Základní škola Nezvěstice

ZŠ Nezvěstice
Nezvěstice čp. 69, 332 04 Nezvěstice
IČO: 75006774, Tel.: 377 891 178
E-mail: zsnezvestice@cbox.cz
Školní řád (.DOCX 88 kB)
e žákovská knížka ico Elektronická žákovská knížka
Pověřencem školy pro GDPR je ing. Milan Krabec, MBA, e-mail: milan.krabec@seznam.cz
 
Základní škola Nezvěstice

talíř Výber oběda online ze dvou jídel na www.strava.cz, aktuální jídelák ZŠ online - tisk

Elektronická žákovská knížka - dm Software VIP Škola online

Novinky ze školy – školní rok 2019/2020

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEZVĚSTICE

Obec Nezvěstice ve spolupráci se ZŠ Nezvěstice vás srdečně zve na Den otevřených dveří,
který se koná ve ČTvrtek 10. října 2019 v 16.00 hodin.

Budete mít možnost prohlédnout si nově vybudovanou nástavbu a přístavbu ZŠ.

Program: 16.00 Zahájení na nádvoří ZŠ a skupinová prohlídka prostor

Pozvánka ke stažení v PDF

(01.10.2019)

Portál testových úloh zdarma pro žáky školy

Naše škola již osmým rokem umožňuje svým učitelům, žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.). Dále je možné využít znalostní testy z českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, dopravní výchovy, různé kvízy a dotazníky. Jedná se o on-line testy dostupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si děti mohou uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Kromě aktualizovaných a nových formulářů jsou od loňského školního roku připraveny zcela nové oblasti – Specifické poruchy učení (testy) a Specifické poruchy učení (pracovní listy). Novinkou v první uvedené oblasti je možnost, pokud žák v testu chybuje, zobrazit svou i správnou odpověď, čímž získá zpětnou vazbu. Novinkou minulých dvou let jsou testy na téma Finanční gramotnost a Ochrana člověka za mimořádných situací. Žáci vyšších ročníků mohou navíc využít jedinečný on – line Test volby povolání usnadňující rozhodování o další studijní a profesní dráze.
Portál mohou děti využívat doma zdarma do konce února 2020 bez jakéhokoliv časového omezení.
Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi žáci od svých třídních učitelů v minulém školním roce před jarními prázdninami. Noví žáci obdrží přístup během září.
Přejeme všem dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

(19.09.2019)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2019/20

od 1. 10. 2019

  5
11.40 – 12.25
6
12.35 – 13.20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00

Po

Pohybové hry
Matuchová
ŠD 1. roč.
    Keramický
Medová (exter.)
1., 2. st. 14 – 15.30 hod.
Tvořílci (prac. činnosti)
Hradecká
ŠD 2. roč.
  Pohybové hry
Kotlár
2. – 4. roč.
 
    Výtvarná dílna
Pánková
6. – 9. roč.
sudý týden (13.30 – 15.00)
Výtvarná dílna
Pánková
6. – 9. roč. sudý týden (13.30 – 15.00)
Út Deskové hry Matuchová / Huňáčková
ŠD 1. roč. – 2 skup.
Výtvarný III.
Brabcová
4., 5. tř. 1x za 14 dní
Výtvarný III.
Brabcová
4., 5. tř. 1x za 14 dní
 
  Angličtina 4. B
12.45 - 13.30
K. Hachová
   

St

Výtvarný II. Brabcová
1., 2. tř.
  Florbalový
Kotlár
2. st.
Florbalový
Kotlár
2. st.
    Technické dílny
Vopalecký – ext. 6. – 9. roč. (14 – 15.20)
Technické dílny
Vopalecký – ext. 6. – 9. roč. (14 – 15.20)

Čt

Dramatický
Brabcová
1. tř.
  Šití a ruční práce
Hachová K. 4. B
Šití a ruční práce
Hachová K. 4. B
  Výtvarný I.
Hrubá
1. – 5. roč.
Výtvarný I.
Hrubá
1. – 5. roč.
Dopravní
Brudnová
4. – 9. roč. 14 – 15 hod.
    Pohybové hry Brud. 5. roč.
Vaření (lichý týden)
Matasová
5. – 9. roč.
Vaření (lichý týden)
Matasová
5. – 9. roč.

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici na nástěnce u jídelny. Podepsané přihlášky odevzdají děti vedoucím kroužků (u keramického kroužku a technických dílen třídním učitelům) do 27. září. Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj. od října 2019 do ledna 2020. Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit. Minimální počet dětí pro kroužek je 10, při menším počtu kroužek nebude otevřen.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2019 – leden 2020. Žáci ho uhradí vedoucím všech kroužků na první schůzce nebo nejpozději do 11. října. Pokud budou žáci ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, pak provedou úhradu do 31.  ledna 2020.

