Novinky ze školy – školní rok 2015/2016

| Akce školy | Nabídka kroužků | Výpravy turistického kroužku |

Zrušení ředitelského volna 1. – 7. září 2016

Vzhledem k tomu, že se termínově prodloužil průběh a vyhodnocení výběrového řízení zadaného zřizovatelem školy na výběr firmy, která bude provádět půdní vestavbu školy, a stavební práce tedy začnou později, než se předpokládalo, bylo ZRUŠENO ŘEDITELSKÉ VOLNO 1. – 7. září 2016.
Zahájení školního roku bude ve čtvrtek 1. září 2016 od 8 hodin.
Děti, které budou 1. – 7. 9. 2016 s rodiči na dovolené, budou omluveny.

(15.08.2016)

Vodácký školní výlet 7. B

Letošní školní výlet jsme strávili na vodě. 10. června 2016 jsme vyrazili na vlakové nádraží v Nezvěsticích. Měli jsme pouze základní vybavení na třídenní přežití. Při pohledu na objem zavazadel některých z nás to vypadalo, že chtějí přežívat nejméně rok. V 9:30 jsme nastoupili do vlaku, který nás vezl vstříc zážitkům. Další důležitý člen naší výpravy byla Kačka alias paní Láďová. Tak jsme jí říkali od té doby, co jsme zjistili, že je to manželka pana učitele Kotlára. Měla za úkol nám převážet stany a všechny ostatní věci.
V 11 hodin jsme vystoupili u Dolanského mostu v sestavě: paní učitelka Matuchová, zdravotnice Tereza Foralová, pan učitel Kotlár, instruktor Matěj Černý a čtrnáct hodných žáků. Zde jsme dostali od vodácké půjčovny vybavení a odbornou instruktáž od pana učitele Kotlára. Po zkušební jízdě a rozhodnutí instruktorů, že můžeme být vypuštěni na vodní tok, jsme se nechávali unášet na raftech za občasného máchnutí pádlem do kempu Nadryby. Zde jsme se ubytovali ve vlastnoručně postavených stanech. Musím nás pochválit, šlo nám to velice dobře. Malý problém nastal pouze při stavění stanu dvou žaček. Ve výsledku totiž připomínal menší chatu. U této stavby se i pan učitel zapotil. Po této dřině jsme se občerstvili a šli „do hajan“. Ráno jsme zbourali stany, nasnídali se a pokračovali po vodě v dobrodružství dál. V poklidu jsme splouvali řeku Berounku za neustálého focení a drilu paní učitelky až do doby, kdy spolužák utopil brýle a málem i paní učitelku, kterou úmyslně stáhnul s sebou. Záchranné akce proběhly a všichni jsme pokračovali dál. Byla zapotřebí pauza na oběd, kde se paní učitelka převlékla do nového outfitu – zelené plavky s puntíkem, přes plavky průhledná pláštěnka ke kolenům doplněná sportovní bundou, nic jiného suchého jí totiž nezbylo. To celé doladěné neodolatelným úsměvem. Po obědě jsme lehce znaveni dopádlovali do kempu „Kobylka“, kde jsme již sebevědomě postavili stany, opekli špekáčky, lehce se sportovně vyžili a poté ulehli ke spánku. V neděli po zabalení věcí a po vydatné snídani jsme vyrazili na hrad Libštejn. Po náhodném setkání s panem Feifrlíkem, nám bylo prozrazeno, že nedaleko tráví svůj víkend paní učitelka Feifrlíková. I když se Feifrlíkovi měli k odjezdu z chaty domů, velice mile nás přivítali.
Po návratu do kempu jsme se naobědvali a posmutnělí, že už vše končí, se mikrobusem nechali dovézt do Rokycan. Odtud nám cestu ještě zpříjemnila výluka směr Příkosice a zbylou část cesty do Nezvěstic jsme si užili v lokálce. Znaveni, ale plni zážitků, jsme vystoupili v Nezvěsticích, kde na nás čekali naši napjatí rodiče s obavou, zda se vracíme v plném počtu. Celé tři dny jsme totiž neměli vlastní mobilní telefony. Přesto se nemuseli vůbec bát, měli jsme s sebou naprosto spolehlivý a zodpovědný dospělácký doprovod, který nám zajistil tento krásný a nezapomenutelný výlet! Poděkování patří všem, ale hlavně naší třídní paní učitelce Matuchové a panu učiteli Kotlárovi a celé naší třídě za super zážitky. Jsme opravdu fajn třída, kterou si každý přeje. Ještě jednou díky.
Kateřina Dubová, 7. B

Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B Vodácký školní výlet 7. B

(04.07.2016)

Dětský den

Ve čtvrtek 23. června 2016 proběhl „Dětský den“, přeložený z 1. června kvůli tehdejší deštivé předpovědi počasí. Slibovaného dne se dočkaly děti z prvního i druhého stupně.
Pro žáky prvního stupně paní vychovatelky ze školní družiny připravily a označily trasu fáborky a vymyslely šest stanovišť s úkoly, které byly popsány v dopisech a děti je plnily pod vedením třídních učitelek.
Jednalo se o úkoly vědomostní, poznávací a sportovní. Děti skákaly přes švihadlo, podbíhaly, házely šiškou na terčík a míčem do koše nebo porážely kuželky.
Celá trasa končila na posledním stanovišti u školy, kde si každá třída musela najít uschovaný poklad, který ovšem mohla otevřít až po uhodnutí hádanky. Odměna čekala úplně na všechny. Úplným závěrem dne bylo malování obrázků před školou na dlouhou roli papíru. Každá třída si vymyslela svoje vlastní téma a obrázky se poté vyvěsily na plot u školy a kolemjdoucí je mohli chvíli obdivovat.
Pro děti z druhého stupně pak připravili žáci deváté třídy dopoledne plné soutěží a her v přírodě spojené se stopovací hrou po malebném okolí Nezvěstic.
Během teplého a slunečného letního dopoledne si děti vyzkoušely spoustu disciplín a vlastní orientační smysl. Na trase na ně na jednotlivých stanovištích čekali starší spolužáci z devítky a ohodnocovali dosažené úspěchy v disciplínách body ve stupnici od nuly do deseti, u každé třídy zvlášť.
Lukostřelba, střelba z tradiční zbraně školní mládeže zvané „flusačka“, hod na basketbalový koš, chůze po laně a další sportovní disciplíny sklidily u dětí z mladších ročníků opravdové uznání. Žáci dále prokazovali své motorické schopnosti protahováním se skrz síť a zahráli si přírodní piškvorky. Ve vědomostní soutěži na ně čekaly otázky, jimiž měli prokázat znalosti o Harry Potterovi.
Celé klání vrcholilo na sportovním stadionu, kde proběhlo vyhlášení výsledků, zhodnocení celé soutěže a rozdělení cen. I samotný závěr si řídili žáci z deváté třídy a patří jim uznání, neboť si s organizací celé soutěže poradili za asistence učitele tělesné výchovy Ladislava Kotlára opravdu na výbornou.
Na slunečné letní dopoledne spojené s výletem a se spoustou soutěží zůstanou dětem jen krásné vzpomínky.
Ivana Matuchová, vych. školní družiny, Mgr. Romana Beránková, učitelka 2. st.

Dětský den Dětský den Dětský den Dětský den

(04.07.2016)

Upozornění: Dětský den bude až 23.06.2016

Dětský den se kvůli nepříznivému počasí překládá z 1. června na 23. června!

(31.05.2016)

Šesťáci na staré kupecké stezce ve Starém Plzenci

Po stopách středověkých kupců se vydali ve středu 11. května za krásného slunného odpoledne žáci 6. B se svou třídní Mgr. Petrou Řežábkovou a učitelkou zeměpisu Mgr. Romanou Beránkovou. Na putování se vydala téměř celá třída, i když už bylo dávno po vyučování. Dobrovolně si tak doplnili vědomosti o době středověku, o které se v týdnu dozvídali v souvislosti s výročím narození Karla IV.
Stará kupecká stezka spojující v dobách středověku Prahu a německé Řezno (Regensburg) patřila ve své době k hlavním dopravním tepnám. Kupci přepravující zboží po této stezce používali soumary a vozy a museli se mít na pozoru před loupeživými lapky číhajícími na každém kroku.
Současná turistická mapa kopíruje necelé čtyři kilometry středověké trasy a přenáší současné návštěvníky do atmosféry tehdejšího světa. Na třinácti zastaveních lze nalézt na informačních tabulích zajímavé informace, úkoly a otázky týkající se tématu.
Do středověké atmosféry se přenesli i naši žáci. Nadšeně plnili úkoly a odpovídali na otázky s takovou jistotou, až se zdálo, že jsou pro ně příliš jednoduché. Bez zaváhání určovali znaky a typy architektonických slohů a rozlišovali středověké zbraně či typy mincí. Na šestém zastavení našli všech šest šklebících se obličejů dávných lapků a na osmém stanovišti si zahráli s kamínky oblíbenou hru středověkých dětí.
„Já už se těším na tu prolézačku z kamenů, “ nadskakoval nadšeně Michal, který se se stezkou seznámil už dříve a věděl, že prolézačka čeká na osmém stanovišti spolu se středověkou hrou s kamínky a příjemným odpočivadlem.
Cestu zakončilo příjemné posezení na lavičkách u rotundy sv. Petra a Pavla. Pak už zbývalo jen sejít s kopce a vlakem se vrátit zpátky do Nezvěstic.
„Tenhle výlet se opravdu vydařil, “ libovaly si Renata a Katka. „Hlavně nám vyšlo počasí a myslíme, že je příjemné trávit společně s ostatními ze třídy i volný čas, nejenom vyučovací hodiny a přestávky ve škole. “
„Mně se líbily ty úkoly a otázky, “ dodal ještě Kuba ze 6. A. „To nám tu cestu hodně zpříjemnilo a myslím, že na ni budeme dlouho vzpomínat. “

Šesťáci na staré kupecké stezce ve Starém Plzenci Šesťáci na staré kupecké stezce ve Starém Plzenci Šesťáci na staré kupecké stezce ve Starém Plzenci Šesťáci na staré kupecké stezce ve Starém Plzenci Šesťáci na staré kupecké stezce ve Starém Plzenci Šesťáci na staré kupecké stezce ve Starém Plzenci Šesťáci na staré kupecké stezce ve Starém Plzenci Šesťáci na staré kupecké stezce ve Starém Plzenci

Mgr. Romana Beránková

(20.05.2016)

Pohodové dopoledne na farmě u Moulisů

V pátek 6. května 2016 jsme se třeťáčky absolvovali dobrodružnou cestu na nedalekou farmu Moulisových do Milínova. Jako sponzorský dar jsme od majitelů farmy obdrželi zdarma každoročně program Farmář.
Počasí bylo více než uspokojivé, slunce svítilo už od rána, takže cesta vlakem do Kornatic a zbytek pešky ubíhala skoro sama. Po příchodu na farmu nás mile přivítala paní Moulisová, okamžitě se nás ujala a při pohledu na 17 vyprahlých žáčků s jazyky na vestě ochotně donesla i něco k pití.  Po jejím boku nás pak doprovázela i její čtyřnohá psí společnice Amálka, která se s námi ihned skamarádila. V úvodu jsme se dozvěděli, co nás vlastně bude čekat a co na farmě zažijeme. Paní Moulisová nejdříve zjišťovala, zda děti alespoň něco málo vědí o hospodářských zvířatech a poté vyprávěla, jak to vlastně na takové farmě chodí. Následně jsme se přesunuli k prvnímu stanovišti. Děti si zde po výkladu o tom, kde se vlastně bere mléko, proč je důležité a co se z něho dá vyrobit, mohly vyzkoušet, jak se správně dojí kráva a jak dříve lidé stloukali máslo. Jelikož byli malí pomocníci moc šikovní, jako odměnou jsme si pochutnali na chlebu s čerstvým máslem. S plnými bříšky a skoro jako opravdoví farmáři jsme ve stodole s kopkami slámy se zájmem poslouchali povídání o tom, co se děje na poli, o různých zemědělských technikách, jak je to s nimi dnes a jak se to dělalo dříve. Děti si v “kouzelném balíku“ vyzkoušely pohmatem naslepo rozpoznat různé plodiny a následně jsme se přesunuli ke stanovišti se základními druhy obilí, kde jsme se dozvěděli i něco o jejich dělení a následném využití s menší ukázkou mletí. U rozdílu mezi senem a slámou nás čekala soutěž v hledání vajíček a jehel ukrytých v kupce sena. Myslím, že nadšení bylo na místě a děti se pořádně vyřádily.
Naši exkurzi jsme zakončili prohlídkou oveček, ale tím nejhlavnějším zážitkem bylo především svezení na koni. Zájem byl obrovský, takže se na koňském hřbetě vystřídali opravdu všichni. A kdo se zrovna nevozil, mohl si na chvíli vyzkoušet i péči o poníka. Jako památku na farmářský den dostaly děti „ výuční list mladého farmáře“. Na závěr jsme poděkovali potleskem, rozloučili jsme se a čekala nás zpáteční cesta, tentokrát celá po svých. A aby nám hezky ubíhala, někteří si vesele prozpěvovali. Výlet se všem moc líbil a myslím, že tato exkurze byla obrovským přínosem. Za poskytnutí programu zdarma majitelům farmy velice děkujeme.

Pohodové dopoledne na farmě u Moulisů Pohodové dopoledne na farmě u Moulisů Pohodové dopoledne na farmě u Moulisů Pohodové dopoledne na farmě u Moulisů Pohodové dopoledne na farmě u Moulisů Pohodové dopoledne na farmě u Moulisů Pohodové dopoledne na farmě u Moulisů Pohodové dopoledne na farmě u Moulisů

Andrea Větrovcová, DiS., asistentka pedagoga

(20.05.2016)

Zdravá výživa

V úterý 17. května 2016 se žáci 4., 5. a 6. ročníku zúčastnili semináře na téma zdravá výživa. Seminář trval jednu vyučovací hodinu, během které si žáci prošli pod vedením zkušené lektorky vše podstatné, co se týká právě zdravé výživy. Společně si zopakovali, jak by zdravý jídelníček každého člověka měl vypadat. Zdůraznili si i fakt, že jen zdravá strava nestačí a že je nutné ke správnému stravování přidat i dostatek aktivního pohybu. Protože ne všichni se stravují zrovna podle těchto pravidel, musely lektorky zmínit i téma nadváhy, podváhy a poruch přijmu potravy. Žáci byli během celého semináře aktivní, měli mnoho zvídavých dotazů a připomínek. Závěrem obdrželi kvíz nazvaný Moje prevence rizik ve výživě, ve kterém si každý z nich mohl zjistit, jak na tom se zdravou výživou a zdravým životním stylem je. Našel tam pak i rady, jak by mohl vše ještě vylepšit.

Mgr. Lenka Kajerová, tř. učitelka 6. A

(20.05.2016)

Deváťáci navštívili Ekocentrum Spálené Poříčí

19. dubna 2016 navštívila 9. třída ekocentrum a záchranou stanici živočichů ve Spáleném Poříčí. V Ekocentru nás čekaly dva výukové programy. Rozdělili jsme se na dvě poloviny a vyrazili. První program byl věnován prohlídce a povídání o záchranné stanici živočichů. Druhý program se věnoval úsporám energie a zdrojům energie. V rámci tohoto programu jsme zavítali na nedalekou kořenovou čistírnu odpadních vod. Po obědě jsme vyrazili po naučné stezce Hvížďalka směrem do Těnovic, která vede přímo po břehu říčky Bradava. Informační tabule nás seznámily s okolím ekosystému. V Těnovicích začalo stoupání na Těnovickou skálu, kde leží budhistické centrum. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o tomto náboženství. Každý si pak samostatně obešel stúpu a doufal ve splnění tajného přání. Stúpa je budhistická stavba, která má mít po obejití pozitivní vliv na mysl. Poté jsme vyrazili zpět do Spáleného Poříčí a odtud autobusem do Nezvěstic. Návštěva ekocentra se všem velice líbila.

Deváťáci navštívili Ekocentrum Spálené Poříčí Deváťáci navštívili Ekocentrum Spálené Poříčí Deváťáci navštívili Ekocentrum Spálené Poříčí Deváťáci navštívili Ekocentrum Spálené Poříčí

Mgr. Jana Honzová, uč. přírodopisu

(20.05.2016)

Matematický výlet za viklany

Dne 27. dubna 2016 jsme vyrazili se svou třídou 6. A na poznávací matematický výlet. Naším cílem byly viklany u Žihle – skalní městečko nevšedních tvarů. Ráno jsme odjeli vlakem do Plzně, kde jsme přestoupili a pokračovali dále rychlíkem přímo do Žihle.
Hned po vystoupení z vlaku v Žihli jsme se vydali podívat se na obrovský žulový balvan, kterému se říká Dědek. Změřili jsme, jaký má Dědek obvod a pokračovali k dalším viklanům. Cestu nám zpříjemňoval pejsek naší třídní paní učitelky, který se jmenuje Barney. Plnili jsme různé matematické úkoly, a tak nám putování hezky utíkalo, až jsme se dočkali slibovaných viklanů.
Po cestě zpět jsme se ještě zastavili zhlédnout další obrovský žulový balvan, tentokráte s názvem Bába. Poté už jsme se vydali zpět na nádraží v Žihli, nasedli na rychlík a uháněli zpět do Plzně. Tento výlet byl opravdu vydařený, všem se nám moc líbil.

