Novinky ze školy – školní rok 2019/2020

Akce školy | Schůzky a konzultace s rodiči |

Informace pro 9. ročník – fotografování, odevzdání učebnic a vypůjčených knih, klíčů, čipů, vyzvednutí osobních věcí

Ve čtvrtek 18. června od 9 hod. proběhne fotografování přihlášených žáků na ročenku, příp. společnou fotografii.

Ve čtvrtek 25. června od 7.50 hod. do cca 10 – 10.30 hod. povinně přijdou do školy všichni žáci 9. roč. Proběhne předání učebnic (samozřejmě vygumovaných, zalepených!), jídelních čipů (proti odevzdanému čipu obdrží 115 Kč), klíčů od šatních skříněk, vyzvednutí všech věcí, fotografií a ročenek, jejich platba, odevzdání vypůjčených knih ze školní knihovny atd. Kdo něco zapomene, musel by přijít v pátek znovu!! Děti budou rozděleny do 4 skupin kvůli max. počtu 15.

Každý žák bude mít s sebou roušku, kterou bude mít nasazenou při pobytu ve společných prostorách.

Pokud by někdo nemohl 25. 6. ze zdravotních důvodů přijít do školy, informuje o tom třídního učitele a domluví si způsob předání věcí.

(10.06.2020)

Vyzvednutí osobních věcí ze školy, odevzdání vypůjčených knih

Osobní věci ze šatny, vaše pomůcky na výtvarnou výchovu, příp. učebniceze třídy bude možné si vyzvednout v níže uvedených termínech (žáci účastnící se konzultací si je vyzvednou ve svém konzultačním dnu).

Zároveň v těchto termínech odevzdají všichni žáci knihy vypůjčené ze školní knihovny:

1. – 5. ročník – pátek 19. 6. – 8.30 – 12.30 hod.

6. ročník – pondělí 22. 6. – 8.30 – 12.30 hod.

7. ročník – úterý 23. 6. – 8.30 – 12.30 hod.

8. ročník – středa 24. 6. – 8.30 – 12.30 hod.

Každý žák bude mít s sebou roušku, kterou bude mít nasazenou při pobytu ve společných prostorách.

(10.06.2020, aktualizováno 19.06.2020)

Vydání vysvědčení

Vzhledem k tomu, že vláda s účinností od 22. června 2020 stanovila výjimku ze zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách, a to za účelem převzetí vysvědčení (tato výjimka není omezena počtem osob), proběhne vydání vysvědčení běžným způsobem, a to v úterý 30. června od 8 hod. (ukončení cca 8.30 – 8.45 hod.). Žáci počkají před hlavním vchodem – 1. st. – 7.40 hod., 2. st. 7.50 hod. Třídní učitelé odvedou žáky do tříd.

Stále však platí povinnost mít čestné prohlášení – viz příloha níže. Předloží ho před vstupem žáci, kteří jej dříve nedodali, tj. nezúčastňovali se ani prezenčního vzdělávání 1. st., ani přípravy 9. roč. na přijímací zkoušky, ani konzultací 2. st.. Platí také zákaz účasti osob, které mají příznaky virového infekčního onemocnění. Všichni žáci také musí mít roušku pro pobyt ve společných prostorách.

Od 8.40 hod. proběhne slavnostní vyřazení absolventů 9. roč. za účasti  představitelů obce ve školní knihovně.

Škola zajistila autobus pro dojíždějící žáky – odjíždí v 9.30 hod. na Žákavu a Milínov, cca v 9.45 hod. do všech okolních obcí.

Žáci, kteří se nebudou moci zúčastnit předání vysvědčení, si jej mohou vyzvednout v úředních dnech ve středu 1. a 8. července od 9 do 12 hod. v kanceláři zástupkyně ředitele.

Ke stažení

Příloha – čestné prohlášení

(10.06.2020, aktualizováno 22.06.2020)

Novinka – registrace rodičů do Školní online pokladny

Školní programŠkolní online pokladna

Vážení rodiče,

od příštího školního roku zavede naše škola elektronické platby školních akcí (kino, divadlo, foto, výlety, exkurze, SRPŠ, lyžařský kurz, pracovní sešity, družina, kroužky apod.) Pouze platby za stravování budou probíhat stejně jako doposud. Škola tak bude splňovat všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

Podobně jako některé ostatní vzdělávací instituce budeme využívat aplikaci s názvem „ ŠKOLNÍ PROGRAM“ , jehož součástí je Školní online pokladna (dále jen ŠOP) – další dva moduly Docházka a Svačiny zatím využívat nebudeme. Smyslem tohoto kroku je větší pohodlí pro Vás, rodiče, a transparentní nakládání s Vašimi penězi, které svěřujete škole. Zavedení elektronických plateb jsme projednávali i se zástupci SRPŠ, kteří jednoznačně podporují tento způsob bezhotovostních plateb.

Školní program slouží tedy k přesné evidenci peněz, které rodič svěří škole ve formě zálohy na podúčet školy. Z této zálohy budou automaticky odebírány platby, které jste až do této chvíle platili jednorázově v hotovosti na každou akci. Platby budou tedy bezhotovostní a každý žák bude mít samostatné konto, které si můžete kdykoli online zkontrolovat. . Pokud stav konta poklesne na úroveň nižší než 300 Kč, budete informováni automaticky generovaným e-mailem.,

Školní program také umožňuje po přihlášení náhled do vámi užívaných položek (obědy – pokud má žák čip), rodič se tedy nemusí opakovaně přihlašovat několika hesly.    

Výhody Školní online pokladny pro rodiče:

– nemusí částku nosit v hotovosti do školy (např. za družinu) ani posílat po dětech (kroužek, lyžař. kurz, větší výdaje apod.) a obávat se, že dítě peníze někde ztratí

– rodič má online náhled do Školní pokladny /podobný elektronickému bankovnictví / a má kdykoli absolutní přehled a kontrolu, kolik se z jeho zálohy již „ utratilo“

– nebude muset myslet na to, aby dal „ přesně drobné“, např. 35 Kč na divadlo, kino apod. – na účet ŠOP může dávat i menší částky v průběhu roku, nyní aktuálně např. v průběhu prázdnin podle finančních možností

– větší výdaje typu – nákup pracovních sešitů, lyžařský výcvik atd. vědí rodiče předem, lze řešit i formou více záloh

– přihlášení do ŠOP je možné jak z pevného PC, tak z tabletu, notebooku, mobilu – kdekoliv jen prostřednictvím internetu

– po zaregistrování do ŠOP se rodič dozví všechny platební údaje přímo (číslo účtu školy, variabilní, příp. specifický symbol)

– rodič nepotřebuje elektronické bankovnictví, pokud nemá účet, může platbu hradit složenkou nebo přímo v bance

– peníze na kontu žáka se převádějí vždy do dalšího školního roku, při přestupu na jinou školu nebo po ukončení školní docházky bude provedeno vyúčtování a navrácen zůstatek

Aby bylo možné ŠKOLNÍ PROGRAM využívat, proveďte prosím registraci dle následujícího postupu:

Registrace:

1.  www.zsnezvestice.cz, poté klikněte na logo Školní program

2. Registrace – > Pro registraci klikněte zde.

POZN. Pokud jste již registrováni na jiné škole, není třeba registraci opakovat. Pošlete pouze email na adresu podpora(at)skolniprogram.czs uvedením svého jména, jména dítěte, školy a administrátoři provedou přeregistraci a připojení dítěte. V případě potřeby volejte na tel. č. podpory 731 303 265.

3. Vyplňte ID školy:  75006774
4. Vyplňte přihlašovací formulář (jméno a příjmení rodiče, e-mail – je potřeba pro registraci a komunikaci s programem, telefon, příjmení a jméno dítěte).
– > Zaregistrovat
5. Na Váš zadaný e-mail Vám přijde ověřující zpráva, která má omezenou platnost, tzn. HNED ji potvrďte kliknutím.
6. Poté vyčkejte na schválení registrace třídním učitelem. Potvrzení přijde e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Po přihlášení do systému naleznete v příslušné záložce ŠKOLNÍHO PROGRAMU návody, informace a kontakty.

Pro případnou pomoc s registrací kontaktujte třídního učitele pomocí e-mailu. Pro komunikaci se správcem školy a správcem školní pokladny kontaktujte Mgr. Blanku Hachovou (hachovablanka@seznam.cz) a Ing. Hanu Mudrovou (zsnezvesticeeko@seznam.cz).

Registraci proveďte prosím nejpozději do středy 24. června kvůli navrácení peněz z družiny a kroužků (viz níže).

Po schválení třídním učitelem je možné provést převod finančních prostředků:

1. Přihlášení do ŠKOLNÍHO PROGRAMU – záložka POKLADNA a PLATBA – naleznete zde informaci k platebním údajům – číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol.
2. Na základě těchto platebních údajů převeďte požadovanou částku ze svého bankovního účtu na účet školní pokladny. Převod peněz je možný i tehdy, pokud nemáte svůj bankovní účet. V takovém případě lze peníze převést bud složenkou nebo přímo v bance.
Důležité: do platebního příkazu prosím vždy napište do Zprávy pro příjemce jméno vašeho dítěte (dětí)
3. Po zpracování platby z Vaší banky dojde k přičtení částky na příslušné konto. Poté je třeba převést částku na dítě, případně rozdělit mezi více svých dětí, které jsou žáky naší školy – > PŘEVÉST

První platbu zálohy proveďte prosím nejpozději do 11. září 2020. Výše prvotní zálohy je doporučena v částce 1 000 Kč za každé dítě. Pokud budete dítě přihlašovat na zájmové kroužky (začínají od října) nebo do školní družiny, pak zvolte vyšší zálohu.

Podrobnější informace k registraci a obsluze školního programu naleznete níže ve dvou přílohách.

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. Zdeněk Šafařík - ředitel školy

Školní program – návod pro registraci

Školní program – návod k Online pokladně

Vrácení peněz za školní družinu a kroužky

Vzhledem k uzavření škol k 11. březnu budeme rodičům vracet čtyři pětiny jejich úhrady za školní družinu a za zájmové kroužky za 2. pololetí. Jedná se o velké množství dětí, a proto nejjednodušším způsobem navrácení peněz v této složité době bude převedení prostředků na konto vašeho dítěte ve Školní online pokladně.

Proveďte prosím podle instrukcí, které vám zašlou mailem třídní učitelé, registraci do 24. června, poté budete schváleni třídním učitelem a vrátíme vám přes Školní online pokladnu nevyčerpané prostředky za družinu a kroužky.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vedení školy.

(19.06.2020, aktualizováno 02.09.2020)

Aktuální doplňující informace pro 1. stupeň

Informujeme zákonné zástupce a žáky:

1. Dle aktualizace pokynů k "Ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020" ze dne 27. 5. 2020 ( viz příloha) lze  žáka  zařadit do školní skupiny i dodatečně, pokud to umožňuje kapacita.

2. K ověření volné kapacity kontaktujte nejdříve vedení školy - zsnezvestice@cbox.cz nebo tel. 377 891 178, 602 178 505

3. V případě zájmu o dodatečné zařazení a po ověření volné kapacity odevzdá zákonný zástupce třídnímu učiteli vyplněnou Přihlášku do školní skupiny a v den nástupu odevzdá žák Čestné prohlášení. 1. stupně o obnovení omezeného provozu od 25. 5. 2020

4. Další informace  a přílohy najdete v předchozích informacích k 25.5.2020 Ochrana-zdravi-aktualizace

(01.06.2020)

Dobrovolná přítomnost žáků 2. stupně ve škole od 8. června 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT umožnilo v období od 8. června do 30. června realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit (konzultací) pro žáky 2. stupně. Konzultace jsou dobrovolné. I nadále je preferována dálková forma výuky, která bude pokračovat. Je plně v kompetenci škol, jestli mohou s ohledem na organizační, prostorové a personální podmínky tyto občasné aktivity zrealizovat.
Vzhledem k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020 a zajištění celé řady organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů (skupiny maximálně po 15 dětech, minimalizace vzájemného kontaktu jednotlivých skupin, pravidelná dezinfekce prostor apod.), můžeme zajistit tyto konzultace v rozsahu 1x týdně pro určený ročník.

Přítomnost žáků bude umožněna zejména za účelem:

Organizační pokyny:

1. Vzdělávací aktivity budou probíhat za podmínek a instrukcí MŠMT v maximálně 15členných vzdělávacích skupinách. Pokud se přihlásí z jedné třídy více žáků než 15, budou losem určení žáci zařazeni do jiné skupiny dle možností školy.

Vzdělávací aktivity ve škole nebudou každodenní, budou probíhat ve vybraných dnech v týdnu se zaměřením na hlavní předměty.

Aktivity budou organizovány pro každou skupinu  ve třech setkáních.

Předběžný harmonogram:

Pondělí – 6. ročník (8., 15., 22.6.)

Úterý - 7. ročník (9., 16., 23.6.)

Středa - 8. ročník (10., 17., 24.6)

Ćtvrtek - 9. ročník (11., 18., 25.6.)

Protože má 6. ročník nejvyšší počet žáků, pak při větším počtu přihlášených pro ně bude druhým

termínem pátek

Začátek a konec konzultací je stanoven s ohledem na již probíhající výuku 1. stupně takto:

Začátek: 8.15 hod., 8.20 hod., 8.35 hod. (žáci od vlaku ze Šťáhlav) - později nemohou být do budovy žáci z organizačních důvodů vpuštěni

Ukončení: 11.10 hod., 11.15 hod. (v případě venkovní aktivity po předchozí prokazatelné domluvě možné i později)

Časově i organizačně upřesněný rozvrh v závislosti na počtu žáků a skupin zašlou rodičům přihlášených žáků třídní učitelé 5. června.

2. Přihlášku do vzdělávací skupiny (viz příloha č. 1)  je nutné odevzdat nejpozději do 4. 6. 2020 do 10.00 hod. Rodiče ji mohou poslat emailem (naskenované) třídnímu učiteli nebo osobně odevzdat do ředitelny

3. Pečlivě prosím prostudujte aktualizovaný manuál MŠMT ( viz příloha č.2). Zvýšenou pozornost věnujte pasážím Osoby s rizikovými faktory a Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny, z nichž vyplývá povinnost podepsat Čestné prohlášení ( viz příloha č.3) a seznámení s rizikovými faktory (čestné prohlášení  i seznámení jsou součástí jednoho tiskopisu). Pokud zákonný zástupce žáka tento tiskopis nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Podepsaný dokument předá žák vyučujícímu při prvním vstupu do školy.

4. Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla ( viz příloha č.2) jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

5. Absence přihlášeného žáka bude pouze evidována, nikoliv započítána do absence uváděné na vysvědčení. Nepřítomnost přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen omluvit.

