Učební plán 2018/2019

Školní vzdělávací program Škola pro život

Předmět Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk 8 9 10 8 7 5 5 4 5
Anglický jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Německý jazyk             2 2 2
Matematika 4 5 5 5 5 5 5 4 5
Prvouka 2 2 2            
Přírodověda       2 2        
Vlastivěda       1 2        
Chemie               2 2
Fyzika           2 2 2 2
Přírodopis           2 2 2 2
Zeměpis           2 2 2 1
Dějepis           2 2 2 2
Výchova k občanství           1 1 1 1
Výchova ke zdraví               1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1  
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 2
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1   1 1
Informatika         1 1 1 1  
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Týdenní dotace povinných a volitelných předmětů 20 22 25 25 26 29 30 31 32
Celkem 118 hodin 122 hodin

Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně:

V 1. a 4.  ročníku je třída na anglický jazyk dělená na skupiny.  
5. ročník nebude mít odpolední vyučování, neboť podle vyhlášky 256/2012 Sb. mohou mít také žáci 1. stupně v dopoledním vyučování 6 hodin.  
Ve 3. ročníku bude probíhat v rámci vyučování předmětu tělesná výchova dvacetihodinový kurz základního (3. B) a rozšiřujícího (3. A) plaveckého výcviku ve třech drahách bazénu na Lochotíně, a to od 15. února do 5. dubna 2019 vždy v pátek od 10.30 hod. do 12.00 hod. (sedm dvouhodinových lekcí) a ve středu 6., 13. 20. března od 8.30 do 10.00 hod. (tři dvouhodinové lekce).

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně:

Odpolední vyučování (6. – 8. hod., tj.  12. 35 – 15. 10) je v 7. – 9. roč. v úterý a ve čtvrtek.
V 6. roč. jsou žáci obou tříd rozděleni na chlapce a dívky v předmětu pracovní činnosti (střídání dvouhodinovky v sudý a lichý týden).

Žáci 7. roč. se dělí na dvě smíšené skupiny v jedné hodině informatiky,  anglického a německého jazyka.
V 8. roč. jsou žáci obou tříd rozděleni na chlapce a dívky v předmětech výtvarná výchova, pracovní činnosti a výchova k občanství.
V 9. roč. jsou žáci obou tříd rozděleni na chlapce a dívky v předmětu pracovní činnosti.
Ve všech ročnících 2. stupně jsou vždy obě paralelní třídy v předmětu tělesná výchova rozděleni na chlapce a dívky.

Lyžařský výcvikový kurz bude pro 7. ročník v termínu 6. – 11. ledna 2019 (7. A) a 13. – 18. ledna 2019 (7. B) v Krkonoších.

(30.08.2018)


Archiv Učební plán

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018


Nahoru