Matematický výlet za viklany

První přírodní úkaz byl žulový balvan Dědek

Matematický výlet za viklany

K dalším balvanům – viklanům jsme ušli přibližně 2 km

Matematický výlet za viklany

Poslední a největší kámen byla Bába.

Matematický výlet za viklany
Text Lukáš Ladman, foto Lešek Semelka, 6. A

(06.05.2016)

Poznávací zájezd 6. tříd po našem regionu

Jedno dubnové ráno s datem 15. dubna se 6. třídy vypravily na regionální poznávací zájezd. Naším společným cílem bylo seznámit se s okolím Přeštic. Tento region poskytuje nepřeberné množství památek, přírodních krás i kulturních zážitků. Na cestu jsme vyrazili v 9 hodin ráno autobusem a zcela jistě s nemalým očekáváním, co nového a zajímavého se během výletu dozvíme. Mnozí z nás totiž sousední region příliš neznali, i proto byl zvolen tento směr. Šesté třídy spolu s třídními učitelkami p. Kajerovou a p. Řežábkovou doprovázel historik z Muzea jižního Plzeňska Blovice, pan Josef Koželuh, který zná výborně historii regionu, což nám dokazoval po celou dobu výpravy. Cesta nám ubíhala rychleji i tím, že jsme u každé památky, kolem které jsme projeli, vyslechli dokonalý výklad, kdy byl objekt založen, co se zde původně nacházelo a další neméně zajímavé skutečnosti. Výletní trasa směřovala přes Nebílovy, Háje, Vodokrty do Dolní Lukavice, dále jsme se přes Dnešice dostali k cílům výletu – do obcí Merklín, Roupov, Lužany a města Přeštice. Všichni jsme byli natěšení na informace z oblasti historie, které můžeme využít nejen v hodině dějepisu, ale některé se nám budou jistě hodit i v běžném životě.
První zastávkou naší výpravy se stalo mohylové pohřebiště nedaleko obce Horušany. Autobus nás vysadil poblíž lesa, dále jsme již pokračovali pěšky k místům, kde se mohyly nacházely. Poté následovala obec Merklín, zajímavé městečko s bohatou minulostí, které již od svého počátku ve 14. stol. představovalo centrum dění v širokém okolí. Zavítali jsme do zámeckého areálu, odkud jsme si prohlédli celou obec a vyslechli z úst pana Koželuha historii a počátky obce. Odjížděli jsme a pamatovali si mimo jiné zdejší požár v 18. stol. i dodnes zachovalý zámek, v němž sídlí nyní obecní úřad. Tamější obrovský rybník, ke kterému jsme také našli cestu, nám vyrazil dech. Na památku jsme si udělali několik fotek a za deště jsme opouštěli Merklín, přičemž další zastávkou byl historicky významný hrad Roupov z období 14. stol, který byl naposledy obydlen ve století osmnáctém. Tato nyní již zřícenina s velice zachovalou hradní kuchyní se nám líbila snad nejvíce. Prošli jsme si celý areál hradu a měli při výkladu spoustu zvídavých otázek. Dopoledne nás ještě čekaly Lužany a jejich zámecký areál s renesančním zámkem, který jsme si prohlédli pouze zvenku a zjistili z výkladu spoustu významných skutečností – např. že zde působil známý básník J. V. Sládek či že na zámku pobýval architekt Josef Hlávka, mecenáš, po kterém je zámek v dnešní době pojmenován a celý objekt je věnován jeho odkazu.
Naší poslední zastávkou bylo regionální město Přeštice, jež jsou centrem veškerého kulturního i společenského dění v regionu. Již z dálky se pyšně tyčil skvostný Kostel Nanebevzetí Panny Marie v barokním stylu, jehož interiér jsme si již bohužel nestačili prohlédnout. Navštívili jsme ve zdejším centru Dům historie Přešticka, kde na nás čekala výstava mnohých předmětů a ukázky činností z dob první republiky. Přitom jsme zhlédli a zároveň vyslechli výklad od milé paní průvodkyně, která nám vše ochotně ukázala a nechala některé z nás i leccos vyzkoušet – například jak fungoval kupecký krám v tehdejší době a jiné. Pak si děti nakoupily občerstvení, prošli se městem a v půl druhé odpoledne se vydali na zpáteční cestu, při které nás ještě čekala zastávka u významného kostela svatého Ambrože na Vícově. Následně již autobus rozvezl děti do jejich obcí. Závěrem jsme se rozloučili s panem Koželuhem, poděkovali za moc pěkný zážitek při tomto výletu, popřáli si hezký víkend a odcházeli příjemně znaveni ke svým domovům a zase, díky dnešnímu výletu, o kousek znalejší našeho blízkého okolí.

Poznávací zájezd 6. tříd po našem regionu Poznávací zájezd 6. tříd po našem regionu Poznávací zájezd 6. tříd po našem regionu Poznávací zájezd 6. tříd po našem regionu Poznávací zájezd 6. tříd po našem regionu Poznávací zájezd 6. tříd po našem regionu Poznávací zájezd 6. tříd po našem regionu Poznávací zájezd 6. tříd po našem regionu

Mgr. Petra Řežábková, třídní učitelka 6. B

(26.04.2016)

Osmáci a deváťáci besedovali se spisovatelem

Ve středu 13. dubna na naši školu zavítal český spisovatel, úspěšný autor válečných románů Vratislav Vyhlídka, který se žáky 8. a 9. ročníku besedoval o knihách, vlasti, ideálech první republiky a našich veteránech leteckých bojů 2. světové války. Žáci tak v rámci osvětové besedy, jak sám autor přednášku nazval, získali nový pohled na věci týkající se českého jazyka a dějepisu, což považuji za velice přínosné a potřebné pro jejich další působení nejen na středních školách.
V rámci besedy se dozvěděli více informací o životě za druhé světové války, především bylo nejvíce zdůrazněno válečné úsilí československých letců v bojích za svobodu vlasti. Spisovatel žákům přiblížil zcela nové skutečnosti a přednesl mnohé zajímavosti, přičemž některá fakta byla podána vlastním pohledem na tehdejší situaci. Děti v průběhu besedy pozorně a se zaujetím naslouchaly, bylo znát, že v některých vzbudila slova spisovatele skutečný zájem. Válečné téma totiž ne vždy zajímá pouze chlapce, sama jsem toho důkazem.
Nechyběla ani debata o českém knižním trhu a několik rad spisovatele pro mladé začínající autory. Žáci tak mohli zjistit, jak začít skutečně a třeba i úspěšně psát – např. povídku, co je potřeba k začátkům vlastní tvorby a jiné. Slohová a literární výchova spolu totiž úzce souvisí a provázet budou žáky i nadále.
Nutno podotknout, že sám spisovatel patří na českém trhu k ojedinělým autorům válečných románů, umístil se dokonce mezi deseti nejlepšími v tomto žánru. Poslední vydanou publikaci z válečného prostředí s názvem „Lví stíhač a Černý orel nad Madridem“ měl k dispozici i s vlastnoručním podpisem. Zájemci z řad žáků i učitelů se tak k titulu mohli ihned dostat a knihu si zakoupit, což je i můj případ. Již teď se těším, až se začtu.
Zastávám názor, že dějepis a český jazyk, potažmo literatura jako taková, je nedílnou součástí každého z nás. Povědomí o dějinách a zároveň znalost českého jazyka patří k hodnotám, kterých bychom si měli vážit jako občané naší republiky. Národní hrdost by měla být v každém z nás trvale, ne jenom ve chvílích, kdy oslavujeme velká vítězství našich sportovců.

Mgr. Petra Řežábková, učitelka českého jazyka

(26.04.2016)

Sedmáci v protidrogovém vlaku

V rámci preventivního programu školy se naši žáci sedmých tříd zúčastnili 21. dubna na nádraží Plzeň – Koterov prohlídky protidrogového vlaku. Ten je součástí projektu Revolution Train, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence. Jedná se o to, že pomocí interaktivního přístupu umožní dětem zcela nový pohled na věc a splní tak účel prevence.
Tento projekt je založen na prohlídce vlaku, při které děti zhlédnou a prožijí příběh několika mladých lidí, kteří přijdou do styku s drogami. Na večírku se mladí lidé baví a někteří z nich užijí lehké drogy. Poté část z nich nasedá do auta. Po divoké jízdě dojde k autonehodě, při které zemře nevinný motorkář. Řidič auta je odsouzen a jde do vězení. Jeho přítel podlehne tvrdým drogám, čemuž jeho přítelkyně nejprve pouze přihlíží. Časem se ale také ona stane závislou.
Tento příběh je interaktivní, střídají se v něm audiovizuální projekce, na které navazuje například věrohodná imitace autonehody, výslechová místnost, či drogové doupě. Děti jsou tímto vtaženy do děje. V průběhu prohlídky je také průvodce žádá o vyplnění několika otázek týkajících se problematiky drog a mezilidských vztahů.
Přínos projektu je především v jeho autenticitě a sugestivitě. Děti jsou konfrontovány s reálným příběhem, díky čemuž si lépe uvědomí nebezpečí, které drogy přinášejí.

Sedmáci v protidrogovém vlaku Sedmáci v protidrogovém vlaku Sedmáci v protidrogovém vlaku Sedmáci v protidrogovém vlaku

(26.04.2016)

Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem

Ve středu 6. dubna se někteří žáci z 8. a 9. ročníku zúčastnili historicko-výtvarného vzdělávacího workshopu pod názvem „Křížem krážem nebílovským barokem“, který se konal v prostorách státního zámku Nebílovy.
Jednalo se o zhruba dvouapůlhodinový vzdělávací projekt, který rozdělený do dvou částí – interaktivní prohlídky a výtvarné dílny. Cílem bylo seznámit žáky s hodnotami evropského kulturního dědictví v rámci regionu a prohloubit jejich znalosti nejen v učivu dějepisu s důrazem na estetické vnímání kulturních hodnot.
Během první části se žáci spolu s kastelánem zámku Milanem Fialou podívali do rekonstruovaných i dosud neobnovených prostor zámku. Jeho poutavý výklad byl zaměřený nejprve obecně na význam architektonických památek jako pilířů kultury, na důvody a způsoby záchrany, obnovy a jejich restaurování, poté na samotný osud zámku Nebílovy. Zdůraznil jeho havarijní stav v 60. letech, kdy hrozila demolice některých částí, dále poukázal na nedostatky při rekonstrukci přední části zámku, či statické zajištění zadního objektu a další dlouhodobé opravy v rámci finančních možností tak, aby zámek „žil“ i pro další generace. „V současné době se zde konají výstavy a koncerty, zámek spolupracuje s různými institucemi a výtvarnými spolky, “ rozloučil se optimisticky nebílovský kastelán.
Druhá část, výtvarná dílna, probíhala v tanečním sále pod vedením Hany Kellermannové, zástupkyně kastelána. Ta nejprve žákům přiblížila výsledek náročné, několikaleté restaurátorské obnovy nástěnných maleb Antonína Tuvory, které probíhaly při plném návštěvnickém provozu, kdy návštěvníci měli možnost pozorovat obnovu díla doslova v přímém přenosu. Akademická malířka Karine Artouni obdržela za svou restaurátorskou práci v rámci udílení cen Patrimonium pro futuro Zvláštní cenu generální ředitelky NPÚ. Pak už se všichni pustili s chutí do práce. Jejich úkolem bylo výtvarně se vyjádřit k zámku, co je během prohlídky zaujalo nebo co by na zámku změnili, či se přímo inspirovali detaily nástěnných maleb v sále. Výsledkem byl soubor zajímavých výtvarných prací.
Bylo vidět, že se projekt žákům líbil a odcházeli spokojeni. Ale s Nebílovy se neloučíme nadlouho, v září opět na shledanou! To se mohou všichni těšit na výstavu jejich prací, která se uskuteční v prostorách zámecké galerie.

Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem Vzdělávací workshop Křížem krážem nebílovským barokem

Mgr. Petra Pánková, učitelka výtvarné výchovy

(15.04.2016)

Nácvik první pomoci v 9. třídě

V rámci předmětu Výchova ke zdraví proběhla 23. března 2016 pro žáky 9. třídy beseda o první pomoci. Tuto besedu vedla paní lektorka Martina Weberová, které byly oporou dvě asistentky.
Než celý program začal, několik ochotných chlapců a dívek během pár minut proměnili třídu na pokyn paní lektorky na provizorní „polní nemocnici“. Zde měli deváťáci strávit zdánlivě dlouhé dvě vyučovací hodiny. Čas ale ubíhal neúprosnou rychlostí.
Během první vyučovací hodiny byli žáci teoreticky uvedeni do problematiky první pomoci. Paní lektorka je seznámila s právy a povinnostmi, s trestní odpovědností a záchranným systémem.
Stavy bezprostředního ohrožení života – tak znělo další téma, kdy už se paní lektorka snažila propojit teorii s praxí. V této části se žáci dozvěděli, jak se zachovat při zástavě dechu, jaký je rozdíl mezi bezdeším a dušením a co znamená masivní krvácení. Lektorka Martina vystupovala velmi profesionálně, snažila se především na praktických ukázkách přiblížit stav pacienta, jeho poranění a poskytnutí první pomoci. Některé pasáže ještě obohatila o vlastní zážitky z praxe nebo o jiné důležité teoretické informace. Deváťáci si sami na sobě vyzkoušeli ošetřit různá zranění. Pohmožděná ruka, bolest hlavy, zástava tepenného a žilního krvácení. Teoreticky vše zvládnuto velmi dobře.
Celkem tvrdým oříškem byl pro žáky nácvik resuscitace a základní polohování raněných. Vzhledem k časové tísni si bohužel tento úkol všichni vyzkoušet nemohli. Toto téma bylo prokombinováno s ukázkami maskování raněných.
Někteří v zápalu práce ani nepostřehli, že se celá beseda nachýlila k závěru. Třídu všichni společnými silami uvedli do pořádku, přesunuli lavice na svá místa a společně se rozloučili.
Myslím si, že všechny cíle besedy o první pomoci byly splněny. Musím vyzdvihnout profesionální postoj lektorky jak z hlediska odbornosti, tak i z hlediska přístupu k žákům. Snažila se o to, aby nikdo nezahálel, většina si vyzkoušela aktivity. Úkoly na sebe navazovaly, vše bylo velmi poutavé, srozumitelné, jasné a názorné. Ráda bych touto cestou poděkovala paní lektorce i jejím oběma asistentkám za to, že si našly čas a obohatily naše žáky o další vědomosti a znalosti, které jim, jak pevně doufám, zůstanou v mysli snad na celý život.

Nácvik první pomoci v 9. třídě Nácvik první pomoci v 9. třídě Nácvik první pomoci v 9. třídě Nácvik první pomoci v 9. třídě Nácvik první pomoci v 9. třídě Nácvik první pomoci v 9. třídě Nácvik první pomoci v 9. třídě Nácvik první pomoci v 9. třídě

Mgr. Ivana Feifrlíková, vých. Poradce

(02.04.2016)

Show s tekutým dusíkem

Ve čtvrtek 17. března se uskutečnila na naší škole populární vědecká show, při které pracovníci Techmanie Plzeň dětem 2. stupně zábavnou formou představili zajímavé pokusy s tekutým dusíkem. Tato ukázka byla zdarma vzhledem k tomu, že se naše škola přihlásila mezi prvními zájemci.
Už na začátku bylo vidět, že nás čeká něco zajímavého. Seznámili jsme se zde s dusíkem v kapalném stavu, který je pro to díky své teplotě – 196 °C ideálním prvkem. Mohli jsme vidět například, jak je možné proměnit zeleninu v kus ledu nebo zmrazit balónek tak, že bude křehký jako sklo. Někteří odvážlivci si mohli vyzkoušet kapalný dusík doslova na vlastní kůži. Všechny tyto pokusy završil mohutný výbuch, jehož příčinou bylo smíchání látek s velmi rozdílnou teplotou, a to dusíku a vroucí vody. Vystoupení se všem moc líbilo. Bylo zábavné a obohatilo je o nové poznatky v oblasti chemie a fyziky.