6. Jídelna pro děti z 2. stupně fungovat nebude (zajištujeme obědy pro 1. stupeň a opatření vydaná MŠMT nám to bohužel z kapacitních a časových důvodů nedovolí)

Základní organizační a hygienická opatření pro přihlášené žáky

Ke stažení:

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vám poděkovali za dosavadní spolupráci při distanční výuce vašich dětí. Ke konzultacím s  osobní přítomností žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 se přihlásilo celkem 64 žáků, tj. 32, 3 % ze 198 žáků 2. stupně.

Děti byly rozděleny do 7 skupin – 6. A, B (11 žáků) – 6. C (8) – 7. A (7) – 7. B (12) – 8. A (4) – 8. B (15) – 9. A, B (7). Každý ročník má konzultace vždy jeden den v  týdnu.

Obsahem konzultací budou jednak třídnické hodiny, jednak procvičení učiva z  hlavních i naukových předmětů.

(01.06.2020, aktualizováno 10.06.2020)

Třeťáci v Techmánii

V úterý 25. února 2020 vyrazily obě naše třetí třídy v doprovodu třídních učitelek a asistentkY pedagoga do Techmania Science center v Plzni. Ráno jsme se sešli ve třídě a potom vyrazili na nádraží. Čekala nás cesta vlakem do zastávky Plzeň – Jižní předměstí. Odtud je to už jen skok a krok do Techmanie! Nejprve jsme si prohlédli Planetárium a vyzkoušeli si, kolik toho víme o hvězdách a planetách kolem nás. Potom jsme měli objednaný film ve 3D s názvem: Titáni doby ledové. Největší zážitek byl, když kolem nás létaly sněhové vločky, které jsme se snažili chytit a když se nám za zády vynořil šavlozubý tygr. To jsme tedy všichni nadskočili… Film byl krásný a dokument o objevování pozůstatků mamutů byl příslibem, že se mezi námi jistě „budoucí paleontolog“ najde!!!
Přesunem do budov Techmania přišel čas na svačinu a posílit se bylo opravdu potřeba. Prohlídka následujících atrakcí byla nesmírně náročná, poučná a vyčerpávající. Obrovský úspěch zaznamenaly především autíčkodráha, házení balonků na stále se objevující panáčky, Titanik, paprsková koule a stěna obtisků. To jsme někde potkávali i cizí děti, které se bavily stejně. Tolik krásných zážitků a povzdechy, že bychom ještě chtěli támhle a támhle… A najednou jsme stáli venku a spěchali na vlak domů.
Exkurze se nám moc líbilal!

Třeťáci v Techmánii Třeťáci v Techmánii Třeťáci v Techmánii Třeťáci v Techmánii Třeťáci v Techmánii Třeťáci v Techmánii Třeťáci v Techmánii Třeťáci v Techmánii Třeťáci v Techmánii

Bc. Soňa Hradecká, asistentka pedagoga

(02.06.2020)

Exkurze deváťaček do Písku

V lednu chlapci z 9. ročníku poznávali práci ve firmách Neva Group Nýřany a Autolakovna Voříšek a 25. února 2020 vyrazily na ekologickou exkurzi do Písku jejich spolužačky spolu se žákyněmi ze ZŠ Starý Plzenec. Cílem exkurze byla prohlídka vodní elektrárny a Zemského hřebčince. Celá akce proběhla pod záštitou SPŠ dopravní v Plzni.
Ráno v 8.15 hodin nás vyzvedl autobus a cesta směřovala na jih Čech do královského města Písek. Celou exkurzi vedla velmi profesionálně a zodpovědně paní PaedDr. Pančíková, která byla zároveň hlavní organizátorkou celého projektu. Do městečka jsme přijely kolem desáté hodiny, přičemž většinu informací o historii tohoto města děvčata dostala na píseckém Kamenném mostě. Přesně v 10 hodin jsme se přesunuly do místa, kde stojí nejstarší veřejná vodní elektrárna. Zde se dívky dozvěděly o historii mlynářského řemesla – od vodního kola po turbínu. V muzeu si mohly prohlédnout, jak funguje taková vodní elektrárna a co vše je zapotřebí k jejímu chodu. Prozkoumat mohly také provoz turbín, setrvačníkového kola a generátoru – vše bylo po dobu návštěvy neustále v chodu. Dívky také zaujala expozice historických lamp, hlavně svítidel 20. století.
Vzhledem k tomu, že všem zúčastněným dívkám celkem vyhládlo, přivítaly návštěvu restaurace Kozlovna s velkým nadšením. Po chutném a vydatném obědě naše kroky směřovaly na parkoviště, odkud nás autobus odvezl do Zemského hřebčince. Zde nás přivítala milá a na svůj věk velmi vitální paní průvodkyně, která nám s velkým nadšením vyprávěla o historii této úžasné stavby a přitom nás provedla celým hřebčincem. Děvčata měla nevšední zážitek.
Na závěr jsme si ještě stačily prohlédnout památné místo setkání sovětských a amerických vojáků z roku 1945, které se nachází hned vedle proslulého hřebčince.
Cesta domů ubíhala velmi rychle, velké poděkování patří paní Pančíkové, která nás celou exkurzi provázela a postarala se jednak o nevšední zážitek z navštívených míst, jednak o velmi příjemnou atmosféru během celé akce.
Mgr. I. Feifrlíková, výchovná poradkyně

(02.06.2020)

Výuka plavání tříd 3. A, 3. B, 4. B

Jen šest lekcí z deseti měla naše každoroční výuka plavání. Pak vše přerušila epidemie. Zmíněné třídy jezdily každé pondělí do bazénu na Lochotíně a tam se „vzdělávaly“ v odborném předmětu zvaném Plavání.
Pro některé děti se jednalo o první setkání s odborným vedením, povely a vodními hrami, a tak si jistě zaslouží velkou pochvalu, jak vše zvládaly a dokonce se na výuku těšily. Určitě je to velkou zásluhou všech plavčic a plavčíka, kteří se našim dětem věnovali.
Bohužel jsme se kvůli uzavření škol nedočkali vydání Mokrého vysvědčení, které dosvědčuje, jak děti výuku zvládly. Nedá se nic dělat, čtvrťáci už svůj rozšiřující kurz dokončovali a třeťáci budou příští rok ve výuce pokračovat od 20. dubna do 22. června 2021. Dobrou zprávou je, že škola získala dotaci z MŠMT, a tak za dopravu nemusí rodiče nic platit.
Každopádně do budoucna dětem přejeme, aby voda byla vždy jejich dobrou kamarádkou.

Výuka plavání tříd 3. A, 3. B, 4. B Výuka plavání tříd 3. A, 3. B, 4. B Výuka plavání tříd 3. A, 3. B, 4. B Výuka plavání tříd 3. A, 3. B, 4. B Výuka plavání tříd 3. A, 3. B, 4. B Výuka plavání tříd 3. A, 3. B, 4. B Výuka plavání tříd 3. A, 3. B, 4. B

(02.06.2020)

Změna cen obědů od 1.5.2020

Vzhledem k výraznému zdražení potravin jsme nuceni zvýšit cenu obědů o 3 Kč. Od 1.5. tedy bude stát oběd v kategorii 7 – 10 let 31 Kč, pro kategorii 11 – 14 let 33 Kč a pro kategorii strávníků nad 15 let 35 Kč.

(21.05.2020)

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o obnovení omezeného provozu od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR bude od 25. května možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 nepovinné, nebude nutné omlouvat žáky, pokud nebudou k výuce od 25. 5. 2020 přihlášeni. Žádnému žákovi se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Skupiny žáků budou vytvořeny k 25. 5. 2020 a budou neměnné do 30. 6. 2020, stejně tak bude neměnný vámi určený odchod dítěte ze školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Skupiny budou stejné pro dopolední i odpolední činnost. Z tohoto důvodu bude naplněnost skupin tvořena s ohledem na organizační a personální možnosti školy a na časy odchodů vašich dětí ze školy.

Rádi bychom dodrželi skupiny podle jednotlivých tříd se stávajícími třídními učiteli, ale vzhledem k omezenému počtu žáků na jednu skupinu (max.15 žáků) nemůžeme zaručit, že to tak opravdu bude možné.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny, které jsou tvořeny žáky stejných nebo různých tříd, příp. různých ročníků. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Nejedná se o výuku v pravém slova smyslu, náplň je v zásadě stejná jako u domácího vzdělávání založená na stejném zadání jako mají ti, kteří zůstávají doma. Nebude se vykládat nová látka, psát testy ani jinak zjišťovat vědomosti k závěrečnému hodnocení. Jestli dítě bude či nebude chodit do školy se nijak zohledňovat nebude a na vysvědčení už vůbec ne.

Tuto dopolední část zajistí podle počtu skupin učitelky 1. stupně, asistentky pedagoga, vychovatelky školní družiny, příp. učitelé 2. stupně (ukončení cca 11.30 – 12.30 hod.).

Cílem odpolední části jsou zájmové aktivity podobné jako ve školní družině. Je žádoucí, aby se děti mezi sebou nemísily, proto nebudou fungovat klasické skupiny ve školní družině tak, jak jste zvyklí. Aktivity budou zajišťovat vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga, učitelky 1. st., příp. vyučující 2. stupně (ukončení nejpozději v 16 hod.).

Stravování bude poskytováno v případě dostatečného počtu přihlášených.

Než se rozhodnete o účasti (neúčasti) dítěte ve školní skupině, zvažte následující:

 1. Dítě musíte přihlásit do 18. 5. 2020 do 10.00 hodin k docházce od 25. 5. 2020. Přihlášku (viz příloha) můžete odeslat naskenovanou na mailovou adresu třídní učitelky nebo ji můžete osobně předat v kanceláři ekonomky ve dnech úterý až čtvrtek v době od 8.00 do 14.00 hodin.
 2. Škola vede evidenci o docházce žáků do školy, rodiče jsou povinni nepřítomnost svého dítěte telefonicky v aktuální den omluvit. V případě neomluvené absence může být žák z výuky až do konce školního roku vyloučen.
 3. Provoz školy bude od 7.45 hod. do 16.00 hodin. Ranní družina není poskytována.
 4. Ranní příchody budou pravděpodobně upraveny pro jednotlivé skupiny tak, aby se žáci nehromadili před školou. Předpokládáme, že příchody jednotlivých skupin žáků budou v časovém rozmezí od 7.45 do 8.15 hodin.
 5. Odchody žáků (samostatné nebo s doprovodem) budou probíhat v určených časových zámcích – po vyučování, po obědě, 15:00, 16:00. Nebude možný odchod v jiných časech, proto prosíme vyplňte Přihlášku odpovědně.
 6. Odpolední přítomnost bude umožněna i žákům, kteří nenavštěvují v běžném režimu školní družinu a bude pro všechny bezplatná.
 7. Vzhledem k tomu, že děti, které absolvují denní formu výuky, budou mít podle zásad ministerstva relativně málo pohybových aktivit, prosíme rodiče, aby dobře zvážili odchod žáků ze školy. Děti to nebudou mít snadné, zásady je nutí (zdravotní hledisko) více méně do klidových aktivit.
 8. Nejpozději do 22. května sdělíme rodičům e-mailem přesné časy příchodu dítěte a ukončení výuky, příp. oběda.

Režim otevření školy pro I. stupeň ZŠ je podřízen přísným hygienickým opatřením a nastaveným pravidlům, která vycházejí z dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (viz zde).

Veškerá opatření a ustanovení, vycházející z Dokumentu MŠMT, jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitele školy. Proto jakékoli porušení a nedodržování těchto zásad je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Pohyb před školou

Vstup do budovy školy

V budově školy a školní jídelně

Ve třídě

Povinné pomůcky

Stravování

Způsob vyzvedávání dětí

Při podezření na možné příznaky COVID 19

Rizikové skupiny žáků

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod z bodů 2 – 8 uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuji, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Dokumenty potřebné k pobytu ve škole

1. Pro přihlášení vašeho dítě k přítomnosti/nepřítomnosti žáka ve škole od 25. 5. 2020 do 30. 6. je třeba vyplnit Přihlášku dítěte do školní skupiny. Odešlete ji naskenovanou na mailovou adresu třídní učitelky nebo ji můžete osobně předat v kanceláři ekonomky ve dnech úterý až čtvrtek v době od 8.00 do 14.00 hodin. (viz příloha č. 1).

2. Dále je třeba doložit podepsaný dokument Čestné prohlášení (viz příloha č. 2).

Žák přinese podepsaný dokument Čestné prohlášení první den obnovené docházky do školy. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, bude rozhodnuto o přijetí žáka do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií:

 1. Upřednostnění mladších žáků (1. – 3. roč.)
 2. V běžném provozu žák navštěvoval školní družinu.

Děkuji za spolupráci. Pevně věřím, že to společně zvládneme. Všem přeji pevné zdraví i nervy.

Mgr. Zdeněk Šafařík
ředitel školy

Příloha č. 1 – Přihláška do školní skupiny od 25. 5. 2020

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vám poděkovali za dosavadní spolupráci při distanční výuce vašich dětí. K prezenční výuce od 25.5.2020 se přihlásilo celkem 53 žáků, tj. 33,5 % ze 158 žáků 1. stupně. Děti jsme rozdělili do 6 dopoledních vzdělávacích skupin ( 1. roč., 2. roč., 3.A, 3.B, 4.roč., 5.roč.), které povedou třídní učitelky a asistentky pedagoga, a 3 zájmových odpoledních skupin, které povedou vychovatelky školní družiny.

Děti si vždy v  přesně určený čas vyzvednou před školou pedagogové a odvedou je do tříd.

Vzhledem k počtu přihlášených bude stravování formou teplého oběda zajištěno. Třídní učitelé zašlou rodičům přihlášených dětí podrobné informace o zařazení dítěte do skupiny, přesném času nástupu do školy i ukončení výuky, resp. oběda.

(11.05.2020, aktualizováno 21.05.2020)

NÁSTUP DO ŠKOLY – I. STUPEŇ

Vážení rodiče,
dne 4. 5. 2020 jsme obdrželi dopis a manuál z MŠMT týkající se dobrovolného nástupu žáků 1. – 5. třídy od 25. 5. 2020 do školy.
S podrobnějšími informacemi o případném přihlášení dětí a o všem, co se týká provozu, Vás budeme informovat na počátku příštího týdne.
Děkujeme za pochopení.

(05.05.2020)

OTEVŘENÍ VÝUKY PRO 9. ROČNÍK – OD 11. 5.