Poplatek za 1. pololetí činí:

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Pohybové hry (1 hod.) školní družina
1. roč.
Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Tvořílci (1 hod.) školní družina
2. roč.
Bc. Soňa Hradecká V rámci školní družiny zdarma
Deskové hry (1 hod.) – 2 skupiny školní družina

1. roč.

Ivana Matuchová
Ilona Huňáčková
V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) 2. – 4. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 300
Pohybové hry (1 hod.) 5. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Florbalový (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 600
Angličtina (1. hod.) 4. B Mgr. Klára Hachová 300
Dramatický (1 hod.) 1. roč. Mgr. Anna Brabcová 300
Výtvarný I. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 800
Výtvarný II. (1 hod.) 1., 2. roč. Mgr. Anna Brabcová 400
Výtvarný III. (2 hod.)
1x za 14 dní
4., 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 400
Výtvarná dílna (2 hod.)
1x za 14 dní
6. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 400
Vaření (2 hod.)
1x za 14 dní (lichý týden)
5. – 9. roč. Mgr. Růžena Matasová 400 (+ průběžně náklady na potraviny)
Šití a ruční práce (2 hod.) 4. B Mgr. Klára Hachová 700
Dopravní (1 hod.) 4. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Technické dílny (2 hod.) 6. – 9. roč. Vopalecký – ext. zdarma
Keramický (2 hod.) 1. – 9. roč. Lucie Medová – ext. 1 000

Pro starší žáky, kteří mají zájem o témata související s technikou, otevíráme již čtvrtým rokem ve spolupráci s místní firmou DFH Haus s. r. o. kroužek Technické dílny. Žáci budou pracovat v nové moderní školní dílně, přes praktickou zkušenost a zároveň zábavné prvky mají možnost objevit své sklony a nadání pro techniku a řemeslo. Materiální i personální náklady zajišťuje firma a pro děti je tedy zdarma. Vedoucím kroužku bude pracovník firmy.

Kroužky organizované jinými subjekty

Pro rozšíření nabídky nabídla škola prostory pro práci dalších kroužků, které organizují jiné subjekty. Jejich vedoucí si nábor organizují sami, stejně tak si vyřizují platby a mají plnou odpovědnost za svěřené děti. 
Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15. 20 – 16. 20 hod.,  přihlášky u vedoucího Filipa Gregoriadese – kroužek probíhá již od 18. září ve sportovní hale v Nezvěsticích, kontakt tel. 720 121 061 . 

Pro všechny zájemce, kteří by chtěli rozvíjet svůj pohybový talent, již od 13. září probíhá vždy od 15.15 do 16.45 hod. ve sportovní hale kroužek gymnastiky pro žáky všech věkových kategorií pod vedením zkušené cvičitelky Věry Kojanové, tel. 606 063 005.

(19.09.2019, aktualiováno 01.10.2019)

Informace k zahájení školního roku 2019/20

Vzhledem k ředitelskému volnu v prvním zářijovém týdnu proběhne zahájení škol. roku v pondělí 9.  září 2019 ve třídách (od 7, 55 zhruba jednu vyuč. hodinu).

Žáci 1. třídy – počkají venku, p.  uč. třídní Mgr.  A. Brabcová a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy (přízemí vlevo, č. dv. 98).

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Chválenice dostanou 9.  září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu a dosud učebnice nemají – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B, C bude vyvěšen od 27.  srpna u vchodu.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.30 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Přihlášky na obědy nových žáků přijímá vedoucí jídelny od 26. srpna do 6. září vždy od 8 hod. do 13 hod. (možno i telefonicky na čísle 377 891 201), ostatní strávníci jsou od úterý 10.  září automaticky přihlášeni. Na pondělí 9. září je možné si oběd také přihlásit, výdej bude od 11.30 do 12 hod.

Umístění tříd, třídnictví – 2019/2020

Třída 2019/20 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. + ŠD III. 5. B Mgr. Anna Brabcová 24
2. 1. Mgr. Lad. Königsmarková 24
3. A 2. A Mgr. Jaroslava Hrubá 19
3. B + ŠD IV. 2. B Mgr. Sylva Hajžmanová 20
4. A 3. A Mgr. Zděnka Kloboučníková 23
4. B 3. B Mgr. Klára Hachová 20
5. 4. Mgr. Květoslava Brudnová 28
      158
       
