Základní škola Nezvěstice

ZŠ Nezvěstice
Nezvěstice čp. 69, 332 04 Nezvěstice
IČO: 75006774, Tel.: 377 891 178
E-mail: zsnezvestice@cbox.cz
Školní řád (.DOCX 88 kB)
e žákovská knížka ico Elektronická žákovská knížka
Pověřencem školy pro GDPR je ing. Milan Krabec, MBA, e-mail: milan.krabec@seznam.cz
 
Základní škola Nezvěstice

talíř Výber oběda online ze dvou jídel na www.strava.cz, aktuální jídelák ZŠ online - tisk

EDUROAM Elektronická žákovská knížka - dm Software VIP Škola online

Novinky ze školy – školní rok 2019/2020

Akce školy |

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY DO 7. 4. 2020 aktualizováno

Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol proběhne pouze formální část , která se koná bez osobní přítomnosti dětí ve škole. V dané situaci se tedy rezervační systém ruší. Po skončení mimořádných opatření proběhne - pokud to situace dovolí - setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Zápisní list si zákonný zástupce stáhne z dokumentů ke stažení – viz níže - nebo fyzicky (pouze v nejnutnějším případě) vyzvedne ve škole v úředních hodinách (středa 9-12 hod.) a doručí do školy nejpozději do  7.dubna 2020 poštou (ZŠ Nezvěstice, Nezvěstice 69,332 04), datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!).

Pokud rodiče uvažují o odkladu školní docházky, , doručí i Žádost o odklad spolu s oběma doporučujícími vyjádřeními. Pokud je dosud nemají, zašlou jen Žádost o odklad a vyjádření doručí do 31. května.

Období pro zasílání všech dokumentů k zápisu je od 26. 3.  do 7. 4. 2020. Po tomto datu bude na mail uvedený v zápisním listu zákonný zástupce informován o registračním čísle přiděleném dítěti. Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna obvyklým způsobem (na webu školy a dveřích ZŠ pod registračním číslem dítěte). Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Správnost údajů uvedených v Zápisním listu a v Žádosti o přijetí (zejména adresa trvalého pobytu a rodné číslo dítěte) bude ověřena na schůzce rodičů 4. června, ev. podle situace později.

V případě, že bude více zájemců o přijetí, než je kapacita budoucí první třídy, budou přednostně přijati:

 1. Žáci s trvalým bydlištěm ve školském obvodu pro 1. stupeň (Nezvěstice, Žákava, Milínov)
 2. Sourozenci stávajících žáků naší školy

Povinnost školní docházky mají děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku (narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a děti starší s odloženou školní docházkou. 
Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2020 do prosince 2020 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2021 do června 2021 (je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena dvěma doporučujícími vyjádřeními, a to doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
Podle počtu dětí s trvalým bydlištěm v našem školském obvodu můžeme předpokládat, že bude jedna početná první třída. Pokud bude vyšší počet odkladů, můžeme přijmout i děti z jiných školských obvodů.

Kontakt na budoucí třídní učitelku 1. třídy Mgr. Květu Brudnovou: 723 214 800

Ke stažení:

(25.03.2020)

Uzavření školy - AKTUALIZOVÁNO

Nařízením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od středy 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků mimo jiné také na základních školách.
Z tohoto důvodu bude také naše základní škola od zítřka, tj. od středy 11. 3. pro žáky uzavřena, opatření se týká také školní družiny a školní jídelny (nadále bude vařit pro zaměstnance, žáky mateřské školy a cizí strávníky).
Všem dětem byly na středu a pátek, příp. na další dny uzavření školy automaticky odhlášeny obědy.
Učitelé umístí v průběhu středy a čtvrtka do elektronické žákovské knížky, příp. do úložiště výukových programů úkoly a jiné materiály pro samostatnou práci dětí doma. Tentokrát se na stránkách mohou objevit i základy nového učiva. Po nástupu do školy budou učitelé samozřejmě s dětmi opakovat a nové učivo vysvětlovat, při této mimořádné situaci vás prosíme, abyste trvali u svých dětí na samostatné přípravě, samozřejmě přiměřeně věku.
Sledujte prosím další informace na webu školy.

Ošetřovné od 19.3. pouze elektronicky

V  případě zájmu škola vydá potvrzenou žádost o ošetřovné u dětí do 10 let - nyní pouze elektronicky. Z důvodu ověření identity žadatele (GDPR) je nutné zprávu se  žádostí odeslat prostřednictvím Školy Online z účtu zákonného zástupce. V žádosti prosím uveďte jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Žádost směřujte na zástupkyni ředitele Mgr. Blanku Hachovou. Potvrzení Vám odešleme v příloze na email registrovaný ve Škole Online .

Zákonní zástupci, kteří ztratili nebo zapomněli heslo do Školy Online, si jej mohou obnovit sami na přihlašovací stránce.

Informace k ošetřovnému viz web: https://www.cssz.cz/web/cz/osetrovne
Žádost o ošetřovné
Mimořádné opatření – uzavření škol
Mimořádné opatření – zákaz konání akcí nad 100 osob

(10.03.2020, aktualizováno 18.03.2020)

Nové zdroje pro přípravu žáků, „otevření“ programů Didakty ! - AKTUALIZOVÁNO

Vzhledem k aktuální situaci související s uzavřením škol a vzhledem k dalším opatřením, která se každým dnem zpřísňují, níže uvádíme přehled dalších zdrojů pro přípravu žáků včetně přípravy na přijímací zkoušky.

Nakladatelství Fraus

Nakladatelství Fraus se rozhodlo na období uzavření škol (tj. od 11.3.2020 do odvolání) zpřístupnit svoje elektronické učebnice žákům zcela zdarma. Pokud máte o tuto možnost zájem, registrujte se na webu.

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

Nová škola

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.

Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznamují s písmenem B.

Nakladatelství také bezplatně poskytuje více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

Dále nabízí žákům, rodičům i učitelům také bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa, zajímavosti atd.

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/

Taktik

Aktuálně zpřístupnilo učebnice také nakladatelství TAKTIK.

Česká televize

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

Edufix - přijímací zkoušky

Na portálu Edufix.cz jsou nyní přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ zdarma. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který žák vyplní před výběrem platby.

Didakta

Již několik let využíváme výukové programy Didakta. Je to vynikající zdroj pro opakování látky většiny předmětů. Až do odvolání, tj. do doby nástupu žáků zpět do škol, jsou nyní pro všechny žáky školy programy „otevřeny“.

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro naši školu:
Login: crna1745@didakta.cz
Heslo: A8DN

Zároveň v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělujeme také následující informace:

(16.03.2020, aktualizováno 18.03.2020)

Informace vedení školy k onemocnění novým typem koronaviru

Leták CoronavirusPoslední aktualizace – neděle 8. 3. 2020 v 15:00 hod.

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s návratem všech osob z Itálie nařídilo dne 7. 3. 2020 toto mimořádné opatření:
Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.
Žádáme Vás, abyste se tímto opatřením řídili po dobu 14 dnů u všech dětí, které chodí do naší školy. Pokud nedojde ke změnám, je nástupní den do školy pro Vaše děti dne 23. 3. 2020.
Děkuji.
Mgr. Zdeněk Šafařík
ředitel ZŠ Nezvěstice

Ke stažení:

(06.03.2020, aktualizováno 08.03.2020)

Portál testových úloh zdarma pro žáky školy

Naše škola již osmým rokem umožňuje svým učitelům, žákům, jejich rodičům a přátelům využívat portál www.proskoly.cz, který nabízí ucelenou řadu testových úloh zaměřených na základní rozumové schopnosti žáků (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.) Jedná se o on-line testy dostupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si děti mohou uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Pro školní rok 2019/2020 je připravena tato novinka: Fake news

Unikátní projekt pro všechny typy základních i středních škol, který zábavnou a hravou formou učí žáky rozpoznat fakta od dezinformací. Jedná se o jedinečný soubor pracovní listů a on-line testů doplněný nezaměnitelným grafickým zpracováním a podrobným průvodcem celou oblastí .

Kromě výše uvedené novinky jsou stále k dispozici:

Portál mohou děti využívat doma zdarma do konce února 2021 bez jakéhokoliv časového omezení.
Přístupová jména a hesla pro přístup do portálu obdrželi všichni noví žáci již v září , ostatním platí přístupové údaje beze změny. Přejeme všem dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

(03.03.2020)

Jak jsme poznávali práci ve firmách

Dne 14. 1. 2020 jsme se my, kluci devátých ročníků, vypravili do firmy Autolakovna Voříšek a Neva Group Nýřany. V autolakovně nás uvítal majitel pan Voříšek. Provedl nás celou svojí firmou – autolakovnou i autoservisem. Také nás seznámil s chodem celé firmy a se začátky svého podnikání. Bylo vidět, že pan majitel je zběhlý člověk a že toho ví nejen o podnikání, ale i o životě hodně.
Kolem poledne jsme se autobusem přesunuli do Starého Plzence, kde jsme se naobědvali a odpočinuli si v místní restauraci. Po obědě jsme se vydali do Nýřan, kde sídlí společnost DAF – NEVA Group, která se zabývá prodejem nových a ojetých vozidel značky DAF a zajišťuje servis užitkových vozů DAF a TATRA a také prodej náhradních dílů.
Návštěva firmy trvala přibližně hodinu. Pán, který nás provázel, nám podal vyčerpávající informace. Exkurze se všem líbila, určitě byla přínosná nejen pro ty spolužáky, kteří chtějí v budoucnu studovat dopravní školu, ale pro všechny kluky, protože automobily k životu neodmyslitelně patří.
Za organizaci děkujeme Střední průmyslové škole dopravní v Plzni – konkrétně paní Pančíkové a paní učitelce Feifrlíkové, která nás na po celou dobu akce doprovázela.