= výhradně pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy z ČJ a M 

= nepovinné – zájemci se musí přihlásit tř. uč. do čtvrtka 7. 5. 2020 do 10 hodin

– kdo z 9. ročníku nebude psát přijímací zkoušky na SŠ, toho se otevření školy vůbec netýká a 
zůstává doma v systému distanční výuky jako doposud 

podmínky pro účast na této výuce stanovuje dopis ministra školství a manuál MŠMT:

Upřesnění týkající se 9. ročníků

(výtah z dopisu ministra školství a manuálu MŠMT)

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 do škol budou moci docházet žáci 9. ročníků, a to za výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách.

V naší škole bude výuka probíhat v pondělí, úterý a ve středu.

V případě dvou skupin – (více než 15 přihlášených):

1. skupina: 7.45 – 11, 05 hod. (2 bloky – M, Čj) – umístění – ve třídě 6. B

2. skupina: 7, 55 – 11.15 hod. (2 bloky – Čj, M) – umístění – ve třídě 9. B

Při dvou skupinách bude dodrženo rozdělení podle tříd: 1. sk. = 9. A, 2. sk. = 9. B

V případě jedné skupiny (15 a méně přihlášených): 7.45 – 11, 05 hod. – umístění – ve třídě 9. B

Prosíme rodiče, aby nejdéle do čtvrtka 7. 5. 2020 do 10.00 hodin dali vědět třídní učitelce

(učiteli), zda se jejich dítě přípravy ve škole zúčastní.

Složení skupin je neměnné po celou dobu přípravy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků – v našem případě vyučující ČJ a M. Cílem je příprava na přijímací zkoušku. U žáků, kteří se nebudou účastnit práce ve škole, pokračuje distanční výuka na dálku. Po přijímacích zkouškách pokračuje u všech žáků distanční výuka na dálku.

Při cestě do školy a ze školy musí mít žáci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), musí dodržovat odstup 2 metry (není to nutné např. u doprovodu žáka členem společné domácnosti). Každý žák bude mít s sebou dle potřeby svačinu a pití! Školní jídelna nebude v provozu, na obědy bude možné se ev. přihlásit až od 25. 5. po zjištění počtu přihlášených žáků 1. stupně.

Příchod ke škole a pohyb před školou: Před školou se neshromažďovat, dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žáky před vstupem do školy vyzvedává pověřený pedagogický pracovník. Žáci dorazí v určený čas – ne dříve, ani později.

Vstup do budovy školy: Je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení – vždy při jejím sejmutí. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

V budově školy: Po vstupu si žáci dezinfikují ruce. Při přesunech skupin žáků, pohybu na chodbách, při návštěvě toalet či společných prostor je nutné, aby byly minimalizovány kontakty mezi skupinami. Ve společných prostorách – chodby, šatna, WC – musí všichni nosit roušku. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1, 5 metru). Na WC i ve třídách je pitná tekoucí voda, tekuté mýdlo, dezinfekce a papírové ručníky. Není možné seskupování na chodbě o přestávkách. Přestávka se tráví ve třídě opět s dodržováním odstupu 2 m.

Ve třídě: Neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák důkladně umýt ruce, případně následně po umytí použít dezinfekci na ruce. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud tak rozhodne pedagog. Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet patřičný odstup mezi žáky. Žáci si po každém vzdělávacím bloku = o přestávce vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě. V každé třídě se bude ve zvýšené míře větrat. Škola povede evidenci o docházce žáků.

V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Zákonný zástupce musí nejdéle v den nástupu žáka do školy dodat podepsané prohlášení a podepsané potvrzení o seznámení se všemi výše uvedenými podmínkami – jinak žák nebude do školy vpuštěn.

Ke stažení čestné prohlášenípotvrzení o seznámení s výše uvedenými podmínkami.

(05.05.2020)

Pravidla pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Zpracováno podle metodiky MŠMT k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 – dlevyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Základní principy hodnocení žáků dle Vyhlášky:

 1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
 2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.
 3. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

Pravidla ve Školním řádu o minimálním počtu známek nutných ke klasifikaci v daném pololetí se nepoužijí (přednost má Vyhláška).

Uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“ lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje po dobu vzdělávání na dálku žáky hodnotit formou formativního hodnocení. Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku má smysl hodnotit zejména slovně, motivačním způsobem , zdůraznit žákovi to podstatné, a tím podpořit jeho učení.

Školy nemají při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin usilovat o naplnění kompletního obsahu svých školních vzdělávacích programů za každou cenu, ale soustředit se na nejdůležitější hlavní výstupy školního vzdělávacího programu, zejména v profilových předmětech.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení budena ZŠ Nezvěstice na konci školního roku 2019/2020 provedeno známkoua zohlední:

 1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, tj. do 10. března 2020
 2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku , pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.
  Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:
  • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a pravidelné odevzdávání úkolů a výstupů
  • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
  • četbu související se zadanými úkoly
  • portfolia prací žáků , případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele)
  • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na 
   dálku
 3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí 1. st. po obnovení provozu),
 4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku
  2019/2020.

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních
skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí šk. r. 2019/20 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována
možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se 
zákonným zástupcem.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme informovat na webových stránkách školy.

V Nezvěsticích dne 4. května 2020

(04.05.2020)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY DO 7. 4. 2020 - aktualizováno

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol proběhne pouze formální část , která se koná bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V dané situaci se tedy rezervační systém ruší. Po skončení mimořádných opatření proběhne - pokud to situace dovolí - setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list si zákonný zástupce stáhne z dokumentů ke stažení – viz níže - nebo fyzicky (pouze v nejnutnějším případě) vyzvedne ve škole v úředních hodinách (středa 9-12 hod.) a doručí do školy nejpozději do  7.dubna 2020 poštou (ZŠ Nezvěstice, Nezvěstice 69,332 04), datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!).

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky, , doručí i Žádost o odklad spolu s oběma doporučujícími vyjádřeními. Pokud je dosud nemají, zašlou jen Žádost o odklad a vyjádření doručí do 31. května.

Období pro zasílání všech dokumentů k zápisu je od 26. 3.  do 7. 4. 2020. Po tomto datu bude na mail uvedený v zápisním listu zákonný zástupce informován o registračním čísle přiděleném dítěti. Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna obvyklým způsobem (na webu školy a dveřích ZŠ pod registračním číslem dítěte). Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Správnost údajů uvedených v Zápisním listu a v Žádosti o přijetí (zejména adresa trvalého pobytu a rodné číslo dítěte) bude ověřena na schůzce rodičů 4. června, ev. podle situace později.

V případě, že bude více zájemců o přijetí, než je kapacita budoucí první třídy, budou přednostně přijati:

 1. Žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu pro 1. stupeň (Nezvěstice, Žákava, Milínov)
 2. Sourozenci stávajících žáků naší školy

Povinnost školní docházky mají děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku (narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a děti starší s odloženou školní docházkou. 
Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2020 do prosince 2020 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2021 do června 2021 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími vyjádřeními, a to doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
Podle počtu dětí s trvalým bydlištěm v našem školském obvodu můžeme předpokládat, že bude jedna početná první třída. Pokud bude vyšší počet odkladů, můžeme přijmout i děti z jiných školských obvodů.

Kontakt na budoucí třídní učitelku 1. třídy Mgr. Květu Brudnovou: 723 214 800

Ke stažení:

Vážení rodiče,

děkujeme, že jste se rozhodli zvolit pro své dítě naši školu. Mrzí nás, že v důsledku nouzového stavu jste se svými dětmi nemohli přijít na tradiční zápis, který má význam jako určitý přechodový rituál a je to vždy slavnostní den pro předškoláka. Pokud to situace dovolí, rádi bychom udělali do konce školního roku společné setkání rodičů, dětí a budoucí paní učitelky přímo u nás ve škole.
Jestliže je něco, co by Vás zajímalo, rádi Vám odpovíme mailem či telefonicky. Spoustu informací se můžete také dozvědět z našich webových stránek.
Celkem jsme přijali 37 žádostí o přijetí do 1. třídy. Vzhledem k vysokému počtu žádostí jsme mohli přijmout jen žáky s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy. Po vyřízení zvažovaných žádostí o odklad nebo předčasné přijetí (do 31. května, příp. podle situace později) předpokládáme, že jedna první třída bude mít cca 27 – 29 žáků.

Výsledek zápisu:

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), takto:

Vysledek zapisu 2020

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

plánovanou informativní schůzku uspořádáme dne 4. června 2020 od 16.30 hodin v prostorách školní jídelny. O všech podstatných záležitostech vás bude informovat třídní učitelka, vedoucí vychovatelka a vedoucí školní jídelny. S sebou si vezměte zápisník, psací potřeby, č. účtu vašeho peněžního ústavu (možnost vyplnit a odevzdat přihlášku do školní jídelny). S ohledem na vládní nařízení je z kapacitních důvodů možná účast jen 1 zákonného zástupce.

Nezvěstice, 15. 4. 2020, Mgr. Zdeněk Šafařík, ředitel školy

(25.03.2020, aktualizováno 21.05.2020)

Uzavření školy - AKTUALIZOVÁNO

Nařízením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od středy 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků mimo jiné také na základních školách.
Z tohoto důvodu bude také naše základní škola od zítřka, tj. od středy 11. 3. pro žáky uzavřena, opatření se týká také školní družiny a školní jídelny

Vyučování tedy bude probíhat distančním způsobem na dálku. Učitelé budou vždy v závěru každého týdne vkládat do elektronické žákovské knížky, příp. do úložiště výukových programů úkoly a jiné materiály pro samostatnou práci dětí doma. Tentokrát se v úkolech mohou objevit i základy nového učiva. Po nástupu do školy budou učitelé samozřejmě s dětmi opakovat a nové učivo vysvětlovat. Při této mimořádné situaci prosíme vás rodiče, abyste kontrolovali samostatnou přípravu dětí a případně jim - zejména těm mladším - pomohli.

Chtěli bychom vám rodičům velmi poděkovat, že s dětmi doma pracujete, pomáháte jim v samostudiu, v rozvržení denního režimu i v plnění úkolů zadaných učiteli. Chápeme, že někteří musíte chodit do práce a máte doma více dětí. Věříme, že je  to pro vás obtížné, ale návrat do školy pak bude pro děti snazší. 

Tímto děkuji i učitelům, kteří pro děti vše připravují , samostatnou práci opravují a s dětmi různými prostředky online komunikují.

Všichni musíme tuto mimořádnou situaci zvládnout a chtěli bychom Vám popřát hodně zdraví, sil a hlavně pevné nervy :)

Sledujte prosím další informace na webu školy.

Ošetřovné od 19.3. pouze elektronicky

Žádost o ošetřovné pro děti do 13 let ( schváleno vládou 19.3.2020) lze čerpat po celou dobu uzavření školy. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

V  případě zájmu škola vydá potvrzenou žádost o ošetřovné u dětí do 13 let - nyní pouze elektronicky. Z důvodu ověření identity žadatele (GDPR) je nutné zprávu se  žádostí odeslat prostřednictvím Školy Online z účtu zákonného zástupce. V žádosti prosím uveďte jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Žádost směřujte na zástupkyni ředitele Mgr. Blanku Hachovou. Potvrzení Vám odešleme v příloze na email registrovaný ve Škole Online .

Část A tiskopisu potvrdí škola. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá jej neprodleně svému zaměstnavateli. V případě vystřídání se v péči o  dítě další oprávněnou osobou vyplní tato osoba požadované údaje v části B tiskopisu a předá svému zaměstnavateli . Zaměstnavatel žádost po doplnění údajů předá spolu s  podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Zákonní zástupci, kteří ztratili nebo zapomněli heslo do Školy Online, si jej mohou obnovit sami na přihlašovací stránce.

Informace k ošetřovnému viz web: https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
Žádost o ošetřovné
Mimořádné opatření – uzavření škol
Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob

(07.04.2020)

Nové zdroje pro přípravu žáků, „otevření“ programů Didakty ! - AKTUALIZOVÁNO

Výukové portály, které je možno využít k domácímu samostudiu a procvičování

Vážení rodiče, milí žáci,

níže uvedené odkazy slouží jako náměty pro práci. Určitě není nutné se najednou všude registrovat. Snažíme se vám pomoci, každý si sám může zvolit, kde ho situace tíží nejvíce.

 

Nakladatelství Fraus

Nakladatelství Fraus: zpřístupnilo svoje elektronické učebnice žákům zcela zdarma. Pokud máte o tuto možnost zájem, registrujte se na webu.

 

Nakladatelství Fraus - Škola s nadhledem

Nakladatelství Fraus - Škola s nadhledem: online procvičování (zdarma)

Můžete vybírat ze stovky interaktivních cvičení, která rozvíjejí znalosti a dovednosti získané ve škole. Mohou sloužit i jako příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.

  

ABAKU.CZ

ABAKU.CZ: Firma pro vás zpřístupnila zdarma jejich online aplikaci Abaku Education do konce školního roku.

 

Nakladatelství ALTER

Nakladatelství ALTER: zdarma elektronické verze vybraných titulů Nakladatelství ALTER a také 50% slevu na výukové programy, které lze využít při domácím vyučování a při přípravě na přijímací zkoušky.

 

ŠKOLA DOMA

ŠKOLA DOMA: Po dobu uzavření základních škol bude Česká televize pomáhat také žákům připravujícím se na přijímací zkoušky. V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin, pomůže na programu ČT1 starším žákům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.

RED MONSTER

RED MONSTER: Vzhledem k uzavření škol jsou tyto kurzy naprosto všem zdarma. Naučte se doma to, co byste se učili ve škole. Jednotlivé kurzy obsahují kompletní učivo pro dané předměty a ročníky.

Pro spuštění kurzu je třeba registrovat se do služby Plus4U, která je také zdarma (jedná se o službu, ve které jsou kurzy uloženy). Proto se postupu při registraci a objednávce nezalekněte - nikam nevyplňujete platební údaje.

Jak se do služby registrovat?

Při registraci můžete využít jednu ze služeb, u kterých již účet máte (Facebook, Google nebo Microsoft). Pokud žádný z těchto účtů nemáte, vyplňte registrační formulář (postup v příloze), jehož součástí jsou i tzv. přihlašovací kódy - přes ty se následně do služby přihlásíte.

Navod-na-registraci-do-Plus4U

 

UčíTelka

UčíTelka: Česká televize spustila od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka.

 

Didakta.cz

Didakta.cz: možnost zpřístupnění veškerého obsahu Didakty i pro domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma .

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro naši školu:
Login: crna1745@didakta.cz
Heslo: A8DN

Zároveň v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělujeme také následující informace:

 

NOVÁ ŠKOLA

NOVÁ ŠKOLA: online výuka pro žáky 1. ročníku přes YouTube.

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznamují s písmenem B.

Dále nabízí žákům, rodičům i učitelům také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd.

