Zaměstnanci školy 2021/2022

Zaměstnanci školy 2018/2018

Pedagogický sbor ZŠ Nezvěstice 2021/2022

Ředitel školy: Mgr. Jan Skalák  
Zástupce ředitele školy: Mgr. Blanka Hachová  
Výchovný poradce: Mgr. Ivana Feifrlíková  
Učitelé 1. stupeň: Mgr. Klára Hachová 1.
  Mgr. Květoslava Brudnová 2.
  Mgr. Anna Brabcová 3.
  Mgr. Zděnka Kloboučníková 4.
  Mgr. Jaroslava Hrubá 5. A
  Mgr. Sylva Hajžmanová 5. B
Učitelé 2. stupeň: Mgr. Jana Honzová 6. A
  Mgr. Petra Pánková 6. B
  Mgr. Ivana Kružíková 6. C
  Mgr. Romana Beránková 7. A
  Mgr. Ladislav Kotlár 7. B
  Mgr. Olga Bábíčková 8. A
  Mgr. Jana Doláková 8. B
  Mgr. Sandra Svobodová 8. C
  Mgr. Ivana Feifrlíková 9. A
  Mgr. Šárka Matuchová 9. B
  Mgr. Olga Poláková  
  Mgr. Václava Šiplová  
  Mgr. Lucie Metličková  
  Mgr. Anna Terčová  
  Bc. Anna Keslová  
  Mgr. Radek Harvánek  
  Bc. Jakub Pál  
Asistenti pedagoga: Klára Formanová  
  Markéta Kotorová  
  Monika Šecová  
  Bc. Soňa Hradecká  
  Šárka Kozlerová  
  Mgr. Aneta Zikmund Szüllöová  
  Dita Šlehoberová  
Školní družina: Ivana Matuchová vedoucí vychovatelka
  Ilona Huňáčková  
  Iva Horníková  
  Bc. Soňa Hradecká  
Ekonomický úsek: Ing. Hana Mudrová ekonomka
Školní jídelna: Drahomíra Žáková vedoucí jídelny
  Alena Špelinová hlavní kuchařka
  Jaroslava Karkošová  
  Veronika Dupalová  
  Olga Šimková  
  Jana Krejčová  
Provozní zaměstnanci: Petr Tomášek školník
  Irena Vránová uklízečka
  Květoslava Brudnová ml. uklízečka
  Eva Loukotová uklízečka
  Šárka Kleinerová uklízečka
  Lenka Malátová uklízečka

(06.09.2021)


Archiv Zaměstnanci školy

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |


Nahoru