Za 9. A a 9. B Adam Tafat a Matěj Tůma

(05.02.2020)

Náš skvělý lyžařský kurz

Neděle 12. leden 2020 byl den, kdy to začalo. Super, konečně uvidíme sníh a pořádně si zalyžujeme. Jeli jsme do Krkonoš do známého penzionu U Karla. Sněhu nebylo mnoho, ale lyžovat se dalo.
 Pan učitel Kotlár a naši instruktoři Matěj Černý a Honza Fábera si nás rozdělili do skupin podle toho, jak umíme lyžovat. Ti nejlepší se jmenovali Střelci, druhá skupina byli Borci, kteří potřebovali doladit styl a třetí byli Ledoborci. Ti s lyžováním začínali, ale na konci lyžáku už by to nikdo nepoznal. Nebylo to jen o lyžování, ale také o výletech, třeba do Pece pod Sněžkou.
Lyžování, výlety, ale hlavně hodně zážitků a legrace. Ten, kdo zlobil, nebo mluvil sprostě, si povinně musel zasportovat. Třeba takové kliky v jídelně, to bylo pro ostatní hodně legrace.
Poslední večer na lyžáku jsme zakončili tak, že si každý pokoj musel vymyslet jakoukoliv kulturní vložku. Tanec, zpěv, recitace, vtipy, prostě to bylo skvělé. Lyžařský výcvik jsme si moc užili. Co si to ještě zopakovat? Jsme pro, jeli bychom znova.

Náš skvělý lyžařský kurz

Ema Fialová, 7. B

(05.02.2020)

Adventní tvořivé dílny

Nadešel čas adventu a žáci obou třetích tříd se 4. prosince vypravili do Blovic na zámek Hradiště. Tam probíhá výstava věnovaná tomuto předvánočnímu času. Podle zápisků dcery bývalého zámeckého zahradníka tu jsou velice citlivou formou zpracovány vánoční zvyky a tradice, které se vztahují převážně k našemu regionu. Žáci se tu dozvěděli řadu nových informací o tom, jak naši předkové prožívali tento adventní čas zklidnění, čím se bavili, co jedli, čemu se věnovali.

V tvořivých dílnách si děti vytvořily krásné andělíčky, kterými doma překvapí rodinu.
Závěr návštěvy na Hradišti byl pěkný, netradiční, emotivní. Všichni jsme se sešli v zámecké kapli a při klavíru si zazpívali vánoční koledy. Cestou na nádraží se děti ujišťovaly, zda příští rok před Vánocemi pojedeme opět na Hradiště.

Adventní tvořivé dílny Adventní tvořivé dílny Adventní tvořivé dílny Adventní tvořivé dílny Adventní tvořivé dílny

Jaroslava Hrubá, třídní učitelka 3. A
(20.01.2020)

Muzikál 5. ročníku pro rodiče

Stejně jako v loňském roce, i letos jsme věnovali jeden z předvánočních podvečerů setkání s rodiči, abychom se společně naladili na sváteční atmosféru.
Tentokrát jsme si na úvod připravili dárek v podobě malého muzikálu. Sehráli jsme příběh o narození Ježíška sestavený z koled a vánočních písní, nechyběl ani tanec. Naše talentované muzikantky doprovázely celé představení živou hudbou. Věříme, že naše vystoupení potěšilo a podařilo se nám všem přinést trochu vánočního kouzla.
Úspěšné herecké výkony jsme poté oslavili u cukroví a hrnečku čaje a ještě si pro štěstí vyrobili lodičku z ořechové skořápky.

Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče Muzikál 5. ročníku pro rodiče

Mgr. Květa Brudnová, tř. uč. 5. roč.
(20.01.2020)

Čtenářská noc

Úterní odpoledne a noc na 3. prosince se čtenářský klub 5. třídy rozhodl využít k předvánočnímu setkání s přespáním ve školní knihovně.
Hlavním bodem programu byla příprava a nahrávání rozhlasové hry „Na stopě vánočního dítěte“. Po náročné čtenářské a herecké práci jsme se občerstvili při společné hostině. Poté jsme si vyzkoušeli zábavné sestavování „losované pohádky“ a stihli jsme i večerní zákusek.
 Pak už zbývalo jen přeměnit školní knihovnu na naši společnou noclehárnu, přečíst si pár stránek na dobrou noc a usnout mezi knihami.

Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc Čtenářská noc

(20.01.2020)

Čertovská návštěva ve škole

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se asi dětem do školy moc dobře nevstávalo, tedy, alespoň těm, které nemají tak úplně čisté svědomí. Všichni totiž věděli, že školou projde Mikuláš a ten, jak známo, nikdy nepřijde sám… Má s sebou sice andílky, ale hlavně přivede přísnou tlupu čertů z pekla! A to znamená, že všechno, co se za rok nashromáždilo v knize hříchů, vyjde na povrch. V pekle vědí, kdo jak zlobí, nepíše úkoly, pere se s kamarády a vůbec neposlouchá a v tento den se všechno řádně vyšetří.
A nutno říci, že letos měli čerti převahu. Prošli všechny třídy na 1. stupni a byli také v naší mateřské škole. A všechno o dětech věděli, jak jen to dělají? Vyslechli spoustu slibů o nápravě, nechali si zazpívat a zarecitovat a andílci pak rozdávali sladké odměny. V některých třídách bylo i trochu strachu a děti se tiskly k paní učitelce. Ještě, že ty hodné paní učitelky máme!
Čerti nikoho neodnesli, i když měli tajné tipy! A to je nejdůležitější…

Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole Čertovská návštěva ve škole

(20.01.2020)

Soutěž škol v nové přírodovědné učebně

Ve středu 11. prosince jsme v rámci projektu partnerství jako součásti II. etapy půdní vestavby přivítali na naší škole žáky a žákyně ze základních škol ve Starém Plzenci, Šťáhlavech, Spáleném Poříčí a z Gymnázia Blovice, aby si společně s našimi páťáky vyzkoušeli své znalosti z přírodopisu. S chutí a zvědavostí se tříčlenná družstva pustila do vědomostní soutěže Riskuj na téma Příroda a člověk. Soutěžící na našich nových mikroskopech zjistili, jak vypadají průduchy na listech pelargonie a nakonec je čekala poznávačka rostlin a živočichů naší přírody s využitím 30 notebooků. Žáci a žákyně si otestovali nejen své vědomosti, také si je doplnili o nové poznatky a poznali nové kamarády. A co je hlavní – poznali spolu se svými učiteli možnosti práce v naší nové učebně přírodních věd.
Děti vždy rády soutěží o ceny, proto čekaly na první tři vítězná družstva knihy, časopisy a drobné upomínkové předměty. Protože všichni zúčastnění byli s konanou soutěží velmi spokojeni, těšíme se na další podobnou akci na naší škole.

Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně Soutěž škol v nové přírodovědné učebně

(20.01.2020)

Vánoční soutěž tříd

19. prosince 2019 proběhla již po několikáté na naší škole soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou a uklizenou školní třídu.
Během první hodiny se zástupci tříd a zástupci vyučujících snažili objektivně ohodnotit pořádek, čistotu a nápaditost ve výzdobě. Všichni jsme se shodli na tom, že bylo velmi těžké spravedlivě udělit správný počet bodů. Na prvním stupni na nás dýchly Vánoce opravdu stoprocentně. Sněhové vločky na oknech, vkusně ozdobené stromky, řetězy propletené třídou, ale i různé druhy betlémů a nástěnky s vánoční tématikou. Ani druhý stupeň se nenechal zahanbit. Až na jednu třídu – všude se objevila atmosféra Vánoc. Žáci se snažili a body byly velmi vyrovnané.
1. stupeň
1. místo: 5. ročník
2. místo: 4. A
3. místo: 3. A

2. stupeň
1. místo: 8. B
2. místo: 8. A
3. místo: 7. B
Mgr. Ivana Feifrlíková, vých. poradce
(20.01.2020)

Dopis rodičům - mobily a jiná zařízení

Zákaz používání mobilních zařízeníVážení rodiče,

od 13. ledna 2020 bude platit v naší škole nový školní řád. Hlavní změnou, která nastala, je úplný zákaz používání mobilních telefonů a jiných zařízení (tablety, herní zařízení apod.). S tímto zákazem vyslovili jednoznačný souhlas zástupci rodičů i zřizovatele na schůzce Školské rady i na schůzce výboru Sdružení rodičů a přátel školy.

Již delší dobu jsme uvažovali nad možností, jak dětem zabránit, aby přestávky trávily s mobilním telefonem v ruce. Místo odpočinku se často pohybovaly na sociálních sítích nebo hrály hry, které nestihly dohrát. Do výuky pak přicházely mnohdy frustrované, nesoustředěné, což snižovalo efektivitu učení. Začala se vytrácet komunikace s vrstevníky, povídání a sdílení zážitků.