 

Matýskova Matematik

Matýskova Matematika: Nakladatelství také bezplatně poskytuje více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 

MATIKA.IN

MATIKA.IN: matematická prostředí pro žáky všech ročníků základních škol

 

SCIO

SCIO: procvičování českého jazyka a matematiky pomocí krátkých testů pro děti od 3. do 9. třídy ZŠ

 

Khanova škola

Khanova škola: jedná se o vzdělávací portál pro děti i dospělé. Jádro tvoří výuková videa Khan Academy, která pro vás překládáme a skládáme do promyšlených návazností tak, abyste si mohli užít souvislou výuku od úplných základů až po komplexní oborové znalosti. Vše zdarma a z pohodlí vašich domovů.

 

Onlinecviceni.cz

Onlinecviceni.cz: Na těchto stránkách si můžete procvičit různé okruhy učiva českého jazyka a matematiky základních škol.

 

Edufix

Edufix - přijímací zkoušky

Zde jsou dostupné přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ zdarma. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který žák vyplní před výběrem platby.

 

VCELKA.CZ

VCELKA.CZ: Rodičům Včelka umožňuje procvičovat s dětmi čtení nebo jazyky odbornou a zároveň zábavnou formou na počítači, tabletu nebo telefonu. Momentálně je spuštěna akce Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma!

(07.04.2020)

Informace vedení školy k onemocnění novým typem koronaviru

Leták CoronavirusPoslední aktualizace – neděle 8. 3. 2020 v 15:00 hod.

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s návratem všech osob z Itálie nařídilo dne 7. 3. 2020 toto mimořádné opatření:
Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
Žádáme Vás, abyste se tímto opatřením řídili po dobu 14 dnů u všech dětí, které chodí do naší školy. Pokud nedojde ke změnám, je nástupní den do školy pro Vaše děti dne 23. 3. 2020.
Děkuji.
Mgr. Zdeněk Šafařík
ředitel ZŠ Nezvěstice

Ke stažení:

(06.03.2020, aktualizováno 08.03.2020)

Portál testových úloh zdarma pro žáky školy

Naše škola již osmým rokem umožňuje svým učitelům, žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.) Jedná se o on-line testy dostupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si děti mohou uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Pro školní rok 2019/2020 je připravena tato novinka: Fake news

Unikátní projekt pro všechny typy základních i středních škol, který zábavnou a hravou formou učí žáky rozpoznat fakta od dezinformací. Jedná se o jedinečný soubor pracovní listů a on-line testů doplněný nezaměnitelným grafickým zpracováním a podrobným průvodcem celou oblastí .

Kromě výše uvedené novinky jsou stále k dispozici:

Portál mohou děti využívat doma zdarma do konce února 2021 bez jakéhokoliv časového omezení.
Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi všichni noví žáci již v září , ostatním platí přístupové údaje beze změny. Přejeme všem dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

(03.03.2020)

Jak jsme poznávali práci ve firmách

Dne 14. 1. 2020 jsme se my, kluci devátých ročníků, vypravili do firmy Autolakovna Voříšek a Neva Group Nýřany. V autolakovně nás uvítal majitel pan Voříšek. Provedl nás celou svojí firmou – autolakovnou i autoservisem. Také nás seznámil s chodem celé firmy a se začátky svého podnikání. Bylo vidět, že pan majitel je zběhlý člověk a že toho ví nejen o podnikání, ale i o životě hodně.
Kolem poledne jsme se autobusem přesunuli do Starého Plzence, kde jsme se naobědvali a odpočinuli si v místní restauraci. Po obědě jsme se vydali do Nýřan, kde sídlí společnost DAF – NEVA Group, která se zabývá prodejem nových a ojetých vozidel značky DAF a zajišťuje servis užitkových vozů DAF a TATRA a také prodej náhradních dílů.
Návštěva firmy trvala přibližně hodinu. Pán, který nás provázel, nám podal vyčerpávající informace. Exkurze se všem líbila, určitě byla přínosná nejen pro ty spolužáky, kteří chtějí v budoucnu studovat dopravní školu, ale pro všechny kluky, protože automobily k životu neodmyslitelně patří.
Za organizaci děkujeme Střední průmyslové škole dopravní v Plzni – konkrétně paní Pančíkové a paní učitelce Feifrlíkové, která nás na po celou dobu akce doprovázela.

Za 9. A a 9. B Adam Tafat a Matěj Tůma

(05.02.2020)

Náš skvělý lyžařský kurz

Neděle 12. leden 2020 byl den, kdy to začalo. Super, konečně uvidíme sníh a pořádně si zalyžujeme. Jeli jsme do Krkonoš do známého penzionu U Karla. Sněhu nebylo mnoho, ale lyžovat se dalo.
 Pan učitel Kotlár a naši instruktoři Matěj Černý a Honza Fábera si nás rozdělili do skupin podle toho, jak umíme lyžovat. Ti nejlepší se jmenovali Střelci, druhá skupina byli Borci, kteří potřebovali doladit styl a třetí byli Ledoborci. Ti s lyžováním začínali, ale na konci lyžáku už by to nikdo nepoznal. Nebylo to jen o lyžování, ale také o výletech, třeba do Pece pod Sněžkou.
Lyžování, výlety, ale hlavně hodně zážitků a legrace. Ten, kdo zlobil, nebo mluvil sprostě, si povinně musel zasportovat. Třeba takové kliky v jídelně, to bylo pro ostatní hodně legrace.
Poslední večer na lyžáku jsme zakončili tak, že si každý pokoj musel vymyslet jakoukoliv kulturní vložku. Tanec, zpěv, recitace, vtipy, prostě to bylo skvělé. Lyžařský výcvik jsme si moc užili. Co si to ještě zopakovat? Jsme pro, jeli bychom znova.

Náš skvělý lyžařský kurz

Ema Fialová, 7. B

(05.02.2020)

Adventní tvořivé dílny

Nadešel čas adventu a žáci obou třetích tříd se 4. prosince vypravili do Blovic na zámek Hradiště. Tam probíhá výstava věnovaná tomuto předvánočnímu času. Podle zápisků dcery bývalého zámeckého zahradníka tu jsou velice citlivou formou zpracovány vánoční zvyky a tradice, které se vztahují převážně k našemu regionu. Žáci se tu dozvěděli řadu nových informací o tom, jak naši předkové prožívali tento adventní čas zklidnění, čím se bavili, co jedli, čemu se věnovali.

V tvořivých dílnách si děti vytvořily krásné andělíčky, kterými doma překvapí rodinu.
Závěr návštěvy na Hradišti byl pěkný, netradiční, emotivní. Všichni jsme se sešli v zámecké kapli a při klavíru si zazpívali vánoční koledy. Cestou na nádraží se děti ujišťovaly, zda příští rok před Vánocemi pojedeme opět na Hradiště.

Adventní tvořivé dílny Adventní tvořivé dílny Adventní tvořivé dílny Adventní tvořivé dílny Adventní tvořivé dílny

Jaroslava Hrubá, třídní učitelka 3. A
(20.01.2020)

Muzikál 5. ročníku pro rodiče

Stejně jako v loňském roce, i letos jsme věnovali jeden z předvánočních podvečerů setkání s rodiči, abychom se společně naladili na sváteční atmosféru.
Tentokrát jsme si na úvod připravili dárek v podobě malého muzikálu. Sehráli jsme příběh o narození Ježíška sestavený z koled a vánočních písní, nechyběl ani tanec. Naše talentované muzikantky doprovázely celé představení živou hudbou. Věříme, že naše vystoupení potěšilo a podařilo se nám všem přinést trochu vánočního kouzla.
Úspěšné herecké výkony jsme poté oslavili u cukroví a hrnečku čaje a ještě si pro štěstí vyrobili lodičku z ořechové skořápky.

Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče

Mgr. Květa Brudnová, tř. uč. 5. roč.
(20.01.2020)

Čtenářská noc

Úterní odpoledne a noc na 3. prosince se čtenářský klub 5. třídy rozhodl využít k předvánočnímu setkání s přespáním ve školní knihovně.
Hlavním bodem programu byla příprava a nahrávání rozhlasové hry „Na stopě vánočního dítěte“. Po náročné čtenářské a herecké práci jsme se občerstvili při společné hostině. Poté jsme si vyzkoušeli zábavné sestavování „losované pohádky“ a stihli jsme i večerní zákusek.
 Pak už zbývalo jen přeměnit školní knihovnu na naši společnou noclehárnu, přečíst si pár stránek na dobrou noc a usnout mezi knihami.

Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc

(20.01.2020)

Čertovská návštěva ve škole

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se asi dětem do školy moc dobře nevstávalo, tedy, alespoň těm, které nemají tak úplně čisté svědomí. Všichni totiž věděli, že školou projde Mikuláš a ten, jak známo, nikdy nepřijde sám… Má s sebou sice andílky, ale hlavně přivede přísnou tlupu čertů z pekla! A to znamená, že všechno, co se za rok nashromáždilo v knize hříchů, vyjde na povrch. V pekle vědí, kdo jak zlobí, nepíše úkoly, pere se s kamarády a vůbec neposlouchá a v tento den se všechno řádně vyšetří.
A nutno říci, že letos měli čerti převahu. Prošli všechny třídy na 1. stupni a byli také v naší mateřské škole. A všechno o dětech věděli, jak jen to dělají? Vyslechli spoustu slibů o nápravě, nechali si zazpívat a zarecitovat a andílci pak rozdávali sladké odměny. V některých třídách bylo i trochu strachu a děti se tiskly k paní učitelce. Ještě, že ty hodné paní učitelky máme!
Čerti nikoho neodnesli, i když měli tajné tipy! A to je nejdůležitější…

Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole

(20.01.2020)

Soutěž škol v nové přírodovědné učebně

Ve středu 11. prosince jsme v rámci projektu partnerství jako součásti II. etapy půdní vestavby přivítali na naší škole žáky a žákyně ze základních škol ve Starém Plzenci, Šťáhlavech, Spáleném Poříčí a z Gymnázia Blovice, aby si společně s našimi páťáky vyzkoušeli své znalosti z přírodopisu. S chutí a zvědavostí se tříčlenná družstva pustila do vědomostní soutěže Riskuj na téma Příroda a člověk. Soutěžící na našich nových mikroskopech zjistili, jak vypadají průduchy na listech pelargonie a nakonec je čekala poznávačka rostlin a živočichů naší přírody s využitím 30 notebooků. Žáci a žákyně si otestovali nejen své vědomosti, také si je doplnili o nové poznatky a poznali nové kamarády. A co je hlavní – poznali spolu se svými učiteli možnosti práce v naší nové učebně přírodních věd.
Děti vždy rády soutěží o ceny, proto čekaly na první tři vítězná družstva knihy, časopisy a drobné upomínkové předměty. Protože všichni zúčastnění byli s konanou soutěží velmi spokojeni, těšíme se na další podobnou akci na naší škole.

Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně

(20.01.2020)

Vánoční soutěž tříd

19. prosince 2019 proběhla již po několikáté na naší škole soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou a uklizenou školní třídu.
Během první hodiny se zástupci tříd a zástupci vyučujících snažili objektivně ohodnotit pořádek, čistotu a nápaditost ve výzdobě. Všichni jsme se shodli na tom, že bylo velmi těžké spravedlivě udělit správný počet bodů. Na prvním stupni na nás dýchly Vánoce opravdu stoprocentně. Sněhové vločky na oknech, vkusně ozdobené stromky, řetězy propletené třídou, ale i různé druhy betlémů a nástěnky s vánoční tématikou. Ani druhý stupeň se nenechal zahanbit. Až na jednu třídu – všude se objevila atmosféra Vánoc. Žáci se snažili a body byly velmi vyrovnané.
1. stupeň
1. místo: 5. ročník
2. místo: 4. A
3. místo: 3. A

2. stupeň
1. místo: 8. B
2. místo: 8. A
3. místo: 7. B
Mgr. Ivana Feifrlíková, vých. poradce
(20.01.2020)

Dopis rodičům - mobily a jiná zařízení

Zákaz používání mobilních zařízeníVážení rodiče,

od 13. ledna 2020 bude platit v naší škole nový školní řád. Hlavní změnou, která nastala, je úplný zákaz používání mobilních telefonů a jiných zařízení (tablety, herní zařízení apod.). S tímto zákazem vyslovili jednoznačný souhlas zástupci rodičů i zřizovatele na schůzce Školské rady i na schůzce výboru Sdružení rodičů a přátel školy.

Již delší dobu jsme uvažovali nad možností, jak dětem zabránit, aby přestávky trávily s mobilním telefonem v ruce. Místo odpočinku se často pohybovaly na sociálních sítích nebo hrály hry, které nestihly dohrát. Do výuky pak přicházely mnohdy frustrované, nesoustředěné, což snižovalo efektivitu učení. Začala se vytrácet komunikace s vrstevníky, povídání a sdílení zážitků.

Nutnost psychohygienické přestávky je přitom pro děti velmi důležitá, protože pak jsou schopny se v dalších hodinách lépe soustředit a vnímat učivo. Našim hlavním cílem je, aby děti o přestávkách a volných chvílích měly možnost si odpočinout, v klidu se nasvačit, popovídat si s ostatními, odskočit si na toaletu, připravit se na další výuku, což často nestihly díky plnému zaujetí mobilem.

Pozitivem bude také prevence kyberšikany, neboť díky zákazu nebude docházet k případnému natáčení videí či pořizování fotografií mezi žáky bez jejich souhlasu.

V praxi to bude tak, že žáci před vstupem do budovy svůj mobilní telefon (či jiné zařízení) zcela vypnou a zapnout jej mohou opět až po odchodu z budovy. . Mobil bude vypnutý a uschován v tašce nebo v šatní skříňce. Zákaz se vztahuje i na přesuny v rámci vyučování (např. přesun na Tv apod.) i na pobyt ve školní jídelně nebo družině. Použít mobil může žák jen výjimečně s výslovným souhlasem pedagoga v nutných případech kontaktu s rodiči. Bude-li školní vzdělávání uskutečňováno mimo školní budovu (vycházka, filmové představení, školní výlety, exkurze, apod.), budou se žáci řídit pokynem učitele /vychovatelky.

V důležitých případech (nevolnost, úraz, nějaký problém) Vás bude stejně jako dosud vždy kontaktovat telefonicky škola. Pokud budete potřebovat svému dítěti cokoliv vzkázat, můžete zavolat (377 891 178) a my vzkaz předáme.

Žáci byli upozorněni, že nerespektování tohoto nařízení bude řešeno jako porušení školního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

V souvislosti s touto změnou ve školním řádu plánujeme rozšíření aktivit během školních přestávek (stolní fotbal, relaxační sedáky, odpočinkové prostory, …), v případě vhodného počasí možnost strávit svačinovou přestávku na prostranství před školou.