Show s tekutým dusíkem Show s tekutým dusíkem Show s tekutým dusíkem Show s tekutým dusíkem Show s tekutým dusíkem Show s tekutým dusíkem Show s tekutým dusíkem Show s tekutým dusíkem

Mgr. Šárka Matuchová, učitelka fyziky

(23.03.2016)

Beseda o poruchách příjmu potravy

V pátek 18. března proběhla na naší škole beseda s tematikou týkající se výchovy ke zdraví s názvem Poruchy příjmu potravy. Besedu vedla MUDr. Luhanová z Centra lékařské prevence, které se zabývá mimo jiné také touto problematikou. Beseda byla zaměřena na dvě základní poruchy – a to anorexii a bulimii. V úvodu se žáci 8. ročníku, pro něž byla beseda určená, seznámili s tímto pojmem v obecné rovině. Připomnělo se jim, že tyto nemoci zahrnují spíše psychický problém, a to více než se může zdát. V další části besedy žáci pracovali na jednotlivých úkolech, se kterými si celkem dobře poradili. Týkaly se zdravého způsobu života a obecných názorů na životní styl. Žáci prokázali velmi dobrý přehled. Dále proběhl interaktivní výklad, kdy se žáci seznámili s příčinami vzniku poruch příjmu potravy, dozvěděli se také, jaká je prevence poruch příjmů potravy a podle čeho poznáme, že někdo trpí touto poruchou. Na závěr jsme diskutovali o zásadách psychického i fyzického zdraví, přičemž se žáci v této oblasti nasměrovali, alespoň věřím, správným směrem. Beseda byla zajímavá, ostatně jako všechny, které vede paní doktorka Luhanová. V průběhu společného setkání sdělovala své zkušenosti z praxe, se kterými se v rámci své profese setkala a jsou velice přínosné pro objasnění problému. Myslím si, že je důležité připomínat dětem v tomto rizikovém věku slovo sebevědomí, přijetí sebe sama, vnímání krásy a poukazovat na tento problém, se kterým se mohou v životě setkat, byť jen třeba ve svém okolí.

Mgr. Petra Řežábková, školní metodik prevence

(23.03.2016)

Náš skvělý lyžák

V neděli ráno, 21. února 2016, vyjeli žáci obou sedmých tříd nezvěstické základní školy na lyžařský výcvik do Krkonoš. V autobusu byla zábava – pouštěly se písničky, povídali jsme si a ani mobily nezůstaly v klidu. Ustavičnými dotazy jsme pak u Prahy donutili řidiče zastavit u McDonaldu, kde jsme se občerstvili.
Byli jsme ubytováni ve Velké Úpě v pensionu U Karla. Po příjezdu, za velkého lijáku, jsme odnesli zavazadla a lyže do pensionu, kde nás čekal oběd. Poté následovalo rozdělení do pokojů.
Zhruba ve dvě hodiny odpoledne odcházíme s lyžemi na sjezdovku nedaleko pensionu a rozdělujeme se do skupin. První a druhá skupina lyžovat umí, třetí stojí na lyžích poprvé. Po lyžování, které ten den za moc nestálo (stále pršelo), následoval návrat na chatu, sušení věcí a příprava na večeři.
V 18 hod. jsme se sešli v jídelně, kde nám po večeři hlavní vedoucí, pan učitel Ladislav Kotlár, sdělil program dalšího dne. Následovalo společné vymýšlení různých zábavných her. Je třeba zmínit například dokonalou imitaci učitelů nebo hru s papírky, kdy se utvořily čtveřice – každá u jednoho stolu a na útržky papíru napsal jeden ze čtveřice vždy jedno slovo a z napsaných slov následně vznikla věta. Věty byly velice zábavné, dost jsme se při jejich čtení nasmáli. Po hrách byla večerka, ale na pokojích bylo živo ještě kolem půlnoci. Ráno byl „budíček“ v 7:30, ale všichni byli vzhůru dávno předtím. Snídaně byla v 8:00 a po ní jsme si řekli vše důležité k dennímu programu. V 9:00 nástup před chatou v plné výstroji a hurá na sjezdovku. To se opakovalo celý pobyt, ovšem kromě středy, na kterou byl plánován výlet do Pece pod Sněžkou.
Hned první den se některým lyžařům povedly pěkné kousky. Například „kácení stromů“ nejmenovanými lyžařkami nebo zdařilé pády paní instruktorky zapříčiněné náročnými ukázkami různých lyžařských stylů.
Ve středu jsme odjeli skibusem do lyžařského střediska v Peci pod Sněžkou a tam vtipných příhod ještě přibylo. Hned v úvodu spadl vedoucí při ukázce jízdy na jedné lyži. Následoval sjezd černé sjezdovky, kde jsme se zdrželi, protože „Krakonoš“ (všichni víme, o kom je řeč) z 2. družstva ji sjel po břiše bez lyží – prudká sjezdovka mu je prostě nedovolila znovu nasadit. Další příhoda na sebe nenechala dlouho čekat – další z lyžařů 2. družstva nastoupil na lanovku se zpožděním, dlouho za námi ostatními, a tak jsme se s ním sešli až při další jízdě, kdy najednou jakoby nic vystoupil z přibližovacího pásu.
Mnoho dalších dobrodružství je jistě uloženo v paměti každého z nás a je moc dobře, že žádná z příhod neznamenala pro nikoho zdravotní újmu. I proto věříme, že na „lyžák“ budeme všichni vzpomínat jen v dobrém.

Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák Náš skvělý lyžák

Jan a Václav Kolářovi, 7. A, 7. B

(09.03.2016)

Beseda k 700. výročí narození Karla IV.

Ve čtvrtek 3. března 2016 navštívil naši školu historik Libor Marek, který si pro žáky 4. – 7. ročníku připravil tři interaktivní besedy k sedmistému výročí narození jednoho z nejvýznamnějších panovníků v naší historii – Karla IV.
Autorovi se podařilo nevšední a zábavnou formou dětem nejen odtajnit nejdůležitější okamžiky ze života slavného monarchy, ale neopomenul ani mnoho zajímavostí, které otce vlasti představily i jako obyčejného člověka.
Zajímavý a poutavý výklad byl podpořen řadou předmětů a napodobenin dobových artefaktů, modelů apod. Posluchačům se program velmi líbil, poznali slavnou historickou osobnost trošku jinak, než to umožňují stránky učebnic.
Na tuto besedu navážeme v květnu projektem Živá historie do škol (Living history), který bude zábavnou formou přibližovat období vlády Karla IV. dětem a mládeži na základních a středních školách po celé ČR. Projekt Živé historie do škol má za cíl probudit u dětí a mládeže zájem o historické období vlády Karla VI., seznámit je hlouběji s tímto panovníkem evropského formátu a s životem ve středověku. Karel IV. bude představen nejen jako český panovník, ale také jako římský císař a vládce Zemí koruny České, ke kterým v jeho době patřily i části dnešního Německa a Polska. Důraz bude kladen na slavnou českou minulost, stejně jako na společné evropské kulturní dědictví a hodnoty. Projekt pro 3. – 9. ročník předběžně plánujeme na 13. květen, tedy v předvečer 700. výročí panovníkova narození.

Beseda k 700. výročí narození Karla IV. Beseda k 700. výročí narození Karla IV. Beseda k 700. výročí narození Karla IV. Beseda k 700. výročí narození Karla IV. Beseda k 700. výročí narození Karla IV. Beseda k 700. výročí narození Karla IV. Beseda k 700. výročí narození Karla IV. Beseda k 700. výročí narození Karla IV.

(09.03.2016)

Beseda s archeologem

Ve čtvrtek 25. února k nám do 6. B a další hodinu také do 6. A přišel archeolog z blovického muzea, Mgr. Jiří Bouda, aby nám přiblížil období pravěku na jižním Plzeňsku. Beseda začala tím, že nám na interaktivní tabuli pustil prezentaci. Nejprve nám odtajnil, jak funguje moderní archeologie a co v případě nálezu archeologové dělají. Poté pokračoval stručnými dějinami archeologie. Vysvětlil nám, jak pravěcí lidé bydleli, ukázal řadu pravěkých nástrojů a prozradil jejich účel a funkci. Každý – například kamenné sekery, šipky, sekeromlat a další – jsme si mohli prohlédnout a vzít do ruky – to bylo nejlepší. Na závěr pan archeolog zodpověděl všechny naše dotazy, na které zbyl čas.
Patrik Jendele, 6. B

(03.03.2016)

Šesťáci besedovali o kyberšikaně

Ve středu 24. února navštívily naši školu lektorky ze sdružení Diakonie Západ, které se v Plzeňském kraji stará o sociální služby a poskytuje i preventivní programy pro školy a široké okolí. Jejich úkolem bylo seznámit děti s pojmem KYBERŠIKANA a toto aktuální téma jim více přiblížit. Jde o fenomén dnešní doby, proto si myslím, že je potřeba s dětmi tuto problematiku probírat již v co nejranějším věku. Dotýká se totiž každého dítěte, byť jen třeba okrajově. Beseda proběhla v 6. třídách za doprovodu třídních učitelek – Mgr. L. Kajerové a Mgr. P. Řežábkové. Cílem této besedy bylo ukázat dětem správnou cestu při řešení krizové situace, nastínit, jak by se měly správně „bezpečně“ chovat na sociálních sítích typu Facebook, Twitter, Lidé apod.
Bylo potěšující, že žáci již s touto problematikou byli v podstatě dostatečně seznámeni a v dané problematice se dobře orientovali. Lektorky měly tím pádem větší prostor na diskuzi a na konkrétních ukázkách, které mohou děti potkat, zároveň nastínily řešení a možnost obrany před kyberšikanou. Žáci v první hodině besedy zhlédli videa na youtube a vyslechli si lektorky a jejich výklad k různým situacím, ve druhé již pracovali ve skupinkách a snažili se samostatně přispívat k tématu.
Besedám v obou třídách byl vymezen dostatečný čas dvou vyučovacích hodin, přesto bychom se tomuto problému mohli věnovat i více hodin a stále by bylo co probírat. Žáci šestého ročníku byli povídáním o kyberšikaně nadšeni, svou aktivitou, zvídavými a leckdy trefnými dotazy přispěli k tomu, že tento preventivní program byl správně zvolen a zároveň i z mnoha pohledů objasněn.
Závěrem bych chtěla podotknout, že do preventivního programu proti kyberšikaně mezi dětmi a mládeží by se měli aktivně zapojit i rodiče. Snažit se nenásilnou formou o těchto věcech s dětmi mluvit, popř. nepodporovat zájem dítěte soustředící se výlučně na sezení u počítače a internetu.
Pozn. Rodičům doporučuji udělat si chvíli čas a podívat se na některé z následujících odkazů – i z jejich strany je třeba učinit určité kroky tak, aby se eliminovalo internetové nebezpečí číhající na jejich děti pokud možno na minimum.
Na stránkách Policie ČR – www.e-bezpeci.cz, www.bezpecne-online.cz, www.zdrave.cz, www.policie.cz v oddílu „Prevence“ je k nahlédnutí vynikající prezentace týkající se nejen bezpečného chování na sociálních sítích typu Facebook apod.
Závěrem ukázka prováděného výzkumu v roce 2015 mezi dětmi – přehled z Mladé fronty.

KYBERŠIKANA u českých dětí

Mgr. Petra Řežábková, metodička prevence

(29.02.2016)

I vaření je součást vyučování

Doslova kulinářské zázraky vznikají každou středu ve školní cvičné kuchyni.
Vaření je součástí pracovních činností a děvčata ze šestých tříd si tyto hodiny opravdu užívají.
V hodinách vaření vznikají jak tradiční české pokrmy, tak i jídla středomořské kuchyně či kuchyní zámořských.
„Co v hodinách vaření dívky vytvoří, to pak také společně sní. Zatím se ale jídla pokaždé setkala s velkými úspěchy, “ říká Romana Beránková, která tento předmět vyučuje.
„Plněné brambory se závitky z fazolových lusků se setkaly s velkým úspěchem. Úspěšným jídlem byly ale i kuřecí řízky s bramborovým salátem a moc se nám povedlo i thajské vegetariánské rizoto, “ dodává učitelka.

Mgr. Romana Beránková, učitelka Pč

I vaření je součást vyučování I vaření je součást vyučování

(29.02.2016)

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz se letos stejně jako v minulých letech (viz níže Archiv novinek) bude konat v Krkonoších pro třídy 7. A a 7. B. Vedoucím kurzu bude učitel tělocviku Mgr. Ladislav Kotlár, lyžařští instruktoři – Mgr. Matěj Černý, Nikola Bušauerová. Vzhledem k předpokládanému počtu 34 žáků bude přítomen i zdravotník Michala Kolečkářová.  

Termín: 21. – 26. února 2016

Bližší informace:

Místo: Krkonoše, penzion U Karla, Velká Úpa 271, Pec pod Sněžkou, 542 21, tel. 602 721 928, 774 721 928 (Petr Kratochvíl), 499 896 105, web adresa: www.pensionukarla.eu
Sraz: 21. února, Nezvěstice, hasičská zbrojnice, sraz 7. 20 hod., odjezd 7.30 hod.  
Návrat: 26. února, Nezvěstice, hasičská zbrojnice, cca 17 hod.  
Doprava: autobusem tam i zpět. Pro informaci – loňská cena za ubytování, plnou penzi a dopravu pro 33 žáků byla cca 2 400, – Kč po odečtení příspěvku SRPDŠ (cca 250 Kč). Cena dopravy bude závislá na počtu účastníků.  
Doporučený seznam věcí: lyže a hole sjezdové, vosky a potřeby na mazání lyží, větrovku, dvoje rukavice, šálu (šátek), šponovky, lyžařské boty, čepice na uši, sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do chaty, oblečení na spaní (pyžamo), přezůvky do chaty, plavky, toaletní potřeby, krém na opalování, jelení lůj, mýdlo, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v autobuse, náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle.  
Vzhledem k možným mrazům musí mít každé dítě s sebou ochranný krém na obličej a vhodná by byla i lyžařská kukla.  
Povinná výstroj: lyžařská ochranná přilba! 

Různé: šicí potřeby, psací potřeby, hudební nástroj, elastické obinadlo, motouz, řemínek, kapesné na vleky apod., zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží.  
Do čtvrtka 18. února odevzdají žáci prohlášení rodičů na tiskopisu, který dostanou – zdravotní stav, seřízení lyží, kontakty.  
Bližší informace podal Mgr. L. Kotlár na třídních aktivech 12. listopadu a konzultacích 12. ledna 2016.

(27.01.2016)

Zápis do první třídy 21. ledna 2016 – výsledky

K zápisu do 1. ročníku se 21. ledna 2016 dostavilo 51 dětí. U vchodu naše budoucí prvňáčky přivítaly pohádkové bytosti a odvedly je k zápisu. Ten probíhal ve třech třídách od 14 do 18 hodin a děti se nám jevily jako velice šikovné, měly připravené pěkné básničky, mnozí už znali číslice a písmenka a dobře se orientovali v geometrických tvarech i barvách. Oproti minulým letům byl vyšší počet dětí, kteří mají potíže s řečí a je velice důležité, aby rodiče s nimi ještě do začátku školní docházky docházeli k logopedovi a pravidelně s nimi řeč cvičili.
Rodiče 6 zapsaných dětí zvažují žádost o odklad školní docházky (termín do 31. května). Pro příští školní rok tedy počítáme se dvěma třídami v počtu cca 22 – 25 dětí.

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd se bude konat v úterý 7. června od 16.30 hodin v budově školy, pozvaný bude i zástupce ZUŠ Starý Plzenec (informace o hře na nástroje a přípravné hudební výchově). Rodiče se dozvědí všechny bližší informace včetně seznamu školních potřeb, které by měli pořídit a těch, které koupí škola.

Výsledek zápisu ke stažení v XLS:

zs – nezvestice – vysledek – zapisu – 2016

Zápis do první třídy 21. ledna 2016 – výsledky Zápis do první třídy 21. ledna 2016 – výsledky Zápis do první třídy 21. ledna 2016 – výsledky Zápis do první třídy 21. ledna 2016 – výsledky Zápis do první třídy 21. ledna 2016 – výsledky Zápis do první třídy 21. ledna 2016 – výsledky Zápis do první třídy 21. ledna 2016 – výsledky Zápis do první třídy 21. ledna 2016 – výsledky

(22.01.2016)

Přerušení dodávky elektřiny 9., 11. a 16. února 2016 – obědy nebudou

Ve dnech 9., 11. a 16. února bude v obci Nezvěstice přerušena od 7 do 15 hod. dodávka elektrického proudu. V těchto dnech se tedy nebude vařit. Základní provoz školy budou zajišťovat dvě elektrocentrály.