Nutnost psychohygienické přestávky je přitom pro děti velmi důležitá, protože pak jsou schopny se v dalších hodinách lépe soustředit a vnímat učivo. Našim hlavním cílem je, aby děti o přestávkách a volných chvílích měly možnost si odpočinout, v klidu se nasvačit, popovídat si s ostatními, odskočit si na toaletu, připravit se na další výuku, což často nestihly díky plnému zaujetí mobilem.

Pozitivem bude také prevence kyberšikany, neboť díky zákazu nebude docházet k případnému natáčení videí či pořizování fotografií mezi žáky bez jejich souhlasu.

V praxi to bude tak, že žáci před vstupem do budovy svůj mobilní telefon (či jiné zařízení) zcela vypnou a zapnout jej mohou opět až po odchodu z budovy. . Mobil bude vypnutý a uschován v tašce nebo v šatní skříňce. Zákaz se vztahuje i na přesuny v rámci vyučování (např. přesun na Tv apod.) i na pobyt ve školní jídelně nebo družině. Použít mobil může žák jen výjimečně s výslovným souhlasem pedagoga v nutných případech kontaktu s rodiči. Bude-li školní vzdělávání uskutečňováno mimo školní budovu (vycházka, filmové představení, školní výlety, exkurze, apod.), budou se žáci řídit pokynem učitele /vychovatelky.

V důležitých případech (nevolnost, úraz, nějaký problém) Vás bude stejně jako dosud vždy kontaktovat telefonicky škola. Pokud budete potřebovat svému dítěti cokoliv vzkázat, můžete zavolat (377 891 178) a my vzkaz předáme.

Žáci byli upozorněni, že nerespektování tohoto nařízení bude řešeno jako porušení školního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

V souvislosti s touto změnou ve školním řádu plánujeme rozšíření aktivit během školních přestávek (stolní fotbal, relaxační sedáky, odpočinkové prostory, …), v případě vhodného počasí možnost strávit svačinovou přestávku na prostranství před školou.

Už v minulosti jsme v některých třídách získali Vaši podporu při naší snaze omezit používání mobilních telefonů ve škole a doufáme, že tomu tak bude i nyní.

Děkujeme za Vaši podporu a věříme, že se nám společně podaří tuto změnu dětem vysvětlit.

(09.01.2020)

Pravidla pro vstup do školy

Vážení rodiče, vážení návštěvníci školy!

Ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji nová pravidla pro vstup do budovy:

I. Školní budova

 1. Školní budova se otevírá v 6.30 hod., ke vstupu používají žáci hlavní vchod budovy
 2. Hlavní budova se uzavírá v 7. 55 hod.
 3. Žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoliv cizího během výuky a zvláště o přestávkách do budovy školy a jsou poučeni o povinnosti zavírání vnitřních dveří
 4. Vstup do základní školy pro cizí návštěvníky je možný pouze hlavním vchodem, který je opatřen videotelefonem. Návštěvník přicházející do školy zazvoní a sdělí důvod své návštěvy.
 5. V době vyučování je zákonným zástupcům či jimi pověřeným osobám povolen vstup hlavním vchodem z nezbytně nutných důvodů a po ohlášení videotelefonem, kdy přicházející vždy nahlásí své jméno a důvod vstupu do školy. Jedná se o případy předem sjednané konzultace s vyučujícím, převzetí učiva pro nemocného žáka, vyzvednutí žáka v průběhu vyučování z osobních důvodů nebo na základě telefonické výzvy školy (v případě úrazu nebo náhlého zdravotního problému). Jedinou výjimku mají zákonní zástupci žáků 1. třídy, kteří mohou v průběhu září a října ráno doprovodit své děti do prostoru šaten. Zákonný zástupce ani návštěvník školy nesmí do budovy pouštět cizí neznámou osobu. Při vstupu i odchodu musí dbát na správnost uzavření vnitřních dveří a zkontrolovat, zda někdo cizí nevyužil otevřených dveří ke vstupu do budovy.
 6. Pokud zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba přivádí dítě do školy později (např. od lékaře), je opět třeba nahlásit svůj vstup prostřednictvím hlasového zařízení do kanceláře ekonomky nebo do kanceláře vedení školy
 7. Zaměstnanci školy mají povinnost důsledně monitorovat situaci a pohyb osob ve škole, jsou povinni zjistit důvod návštěvy cizích osob a zajistit, aby se nepohybovaly nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu a u všech únikových východů je klíč v uzamykatelné krabičce s rozbitným sklíčkem.
 8. Při akcích školy pořádaných pro veřejnost (rodičovské schůzky, besídky apod.) budou vchodové dveře včas otevřeny a vstup a pohyb ve vymezených prostorách budovy bude účastníkům umožněn. Pro organizační zabezpečení takových akcí (vstup do budovy, pohyb návštěvníků v budově atd.) bude vždy určen dohled z řad zaměstnanců školy.

II. Školní jídelna

 1. Do školní jídelny přicházejí žáci v doprovodu vyučujícího.
 2. Rodič nebo osoba jím pověřená má právo vyzvednout do jídlonosiče oběd žáka pouze první den absence od 11.30 do 13.45 hod. U hlavního vchodu videotelefonem zavolají do kuchyně a ohlásí se. Následující dny je třeba obědy odhlásit.

III. Školní družina

 1. Ranní provoz zajišťuje školní družina I. a II. a začíná v 6.30 hod.
 2. Rodiče doprovázejí dítě pouze k hlavnímu vchodu. Děti se přihlásí videotelefonem do své ranní družiny.
 3. Zákonní zástupci žáků (resp. pověřené osoby), kteří přicházejí vyzvednout své dítě ze školní družiny, zazvoní na příslušné oddělení školní družiny, představí se do videotelefonu a čekají venku. Paní vychovatelka, poté, co ověří pomocí kamerového systému totožnost zákonného zástupce žáka, propouští dítě z družiny. Žáci jsou poučeni, že v případě, kdy před vchodem do budovy nečeká zákonný zástupce dítěte (resp. pověřená osoba), vrací se do příslušného oddělení a oznámí tuto skutečnost paní vychovatelce. Některé děti dle rozpisu předaného zákonným zástupcem odcházejí samy. V době od 14 – 15 hod. prosíme o nevyzvedávání dětí (vycházka, řízená činnost). Případné vyzvedávání dětí v této době je možné jen z mimořádných a jinak nevyhnutelných důvodů po předchozí domluvě.

Věříme, že naše přijatá bezpečnostní opatření pochopíte a budete je dodržovat. Jde o bezpečí vašich dětí.

Prověření systému a kontaktů: 9. – 10. ledna 2020
Závazné od: 13. ledna 2020

Pro telefonní kontakt s jednotlivými pracovišti ZVOLTE následující TROJČÍSLÍ a VYČKEJTE:

Do budovy vstupujte jen v nutných případech návštěvy konkrétních osob! Žádáme rodiče, aby na své děti čekali venku. Děkujeme rodičům, že učí své děti samostatnosti a nechají je vstoupit do školy i odejít samotné.

Ředitel školy 131
Zástupkyně ředitele 132
Školník 133
Sborovna 134
Ekonomka 135
Vedoucí jídelny 136
Kuchyně 137
Družina 1 (I. Huňáčková) 138
Družina 2 (I. Matuchová) 139
Družina 3 (S. Hradecká) 140
Družina 4 (I. Horníková) 141
Oddělení zákl. umělecké školy I. (učebna) 142
Oddělení zákl. umělecké školy II. (klavír) 143

(09.01.2020)

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz se letos stejně jako v minulých letech (viz níže Archiv novinek) bude konat v Krkonoších pro třídy 7. A a 7. B. Vzhledem k počtu přihlášených dětí se bude konat jeden společný kurz. Vedoucím kurzu bude učitel tělocviku Mgr. Ladislav Kotlár. Instruktory budou Matěj Černý a Bc. Jan Fábera. Žáci dostali na informačním listu písemně veškeré informace.

Termín:

12. ledna – 17. ledna 2020

Bližší informace:

Místo: Krkonoše, penzion U Karla, Velká Úpa 271, Pec pod Sněžkou, 542 21, tel.: 602 721 928, 774 721 928 (Petr Kratochvíl), 499 896 105, web adresa: www.pensionukarla.eu
Sraz: 12. ledna Nezvěstice, hasičská zbrojnice, 7. 20 hod., odjezd 7.30 hod.
Návrat: 17. ledna, Nezvěstice, hasičská zbrojnice, cca 16 – 17 hod.
Cena: cca 3 500 Kč (ubytování + plná penze, doprava autobusem tam a zpět a po odečtení příspěvku SRPŠ – cca 250 Kč), doplatek bude proveden po skončení kurzu ekonomce školy nebo na účet

Doporučená částka s sebou na vleky: 1 000 Kč + kapesné

Zálohu 1000 Kč je nutné uhradit do 30. listopadu ekonomce školy nebo na účet 181521664/0300, kde jako variabilní symbol bude uvedeno číslo žáka v třídním výkazu (je např. na vysvědčení).

Doporučený seznam věcí: lyže a hole sjezdové, vosky a potřeby na mazání lyží, dvoje rukavice, šálu (šátek), lyžařské boty (přezkáče), čepice na uši, sjezdové brýle, batoh, obuv do sněhu. Oblečení na turistické vycházky a do chaty, teplé ponožky, oblečení na spaní (pyžamo), přezůvky do chaty, hygienické potřeby, krém na opalování, jelení lůj, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání, léky proti nevolnosti v autobuse, sluneční brýle.

