Úspěchy v soutěžích 2019/2020

Úspěchy ve výtvarných soutěžích

I v letošním školním roce, byť byl o něco kratší, slavíme krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích. Žáci z prvního i druhého stupně nezaháleli a s velkým nasazením se zapojili během února v hodinách výtvarné výchovy do celé řady výtvarných soutěží, ve kterých získali krásná umístění nebo čestná uznání v rámci celé České republiky.

Příroda kolem nás

20. ročník celostátní výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Správa Národního parku Podyjí, s cílem probudit u dětí zájem o naši přírodu a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich esteticko – ekologického cítění a vnímání. Žáci malovali a kreslili libovolné motivy z přírody, kterými oslovili porotu a získali za ně čestná uznání:

Lenka Krňoulová (3. roč.) a Kryštof Roud (4. roč.) čestné uznání, Michal Šebele (9. roč.) a Daniel Bruha (9. roč.) čestné uznání

Krkonoše očima dětí

Další krásné úspěchy slavíme z celostátní výtvarné soutěže Krkonoše očima dětí, kterou již po 41. vyhlásilo pracoviště environmentálního vzdělávání a výchovy Správy KRNAP.

I letos si mohli žáci vybrat ze tří výtvarných námětů a vyjádřit se libovolnou výtvarnou technikou. I přes velký počet zaslaných prací jsme získali hned několik krásných umístění ve své kategorii:

Jakub Zelený (3. roč.) 1. místo, Marek Šlauf (3. roč.) a Lenka Krňoulová (3. roč.) 2. místo, Meda Loukotová (5. roč.) 2. místo, Lýdie Kramaričová (4. roč.) a Marie Křížková (4. roč.) čestné uznání, Natálie Flachsová (9. roč.) 1. místo, Nela Fišerová (9. roč.) čestné uznání. Ocenění se mohou těšit na diplom a malou pozornost.

Vítězům gratulujeme ke krásným úspěchům, všem žákům děkujeme za pěknou reprezentaci školy a poděkování patří i p. učitelkám Mgr. Jaroslavě Hrubé a Mgr. Petře Pánkové za dlouhodobou vynikající přípravu dětí do výtvarných soutěží.

Úspěchy ve výtvarných soutěžích Úspěchy ve výtvarných soutěžích Úspěchy ve výtvarných soutěžích Úspěchy ve výtvarných soutěžích Úspěchy ve výtvarných soutěžích Úspěchy ve výtvarných soutěžích Úspěchy ve výtvarných soutěžích Úspěchy ve výtvarných soutěžích Úspěchy ve výtvarných soutěžích Úspěchy ve výtvarných soutěžích

(19.06.2020)

Výsledky školních kol soutěží

V období od listopadu do března proběhlo na naší škole několik školních kol soutěží, konkrétně v českém, anglickém a německém jazyce, matematice, zeměpisu, dějepisu, biologii, recitaci a soutěž v pamětném počítání. Své znalosti ve školních kolech změřili žáci ze všech ročníků druhého stupně, v matematické olympiádě i naši páťáci. Výsledky jednotlivých školních kol naleznete níže.

Dějepisná olympiáda

Školního kolo DO se zúčastnilo 9 žáků. V testu bylo možno dosáhnout 65 bodů.

1. Kryštof Holý 9. A 47 bodů

2. Vít Mahdalík 8. A 43 bodů

3. Barbora Šístková 9. A 42 bodů

Do okresního kola postoupil vítěz školního kola.

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Školní kolo v olympiádě v českém jazyce se konalo dne 7. 1. a zúčastnili se jí žáci 9. ročníku a jeden žák 8. ročníku.

Výsledky:

1. Kryštof Holý 9. A 36 bodů

2. – 3. Jakub Čechura 9. B 33 bodů

Barbora Šístková 9. A

Vítěz školní kola postupuje do okresního kola.