(22.01.2016)

Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor

Dne 11. ledna 2016 jsme se v rámci zlepšení tělesné zdatnosti a dovednosti s kolegou Mgr. Ladislavem Kotlárem rozhodli uspořádat mimoškolní sportovní akci do Chotilska u Příbrami, které se zúčastnili přihlášení žáci ze sedmého ročníku doplněni několika o rok staršími chlapci. Navštívili jsme zde základnu sportovně – společenské, dobrodružné hry TEPfaktor. Tato hra byla inspirována pevností Boyard v tématu pirátů z Karibiku.
Vyjížděli jsme od školy ve 14 hodin a cesta nám rychle utekla, protože všichni byli velice natěšeni na to, co je v cíli čeká. Když jsme dorazili na místo, přivítali nás dva uvaděči oblečení v námořnickém stylu. Vstoupili jsme do haly a připadali jsme si jako někde na pláži u moře. Všude pod nohama nám křupal jemný písek a okolí mělo mořský nádech. Nejprve jsme se v šatnách všichni převlékli do sportovního oblečení a vydali se na „ pláž “, kde jsme od námořníků vyslechli základní pokyny a informace. Každý tým si zvolil své jméno a získal čip, který byl klíčem ke vstupu do každé místnosti. Společnou písní jsme se všichni nabudili a mohli se vrhnout do víru čtyřhodinové adrenalinové zábavy. Celá hra byla řízena elektronicky, na zdolání každé překážky měly týmy časový limit, avšak neomezený počet pokusů. Herní úkoly mohly řešit v libovolném pořadí. Všichni zde zdolávali pestrou variaci překážek na fyzičku, logiku, šikovnost a trpělivost. Především si zde každý mohl prověřit vytrvalost, souhru v týmu, odvahu, odhodlání a zápal pro hru. Při zdolávání každého úkolu nás doprovázela napínavá tematická hudba. Ze všech zúčastněných byl nejlepší tým ve složení Michal Sedláček, Tomáš Lacko a Jan Krňoul. Ti tedy získali přístup k otevření pirátské truhly na pláži, která skrývala drobné dárky a sladké odměny. Všichni účastníci, kteří v pozdějším čase splnili také všechny úkoly, získali diplom, sladkou odměnu a odznáček s nápisem TEPfaktor. Na závěr nechybělo společné foto vítězů i všech zúčastněných a pak už jsme se vydali k domovu.
Myslím, že tato čtyřhodinová zkouška odvahy, fyzických i psychických sil byla pro všechny velmi vyčerpávající, ale jistě si z ní žáci odvezli spoustu pozitivních zážitků a poznatků. Závěrem bych chtěla podotknout, že pro tuto hru je opravdu výstižné heslo: Jeden za všechny, všichni za jednoho!

Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor Mimoškolní akce sedmáků – TEPfaktor

Mgr. Šárka Matuchová, tř. učitelka 7. B

(21.01.2016)

Vyzdobená kaple na Šumavě

Před Vánoci jsme s rodiči vymysleli, že by bylo pěkné strávit Štědrý den nějak netradičně. Uspořádali jsme proto odpolední setkání na místě zaniklé obce Suché Studánky na Šumavě. Protože byly Vánoce, přemýšleli jsme o nějaké hezké výzdobě zdejší kaple, která se jako jediná z celé obce dochovala. Ve škole jsme na výtvarném kroužku pod vedením paní učitelky Hrubé nazdobili svícny, které na štědrý večer kapličku krásně osvítily.

Vyzdobená kaple na Šumavě

David Nekola, 4. třída

(21.01.2016)

Vánoční přespávání ve škole

21. prosince 2015, těsně před vánočními prázdninami, prožily děti z 1. třídy malé dobrodružství. Obvyklou vánoční třídní oslavu jsme totiž spojili s nocováním ve škole.
V pondělí kolem páté hodiny odpoledne jsme se téměř všichni znovu sešli ve třídě. Nejprve jsme vyrazili na procházku s vlastnoručně pomalovanými lucerničkami a v nedalekém lesíku nechali nadílku pro zvířátka.
Po večerní procházce přišlo vhod občerstvení a teplý čaj. Náš vánoční program u stromečku jsme zaplnili zpíváním koled, pouštěním lodiček a samozřejmě nadílkou. Pro tu si každý připravil jeden malý dárek do společné vánoční krabice, odkud si potom zase každý jeden dárek vytáhl.
Po pohádce nakonec přišel čas rozložit karimatky a spacáky a strávit nejdelší noc v roce v 1. třídě. To se všem dobrodruhům úspěšně povedlo, a tak zakončili svůj rok 2015 ve škole netradičním vánočním zážitkem.

Vánoční přespávání ve škole Vánoční přespávání ve škole Vánoční přespávání ve škole Vánoční přespávání ve škole Vánoční přespávání ve škole Vánoční přespávání ve škole Vánoční přespávání ve škole Vánoční přespávání ve škole

Mgr. Květa Brudnová, třídní učitelka 1. třídy

(13.01.2016)

Zápis dětí do 1. třídy 21.01.2016 - AKTUALIZOVÁNO

Zápis dětí do 1. třídy 21.01.2016

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 21. ledna od 14 do 18 hodin v 1. patře budovy (nad školními družinami) v současné 2. B, 3. a 5. třídě. Pod tímto textem si můžete stáhnout zápisní list a přihlášku k základnímu vzdělávání, vytisknout si je a již předem doma vyplnit. Při zápisu je budeme podle rodného listu dítěte a občanského průkazu rodiče už jen kontrolovat.
Protože očekáváme vyšší počet dětí u zápisu, urychlíme tak administrativní povinnosti a rodiče se více budou moci věnovat samotnému průběhu zápisu svého dítěte.
Pro případ vyššího počtu přihlášených dětí, než které lze přijmout, stanovil ředitel školy následující kritérium:
trvalý pobyt žáka ve školském obvodu (Nezvěstice, Žákava, Milínov, Šťáhlavice)

Povinně se k zápisu dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku (narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010) a děti starší s odloženou školní docházkou.
Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2016 do prosince 2016 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2017 do června 2017 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května.
V případě pochybností o dostatečné zralosti dítěte nastoupit do školy lze udělit odklad povinné školní docházky (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát též pedagog, který provádí zápis do 1. třídy, příp. učitelka mateřské školy.
Rozhodnutí je pak na rodičích, kteří mohou požádat o odklad školní docházky o jeden školní rok. Spolu s písemnou žádostí musí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa), a to nejpozději do 31. května 2016.

Co je nutné u zápisu k základnímu vzdělávání doložit:

Zápisní list ke stažení:

Zapisni-list-16-17

Prihlaska-k-ZV-16-17

(29.12.2015 aktualizováno 13.01.2016)

Vánoční hrátky ve školní družině

V krásném předvánočním čase, kdy jsou všichni velcí i malí natěšeni na Ježíška a obzvláště děti myslí na to, co jim asi přinese, jsme se i my rozhodli, že všem dětem ve školní družině zpříjemníme čekání na tento dlouho očekávaný den.
V pátek 18. prosince 2015 čekalo ve sportovní hale na všechny překvapení. Paní vychovatelky přivítaly děti u vánočního stromečku ve svátečně vyzdobené tělocvičně s plnými talíři vánočního cukroví, které pro nás napekly hodné maminky našich malých žáčků.
Celou atmosféru podtrhovaly vánoční písničky z pohádek. Rozzářené dětské oči nám napovídaly, jak se jim navozená atmosféra líbí a hlavní program mohl začít.
Na úvod nám zazpívala děvčata z druhých ročníků vánoční koledy a básničky přednesla děvčata z první třídy. Při poslední písničce „Prosinec“ se přidali úplně všichni.
Následovalo několik soutěží na rychlost a postřeh (soukání bonbónu po niti do úst, posouvání autíčka nosem po dané dráze a poznávání předmětu podle hmatu se zavázanýma očima), ve kterých se postupně prostřídaly všechny děti.
Zlatým hřebem odpoledne byly taneční soutěže – klobouková a míčková, při kterých měl taneční pár za úkol udržet míček mezi čelem a ten nesměl spadnout na zem. Tančili úplně všichni. Společně jsme se velice pobavili a zasmáli. Za každou soutěž si děti na prvních místech odnesly svou výhru, ale nakonec dostal odměnu úplně každý. Po závěrečném tanci jsme se všichni odebrali do třídy, kde si děti vychutnaly zbylé vánoční cukroví, které podle toho, jak rychle zmizelo z talířů, muselo být opravdu výtečné.
Páteční akce se vydařila a bylo dlouho slyšet, jak si děti vyprávějí mezi sebou své zážitky a při odchodu domů je sdělují svým rodičům.

Ivana Matuchová, Ilona Huňáčková, vychovatelky ŠD

Vánoční hrátky ve školní družině Vánoční hrátky ve školní družině Vánoční hrátky ve školní družině Vánoční hrátky ve školní družině Vánoční hrátky ve školní družině Vánoční hrátky ve školní družině Vánoční hrátky ve školní družině Vánoční hrátky ve školní družině

(28.12.2015)

Soutěžní dopoledne na 2. stupni

Vánoční sportovní a vědomostní dopoledne plné soutěží, napětí a humoru zažili v poslední předvánoční vyučovací den žáci druhého stupně ZŠ Nezvěstice. Sportovní a vědomostní klání připravila ve své vlastní režii devátá třída.
Na dvanácti různých stanovištích si žáci ze šestých až osmých tříd mohli vyzkoušet ledacos. Rozděleni do osmi až dvanáctičlenných skupin se přesouvali od jednoho stanoviště k druhému, kde na ně čekaly týmy organizátorů z devátých tříd.
Poznávání zvířat a rostlin podle obrázků ukázalo, že děti z Nezvěstic a okolí mají k přírodě blízký vztah. Hlemýžď zahradní byl sice spoustou skupinek označen jako „šnek“, ale i to bylo uznáno jako správná odpověď.
Daleko těžší zkouškou byla zeměpisná poznávací soutěž v oboru Česká republika. Ukázat na slepé mapě Cheb, Kutnou Horu nebo Znojmo se ukázalo být daleko těžším úkolem, ale i tak všechna družstva bodovala.
Složit báseň na vylosované téma, vymyslet příběh na dané téma a vyprávět jej tak, že každý z dané skupiny smí říct jen jedno slovo, hudební soutěž s názvem „Poznej interpreta“ či filmová soutěž, to vše patřilo k vědomostním soutěžím prověřujícím nejen znalosti, ale i důvtip, fantazii a smysl pro humor a smysl pro vlastní tvorbu.
V tělocvičně čekaly na soutěžící skupiny sportovní disciplíny. Hod na cíl, střelba na branku z místa a nájezdy na bránu zaznamenaly velký úspěch a překvapivě dobrých výsledků v těchto soutěžích dosáhly i dívky.
Soutěže byly vyhodnoceny ihned po sečtení bodů v tělocvičně. Všech dvanáct družstev tu stálo nastoupeno a připraveno vyslechnout výsledky a zatleskat vítězům. Těmi se nakonec stalo družstvo Aligátorů vytvořené z poloviny třídy 6. A, na druhém místě skončilo družstvo Dreams soft sestavené ze třídy 8. A a třetí příčku obsadili Gladiátoři, tým tvořený zbytkem třídy 6. A.
Sportovní dopoledne se odehrálo za naprosto perfektní organizace a soutěže na stanovištích probíhaly hladce. Devátá třída základní školy Nezvěstice tím prokázala organizační schopnosti, což se jim v příštím životě může nepochybně hodit.
Součástí závěrečného dne bylo i vyhodnocení soutěže tříd ve vánoční výzdobě, kterou organizoval dětský parlament. Porota složená ze zástupců jednotlivých tříd a zástupců učitelů rozhodla, že na 1. stupni prokázali největší nápaditost a fantazii žáci 5. třídy, dále 4. třídy a nejmenší děti z 1. třídy. Na 2. stupni pak byli nejlepší nejstarší žáci z 9. třídy následovaní třídou 6. A a třetí se umístila 7. B. Nejlepší třídy byly odměněny, ale je třeba říci, že všechny děti se snažily, aby právě ta jejich třída byla krásným prostředím pro poslední předvánoční dny.

Mgr. Romana Beránková

Soutěžní dopoledne na 2. stupni Soutěžní dopoledne na 2. stupni Soutěžní dopoledne na 2. stupni Soutěžní dopoledne na 2. stupni Soutěžní dopoledne na 2. stupni Soutěžní dopoledne na 2. stupni Soutěžní dopoledne na 2. stupni Soutěžní dopoledne na 2. stupni

(28.12.2015)

Školní mikulášská nadílka

Mikulášské nadělování je jednou z nejrozšířenějších tradic u nás.
Jejím smyslem je obdarovat a udělat radost dětem a někdy být i tak trochu výstrahou pro zlobivé děti.
Tak jako každý rok, tak i letošní pátek 4. prosince se všechny děti z prvního stupně nemohly dočkat tolik očekávané návštěvy čerta, anděla a Mikuláše.
Nejstarší děti z 9. ročníku pro ně připravily pravou „mikulášskou nadílku“ a převlékly se do krásných masek.
Postava Mikuláše byla oděna do dlouhého bílého roucha s červeným křížem na zádech, na hlavě měl špičatou čepici, v ruce držel berlu a bílý plnovous mu dodával na moudrosti a vážnosti. Pro jeho štědrost a nadělování ho milují všechny děti. Vystupoval důstojně, dobrácky a jako ochránce před čertím výpraskem.
Dva andělé v dlouhých bílých šatech, s křídly na zádech a hvězdou na čele obdarovávali děti sladkostmi. Do největšího „řádění“ a bujarého veselí se zapojovali dva čerti, kteří působili poněkud strašidelně.
Celá mikulášská skupina prošla postupně všechny třídy, kde jim děti zazpívaly připravené písničky a přednesly básničky.
Ti, kteří měli špatní svědomí, slíbili zlepšení a nápravu v chování nejen ve škole, ale i doma.
Všechny děti byly odměněny sladkou mikulášskou nadílkou a společné focení s čertem bylo pro některé nezapomenutelným zážitkem.

Školní mikulášská nadílka Školní mikulášská nadílka Školní mikulášská nadílka Školní mikulášská nadílka Školní mikulášská nadílka Školní mikulášská nadílka Školní mikulášská nadílka Školní mikulášská nadílka

(14.12.2015)

Zpívání u vánočního stromu

U příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Nezvěsticích proběhlo první adventní neděli 29. listopadu tradiční zpívání dětí nezvěstické školy pod vánočním stromem. U stromečku v Nezvěsticích se sešlo kolem 60 zpěváků ze 7. tříd a z 1. stupně.
Na klávesy a elektrickou kytaru doprovázeli sbor žáci 7. třídy Lukáš Rajchl a Jan Kolář. Několik písniček obohatili hrou na zobcovou flétnu i malí druháčci Alžběta Bartásková, Daniel Zitta a Jonáš Mačas.
Mezi přítomnými panovala pohodová a srdečná předvánoční atmosféra. K dobré náladě a jako první pomoc proti nevlídnému počasí přítomní užívali nabízeného svařeného vína a také možnost ohřát se na tradičním vánočním jarmarku v jídelně školy.
Děti zazpívaly 3 vánoční písně, 10 tradičních koled a menší děti přednesly básničky.
Příprava pěveckého a recitačního vystoupení probíhala během měsíce listopadu, při jedné zkoušce byl sbor dokonce vyfotografován redaktorem Plzeňského deníku a fotografie pak byla 26. listopadu v novinách zveřejněna.

Pěvecký sbor zazpíval i v dalších obcích, a to 28. 11 v Žákavé (viz foto níže) a 4. 12. v Milínově. Jako každoročně vystoupení ozvučil pan Miloslav Nekola. Poděkování za nácvik vystoupení patří paní učitelce Sylvě Hajžmanové.

Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu Zpívání u vánočního stromu

(14.12.2015)

Besedy se starostou obce

Ve čtvrtek 19. a pátek 20. listopadu se žáci 6. A a 6. B v rámci předmětu Výchova k občanství zúčastnili besedy na téma Naše obec. Tuto besedu si pro ně připravil sám starosta obce Nezvěstice, pan Lukáš Karkoš. Pro děti byla tato akce velkým přínosem. Dozvěděly se mnoho informací o fungování kanceláře starosty, obecního zastupitelstva, o rozvoji obce a problémech, se kterými se musí potýkat, i dalších plánech do budoucna. Žáci také měli možnost zeptat se na vše, co je zajímalo. Beseda byla velmi zajímavá nejen pro žáky z okolních škol, kteří do Nezvěstic dojíždějí prvním rokem, ale i pro žáky, kteří naši školu navštěvují již od první třídy.
Děkujeme panu starostovi za čas, který nám věnoval.