Vzhledem k možným mrazům musí mít každé dítě s sebou ochranný krém na obličej a vhodná by byla i lyžařská kukla.

Povinná výstroj: lyžařská ochranná přilba

Různé: peníze na vleky, zdravotní kartu pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží, šicí potřeby, psací potřeby, poznámkový blok, elastické obinadlo, motouz, řemínek, případně společen. hry, pálku na stol. tenis, hudební nástroj apod.

Do čtvrtka 9. ledna 2020 odevzdají žáci vedoucímu kurzu prohlášení rodičů na listu, který v listopadu dostali – zdravotní stav, seřízení lyží, kontakty.

(29.11.2019)

Sběr léčivých bylin

Letošní rok se naše škola opět zapojila do sběru léčivých bylin a pomerančové kůry. Patříme už mezi několik málo škol, kde stále sběr každoročně probíhá a i letos můžeme děti pochválit za pěkné výsledky. Výtěžek sběru bude použit v rámci plánovaných výdajů SRPŠ . Za organizaci sběru děkujeme Mgr. Květě Brudnové, stejně tak děkujeme všem, kteří přispěli k celkovému výsledku.

Nejlepšími sběrači se stali:

Valerie Buchtelová z 2. třídy (3,15 kg)
Barbora Houdková z 5. třídy (9,41 kg)
Tereza Rajchlová z 2.B (12,5 kg)
Šimon Šlejska z 5. třídy (16,73 kg)

Ve sběru pomerančové kůry vynikl Pavel Potřeba z 5. třídy, nasušil 7 kg.

Všichni jmenovaní byli odměněni pěknými knižními a věcnými cenami.

Sběr léčivých bylin

(29.11.2019)

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019

Již tradičně pořádá v podzimním čase naše škola soutěž ve sběru podzimních plodů – kaštanů a žaludů. Nasbírané plody předáváme myslivcům z Lipnice, kteří tak budou mít zásobu krmení pro zvířata v lese v zimním období. Letošní rok sice sběru příliš nepřál, ale i  tak se žáci vrhli s nadšením do soutěžení. Pro tři nejlepší třídy připravili myslivci sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů. Odměny pro čtvrtou třídu v pořadí a pro nejlepší jednotlivce i pomocníky zajistila škola.
Ráno v čase 7.35 – 7.50 hodin mohly děti odevzdávat plody v šatně vychovatelkám I. Matuchové a I. Huňáčkové, kterým při vážení a evidenci pomáhali pan školník Petr Tomášek a žáci 9. třídy Michal Šebele a Martin Vokáč. Rozhodujícím kritériem bylo množství nasbíraných plodů v přepočtu na jednoho žáka třídy.
Během celé soutěže byly průběžně po týdnu zveřejňovány výsledky, denně přinášely děti někdy i plné pytle s kaštany a žaludy. Celkově byl sice letošní sběr slabší než v minulém rekordním roce, ale vzhledem k menší úrodě plodů je celkový výsledek i tak výborný.

Celkem jsme myslivcům odevzdali 2 413 kg, což představuje průměr 6,8 kg na jednoho žáka školy.

Nejlepší třídy:
1. místo: 3. B 577 kg, průměr 28,85 kg na žáka
2. místo: 3. A 417 kg, průměr 21 95 kg
3. místo: 1. tř.  251 kg, průměr 10,46 kg
4. místo: 2. tř. 239 kg, průměr 9,96 kg
5. místo: 6. A 157 kg, průměr 8,72 kg

Nejlepší sběrači v jednotlivcích nad 100 kg:
E. Štiková – 296 kg
M. Šlauf – 144 kg
J. Čipera – 100 kg

Všem, kteří se zúčastnili a také nejlepším sběračům, zejména Elišce Štikové, moc děkujeme a těšíme se na další ročník soutěže a zvířátkům přejeme dobrou chuť! Poděkování si zaslouží rovněž vychovatelky I. Matuchová, I. Huňáčková, školník P.  Tomášek, pomocníci z 9. třídy za organizaci soutěže a myslivci z Lipnice za krásné dorty, které věnovali nejlepším třídám.

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019 Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 10. 10. – 31. 10. 2019

(12.11.2019)

Informace k volbě povolání pro školní rok 2019 – 2020

Výchovný poradce

Veškeré informace týkající se výběru škol, učilišť a přihlášek na střední školy podává žákům i rodičům výchovný poradce pro 2.  stupeň p. uč. Ivana Feifrlíková (konzultační hodiny v úterý 14.30 – 15.30 hod. po telefonické domluvě).

Připravované akce

Žákům v 9. roč. budou k dispozici publikace ATLAS ŠKOLSTVÍ 2020 / 2021 Přehled středních škol Plzeňského kraje (poskytne Úřad práce v Plzni).

Velmi podrobné aktuální informace přináší brožura Čím budu – viz níže ke stažení

Na nástěnce v 1. patře jsou vyvěšeny všechny informace, které na školu v souvislosti s volbou povolání přicházejí.

Pomoc na internetu

Již několik let slouží informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA) dostupný na webových stránkách www.infoabsolvent.cz jako důležitý informační zdroj. Důležitou součástí informačního systému ISA je i kompletní a podrobná vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol, která je každoročně aktualizována.

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce propojuje informace o školách a oborech vzdělání s poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu a o potřebách zaměstnavatelů.  Je rozdělen do čtyř oblastí: Volba škol a oborů vzdělání, Absolventi škol a trh práce, Průvodce volbou povolání a Problémy při studiu.

S cílem poskytnout zájemcům o další studium, především žákům základních škol a jejich rodičům, co nejúplnější informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj, vznikl portál „ Studuj v Plzeňském kraji“ – www.studujvpk.cz

Snahou portálu je také vést uživatele k širšímu chápání tématu dalšího vzdělávání, tedy zamýšlet se nejen nad možnostmi dalšího studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Portál se snaží upozorňovat na širší souvislosti, neboť rozhodnutí o dalším studiu učiněné v 15 letech je do značné míry určující pro celý aktivní život.

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky nabízí odkaz www.scio.cz – pro žáky ZŠ a rodiče. Dále možnost využít nově zřízený webový portál www.technikaaremeslo.cz

Přehled informačních zdrojů:

www.budoucnostprofesi.cz
(provozovatel: Národní vzdělávací fond, o. p. s. – Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání)

www.edu.cz
(provozovatel: ústav pro informace ve vzdělávání – příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

www.infoabsolvent.cz – viz podrobnější informace výše
(provozovatel:Národní ústav odborného vzdělávání – NUOV)

http://www.pepor.pilsedu.cz/
(provozovatel:Středisko služeb školám)

www.mpsv.cz
(provozovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí)

www.volbapovolani.cz
(provozovatel: společnost JOB ON s. r. o.)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova–zadani–k–procvicovani – testy z předchozích let

Termíny podání přihlášek na střední školy a víceletá gymnázia (žáci 5.  třídy):

  Termín
Odevzdání přihlášek řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2020
Uchazeči o studium na uměleckých školách s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 30. 11. 2019

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)
Denní forma studia bez talentové zkoušky
4 – leté studium
6 – leté a 8 – leté studium
1. termín: 14. 04. 2020
2. termín.15. 04. 2020
1. termín: 16. 04. 2020
2. termín: 17. 04. 2020
Náhradní termíny pro výše uvedená studia 1. termín: 13. 05. 2020
2. termín: 14. 05. 2020
Talentová zkouška
Denní forma studia s talentovou zkouškou v prvním kole

02. 01. – 15. 01. 2020

Talentové zkoušky na konzervatoře 15. 01. – 31. 01. 2020
Gymnázium se sportovní přípravou (tento obor koná i JPZ v termínech výše uvedených) 02. 01. – 15. 02. 2020

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Další podrobnější informace

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Zápisový lístek bude škola vydávat zákonným zástupcům proti podpisu v době od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020 v době od 7.30 hod. do 16 hod. u ekonomky školy (pokud by byla nepřítomna, vydá jej vychovatelka 2. odd. školní družiny Ilona Huňáčková).

Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijetí lze podle novely školského zákona uchazečům oznámit pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů se stále odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

Způsob doručení rozhodnutí

Do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby).

Musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den).

Musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Není již nutné písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

U nepřijatých uchazečů se nic nemění, rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou, úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů.

Odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny.

Ředitel školy je povinen vyhovět odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

Dokumenty ke stažení:

(25.10.2019)

Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby

Ve čtvrtek 10. října od 16 hod. byla škola otevřena pro všechny, kteří si chtěli prohlédnout nové prostory vybudované od června do září 2019 v rámci 2. etapy půdní vestavby. Pan starosta i ředitel školy poděkovali v úvodu všem, kteří měli na realizaci aktivní podíl a předali děkovné listy vytvořené výtvarnicí školy Mgr. Petrou Pánkovou. Oceněni byli zástupci prováděcí firmy Lesní stavby Nýrsko, zástupci obce – starosta a místostarostka, stavební technik a ekonomka, zástupci školy – ředitel školy, zástupkyně ředitele, školník, zástupci dodavatelských firem My dva Group a Radynet, zástupce agentury RRA, stavební a požární dozor. Poté pak následovala samotná prohlídka školy.

