníkům obce a zahradnici pomáhali žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd. V pondělí 20. října sázeli starší žáci šestých tříd stromky. Počasí jím právě nepřálo, ale i tak se do práce vrhli s chutí. Chlapci vozili kolečka se substrátem, který jim děvčata smíchala s hlínou, a všichni pak pomáhali se samotnou výsadbou vzrostlejších stromků a keřů. Druhý den už vykouklo sluníčko, a tak žáci čtvrtých a pátých tříd osazovali traviny a zalévali již vysazené stromky a keře. Všechny děti se do práce zapojily s velkým nasazením a byl za nimi vidět kus pořádné práce. Až budou někdy příště sportovat na nezvěstickém stadionu, možná si na svůj díl práce vzpomenou a jistě nebudou patřit k těm, kdo by zeleň ničili.

Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci Pomáháme v obci

(23.10.2014)

Příjemné sportovní odpoledne ve školní družině

V úterý 14. října 2014 jsme si s dětmi ze ŠD šli zasportovat, zahrát si turnaj ve vybíjené. Na sportovní odpoledne, které se konalo ve sportovní hale, se všichni moc těšili. ŠD navštěvují děti od 1. do 5. třídy. Byla utvořena čtyři družstva všech věkových kategorií. Každé utkání se hrálo dvakrát deset minut. Děti hrály se zájmem a s chutí. Zápasy byly napínavé a všichni si navzájem fandili a povzbuzovali se. Nejlepší družstva byla odměněna diplomem a všechny děti si pochutnaly na sladké odměně.
Moc nás to bavilo a takové sportovní odpoledne si všichni rádi zopakujeme

Příjemné sportovní odpoledne ve školní družině Příjemné sportovní odpoledne ve školní družině Příjemné sportovní odpoledne ve školní družině Příjemné sportovní odpoledne ve školní družině

(23.10.2014)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2014/2015

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům
i rodičům výchovný poradce pro 2.  stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 15.15 – 16.00 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Žákům v 9. třídě budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2015 / 2016 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni).

Dále bude žákům k dispozici CD Kam na školu – střední školy v České republice 2015 / 2016, jehož prostřednictvím lze rozmanitě vyhledávat školy a obory, které střední školy nabízejí pro příští školní rok. U každého oboru jsou navíc k dispozici stručné informace o obsahu vzdělávání a možnostech uplatnění absolventů

Na nástěnce v 1. patře u učebny chemie jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj. Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována. Je zde možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.  

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“ – www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče.

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5.  třídy)

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy
nejpozději do
15. 3. 2015
Uchazeči o studium na uměleckých školách
s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku
řediteli střední školy nejpozději do
30. 11. 2014

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

  Termín
Denní forma studia bez talentové zkoušky 22. 4. – 30. 4. 2015
Denní forma studia s talentovou zkouškou
v prvním kole
2. 1. – 15. 1. 2015
Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2015

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

Další podrobnější informace

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2015 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií).

Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2015 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2014).

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí – li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisový lístek bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisu v době od 2. do 6. března 2015 v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydá jej vychovatelka 2. odd. školní družiny Ilona Huňáčková).

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se  odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Způsob doručení rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Ke stažení

Elektronická příručka Čím budu 2014

(07.10.2014, aktualizováno 27.02.2015)

Přerušení dodávky elektřiny 24. září - obědy nebudou

V důsledku přerušení dodávky elektřiny ve středu 24. září 2014 (7.30 – 15.30 hod.) nebude školní jídelna vařit!

(19.09.2014)

Nabídka zájmových útvarů

NABÍDKA KROUŽKŮ 2014/15 – od 1. 10. 2014

  5
11.40 – 12.25
6
12.35 – 13.20
7
13.30 – 14.15
8
14.25 – 15.10
15.00 – 16.30
Po   keramický I. Medová
1. st.
keramický I. Medová
1. st.
  keramický II. Medová
1. st. + 2. st.
  zdravotní Tv Brudnová
3. – 5. tř.
2 skupiny - lichý/sudý týden
badminton Matuchová
2. st.
badminton Matuchová
2. st.
 
dramatický Brabcová
1. ,2. tř.
dramatický Brabcová
3. – 5. tř.
  výtvarná dílna I. Pánková
5. tř. + 2. st.
 
Út   pohybové hry Hachová
4. tř.
pohybové hry Marková
2.,3. tř.
   
         
St výtvarný Brabcová
1. B.,2. tř.
výtvarný Brabcová
4. tř.
výtvarný Brabcová
4. tř.
   
  turistický Brudnová
3. – 5. tř.
sborový zpěv Šolcová
2. st.
sborový zpěv Šolcová
2. st.
 
pěvecký a taneční – sudý týden
1. – 2. tř Hajžmanová
pěvecký a taneční – lichý týden
3. – 5. tř. Hajžmanová
Florbal I. Kotlár
2. st.
Florbal I. Kotlár
2. st.
 
    14 – 15 hod ruční práce
ŠD Černá
   
         
Čt pohybové hry Matuchová
ŠD 1. A – lichý týden
pohybové hry Brudnová
5. tř.
  výtvarná dílna II. Pánková
3. – 5. tř. + 2. st.
 
pohybové hry Matuchová
ŠD 1. B – sudý týden
výtvarný Hrubá
3. tř.
výtvarný Hrubá
3. tř.
   
  výtvarný Hrubá
1. tř.
     
  dopravní Brudnová
3. – 6. tř.
Florbal II. Krňoul
2. st.
Florbal II. Krňoul
2. st.
 
         

Přihlášky na kroužky rozdali dětem na 1. stupni vyučující s výjimkou kroužku keramického. Ten byl spolu se všemi kroužky 2. stupně k dispozici na nástěnce u jídelny. Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj. od října 2014 do ledna 2015. Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit.

Přihlášky odevzdali žáci vedoucím kroužků (vesměs učitelé školy a dva externisté) do 26. září s výjimkou kroužku keramického a florbalového II., kde přihlášky vložili do schránky u jídelny (na 1. stupni mohli dát přihlášku tř. učitelce). O všechny kroužky byl zájem a podařilo se je naplnit alespoň minimálním počtem dětí. Žádný kroužek tedy nemusel být z nabídky vyřazen kvůli nezájmu a někde jsou poplatky i nižší, než jsme předpokládali. Jediným problémem byl nerovnoměrný počet přihlášených na keramický kroužek I. a II. Kontaktovali jsme tedy rodiče přihlášených místních žáků v tom smyslu, zda by se mohla část dětí přesunout z keramiky I. na pozdější čas keramiky II. Toto se podařilo a oba keramické kroužky tedy budou zhruba početně vyrovnané.

Větší počet přihlášených také vedl k tomu, že kroužek Zdravotní Tv bude rozdělen na dvě skupiny a schůzky budou pro děti tedy 1x za 14 dní.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2014 – leden 2015 a žáci ho uhradí vedoucím kroužků do 3. října nebo nejpozději na první schůzce. V případě kroužků vedených externisty, tj. keramiky a florbalu (vedoucí D. Krňoul), se úhrada provede u ekonomky školy (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – do 15 hod., středa – do 14 hod.) do 10. října.

Poplatek za 1. pololetí činí: (ve 2. pololetí zůstává poplatek stejný jako v 1. pol.)