Zeměpisná olympiáda

Školní kolo zeměpisné olympiády pro žáky 6. ročníku proběhlo dne 16. 1. a pro žáky 7., 8., a 9. ročníku dne 21. 1., zúčastnilo se ho 35 žáků. Do okresního kola postupují vítězové jednotlivých kategorií.

Výsledky pro 6. ročník:

1. místo Linda Hrdinová 6. B 34 bodů

2. místo Nela Eretová 6. B 32 bodů

3. Místo Linda Tafatová 6. A 30 bodů

Celkový možný počet bodů byl 45.

Výsledky pro 7. ročník:

1. místo Ladislav Lukačovič 7. B 24 bodů

2. – 3. místo Dominik Paul 7. B 22 bodů

Josef Trojánek 7. B

Celkový možný počet bodů byl 35.

Výsledky pro 8. – 9. ročník:

1. místo Jaroslav Kudra 9. A 38 bodů

2. místo Filip Štětina 8. A 36 bodů

3. – 4. místo Lucie Hoblová 9. B 34,5 bodů

Barbora Šístková 9. A

Celkový možný počet bodů byl 51.

Konverzační soutěž v německém jazyce

Školní kolo konverzace v německém jazyce proběhlo dne 17. 1. v kategorii žáků 8. a 9. ročníku. Soutěžící z 1. a 2. místa postupují do okresního kola.

Výsledky:

1. Ondřej Moulis 8. A 20 bodů

2. Adam Tafat 9. A 17 bodů

3. Barbora Dubová 9. B, Daniela Šimková 8. B 15 bodů

V okresním kole, které se konalo dne 5. 2. na Masarykovo gymnáziu v Plzni, skončil vítěz školního kola Ondřej Moulis na sedmém místě.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Školní kolo v konverzaci v anglickém jazyce se konalo dne 21. 1. ve dvou kategoriích (6. – 7. třída a 8. – 9. třída).

Výsledky – 6. třída:

1. Adolf Pavlíček 6. A 15 bodů

2. Tomáš Balek 6. C 13 bodů

3. Lukáš Pok 6. A 11 bodů

Výsledky – 7. třída:

1. Monika Vrbová 7. B 18 bodů

2. Ladislav Lukačovič 7. B 16 bodů

3. Adam Bečvář 7. B 14 bodů

Výsledky 8. a 9. třída:

1. Marie Keslová 8. B 16 bodů

2. – 3. Ondřej Moulis 8. A 14 bodů

Martin Nolč 8. A

Vítězové postupují do okresního kola.

Biologická olympiáda

Soutěž proběhla v kategorii C (8 – 9. ročník) a D (6. – 7. ročník). Byla tradičně rozdělena na teoretickou část, poznávání přírodnin a laboratorní práci. Do okresního kola postupují vždy první dva žáci z každé kategorie.

Výsledky kategorie C:

1. místo Dana Šindelářová 8. B 74 bodů

2. místo Alexandra Stolaříková 9. B 72 bodů

3. – 4. místo Barbora Šístková 9. A 70 bodů

Vladimír Vaniš 9. A

Výsledky kategorie D:

1. místo Daniel Gerhart 6. B 64 bodů

2. místo Ladislav Lukačovič 7. B 63 bodů

3. místo Agáta Anna Nováková 7. A 62 bodů

Pythagoriáda

Dne 6. února proběhla v 5. – 8. ročníku matematická soutěž v řešení netradičních, logicky zaměřených matematických úloh. Během 60 minut muselo 39 soutěžících vyřešit 15 úloh.

Úspěšnými řešiteli napříč ročníky se stali:

Linda Hrdinová 6. B – 14 bodů

Nela Eretová 6. B – 13 bodů

Kateřina Špelinová 5. A – 12 bodů

Vedle nich byli úspěšnými řešiteli také Barbora Houdková a Ondřej Moulis – 10 bodů

Matematická 15

Soutěž v pamětném počítání Matematická 15 se uskutečnila 25. února a zúčastnilo se 39 žáků, kteří měli za úkol během 15 minut bez pomoci kalkulačky spočítat co největší množství příkladů.