Mgr. Lenka Kajerová, tř. učitelka 6. A

(14.12.2015)

Beseda o škodlivosti kouření v 7. ročníku

Naši školu zase po roce navštívila lékařka MUDr. Luhanová z Centra lékařské prevence, aby pro žáky 7. tříd připravila besedu na téma „Kouření a rizika s ním spojená“. Cílem besedy konané 30. listopadu bylo osvětlit žákům velmi negativní frekventovaný jev, jenž se vyskytuje nejen u dospělých, ale poslední dobou se stává součástí každodenní reality u dětí a mládeže. Tato beseda doplňovala učivo, které se probírá v předmětu výchova ke zdraví.
Setkání s lékařkou proběhlo jednu vyučovací hodinu a jevilo se jako přínosné nejen informacemi, ale i otázkami, které mohli sedmáci v průběhu besedy klást. Paní lektorka se v úvodu setkání zaměřila na historii kouření, osvětlila žákům původ tabáku a informovala o dalších nebezpečných látkách, které se v cigaretě objevují. Dále uvedla některé statistické údaje, přičemž bylo řečeno, že v dnešní době kouří přes 40 % dospělé populace a mezi mládeží 30 %, což představuje taktéž alarmující číslo. Dle statistik ukázala, že většími kuřáky jsou děvčata, která si cigaretu zapalují častěji než chlapci. Přes 20 % mladistvých kouří denně, což zaskočilo mnoho žáků i mě samotnou. Většina z nich byla překvapena i skutečností, že pravidelnými kuřáky jsou již děti na prvním stupni a s přechodem na druhý stupeň základní školy se jejich počet zvyšuje.
V průběhu besedy žáci pokládali otázky a získávali od paní doktorky cenné odpovědi z její praxe.
Lektorka se také zmínila o pojmu aktivní a pasivní kuřák, dále nastínila problém s vodní dýmkou či elektronickou cigaretou, což představovalo pro některé žáky novou skutečnost, kterou doposud neznali. Podrobně si žáci vyslechli příčiny kouření a zároveň i jeho následky, které zasahují do života každého z nás. Kouření totiž škodí nejen samotným kuřákům, ale i ostatním lidem v jejich okolí. Žákům bylo vysvětleno, že kouření je škodlivé nejen z hlediska zdravotního, má také vliv např. na ekonomiku státu. Beseda žákům přinesla spoustu nových poznatků o tomto rizikovém patologickém jevu, který se stává problémem některých dětí již na základní škole. Žáci se z obrázkové prezentace mohli dozvědět i o celé řadě nemocí, ke kterým dlouhodobé kouření vede. Obrázky byly velmi varující a většina žáků byla po jejich zhlédnutí docela otřesena. Vizuální způsob se totiž někdy jeví jako účinnější způsob varování před kouřením a jeho následky. Děti si vyzkoušely během setkání i scénku „Jak odmítnout cigaretu…“.
Žáci 7. ročníku prostřednictvím besedy došli k závěru, že bezpečná cigareta a neškodné kouření NEEXISTUJE. Věřím, že touto cestou většina z nich půjde a najdou si lepší způsob zviditelnění se. Snad toto hodinové povídání přispělo zase jiným způsobem k zamyšlení, jestli svou energii, zdraví, schopnosti, volný čas a posléze i peníze neinvestovat vhodnějším způsobem. Ohlasy žáků potvrzují, že tato forma prevence je pro žáky zajímavá a přínosná.
Touto cestou děkuji MUDr. Lence Luhanové za čas, který žákům věnovala.

Mgr. Petra Řežábková, metodik prevence

Čechova stodola

22. října navštívili žáci 4. a 5. třídy Čechovu stodolu. Ta se nachází několik kilometrů za Příbramí, v bývalém statku ve vesničce Buková.
Všechny nás tu přivítalo velice vkusné, podzimně vyzdobené prostředí. Protože říjen je měsícem dýní, celý vstupní prostor byl vyladěn v duchu podzimu a dýní. Žáci si omalovali malé dřevěné dýně, zakoupili drobné suvenýry a pro každou třídu si vyřezali skutečnou velikou dýni.
Hlavním cílem naší cesty byly Staré pověsti české. Celou cestu, kterou děti prošly v pověstech, je provázel praotec Čech. Ten dětem vyprávěl příběhy z naší minulosti a pozorným posluchačům zadával různé úkoly. Za jejich splnění získávali odměny. Všichni jsme byli překvapeni vkusným prostředím a nádhernými obrazy. Z nich se na nás dívaly postavy z našich dějin ve skutečné velikosti.
Sádrový odlitek státního znaku, který jsme si přivezli, nám bude tento výlet dlouho připomínat.
Mgr. Jaroslava Hrubá

Čechova stodola Čechova stodola Čechova stodola Čechova stodola Čechova stodola Čechova stodola Čechova stodola Čechova stodola

(14.12.2015)

Digitalizace jazykové učebny a letecký pohled na školu a okolí

Je zajímavé podívat se na naši školu a část obce z ptačí perspektivy. Níže na videu máte možnost zhlédnout letecké záběry školy a části obce. Záběry školy z vrtulníku nám bezplatně poskytla firma PZK Krnov jako bonus k provedené modernizaci jazykové učebny do digitální podoby.

Součástí modernizace učebny je digitální ovládací pult učitele, který umožňuje mj. rozdělení žáků na dvě skupiny (každá pracuje samostatně), rozdělení žáků na páry, komunikaci s žáky, komunikaci s vybraným žákem, komunikaci s vybraným párem, příp. automatický odposlech žáků. Učitel má k dispozici také jazykový profesionální MP3 CD přehrávač, který umožňuje jednoduché ovládání s možností zpomalování, zrychlování, nekonečné opakování libovolného úseku věty, slova a rychlé vyhledávání ve stopě CD.
Dále má každý žák k dispozici extrémně mechanicky odolná sluchátka s dynamickým mikrofonem. Systém je plně digitální a mimo jiné umožňuje do budoucna připojení Wi – Fi sítí, internetové sítě, PC, notebooku, tabletu, chytrého telefonu, pevného HD do 500GB, interaktivní tabule a dataprojektoru jakéhokoliv výrobce a značky.

Digitalizace jazykové učebny a letecký pohled na školu a okolí Digitalizace jazykové učebny a letecký pohled na školu a okolí Digitalizace jazykové učebny a letecký pohled na školu a okolí Digitalizace jazykové učebny a letecký pohled na školu a okolí

(14.12.2015)

Beseda pro osmáky – Alkohol a rizika s ním spojená

Již druhý rok proběhla na 2. stupni beseda s lékařkou pod názvem Než užiješ alkohol, užij svůj mozek. Obsahem bylo poutavé a zajímavé povídání o frekventovaném tématu – Alkohol a rizika s ním spojená.
Beseda připadla na pondělí 16. listopadu a byla součástí primární prevence na naší škole, která zahrnuje programy týkající se různých patologických jevů. Besedy o alkoholu se i tento rok zúčastnily 8. třídy.
Paní lektorka vedla hodinovou besedu formou diskuze, vykládala, co obsahuje alkohol, částečně nastínila i jeho historii a především se zaměřila na škodlivost a následky spojené s užíváním této legální drogy. V závěru si všichni samostatnou prací ověřili získané vědomosti prostřednictvím kvízu.
Žáci se zájmem reagovali na výklad a věcně jej doplňovali podle svých znalostí. Většina se zapojila i svými poznatky a názory na toto téma. V obou třídách žáci přispívali velmi cennými postřehy.
Beseda vzbudila u dětí pozitivní ohlas, kladně hodnotily tu skutečnost, že na téma alkohol a rizika související s požitím této drogy s nimi hovořil i někdo jiný než učitel. Oceňovaly především otevřenost přednášející.
Beseda byla pro žáky přínosem, protože naše společnost je vůči alkoholu velmi tolerantní, ne všichni si uvědomují, že alkohol řadíme mezi tvrdé drogy. Díky snadné dostupnosti je totiž drogou snadno zneužitelnou, děti se s ní ve svém okolí velmi často setkávají, a to bohužel i ve svých rodinách.
Alkohol dokáže snadno zničit životy lidí a jejich rodin, a proto je i úkolem školy toto nebezpečí dětem stále připomínat.
Další informace je možné najít i na stránkách www.pobavmeseoalkoholu.cz, kde jsou fakta podaná zábavnou formou a pro žáky druhého stupně tak více dostupné.

Mgr. Petra Řežábková, metodik prevence

(24.11.2015)

Návštěva 3D planetária v plzeňské Techmanii

Úterní dopoledne 10. listopadu 2015 strávili žáci 5. třídy ve 3D Planetáriu v plzeňské Techmanii.
Po vstupu do budovy všechny uchvátil model sluneční soustavy. Právě obrovské rozzářené Slunce je unikátním projekčním sálem o vnitřním průměru 14 metrů, ve kterém páťáci shlédli 2D filmy Země, Měsíc a Slunce a Podzimní obloha nad Plzní. Z polohovacích sedadel sledovali film, který hravou formou vysvětluje, jak obíhá Země kolem Slunce a Měsíc kolem Země nebo jaké jsou měsíční fáze.
Velmi zajímavé byly i řecké báje a pověsti o vzniku jednotlivých souhvězdí, orientace na obloze podle hvězd a proměny oblohy v jednotlivých ročních obdobích.
Děti měly také možnost projít si samostatně interaktivní exponáty a vyzkoušet si bombardování planet meteority, jízdu na kole rychlostí světla, odstartovat vodíkovou raketu nebo zda by mohly být navigátory Kryštofa Kolumba.
K vidění byly i modely historických raket, robotické vozítko, model Země a třeba i proces vzniku tornád.
Někteří žáci také usedli kolem interaktivního glóbusu Science On a Sphere, na který byl promítán krátký film, který si z nabídky sami vybrali.
Dopolední pobyt v planetáriu se všem líbil, každý pro sebe objevil něco nového a zajímavého.

Návštěva 3D planetária v plzeňské Techmanii Návštěva 3D planetária v plzeňské Techmanii Návštěva 3D planetária v plzeňské Techmanii Návštěva 3D planetária v plzeňské Techmanii

(24.11.2015)

Sportovní odpoledne ve školní družině

V pátek 13. 11. 2015 se všechny děti ze školní družiny sešly ve sportovní hale, kde sehrály tolik očekávaný turnaj ve florbale.
Starší děti se nemohly dočkat, protože celý týden trénovaly při pohybových hrách střelbu na bránu.
Nejprve byly děti rozděleny do čtyř družstev, podle věku a třídy. Hrály se dva zápasy po deseti minutách. Po celou dobu zápasu se nikomu nepodařilo střelit jedinou branku velice šikovným brankářům. Vše se rozhodlo až po nájezdech na branku, kde u mladších dětí zvítězil tým zelených s kapitánem Vašíkem Viltem a u starších hráčů stálo větší štěstí na straně žlutého týmu pod vedením kapitána Lukáše Kosnara.
Oba zápasy byly napínavé, všichni si navzájem fandili a povzbuzovali se. Po zhodnocení hry byli vyhlášeni nejlepší hráči útoku, obrany i brankáři. Na všechny čekala drobná odměna, společné focení a všichni odcházeli s pocitem radosti a spojenosti.

Ivana Matuchová, Ilona Huňáčková, vychovatelky ŠD

(24.11.2015)

Pomáháme myslivcům z Lipnice – soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

I v letošním školním roce proběhla u nás ve dnech od 16. 10. do 4. 11. 2015 soutěž tříd pod názvem Sběr kaštanů a žaludů, kterou pro žáky každoročně pořádá naše škola ve spolupráci se Sdružením myslivců z Lipnice. Ti tradičně připravili pro nejlepší třídní sběrače sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů.
Sladká odměna byla pro žáky velkou výzvou. A tak se do sběru zapojili s velkou chutí žáci z prvního i druhého stupně, ale i jejich rodiče či prarodiče. Každý den usilovně sbírali, pilně nosili a vzájemně se motivovali k lepším výkonům.
Letos nakonec nasbírali celkem 1969 kg plodů, tj. o 657 kg více než loni.
Nejlepší třídou a jasným favoritem ve sběru se stala třída 7. B, která nasbírala 495 kg kaštanů a žaludů. Průměr na žáka byl 23, 57 kg. Na druhém místě skončili naši nejmenší sběrači z 1. třídy s 387 kg. Průměr na žáka byl 16, 13 kg. A na třetím místě s nepatrným náskokem před 2. B, skončili žáci 2. A. Průměr na žáka byl 12, 72 kg. Z jednotlivců nejvíce kaštanů a žaludů nasbíraly žákyně Kateřina Škalová ze 7. třídy, Alžběta Slívová z 1. třídy a Viktorie Hašková z 2. třídy.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v úterý 10. 11. 2015. Nejlepší třídy byly sladce odměněny nádhernými dorty a nejlepší sběrači a pomocníci drobnými cenami.
Všichni žáci, kteří se zúčastnili letošního sběru plodů, si zaslouží velkou pochvalu za svoji aktivitu. Za organizaci a přípravu patří poděkování p. vychovatelce Ivaně Matuchové a Iloně Huňáčkové, dále ochotným žákům Filipovi Baslovi a Martinovi Havlíčkovi z 8. A.
Nasbírané plody byly předány p. Hofmanovi, zástupci mysliveckého sdružení Lipnice. Myslivci je využijí k přikrmování zvěře v zimním období.
Na závěr vítězům blahopřejeme a všem sběračům děkujeme za účast v soutěži.

Pomáháme myslivcům z Lipnice – soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Pomáháme myslivcům z Lipnice – soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Pomáháme myslivcům z Lipnice – soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Pomáháme myslivcům z Lipnice – soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Pomáháme myslivcům z Lipnice – soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Pomáháme myslivcům z Lipnice – soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Pomáháme myslivcům z Lipnice – soutěž ve sběru kaštanů a žaludů Pomáháme myslivcům z Lipnice – soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

(12.11.2015)

Drakiáda v družině

V pátek 23. října 2015 proběhla na školním hřišti ZŠ dlouho očekávaná akce všech tří oddělení školní družiny – drakiáda. Všechny děti byly natěšené, až se předvedou s vlastnoručně vyrobenými draky, které se jim opravdu velice povedly. Ve větru se vznášely nejrůznější postavičky z pohádek, kočičky, pejskové, smějící se sluníčka, kytičky a srdíčka. Rozmanitost létajících draků byla veliká.
Dráčky děti předvedly po jednotlivých skupinkách, vždy za jednu třídu, nejprve děvčátka a po nich kluci. Pro porotu, kterou tvořily paní učitelky a nezávislí chlapci z vyšších ročníků, nebylo vůbec jednoduché vybrat a určit z každé třídy ty nejlepší draky, a proto zvítězili všichni, kteří se zúčastnili. Na všechny čekala sladká odměna za jejich obrovskou píli. Společné foto všech dětí a draků bylo tečkou příjemně prožitého pátečního odpoledne. Děti si odnesly své dráčky domů a už se těšily, jak je půjdou znovu pouštět s maminkou a tatínkem.

Drakiáda v družině Drakiáda v družině Drakiáda v družině Drakiáda v družině Drakiáda v družině Drakiáda v družině Drakiáda v družině Drakiáda v družině

(12.11.2015)

Výpravy turistického kroužku

Den Staré Plzně

Na první výlet v novém školním roce 2015/2016 jsme se vydali 3. října ze Šťáhlav do Starého Plzence, kde se konala historická akce Den Staré Plzně.
Lesními a polními cestami jsme ze Šťáhlav vystoupali na zříceninu hradu Radyně a odtud opět klesali přes skalní hřeben Adrejšek do Starého Plzence. Tam jsme se občerstvili v místní cukrárně a poté posilněni vyrazili na další kopec, na kterém dnes stojí rotunda sv. Petra a Pavla, v 10. století se tu však rozkládalo rozsáhlé slovanské hradiště.
Této době, ve které Starý Plzenec hrál roli významného přemyslovského sídla a procházela jím důležitá kupecká stezka, byla věnována akce s názvem Den Staré Plzně. My jsme z ní před návratem k domovu zhlédli historický průvod z náměstí na louku u řeky Úslavy.

Den Staré Plzně Den Staré Plzně Den Staré Plzně Den Staré Plzně Den Staré Plzně Den Staré Plzně Den Staré Plzně Den Staré Plzně

(12.11.2015)

Po stopách Keltů

V sobotu 24. října jsme podnikli další výpravu s nádechem dávné historie. Využili jsme historicko – kulturní akci na zámku Nižbor věnovanou Keltům a vydali se z Berouna na procházku krajinou, která nás zaujala nejen stopami starého osídlení, ale také okouzlující podzimní přírodou.
Hned po náročném výstupu z berounského nádraží ke kapli Panny Marie jsme se ponořili do království zlatavých stromů prozářených sluncem. O kousek výše nás modrá turistická značka zavedla k úchvatnému výhledu na bělostné moře ranní mlhy, ze kterého vykukovalo jen pár ostrůvků nejvyšších berounských kopců. Co chvíli jsme se zastavovali, abychom se pokochali dalším pestrobarevným výhledem do okolního kraje. Toho jsme si užili i z pěkné kamenné rozhledny Děd, připomínající malou hradní věž. Dozvěděli jsme se, že dříve tento vrch sloužil jako strážní a ještě mnohem dříve, před miliony let, bylo toto místo ponořeno pod mořskou hladinou a nacházelo se v oblasti dnešní Antarktidy.
Pokračovali jsme dál krásnou přírodou CHKO Křivoklátsko až ke známému keltskému oppidu Stradonice. Na samotný vrchol hradiště jsme museli vyšplhat příkrou stezkou, odměnou nám bylo ale posezení na prosluněné louce s výhledem do širého kraje.
Poté už jsme sestoupili až do Nižboru a vydali se na návštěvu místního zámku. Tady jsme v rámci keltské akce mohli obhlédnout stará řemesla, archeologické nálezy, poslechnout si irskou hudbu nebo si koupit nějaký tematický suvenýr.

Po stopách Keltů Po stopách Keltů Po stopách Keltů Po stopách Keltů Po stopách Keltů Po stopách Keltů Po stopách Keltů Po stopách Keltů

(12.11.2015)

Podzimní Kokšín

V neděli 25. října jsme si zopakovali oblíbený podzimní výstup na vrch Kokšín u Hořehled. Zaujal nás nejen pěknou přírodou, ale také výskytem zkamenělin stromatolitů – prvních mořských řas, které jako jediné prozrazují, že tento kopec schovaný v lesích byl v období prahor podmořskou sopkou.
My jsme si tento rok opět užili procházku, hledání zkamenělin i ohýnek. Zpátky jsme se vrátili přes Hořehledy do Spáleného Poříčí cestou lemovanou krásně zbarvenými listnáči.