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Pohybové hry 1x za 14 dní
1. A – sudý 1. B – lichý týden
školní družina 1. A, 1. B Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Ruční práce školní družina 1. – 5. r. Mgr. Eva Černá V rámci školní družiny zdarma
Keramický I. (2 hod.) 1. – 5. roč. Lucie Medová – ext. 650
Keramický II. (2 hod.) 1. – 9. roč. Lucie Medová – ext. 650
Zdravotní Tv (1 hod.)
2 skupiny - lichý/sudý týden
3. – 5. roč. Mgr. Květa Brudnová 100
Dramatický (1 hod.) 1. – 2. roč. Mgr. Anna Brabcová 200
Dramatický (1 hod.) 3. – 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 200
Pohybové hry (1 hod.) 2. – 3. roč. Mgr. Adéla Marková 200
Pohybové hry (1 hod.) 4. roč. Mgr. Blanka Hachová 200
Pohybové hry (1 hod.) 5. roč. Mgr. Květa Brudnová 200
Pěvecký a tan. (1 hod.)
1x za 14 dní (sudý t.)
1. – 2. roč. Mgr. Sylva Hajžmanová 100
Pěvecký a tan. (1 hod.)
1x za 14 dní (lichý t.)
3. – 5. roč. Mgr. Sylva Hajžmanová 100
Výtvarný (1 hod.) 1. B, 2. roč. Mgr. Anna Brabcová 300
Výtvarný (2 hod.) 4. roč. Mgr. Anna Brabcová 600
Výtvarný (2 hod.) 3. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 600
Výtvarný (1 hod.) 1. A Mgr. Jaroslava Hrubá 300
Dopravní (1 hod.) 3. – 6. roč. Mgr. Květa Brudnová 200
Turistický (1 hod.) + víkendové vycházky 3. – 5. roč. Mgr. Květa Brudnová 500
Badminton (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Šárka Matuchová 500

Výtvarná dílna I. (1 hod.)

5. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 300
Výtvarná dílna II. (1 hod.) 3. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 300
Florbalový I. (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 500
Florbalový II. (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Dušan Krňoul – ext. 500
Sborový zpěv (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Anastázie Šolcová 500

Kromě výše uvedených kroužků budou ve škole probíhat další dva zájmové útvary, které škola neorganizuje a vedoucí si všechny náležitosti vyřizují sami:

Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15 – 16 hod., ved. Filip Gregoriades, kontakt tel. 720 121 061 nebo p. A. Šimánková tel. 604 204 763. První schůzka bude 17. 9. od 15 hod. ve sportovní hale

Šikovné ruce s kreativem Míša (kreativní ruční tvorba), ved. p. Michaela Štolbová, tel. 724 971 626

(10.09.2014, aktualuzováno 22.01.2015)

Akce školy

Září 2014

10. 9. – muzikál Noc na Karlštejně, nádvoří zámku ve Sp. Poříčí, 17 hod. (odjezd autobusem v 16 hod. od školy, návrat cca do 19, 30 hod.)
12. 9. – fotografování 1. tř., 8 hod.
17. 9. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4. roč.
15., 16., 18. 9. – program Kapitánská škola pro 6. A – 3x tříhodinový blok osobnostně sociální vých., 3., 4., 5 hod.
16. 9. – semifinálový turnaj – streethockey, ml. žáci
18. 9. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.
29. 9. – přespolní běh, dívky IV. kat., 9 hod.
29., 30. 9., 2. 10. – program Kapitánská škola pro 6. B – 3x tříhodinový blok sociální vých., 3., 4., 5. hod.

Říjen 2014

02. 10. – třídní schůzka rodičů 1. A, B, 16.30 hod.
04. 10. – vítání občánků na obecním úřadě, kulturní pásmo žáků 4. tř., 14 hod.
06. 10. – návštěva Obecního úřadu v Nezvěsticích, 4. roč.
07. 10. – divadlo Alfa, Kosmo 1, 3. – 5. roč., 8 hod.
09. 10. – přespolní běh, kat II., III., H, D
14. 10. – poznávací zájezd do Prahy, 7. A, B
14. 10. – turnaj ve vybíjené 13.30 hod.
16. 10. – poznávací zájezd po našem regionu, Mitrovicko, Spálenopoříčsko 6. A, B
20. 10. – pomoc při sázení stromků v obci, 6. A, B
21. 10. – pomoc při sázení stromků v obci, 4., 5. roč.
21. 10. – školní turnaj ve florbalu, 6., 8. roč.
22. 10. – akce ŠD – Dračí let, 13.30 hod.
22. 10. – divadlo Alfa, Žabákova dobrodružství, 1. – 2. roč., 8 hod.
23. 10. – exkurze Význam plzeňských řek, odjezd 9.15 hod., 8. roč.
23. 10. – exkurze do Pivovarského muzea – program Jak se staví město, 4. roč.
30. 10. – exkurze do Planetária a Techmánie, Krásy vesmíru, Biologická laboratoř, 6. A, B
30. 10. – program Dental alarm – 1. h – 1. A, 2. h. – 1. B, 3. h. – 2., 4. h. – 3., 5. h. – 4., 7. h – 8., 8. h. – 9. A – zubní kartáčky s sebou
31. 10. – program Dental alarm – 1. h. – 6. B, 2. h. – 6. A, 3. h. – 7. A, 4. h. – 5., 5. h. – 9. B, 6. h. – 7. B – zubní kartáčky s sebou

Listopad 2014

03. 11. – ekologická olympiáda ve Sp. Poříčí, vybraní žáci 9. B
04. 11. – beseda o zdravé výživě, 1., 2. hod. – 3. roč., 3., 4. roč. – 4. roč.
05. 11. – okresní kolo ve florbalu III. kat., H, D (6., 7. roč.)
06. 11. – schůzka rodičů se zástupcem CK k zájezdu do Anglie, 16.30 hod.
06. 11. – okresní kolo ve florbalu IV. kat., H, D (8., 9. roč.)
06. 11. – beseda na téma Bezpečnost na internetu a sociálních sítích, 1., 2. hod., 6. A, B
10. 11. – krmení zvířat v zoo, družstvo 9. B – odměna za úspěch v ekologické olympiádě
10. 11. – okresní kolo v házené IV. kat., H (8., 9. roč.)
11. 11. – okresní kolo ve šplhu, I. – IV. kat.
11. 11. – návštěva místní knihovny, 1. – 6. A, 2. hod. – 6. B, 3. hod. – 3. tř.
12. 11. – exkurze na Úřad práce, 9. A, B
12. 11. – beseda Vztahy ve třídě, 5., 6. hod. – 6. A 
12. 11. – školní turnaj ve fotbalu, organizuje dětský parlament, 13.40 hod.
13., 20., 27. 11. – základní a zdokonalující plavecký výcvik, 2., 3. roč., bazén Slovany
18. 11. – Ukázka dravých ptáků, 10.00 hod., 1. – 5. roč.
18. 11. – turnaj ve florbalu ve školní družině, 13.30 hod.
19. 11. – beseda Vztahy ve třídě, 5., 6. hod. – 6. B
20. 11. – beseda Nebezpečí závislosti na alkoholu, 8. roč., 7. hod.
21. 11. – okresní kolo v házené IV. kat., D (8., 9. roč.)
24. 11. – natáčení písniček na soutěž Solasido
24. 11. – beseda se starostou obce, Naše obec, 5. hod. – 6. B, 6. hod. – 6. A 
25. 11. – pořad v Muzeu strašidel – Plzeňské pověsti, 2. roč.
25. 11. – exkurze do Planetária v Plzni, 5. roč.
25. 11. – beseda s pamětníkem k  17. listopadu, 3., 4. hod., 9. A, B
27. 11. – pěvecká soutěž SOLASIDO, sportovní hala, 17.00 hod.
30. 11. – vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromu, 17.00 hod.