Kategorie 6. třída (16 účastníků):

1. Václav Vilt 6. A – 39 příkladů

2. Nela Eretová 6. B – 38 příkladů

3. Aneta Kotorová 6. C – 29 příkladů

Kategorie 7. třída (6 účastníků):

1. Kateřina Březinová 7. B – 18 příkladů

Anna Tůmová 7. B – 18 příkladů

2. Ladislav Lukačovič 7. B – 15 příkladů

3. Vendula Schmidtová – 7. B – 13 příkladů

Kategorie 8. třída (10 účastníků):

1. Filip Hrubý 8. B – 27 příkladů

2. Adriana Šlajerová 8. A – 20 příkladů

Anežka Trefilová 8. A – 20 příkladů

3. Daniela Šimková 8. B – 17 příkladů

Kategorie 9. třída (4 účastníci):

1. Michal Šebele 9. B – 18 příkladů

2. Vladimír Vaniš 9. A – 16 příkladů

3. Robil Pavlis 9. B – 15 příkladů

Recitační soutěž

Dne 10. března, poslední den pravidelné školní docházky, proběhla na naší škole recitační soutěž. Některé recitační výkony v krásném prostředí školní knihovny byly opravdu skvělé a všichni soutěžící se na soutěž zodpovědně připravili. Celkem se zúčastnilo 32 žáků.

Výsledky:

1. kategorie: 2. a 3. třída

1. místo Marek Šlauf 3. A – postup do okresního kola

2. místo Karolína Valešová 3. A

3. místo Daniel Bystřický 2. A, Markéta Zittová 3. B

2. kategorie. 4. a 5. třída

1. místo Kateřina Špelinová 5. A – postup do okresního kola

2. místo Klaudie Hejlová 4. A, Veronika Šimáková 5. A

3. místo Amálie Hejlová 4. A

3. kategorie. 6. a 7. třída

1. místo Daniel Gerhart 6. B

2. místo Dominik Paul 7. B, Linda Tafatová 6. A

3. místo Karel Rychlý 6. A, Kateřina Březinová 7. B

4. kategorie: 8. a 9. třída

1. místo Alexandra Stolaříková 9. B – postup do okresního kola

2. Markéta Huclová 9. B, Vít Mahdalík 8. A

3. David Nekola 8. B, Vojta Přibáň 8. A

Blahopřejeme úspěšným recitátorům, diplomy jim budou předány spolu s vysvědčením.

Poděkování:

Za organizaci a vyhodnocení soutěží patří poděkování Mgr. O. Bábíčkové (zeměpisná, biologická olympiáda), Mgr. I. Kružíkové a Mgr. R. Beránkové (zeměpisná olympiáda), Mgr. E. Havlové (konverzace v NJ), Mgr. S. Svobodové (olympiáda v Čj, konverzace v AJ, recitační soutěž), Mgr. J. Honzové (biologická olympiáda), Mgr. V. Šiplové a Mgr. V. Jehlíkové (Pythagoriáda a matematická 15), Mgr. I. Feifrlíkové (recitační soutěž), Mgr. J. Skalákovi (dějepisná olympiáda).

(02.06.2020)