6. A 6. A (jazyková učebna I.) Mgr. Olga Bábíčková 18
6. B 9. A Mgr. Jana Doláková 22
6. C 9. B Bc. Sandra Svobodová 24
7. A bývalá dílna, od 2. pol. září v bývalé 7. A Mgr. Jan Skalák 18
7. B 6. B (učebna fyziky, 2. p.) Mgr. Šárka Matuchová 21
8. A 7. A, od 2. pol. září v učebně M, Př, Hv, 2. p. Mgr. Ivana Feifrlíková 29
8. B 7. B (učebna Vv, 2. p.) Mgr. Petra Pánková 23
9. A 8. A (učeb. chemie, 2. p.) Mgr. Jana Honzová 22
9. B 8. B Mgr. Ladislav Kotlár 21
      198
Celkem     356

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo) 
přízemí: ŠD I., ŠD II., kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny
1. patro: 2., 4. A, 4. B, 5., 6. A (jazyková učebna I.), učebny ZUŠ

2. patro: učebna M – Př – Hv, cvičná školní kuchyně (nová přístavba, 2. pol. září)

Budova 69 (hlavní budova) 
přízemí: 1. (současně i ŠD III.), 3. A, 3. B (současně i ŠD IV.), nová dílna

přístavek – 7. A, třída MŠ
1. patro: 6. B, 6. C, 8. A, 9. B, nově vybavená počítačová učebna

2. patro: 7. B (učebna fyziky), 8. B (učebna Vv), 9. A (učebna chemie), jazyk. učebna II.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2019/2020

(27.08.2019, aktualizováno 12.09.2019)

Informace pro strávníky školní jídelny

Školní kuchyně byla v rámci první půdní vestavby školy rekonstruována, od 1.  března 2018 nabízí všem strávníkům možnost výběru ze dvou jídel.

Výběr jídla se bude provádět na portálu www.strava.cz – zadávejte číslo zařízení 3343,  nejlépe je provést výběr vždy na nadcházející celý týden. Každý strávník, který má přihlášený oběd, má automaticky nastaveno jídlo č. 1, pokud chce jídlo č. 2, musí si ho objednat přes výše uvedený portál.

Jestliže by někdo zapomněl zadat výběr jídel, bude automaticky vydáno jídlo č. 1. Pokud si jídlo č. 2 zvolí méně než 20 strávníků, bude všem automaticky nastaveno jídlo č. 1.

Výběr se provádí 3 dny předem (např. na čtvrtek je možné vybrat jídlo nejpozději v pondělí).

Pokud nemá někdo možnost připojení k internetu, může si výběr jídla objednat u vedoucí školní jídelny (377 891 201), ale opět pouze 3 dny předem. Po tomto termínu nebude možné již číslo jídla změnit.

Důležité upozornění:

Každý nový strávník musí provést registraci na portálu www.strava.cz,  je tedy nutné vyzvednout si u vedoucí jídelny přihlašovací údaje (jméno a heslo). Většina současných strávníků si již dříve údaje u vedoucí jídelny vyzvedla a odhlašovala přes něj obědy. Pokud však někdo portál nevyužíval a heslo zapomněl, zavolá vedoucí jídelny.

V případě nemoci nebo z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů se odhlašování a přihlašování obědů provádí na portálu nejpozději den předem do 14 hod.,  pouze ve výjimečných případech na daný den osobně nebo telefonicky do 8 hodin ráno.

Všichni strávníci musí nosit s sebou na oběd kartu nebo čip, aby kuchařka při výdeji viděla na čtecím zařízení číslo objednaného jídla. Pokud někdo výjimečně zapomene, pak si ráno do 8 hod.  musí u vedoucí jídelny vyzvednout tzv. náhradní stravenku. Bez ní nemůže být oběd vydán.

Žádáme rodiče, aby si zařídili souhlas s inkasem tak, aby proběhla včas úhrada za obědy, a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci (úhrada se provádí zpětně, tedy poprvé v říjnu za obědy odebrané v měsíci září).

Drahomíra Žáková, vedoucí školní jídelny

(27.08.2019)

Elektronická žákovská knížka

Elektronická žákovská knížkaOd  školního roku 2016/2017 zavedla naše škola systém dmsoftware. Jedná se  o  moderní školní informační systém, který  umožňuje rychle a  efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při  zachování vysokého uživatelského komfortu. Webová aplikace je  dostupná 24 hodin denně prostřednictvím internetu, a  to  při  využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. Systém je  provozován v  datovém centru renomovaného partnera – společnosti České radiokomunikace, datové centrum splňuje požadavky Národního bezpečnostního úřadu na  zvýšený bezpečnostní režim a  je  zálohovaně připojeno přímo k  páteřní datové síti.

