Zaměstnanci školy 2018/2019

Zaměstnanci školy 2016/2017

Pedagogický sbor ZŠ Nezvěstice 2018/2019 od 04.03.2019

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Šafařík  
Zástupce ředitele školy: Mgr. Blanka Hachová  
Výchovný poradce: Mgr. Ivana Feifrlíková  
Učitelé 1. stupeň: Mgr. Ladislava Königsmarková 1.
Mgr. Jaroslava Hrubá 2.A
Mgr. Zdeňka Hiclová 2.B
Mgr. Zděnka Kloboučníková 3.A
Mgr. Klára Hachová 3.B
Mgr. Květoslava Brudnová 4.
Mgr. Sylva Hajžmanová 5.A
Mgr. Anna Brabcová 5.B
Učitelé 2. stupeň:
Mgr. Jan Skalák 6.A
Mgr. Šárka Matuchová 6.B
Mgr. Ivana Feifrlíková 7.A
Mgr. Petra Pánková 7.B
Mgr. Jana Honzová 8.A
Mgr. Ladislav Kotlár 8.B
Mgr. Ivana Kružíková 9.A
Bc. Sandra Svobodová 9.B
Mgr. Václava Šiplová  
Mgr. Václava Jehlíková   
Mgr. Romana Beránková  
Mgr. Jana Doláková  
Mgr. Eliška Lukešová
Mgr. Anastázie Šolcová  
Ing. Jan Hrdina  
Asistenti pedagoga: Šárka Kozlerová  
DiS. Andrea Větrovcová  
Mgr. Růžena Matasová  
Školní družina: Ivana Matuchová vedoucí vychovatelka
Ilona Huňáčková  
DiS. Andrea Větrovcová  
Bc. Soňa Hradecká  
Ekonomický úsek: Ing. Hana Mudrová ekonomka
Školní jídelna: Drahomíra Žáková vedoucí jídelny
Alena Špelinová hlavní kuchařka
Stanislava Tůmová  
Jaroslava Karkošová  
Veronika Dupalová  
Olga Šimková  
Provozní zaměstnanci: Petr Tomášek školník
Irena Vránová uklízečka
Květoslava Brudnová ml. uklízečka
Eva Loukotová uklízečka
Šárka Kleinerová uklízečka

(21.02.2019)

Pedagogický sbor ZŠ Nezvěstice 2018/2019 do 03.03.2019

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Šafařík  
Zástupce ředitele školy: Mgr. Blanka Hachová  
Výchovný poradce: Mgr. Ivana Feifrlíková  
Učitelé 1. stupeň: Mgr. Ladislava Königsmarková 1.
Mgr. Jaroslava Hrubá 2.A
Mgr. Zdeňka Hiclová 2.B
Mgr. Zděnka Kloboučníková 3.A
Mgr. Klára Hachová 3.B
Mgr. Květoslava Brudnová 4.
Mgr. Sylva Hajžmanová 5.A
Mgr. Anna Brabcová 5.B
Učitelé 2. stupeň: Mgr. Jan Skalák 6.A
Mgr. Šárka Matuchová 6.B
Mgr. Ivana Feifrlíková 7.A
Mgr. Petra Pánková 7.B
Mgr. Jana Honzová 8.A
Mgr. Ladislav Kotlár 8.B
Mgr. Ivana Kružíková 9.A
Mgr. Petra Řežábková 9.B
Mgr. Václava Šiplová  
Bc. Sandra Svobodová  
Mgr. Václava Jehlíková   
Mgr. Romana Beránková  
Mgr. Anastázie Šolcová  
Ing. Jan Hrdina  
Asistenti pedagoga: Šárka Kozlerová  
DiS. Andrea Větrovcová  
Mgr. Růžena Matasová  
Školní družina: Ivana Matuchová vedoucí vychovatelka
Ilona Huňáčková  
DiS. Andrea Větrovcová  
Bc. Soňa Hradecká  
Ekonomický úsek: Ing. Hana Mudrová ekonomka
Školní jídelna: Drahomíra Žáková vedoucí jídelny
Alena Špelinová hlavní kuchařka
Stanislava Tůmová  
Jaroslava Karkošová  
Veronika Dupalová  
Olga Šimková  
Provozní zaměstnanci: Petr Tomášek školník
Irena Vránová uklízečka
Květoslava Brudnová ml. uklízečka
Eva Loukotová uklízečka
Šárka Kleinerová uklízečka

(27.08.2018)


Archiv Zaměstnanci školy

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018


Nahoru