Florbalové úspěchy děvčat a postup do kraje

Dne 12. listopadu 2019 se zúčastnilo družstvo mladších žákyň naší školy okresního kola ve florbalu. Do Plzně na ZŠ Chválenická se sjelo 7 družstev. Hrálo se na dvě skupiny. Naše žákyně vyhrály svoji čtyřčlennou skupinu, a tak nastoupily a také zvítězily proti druhému umístěnému družstvu ze skupiny druhé. Finálový zápas o 1. místo zvládly na jedničku a těší se tak na krajské kolo, které proběhne 5. 12. 2019 v Rokycanech. Mužstvo tvořily Viktorie Jílková, Nela Cinková, Kateřina Březinová, Julie Nolčová, Sára Toflová, Denisa Buřičová, Kateřina Kudrová, Kateřina Kokošková a Lucie Vrbová. Vůdčí osobností družstva byla Viktorie Jílková, ale i ostatní děvčata bojovala ze všech sil a zasloužila se tak o velký úspěch.
Na družstvo mladších žákyň navázaly o dva dny později starší žákyně. Hrály stejným systémem jako jejich mladší spolužačky. Ze své skupiny postoupily z druhého místa proti prvnímu z druhé skupiny. Zápas proti „Šedivce“ byl vyrovnaný, ale bohužel ne vítězný. Pořád ještě byla ale šance na medaile a pohár. Děvčata zabojovala a 3. místo bylo jejich. Družstvo tvořily: Adriana Šlajerová, Eliška Blažková, Anežka Baťková, Lucie Hoblová, Nela Fišerová, Leona Cinková, Anna Marie Hodanová, Nikola Polívková, Ema Karasová a Barbora Šístková.

Florbalové úspěchy děvčat a postup do kraje Florbalové úspěchy děvčat a postup do kraje

Mgr. Ivana Kružíková, učitelka Tv
(29. 11. 2019)

Postup do republikového finále ve florbalu

5. prosince 2019 se naše děvčata ze 6. a 7. tříd zúčastnila krajského kola florbalové soutěže. Sportovní klání probíhalo v Rokycanech. Do tělocvičny místního gymnázia se sjelo celkem 8 družstev z celého Plzeňského kraje. Hrálo se systémem na dvě čtyřčlenné skupiny. Po dramatických bojích dosáhl výběr naší školy velkolepého úspěchu, když ve finálovém zápase porazil ZŠ Rokycany na nájezdy 3:2. Náš tým střelecky táhla především Viktorie Jílková ze 7. B, ale pochvalu si zaslouží všechny hráčky – Kateřina Březinová (7. B), Julie Nolčová (7. B), Kateřina Kudrová (6. A), Nela Cinková (6. C), Sára Toflová (6. B), Denisa Buřičová (6. B), Kateřina Kokošková (6. B). Po celou dobu bojovaly a táhly za jeden provaz. V lednu je tedy očekává souboj v mezirepublikovém finále. Poděkování za výbornou přípravu a vedení družstva patří Mgr. Ivaně Kružíkové.

(20.01.2020)

Mladí házenkáři z Nezvěstic vládnou lize jižního Plzeňska

V pátek 13. prosince proběhlo ve Šťáhlavech druhé kolo házenkářské ligy jižního Plzeňska, což je projekt podporující rozvoj házené mezi dětmi mladšího školního věku. I přesto, že pro mnohé tento datum může znamenat předzvěst smůly, naši žáci měli rozhodně šťastný den. V konkurenci osmi družstev z pěti škol totiž vyhráli obě skupiny, ve kterých byla naše dvě družstva nasazena. Ve srovnání s prvním kolem, které bylo spíše seznamovacím, naše první družstvo tvořené pouze z děvčat nedalo soupeřům šanci a bez větších problémů vyhrálo. Jmenovitě Linda Havlová, Tereza Rajchlová, Tereza Matuchová (4. A), Tereza Silovská (4. B), Nela Karasová, Karolína Kosnarová, Natálie Váňová a Petra Zochová (5. A).
Naše druhé družstvo, které je složeno z poloviny z chlapců a z poloviny děvčat, si také dokázalo poradit se všemi soupeři a zaslouženě si ze Šťáhlav odvezlo vítězství ve skupině. Soupiska týmu je: Václav Bartásek, Aneta Fialová (4. A), Václav Šimánek, Lukáš Maur, Michal Přinda, Marie Křížková, Hana Reitšpiesová a Denisa Plzáková (4. B).
Pokud žáci budou pokračovat v těchto skvělých výkonech, určitě je na konci turnaje čeká pohár a zajímavé ceny za dobré umístění
Mgr. Ladislav Kotlár, učitel Tv