Prosinec 2014

01. 12. – exkurze do ekocentra Sp. Poříčí – v rámci projektu Podpora přírodovědného a tech. vzděl., 8. roč.
02. 12. – čertovské sportovní dovádění, míčové a sportovní hry v tělocvičně, škol. družina
03. 12. – exkurze do SPŠ stavební v rámci projektu Cherchez la femme, dívky 8., 9. roč
04. 12. – výukový program v zoo Plzeň + stavební slohy, 8. roč.
04. 12. – beseda s hokejisty HC Plzeň, 14.30 hod., 9. roč.
04., 11., 18. 12. – plavání 2., 3. roč., bazén Slovany
08. 12. – zábavné odpoledne pro 1. st. – Čertí zábava, organizuje dětský parlament – 7. A, 14 – 16.30 hod.
10. 12. – školní soutěž ve skoku vysokém Vánoční laťka, 13.45 hod.
11. 12. – setkání rodičů + žáků 8., 9. roč. se zástupci středních škol, 16 hod., jídelna
11. 12. – beseda s lékařkou o škodlivosti kouření, 1., 2. hod. – 7. A, 3., 4. hod. – 7. B
12. 12. – vánoční koncert ZUŠ ve školní družině
15. 12. – krajské kolo v házené, Novinářský kalamář, chlapci IV. kat., 8., 9. roč.
17. 12. – filmová pohádka Tři bratři, 8.45 hod., 1. – 5. roč., Cinestar Plzeň
18. 12. – okresní přebor družstev v šachu, G Mikulášské náměstí, 8 hod.
18. 12. – vánoční besídka žáků 1. A, 1. B 17 hod., jídelna
18. 12. – vánoční vystoupení v Domě klidného stáří 10.00 hod.
19. 12. – CIKCAK, žonglérská vánoční show, 10 – 11 hod., 1. – 9. roč. (úhrada ze sponzor. daru)

Leden 2015

06. 01. – divadlo Alfa, Tři mušketýři, 6., 7. roč., odj. 9.30 hod., návrat 13.30 hod.
12. 01. – turnaj ve stolních hrách, školní družina
12. 01. – divadélko po školy Hr. Králové – Písnička pro draka, 8 hod., 1. – 5. roč.
13. 01. – školní kolo konverzace v angličtině, 8., 9. r., 1. hod.
14. 01. – školní kolo konverzace v němčině, 7. roč. – 1. hod., 8., 9. r. 2. hod.
18. 01. – 23. 01. – lyžařský výcvikový kurz 8. roč., Krkonoše
20. 01. – zápis do 1. třídy, 14.00 – 17.30 hod.
20. 01. – školní kolo konverzace v angličtině, 7. r., 1. hod.
21. 01. – školní kolo olympiády v českém jazyce, 1., 2. hod.
21. 01. – okresní kolo matematické olympiády 5., 9. roč.
28. 01. – školní kolo biologické olympiády kat. C, 8., 9. r. 3., 4. hod.
28. 01. – okresní kolo v basketbalu IV. kat., dívky 8., 9. roč.
29. 01. – div. Alfa, Ostře sledované vlaky, 8., 9. roč., odj. 9.30 hod., návrat 13.30 h.
29. 01. – okresní kolo dějepisné olympiády

Únor 2015

03. 02. – exkurze do azylového domu v Plzni, 9. A, 12.30 hod.
04. 02. – exkurze do Českého hydrometeorologického institutu, Plzeň, 9. B, 8.30 hod.
04. 02. – školní kolo zeměpisné olympiády, 2. hod. 8., 9. roč., 3. hod., 7. roč.
05. 02. – okresní kolo olympiády v českém jazyce
09. 02. – okresní kolo soutěže v konverzaci v němčině
10. 02. – Hádanky, kvízy a osmisměrky, soutěže v ŠD
11. 02. – exkurze do azylového domu v Plzni, 9. B, 11, 12 hod.
12. 02. – okresní kolo konverzace v angličtině
12. 02. – soutěž v pamětném počítání „Matematická 15“, zájemci 6. – 9. roč., 2. hod.
15. – 20. 02 – lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, 7. A, B – informace viz níže
17. 02. – okres. kolo zeměpisné olympiády
18. 02. – exkurze do Okalu, 9. A, B, 11, 15 hod.
19. 02. – Masopust – masky, výstavka v ŠD
23. 02. – školní kolo soutěže v recitaci, 5. hod.
23. 02. – beseda o zdravé výživě, 8. roč., 6. hod.
25. 02. – okresní kolo v basketbalu And 1Cup, dívky III. kat., 6., 7. roč.
25. 02. – turnaj ve florbalu, 13, 30 hod.
26. 02. – pořad Mistr Jan Hus, 4., 5. roč., 2. hod.
27. 02. – krajské kolo soutěže Novinářský kalamář, IV. kat, chlapci 8., 9. roč.

Březen 2015

02. 03. – projekt Veselé zoubky, 3. hod. – 1. B, 4. hod. – 1. A
03. 03. – Den otevřených dveří v 5. roč., 1. – 3. hod. – návštěva rodičů ve výuce
04. 03. – divadlo KUBA, Pletené pohádky, 1. – 5. roč.
04. 03. – seminář Poskytování první pomoci, 3., 4. hod. – 9. A, 5., 6. hod. – 9. B
05. 03. – beseda s lékařkou – Poruchy příjmu potravy, 6., 7. hod., 8. roč.
05. 03. – exkurze do Českého hydrometeorologického institutu, Plzeň, 9. A
16. 03. – Pexesový král, soutěže ve školní družině
17. 03. – exkurze na letiště Praha, 9. A, B
19. 03. – návštěva muzea loutek v Plzni, 2. roč.
20. 03. – exkurze do místního truhlářství, 5., 6. hod., 6. A, chlapci
20. 03. – soutěž Matematický klokan, 2. – 5. roč., zájemci 2. st.
21. 03. – okresní kolo soutěže v recitaci, SVČ Pallova ul., Plzeň
26. 03. – okresní kolo And 1 Cup v basketbalu, kat. III., chlapci 6., 7. roč.
26. 03. – školní kolo Pythagoriády 5. – 8. roč., 1., 2. hod.
27. 03. – exkurze do místního truhlářství, 5., 6. hod., 6. B, chlapci
31. 03. – Jarní fotografování, zájemci, 1. – 5. roč.

Duben 2015

01. 04. – exkurze do jaderné elektrárny Temelín, 9. A, B
08. – 10. 4. – republikové finále v házené v Bystřici u Olomouce, starší žáci, 8., 9. roč.
08. 04. – exkurze do Bohemia Sektu v rámci projektu Cherchez la femme, dívky 8. roč.
08. 04. – okresní kolo matematické olympiády, 6. – 8. roč.
13. 04. – výcvik na dopravním hřišti v Blovicích, 4. roč.
13. 04. – kroužek Aquatera ve Sp. Poříčí – v rámci projektu Podpora přírodovědného vzdělání
13. 04. – online republiková soutěž – Souboj čtenářů 6. A, B
13. 04. – školní turnaj v kopané
14. 04. – výcvik na dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.
15. 04. – Novinářský kalamář v házené, III. kat., chlapci 6. – 7. roč.
16. 04. – návštěva zoo + gotická Plzeň, 7. A, B
17. 04. – okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, 6., 7. roč.
20. 04. – exkurze do Žihle na viklany v rámci matematiky, 6. A
21. 04. – pořad k 600. výročí – Jan Hus, 3. hod. – 6. A, B, 4. hod. – 7. A, B, 5. hod. – 8. roč.
22. 04. – interaktivní seminář Hrou proti AIDS, 9. A, B, Plzeň
22. 04. – beseda v rámci hodin Hv 6. – 8. roč. – Jak se dělá beatbox
22. 04. – beseda s historikem – Místní pověsti, 2. hod. – 6. B, 3. hod. 6. A
23. 04. – dopravní soutěž ve školní družině
23. 04. – okresní kolo biologické olympiády, kat. D (6., 7. roč.)
24. 04. – návštěva místní farmy, ŠD, 14 hod.
do 25. 04. – soutěž Zdravá pětka, vyfotografování připravených jídel
27. 04. – okresní kolo biologické olympiády, kat. C (8., 9. roč.)
28. 04. – 1. turnaj – Streethocey Cup, skupina E
30. 04. – soutěž v kopané 1. st. Mc Donald Cup
30. 04. – fotografování žáků 9. A, B na ročenku