Už v minulosti jsme v některých třídách získali Vaši podporu při naší snaze omezit používání mobilních telefonů ve škole a doufáme, že tomu tak bude i nyní.

Děkujeme za Vaši podporu a věříme, že se nám společně podaří tuto změnu dětem vysvětlit.

(09.01.2020)

Pravidla pro vstup do školy

Vážení rodiče, vážení návštěvníci školy!

Ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji nová pravidla pro vstup do budovy:

I. Školní budova

 1. Školní budova se otevírá v 6.30 hod., ke vstupu používají žáci hlavní vchod budovy
 2. Hlavní budova se uzavírá v 7. 55 hod.
 3. Žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoliv cizího během výuky a zvláště o přestávkách do budovy školy a jsou poučeni o povinnosti zavírání vnitřních dveří
 4. Vstup do základní školy pro cizí návštěvníky je možný pouze hlavním vchodem, který je opatřen videotelefonem. Návštěvník přicházející do školy zazvoní a sdělí důvod své návštěvy.
 5. V době vyučování je zákonným zástupcům či jimi pověřeným osobám povolen vstup hlavním vchodem z nezbytně nutných důvodů a po ohlášení videotelefonem, kdy přicházející vždy nahlásí své jméno a důvod vstupu do školy. Jedná se o případy předem sjednané konzultace s vyučujícím, převzetí učiva pro nemocného žáka, vyzvednutí žáka v průběhu vyučování z osobních důvodů nebo na základě telefonické výzvy školy (v případě úrazu nebo náhlého zdravotního problému). Jedinou výjimku mají zákonní zástupci žáků 1. třídy, kteří mohou v průběhu září a října ráno doprovodit své děti do prostoru šaten. Zákonný zástupce ani návštěvník školy nesmí do budovy pouštět cizí neznámou osobu. Při vstupu i odchodu musí dbát na správnost uzavření vnitřních dveří a zkontrolovat, zda někdo cizí nevyužil otevřených dveří ke vstupu do budovy.
 6. Pokud zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba přivádí dítě do školy později (např. od lékaře), je opět třeba nahlásit svůj vstup prostřednictvím hlasového zařízení do kanceláře ekonomky nebo do kanceláře vedení školy
 7. Zaměstnanci školy mají povinnost důsledně monitorovat situaci a pohyb osob ve škole, jsou povinni zjistit důvod návštěvy cizích osob a zajistit, aby se nepohybovaly nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu a u všech únikových východů je klíč v uzamykatelné krabičce s rozbitným sklíčkem.
 8. Při akcích školy pořádaných pro veřejnost (rodičovské schůzky, besídky apod.) budou vchodové dveře včas otevřeny a vstup a pohyb ve vymezených prostorách budovy bude účastníkům umožněn. Pro organizační zabezpečení takových akcí (vstup do budovy, pohyb návštěvníků v budově atd.) bude vždy určen dohled z řad zaměstnanců školy.

II. Školní jídelna

 1. Do školní jídelny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího.
 2. Rodič nebo osoba jím pověřená má právo vyzvednout do jídlonosiče oběd žáka pouze první den absence od 11.30 do 13.45 hod. U hlavního vchodu videotelefonem zavolají do kuchyně a ohlásí se. Následující dny je třeba obědy odhlásit.

III. Školní družina

 1. Ranní provoz zajišťuje školní družina I. a II. a začíná v 6.30 hod.
 2. Rodiče doprovázejí dítě pouze k hlavnímu vchodu. Děti se přihlásí videotelefonem do své ranní družiny.
 3. Zákonní zástupci žáků (resp. pověřené osoby), kteří přicházejí vyzvednout své dítě ze školní družiny, zazvoní na příslušné oddělení školní družiny, představí se do videotelefonu a čekají venku. Paní vychovatelka, poté, co ověří pomocí kamerového systému totožnost zákonného zástupce žáka, propouští dítě z družiny. Žáci jsou poučeni, že v případě, kdy před vchodem do budovy nečeká zákonný zástupce dítěte (resp. pověřená osoba), vrací se do příslušného oddělení a oznámí tuto skutečnost paní vychovatelce. Některé děti dle rozpisu předaného zákonným zástupcem odcházejí samy. V době od 14 – 15 hod. prosíme o nevyzvedávání dětí (vycházka, řízená činnost). Případné vyzvedávání dětí v této době je možné jen z mimořádných a jinak nevyhnutelných důvodů po předchozí domluvě.

Věříme, že naše přijatá bezpečnostní opatření pochopíte a budete je dodržovat. Jde o bezpečí vašich dětí.

Prověření systému a kontaktů: 9. – 10. ledna 2020
Závazné od: 13. ledna 2020

Pro telefonní kontakt s jednotlivými pracovišti ZVOLTE následující TROJČÍSLÍ a VYČKEJTE:

Do budovy vstupujte jen v nutných případech návštěvy konkrétních osob! Žádáme rodiče, aby na své děti čekali venku. Děkujeme rodičům, že učí své děti samostatnosti a nechají je vstoupit do školy i odejít samotné.

Ředitel školy 131
Zástupkyně ředitele 132
Školník 133
Sborovna 134
Ekonomka 135
Vedoucí jídelny 136
Kuchyně 137
Družina 1 (I. Huňáčková) 138
Družina 2 (I. Matuchová) 139
Družina 3 (S. Hradecká) 140
Družina 4 (I. Horníková) 141
Oddělení zákl. umělecké školy I. (učebna) 142
Oddělení zákl. umělecké školy II. (klavír) 143

(09.01.2020)

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz se letos stejně jako v minulých letech (viz níže Archiv novinek) bude konat v Krkonoších pro třídy 7. A a 7. B. Vzhledem k počtu přihlášených dětí se bude konat jeden společný kurz. Vedoucím kurzu bude učitel tělocviku Mgr. Ladislav Kotlár. Instruktory budou Matěj Černý a Bc. Jan Fábera. Žáci dostali na informačním listu písemně veškeré informace.

Termín:

12. ledna – 17. ledna 2020

Bližší informace:

Místo: Krkonoše, penzion U Karla, Velká Úpa 271, Pec pod Sněžkou, 542 21, tel.: 602 721 928, 774 721 928 (Petr Kratochvíl), 499 896 105, web adresa: www.pensionukarla.eu
Sraz: 12. ledna Nezvěstice, hasičská zbrojnice, 7. 20 hod., odjezd 7.30 hod.
Návrat: 17. ledna, Nezvěstice, hasičská zbrojnice, cca 16 – 17 hod.
Cena: cca 3 500 Kč (ubytování + plná penze, doprava autobusem tam a zpět a po odečtení příspěvku SRPŠ – cca 250 Kč), doplatek bude proveden po skončení kurzu ekonomce školy nebo na účet

Doporučená částka s sebou na vleky: 1 000 Kč + kapesné

Zálohu 1000 Kč je nutné uhradit do 30. listopadu ekonomce školy nebo na účet 181521664/0300, kde jako variabilní symbol bude uvedeno číslo žáka v třídním výkazu (je např. na vysvědčení).

Doporučený seznam věcí: lyže a hole sjezdové, vosky a potřeby na mazání lyží, dvoje rukavice, šálu (šátek), lyžařské boty (přezkáče), čepice na uši, sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do chaty, teplé ponožky, oblečení na spaní (pyžamo), přezůvky do chaty, hygienické potřeby, krém na opalování, jelení lůj, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v autobuse, sluneční brýle.

Vzhledem k možným mrazům musí mít každé dítě s sebou ochranný krém na obličej a vhodná by byla i lyžařská kukla.

Povinná výstroj: lyžařská ochranná přilba

Různé: peníze na vleky, zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží, šicí potřeby, psací potřeby, poznámkový blok, elastické obinadlo, motouz, řemínek, případně společen. hry, pálku na stol. tenis, hudební nástroj apod.

Do čtvrtka 9. ledna 2020 odevzdají žáci vedoucímu kurzu prohlášení rodičů na listu, který v listopadu dostali – zdravotní stav, seřízení lyží, kontakty.

(29.11.2019)

Sběr léčivých bylin

Letošní rok se naše škola opět zapojila do sběru léčivých bylin a pomerančové kůry. Patříme už mezi několik málo škol, kde stále sběr každoročně probíhá a i letos můžeme děti pochválit za pěkné výsledky. Výtěžek sběru bude použit v rámci plánovaných výdajů SRPŠ . Za organizaci sběru děkujeme Mgr. Květě Brudnové, stejně tak děkujeme všem, kteří přispěli k celkovému výsledku.

Nejlepšími sběrači se stali:

Valerie Buchtelová z 2. třídy (3,15 kg)
Barbora Houdková z 5. třídy (9,41 kg)
Tereza Rajchlová z 2.B (12,5 kg)
Šimon Šlejska z 5. třídy (16,73 kg)

Ve sběru pomerančové kůry vynikl Pavel Potřeba z 5. třídy, nasušil 7 kg.

Všichni jmenovaní byli odměněni pěknými knižními a věcnými cenami.

Sběr léčivých bylin

(29.11.2019)

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019

Již tradičně pořádá v podzimním čase naše škola soutěž ve sběru podzimních plodů – kaštanů a žaludů. Nasbírané plody předáváme myslivcům z Lipnice, kteří tak budou mít zásobu krmení pro zvířata v lese v zimním období. Letošní rok sice sběru příliš nepřál, ale i  tak se žáci vrhli s nadšením do soutěžení. Pro tři nejlepší třídy připravili myslivci sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů. Odměny pro čtvrtou třídu v pořadí a pro nejlepší jednotlivce i pomocníky zajistila škola.
Ráno v čase 7.35 – 7.50 hodin mohly děti odevzdávat plody v šatně vychovatelkám I. Matuchové a I. Huňáčkové, kterým při vážení a evidenci pomáhali pan školník Petr Tomášek a žáci 9. třídy Michal Šebele a Martin Vokáč. Rozhodujícím kritériem bylo množství nasbíraných plodů v přepočtu na jednoho žáka třídy.
Během celé soutěže byly průběžně po týdnu zveřejňovány výsledky, denně přinášely děti někdy i plné pytle s kaštany a žaludy. Celkově byl sice letošní sběr slabší než v minulém rekordním roce, ale vzhledem k menší úrodě plodů je celkový výsledek i tak výborný.

Celkem jsme myslivcům odevzdali 2 413 kg, což představuje průměr 6,8 kg na jednoho žáka školy.

Nejlepší třídy:
1. místo: 3. B 577 kg, průměr 28,85 kg na žáka
2. místo: 3. A 417 kg, průměr 21 95 kg
3. místo: 1. tř.  251 kg, průměr 10,46 kg
4. místo: 2. tř. 239 kg, průměr 9,96 kg
5. místo: 6. A 157 kg, průměr 8,72 kg

Nejlepší sběrači v jednotlivcích nad 100 kg:
E. Štiková – 296 kg
M. Šlauf – 144 kg
J. Čipera – 100 kg

Všem, kteří se zúčastnili a také nejlepším sběračům, zejména Elišce Štikové, moc děkujeme a těšíme se na další ročník soutěže a zvířátkům přejeme dobrou chuť! Poděkování si zaslouží rovněž vychovatelky I. Matuchová, I. Huňáčková, školník P.  Tomášek, pomocníci z 9. třídy za organizaci soutěže a myslivci z Lipnice za krásné dorty, které věnovali nejlepším třídám.

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019

(12.11.2019)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2019 – 2020

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům i rodičům výchovný poradce pro 2.  stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 14.30 – 15.30 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Žákům v 9. roč. budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2020 / 2021 Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni).

Velmi podrobné aktuální informace přináší brožura Čím budu – viz níže ke stažení

Na nástěnce v 1. patře jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj. Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována.

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu a o potřebách zaměstnavatelů.  Je rozdělen do čtyř oblastí: Volba škol a oborů vzdělání, Absolventi škol a trh práce, Průvodce volbou povolání a Problémy při studiu.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „ Studuj v Plzeňském kraji“ – www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče. Dále možnost využít nově zřízený webový portál www.technikaaremeslo.cz

Přehled informačních zdrojů:

www.budoucnostprofesi.cz
(provozovatel: Národní vzdělávací fond, o. p. s. – Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání)

www.edu.cz
(provozovatel: ústav pro informace ve vzdělávání – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

www.infoabsolvent.cz – viz podrobnější informace výše
(provozovatel:Národní ústav odborného vzdělávání – NUOV)

http://www.pepor.pilsedu.cz/
(provozovatel:Středisko služeb školám)

www.mpsv.cz
(provozovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí)

www.volbapovolani.cz
(provozovatel: společnost JOB ON s. r. o.)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova–zadani–k–procvicovani – testy z předchozích let

Aktuální informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, připravilo Ministerstvo školství, mládeže zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Účinnost těchto právních přepisů bude časově omezena, a to pouze na nezbytně nutnou dobu způsobenou mimořádnými okolnostmi, tedy na výše uvedené zkoušky konané v tomto školním roce .

Přijímací zkoušky

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání . Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.

Kdo se může účastnit přijímacího řízení

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy. Zákon se vztahuje pouze na ty části přijímacího řízení, které ještě nebyly realizovány (typicky jednotná přijímací zkouška nebo školní přijímací zkoušky). Zákon se naopak netýká těch aspektů přijímacího řízení, nebo přijímacího řízení, které již proběhly (např. přijímaní do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou).

Obsah a forma přijímací zkoušky

Obsah i forma přijímací zkoušky zůstanou zachovány tak, jak je definuje i školský zákon a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Nemění se ani pravidla pro školní přijímací zkoušku, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem.

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií vyhlášených v termínu stanoveném školským zákonem, nejpozději do termínu (včetně) konání jednotné zkoušky, protože od tohoto dne se odvíjí termíny pro vyhodnocení výsledků uchazečů. Ředitel neprodleně vyhlásí dva termíny konání školní přijímací zkoušky v návaznosti na harmonogram přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

Škola připraví pro uchazeče dva termíny školní přijímací zkoušky, protože každá ze dvou škol, kam se uchazeč hlásí, může realizovat školní přijímací zkoušku. Školní přijímací zkoušku nicméně koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce, pokud je součástí přijímacího řízení, pouze jednou.

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud Centrum. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu.

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle současného znění školského zákona, nemění se ani procentuální váha výsledků jednotné přijímací zkoušky na celkovém výsledku přijímacího řízení (tedy 60 % pro uchazeče obecně a 40 % pro uchazeče o studium na gymnáziu se sportovní přípravou).

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, to znamená typicky u oborů středního vzdělání s výučním listem, nemusí se s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Aby se sladily termíny s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně (viz níže).

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Způsob zveřejnění výsledků je obdobný jako dnes, tedy škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zákon stanoví pro všechny střední školy stejný termín, do kdy nejpozději musí zveřejnit seznam s výsledky - 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání.

Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“ jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

Zákon také pamatuje právě na možnost změny uplatnění zápisového lístku, pokud k vydání nového rozhodnutí dojde.

Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy (tj. bez ingerence krajského úřadu).

MŠMT dále počítá s tím, že prováděcí vyhláška zaváže ředitele školy, aby ve výše popsaném případě k použití institutu nového rozhodnutí přistoupil, a aby na webových stránkách školy zveřejnil počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, které bude obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí.

Náhradní termíny

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách ministerstvo. Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy, a to opět v návaznosti na harmonogram stanovený ministerstvem. Tzn. náhradní termín školní přijímací zkoušky musí být nejpozději v den náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky. Platí, že stejný termín pro konání školní přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání této zkoušky.

Škola i v tomto případě naskenuje testy v den konání náhradního termínu a zašle je standardizovaným způsobem Centru k vyhodnocení. Hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky u náhradního termínu musí dodat Centrum škole do 3 kalendářních dní od jejího konání.

Ředitel poté ukončí hodnocení přijímacího řízení, a to v celkové lhůtě do 4 kalendářních dnů ode dne konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Odevzdání zápisového lístku

Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Další pravidla pro konání přijímací zkoušky

V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně.

Další kola přijímacího řízení

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou.

Dokumenty ke stažení:

(25.10.2019, aktualizováno 07.04.2020)

Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby

Ve čtvrtek 10. října od 16 hod. byla škola otevřena pro všechny, kteří si chtěli prohlédnout nové prostory vybudované od června do září 2019 v rámci 2. etapy půdní vestavby. Pan starosta i ředitel školy poděkovali v úvodu všem, kteří měli na realizaci aktivní podíl a předali děkovné listy vytvořené výtvarnicí školy Mgr. Petrou Pánkovou. Oceněni byli zástupci prováděcí firmy Lesní stavby Nýrsko, zástupci obce – starosta a místostarostka, stavební technik a ekonomka, zástupci školy – ředitel školy, zástupkyně ředitele, školník, zástupci dodavatelských firem My dva Group a Radynet, zástupce agentury RRA, stavební a požární dozor. Poté pak následovala samotná prohlídka školy.

Obec Nezvěstice získala finanční dotaci na projekt pod názvem „Nezvěstice – Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II. etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně vybavení“.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách (přírodopis a matematika), rozvoj vzdělávání v digitálních technologiích a řemeslných oborech a vybudování a pořízení vybavení odborných učeben. V půdní vestavbě vznikly dvě nové odborné učebny.

První z nich je učebna přírodopisu a matematiky (navíc tady bude probíhat i výuka hudební výchovy 2. stupně). Prostorná, světlá učebna je vybavena 30 žákovskými pracovištěmi s notebooky, jedním učitelským a 30 žákovskými mikroskopy, sadami základního mikroskopického příslušenství a interaktivní tabulí. Je to nyní největší učebna na škole – 93 m2 – a určitě patří i k těm nejhezčím.

Druhou učebnou je učebna vaření s krásnou kuchynskou linkou, třemi sklokeramickými deskami, vestavnými troubami, digestořemi, chladničkou a dalším vybavením. V rámci pracovních činností se tu budou učit vařit děvčata z 6. a 8. ročníku a při kroužku vaření i další zájemci, převážně chlapci.

Zároveň bylo v půdní vestavbě vybudováno zázemí pro pedagogy v podobě dvou kabinetů.

Pro zajištění bezbariérového vzdělávání bylo v celém areálu školy provedeno stavební vyrovnání výškově rozdílných podlah budovy včetně vybudování bezbariérového WC a šatny pro imobilní osobu v nových prostorách vestavby.

Dalším cílem projektu bylo zajištění vnitřní konektivity školy včetně serverovny a umožnění bezproblémového využívání nejnovější ICT nejen v nové části, ale v celé budově školy. V souvislosti s tím byla v 1. patře stávající počítačová učebna vybavena 23 novými žákovskými PC, učitelským PC, serverem, scannerem, záložním zdrojem a interaktivní tabulí.

V suterénu byly odstraněny šatní drátěné kóje a místo nich má každý žák 3. – 9. roč. vlastní šatní skříňku, děti z 1. a 2. roč. mají dvě společné šatny. Celkem je zde umístěno 152 dvojskříněk (starší skříňky modré barvy a nové skříňky s lavičkou v barvách žluté a oranžové) a 24 dvojskříněk rezervních.

V přízemí vznikla ze stávající kmenové učebny nová bezbariérová, vhodně prostorově uspořádaná učebna školních dílen se skladem a keramickou dílnou vybavenou dvěma stávajícími pecemi a hrnčířským kruhem. Chlapci ze 6. a 8. ročníku v rámci pracovních činností a zájemci v kroužku Technických dílen (vede mistr odborné výchovy firmy DFH Haus) tu budou získávat základy řemeslné zručnosti.

Na místě bývalé dílny byla vybudována nekmenová učebna a vedle ní vzniklo sociální zařízení pro případnou další třídu MŠ.

V rámci vestavby bylo pamatováno i na pedagogy a z bývalé cvičné školní kuchynky vznikla kuchynka pro zaměstnance s novou kuchynskou linkou. Zázemí pedagogů se tak uzavřelo a tvoří je tři spojené místnosti – sborovna, šatna a kuchynka.

Celkové náklady projektu činily 14, 6 milionu Kč a poskytnutá dotace pro obec Nezvěstice, resp. ZŠ Nezvěstice je 13, 1 milionu Kč, což je 90% celkových nákladů projektu. 10% výše nákladů projektu, konkrétně necelých 1, 5 milionu Kč financuje z vlastních prostředků obec.

Chtěli bychom poděkovat zejména vedení obce za vstřícný postoj k potřebám dětí i pedagogů, díky kterému je naše škola moderní a pěkná. Udělalo by nám velkou radost, kdyby naše slova díků byla naplněna i žáky. Věříme, že se budou chovat tak, aby nám hezké prostředí a kvalitní vybavení nábytkem i pomůckami dlouho vydrželo. Také se sluší poděkovat všem zaměstnancům, kteří svůj čas věnovali přípravě školy na nový školní rok a často pracovali nad rámec svých povinností.

Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby

Mgr. Z. Šafařík, ředitel školy

(22.10.2019)

Vzdělávací program Nicolas Winton – Síla lidskosti

Dne 1. října 2019 se žáci devátého ročníku v rámci vyučování vydali do nedalekých Blovic, kde se zúčastnili vzdělávacího programu Nicholas Winton – Síla lidskosti. Videoprojekce spojená s přednáškou měla dětem nejenom z nezvěstické školy představit tuto nevšední osobnost našich moderních dějin. Nicholas Winton ještě před vypuknutím bojů druhé světové války zorganizoval humanitární akci, která zachránila téměř sedm set českých židovských dětí před hrůzami holocaustu. S jeho příběhem a životem se žáci seznámili během působivého promítání, kterému lze vytknout snad jen horší akustickou kvalitu.

A co si naši žáci z této akce odnesli?

Anežka – „Na přednášce se mi líbilo, že nebyla pouze mluvená, ale byl k ní i puštěný film. Dále bylo dobré, že nás pán moderátor také zapojoval a nemluvil jen on. Líbilo se mi, že v ukázce bylo vidět, že se později s těmi „ dětmi“ viděl a jaké měl zájmy. Na konci mi přišlo skvělé, že se každý mohl zeptat na věc, která ho zajímala. Přednášku bych doporučila i budoucím deváťákům.“

Michal – „Nicholas Winton byl velmi dobrý muž, protože zachránil 669 židovských dětí. Kdyby nebylo jeho, tak pravděpodobně zahynou v koncentračních táborech.“

Šimon – „V hlavě mi utkvěla jedna věc, a to že pan Winton zachránil přes 650 dětí.“

Mgr. Jan Skalák, učitel dějepisu

(22.10.2019)

Seznamovací akce 6. ročníku

V 6. ročníku k dětem z Nezvěstic přibývají do třídy i žáci z málotřídních škol ze Šťáhlav a z Chválenic. Aby se lépe vzájemně poznali, pořádáme každoročně seznamovací akci, tentokrát třídní učitelky naplánovaly vycházku na Mariinu vyhlídku. Počasí ten den moc nepřálo, ale i tak si děti z jednotlivých tříd užily dobrodružství, zábavu a hlavně se vzájemně lépe poznaly, což bylo důležitým cílem této seznamovací akce.

Posuďte sami …. .

Lukáš Pok – 6. A

Jako tři třídy jsme vyšly za vydatného deště na Mariinu vyhlídku. Jak jsme šli, tak stále pršelo. Na první zastávce se odpojily 6. B a 6. C a vrátily se do školy. My z šesté á jsme šli dál. Po chvíli přestalo pršet a hezké počasí vydrželo až dokonce. Po cestě jsme si povídali, pouštěli si písničky, vyprávěli vtipy a sbírali houby. A takhle jsme došli na místo. Z vyhlídky byl nádherný výlet do krajiny. Chvíli jsme se kochali, posvačili jsme a vydali se zpět. Cestou zpátky to chtěla vzít paní učitelka zkratkou, abychom došli na tu správnou cestu. Ve škole na nás čekal super obídek, který jsme s chutí snědli. Výlet byl super – moc jsme si to všichni užili. Jako památka na naši dobrodružnou cestu nám zůstala hůl, kterou jsme si při pracovkách ozdobili, aby nám připomínala náš výlet……

Dan Gerhart – 6. B

Jednu zářijovou středu jsme my šesťáci vyšli na Mariinu skálu na seznamovací vycházku. Kvůli dešti jsme se s 6. C vrátili zpět do školy. Všichni jsme byli promočení až na kost. Jen 6. A šla dál. To nám ale nezabránilo si užít zábavu, protože hry, které jsme měli hrát na procházce, jsme hráli ve třídě. Her bylo plno – hráli jsme jak hry, u kterých jsme se dovídali informace o spolužácích, tak hry, u kterých byla zapotřebí domluva a spolupráce. Dopoledne jsme si moc užili, i když nezačalo nejlépe……

Aneta Kotorová – 6. C

Ve středu se vypravily všechny šesté třídy na Mariinu vyhlídku do Milínova. Když jsme vycházeli od školy, tak trochu pršelo. Když jsme došli k vyhlídce na Vartě, pršelo už hodně. Tam se naše třídní učitelky poradily, co dál. 6. A pokračovala v cestě a my s 6. B jsme se s promočeným oblečením vrátili do tříd. A jelikož měl být výlet seznamovací akcí, tak jsme se seznamovali. Hráli jsme různé hry – všem se nejvíce líbily hry „ salát“ a „ nikdy…“ , napsali jsme svému budoucímu já, říkali si svá tajemství a celý den jsme zakončili výborným obědem….

Seznamovací akce 6. ročníku Seznamovací akce 6. ročníku Seznamovací akce 6. ročníku Seznamovací akce 6. ročníku

(22.10.2019)

Mladší děti si zahrály na paleontology

Ve středu 16. října se naše školní tělocvična proměnila v paleontologické výzkumné centrum. Všechny děti z prvního stupně měly možnost poznat, jak taková práce paleontologa vlastně vypadá. Přijeli za námi odborníci z Prahy a všechen ten kouzelný svět nám vždy v jedné vyučovací hodině poodhalili. Jednalo se o odborníky na tento výzkum, a tak byl výklad podrobný, odborný a zároveň velmi poučný.

Pracovali jsme na třech stanovištích, a každé bylo jinak zaměřené. Na prvním jsme pronikli do minulosti a srovnali si poznatky, které nám lektor odhalil. Povídal nám o exponátech, které s sebou přivezl, a spoustu z nich jsme si mohli osahat. Hlavonožce, zub dinosaura masožravého i býložravého, otisky trilobitů a ještě mnoho dalšího.

Druhé stanoviště bylo opravdu paleontologické, měli jsme totiž za úkol štětečky odkrýt v písku kostru, která měřila 3 m. A že to byla práce! A navíc jsme se dozvěděli, že na našem území se zatím žádná kostra, natož kompletní ještě nenašla! Kdysi tu totiž bylo jen moře…

A na třetím stanovišti jsme si s dalším lektorem odlili ze sádry vlastní paleontologický nález a každý z nás si jeden odnesl. Byla to velká legrace a akce se nám moc líbila. Hlavně, když jsme si několik kousků odkoupili na památku!

Moc děkujeme za uspořádání akce vedení školy!

Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology

Bc. Hradecká Soňa, vychovatelka ŠD

(22.10.2019)

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

I v letošním školním roce proběhne ve dnech od 10. do 31. 10. 2019 soutěž tříd ve sběru kaštanů a žaludů, kterou pro žáky každoročně pořádá naše škola ve spolupráci se Sdružením myslivců z Lipnice. Ti tradičně připravují pro tři nejlepší třídy sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů.

Ráno v čase 7.35 – 7.50 hodin mohou děti odevzdávat plody v šatně vychovatelkám I. Matuchové a I. Huňáčkové, kterým budou při vážení a evidenci pomáhat žáci 9. třídy. Po týdnu vždy budeme zveřejňovat průběžné pořadí tříd. Rozhodujícím kritériem bude množství nasbíraných plodů v přepočtu na jednoho žáka třídy.

Věříme, že stejně jako loni se do sběru děti aktivně zapojí a že i přes letošní slabší úrodu plodů se alespoň přiblížíme k loňskému neuvěřitelnému rekordu 6 214 kg (průměr na jednoho žáka byl 18,17 kg).

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

(22.10.2019)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne na naší škole vzhledem k ředitelskému volnu v pondělí 9. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách během školního roku 2019/2020

Provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí.
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

(22.10.2019)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě.  
Konzultační dny výchovného poradce Mgr. Ivany Feifrlíkové: úterý 14.30 – 15.30 hod. (po předchozí telefonické domluvě).

(22.10.2019)

Výuka plavání 3. A, B, 4. B

Na základě dotazníku rodičům ve školním roce 2017 – 2018 jsme zjistili, že by předloni počet žáků 2. a 3. roč., kteří se zúčastní plaveckého výcviku, překročil maximální počet dětí na výuku, tj.  60.  
Z toho důvodu absolvovali předloni plavecký výcvik 2. A a 3. roč. (počet dětí 40),  v loňském  školním roce 2018/19 pak absolvovala výcvik 3. A a 3. B (42 dětí) a v letošním školním roce budou mít výcvik třídy 3. A, B (základní) a 4. B (rozšiřující) – 59 dětí. Tím bude mít každá třída splněno 20 hod. základního a vždy v následujícím školním roce také 20 hod. rozšiřujícího kurzu plavání. Od letošního  škol. roku 2019/20 by se tedy přesunula výuka základního a rozšiřujícího kurzu plavání do 3. a 4. ročníku.  Výuku hradí škola, dopravu rodiče, příp. bude hrazena, pokud bude úspěšná naše žádost o dotaci na MŠMT.