Podzimní Kokšín Podzimní Kokšín Podzimní Kokšín Podzimní Kokšín Podzimní Kokšín Podzimní Kokšín Podzimní Kokšín Podzimní Kokšín

(12.11.2015)

Do brdských lesů a kopců

V neděli 8. listopadu jsme se vydali načerpat podzimní atmosféru do Přírodního parku Brdy. Z Míšova, kam jsme se dovezli autobusem, jsme vystoupali krásnou lesnatou krajinou do nadmořské výšky 800 m na vrch Marásek. Cestou jsme si užívali slunečného počasí a pohledů na zlaté modříny, buky, osiky a břízy, na skalnatém vrcholu jsme našli dokonce rozkvetlou jeřabinu.
Zpáteční cesta z Marásku nás vedla do Hořehled, kde jsme se občerstvili v restauraci, a pak pokračovali pěšky po naučné stezce podél Bradavy a rybníku Hvížďalka až do Spáleného Poříčí.

Do brdských lesů a kopců Do brdských lesů a kopců Do brdských lesů a kopců Do brdských lesů a kopců Do brdských lesů a kopců Do brdských lesů a kopců Do brdských lesů a kopců Do brdských lesů a kopců

(14.12.2015)

Do Sedlce za skalami i roklemi

V sobotu 28. listopadu na nás čekal další podzimní výlet. Tentokrát jsme vyrazili prozkoumat okolí Sedlce. Z nádraží ve Starém Plzenci jsme zamířili nejprve k Sedleckým rybníkům a odtud pokračovali lesní cestou až na Sedleckou skálu. Z ní jsme si mohli vychutnat pěkný výhled na protější vrch se zříceninou hradu Radyně. Po sestupu zpět do Sedlce jsme se vydali do Sedlecké rokle podél Lhůtského potoka a dále okruhem přes Přírodní památku Sutice, chráněné paleontologické naleziště. Cestou k plzenecké Hůrce vystřídal příjemné slunečné počasí, které nás dosud provázelo, záchvěv blížící se zimy v podobě studeného větru a sněžení. Rádi jsme se tedy nakonec ohřáli v plzenecké cukrárně a poté se rozjeli vlakem zpět domů.

Do Sedlce za skalami i roklemi Do Sedlce za skalami i roklemi Do Sedlce za skalami i roklemi Do Sedlce za skalami i roklemi Do Sedlce za skalami i roklemi Do Sedlce za skalami i roklemi Do Sedlce za skalami i roklemi

(14.12.2015)

Prosincové výpravy turistického kroužku

Mikulášská výprava na Čertovo břemeno

V sobotu 5. prosince jsme se vydali ke skalnímu hřebeni Čertovo břemeno u Chocenického Újezdu. Cesta nás vedla z Blovic přes vesnici Seč a dále lesními a polními cestami. Zastavili jsme se u kapličky sv. Barbory, minuli několik rybníků. V lese za Chocenickým Újezdem jsme nakonec objevili čertovskou skálu porostlou mechem a lišejníkem. Na naučné tabuli jsme se dozvěděli o její geologické minulosti, místních archeologických nálezech z doby bronzové a přečetli si i pověst o poustevníkovi a čertech, kteří, jak její jméno napovídá, sem tuto skálu odhodili. Na zpáteční cestu jsme se pak posilnili i čertovskými čokoládovými dukáty.

Mikulášská výprava na Čertovo břemeno Mikulášská výprava na Čertovo břemeno Mikulášská výprava na Čertovo břemeno Mikulášská výprava na Čertovo břemeno Mikulášská výprava na Čertovo břemeno Mikulášská výprava na Čertovo břemeno Mikulášská výprava na Čertovo břemeno Mikulášská výprava na Čertovo břemeno

Adventní výprava na Křivoklát

Podobně jako v loňském roce, i letos před Vánoci jsme si o adventní neděli 13. prosince udělali výlet na hrad Křivoklát obohacený o řemeslné trhy. Vyrazili jsme pěšky ze Zbečna a od řeky Berounky vystoupali na zalesněný hřeben Přírodní rezervace Brdatka. Po cestě jsme míjeli studánky, naučné tabule se zajímavými informacemi o zdejší přírodě nebo altánky s výhledem na křivoklátské kopečky.
Na hradě jsme obhlédli trhy s řemeslnými výrobky i hudebními vystoupeními a poté už nás čekalo jen cestování vlakem k domovu.

Adventní výprava na Křivoklát Adventní výprava na Křivoklát Adventní výprava na Křivoklát Adventní výprava na Křivoklát Adventní výprava na Křivoklát Adventní výprava na Křivoklát Adventní výprava na Křivoklát Adventní výprava na Křivoklát

(21.01.2016)

Zimní výprava do okolí Kozlu

V sobotu 23. ledna 2016 nás pravé zimní počasí zlákalo k výletu do okolí zámku Kozel. Už cesta ze šťáhlavského nádraží dubovou alejí a bažantnicí byla okouzlující. Ojíněné stromy spolu s čerstvě napadaným sněhem vytvořily skutečné zimní království.
Dalším pěkným a vzácným zážitkem byl zamrzlý kozelský rybník, po kterém jsme se mohli bezpečně procházet a klouzat. Také celý park a okolní les se ponořily do kouzelného zajetí sněhu.
U lesního rybníčku kousek za zámeckým parkem jsme si rozdělali oheň, příjemně se u něj ohřáli a opekli si různé dobroty. Poté jsme ještě chvíli vychutnávali zimní les a nezbytné dovádění ve sněhu. Když už na nás začal dorážet chlad, vrátili jsme se na Kozel k zámecké cukrárně a zahřáli se šálkem horké čokolády.
Posilněni jsme se vydali na zpáteční cestu přes louky podél Úslavy do Nezvěstic. Cestou jsme potkávali hodně turistů na běžkách, nebyli jsme tedy jediní, kdo si vyrazil užít parádní zimní den.

Zimní výprava do okolí Kozlu Zimní výprava do okolí Kozlu Zimní výprava do okolí Kozlu Zimní výprava do okolí Kozlu Zimní výprava do okolí Kozlu Zimní výprava do okolí Kozlu Zimní výprava do okolí Kozlu Zimní výprava do okolí Kozlu

(02.02.2016)

Únorová výprava na Maršál

13. února jsme podnikli další zimní výlet do okolních lesů a vrchů. Ze Starého Plzence jsme vyšplhali na Sedleckou skálu, od ní pokračovali Přírodním parkem Kornatický potok k hájovně Svidná a poté opět nahoru na kopec Maršál. Po posilnění u ohýnku jsme se vrátili přes Kozel a Šťáhlavy.

Únorová výprava na Maršál Únorová výprava na Maršál Únorová výprava na Maršál Únorová výprava na Maršál

(10.08.2016)

Březnová výprava na Babu a Kamensko

5. března jsme vyrazili na předjarní výšlap spojený s procvičováním orientace v terénu za pomoci azimutu. Za Zdemyslicemi jsme nad řekou Úslavou vylezli na skalní útvar Baba. Poté jsme se vydali lesními cestami přes Kamensko do Žákavé a zpět do Nezvěstic.

Březnová výprava na Babu a Kamensko Březnová výprava na Babu a Kamensko Březnová výprava na Babu a Kamensko Březnová výprava na Babu a Kamensko Březnová výprava na Babu a Kamensko Březnová výprava na Babu a Kamensko Březnová výprava na Babu a Kamensko Březnová výprava na Babu a Kamensko

(10.08.2016)

Jarní Žďár

3. dubna jsme se konečně dočkali pěkného jarního počasí, a tak jsme ho využili k výletu na vrch Žďár u Rokycan. Tentokrát jsme zvolili pro nás novou trasu, která nás vedla kolem „kazatelen“ – skalních útvarů s vyhlídkami, kamenného moře a skalních Oltářů kousek pod Žďárem. Ze samotného vrcholu jsme si mohli užít nádherný výhled do kraje.

Jarní Žďár Jarní Žďár Jarní Žďár Jarní Žďár Jarní Žďár Jarní Žďár Jarní Žďár Jarní Žďár

(10.08.2016)

Tetínské vyhlídky

30. dubna jsme vyrazili za berounskými vyhlídkami a přírodními zajímavosti. Z Berouna jsme se vydali do Tetína, kde jsme navštívili malé zajímavé muzeum, nahlédli do kostela sv. Ludmily a prohlédli si také torzo přemyslovského hradu. Odtud se nám naskytl krásný výhled na údolí Berounky. Z Tetína jsme pokračovali lesem k Přírodní rezervaci Koda a ke Kodské jeskyni, významnému archeologickému nalezišti. Poté jsme prošli malebnou roklí kolem potůčku a v Srbsku se napojili na cestu českých králů vedoucí podél Berounky.

Tetínské vyhlídky Tetínské vyhlídky Tetínské vyhlídky Tetínské vyhlídky Tetínské vyhlídky Tetínské vyhlídky Tetínské vyhlídky Tetínské vyhlídky

(10.08.2016)

Květnová výprava do Rokycan za koupáním

22. května jsme se rozhodli spojit turistku s plaváním. Vystoupali jsme z Kamenného Újezdu na vrch Kotel, užili si výhledu z místní rozhledny a pokračovali do Rokycan. Tam jsme strávili příjemnou hodinku v plaveckém bazénu.

Květnová výprava do Rokycan za koupáním Květnová výprava do Rokycan za koupáním Květnová výprava do Rokycan za koupáním Květnová výprava do Rokycan za koupáním Květnová výprava do Rokycan za koupáním Květnová výprava do Rokycan za koupáním Květnová výprava do Rokycan za koupáním Květnová výprava do Rokycan za koupáním

(10.08.2016)

Po Sigmondově stezce do pravěku

28. května jsme k turistice přidali pro změnu přírodovědnou výstavu. Nejprve jsme vyrazili do lesů v okolí plzeňských Boleveckých rybníků. Po Sigmondově stezce jsme prošli Přírodní rezervací Kamenný rybník s pozůstatky obřího, téměř dvě stě let starého smrku a kolomazné pece. Další zajímavostí byly Petrovské díry – jeskyně poblíž Boleveckého potoka.
Druhou část naší výpravy jsme strávili v Západočeském muzeu na výstavě Nelítostný pravěk s realistickými modely zvířat z dávné historie.

Po Sigmondově stezce do pravěku Po Sigmondově stezce do pravěku Po Sigmondově stezce do pravěku Po Sigmondově stezce do pravěku Po Sigmondově stezce do pravěku Po Sigmondově stezce do pravěku Po Sigmondově stezce do pravěku Po Sigmondově stezce do pravěku Po Sigmondově stezce do pravěku Po Sigmondově stezce do pravěku

(10.08.2016)

Červnová výprava na Kokotsko

18. června jsme si vyjeli za turistikou do Ejpovic. Kousek od zatopeného lomu jsme nahlédli do opuštěných vodních tunelů a pokračovali přes vesnici Klabava po zelené značce až ke Kokotským rybníkům, na místo zaniklé středověké vsi. Kousek od nich, co by kamenem dohodil, na nás čekal Ostrý neboli Čertův kámen, který zde podle pověsti upustil čert. Po cestě jsme si užívali krásné přírody, pěkného počasí a dokonce i výborné pitné vody ze studánky. Naučná stezka nás nakonec dovedla až na nádraží v Chrástu.

Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko Červnová výprava na Kokotsko

(10.08.2016)

Předprázdninová výprava

25. června jsme vyrazili na poslední výlet v tomto školním roce. Počasí už bylo skutečně letní, a tak jsme se před horkem pokusili skrýt do místních lesů. Po cestě, kterou jsme si zpestřili procvičováním orientace a hledáním hub nebo třešní, jsme navštívili Mariinu vyhlídku u Milínova a Kornatický rybník. Od něj jsme se vrátili přes Lopatu a vartecký les zpět do Nezvěstic.

(10.08.2016)

Exkurze do planetária Techmanie Plzeň

Za poznáním vesmíru, přírody i za vědeckými pokusy v praxi se vydali žáci šestých tříd v pátek 16. října 2015. Cílem cesty bylo 3D planetárium Techmanie Plzeň.
Filmy Podzimní obloha nad Plzní a Život – vesmírný příběh sledovali všichni s velkým zájmem.
Čas určený na rozchod využili šesťáci beze zbytku k prozkoumání nejrůznějších pokusů. Rozprchli se po celé ploše Science Center a fyzikální či přírodní pokusy si doslova užívali.
Velké pozornosti se samozřejmě těšil i interaktivní globus Science On a Sphere. Ten je jednou z dominant plzeňského planetária a i když jej většina dětí viděla už při některé z dřívějších návštěv, zastavili se u tohoto zářícího „zázraku“ na delší či kratší dobu úplně všichni. Téměř dvoumetrová interaktivní koule visící v prostoru, na jejíž plášť promítají čtyři projektory, působí doslova magicky.
„Škoda, že nefungoval vesmírný gyroskop,“ komentovali někteří cestou ve vlaku.
„Bylo to krásné užitečně strávené dopoledne a planetárium i Techmanii jsme si opravdu užili,“ hodnotili exkurzi žáci ve vlaku cestou zpět do školy.
Snad při příští návštěvě budou mít štěstí, užijí si v Techmanii úplně všechny pokusy a ve 3D kině si zajdou na některý z dalších nabízených filmů.

Exkurze do planetária Techmanie Plzeň Exkurze do planetária Techmanie Plzeň

(23.10.2015)

Výlet do Prahy

V pátek 2. října se obě sedmé třídy vydaly na dějepisnou poznávací exkurzi do Prahy. S našimi třídními učiteli jsme postupně navštívili Pražský hrad, Karlův most a Národní technické muzeum. Samozřejmě nechyběla ani návštěva McDonald´s a projížďka metrem.
Při návštěvě Pražského hradu nás pan učitel seznámil s historickými památkami – nejdříve slovně, poté jsme si je mohli prohlédnout. Ptal se nás například, jak poznáme, zda je pan prezident na Hradě, nebo kdy byl Hrad založen. Hrad je místo, kde vládli a žili čeští králové,
císařové a prezidenti. Nejkrásnější zážitek, který jsme si též uložili do paměti, nás čekal v
nádherném gotickém chrámu sv. Víta. Všichni užasli nad velikostí a krásou barevných vitráží.
Protože bylo zrovna deset hodin, sluníčko směřovalo své paprsky přesně do oken katedrály
a ta nádherně svítila.
Na rozsáhlém třetím nádvoří jsme se zastavili ještě u sochy sv. Jiří. Na chvíli jsme se mohli ještě rozběhnout po hradním nádvoří, abychom si užili atmosféru Pražského hradu.
Kolem poledne jsme Pražský hrad opustili a vydali se směrem ke Karlovu mostu. Cestou jsme se zastavili na rychlý oběd v restauraci McDonald´s. Protože jsme se už blížili k slavnému mostu, vyslechli jsme si o něm nějaké informace.
Další naše cesta směřovala k Národnímu technickému muzeu. V muzeu jsme dostali dvě hodiny času na prohlédnutí všech expozic. Nejvíce se nám líbila výstava dopravních prostředků. Další zajímavé expozice se jmenovaly Technika v domácnosti, Tiskařství, Historie důlnictví, Televizní studio a Astronomie.
Na tomto jednodenním výletě jsme získali mnoho zajímavých informací o našem hlavním městě, jeho historii i současnosti. Výlet jsme si nesmírně užili a dlouho na něj budeme vzpomínat.
Bára Čejková, 7. B

(16.10.2015)

Dopis prababičce

Ahoj prababi, 25. 9. 2015 v Nezvěsticích
už dlouho jsem nepsala, ale teď mám pro Tebe něco zajímavého. V pátek jsme měli v naší 9. třídě velmi zajímavou přednášku Zdraví za 1. světové války.
V rámci hodiny dějepisu nás navštívila paní lektorka, o které paní učitelka říkala, že dělá úžasné a záživné přednášky. Byla to lékařka. Přednášela dokonce i v dobovém kostýmu podle fotografie své babičky. To byla hned jedna z mnoha věcí, která nás všechny zaujala.
Začátek přednášky obsahoval obecnější informace o hygieně v té době. Překvapilo mě, že už tehdy umožňovala technika dezinfikovat věci nemocných. Každá obec měla také svého obvodního lékaře. Zvládalo se i rozeznat infekční a bakteriální onemocnění díky známým objevitelům bakterie vztekliny (Louis Pasteur) a mikrobu tuberkulózy (Robert Koch). Infekčních onemocnění bylo samozřejmě hodně, to víš sama – například průjmová nebo plicní onemocnění, cholera a další.
Druhou hodinu prezentace paní doktorka zahajovala tématem Škola. Říkala, že už jste měli ve školách vytápění i osvětlení. Byly vybudovány i velké sítě rozvodů vody, které fungují dodnes. Ale voda Vám netekla jako nám do umyvadla, museli jste si chodit na ulici k pumpě nebo ke kohoutku.
 Pak už paní přešla k samotné 1. světové válce. Zaujalo mě, jak obvazovali raněné přímo na bojišti už sterilními obvazy. Některé raněné následně odváželi speciálními auty až se šesti lůžky do nemocnic nebo vlaky do objektů, které byly rozdělené podle zranění. Když přijel někdo nakažený cholerou, prý mu dezinfikovali všechny věci ve speciálním stroji a čistým vozem mu je odvezli zpět domů. Zranění se dali dokonce i operovat a kolikrát museli postřeleným amputovat končetinu. Ti poté chodili do různých zařízení, kde se učili normálně žít a pracovat (většinou v trafice).
Vrátím – li se k té choleře, líbilo se mi, jak dokázali izolovat ty, co se nakazili. Tím vlastně chránili ostatní před nákazou. Všichni jejich ošetřovatelé obdrželi i obleky, aby nebylo takové riziko, že se u nich projeví cholera.
Paní doktorka nám pustila i video skládající se z fotek a hudby. Pomáhal jí to prý složit její vlastní syn. Celá píseň vyprávěla o velké ztrátě vojáků, kteří položili život za naši lepší budoucnost.
Mně osobně se přednáška líbila. Udělala jsem si obrázek o Tvém dětství a dřívějším životě. Ani nevíš, jakou mám radost, že jsi to všechno přežila!
S pozdravem tvá pravnučka Adéla Němcová

Dopis prababičce Dopis prababičce Dopis prababičce

(09.10.2015)

Nabídka zájmových útvarů

NABÍDKA KROUŽKŮ 2015/16 – od 1. 10. 2015

  5
11.40 – 12.25
6
12.35 – 13.20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00
 
Po       keramický
Medová
1.,2. st. 
14 -15.30 hod.
keramický
Medová
1., 2. st.
14-15.30 hod.
    (ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.
(ne)tradiční sporty
Kotlár
2. st.
 

    výtvarná dílna I. Pánková
3.-9.roč.
 