Květen 2015

04. 05. – okresní kolo Soutěže mladých cyklistů, Blovice
06. 05. – exkurze na zámek Hradiště, výstava Kdo si hraje, nezlobí, 3., 4. roč.
06. 05. – beseda s kronikářkou k 70. výročí osvobození Nezvěstic, 3. h. – 5. roč., 4. h. – 6. A, B 07., 08. 05. – Noc umělců, zač. 7. 5. – cca 17 h., ukončení 8. 5. – cca 11hod., společná akce zájmových kroužků keramiky a výtvarné dílny
11. 05. – beseda o nebezpečí drogové závislosti, 1. – 5. hod., 8. roč.
12. 05. – Výpravy s matematikou, rozhledna a zámek Chanovice, 7. A
12. 05. – testování žáků, 9. A, Společenskovědní přehled, 1., 2. hod.
12. 05. – testování žáků, 9. B, Společenskovědní přehled, 3., 4. hod.
12. 05. – okresní kolo v malé kopané, Mc Donald Cup, 8 hod.
12. 05. – okresní kolo Pythagoriády, 6. – 8. roč.
13. 05. – divadlo O Fabiánovi a Medulíně aneb Brdské pověsti, 1. – 5. roč.
13. 05. – krajské finále Novinářský kalamář, III. kat., chlapci, 6., 7. roč.
13. 05. – testování žáků, 9. B, Přírodovědný přehled, 1., 2. hod.
14. 05. – Pohár rozhlasu v atletice, kat. III., 6., 7. roč., dívky
14. 05. – testování žáků, 9. A, Přírodovědný přehled, 1., 2. hod.
14. 05. – prodej sešitů na příští školní rok, 1. – 8. roč.
14. 05. – okresní kolo Pythagoriády, 5. roč.
15. 05. – beseda s místním včelařem v rámci přírodovědy, 5. hod. – 4. roč.
15. 05. – Pohár rozhlasu v atletice, kat. IV., 8., 9. roč., dívky
15. 05. – stopovačka ve školní družině
18. 05. – beseda s pracovníkem PPP, Partnerské vztahy, 1., 2. hod. 9. A, 5., 6. hod. 9. B
18. 05. – výukové programy v Zoo Plzeň, 1. – 5. roč.
19. 05. – Výpravy s matematikou, rozhledna a zámek Chanovice, 7. B
22. 05. – koncert ZUŠ ve školní družině
25. 05. – kroužek Aquatera ve Sp. Poříčí – v rámci projektu Podpora přírodovědného vzdělávání
25., 26. 05. – krajské finále soutěže Mladých cyklistů, Melchiorova Huť
27. 05. – fotografování tříd, 1. – 8. roč.
27. – 29. 05. – republikové finále v házené – Novinářský kalamář, chlapci 6., 7. roč., Karviná
28. 05. – exkurze do plzeňského Prazdroje, 9. A, B
28. 05. – třídní výlet 5. roč., Cheb, Soos

Červen 2015

01. 06. – Dětský sportovně soutěžní den
02. 06. – školní výlet – Sušice, 6. A, B
02. 06. – školní výlet (odjezd 1. 6. odpoledne) – Strakonice, 7. B
03. 06. – školní výlet – Domažlice, Klenčí, 1. A, B, 2. roč.
04. 06. – školní výlet – Domažlice, Klenčí, 3., 4. roč.
04. – 05. 06. – školní výlet – Sušice, 9. A, B
04. 06. – Badatelský den ve fyzice, 1. hod. – 6. B, 2. hod. – 6. A, 3. hod. – 7. B, 4. hod. – 7. A
05. 06. – školní výlet – Nižbor, 7. A
05. 06. – atletický víceboj 1. st. ve Šťáhlavech, vybraní žáci
06. 06. – vítání občánků na obecním úřadě, kulturní pásmo 3. roč.
08. 06. – kroužek Aquaterra ve Sp. Poříčí – v rámci projektu Podpora přírod. vzdělávání
09. 06. – školní výlet – šumavská jezera, 8. roč.
11. 06. – beseda s kronikářkou, období 1. světové války v Nezvěsticích, 8. roč.
12. 06. – zábavné sportovní odpoledne ve školní družině
13. 06. – Den otevřených dveří 13 – 17 hod., viz plakát
18. 06. – školní besídka 5. roč. pro rodiče, 18 hod.
19. 06. – divadlo Kolem, O hloupém Honzovi, 1. – 5. roč.
22. 06. – turnaj – Streethockey Cup
23. 06. – vystoupení žáků školy v plzeňském amfiteátru v muzikálu Noc na Karlštejně, 10 hod.

(10.09.2014, aktualizováno 18.06.2015)

Výpravy turistického kroužku

Výprava turistického kroužku na Špičák

28. září jsme vyrazili na první výpravu v novém školním roce. Cílem byl šumavský kopec Špičák s nově postavenou rozhlednou na vrcholu.
Když jsme se ráno scházeli na nádraží Nezvěsticích, bylo mlhavé a chladné počasí. Na Šumavě nás však přivítalo příjemné hřejivé sluníčko a obloha takřka bez mráčku. Hned kousek nad nádražím jsme zahájili dlouhé a prudké stoupání po špičácké sjezdovce až na vrchol kopce (1202 m. n. m.). Chtělo to dobrý dech, silné nohy a vytrvalost. Nakonec jsme to všichni dokázali a odměnou nám byl nádherný výhled do okolní krajiny. Dokonce jsme v dálce spatřili i vrcholky rakouských Alp.
Po odpočinku a občerstvení jsme sešli k Čertovu jezeru a odtud už zamířili zpět k železniční stanici Špičák.

Výprava turistického kroužku na Špičák Výprava turistického kroužku na Špičák Výprava turistického kroužku na Špičák Výprava turistického kroužku na Špičák Výprava turistického kroužku na Špičák Výprava turistického kroužku na Špičák Výprava turistického kroužku na Špičák Výprava turistického kroužku na Špičák

(23.10.2014)

Výprava turistického kroužku na Buben a Hracholusky

V neděli 5. října jsme se vydali na podzimní výlet na zříceninu hradu Buben a přehradu Hracholusky. Vlakem jsme se dopravili do Kozolup a odtud jsme už vyšlapovali pěknou cestou kolem řeky Mže, která nás dovedla až k Bubnu.
Tady jsme prozkoumali různá zákoutí dobře udržované zříceniny a seznámili se s její historií. Dozvěděli jsme se, že hrad byl postaven roku 1349 za krále Karla IV.
Na nádvoří jsme si na místním ohništi rozdělali táborák a opekli různé dobroty. Posilněni jsme pak vyrazili lesem nad řekou k přehradě Hracholusky. Po prohlídce hráze a kempu jsme zamířili příjemnou lesní cestou do nedalekých Plešnic, odkud už nás dopravil vlak zpátky k domovu.