V tomto škol. roce bude probíhat výuka v bazénu na Lochotíně v následujících termínech:

27. ledna – 6. dubna – pondělí od 10.30 hod. do 12.00 hod. – 10 dvouhodinových lekcí, tj. 20 hodin

(2. března se nejede, neboť jsou jarní prázdniny)

(22.10.2019)

Akce školy

Září 2019

09. 09. – zahájení šk. roku, starosta obce
17. 09. – fotografování žáků 1. třídy, 8 hod.
18. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.
19. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4. A, B
24. 09. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
25. 09. – seznamovací akce žáků 6. A, B, C, Mariina skála, 8 hod.
26. 09. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.

Říjen 2019

01. 10. – vzdělávací pořad N. Winton – Síla lidskosti, 9. roč., 8.15 – 10 hod., Blovice
08. 10. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
10. 10. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
10. 10. – Den otevřených dveří, prohlídka nových prostor, 16 hod.
11. 10. – mimoškolní akce, cyklistický výlet 7. B, zájemci.15 hod.
12. 10. – kulturní pásmo k vítání občánků na OÚ, 10.30 hod.
14. 10. – exkurze do Techmánie, pořad Vesmír, 8.30 hod., 6. A, B, C
16. 10. – vzdělávací pořad Trilopark, 2. hod. 3. A, B, 3. hod. – 4. A, B, 4. hod. 1., 2. roč. 5. hod. – 5. roč.
17. 10. – návštěva zástupců SŠ Jeřabinova, Rokycany v rámci Pč 9. roč.
17. 10. – divadlo Řimbaba, představení Paní Nuda, 13 – 14 hod. ŠD I, 14 – 15 hod. ŠD III., IV.
22. 10. – poznávací zájezd do Prahy, 7. A, B
23. 10. – školní turnaj ve florbalu, 13.35 hod
23. – 25. 10. – projekt Orient Express – Německo, ŠD
24. 10. – testy profiorientace pro přihlášené žáky 9. roč., 8 hod., pracovnice PPP
24. 10. – ocenění nejlepších prací ve výtvarné soutěži Zahrádkáři, KÚ Plzeň, 16 hod.
25. 10. – návštěva ekologického centra Sp. Poříčí, 9. A, B
31. 10. – exkurze do Techmánie (50 Kč/žák), pořad Sen o létání, 4. A, B
31. 10. – návštěva zástupců G Blovice v rámci Pč 9. roč.

Listopad 2019

05. 11. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
07. 11. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
07. 11. – kvalifikace na okres. kolo, florbal, dívky, III., IV. kat.
08. 11. – kvalifikace na okres. kolo, florbal, chlapci, III. kat.
11. – 15. 11. – Barvy podzimu – Drakiáda, ŠD
12. 11. – okresní kolo ve florbalu, dívky III. kat.
14. 11. – okresní kolo ve florbalu, dívky IV. kat.
14. 11. – testy MŠMT – matematická gramotnost, 6. C, 1., 2. hod, počítač. uč.
15. 11. – testy MŠMT – matematická gramotnost, 6. A, 1., 2. hod, počítač. uč.
15. 11. – 1. turnaj ligy v házené, 4., 5. roč.
18. 11. – testy MŠMT – matematická gramotnost, 6. B, 1., 2. hod, počítač. uč.
19. 11. – Projektový den ve škole – beseda s odborníkem, sázení stromů, 6. A, 3. – 6. hod.
20. 11. – divadlo Vodnické pohádky, 1. – 5. roč., 8 hod.
20. 11. – divadlo Jak jste to myslel, pane Shakespeare aneb Život a dílo největšího dramatika, 9. 50 hod., 8., 9. roč.
20. 11. – školní turnaj v kopané
20. – 22. 11. projekt Orient Express – Polsko, ŠD
21. 11. – Projektový den mimo školu, důl Stříbro, 9. roč.
do 22. 11. – 1. trojice úloh matematické olympiády, 5., 9. roč.
25. 11. – exkurze do zoo, gotika v Plzni, 7. A, B
27. 11. – okres. kolo v házené, chlapci, IV. kat.
28. 11. – exkurze do Techmánie, Sluneční soustava, 5. roč.

Prosinec 2019

01. 12. – vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromu, 16.30 hod.
03. 12. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
03. 12. – večer v knihovně s přespáním, Čtenářský klub 5. roč., 17 hod.
04. 12. – Tvořivé dílny v muzeu Blovice, 3. A, B (50 Kč)
04. 12. – vyhodnocení testů pro volbu povolání, individuální pohovory s rodiči, žáky a PPP
05. 12. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
05. 12. – návštěva zástupců SOU stavební, 9.50 hod. v rámci Pč, chlapci 9. roč.
05. 12. – krajské kolo ve florbalu, dívky, III. kat., Rokycany
05. 12. – vánoční koncert se ZUŠ, ŠD I., II., 13.40 hod.
09. 12. – exkurze do ZOO, program Savci Afriky, 8. A, B
09. – 13. 12. projekt Orient Express – Slovensko, ŠD
10. 12. – exkurze do gymnázia Blovice, 8.30 – 12.25 hod., zájemci 9. roč.
10. 12. – školní kolo olympiády v českém jazyce, 1., 2. hod.
11. 12. – soutěž ve skoku vysokém, Vánoční laťka
11. 12. – Partnerství se školami, soutěž v Př v nové učebně 8. A, 3. – 5. hod.
13. 12. – 2. turnaj Házenkářské ligy jižního Plzeňska, 4., 5. roč.
13. 12. – vánoční pečení v kuchyňce, ŠD, 13.40 hod.
17. 12. – Projektový den mimo školu, Pragulic, 9. B
18. 12. – kino Cinestar – Hodinářův učeň, 1. – 5. roč.
19. 12. – Tvoření s rodiči, muzikál – vystoupení žáků, 5. roč., 17 hod.
19. 12. – vánoční koncert se ZUŠ, ŠD I., II., 13.40 hod.
19. 12. – vánoční vystoupení v Domě klidného stáří, 10 hod.
19. 12. – vyhodnocení soutěže: Nejlépe vánočně vyzdobená třída (nápaditost, pořádek)

Leden 2020

do 06. 01. – 2. trojice úloh matem. olympiády, 5., 9. roč.
07. 01. – školní kolo olympiády v českém jazyce, 1., 2. hod.
07. 01. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
08. 01. – školní kolo dějepisné olympiády, 2. hod.
09. 01. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
12. – 17. 01. – lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, 7. A, B
13. – 17. 01. – návštěvy knihovny, předčítání, ŠD
14. 01. – exkurze do Autolakovny Voříšek a Tatry Nýřany, spolupráce se SPŠD, chlapci 9. roč., 9 hod.
15. 01. – okresní kolo dějepisné olympiády, SOUE Vejprnická 56, 8.30 hod.
16. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády 6. roč., 4. hod.
17. 01. – 3. turnaj Házenkářské ligy jižního Plzeňska, 4., 5. roč.
17. 01. – školním kolo konverzace v německém jazyce, 3. hod.
do 17. 01. – 1. trojice úloh matematické olympiády, 6. – 8. roč.
20. – 24. 01. – projekt Orient Express – Rakousko, ŠD
21. 01. – okresní kolo olympiády v českém jazyce, SVČ Radovánek
21. 01. – školní kolo konverzace v Aj, 8., 9. roč., 4. hod.
22. 01. – školní kolo konverzace v Aj, 6., 7. roč., 2. hod.
22. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády, 2. hod., 8., 9. roč., 5. hod. – 7. roč.
23. 01. – exkurze do DFH Haus Nezvěstice, 4. hod., chlapci 9. roč.
23. 01. – mezirepublikové finále, florbal, dívky III. kat., 6., 7. roč., hala Lokomotivy
27. 01. – plavání 3. A, B, 4. B, odjezd 9.45 hod.
29. 01. – okresní kolo matematické olympiády, 5., 9. roč.
29. 01. – školní kolo biologické olympiády, 3., 4. hod.
29. 01. – školní turnaj ve stolním tenisu, 13.35 hod.
do 31. 01. – výtvarná soutěž PAF Tachov, Příroda kolem nás

Únor 2020

3., 10., 17., 24. 02. – plavecký výcvik 3. A, B, 4. B, bazén Lochotín, 10.30 – 12 hod.
04. 02. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
05. 02. – okresní kolo konverzace v němčině, Masarykovo G
06. 02. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
06. 02. – školní kolo Pythagoriády, 3., 4. hod.
07. 02. – exkurze do místní knihovny, 1. hod. – 6. B, 2. hod. – 6. A
10. – 14. 02. – projekt Orient Express – Maďarsko, školní družina
14. 02. – exkurze do místní knihovny, 2. hod. – 6. C
14. 02. – exkurze do Techmanie, Chemistři, Tekutý dusík, Zabydlená země, 8. A, B
14. 02. – 4. turnaj ligy v házené, 4., 5. roč., sportovní hala Šťáhlavy
17. – 21. 02 – návštěva knihovny, předčítání, školní družina
19. 02. – okresní kolo konverzace v angličtině, Masarykovo G
19. 02. – školní turnaj v košíkové
20. 02. – divadlo v angličtině Last wish, 8. A, 10.30 – 12 hod.
20. 02. – exkurze do muzea loutek, 1., 2. roč.
20. 02. – exkurze do Techmánie, Jaký smysl mají smysly, Titáni doby ledové, 9. A
25. 02. – soutěž v pamětném počítání, matematická „15“, 4. hod.
25. 02. – exkurze do Techmánie, Titáni doby ledové, 3. A, B
25. 02. – exkurze do Písku – hydroelektrárna, Zemský hřebčinec, spolupráce se SPŠD, dívky 9. roč.
26. 02. – okresní kolo zeměpisné olympiády, 6. – 9. roč.
26. 02. – okresní kolo v košíkové, IV. kat., chlapci 8., 9. roč.
28. 02. – beseda s námořníkem, 1., 2. hod. – 7. A, B – Cesty koření, 3., 4. hod. – 6. A, B, C – Námořnické pověsti, legendy a tradice, knihovna
do 28. 02. – výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí

Březen 2020

09., 16., 23..30. 03. – plavecký výcvik 3. A, B, 4. B
10. 03. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
10. 03. – škol. kolo v recitaci, 4. hod., knihovna
11. 03. – exkurze do zoo 4. A, B
11. 03. – exkurze do svíčkárny, 3. A, B
12. 03. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
12. 03. – beseda s historikem – Magičtí Lucemburkové, 2. hod. – 7. A, B, 3. hod. – 5. roč., knihovna, 20 Kč žák, (25 Kč sponz. dar)
13. 03. – okresní přebor v basketbalu, kat. IV., dívky 8., 9. . roč.
13. 03. – beseda o Maroku s cestovatelem, 3., 4. hod. – 6. A, B, C, knihovna – 20 Kč žák, (30 Kč – sponz. dar)
do 13. 03. – 2. trojice úloh matematické olympiády, 6. – 8. roč.
16. – 20. 03. projekt Orient Express – Anglie, školní družina
18. 03. – školní kolo soutěže ve šplhu, 13.40 hod.
18. 03. – Partnerství škol – soutěž Jíme očima, školní kuchynka, 10 hod., 4 – členná družstva z 5 škol
18. 03. – Vitaminový den – besedy, 3. A – 7, 55 h., 3. B – 8.15 h., 1. r. – 8.50 h., 2. r. – 9, 10 h., 4. A – 9.50 h., 4. B – 10, 10 h., 5. – 10.25 hod. – knihovna, 2. st. – vitamíny do tříd v průběhu dne
20. 03. – okresní přebor v basketbalu, kat. III., dívky 6., 7. . roč.
20. 03. – 5. turnaj Házenkářské ligy jižního Plzeňska, 4., 5. roč., sportovní hala Šťáhlavy
do 20. 03. – výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí
21. 03. – okresní kolo recitační soutěže, SOUE Vejprnická ul. 56, 10 hod.
23. 03. – okresní kolo ve vybíjené, smíšená kat. a dívky, 8 hod., sport. hala Nezvěstice
25. 03. – okresní kolo Pythagoriády, 5. r. – Pallova ul., 6. – 8. r. – G Mikulášské
26. 03. – Jarní fotografování, Fotodienst, zájemci 1. – 5. roč., 8 hod.
27. 03. – besedy s lékařkou, Poruchy příjmu potravy, 8. A, B – 1., 2. hod., Škodlivost kouření, 7. A, B – 3., 4. hod., knihovna
31. 03. – program Dental prevention (zubní prevence), 1. hod. – 1. roč., 2. hod. – 2. roč., 3. hod. – 3. A, 4. hod. – 3. B (2 lektorky), knihovna – kartáčky s sebou

(22.10.2019, aktualizováno 10.03.2020)

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEZVĚSTICE

Obec Nezvěstice ve spolupráci se ZŠ Nezvěstice vás srdečně zve na Den otevřených dveří,
který se koná ve Čtvrtek 10. října 2019 v 16.00 hodin.

Budete mít možnost prohlédnout si nově vybudovanou nástavbu a přístavbu ZŠ.

Program: 16.00 Zahájení na nádvoří ZŠ a skupinová prohlídka prostor

Pozvánka ke stažení v PDF

(01.10.2019)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2019/20

od 1. 10. 2019

  5
11.40 – 12.25
6
12.35 – 13.20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00

Po

Pohybové hry
Matuchová
ŠD 1. roč.
    Keramický
Medová (exter.)
1., 2. st. 14 – 15.30 hod.
Tvořílci (prac. činnosti)
Hradecká
ŠD 2. roč.
  Pohybové hry
Kotlár
2. – 4. roč.
 
    Výtvarná dílna
Pánková
6. – 9. roč.
sudý týden (13.30 – 15.00)
Výtvarná dílna
Pánková
6. – 9. roč. sudý týden (13.30 – 15.00)
Út Deskové hry Matuchová / Huňáčková
ŠD 1. roč. – 2 skup.
Výtvarný III.
Brabcová
4., 5. tř. 1x za 14 dní
Výtvarný III.
Brabcová
4., 5. tř. 1x za 14 dní
 
  Angličtina 4. B
12.45 - 13.30
K. Hachová
   

St

Výtvarný II. Brabcová
1., 2. tř.
  Florbalový
Kotlár
2. st.
Florbalový
Kotlár
2. st.
    Technické dílny
Vopalecký – ext. 6. – 9. roč. (14 – 15.20)
Technické dílny
Vopalecký – ext. 6. – 9. roč. (14 – 15.20)

Čt

Dramatický
Brabcová
1. tř.
  Šití a ruční práce
Hachová K. 4. B
Šití a ruční práce
Hachová K. 4. B
  Výtvarný I.
Hrubá
1. – 5. roč.
Výtvarný I.
Hrubá
1. – 5. roč.
Dopravní
Brudnová
4. – 9. roč. 14 – 15 hod.
    Pohybové hry Brud. 5. roč.
Vaření (lichý týden)
Matasová
5. – 9. roč.
Vaření (lichý týden)
Matasová
5. – 9. roč.