Obec Nezvěstice získala finanční dotaci na projekt pod názvem „Nezvěstice – Vybudování nástavby a přístavby ZŠ II. etapa – Půdní vestavba učebny přírodopisu a matematiky, učebny vaření, učebny informatiky včetně vybavení“.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách (přírodopis a matematika), rozvoj vzdělávání v digitálních technologiích a řemeslných oborech a vybudování a pořízení vybavení odborných učeben. V půdní vestavbě vznikly dvě nové odborné učebny.

První z nich je učebna přírodopisu a matematiky (navíc tady bude probíhat i výuka hudební výchovy 2. stupně). Prostorná, světlá učebna je vybavena 30 žákovskými pracovištěmi s notebooky, jedním učitelským a 30 žákovskými mikroskopy, sadami základního mikroskopického příslušenství a interaktivní tabulí. Je to nyní největší učebna na škole – 93 m2 – a určitě patří i k těm nejhezčím.

Druhou učebnou je učebna vaření s krásnou kuchynskou linkou, třemi sklokeramickými deskami, vestavnými troubami, digestořemi, chladničkou a dalším vybavením. V rámci pracovních činností se tu budou učit vařit děvčata z 6. a 8. ročníku a při kroužku vaření i další zájemci, převážně chlapci.

Zároveň bylo v půdní vestavbě vybudováno zázemí pro pedagogy v podobě dvou kabinetů.

Pro zajištění bezbariérového vzdělávání bylo v celém areálu školy provedeno stavební vyrovnání výškově rozdílných podlah budovy včetně vybudování bezbariérového WC a šatny pro imobilní osobu v nových prostorách vestavby.

Dalším cílem projektu bylo zajištění vnitřní konektivity školy včetně serverovny a umožnění bezproblémového využívání nejnovější ICT nejen v nové části, ale v celé budově školy. V souvislosti s tím byla v 1. patře stávající počítačová učebna vybavena 23 novými žákovskými PC, učitelským PC, serverem, scannerem, záložním zdrojem a interaktivní tabulí.

V suterénu byly odstraněny šatní drátěné kóje a místo nich má každý žák 3. – 9. roč. vlastní šatní skříňku, děti z 1. a 2. roč. mají dvě společné šatny. Celkem je zde umístěno 152 dvojskříněk (starší skříňky modré barvy a nové skříňky s lavičkou v barvách žluté a oranžové) a 24 dvojskříněk rezervních.

V přízemí vznikla ze stávající kmenové učebny nová bezbariérová, vhodně prostorově uspořádaná učebna školních dílen se skladem a keramickou dílnou vybavenou dvěma stávajícími pecemi a hrnčířským kruhem. Chlapci ze 6. a 8. ročníku v rámci pracovních činností a zájemci v kroužku Technických dílen (vede mistr odborné výchovy firmy DFH Haus) tu budou získávat základy řemeslné zručnosti.

Na místě bývalé dílny byla vybudována nekmenová učebna a vedle ní vzniklo sociální zařízení pro případnou další třídu MŠ.

V rámci vestavby bylo pamatováno i na pedagogy a z bývalé cvičné školní kuchynky vznikla kuchynka pro zaměstnance s novou kuchynskou linkou. Zázemí pedagogů se tak uzavřelo a tvoří je tři spojené místnosti – sborovna, šatna a kuchynka.

Celkové náklady projektu činily 14, 6 milionu Kč a poskytnutá dotace pro obec Nezvěstice, resp. ZŠ Nezvěstice je 13, 1 milionu Kč, což je 90% celkových nákladů projektu. 10% výše nákladů projektu, konkrétně necelých 1, 5 milionu Kč financuje z vlastních prostředků obec.

Chtěli bychom poděkovat zejména vedení obce za vstřícný postoj k potřebám dětí i pedagogů, díky kterému je naše škola moderní a pěkná. Udělalo by nám velkou radost, kdyby naše slova díků byla naplněna i žáky. Věříme, že se budou chovat tak, aby nám hezké prostředí a kvalitní vybavení nábytkem i pomůckami dlouho vydrželo. Také se sluší poděkovat všem zaměstnancům, kteří svůj čas věnovali přípravě školy na nový školní rok a často pracovali nad rámec svých povinností.

Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby Den otevřených dveří – 2. etapa půdní vestavby

Mgr. Z. Šafařík, ředitel školy

(22.10.2019)

Vzdělávací program Nicolas Winton – Síla lidskosti

Dne 1. října 2019 se žáci devátého ročníku v rámci vyučování vydali do nedalekých Blovic, kde se zúčastnili vzdělávacího programu Nicholas Winton – Síla lidskosti. Videoprojekce spojená s přednáškou měla dětem nejenom z nezvěstické školy představit tuto nevšední osobnost našich moderních dějin. Nicholas Winton ještě před vypuknutím bojů druhé světové války zorganizoval humanitární akci, která zachránila téměř sedm set českých židovských dětí před hrůzami holocaustu. S jeho příběhem a životem se žáci seznámili během působivého promítání, kterému lze vytknout snad jen horší akustickou kvalitu.

A co si naši žáci z této akce odnesli?

Anežka – „Na přednášce se mi líbilo, že nebyla pouze mluvená, ale byl k ní i puštěný film. Dále bylo dobré, že nás pán moderátor také zapojoval a nemluvil jen on. Líbilo se mi, že v ukázce bylo vidět, že se později s těmi „ dětmi“ viděl a jaké měl zájmy. Na konci mi přišlo skvělé, že se každý mohl zeptat na věc, která ho zajímala. Přednášku bych doporučila i budoucím deváťákům.“

Michal – „Nicholas Winton byl velmi dobrý muž, protože zachránil 669 židovských dětí. Kdyby nebylo jeho, tak pravděpodobně zahynou v koncentračních táborech.“

Šimon – „V hlavě mi utkvěla jedna věc, a to že pan Winton zachránil přes 650 dětí.“

Mgr. Jan Skalák, učitel dějepisu

(22.10.2019)

Seznamovací akce 6. ročníku

V 6. ročníku k dětem z Nezvěstic přibývají do třídy i žáci z málotřídních škol ze Šťáhlav a z Chválenic. Aby se lépe vzájemně poznali, pořádáme každoročně seznamovací akci, tentokrát třídní učitelky naplánovaly vycházku na Mariinu vyhlídku. Počasí ten den moc nepřálo, ale i tak si děti z jednotlivých tříd užily dobrodružství, zábavu a hlavně se vzájemně lépe poznaly, což bylo důležitým cílem této seznamovací akce.

Posuďte sami …. .

Lukáš Pok – 6. A

Jako tři třídy jsme vyšly za vydatného deště na Mariinu vyhlídku. Jak jsme šli, tak stále pršelo. Na první zastávce se odpojily 6. B a 6. C a vrátily se do školy. My z šesté á jsme šli dál. Po chvíli přestalo pršet a hezké počasí vydrželo až dokonce. Po cestě jsme si povídali, pouštěli si písničky, vyprávěli vtipy a sbírali houby. A takhle jsme došli na místo. Z vyhlídky byl nádherný výlet do krajiny. Chvíli jsme se kochali, posvačili jsme a vydali se zpět. Cestou zpátky to chtěla vzít paní učitelka zkratkou, abychom došli na tu správnou cestu. Ve škole na nás čekal super obídek, který jsme s chutí snědli. Výlet byl super – moc jsme si to všichni užili. Jako památka na naši dobrodružnou cestu nám zůstala hůl, kterou jsme si při pracovkách ozdobili, aby nám připomínala náš výlet……

Dan Gerhart – 6. B

Jednu zářijovou středu jsme my šesťáci vyšli na Mariinu skálu na seznamovací vycházku. Kvůli dešti jsme se s 6. C vrátili zpět do školy. Všichni jsme byli promočení až na kost. Jen 6. A šla dál. To nám ale nezabránilo si užít zábavu, protože hry, které jsme měli hrát na procházce, jsme hráli ve třídě. Her bylo plno – hráli jsme jak hry, u kterých jsme se dovídali informace o spolužácích, tak hry, u kterých byla zapotřebí domluva a spolupráce. Dopoledne jsme si moc užili, i když nezačalo nejlépe……

Aneta Kotorová – 6. C

Ve středu se vypravily všechny šesté třídy na Mariinu vyhlídku do Milínova. Když jsme vycházeli od školy, tak trochu pršelo. Když jsme došli k vyhlídce na Vartě, pršelo už hodně. Tam se naše třídní učitelky poradily, co dál. 6. A pokračovala v cestě a my s 6. B jsme se s promočeným oblečením vrátili do tříd. A jelikož měl být výlet seznamovací akcí, tak jsme se seznamovali. Hráli jsme různé hry – všem se nejvíce líbily hry „ salát“ a „ nikdy…“ , napsali jsme svému budoucímu já, říkali si svá tajemství a celý den jsme zakončili výborným obědem….

Seznamovací akce 6. ročníku Seznamovací akce 6. ročníku Seznamovací akce 6. ročníku Seznamovací akce 6. ročníku

(22.10.2019)

Mladší děti si zahrály na paleontology

Ve středu 16. října se naše školní tělocvična proměnila v paleontologické výzkumné centrum. Všechny děti z prvního stupně měly možnost poznat, jak taková práce paleontologa vlastně vypadá. Přijeli za námi odborníci z Prahy a všechen ten kouzelný svět nám vždy v jedné vyučovací hodině poodhalili. Jednalo se o odborníky na tento výzkum, a tak byl výklad podrobný, odborný a zároveň velmi poučný.