Výprava turistického kroužku na Buben a Hracholusky Výprava turistického kroužku na Buben a Hracholusky Výprava turistického kroužku na Buben a Hracholusky Výprava turistického kroužku na Buben a Hracholusky Výprava turistického kroužku na Buben a Hracholusky Výprava turistického kroužku na Buben a Hracholusky Výprava turistického kroužku na Buben a Hracholusky Výprava turistického kroužku na Buben a Hracholusky

(23.10.2014)

Výprava turistického kroužku na Kokšín

Naše třetí podzimní výprava se uskutečnila v neděli 19. října. Tentokrát byl naším cílem vrch Kokšín u Hořehled, který už jsme jednou navštívili v minulém roce, ale pro velký úspěch jsme se rozhodli tento výlet zopakovat.
Ráno nás přišla přivítat hustá mlha, sotva jsme však dojeli autobusem do Hořehled, začalo se na nás usmívat sluníčko a doprovázelo nás po celý den.
Vrch Kokšín byl kdysi dávno podmořskou sopkou. Dnes je porostlý krásným smíšeným lesem, který na podzim září zlatavými barvami. Na samém vrcholku kopce vyčnívá pěkná skalka, kterou jsme rádi využili k odpočinku po výstupu. Posilněni jsme pak při sestupu hledali stromatolity – zkamenělé pozůstatky prvohorních organismů.
Odměnou za zdolání kopce nám bylo posezení v hořehledské restauraci Pod Kokšínem. Po dobrém obědě jsme si ještě protáhli nohy při cestě do Spáleného Poříčí. Tam nás dovedla půvabná naučná stezka kolem říčky Bradavy a rybníka Hvížďalky.

Výprava turistického kroužku na Kokšín Výprava turistického kroužku na Kokšín Výprava turistického kroužku na Kokšín Výprava turistického kroužku na Kokšín Výprava turistického kroužku na Kokšín Výprava turistického kroužku na Kokšín Výprava turistického kroužku na Kokšín Výprava turistického kroužku na Kokšín

(23.10.2014)

Výprava turistického kroužku na vrchy Trhoň a Žďár

Na další podzimní výlet našeho kroužku turistů jsme vyrazili 26. října. Z Holoubkova, kam jsme se dopravili vlakem, jsme se vydali po červené značce na dva vrcholy Přírodního parku Trhoň – stejnojmenný Trhoň (624 m. n. m.) a Žďár (629 m. n. m.). Naše kroky vedly převážně lesem, ve kterém jsme mohli obdivovat stromy hustě porostlé lišejníky i krásně zbarvené listnáče.
Na Žďáru se z ranních mlh vylouplo sluníčko a dopřálo nám krásný výhled do okolního podzimního kraje.
Pod vrcholem jsme se občerstvili u ohýnku a poté sešli do Kamenného Újezdu, kde jsme si po zdolaných 15 kilometrech krátili čekání na vlak ještě dováděním na dětském hřišti.

Výprava turistického kroužku na vrchy Trhoň a Žďár Výprava turistického kroužku na vrchy Trhoň a Žďár Výprava turistického kroužku na vrchy Trhoň a Žďár Výprava turistického kroužku na vrchy Trhoň a Žďár Výprava turistického kroužku na vrchy Trhoň a Žďár Výprava turistického kroužku na vrchy Trhoň a Žďár Výprava turistického kroužku na vrchy Trhoň a Žďár Výprava turistického kroužku na vrchy Trhoň a Žďár(13.11.2014)

Turistická výprava na Sedleckou skálu a zámek Kozel

V neděli 9. 11. 2014 jsme se vydali na další turistickou výpravu. Šli jsme na Sedleckou skálu (462 m. n. m.) poblíž Starého Plzence a dále až na zámek Kozel.
Ráno jsme vyjeli vlakem z Nezvěstic do Starého Plzence, odkud jsme pokračovali kolem Sedleckých rybníků vzhůru lesem k vrcholu Sedlecké skály. Těšili jsme se, jaký bude nádherný výhled na hrad Radyni, ale tento den byla bohužel velká mlha a nebylo vidět moc daleko.
Sešli jsme dolů před chatovou osadu Netopýrů a dále pokračovali lesem až na zámek Kozel. Tam jsme zašli do cukrárny, kde měli výborné dortíky i poháry. Také čaj na zahřátí přišel po 10 km chůze vhod.
Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na vlak do Šťáhlav. Krásnou dubovou alejí jsme došli na nádraží, odkud jsme odjeli zpět do Nezvěstic.

Turistická výprava na Sedleckou skálu a zámek Kozel Turistická výprava na Sedleckou skálu a zámek Kozel Turistická výprava na Sedleckou skálu a zámek Kozel Turistická výprava na Sedleckou skálu a zámek Kozel Turistická výprava na Sedleckou skálu a zámek Kozel Turistická výprava na Sedleckou skálu a zámek Kozel Turistická výprava na Sedleckou skálu a zámek Kozel Turistická výprava na Sedleckou skálu a zámek Kozel

Radim Bartoň, 5. tř., člen turistického kroužku

(25.11.2014)

Novoroční výprava turistického kroužku na Mariinu skálu

Naše první výprava v novém roce se uskutečnila 30. ledna. Využili jsme den pololetních prázdnin a vyrazili na Mariinu vyhlídku poblíž Milínova.
Ráno jsme popojeli motoráčkem do Šťáhlavic a odtud jsme zamířili směrem k Lopatě a po zpevněné lesní cestě k hájovně Na Zátiší. Přímo proti této hájovně se v lese nachází zajímavý skalní útvar, na němž je umístěný malý zastřešený altánek. Z něho se nám naskytl pěkný výhled do okolního kraje, hlavně směrem ke zřícenině hradu Radyně.
Tento vyhlídkový altánek dal postavit Kristian Valdštejn již v roce 1838 pro svoji manželku Marii. V roce 1953 altánek zničila vichřice a teprve v loňském roce byl obnoven přesně podle dobových fotografií.
Po prohlídce této zajímavosti jsme prostřeli pod stromeček lesním zvířatům malou novoroční nadílku v podobě jablíček, zeleniny a semínek. Na kraji lesa u pole jsme pak našli vhodné místo na rozdělání ohýnku. S chutí jsme posvačili a ohřáli se.
Počasí nám docela přálo, napadlo trochu sněhu, a tak cestou zpět do Nezvěstic došlo i na koulovačku. Zpáteční cesta lesem ubíhala rychle i díky malé sněhové vánici, která se náhle přihnala. Všichni jsme se tedy nakonec rádi rozešli do vyhřátých domovů.

Novoroční výprava turistického kroužku na Mariinu skálu Novoroční výprava turistického kroužku na Mariinu skálu Novoroční výprava turistického kroužku na Mariinu skálu Novoroční výprava turistického kroužku na Mariinu skálu Novoroční výprava turistického kroužku na Mariinu skálu Novoroční výprava turistického kroužku na Mariinu skálu Novoroční výprava turistického kroužku na Mariinu skálu Novoroční výprava turistického kroužku na Mariinu skálu

(04.02.2015)

Únorová výprava turistického kroužku na Kámen

V sobotu 21. února jsme se vydali na další zimní výlet. Tentokrát jsme vyrazili vlakem do Srb, abychom vystoupali lesem ke skalnatému hřebeni, jehož nejvyšší bod se nazývá Kámen. Cesta nás přivedla ke skále obrostlé mechem a po zdolání vrcholku se nám nad korunami lesních stromů z výšky 577 m. n. m. naskytl působivý, ale trochu zamlžený výhled.
Zapsali jsme se do vrcholové knihy a po krátkém občerstvení u nedalekého turistického odpočívadla jsme pokračovali po modré značce směrem na Nepomuk k další zajímavé zastávce – Památníku amerických letců. Ten byl vytvořen na místě, kde v únoru roku 1944 zahynulo 10 letců při dopadu sestřeleného bombardéru. Shodou okolností jsme se tu ocitli přímo den před výročím této události. Zahlédli jsme tedy konvoj vojenských historických vozidel i závěr vzpomínkového obřadu s kladením věnců.
Zpáteční cesta do Srb nás vedla převážně s kopce, a protože byla ještě místy pokrytá namrzlým sněhem, užili jsme si i trochu legrace při klouzačce a koulovačce.