Út  pohybové hry Matuchová
ŠD 1.roč.
pohybové hry Hachová
5. roč.
     
  výtvarný I.
Hrubá
1. st.
výtvarný I.
Hrubá
1. st.
   
St   výtvarný III.
2 skupiny lichý/sudý týden
Brabcová
1. st.
výtvarný III.
2 skupiny lichý/sudý týden
Brabcová
1.st.
hrátky s angličtinou
4. roč.
 
    florbalový
Kotlár
2. st.
florbalový
Kotlár
2. st.
 
Čt pohybové hry Huňáčková
ŠD 2.roč.
pohybové hry
Říhová
3.,4.roč.
     

výtvarný II.
Hrubá
1.st.
výtvarný II.
Hrubá
1.st.
 výtvarná dílna II. Pánková
3.-9.roč.
 
  dramatický
2 skupiny lichý/sudý týden
Brabcová
1.st.
dramatický
2 skupiny lichý/sudý týden
Brabcová
1.st.
   
  šikovné prstíky I.
Větrovcová
1.st. 
šikovné prstíky II.
Větrovcová
1.st. 
   
    dopravní
Brudnová
6. – 9. roč.
   
So         turistický
Brudnová
3. – 9. roč.
(2x měsíčně turistické výpravy)

Přihlášky na kroužky rozdali dětem na 1. stupni vyučující s výjimkou kroužku keramického. Ten byl spolu se všemi kroužky 2. stupně k dispozici na nástěnce u jídelny. Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj. od října 2015 do ledna 2016. Pokud se  žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit.

Pro  malý zájem nebyl otevřen kroužek Zdravotní tělesné výchovy a  Vaříme zdravě, pro  kroužek Programování mikropočítačů schází ještě 3 žáci ( během týdne se rozhodne, zda se ještě někdo přihlásí a kroužek bude otevřen).

Větší počet přihlášených vedl k tomu, že kroužek Výtvarný III. (A. Brabcová) a  Dramatický budou rozděleny vždy na dvě skupiny a schůzky budou pro děti tedy 1x za 14 dní. Kroužek Šikovné prstíky bude probíhat pro velký zájem každý týden ve 2 skupinách.

V nabídce původně byly dvě skupiny kroužku Dopravního a Keramiky. Pro menší počet zájemců bude naopak v obou kroužcích pracovat vždy jen jedna skupina.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2015 – leden 2016 a žáci ho uhradí vedoucím kroužků do 2. října nebo nejpozději na první schůzce. V případě kroužku Keramiky vedeného L. Medovou se úhrada provede u ekonomky školy (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek – do 15 hod., středa – do 14 hod.) do 9. října a do 29. ledna.
Od 2. pol. je nově otevřen kroužek Hrátky s angličtinou, který povede p. uč. Sylva Hajžmanová.

Pokud budou žáci ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, pak provedou úhradu do 31. ledna 2016.

Poplatek za jedno pololetí činí: : (ve 2. pololetí zůstává poplatek stejný jako v 1. pol.)

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Pohybové hry (1 hod.) školní družina 1.roč. Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) školní družina 2.roč. Ilona Huňáčková V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) 3. – 4. roč. Mgr. Adéla Říhová 250
Pohybové hry (1 hod.) 5. roč. Mgr. Blanka Hachová 250
Florbalový (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 500
(Ne)tradiční sporty (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 500
Turistický (sobotní vycházky 1x za 14 dní) 3. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 700
Výtvarný I. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 700
Výtvarný II. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 700
Výtvarný III. (2 hod.)
2 skupiny - lichý/sudý týden
1. – 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 350
Výtvarná dílna I. (1 hod.) 3. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 350
Výtvarná dílna II. (1 hod.) 3. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 350
Dramatický (2 hod.)
2 skupiny - lichý/sudý týden
1. – 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 250
Šikovné prstíky I. (1 hod.) 1.-5. roč. Andrea Větrovcová 350
Šikovné prstíky II. (1 hod.) 1.-5. roč. Andrea Větrovcová 350
Dopravní (1 hod.) 3. – 5. roč. Mgr. Květa Brudnová 250
Hrátky s angličtinou (1 hod. – od 2. pol.) 4. roč. Mgr. Sylva Hajžmanová 350
Keramický (2 hod.) 1. – 5. roč. Lucie Medová – ext. 700

Kroužky organizované jinými subjekty

Pro rozšíření nabídky nabídla škola prostory pro práci dalších kroužků, které organizují jiné subjekty. Jejich vedoucí si nábor organizují sami, stejně tak si vyřizují platby a mají plnou odpovědnost za svěřené děti.
Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15 – 16 hod., ved. Filip Gregoriades, kontakt tel. 720 121 061 nebo p. A. Šimánková tel. 604 204 763.
Škola nabídla také prostory společnosti Rytmik Dětem o. p. s. pro pořádání čtyř zájmových kroužků a zájemci měli možnost se přihlásit. Bližší informace byly na našich stránkách zveřejněny v PDF letácích a naleznete je také na www.rytmik-krouzky.cz.
Podle aktuálních informací ze společnosti nebudou pro malý zájem tyto kroužky otevřeny.

(01.10.2015)

Informace o jazykových kurzech

najdete v oddílu Projekty.

(11.9.2015)

Akce školy

Září 2015

8., 15., 22., 29. 9. – plavání 2., 3. roč., odjezd 7.45 h., výuka 8.30 – 10 hod.
14. 9. – fotografování žáků 1. třídy
15., 17., 18. 9. – program Kapitánská škola pro 6. A – 3x tříhodinový blok – osobnostně sociální výchova.
15. 9. 1. – 3. hod., 17., 18. 9. – 4. – 6. hod.
16. 9. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4. roč.
17. 9. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.
22., 24., 25. 9. – program Kapitánská škola pro 6. B, 22. 9. 1. – 3. hod., 24., 25. 9. – 4. – 6. hod.
24. 9. – schůzka rodičů 1. třídy, 16.30 hod.
25. 9. – beseda s lékařkou – Zdraví obyvatel za 1. sv. války, 9. roč., 4., 5. hod.
29. 9. – výstava hub v BONU, 2. h. – 5. r., 3. h. – 7. A, 4. hod. – 3. r., 6. B, 5. hod. – 4. r., 6. A., 6. hod. – 7. B, 8. A, 8. hod. 8. B
29. 9. – semifinále Street hockey Cupu, Plzeň
30. 9. – školní turnaj v kopané, 13.45 hod.

Říjen 2015

02. 10. – poznávací zájezd do Prahy, 7. A, B
04. – 10. 10. – vzdělávací jazykový kurz v Londýně, 10 žáků 8., 9. roč.
06., 13., 20., 27. 10. – plavání 2., 3. roč., odjezd 7.45 h., výuka 8.30 – 10 hod.
08. 10. – exkurze do zoo + středověk v Plzeňském kraji, 8. A, B
09. 10. – turnaj ve vybíjené v ŠD, 13.30 hod.
11. – 16./17. 10. – vzdělávací jazykový kurz v Mnichově, 10 žáků
16. 10. – Planetárium Techmania Plzeň(vývoj Země, vznik života), 6. A, B
20. 10. – exkurze do rokycanského závodu Euwe Eugen Wexler, 9. roč.
21. 10. – okresní kolo Florbal Cup, III. kat. chlapci, 6., 7. roč.
22. 10. – Čechova stodola, Buková u Příbramě (Staré pověsti české), 4., 5. roč.
22. 10. – výlet na rozhlednu Marie Ruth, Milínov, Eurostezka, 8. A, B
23. 10. – Drakiáda ve školní družině
26. 10. – školní turnaj ve stolním tenisu, 13.40 hod.

Listopad 2015

03., 10. 11. – plavání 2., 3. roč., odjezd 7.45 h., výuka 8.30 – 10 hod.
06. 11. – exkurze na Úřad práce, 9. roč.
10. 11. – beseda Expedice renesance, 3. hod. 8. A, B, 4. hod. 7. A, B
10. 11. – okresní kolo ve florbalu III., IV. kat. (6., 7. + 8., 9. r.) dívky
10. 11. – exkurze do Techmanie Plzeň – Země, Měsíc, Slunce, 5. roč.
12. 11. – okresní kolo ve florbalu IV. kat., chlapci (8., 9. roč.)
13. 11. – turnaj ve florbalu ve školní družině, 13.30 hod.
16. 11. – prezentace žákyň 8. B – téma 17. listopad, pro 5. roč., 5. hod.
16. 11. – beseda s MUDr. Husovou, Alkohol a rizika s ním spojená, 1. h. – 8. A, 2. h. – 8. B
18. 11. – divadlo Legenda V+W, 8 hod. – 8., 9. roč., Pohádky z našeho statku, 9. 50 hod. – 1. – 5. roč.
18. 11. – škol. kolo dějepisné olympiády, 3. hod., vybraní žáci 8., 9. r.
19. 11. – okresní kolo ve šplhu, 8.30 hod. – I., II. kat., 10 hod. – III., IV. kat.
19. 11. – beseda se starostou obce, Naše obec, 6. hod., 6. A 
20. 11. – beseda se starostou obce, Naše obec, 6. hod., 6. B
20. 11. – maškarní bál, připraví 8. A pro 1. st., 13.45 h.
24. 11. – exkurze do firmy Okal, 9. roč.
24. 11. – Zoo Plzeň (plazi a obojživelníci) + gotická Plzeň, 7. A, B
24. 11. – okresní kolo SLZŠ v házené, IV. kat., chlapci
25. 11. – beseda s pracovníkem PPP – Vztahy ve třídě, 6. B, 4. – 6. hod.
29. 11. – vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromu, 17 hod.
30. 11. – beseda s lékařkou na téma Škodlivost kouření, 5. hod. 7. B, 6. hod. 7. A

Prosinec 2015

02. 12. – beseda s pracovníkem PPP – Vztahy ve třídě, 6. A, 4. – 6. hod.
03. 12. – regionální kolo ve florbalu dívek, III. kat. (6., 7. roč.), G Rokycany
04. 12. – exkurze do místní knihovny, 1. hod., 6. A 
04. 12. – exkurze do místní knihovny, 2. hod., 6. B
07. 12. – konzultace s rodiči žáků s individuálním vzdělávacím plánem, 14 – 16 hod.
07. 12. – školní kolo Vánoční laťky, 13.45 hod
08. 12. – exkurze do G Blovice, zájemci 9. r., odjezd 9 hod., příjezd do 13.30 hod.
10. 12. – třídní akce na Kozlu.15 hod., 6. B
10. 12. – školní kolo olympiády v českém jazyce, 9. (event. 8.) roč.
11. 12. – vánoční koncert ve školní družině, 13. 40 hod.
15. 12. – pořad Pod hladinou, Techmania Plzeň, 3., 4. roč.
16. 12. – výchovné koncerty – A pořád se něco hraje, 1. st., 1. hod., Známí – neznámí Beatles II., 2. st., 2. hod. (30 Kč)
16. 12. – školní turnaj ve florbalu, 13. 40 hod.
17. 12. – vánoční pásmo pro důchodce v DKS, 10 hod.
18. 12. – družinové čertovské sportovní dovádění, míčové a sportovní hry, 13.45 hod.
21. 12. – přenocování ve škole s programem, 1. roč.
21. 12. – kino Cinestar, pohádka Sedmero krkavců, 1. – 5. roč.
22. 12. – sportovní dopoledne 2. st (připravují žáci 9. roč.), poté třídnické hodiny, ukončení výuky – 1. st. 11.30 – 12 hod., 2. st. 12.30 – 13 hod.

Leden 2016

11. 01. – sport. akce, Chotilsko, lanové centrum, přihlášení žáci 7. roč., 14 hod. – odjezd
12. 01. – testy profiorientace s pracovníkem PPP, 1. – 5. hod., přihlášení žáci 9. roč.
15. 01. – turnaj ve stolních hrách, stolní fotbal, kulečník – školní družina
18. 01. – okresní kolo dějepisné olympiády
18. 01. – školní kolo konverzace v angličtině, 6., 7. r., 3. hod.
19. 01. – okresní kolo matematické olympiády 5. roč.
20. 01. – školní kolo konverzace v němčině, 7. + 8., 9. r. 3., 4. hod.
21. 01. – divadlo – Honza Nebojsa, 8 hod. – 2. – 5. roč., 9.15 hod. – 1. roč. + MŠ
21. 01. – zápis do 1. třídy, 14 – 18 hod., v 2. B, 5., 3. tř.
21. 01. – návštěva místní knihovny, 3. roč.
22. 01. – turnaj ve stolních hrách, stolní fotbal, kulečník – školní družina
25. 01. – školní kolo konverzace v angličtině, 8., 9. r., 3. hod.
26. 01. – školní kolo biologické olympiády kat. C, 8., 9. r., 1., 2. hod.
26. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády, kat. A, 6. roč., 2. hod.
27. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády, kat. C, 8., 9. roč., 1. hod.
27. 01. – beseda – Zdravý životní styl, 8. B – 5. hod., 8. A – 6. hod.