Pracovali jsme na třech stanovištích, a každé bylo jinak zaměřené. Na prvním jsme pronikli do minulosti a srovnali si poznatky, které nám lektor odhalil. Povídal nám o exponátech, které s sebou přivezl, a spoustu z nich jsme si mohli osahat. Hlavonožce, zub dinosaura masožravého i býložravého, otisky trilobitů a ještě mnoho dalšího.

Druhé stanoviště bylo opravdu paleontologické, měli jsme totiž za úkol štětečky odkrýt v písku kostru, která měřila 3 m. A že to byla práce! A navíc jsme se dozvěděli, že na našem území se zatím žádná kostra, natož kompletní ještě nenašla! Kdysi tu totiž bylo jen moře…

A na třetím stanovišti jsme si s dalším lektorem odlili ze sádry vlastní paleontologický nález a každý z nás si jeden odnesl. Byla to velká legrace a akce se nám moc líbila. Hlavně, když jsme si několik kousků odkoupili na památku!

Moc děkujeme za uspořádání akce vedení školy!

Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology Mladší děti si zahrály na paleontology

Bc. Hradecká Soňa, vychovatelka ŠD

(22.10.2019)

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

I v letošním školním roce proběhne ve dnech od 10. do 31. 10. 2019 soutěž tříd ve sběru kaštanů a žaludů, kterou pro žáky každoročně pořádá naše škola ve spolupráci se Sdružením myslivců z Lipnice. Ti tradičně připravují pro tři nejlepší třídy sladkou odměnu v podobě podzimně laděných marcipánových dortů.

Ráno v čase 7.35 – 7.50 hodin mohou děti odevzdávat plody v šatně vychovatelkám I. Matuchové a I. Huňáčkové, kterým budou při vážení a evidenci pomáhat žáci 9. třídy. Po týdnu vždy budeme zveřejňovat průběžné pořadí tříd. Rozhodujícím kritériem bude množství nasbíraných plodů v přepočtu na jednoho žáka třídy.

Věříme, že stejně jako loni se do sběru děti aktivně zapojí a že i přes letošní slabší úrodu plodů se alespoň přiblížíme k loňskému neuvěřitelnému rekordu 6 214 kg (průměr na jednoho žáka byl 18,17 kg).

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů

(22.10.2019)

Školní prázdniny

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne na naší škole vzhledem k ředitelskému volnu v pondělí 9. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách během školního roku 2019/2020

Provoz ŠD bude pouze o podzimních, pololetních a velikonočních prázdninách, a to při minimálním počtu 10 přihlášených dětí.
V období vánočních a jarních prázdnin je ŠD mimo provoz.

(22.10.2019)

Termíny schůzek a konzultací s rodiči

Během školního roku individuální konzultace po předchozí telefonické domluvě.  
Konzultační dny výchovného poradce Mgr. Ivany Feifrlíkové: úterý 14.30 – 15.30 hod. (po předchozí telefonické domluvě).

(22.10.2019)

Výuka plavání 3. A, B, 4. B

Na základě dotazníku rodičům ve školním roce 2017 – 2018 jsme zjistili, že by předloni počet žáků 2. a 3. roč., kteří se zúčastní plaveckého výcviku, překročil maximální počet dětí na výuku, tj.  60.  
Z toho důvodu absolvovali předloni plavecký výcvik 2. A a 3. roč. (počet dětí 40),  v loňském  školním roce 2018/19 pak absolvovala výcvik 3. A a 3. B (42 dětí) a v letošním školním roce budou mít výcvik třídy 3. A, B (základní) a 4. B (rozšiřující) – 59 dětí. Tím bude mít každá třída splněno 20 hod. základního a vždy v následujícím školním roce také 20 hod. rozšiřujícího kurzu plavání. Od letošního  škol. roku 2019/20 by se tedy přesunula výuka základního a rozšiřujícího kurzu plavání do 3. a 4. ročníku.  Výuku hradí škola, dopravu rodiče, příp. bude hrazena, pokud bude úspěšná naše žádost o dotaci na MŠMT.

V tomto škol. roce bude probíhat výuka v bazénu na Lochotíně v následujících termínech:

27. ledna – 6. dubna – pondělí od 10.30 hod. do 12.00 hod. – 10 dvouhodinových lekcí, tj. 20 hodin

(2. března se nejede, neboť jsou jarní prázdniny)

(22.10.2019)

Akce školy

Září 2019

09. 09. – zahájení šk. roku, starosta obce
17. 09. – fotografování žáků 1. třídy, 8 hod.
18. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 5. roč.
19. 09. – výcvik na dětském dopravním hřišti v Blovicích, 4. A, B
24. 09. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
25. 09. – seznamovací akce žáků 6. A, B, C, Mariina skála, 8 hod.
26. 09. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.

Říjen 2019

01. 10. – vzdělávací pořad N. Winton – Síla lidskosti, 9. roč., 8.15 – 10 hod., Blovice
08. 10. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
10. 10. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
10. 10. – Den otevřených dveří, prohlídka nových prostor, 16 hod.
11. 10. – mimoškolní akce, cyklistický výlet 7. B, zájemci.15 hod.
12. 10. – kulturní pásmo k vítání občánků na OÚ, 10.30 hod.
14. 10. – exkurze do Techmánie, pořad Vesmír, 8.30 hod., 6. A, B, C
16. 10. – vzdělávací pořad Trilopark, 2. hod. 3. A, B, 3. hod. – 4. A, B, 4. hod. 1., 2. roč. 5. hod. – 5. roč.
17. 10. – návštěva zástupců SŠ Jeřabinova, Rokycany v rámci Pč 9. roč.
17. 10. – divadlo Řimbaba, představení Paní Nuda, 13 – 14 hod. ŠD I, 14 – 15 hod. ŠD III., IV.
22. 10. – poznávací zájezd do Prahy, 7. A, B
23. 10. – školní turnaj ve florbalu, 13.35 hod
23. – 25. 10. – projekt Orient Express – Německo, ŠD
24. 10. – testy profiorientace pro přihlášené žáky 9. roč., 8 hod., pracovnice PPP
24. 10. – ocenění nejlepších prací ve výtvarné soutěži Zahrádkáři, KÚ Plzeň, 16 hod.
25. 10. – návštěva ekologického centra Sp. Poříčí, 9. A, B
31. 10. – exkurze do Techmánie (50 Kč/žák), pořad Sen o létání, 4. A, B
31. 10. – návštěva zástupců G Blovice v rámci Pč 9. roč.

Listopad 2019

05. 11. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
07. 11. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
07. 11. – kvalifikace na okres. kolo, florbal, dívky, III., IV. kat.
08. 11. – kvalifikace na okres. kolo, florbal, chlapci, III. kat.
11. – 15. 11. – Barvy podzimu – Drakiáda, ŠD
12. 11. – okresní kolo ve florbalu, dívky III. kat.
14. 11. – okresní kolo ve florbalu, dívky IV. kat.
14. 11. – testy MŠMT – matematická gramotnost, 6. C, 1., 2. hod, počítač. uč.
15. 11. – testy MŠMT – matematická gramotnost, 6. A, 1., 2. hod, počítač. uč.
15. 11. – 1. turnaj ligy v házené, 4., 5. roč.
18. 11. – testy MŠMT – matematická gramotnost, 6. B, 1., 2. hod, počítač. uč.
19. 11. – Projektový den ve škole – beseda s odborníkem, sázení stromů, 6. A, 3. – 6. hod.
20. 11. – divadlo Vodnické pohádky, 1. – 5. roč., 8 hod.
20. 11. – divadlo Jak jste to myslel, pane Shakespeare aneb Život a dílo největšího dramatika, 9. 50 hod., 8., 9. roč.
20. 11. – školní turnaj v kopané
20. – 22. 11. projekt Orient Express – Polsko, ŠD
21. 11. – Projektový den mimo školu, důl Stříbro, 9. roč.
do 22. 11. – 1. trojice úloh matematické olympiády, 5., 9. roč.
25. 11. – exkurze do zoo, gotika v Plzni, 7. A, B
27. 11. – okres. kolo v házené, chlapci, IV. kat.
28. 11. – exkurze do Techmánie, Sluneční soustava, 5. roč.