Únorová výprava turistického kroužku na Kámen Únorová výprava turistického kroužku na Kámen Únorová výprava turistického kroužku na Kámen Únorová výprava turistického kroužku na Kámen Únorová výprava turistického kroužku na Kámen Únorová výprava turistického kroužku na Kámen Únorová výprava turistického kroužku na Kámen Únorová výprava turistického kroužku na Kámen

(03.04.2015)

Březnové vynášení Zimy

Na další, předjarní výpravu inspirovanou starými zvyky jsme se nachystali už týden dopředu při turistickém kroužku ve škole. Vyrobili jsme si ze slámy a klacíků dvě figuríny Zimy, Smrtky, Moreny nebo také Mařochy, jak se tato postava symbolizující starý rok nazývá.
V neděli 15. března jsme pak vyrazili na pěší výlet k zámku Kozel, kde jsme naši Zimu slavnostně zapálili a vhodili do řeky Úslavy. Doprovodili jsme ji tradičním říkadlem:
Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi.
Byla zima mezi náma,
ale už je za horama.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!

Po tomto malém jarním obřadu jsme zamířili lesem k Neslívskému rybníku. Tam jsme rozdělali oheň a uspořádali malou hostinu z toho, co poskytly naše batůžky. Pak už nás čekala cesta zpět do Šťáhlavic kouzelným údolím Kornatického potoka.
Doufáme, že nám podařilo zimu dobře vyhnat a na příštích výpravách nás bude provázet samé krásné počasí.

Březnové vynášení Zimy Březnové vynášení Zimy Březnové vynášení Zimy Březnové vynášení Zimy Březnové vynášení Zimy Březnové vynášení Zimy Březnové vynášení Zimy Březnové vynášení Zimy

(03.04.2015)

Koňská výprava turistického kroužku

V sobotu 11.dubna jsme vyrazili na výlet směrem na Vlčtejn. Byli jsme zde již několikrát, ale tentokrát byla naše výprava něčím zvláštní. Občas s sebou bereme psí kamarády, ale s koněm jsme cestovali poprvé. V čele naší skupinky jela Julinka na svém krásném islandském koníkovi jménem Dropi.
Za příjemného slunečného počasí jsme dorazili až pod zříceninu hradu Vlčtejn, kde na nás čekal lákavý program. Na statku u hradu pro nás paní Ladmanová domluvila a zorganizovala projížďku na koních a dokonce i v kočáře taženém dvěma koňmi, kterým na postrojích cinkaly rolničky. Seznámili jsme se i s hříbátkem, které mezi námi poskakovalo na louce.
Po projížďce už pro nás bylo připravené opékání dobrot na ohýnku. Odpoledne s koňmi jsme si všichni opravdu užili.

Koňská výprava turistického kroužku Koňská výprava turistického kroužku Koňská výprava turistického kroužku Koňská výprava turistického kroužku Koňská výprava turistického kroužku Koňská výprava turistického kroužku Koňská výprava turistického kroužku Koňská výprava turistického kroužku

(22.05.2015)

Dubnová výprava turistického kroužku za koupáním

Poslední dubnovou sobotu jsme věnovali výletu, který v sobě spojoval turistiku i plavání. Vyrazili jsme pěšky ze Šťáhlavic přes Neslívský rybník a Rakovou až do Rokycan.
Jaro obléklo celou krajinu do jasně zelené a bílé barvy. Všude na mezích i v lese se zelenaly mladé lístečky stromů a keřů a kvetly trnky a třešně. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme si pěkný slunečný den vychutnali naplno.
Nakonec jsme se po zdolaných 13 kilometrech příjemně uvolnili a osvěžili v rokycanském bazénu.

Dubnová výprava turistického kroužku za koupáním Dubnová výprava turistického kroužku za koupáním Dubnová výprava turistického kroužku za koupáním Dubnová výprava turistického kroužku za koupáním Dubnová výprava turistického kroužku za koupáním Dubnová výprava turistického kroužku za koupáním Dubnová výprava turistického kroužku za koupáním Dubnová výprava turistického kroužku za koupáním

(22.05.2015)

Po proudu úterského potoka

17. května jsme se vydali na výlet do Přírodního parku Úterský potok. Vlakem jsme se dovezli do Strahova a odtud se vydali krásným zeleným údolím kolem potoka Hadovka až ke zřícenině hradu Gutštejn. Ten nás doslova okouzlil. Pozůstatky hradu ze 14. století jsou poměrně členité se zachovalou válcovitou věží, ve které hnízdí poštolky. Celé místo se skalkami, zasazené do okolních lesů, působí velmi romanticky.
Od Gutštejna jsme pokračovali k vesnici Šipín, kde bývalo osídlení už v době bronzové. Dále už nás vedl Úterský potok hlubokým údolím zarostlým kapradinami, míjeli jsme také polorozpadlé budovy starých mlýnů a několik bunkrů. Z údolí jsme nakonec vystoupali k vesničce Potín, odkud jsme si užívali nádherný výlet do okolní lesnaté krajiny. Poslední část cesty mířila do Konstantinových Lázní, odkud jsme odjížděli s nachozenými 17 kilometry a pěknými zážitky.

Po proudu úterského potoka Po proudu úterského potoka Po proudu úterského potoka Po proudu úterského potoka Po proudu úterského potoka Po proudu úterského potoka Po proudu úterského potoka Po proudu úterského potoka

(01.07.2015)

Prodloužený víkend na Šumavě

5. – 7. června jsme uskutečnili třídenní turistický pobyt na Šumavě. V pátek hned po vyučování jsme vyjeli do Železné Rudy, odkud nás čekala 7kilometrová cesta lesem k chatě v Gerlově Huti. Večer jsme unaveni cestováním rádi zasedli k táboráku.
Druhý den jsme podnikli 15 kilometrovou túru z Hamrů k vodopádu Bílá strž a Černému jezeru. V horkém počasí a náročném terénu jsme uvítali osvěžení v chladivých horských potocích. Přestože v současné době na Železnorudsku přibylo asfaltových cest, které jsou pro nás pěší turisty únavnější, šumavská příroda je stále krásná.
Po vydařeném výletě nás na chatě čekala dobrá večeře, různé hry i tvoření (malování na dřevo), zábava nám venku vydržela až do setmění.
V neděli ráno jsme si už museli sbalit, ale před tím, než jsme nadobro zamířili k domovu, jsme se ještě vydali zdolat Pancíř (1214 m. n. m.). Po náročném výstupu nás vrchol odměnil krásným výhledem do okolních šumavských kopců. Síly jsme doplnili dobrým obědem v horské chatě. Na zpáteční cestě jsme navštívili pramen řeky Úhlavy. S dešťovými mraky nad hlavou jsme nakonec dorazili do Špičáckého sedla, kde už nám zbývalo pouze počkat na příjezd autobusu.
Pobyt na Šumavě jsme si užili a jistě si příští rok prodloužený turistický víkend zopakujeme.
Zvláštní poděkování patří paní Čechurové za přípravu jídla a výtvarných aktivit a panu Čechurovi za odvoz zavazadel.