Systém umožňuje zavedení  elektronické žákovské knížky  (v ní se  na  jednom místě vypisují všechny známky žáka, pro  zjištění hodnocení výsledků písemných prací a  testů se  nemusí čekat až do  druhého dne, systém je  zpřístupní ihned po  zadání učitelem),   elektronické třídní knihy  (rodiče mají okamžitý přehled o  tom, zda dítě dorazilo v  pořádku a  včas do  školy, případné záškoláctví tak  mohou podchytit hned v  prvopočátku a  díky osobnímu kalendáři mají uživatelé vždy aktuální přehled o  všech změnách v  rozvrhu, na  jednom místě vidí veškeré suplování, školní akce apod.),   školní matriky, katalogových listů a  další administrativy. Zároveň umožňuje  vedení přehledu  výchovně vzdělávací práce  ve školní družině v  elektronické podobě. Díky sdílení údajů se  školní matrikou se  nemusí vychovatelé starat o  aktualizaci kontaktních údajů a  pouze spravují odchody žáků.

Žáci se  mohou vzdělávat i  doma, učitel má možnost přímo do  rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se  tak  žák může vrátit k  tématu poslední hodiny, připravit se  na  test či  zkoušení nebo si jen  rozšířit své obzory.

V  případě technických potíží  kontaktujte administrátory  – zástupkyni ředitele, příp. ředitele školy. Celý systém přinesl všem větší komfort v  informacích o  docházce a  prospěchu i  v  komunikaci mezi žáky, učiteli i  rodiči.

Pro  větší informovanost uvádíme vysvětlení zkratek u  druhu hodnocení a  váhu známky:

PP  – písemná práce, písemné zkoušení, větší rozsah 1, 0
ÚSTNÍ – ústní zkoušení 1, 0
DIKT – diktát 1, 0
PRAKT – známky z  předmětů převážně praktického rázu – prac. činnosti, tělesná, výtvarná výchova 1, 0
SAM – samostatná práce 0, 8
PÍS – písemné zkoušení – menší rozsah 0, 8
REF – referát 0, 8
SKUP – podíl na  skupinové práci 0, 5
DÚ – domácí úkol 0, 3
AKT – výrazná aktivita v  hodině 0, 5
SEŠ – hodnocení sešitů, úprava 0, 3

Následující informace dostanou všichni naši noví žáci 10.   září a  současně s  tím i  přístupové údaje pro  sebe a  své zákonné zástupce. Ostatním žákům a  rodičům se  jejich přístupové údaje z  loňského roku nemění.

Informace o  aplikaci dm Software a  návod k  registraci

K čemu slouží aplikace dm Software?

Aplikace  dm Software  je  školský informační systém a  je  určena žákům základních, středních a  vyšších odborných škol a  jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a  rychlý přístup k  informacím o  docházce, prospěchu a  dalších aktivitách ve  škole.

Hlavní funkce aplikace dm Software:

Kroky nutné k  založení přístupu do  aplikace dm Software:

Pro  získání přístupu do  aplikace dm Software je  nejprve nutné se  zaregistrovat. K  registraci můžete využít následující postup:

  1. V  internetovém prohlížeči přistupte na  adresu  https://portal.dmsoftware.cz. Následně vpravo nahoře v  sekci  Přihlášení  klikněte na  odkaz  Registrace žáků a  rodičů.
  2. Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace dm Software a  v  případě Vašeho souhlasu klikněte v  dolní části stránky na  tlačítko  Souhlasím.
  3. Na  nově zobrazené stránce budete vyzváni k  zadání  jména a  příjmení  osoby, pro  kterou byl  školou vygenerován PIN (viz  Údaje pro  registraci), dále uvedete  PIN  a  opíšete  kontrolní řetězec.
  4. Po  správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko  Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se  další stránka s  registračními údaji. V  případě, že  bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k  překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline 371  655 160.
  5. Po  úspěšném ověření si zvolte  uživatelské jméno a  heslo, se  kterými se  budete do  aplikace dm Software přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v  aplikaci již existuje, budete vyzváni k  výběru jiného. Přihlašovací údaje je  nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je  budete používat při  každém dalším přihlašování do  aplikace dm Software.

Přihlášení do  aplikace dm Software:

Pokud jste se  již zaregistrovali, můžete se  přihlásit do  aplikace dm Software. Do  svého webového prohlížeče zadejte URL  adresu  https://portal.dmsoftware.cz. Vpravo nahoře v  sekci  Přihlášení  zadejte Vaše uživatelské jméno a  heslo a  stiskněte tlačítko  Přihlásit. Otevře se  aplikace dm Software.

Pod  odkazem  https://aplikace.dmsoftware.cz/dokumentace/DM/verejnost/  naleznete uživatelskou příručku, která  Vám usnadní práci s  aplikací dm Software a  představí všechny její výhody a  využití.

(27.08.2019)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019


Nahoru