Prosinec 2019

01. 12. – vánoční jarmark, zpívání u vánočního stromu, 16.30 hod.
03. 12. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
03. 12. – večer v knihovně s přespáním, Čtenářský klub 5. roč., 17 hod.
04. 12. – Tvořivé dílny v muzeu Blovice, 3. A, B (50 Kč)
04. 12. – vyhodnocení testů pro volbu povolání, individuální pohovory s rodiči, žáky a PPP
05. 12. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
05. 12. – návštěva zástupců SOU stavební, 9.50 hod. v rámci Pč, chlapci 9. roč.
05. 12. – krajské kolo ve florbalu, dívky, III. kat., Rokycany
05. 12. – vánoční koncert se ZUŠ, ŠD I., II., 13.40 hod.
09. 12. – exkurze do ZOO, program Savci Afriky, 8. A, B
09. – 13. 12. projekt Orient Express – Slovensko, ŠD
10. 12. – exkurze do gymnázia Blovice, 8.30 – 12.25 hod., zájemci 9. roč.
10. 12. – školní kolo olympiády v českém jazyce, 1., 2. hod.
11. 12. – soutěž ve skoku vysokém, Vánoční laťka
11. 12. – Partnerství se školami, soutěž v Př v nové učebně 8. A, 3. – 5. hod.
13. 12. – 2. turnaj Házenkářské ligy jižního Plzeňska, 4., 5. roč.
13. 12. – vánoční pečení v kuchyňce, ŠD, 13.40 hod.
17. 12. – Projektový den mimo školu, Pragulic, 9. B
18. 12. – kino Cinestar – Hodinářův učeň, 1. – 5. roč.
19. 12. – Tvoření s rodiči, muzikál – vystoupení žáků, 5. roč., 17 hod.
19. 12. – vánoční koncert se ZUŠ, ŠD I., II., 13.40 hod.
19. 12. – vánoční vystoupení v Domě klidného stáří, 10 hod.
19. 12. – vyhodnocení soutěže: Nejlépe vánočně vyzdobená třída (nápaditost, pořádek)

Leden 2020

do 06. 01. – 2. trojice úloh matem. olympiády, 5., 9. roč.
07. 01. – školní kolo olympiády v českém jazyce, 1., 2. hod.
07. 01. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
08. 01. – školní kolo dějepisné olympiády, 2. hod.
09. 01. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
12. – 17. 01. – lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších, 7. A, B
13. – 17. 01. – návštěvy knihovny, předčítání, ŠD
14. 01. – exkurze do Autolakovny Voříšek a Tatry Nýřany, spolupráce se SPŠD, chlapci 9. roč., 9 hod.
15. 01. – okresní kolo dějepisné olympiády, SOUE Vejprnická 56, 8.30 hod.
16. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády 6. roč., 4. hod.
17. 01. – 3. turnaj Házenkářské ligy jižního Plzeňska, 4., 5. roč.
17. 01. – školním kolo konverzace v německém jazyce, 3. hod.
do 17. 01. – 1. trojice úloh matematické olympiády, 6. – 8. roč.
20. – 24. 01. – projekt Orient Express – Rakousko, ŠD
21. 01. – okresní kolo olympiády v českém jazyce, SVČ Radovánek
21. 01. – školní kolo konverzace v Aj, 8., 9. roč., 4. hod.
22. 01. – školní kolo konverzace v Aj, 6., 7. roč., 2. hod.
22. 01. – školní kolo zeměpisné olympiády, 2. hod., 8., 9. roč., 5. hod. – 7. roč.
23. 01. – exkurze do DFH Haus Nezvěstice, 4. hod., chlapci 9. roč.
23. 01. – mezirepublikové finále, florbal, dívky III. kat., 6., 7. roč., hala Lokomotivy
27. 01. – plavání 3. A, B, 4. B, odjezd 9.45 hod.
29. 01. – okresní kolo matematické olympiády, 5., 9. roč.
29. 01. – školní kolo biologické olympiády, 3., 4. hod.
29. 01. – školní turnaj ve stolním tenisu, 13.35 hod.
do 31. 01. – výtvarná soutěž PAF Tachov, Příroda kolem nás

Únor 2020

3., 10., 17., 24. 02. – plavecký výcvik 3. A, B, 4. B, bazén Lochotín, 10.30 – 12 hod.
04. 02. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
05. 02. – okresní kolo konverzace v němčině, Masarykovo G
06. 02. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
06. 02. – školní kolo Pythagoriády, 3., 4. hod.
07. 02. – exkurze do místní knihovny, 1. hod. – 6. B, 2. hod. – 6. A
10. – 14. 02. – projekt Orient Express – Maďarsko, školní družina
14. 02. – exkurze do místní knihovny, 2. hod. – 6. C
14. 02. – exkurze do Techmanie, Chemistři, Tekutý dusík, Zabydlená země, 8. A, B
14. 02. – 4. turnaj ligy v házené, 4., 5. roč., sportovní hala Šťáhlavy
17. – 21. 02 – návštěva knihovny, předčítání, školní družina
19. 02. – okresní kolo konverzace v angličtině, Masarykovo G
19. 02. – školní turnaj v košíkové
20. 02. – divadlo v angličtině Last wish, 8. A, 10.30 – 12 hod.
20. 02. – exkurze do muzea loutek, 1., 2. roč.
20. 02. – exkurze do Techmánie, Jaký smysl mají smysly, Titáni doby ledové, 9. A
25. 02. – soutěž v pamětném počítání, matematická „15“, 4. hod.
25. 02. – exkurze do Techmánie, Titáni doby ledové, 3. A, B
25. 02. – exkurze do Písku – hydroelektrárna, Zemský hřebčinec, spolupráce se SPŠD, dívky 9. roč.
26. 02. – okresní kolo zeměpisné olympiády, 6. – 9. roč.
26. 02. – okresní kolo v košíkové, IV. kat., chlapci 8., 9. roč.
28. 02. – beseda s námořníkem, 1., 2. hod. – 7. A, B – Cesty koření, 3., 4. hod. – 6. A, B, C – Námořnické pověsti, legendy a tradice, knihovna
do 28. 02. – výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí

Březen 2020

09., 16., 23..30. 03. – plavecký výcvik 3. A, B, 4. B
10. 03. – tandemová výuka Čj, 7. A, 4. hod.
10. 03. – škol. kolo v recitaci, 4. hod., knihovna
11. 03. – exkurze do zoo 4. A, B
11. 03. – exkurze do svíčkárny, 3. A, B
12. 03. – tandemová výuka Čj, 6. C, 3. hod.
12. 03. – beseda s historikem – Magičtí Lucemburkové, 2. hod. – 7. A, B, 3. hod. – 5. roč., knihovna, 20 Kč žák, (25 Kč sponz. dar)
13. 03. – okresní přebor v basketbalu, kat. IV., dívky 8., 9. . roč.
13. 03. – beseda o Maroku s cestovatelem, 3., 4. hod. – 6. A, B, C, knihovna – 20 Kč žák, (30 Kč – sponz. dar)
do 13. 03. – 2. trojice úloh matematické olympiády, 6. – 8. roč.
16. – 20. 03. projekt Orient Express – Anglie, školní družina
18. 03. – školní kolo soutěže ve šplhu, 13.40 hod.
18. 03. – Partnerství škol – soutěž Jíme očima, školní kuchynka, 10 hod., 4 – členná družstva z 5 škol
18. 03. – Vitaminový den – besedy, 3. A – 7, 55 h., 3. B – 8.15 h., 1. r. – 8.50 h., 2. r. – 9, 10 h., 4. A – 9.50 h., 4. B – 10, 10 h., 5. – 10.25 hod. – knihovna, 2. st. – vitamíny do tříd v průběhu dne
20. 03. – okresní přebor v basketbalu, kat. III., dívky 6., 7. . roč.
20. 03. – 5. turnaj Házenkářské ligy jižního Plzeňska, 4., 5. roč., sportovní hala Šťáhlavy
do 20. 03. – výtvarná soutěž Krkonoše očima dětí
21. 03. – okresní kolo recitační soutěže, SOUE Vejprnická ul. 56, 10 hod.
23. 03. – okresní kolo ve vybíjené, smíšená kat. a dívky, 8 hod., sport. hala Nezvěstice
25. 03. – okresní kolo Pythagoriády, 5. r. – Pallova ul., 6. – 8. r. – G Mikulášské
26. 03. – Jarní fotografování, Fotodienst, zájemci 1. – 5. roč., 8 hod.
27. 03. – besedy s lékařkou, Poruchy příjmu potravy, 8. A, B – 1., 2. hod., Škodlivost kouření, 7. A, B – 3., 4. hod., knihovna
31. 03. – program Dental prevention (zubní prevence), 1. hod. – 1. roč., 2. hod. – 2. roč., 3. hod. – 3. A, 4. hod. – 3. B (2 lektorky), knihovna – kartáčky s sebou

(22.10.2019, aktualizováno 10.03.2020)

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NEZVĚSTICE

Obec Nezvěstice ve spolupráci se ZŠ Nezvěstice vás srdečně zve na Den otevřených dveří,
který se koná ve Čtvrtek 10. října 2019 v 16.00 hodin.

Budete mít možnost prohlédnout si nově vybudovanou nástavbu a přístavbu ZŠ.

Program: 16.00 Zahájení na nádvoří ZŠ a skupinová prohlídka prostor

Pozvánka ke stažení v PDF

(01.10.2019)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2019/20

od 1. 10. 2019

  5
11.40 – 12.25
6
12.35 – 13.20
7
13.30 – 14.15
8
14.15 – 15.00

Po

Pohybové hry
Matuchová
ŠD 1. roč.
    Keramický
Medová (exter.)
1., 2. st. 14 – 15.30 hod.
Tvořílci (prac. činnosti)
Hradecká
ŠD 2. roč.
  Pohybové hry
Kotlár
2. – 4. roč.
 