Prodloužený víkend na Šumavě Prodloužený víkend na Šumavě Prodloužený víkend na Šumavě Prodloužený víkend na Šumavě Prodloužený víkend na Šumavě Prodloužený víkend na Šumavě Prodloužený víkend na Šumavě Prodloužený víkend na Šumavě

(01.07.2015)

Noční výprava

Už během školního roku někteří z našich mladých turistů navrhovali, že by bylo zajímavé uskutečnit nějaký noční výlet. Vhodné podmínky nakonec nastaly až poslední den školního roku, v pátek 26. června.
Večer po 7. hodině jsme vyrazili vlakem do Starého Plzence a vystoupali ke skalnímu útvaru Andrejšky. Kousek odsud jsme založili „startovní tábor“ a u táboráku si opekli večeři. Za vyprávění strašidelných příběhů jsme kolem ohně čekali až do setmění. Po desáté hodině jsme uhasili oheň, sbalili batohy, pro správnou atmosféru zhasli baterky a vykročili na dobrodružnou noční cestu ke hradu Radyně. Na stezku nám svítily jen poletující světlušky a měsíc, který vykukoval mezi mraky. Také návštěva osvětleného hradu měla své kouzlo.
Odtud jsme opět lesními cestami zamířili do Šťáhlav, někteří neodolali a užívali si po cestě strašení svých kamarádů. Před půlnocí jsme prošli setmělými a tichými ulicemi Šťáhlav a „nekonečnou“ kilometrovou alejí pokračovali do Šťáhlavic. Tam se část nočních poutníků rozešla nebo rozjela do svých domovů a skromný zbytek výpravy statečně pokračoval přes louky až do Nezvěstic. Po půl druhé v noci jsme už všichni zamířili do postelí, unaveni, ale spokojeni s neobvyklou výpravou.

Noční výprava Noční výprava Noční výprava Noční výprava

(01.07.2015)

Výprava na Svatobor u Sušice

Poslední výlet tohoto školního roku nás v neděli 28. června zavedl do města Sušice. Nejprve jsme si prohlédli sušické náměstí s krásnými renesančními domy. V jednom z nich je umístěno Muzeum Šumavy, které si zasloužilo naši návštěvu. Muzeum není velké, ale ukrývá mnoho zajímavých archeologických exponátů, zachycuje historii výroby zápalek, jsou zde nádherné ukázky šumavského skla, cínový poklad a různé historické spisy. V jedné z místností stojí rozsáhlý, světově proslulý Betlém vyřezávaný ze dřeva s mnoha pohyblivými figurkami.
Po prohlídce muzea jsme uličkami města Sušice zamířili k zalesněnému vrchu Svatobor, opředenému mnoha pověstmi, který byl osídlen už od pravěku. Cestou jsme narazili na jeden ze svatoborských pramenů pitné vody, všechny jsou prý léčivé.
Na vrcholu vysokém 845 m. n. m. na nás čekala chata s rozhlednou, za nádherným výhledem jsme museli vystoupat 182 schodů, ale stálo to za to. Zahlédli jsme i vrcholek nejvyšší šumavské hory – Velký Javor.
Po chvíli odpočinku a občerstvení jsme se vydali zpět, tentokrát po stezce nazvané „sušická pavučina“. Klikatá cestička lesem nabízela krásné výhledy do krajiny. V Sušici jsme zakončili výlet i naši školní turistickou sezónu v místní cukrárně a pak už se vydali podél řeky Otavy k nádraží.
Velké poděkování za celoroční skvělé vedení kroužku a spoustu zajímavých výprav zaslouží paní učitelka Květa Brudnová. Budeme se těšit na příští školní rok a další výpravy na známá i neznámá místa.

Výprava na Svatobor u Sušice Výprava na Svatobor u Sušice Výprava na Svatobor u Sušice Výprava na Svatobor u Sušice Výprava na Svatobor u Sušice Výprava na Svatobor u Sušice Výprava na Svatobor u Sušice Výprava na Svatobor u Sušice

(01.07.2015)

Radyňská stopovačka

29. listopadu jsme vyrazili na trochu tajemnou výpravu. Věděli jsme jen, že začíná ve Starém Plzenci, ale její trasu a cíl jsme museli postupně zjišťovat z úkolů, které na nás na cestě čekaly. Při luštění tajenek a šifer jsme využili nejen orientační schopnosti při práci s mapou a buzolou, ale i znalosti okolního kraje, základů první pomoci nebo mapových a dopravních značek.
Hned na plzeneckém nádraží bylo třeba vyluštit, že další stopa naší cesty se nachází u Mariánského sloupu u kostela sv. Jana. Tam jsme našli mapku Starého Plzence, pomocí níž jsme se vydali k dalšímu stanovišti – Radoušově skalce.
Odtud jsme podle dalších pokynů zamířili do lesa k bývalému přírodnímu divadlu. Poté, co jsme pro změnu prokázali znalost pohádkových postav, vyrazili jsme po další získané stopě – bílé hvězdičky a později žluté fáborky nás vedly lesními cestami kolem lomu a vzhůru do skal. Cestou jsme pátrali po označených přírodninách (větvičkách a listech stromů), jejichž jména nám měla prozradit umístění další stopy.
Pro nás neznámá a zajímavá trasa po skalnatém hřebeni, která prověřila naši kondici a nabídla nám i několik pěkných výhledů, nás přivedla až pod samotnou zříceninu hradu Radyně. Z její hradní studně jsme pak vylovili na provaze spuštěnou mapku s dalšími pokyny. Tentokrát jsme měli v okolí hradu vypátrat správnou studánku.
Studánka pod Radyní, vyzdobená jako perníková chaloupka, nám napověděla, že další úsek cesty bude značený netradičně kousky chleba. „Drobečky“ nás nakonec přivedly až k přírodní památce, skalnímu útvaru Andrejšky. Tam nás na závěr čekaly záludné hádanky, s nimiž se museli vypořádat například cestovatelé a hrdinové Tolkienova Hobita.
Za odměnu jsme si pak užili oddychovou část výpravy – cestu z kopce zpět do Starého Plzence a do místní příjemné cukrárny, kde jsme doplnili energii různými dobrotami.
Naše první stopovačka se tedy vydařila, prověřili jsme při ní své cestovatelské schopnosti a navíc poznali i krásné nové cesty a cestičky pod hradem Radyně.

Radyňská stopovačka Radyňská stopovačka Radyňská stopovačka Radyňská stopovačka Radyňská stopovačka Radyňská stopovačka Radyňská stopovačka Radyňská stopovačka

(16.12.2014)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídách. Výuka proběhne v bazénu na Slovanech v Plzni a v 10 dvouhodinových lekcích ho od 13. listopadu 2014 do 29. ledna 2015 uskuteční plavecká škola Rosnička. Výuka bude probíhat v malém bazénu a jedné vyhrazené dráze velkého bazénu vždy ve čtvrtek od 10.30 do 12.00 hod. Rodiče budou hradit dopravu (cca 600 Kč), škola hradí výuku a  nájem bazénu.

Lyžařský výcvikový kurz

Vzhledem k tomu, že v loňském školním roce musel být zrušen lyžařský kurz pro 7. ročník z důvodu nepříznivého počasí, budeme letos organizovat dva kurzy, a to pro 7. ročník i pro 8. ročník.
Oba kurzy proběhnou v Krkonoších.
Vedoucí zájezdu bude p. uč. Ladislav Kotlár, lyžařský instruktor Růžena Matasová.

