Učební plán 2020/2021

Školní vzdělávací program Škola pro život

Předmět Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk 8 9 10 8 7 5 5 4 5
Anglický jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Německý jazyk             2 2 2
Matematika 4 5 5 5 5 5 5 4 5
Prvouka 2 2 2            
Přírodověda       2 2        
Vlastivěda       1 2        
Chemie               2 2
Fyzika           2 2 2 2
Přírodopis           2 2 2 2
Zeměpis           2 2 2 1
Dějepis           2 2 2 2
Výchova k občanství           1 1 1 1
Výchova ke zdraví               1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1  
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 2
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1   1 1
Informatika         1 1 1 1  
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Týdenní dotace předmětů 20 22 25 25 26 29 30 31 32
Celkem 118 hodin 122 hodin

Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně:

V 1., 2. a 3. ročníku je třída na anglický jazyk dělená na skupiny.
5. ročník nebude mít odpolední vyučování, neboť podle vyhlášky 256/2012 Sb. mohou mít také žáci 1. stupně v dopoledním vyučování 6 hodin.  
Ve 3. , 4. roč. bude probíhat v rámci vyučování předmětu tělesná výchova dvacetihodinový kurz základního (3. roč.) a rozšiřujícího (4. roč.) plaveckého výcviku v pěti drahách bazénu na Lochotíně, a to od 20. dubna do 22. června 2021 vždy v úterý od 10.00 hod. do 11.30 hod.

Poznámky k učebnímu plánu 2. stupně:

Odpolední vyučování (6. – 8. hod., tj.  12. 35 – 15. 10) je v 7. – 9. roč. ( mimo 7.C) v úterý a ve čtvrtek.

Žáci 6. roč. se dělí na skupiny v hodinách anglického jazyka, informatiky a na chlapce a dívky se dělí v předmětu pracovní činnosti (střídání dvouhodinovky v sudý a lichý týden).

Žáci 9. roč. se dělí na skupiny v hodinách anglického a německého jazyka a na chlapce a dívky se dělí v hodinách pracovních činností, tělesné a výtvarné výchovy.
Početné třídy 6.A, 6.B a 9. A se dělí ve dvou hodinách českého jazyka a matematiky.

Třída 7.C se dělí na skupiny v předmětu anglický jazyk, německý jazyk a informatika.
Ve všech ročnících 2. stupně jsou vždy třídy v předmětu tělesná výchova rozděleni na chlapce a dívky.

Lyžařský výcvikový kurz pro tři třídy 7. ročníku, který měl proběhnout v termínech 14. – 19. března (7. B + část 7. A) a 21. – 25. března 2021 (7. C + část 7. A)v Krkonoších, je z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušen.

(23.09.2020, aktualizováno 05.03.2021)


Archiv Učební plán

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |


Nahoru