(20.01.2020)

Starší žáci postupují do mezirepublikového finále v házené

Žáci osmého a devátého ročníku se ve středu 27. listopadu 2019 zúčastnili krajského kola Sportovní ligy škol v házené. Po roční odmlce se opět sešlo velmi silné družstvo, které by mělo mít ambici probojovat se do republikového finále, jako jejich nedávní předchůdci. V nevyzpytatelné kvalifikaci jim v cestě stálo 5 krajských týmů. V základní skupině to byla 28. ZŠ z Plzně a ZŠ Zruč – Senec. Podle očekávání si naši žáci s těmito soupeři poradili bez větších problémů a zajistili si prvním místem ve skupině jisté semifinále, ve kterém se jim postavil soupeř z 22. ZŠ v Plzni. Také v tomto zápase naši chlapci vyhráli a mohli se tak těšit na zasloužený vrchol turnaje. Ve finále si zahráli s nejtěžším možným soupeřem, a to s 22. ZŠ z Plzně. Od začátku utkání se projevovala sehranost a herní vyspělost našeho družstva a i přes vyrovnaný vývoj zápasu si chlapci hlídali dvoubrankový náskok. V závěru přidali uklidňující branku, která znamenala vítězství 10:7. Žáci tedy mohou reprezentovat naši školu v zúžené kvalifikaci na mistrovství České republiky. Případný postup by byl velký úspěch. Přejeme hodně štěstí do dalších bojů.
Sestava ZŠ Nezvěstice: Kryštof Holý, Jan Votýpka, Matěj Tůma, Adam Tafat, Jaroslav Kudra (9. A), Lukáš Hrubý, Jakub Čechura (9. B), Jan Jirmář, Jakub Tofl (8. B).
Mgr. Ladislav Kotlár
(29. 11. 2019)

Vítězství mladších žáků v úvodním turnaji 1. ročníku házenkářské ligy jižního Plzeňska

Naše škola se rozhodla podpořit nový sportovní projekt s cílem přivést co nejvíce dětí mladšího školního věku k házené. Protože v Nezvěsticích má házená velkou tradici, rádi jsme se zúčastnili prvního turnaje ve Šťáhlavech, odkud myšlenka rozvoje házené vzešla. Do turnaje se přihlásilo 10 družstev, což je na dnešní poměry velice slušné číslo. Přihlášené týmy byly rozděleny do dvou skupin. Vzhledem k velkému zájmu stran žáků naše škola přihlásila dvě družstva, každé tedy hrálo v jiné skupině.
I přesto, že výsledek v tomto typu turnaje není tak důležitý, jako dobrý pocit a radost ze hry, je určitě na místě zmínit se o úspěchu našich dětí. Družstvo A svoji skupinu dokázalo vyhrát a družstvo B skončilo na velmi pěkném druhém místě. Následovat budou ještě čtyři turnaje a při závěrečném klání se již budou rozdávat poháry za konečné umístění. Nezbývá, než popřát našim žákům, aby kvalitní výkony zopakovali, ale hlavně aby je házená a všeobecně sport i nadále bavil.
Za družstvo A nastoupily: Havlová L., Rajchlová T., Matuchová T., Silovská T., Karasová N., Kosnarová K., Váňová N., Zochová P. 
Za družstvo B nastoupili: Bartásek V., Šimánek V., Maur L., Přinda M., Fialová A., Reitšpiesová H., Křížková M., Plzáková D.

Vítězství mladších žáků v úvodním turnaji 1. ročníku házenkářské ligy jižního Plzeňska Vítězství mladších žáků v úvodním turnaji 1. ročníku házenkářské ligy jižního Plzeňska Vítězství mladších žáků v úvodním turnaji 1. ročníku házenkářské ligy jižního Plzeňska

Mgr. Ladislav Kotlár, učitel Tv
(29. 11. 2019)

Archiv Úspěchy v soutěžích

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |


Nahoru