Termín pro 8. ročník: 18. – 23. ledna 2015

Termín pro 7. ročník: 15. – 20. února 2015

Bližší informace:

Místo: Krkonoše, penzion U Karla, Velká Úpa 271, Pec pod Sněžkou, 542 21, tel. 602 721 928, 774 721 928 (Petr Kratochvíl), 499 896 105, web adresa: www.pensionukarla.eu
Sraz: 18. ledna 2015 (8. roč.), 15. února (7. roč.), Nezvěstice, hasičská zbrojnice, sraz 7.20 hod., odjezd 7.30 hod.
Návrat: 23. ledna (8. roč.), 20. února (7. roč.), Nezvěstice, hasičská zbrojnice, cca 17 hod.
Doprava: autobusem tam i zpět. Pro informaci – loňská cena za ubytování, plnou penzi a dopravu pro 31 žáků byla 2. 243 Kč po odečtení příspěvku SRPDŠ (cca 250 Kč). Cena dopravy bude závislá na počtu účastníků.
Doporučený seznam věcí: lyže a hole sjezdové, vosky a potřeby na mazání lyží, větrovku, dvoje rukavice, šálu (šátek), šponovky, lyžařské boty, čepice na uši, sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do chaty, oblečení na spaní (pyžamo), přezůvky do chaty, plavky, toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj, mýdlo, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v autobuse, náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle.
Vzhledem k možným mrazům musí mít každé dítě s sebou ochranný krém na obličej a vhodná by byla i lyžařská kukla.
Povinná výstroj: lyžařská ochranná přilba!

Různé: šicí potřeby, psací potřeby, hudební nástroj, elastické obinadlo, motouz, řemínek, kapesné na vleky apod., zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží.
Do pátku 16. ledna (8. roč.), 13. února (7. roč.) odevzdají žáci prohlášení rodičů na tiskopisu, který dostanou – zdravotní stav, seřízení lyží, kontakty.
Bližší informace podá p. uč. Kotlár na třídních aktivech 13. listopadu (pro 7. i 8. r.)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

2. října 2014 – třídní schůzka 1. A, 1. B, 16.30 hod.
13. listopadu 2014 – třídní schůzky a konzultace 16.00 hod.
13. ledna 2015 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.
20. ledna 2015 – zápis do 1. třídy, 14.00 – 17.30 hod.
16. dubna 2015 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.
4. června 2015 – pro rodiče žáků budoucích 1. tříd, 16.30 hod.
Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě

Provoz školní družiny o prázdninách během školního roku 2014/2015

Vedlejší prázdniny:

provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí.
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

První školní den

Při zahájení školního roku nás 1. září navštívil host – starosta obce Lukáš Karkoš. Spolu s ředitelem školy, zástupkyní ředitele a vychovatelkou školní družiny zavítali do obou 1. tříd, kde sedělo celkem 33 prvňáčků. Třídy byly zaplněné rodiči i příbuznými dětí, pan starosta spolu s vedením školy děti osobně přivítali a popřáli hodně úspěchů. Dětem udělaly radost pěkné dárky, např. svačinový box spolu s dvěma krabičkami mléka a keramická medaile Prvňáček, kterou jsme dětem v upomínku na tuto slavnostní příležitost – první den ve škole – nechali vyrobit. Přejeme všem našim nejmenším žákům, aby se jim ve škole líbilo a aby jim jejich počáteční úsměvy a chuť do poznávání co nejdéle vydržely.

První školní denPrvní školní den

(10.09.2014, aktualizováno 09.01.2015)

Informace k zahájení školního roku2014/15

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 1. září 2014 ve třídách (od 7.55 hod. zhruba jednu vyuč. hodinu).

Žáci 1. ročníku – počkají venku, p. uč. třídní a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy 1. A (přízemí – č. 105) a 1. B (1. patro nad školní družinou – č. 49), seznam žáků 1. A, B je na vstupních dveřích.

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Chválenice dostanou 1. září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B je na vstupních dveřích.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v  9.30 hod. od hasičské zbrojnice.
Trasa: Žákava, Milínov, Želčany, Chouzovy, Chválenice, Nezbavětice, Šťáhlavice.

Potvrzení žákovských jízdenek v kanceláři zást. ředitele poslední srpnový týden od 8 do 14.30 hod., od 2. září vždy o hlavní přestávce (1. září po skončení zahájení ve třídách).

Přihlášky na obědy přijímá vedoucí jídelny od středy 27. 8. do pátku 29. 8. vždy od 8 hod. do 14.30 hod. (možné i telefonicky na čísle 377 891 201).
Vzhledem k nízkému počtu přihlášených na oběd 1. září se bude vařit až od 2. září.

Informace pro strávníky školní jídelny

Platba za stravné v ZŠ Nezvěstice se provádí pouze inkasem z účtu. Tento způsob používají všechny jídelny z provozních důvodů (strávníci neplatí v daném termínu, vedoucí musí neustále upomínat dlužníky), kvůli zjednodušení převodu peněz a zejména z bezpečnostních důvodů (riziko přepadení při odnášení tržby na poštu, vyloupení trezoru v kanceláři vedoucí šk. stravování, děti nemusí u sebe nosit větší hotovost, kterou mohou ztratit atd.).

Ke zřízení inkasa na stravné je zapotřebí následující:
zákonný zástupce strávníka si zřídí inkaso ve své bance nebo přes internetové bankovnictví:

pro Českou spořitelnu: číslo sběrného účtu pro ZŠ Nezvěstice je 0100221011

pro všechny ostatní banky kromě České spořitelny:
souhlas k inkasu na stravné na číslo účtu: 181521664/0300

Vedoucí školního stravování p. Pavle Matušové nahlaste nejpozději do 30. září číslo svého účtu (tel. 377 891 201), ze kterého platba bude probíhat. Stravné se sráží doplatkem 20. dne v měsíci (za září proběhne platba prvně v říjnu a srazí se pouze částka, kterou strávník skutečně projedl, tudíž nejsou žádné přeplatky nebo nedoplatky).

Pokud platba neproběhne (např. kvůli nedostatku finančních prostředků na účtu), banka se zpětně k platbě nevrací a pouze nahlásí vedoucí seznam neprovedených plateb. Vedoucí pak strávníky upozorní na nedoplatek, který musí strávník uhradit.

Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si inkaso v bance zařídili, aby platby za stravné probíhaly bez problémů převodem z účtu. Děkujeme.

Ceny obědů ve školní jídelně

I. kategorie (6 – 10 let) 26 Kč
II. kategorie (11 – 14 let) 28 Kč
III. kategorie (14 a více let) 30 Kč

Umístění tříd, třídnictví – 2014/2015

Třída 2014/15 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Předběžný počet dětí
1. A 1. S. Hajžmanová 17
1. B 5. A. Brabcová 16
2. uč. Vv A. Marková 20
3. 2. J. Hrubá 26
4. 3. B. Hachová

21

5. 4. K. Brudnová 22
      122
       
6. A 9. J. Skalák 19
6. B i – učebna Š. Matuchová 19
7. A 6. A O. Bábíčková 20
7. B 6. B V. Šiplová 21
8. 7. I. Kružíková 30
9. A uč. F, Ch J. Honzová 19
9. B 8. B I. Feifrlíková 19
      147
Celkem     269

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)
přízemí: školní družina I., II., kancelář vedoucí jídelny, kancelář ekonomky
1. patro: 2., 4., 5. roč., jazyková učebna, učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova)
přízemí: 1. A, 3., 7. A, 7. B, 8.
1. patro: 6. A, 6. B, 9. A, 9. B, 2. (současně i ŠD III.), počítačová učebna

Přejeme všem úspěšný školní rok 2014/2015

(19. 8. 2014)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019