Únor 2016

08. 02. – okresní kolo olympiády v českém jazyce
09. 02. – školní kolo biologické olympiády, kat. D (6., 7. roč.), 1., 2. hod.
10. 02. – okresní kolo soutěže v konverzaci v němčině
11. 02. – exkurze do hvězdárny v Rokycanech, 7. A, B, odjezd 8.30 hod.
12. 02. – soutěž v pamětném počítání „Matematická 15“, jídelna, 4. hod.
16. 02. – okres. kolo zeměpisné olympiády
16. 02. – školní kolo chemické olympiády, 1., 2. hod.
17. 02. – soutěž – hádanky, kvízy, doplňovačky, osmisměrky a křížovky v ŠD
18. 02. – mimoškolní akce 6. B – exkurze do Techmanie, 13.30 hod.
19. 02. – okresní kolo konverzace v angličtině
21. – 26. 02. – lyžařský výcvikový kurz 7. roč. v Krkonoších
24. 02. – beseda o kyberšikaně, 6. B – 1., 2. hod., 6. A – 3., 4. hod.
24. 02. – okresní kolo v košíkové, IV. kat., 8., 9. roč., chlapci
25. 02. – beseda s archeologem, Pravěk v našem regionu, 4. hod. – 6. B, 5. hod. – 6. A 
26. 02. – turnaj ve vybíjené ve školní družině
29. 02. – školní kolo soutěže v recitaci, 5. hod., učebna 6. A 

Březen 2016

03. 03. – pořad k 700. výročí narození – Karel IV., beseda s historikem – 2. hod. – 4., 5. r., 3. hod. – 7. A, B, 4. hod. – 6. A, B (20 Kč platí žák, 20 Kč je ze sponzorského daru)
07. 03. – exkurze do místního truhlářství MIGALA, 5., 6. hod., 6. B, chlapci
08. 03. – exkurze do muzea loutek, program od 10 hod., 2. A, B
09. 03. – divadlo Alfa – Kolíbá se velryba, 1. – 3. roč., 9 hod.
09. 03. – okres. kolo v basketbalu dívek, IV. kat. – 8., 9. roč.
11. 03. – Pexesový král, soutěž v ŠD
11. 03. – beseda s gynekoložkou, Plánované rodičovství, 9. roč. – dívky, 6. hod.
14. 03. – obvodní kolo ve vybíjené (smíšená a dívčí kategorie 4., 5. roč.) ve sport. hale v Nezvěsticích
14. 03. – exkurze do místního truhlářství MIGALA, 5., 6. hod., 6. A, chlapci
17. 03. – show zdarma – Tekutý dusík, pracovníci Techmanie Plzeň, 9 – 9, 25 hod., 6. – 9. r., sport. hala
18. 03. – seminář s lékařkou Poskytování první pomoci, 5., 6. hod – 9. roč.
18. 03. – soutěž Matematický klokan, 2. – 5. roč.
18. 03. – beseda s lékařkou – Poruchy příjmu potravy, 3., 4. hod. – 8. A, 5., 6. hod. – 8. B
19. 03. – okresní kolo v recitaci, SVČ Radovánek Plzeň
21. 03. – krajské kolo dějepisné olympiády
do 22. 3. – 2. trojice úloh školního kola matematické olympiády 6. – 8. roč.
30. 03. – školní kolo Pythagoriády, 1. hod., vybraní žáci, 6. – 8. roč.
30. 03. – jarní fotografování – Fotodienst, zájemci 1. – 5. roč.
31. 03. – turnaj ve streethokeji, skup. E, chlapci 6., 7. roč.
do 31. 3. – odeslání úkolu Recyklohrani

Duben 2016

04. 04. – beseda o Africe s P. Justichem, 1., 2. h. – 4., 5. roč., 3., 4. h. – 6. A, B, 5., 6. h. – 7. A, B
05. 04. – okresní kolo matematické olympiády, 6. – 8. roč.
06. 04. – výtvarná tvůrčí akce Křížem krážem nebílovským barokem, vybraní žáci 8., 9. r.
07. 04. – exkurze do azylového domu v Plzni, 9. roč.
08. 04. – okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, 6. – 9. roč.
09. 04. – krajské kolo soutěže Eurorebus, FEL ZPČ
11. 04. – výcvik na dopraním hřišti v Blovicích, 4. roč.
12. 04. – výcvik na dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.
12. 04. – Pivovarské muzeum – program Zapomenutá řemesla – 3. roč., Jak se staví město – 4. roč.
12. 04. – Novinářský kalamář v házené, III. kat., chlapci 6. – 7. roč.
13. 04. – okresní kolo biologické olympiády, kat. C, 8., 9. roč.
13. 04. – beseda se spisovatelem V. Vyhlídkou, 1. hod. – 9. roč., 3. hod. – 8. A, B
14. 04. – Štafetový běh v Plzni, vybraní žáci 1. stupně
15. 04. – poznávací zájezd po regionu Přešticko s historikem, 6. A, B
18. 04. – exkurze do Pivovarského muzea – program Jak se žilo ve středověku, 5. roč.
18. 04. – beseda s pracovníkem PPP – Partnerské vztahy, 9. roč., 5., 6. hod.
19. 04. – exkurze do ekocentra ve Sp. Poříčí, Těnovice, 9. roč.,
20. 04. – programy v zoologické zahradě, 1., 3. roč.
20. 04. – Novinářský kalamář v házené, III. kat., dívky 6. – 7. roč.
21. 04. – preventivní akce – Protidrogový vlak – nádraží Koterov, 7. A, B
21. 04. – okresní kolo biologické olympiády, kat. D, 6., 7. roč.
21. 04. – exkurze do Státní vědecké knihovny, vybraní žáci 9. roč.
22. 04. – programy v zoologické zahradě, 2. A, B
25. 04. – programy v zoologické zahradě, 4., 5. roč.
26. 04. – exkurze do Žihle na viklany, matematika, 6. B
27. 04. – exkurze do Žihle na viklany, matematika, 6. A 
27. 04. – příprava na soutěž mladých cyklistů, 13.30 – 15.30, dopr. hřiště 33. ZŠ Plzeň, soutěž. družstva
28. 04. – interaktivní program Hrou proti AIDS, Plzeň, 9. roč.
28. 04. – exkurze na místní farmu, školní družina
29. 04. – divadlo Alfa, Čert tě vem!, 4., 5. roč. (autobus + divadlo 141 Kč)

Květen 2016

03. 05. – Den otevřených dveří v 1. roč., 1. – 2. hod. – návštěva rodičů ve výuce
03. 05. – návštěva glorietu v Žinkovech, výpočty, měření, 8. B
05. 05. – Pohár rozhlasu v atletice, kat. III., 6., 7. roč., chlapci, dívky
06. 05. – Soutěž mladých cyklistů, okresní kolo, Blovice
06. 05. – exkurze na farmu v Milínově, program Farmář, 3. roč., 10 – 12.15 hod.

09. – 13. 05. – projektový týden – Karel IV.
Během týdne v různých předmětech přiblížení doby nebo osobnosti Karla IV. z různých úhlů pohledu
Malování na Radyni – 9. 5. – 6., 7. roč., 10. 5. – 9. roč., 12. 5. – 8. roč.
Setkání s Karlem IV. na Radyni – 11. 5. – 1. – 5. roč.
Malování deskových obrazů – rodokmen Karla IV. – 11. 5.
Projekt Living History – Vzdělávací okruh Karla IV. – 13. 5. – 4. – 9. roč. – bližší info – viz níže

10. 05. – Pohár rozhlasu v atletice, kat. IV., 8., 9. roč., chlapci, dívky
10. 05. – okresní kolo v malé kopané, Mc Donald Cup, 1. – 3. r.
11. 05. – dějepis. vycházka – Kupecká stezka, St. Plzenec, zájemci 6. A, B (mimošk. akce), 14.30 hod.
12. 05. – návštěva dětí MŠ v 1. roč., 2., 3. hod.
17. 05. – prodej sešitů na příští školní rok, 1. – 8. roč.
17. 05. – seminář Zdravá výživa, 2. hod. – 5., 6. A, 3. hod. – 6. B, 4. (jedna sk.), 4. hod. – 4. r. – 2. sk.
18. 05. – divadelní hra – Úklady a láska, DJKT Plzeň, 11 hod., 8. A, B, 9. roč.
18. 05. – atletický čtyřboj, dívky IV. kat.
20. 05. – beseda s býv. ředitelem SMP o nebezpečí drogové závislosti, 1. – 5. hod., 8. A, B
20. 05. – jarní soutěže a hry ve školní družině
23. 05. – exkurze do Techmanie, 7. A, B, programy F, Př (vesmír, optika)
23. 05. – okresní kolo Pythagoriády, 6. – 8. roč.
24. 05. – fotografování tříd, 1. h. – 7. A, 7. B, 8. B, 2. h. 3., 5., 6. A, 3. h. – 1., 6. B, 8. A, 4. h. – 2. A, 2. B, 4. roč.
25. 05. – třídní výlety: 6. A – Plasy, 1. tř. – Šťáhlavice, Lopata; 2. – 5. roč. – Koněpruské jeskyně, Karlštejn
26. 05. – třídní výlet 7. A, Zruč – Senec, letecké muzeum
26. 05. – fotografování 9. tř. na ročenku, 7., 8. hod.
26. 05. – třídní výlet 6. B, Mariánské Lázně
30. – 31. 05. – třídní výlet 9. roč. – Sušice
31. 05. – exkurze do Techmanie, 8. A, B, programy F, Ch (výživa, energie)

Červen 2016

02. 06. – Šikovné ručičky, podpora technického vzdělávání, nádvoří úřadu Plzeňského kraje, vybraní žáci 8. roč.
03. 06. – školní výlet 8. A, Sušice
03. 06. – atletická olympiáda 1. st. ve Šťáhlavech
07. 06. – exkurze do Prazdroje Plzeň, 9. roč., 11.30 hod.
08. 06. – atletický trojboj 1. st., Plzeň
07., 08. 06. – školní výlet – 8. B, Horažďovice, Prácheň
09. 06. – dramatizace pohádek, 16.30 hod., jídelna
10. – 12. 06. – školní výlet 7. B, rafty – Berounka
20. 06. – mimoškolní akce kroužku sport. her – plavání, bazén Slovany, přihlášení žáci
21. 06. – besídka 1. třídy, výstava nástěnek z projektu Týden Karla IV., 16.30 hod.
22. 06. – kontrola a výměna učebnic na 1. stupni
23. 06. – Dětský den – konec 1. st. – 12 – 12.30, 2. st. – 12.30 – 13 hod.
23. 06. – prohlídka školy pro žáky a rodiče budoucích 6. tříd z Chválenic a Šťáhlav 15.30 hod.
24. 06. – kontrola a výměna učebnic na 2. stupni
28. 06. – předání vysvědčení, zhodnocení prospěchu a chování, ukončení cca 8.45 – 9 hod. hod., 9.15 – rozloučení 9. roč. na obec. úřadu, odjezd autobusu 10 hod.

(11. 9. 2015, aktualizováno 17. 06. 2016)

První školní den

Při zahájení školního roku nás 1. září navštívil host – starosta obce Lukáš Karkoš. Spolu s ředitelem školy, zástupkyní ředitele a vychovatelkou školní družiny zavítali do barevné, krásně vyzdobené 1. třídy, kde sedělo celkem 24 prvňáčků. Třída bude zároveň v odpoledních hodinách sloužit jako 3. oddělení školní družiny a v tento slavnostní den byla zcela zaplněná rodiči i příbuznými dětí. Pan starosta spolu s vedením školy děti osobně přivítali a popřáli hodně úspěchů. Dětem udělaly radost pěkné dárky, např. svačinový box spolu s dvěma krabičkami mléka a keramická medaile Prvňáček, kterou jsme dětem v upomínku na první den ve škole nechali vyrobit. Přejeme všem těmto nejmladším žákům, aby se jim v naší škole líbilo a aby jim co nejdéle vydrželo jejich nadšení a radost.

První školní den 2015 v ZŠ Nezvěstice První školní den 2015 v ZŠ Nezvěstice

(08.09.2015)

Informace k zahájení školního roku 2015/16

Zahájení škol. roku proběhne v úterý 1. září 2015 ve třídách (od 7.55 zhruba jednu vyuč. hodinu)

Žáci 1. ročníku – počkají venku, p. uč. třídní a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do 1. třídy (1. patro, č. dv. 60 – současně je zde i III. odd. školní družiny)

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy, ZŠ Chválenice dostanou 1. září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B bude vyvěšen od 26. srpna na vstupních dveřích).

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.30 hod. od hasičské zbrojnice.
Trasa: Žákava, Milínov, Želčany, Chouzovy, Chválenice, Nezbavětice, Šťáhlavice

Potvrzení žákovských jízdenek v kanceláři ekonomky – č. dv. 41 – od 24. do 31. srpna od 8 do 15.00 hod. (ve středu do 14.00), od 2. září vždy o hlavní přestávce (1. září po skončení zahájení ve třídách).

Přihlášky na obědy přijímá vedoucí jídelny od čtvrtka 27. srpna do pondělí 31. srpna vždy od 8 hod. do 14.30 hod. (možné i telefonicky na čísle 377 891 201).

Umístění tříd, třídnictví – 2015/2016

Třída 2015/16 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Předběžný počet dětí
1. 2. K. Brudnová 25
2.A 1.A S. Hajžmanová 18  
2.B 1.B A. Brabcová 16
3. 5. A. Marková 19
4. 3. J. Hrubá 28
5. 4. B. Hachová 21
      127
       
6.A 9.B L. Kajerová 17
6.B 6.B P. Řežábková 18
7.A 6.A J. Skalák 21
7.B 9.A Š. Matuchová 21
8.A 7.A I. Feifrlíková 21
8.B 7.B V. Šiplová 21
9. 8. I. Kružíková 29
      148
Celkem     275

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo)
přízemí: školní družina I., II., kancelář vedoucí jídelny, kancelář ekonomky
1. patro: 2. B., 3., 5. roč., jazyk. učebna, učebny ZUŠ

Budova 69 (hlavní budova)
přízemí: 2. A, 4., 8. A, 8. B, 9.
1. patro: 1. (současně i ŠD III.), 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, počítačová učebna

Přejeme všem úspěšný školní rok 2015/2016

Informace pro strávníky školní jídelny

Platba za stravné v ZŠ Nezvěstice se provádí pouze inkasem z účtu. Tento způsob používají všechny jídelny z provozních důvodů (strávníci neplatí v daném termínu, vedoucí musí neustále upomínat dlužníky), kvůli zjednodušení převodu peněz a zejména z bezpečnostních důvodů (riziko přepadení při odnášení tržby na poštu, vyloupení trezoru v kanceláři vedoucí šk. stravování, děti nemusí u sebe nosit větší hotovost, kterou mohou ztratit atd.).

Ke zřízení inkasa na stravné je zapotřebí následující:

zákonný zástupce strávníka si zřídí inkaso ve své bance nebo přes internetové bankovnictví:
pro Českou spořitelnu: číslo sběrného účtu pro ZŠ Nezvěstice je 0100221011

pro všechny ostatní banky kromě České spořitelny:
souhlas k inkasu na stravné na číslo účtu: 181521664/0300

Vedoucí školního stravování p. Pavle Matušové nahlásí noví strávníci nejpozději do 30. září číslo svého účtu (tel. 377 891 201), ze kterého platba bude probíhat. Stravné se sráží doplatkem 20. dne v měsíci (za září proběhne platba prvně v říjnu a srazí se pouze částka, kterou strávník skutečně projedl, tudíž nejsou žádné přeplatky nebo nedoplatky).
Pokud platba neproběhne (např. kvůli nedostatku finančních prostředků na účtu), banka se zpětně k platbě nevrací a pouze nahlásí vedoucí seznam neprovedených plateb. Vedoucí pak strávníky upozorní na nedoplatek, který musí strávník uhradit.
Žádáme tedy zákonné zástupce žáků, aby si inkaso v bance zařídili, aby platby za stravné probíhaly bez problémů převodem z účtu. Děkujeme.

Ceny obědů ve školní jídelně

I. kategorie (6 – 10 let) 26 Kč
II. kategorie (11 – 14 let) 28 Kč
III. kategorie (14 a více let) 30 Kč

Výuka plavání ve 2. a 3. třídě

Součástí výuky tělesné výchovy je i kurz základního a rozšiřujícího plavání pro děti v 2. a 3. třídě. Výuka proběhne v bazénu na Slovanech v Plzni a v 10 dvouhodinových lekcích od 8. září 2015 do 10. listopadu 2015 jej uskuteční plavecká škola Rosnička. Výuka bude probíhat v malém bazénu a jedné vyhrazené dráze velkého bazénu vždy v úterý od 8.30 do 10.00 hod. Rodiče budou hradit dopravu (cca 500 – 600 Kč), škola hradí výuku a nájem bazénu.

(20.08.2015, aktualizováno 03.09.2015)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1.září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

24. září 2015 – třídní schůzka 1. třídy, 16.30 hod.
12. listopadu 2015 – třídní schůzky a konzultace 16.00 hod.
12. ledna 2016 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.
21. ledna 2016 – zápis do 1. třídy, 14.00 – 18.00 hod.
14. dubna 2016 – konzultace, 16.00 – 18.00 hod.
7. června 2016 – pro rodiče žáků budoucích 1. tříd, 16.30 hod.
Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě
Konzultační dny vých. poradce pro 1. stupeň (K. Brudnová): pondělí 13.00 – 15.00 hod.
Konzultační dny vých. poradce pro 2. stupeň (I. Feifrlíková): úterý 15.15 – 16.00 hod.
(po předchozí telefonické domluvě)

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách během školního roku 2015/2016

provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí.
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

(20.08.2015)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2015/2016

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům
i rodičům výchovný poradce pro 2.  stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 15.15 – 16.00 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Žákům v 9. třídě budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2016 / 2017 – Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni).

Dále bude žákům k dispozici CD Kam na školu – střední školy v České republice 2016 / 2017, jehož prostřednictvím lze rozmanitě vyhledávat školy a obory, které střední školy nabízejí pro příští školní rok. U každého oboru jsou navíc k dispozici stručné informace o obsahu vzdělávání a možnostech uplatnění absolventů

Na nástěnce v 1. patře u učebny chemie jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj. Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována. Je zde možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením.

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „Studuj v Plzeňském kraji“ – www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče.

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5.  třídy)

 

Termín

Odevzdání přihlášek řediteli střední školy
nejpozději do

15. 3. 2016

Uchazeči o studium na uměleckých školách
s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku
řediteli střední školy nejpozději do

30. 11. 2015

Termíny konání prvního kola v přijímacím řízení:

 

Termín

Denní forma studia bez talentové zkoušky

22. 4. – 30. 4. 2016

Denní forma studia s talentovou zkouškou
v prvním kole

2. 1. – 15. 1. 2016

Talentové zkoušky na konzervatoře

15. 1. – 31. 1. 2016

V souvislosti s postupem při ochraně osobních dat upozorňujeme, že podle zákona č. 106/199 sbírky o svobodném přístupu k informacím se nepožaduje na přihlášce uvedení údaje o národnosti – vyplnění tohoto údaje je dobrovolné.

Další podrobnější informace

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2016 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií).

Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den budou přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2016 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2015).

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí – li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisové lístky bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisu v době od 7.března do  11. března 2016 v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydají je vychovatelky školní družiny ).

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se  odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Způsob doručení rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Elektronická příručka ke stažení Čím budu 2015

(22.09.2015, aktualizováno 23.10.2015)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019


Nahoru