Projekty 2020/2021

Projekt Šablony II – ZŠ Nezvěstice

Od loňského školního roku navazujeme na předchozí dvouletý projekt Šablony I. novým dvouletým projektem Šablony II.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:  02_18_063
Název projektu:  Šablony II – ZŠ Nezvěstice
Reg. číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013593
Rozpočet:  793 477 Kč
Realizace:  1. 9. 2019 – 21.12.2021

Anotace projektu:  Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem, podporu čtenářství a logického myšlení. Pro šablonu 2. II/16 jsme zakoupili 20 ks notebooků (W10, Corel), které budou děti ve výuce používat minimálně 1x týdně v  rámci předmětů Mgr. P. Pánkové a Mgr. S. Svobodové. Celkem bude takto odučeno min. 128 hodin v  průběhu dvou školních roků.

Číslo šablony
počet
název termín čas vyučující
2.II/10
4x
Tandemová výuka v českém jazyce 1 šablona = 10 společně
vedených hodin Čj
st, čt 1x měs. Mgr.J. Skalák
Mgr. S. Svobodová 7.C, 8.B
2.II/16
64 hodin
Využití ICT ve vzdělávání vybrané hodiny 1x týdně Mgr. P. Pánková
Mgr. S. Svobodová
2.II/17
4x
Čtenářský klub pondělí 13,40-15,10 Mgr. Jana Doláková

2.II/17
2x
Čtenářský klub čtvrtek 13,30-15,00 Mgr. Květa Brudnová
2.II/17
2x
Čtenářský klub pondělí 11,45-13,15 Mgr. Anna Brabcová
2.II/17
4x
Klub zábavné logiky a deskových her pondělí 13,00-14,30 Mgr. Zdeňka Kloboučníková
2.II/17
4x
Komunikace v cizím jazyce středa 13,30-15,00 Mgr. Sandra Svobodová
2.II/18
4x
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem pátek 11,45-12,45 Mgr. Anna Brabcová
2.II/18
4x
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem pondělí 12,50-13,50 Mgr. Sylva Hajžmanová
2.II/18
4x
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem pondělí 13,30-14,30 Mgr. Šárka Matuchová
2.II/18
4x
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem pondělí 13,00-14,00 Mgr. Jaroslava Hrubá
2.II/18
2x
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem středa 13,00-14,00 Mgr. Květa Brudnová
2.II/18
2x
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 2. pol. 2020-21 - Mgr. Eliška Havlová
2.II/19
1x
Projektový den ve škole -
19.11.2019
4x 45 min. Mgr. Květa Brudnová
Mgr. E. Havlová
2.II/20
2x
Projektový den mimo školu 21.11.2019
17.12.2019
4x 45 min. Mgr. Jana Honzová
Mgr. Ladislav Kotlár
2.II/20
1x
Projektový den mimo školu 5.10.2020 4x 45 min. Mgr. E. Havlová

Celodružinový projekt

Cestování po hradech a zámcích

Během měsíce září se děti dozvěděly, co je v letošním školním roce v družině čeká. Připravili jsme pro ně novou hru Cestování po hradech a zámcích. Volně navazujeme na hry Orient Express a Bohemia Express ze dvou minulých let.

Všichni jsme si říkali, jak málo času jsme v českých zemích strávili, a tak to chceme napravit a naše poznání podstatně rozšířit. V našich krajích můžeme obdivovat obrovské množství památek. A ty chceme navštívit a pořádně poznat. Zaměříme se na hrady a zámky. Povíme si něco o šlechtických rodech, rodových erbech a přečteme si i pověsti, které se mohou k jednotlivým památkám vázat.

Cestovat budeme tak, jak to jen půjde… Možná na nás na cestách narazíte, možná půjdeme pěšky, možná pojedeme autobusem či vlakem.

Každopádně příští měsíc vyrážíme, tak nám držte palce!!!

Naše heslo zní: To, co se jednou naučíš, ti už nikdy nikdo nevezme!

(23.09.2020)

Archiv Projektů

2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |


Nahoru