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici na nástěnce u jídelny. Podepsané přihlášky odevzdají děti vedoucím kroužků (u keramického kroužku a technických dílen třídním učitelům) do 27. září. Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj. od října 2019 do ledna 2020. Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit. Minimální počet dětí pro kroužek je 10, při menším počtu kroužek nebude otevřen.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2019 – leden 2020. Žáci ho uhradí vedoucím všech kroužků na první schůzce nebo nejpozději do 11. října. Pokud budou žáci ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, pak provedou úhradu do 31.  ledna 2020.

Poplatek za 1. pololetí činí:

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Pohybové hry (1 hod.) školní družina
1. roč.
Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Tvořílci (1 hod.) školní družina
2. roč.
Bc. Soňa Hradecká V rámci školní družiny zdarma
Deskové hry (1 hod.) – 2 skupiny školní družina

1. roč.

Ivana Matuchová
Ilona Huňáčková
V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) 2. – 4. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 300
Pohybové hry (1 hod.) 5. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Florbalový (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 600
Angličtina (1. hod.) 4. B Mgr. Klára Hachová 300
Dramatický (1 hod.) 1. roč. Mgr. Anna Brabcová 300
Výtvarný I. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 800
Výtvarný II. (1 hod.) 1., 2. roč. Mgr. Anna Brabcová 400
Výtvarný III. (2 hod.)
1x za 14 dní
4., 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 400
Výtvarná dílna (2 hod.)
1x za 14 dní
6. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 400
Vaření (2 hod.)
1x za 14 dní (lichý týden)
5. – 9. roč. Mgr. Růžena Matasová 400 (+ průběžně náklady na potraviny)
Šití a ruční práce (2 hod.) 4. B Mgr. Klára Hachová 700
Dopravní (1 hod.) 4. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Technické dílny (2 hod.) 6. – 9. roč. Vopalecký – ext. zdarma
Keramický (2 hod.) 1. – 9. roč. Lucie Medová – ext. 1 000

Pro starší žáky, kteří mají zájem o témata související s technikou, otevíráme již čtvrtým rokem ve spolupráci s místní firmou DFH Haus s. r. o. kroužek Technické dílny. Žáci budou pracovat v nové moderní školní dílně, přes praktickou zkušenost a zároveň zábavné prvky mají možnost objevit své sklony a nadání pro techniku a řemeslo. Materiální i personální náklady zajišťuje firma a pro děti je tedy zdarma. Vedoucím kroužku bude pracovník firmy.

Kroužky organizované jinými subjekty

Pro rozšíření nabídky nabídla škola prostory pro práci dalších kroužků, které organizují jiné subjekty. Jejich vedoucí si nábor organizují sami, stejně tak si vyřizují platby a mají plnou odpovědnost za svěřené děti. 
Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15. 20 – 16. 20 hod.,  přihlášky u vedoucího Filipa Gregoriadese – kroužek probíhá již od 18. září ve sportovní hale v Nezvěsticích, kontakt tel. 720 121 061 . 

Pro všechny zájemce, kteří by chtěli rozvíjet svůj pohybový talent, již od 13. září probíhá vždy od 15.15 do 16.45 hod. ve sportovní hale kroužek gymnastiky pro žáky všech věkových kategorií pod vedením zkušené cvičitelky Věry Kojanové, tel. 606 063 005.

(19.09.2019, aktualiováno 01.10.2019)

Informace k zahájení školního roku 2019/20

Vzhledem k ředitelskému volnu v prvním zářijovém týdnu proběhne zahájení škol. roku v pondělí 9.  září 2019 ve třídách (od 7, 55 zhruba jednu vyuč. hodinu).

Žáci 1. třídy – počkají venku, p.  uč. třídní Mgr.  A. Brabcová a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy (přízemí vlevo, č. dv. 98).

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Chválenice dostanou 9.  září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu a dosud učebnice nemají – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B, C bude vyvěšen od 27.  srpna u vchodu.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.30 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Přihlášky na obědy nových žáků přijímá vedoucí jídelny od 26. srpna do 6. září vždy od 8 hod. do 13 hod. (možno i telefonicky na čísle 377 891 201), ostatní strávníci jsou od úterý 10.  září automaticky přihlášeni. Na pondělí 9. září je možné si oběd také přihlásit, výdej bude od 11.30 do 12 hod.

Umístění tříd, třídnictví – 2019/2020

Třída 2019/20 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. + ŠD III. 5. B Mgr. Anna Brabcová 24
2. 1. Mgr. Lad. Königsmarková 24
3. A 2. A Mgr. Jaroslava Hrubá 19
3. B + ŠD IV. 2. B Mgr. Sylva Hajžmanová 20
4. A 3. A Mgr. Zděnka Kloboučníková 23
4. B 3. B Mgr. Klára Hachová 20
5. 4. Mgr. Květoslava Brudnová 28
      158
       
6. A 6. A (jazyková učebna I.) Mgr. Olga Bábíčková 18
6. B 9. A Mgr. Jana Doláková 22
6. C 9. B Bc. Sandra Svobodová 24
7. A bývalá dílna, od 2. pol. září v bývalé 7. A Mgr. Jan Skalák 18
7. B 6. B (učebna fyziky, 2. p.) Mgr. Šárka Matuchová 21
8. A 7. A, od 2. pol. září v učebně M, Př, Hv, 2. p. Mgr. Ivana Feifrlíková 29
8. B 7. B (učebna Vv, 2. p.) Mgr. Petra Pánková 23
9. A 8. A (učeb. chemie, 2. p.) Mgr. Jana Honzová 22
9. B 8. B Mgr. Ladislav Kotlár 21
      198
Celkem     356

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo) 
přízemí: ŠD I., ŠD II., kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny
1. patro: 2., 4. A, 4. B, 5., 6. A (jazyková učebna I.), učebny ZUŠ

2. patro: učebna M – Př – Hv, cvičná školní kuchyně (nová přístavba, 2. pol. září)

Budova 69 (hlavní budova) 
přízemí: 1. (současně i ŠD III.), 3. A, 3. B (současně i ŠD IV.), nová dílna

přístavek – 7. A, třída MŠ
1. patro: 6. B, 6. C, 8. A, 9. B, nově vybavená počítačová učebna

2. patro: 7. B (učebna fyziky), 8. B (učebna Vv), 9. A (učebna chemie), jazyk. učebna II.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2019/2020

(27.08.2019, aktualizováno 12.09.2019)

Informace pro strávníky školní jídelny

Školní kuchyně byla v rámci první půdní vestavby školy rekonstruována, od 1.  března 2018 nabízí všem strávníkům možnost výběru ze dvou jídel.

Výběr jídla se bude provádět na portálu www.strava.cz – zadávejte číslo zařízení 3343,  nejlépe je provést výběr vždy na nadcházející celý týden. Každý strávník, který má přihlášený oběd, má automaticky nastaveno jídlo č. 1, pokud chce jídlo č. 2, musí si ho objednat přes výše uvedený portál.

Jestliže by někdo zapomněl zadat výběr jídel, bude automaticky vydáno jídlo č. 1. Pokud si jídlo č. 2 zvolí méně než 20 strávníků, bude všem automaticky nastaveno jídlo č. 1.

Výběr se provádí 3 dny předem (např. na čtvrtek je možné vybrat jídlo nejpozději v pondělí).

Pokud nemá někdo možnost připojení k internetu, může si výběr jídla objednat u vedoucí školní jídelny (377 891 201), ale opět pouze 3 dny předem. Po tomto termínu nebude možné již číslo jídla změnit.

Důležité upozornění:

Každý nový strávník musí provést registraci na portálu www.strava.cz,  je tedy nutné vyzvednout si u vedoucí jídelny přihlašovací údaje (jméno a heslo). Většina současných strávníků si již dříve údaje u vedoucí jídelny vyzvedla a odhlašovala přes něj obědy. Pokud však někdo portál nevyužíval a heslo zapomněl, zavolá vedoucí jídelny.

V případě nemoci nebo z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů se odhlašování a přihlašování obědů provádí na portálu nejpozději den předem do 14 hod.,  pouze ve výjimečných případech na daný den osobně nebo telefonicky do 8 hodin ráno.

Všichni strávníci musí nosit s sebou na oběd kartu nebo čip, aby kuchařka při výdeji viděla na čtecím zařízení číslo objednaného jídla. Pokud někdo výjimečně zapomene, pak si ráno do 8 hod.  musí u vedoucí jídelny vyzvednout tzv. náhradní stravenku. Bez ní nemůže být oběd vydán.

Žádáme rodiče, aby si zařídili souhlas s inkasem tak, aby proběhla včas úhrada za obědy, a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci (úhrada se provádí zpětně, tedy poprvé v říjnu za obědy odebrané v měsíci září).

Drahomíra Žáková, vedoucí školní jídelny

(27.08.2019)

Elektronická žákovská knížka

Elektronická žákovská knížkaOd  školního roku 2016/2017 zavedla naše škola systém dmsoftware. Jedná se  o  moderní školní informační systém, který  umožňuje rychle a  efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při  zachování vysokého uživatelského komfortu. Webová aplikace je  dostupná 24 hodin denně prostřednictvím internetu, a  to  při  využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. Systém je  provozován v  datovém centru renomovaného partnera – společnosti České radiokomunikace, datové centrum splňuje požadavky Národního bezpečnostního úřadu na  zvýšený bezpečnostní režim a  je  zálohovaně připojeno přímo k  páteřní datové síti.

Systém umožňuje zavedení  elektronické žákovské knížky  (v ní se  na  jednom místě vypisují všechny známky žáka, pro  zjištění hodnocení výsledků písemných prací a  testů se  nemusí čekat až do  druhého dne, systém je  zpřístupní ihned po  zadání učitelem),   elektronické třídní knihy  (rodiče mají okamžitý přehled o  tom, zda dítě dorazilo v  pořádku a  včas do  školy, případné záškoláctví tak  mohou podchytit hned v  prvopočátku a  díky osobnímu kalendáři mají uživatelé vždy aktuální přehled o  všech změnách v  rozvrhu, na  jednom místě vidí veškeré suplování, školní akce apod.),   školní matriky, katalogových listů a  další administrativy. Zároveň umožňuje  vedení přehledu  výchovně vzdělávací práce  ve školní družině v  elektronické podobě. Díky sdílení údajů se  školní matrikou se  nemusí vychovatelé starat o  aktualizaci kontaktních údajů a  pouze spravují odchody žáků.

Žáci se  mohou vzdělávat i  doma, učitel má možnost přímo do  rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se  tak  žák může vrátit k  tématu poslední hodiny, připravit se  na  test či  zkoušení nebo si jen  rozšířit své obzory.

V  případě technických potíží  kontaktujte administrátory  – zástupkyni ředitele, příp. ředitele školy. Celý systém přinesl všem větší komfort v  informacích o  docházce a  prospěchu i  v  komunikaci mezi žáky, učiteli i  rodiči.

Pro  větší informovanost uvádíme vysvětlení zkratek u  druhu hodnocení a  váhu známky:

PP  – písemná práce, písemné zkoušení, větší rozsah 1, 0
ÚSTNÍ – ústní zkoušení 1, 0
DIKT – diktát 1, 0
PRAKT – známky z  předmětů převážně praktického rázu – prac. činnosti, tělesná, výtvarná výchova 1, 0
SAM – samostatná práce 0, 8
PÍS – písemné zkoušení – menší rozsah 0, 8
REF – referát 0, 8
SKUP – podíl na  skupinové práci 0, 5
DÚ – domácí úkol 0, 3
AKT – výrazná aktivita v  hodině 0, 5
SEŠ – hodnocení sešitů, úprava 0, 3

Následující informace dostanou všichni naši noví žáci 10.   září a  současně s  tím i  přístupové údaje pro  sebe a  své zákonné zástupce. Ostatním žákům a  rodičům se  jejich přístupové údaje z  loňského roku nemění.

Informace o  aplikaci dm Software a  návod k  registraci

K čemu slouží aplikace dm Software?

Aplikace  dm Software  je  školský informační systém a  je  určena žákům základních, středních a  vyšších odborných škol a  jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a  rychlý přístup k  informacím o  docházce, prospěchu a  dalších aktivitách ve  škole.

Hlavní funkce aplikace dm Software:

Kroky nutné k  založení přístupu do  aplikace dm Software:

Pro  získání přístupu do  aplikace dm Software je  nejprve nutné se  zaregistrovat. K  registraci můžete využít následující postup:

 1. V  internetovém prohlížeči přistupte na  adresu  https://portal.dmsoftware.cz. Následně vpravo nahoře v  sekci  Přihlášení  klikněte na  odkaz  Registrace žáků a  rodičů.
 2. Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace dm Software a  v  případě Vašeho souhlasu klikněte v  dolní části stránky na  tlačítko  Souhlasím.
 3. Na  nově zobrazené stránce budete vyzváni k  zadání  jména a  příjmení  osoby, pro  kterou byl  školou vygenerován PIN (viz  Údaje pro  registraci), dále uvedete  PIN  a  opíšete  kontrolní řetězec.
 4. Po  správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko  Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se  další stránka s  registračními údaji. V  případě, že  bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k  překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline 371  655 160.
 5. Po  úspěšném ověření si zvolte  uživatelské jméno a  heslo, se  kterými se  budete do  aplikace dm Software přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v  aplikaci již existuje, budete vyzváni k  výběru jiného. Přihlašovací údaje je  nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je  budete používat při  každém dalším přihlašování do  aplikace dm Software.

Přihlášení do  aplikace dm Software:

Pokud jste se  již zaregistrovali, můžete se  přihlásit do  aplikace dm Software. Do  svého webového prohlížeče zadejte URL  adresu  https://portal.dmsoftware.cz. Vpravo nahoře v  sekci  Přihlášení  zadejte Vaše uživatelské jméno a  heslo a  stiskněte tlačítko  Přihlásit. Otevře se  aplikace dm Software.

Pod  odkazem  https://aplikace.dmsoftware.cz/dokumentace/DM/verejnost/  naleznete uživatelskou příručku, která  Vám usnadní práci s  aplikací dm Software a  představí všechny její výhody a  využití.

(27.08.2019)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019


Nahoru