    Výtvarná dílna
Pánková
6. – 9. roč.
sudý týden (13.30 – 15.00)
Výtvarná dílna
Pánková
6. – 9. roč. sudý týden (13.30 – 15.00)
Út Deskové hry Matuchová / Huňáčková
ŠD 1. roč. – 2 skup.
Výtvarný III.
Brabcová
4., 5. tř. 1x za 14 dní
Výtvarný III.
Brabcová
4., 5. tř. 1x za 14 dní
 
  Angličtina 4. B
12.45 - 13.30
K. Hachová
   

St

Výtvarný II. Brabcová
1., 2. tř.
  Florbalový
Kotlár
2. st.
Florbalový
Kotlár
2. st.
    Technické dílny
Vopalecký – ext. 6. – 9. roč. (14 – 15.20)
Technické dílny
Vopalecký – ext. 6. – 9. roč. (14 – 15.20)

Čt

Dramatický
Brabcová
1. tř.
  Šití a ruční práce
Hachová K. 4. B
Šití a ruční práce
Hachová K. 4. B
  Výtvarný I.
Hrubá
1. – 5. roč.
Výtvarný I.
Hrubá
1. – 5. roč.
Dopravní
Brudnová
4. – 9. roč. 14 – 15 hod.
    Pohybové hry Brud. 5. roč.
Vaření (lichý týden)
Matasová
5. – 9. roč.
Vaření (lichý týden)
Matasová
5. – 9. roč.

Přihlášky na všechny kroužky jsou k dispozici na nástěnce u jídelny. Podepsané přihlášky odevzdají děti vedoucím kroužků (u keramického kroužku a technických dílen třídním učitelům) do 27. září. Cena pro jednotlivé kroužky je na pololetí, tj. od října 2019 do ledna 2020. Pokud se žák přihlásí, musí na kroužek docházet pravidelně, v pololetí je možné se odhlásit, příp. na jiný kroužek přihlásit. Minimální počet dětí pro kroužek je 10, při menším počtu kroužek nebude otevřen.

Níže je uveden poplatek za kroužek na období říjen 2019 – leden 2020. Žáci ho uhradí vedoucím všech kroužků na první schůzce nebo nejpozději do 11. října. Pokud budou žáci ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, pak provedou úhradu do 31.  ledna 2020.

Poplatek za 1. pololetí činí:

Název kroužku/ hodin týdně Cílová skupina Vedoucí Poplatek
Pohybové hry (1 hod.) školní družina
1. roč.
Ivana Matuchová V rámci školní družiny zdarma
Tvořílci (1 hod.) školní družina
2. roč.
Bc. Soňa Hradecká V rámci školní družiny zdarma
Deskové hry (1 hod.) – 2 skupiny školní družina

1. roč.

Ivana Matuchová
Ilona Huňáčková
V rámci školní družiny zdarma
Pohybové hry (1 hod.) 2. – 4. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 300
Pohybové hry (1 hod.) 5. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Florbalový (2 hod.) 6. – 9. roč. Mgr. Ladislav Kotlár 600
Angličtina (1. hod.) 4. B Mgr. Klára Hachová 300
Dramatický (1 hod.) 1. roč. Mgr. Anna Brabcová 300
Výtvarný I. (2 hod.) 1. – 5. roč. Mgr. Jaroslava Hrubá 800
Výtvarný II. (1 hod.) 1., 2. roč. Mgr. Anna Brabcová 400
Výtvarný III. (2 hod.)
1x za 14 dní
4., 5. roč. Mgr. Anna Brabcová 400
Výtvarná dílna (2 hod.)
1x za 14 dní
6. – 9. roč. Mgr. Petra Pánková 400
Vaření (2 hod.)
1x za 14 dní (lichý týden)
5. – 9. roč. Mgr. Růžena Matasová 400 (+ průběžně náklady na potraviny)
Šití a ruční práce (2 hod.) 4. B Mgr. Klára Hachová 700
Dopravní (1 hod.) 4. – 9. roč. Mgr. Květa Brudnová 300
Technické dílny (2 hod.) 6. – 9. roč. Vopalecký – ext. zdarma
Keramický (2 hod.) 1. – 9. roč. Lucie Medová – ext. 1 000

Pro starší žáky, kteří mají zájem o témata související s technikou, otevíráme již čtvrtým rokem ve spolupráci s místní firmou DFH Haus s. r. o. kroužek Technické dílny. Žáci budou pracovat v nové moderní školní dílně, přes praktickou zkušenost a zároveň zábavné prvky mají možnost objevit své sklony a nadání pro techniku a řemeslo. Materiální i personální náklady zajišťuje firma a pro děti je tedy zdarma. Vedoucím kroužku bude pracovník firmy.

Kroužky organizované jinými subjekty

Pro rozšíření nabídky nabídla škola prostory pro práci dalších kroužků, které organizují jiné subjekty. Jejich vedoucí si nábor organizují sami, stejně tak si vyřizují platby a mají plnou odpovědnost za svěřené děti. 
Dětská škola tance (výuka tance pro děti 5 – 12 let), středa 15. 20 – 16. 20 hod.,  přihlášky u vedoucího Filipa Gregoriadese – kroužek probíhá již od 18. září ve sportovní hale v Nezvěsticích, kontakt tel. 720 121 061 . 

Pro všechny zájemce, kteří by chtěli rozvíjet svůj pohybový talent, již od 13. září probíhá vždy od 15.15 do 16.45 hod. ve sportovní hale kroužek gymnastiky pro žáky všech věkových kategorií pod vedením zkušené cvičitelky Věry Kojanové, tel. 606 063 005.

(19.09.2019, aktualiováno 01.10.2019)

Informace k zahájení školního roku 2019/20

Vzhledem k ředitelskému volnu v prvním zářijovém týdnu proběhne zahájení škol. roku v pondělí 9.  září 2019 ve třídách (od 7, 55 zhruba jednu vyuč. hodinu).

Žáci 1. třídy – počkají venku, p.  uč. třídní Mgr.  A. Brabcová a vychovatelky školní družiny je odvedou společně do třídy (přízemí vlevo, č. dv. 98).

Žáci 6. ročníku, kteří přicházejí ze ZŠ Šťáhlavy a ZŠ Chválenice dostanou 9.  září učebnice stejně jako všichni žáci, kteří nově přestoupili na naši školu a dosud učebnice nemají – přineste si tašku, seznam žáků 6. A, B, C bude vyvěšen od 27.  srpna u vchodu.

Autobus pro žáky z okolních obcí odjíždí v 9.15 hod. (Nezvěstice – Žákava – Milínov a zpět) a v 9.30 hod. (Nezvěstice – Šťáhlavice – Šťáhlavy – Nezbavětice – Chválenice – Želčany – Chouzovy) od hasičské zbrojnice.

Přihlášky na obědy nových žáků přijímá vedoucí jídelny od 26. srpna do 6. září vždy od 8 hod. do 13 hod. (možno i telefonicky na čísle 377 891 201), ostatní strávníci jsou od úterý 10.  září automaticky přihlášeni. Na pondělí 9. září je možné si oběd také přihlásit, výdej bude od 11.30 do 12 hod.

Umístění tříd, třídnictví – 2019/2020

Třída 2019/20 Umístění v bývalé třídě Třídní učitel Počet žáků
1. + ŠD III. 5. B Mgr. Anna Brabcová 24
2. 1. Mgr. Lad. Königsmarková 24
3. A 2. A Mgr. Jaroslava Hrubá 19
3. B + ŠD IV. 2. B Mgr. Sylva Hajžmanová 20
4. A 3. A Mgr. Zděnka Kloboučníková 23
4. B 3. B Mgr. Klára Hachová 20
5. 4. Mgr. Květoslava Brudnová 28
      158
       
6. A 6. A (jazyková učebna I.) Mgr. Olga Bábíčková 18
6. B 9. A Mgr. Jana Doláková 22
6. C 9. B Bc. Sandra Svobodová 24
7. A bývalá dílna, od 2. pol. září v bývalé 7. A Mgr. Jan Skalák 18
7. B 6. B (učebna fyziky, 2. p.) Mgr. Šárka Matuchová 21
8. A 7. A, od 2. pol. září v učebně M, Př, Hv, 2. p. Mgr. Ivana Feifrlíková 29
8. B 7. B (učebna Vv, 2. p.) Mgr. Petra Pánková 23
9. A 8. A (učeb. chemie, 2. p.) Mgr. Jana Honzová 22
9. B 8. B Mgr. Ladislav Kotlár 21
      198
Celkem     356

Umístění – přehled

Budova 160 (z atria směrem vpravo) 
přízemí: ŠD I., ŠD II., kancelář vedoucí jídelny, kabinet školní družiny
1. patro: 2., 4. A, 4. B, 5., 6. A (jazyková učebna I.), učebny ZUŠ

2. patro: učebna M – Př – Hv, cvičná školní kuchyně (nová přístavba, 2. pol. září)

Budova 69 (hlavní budova) 
přízemí: 1. (současně i ŠD III.), 3. A, 3. B (současně i ŠD IV.), nová dílna

přístavek – 7. A, třída MŠ
1. patro: 6. B, 6. C, 8. A, 9. B, nově vybavená počítačová učebna

2. patro: 7. B (učebna fyziky), 8. B (učebna Vv), 9. A (učebna chemie), jazyk. učebna II.

Přejeme všem úspěšný školní rok 2019/2020

(27.08.2019, aktualizováno 12.09.2019)

Informace pro strávníky školní jídelny

Školní kuchyně byla v rámci první půdní vestavby školy rekonstruována, od 1.  března 2018 nabízí všem strávníkům možnost výběru ze dvou jídel.

Výběr jídla se bude provádět na portálu www.strava.cz – zadávejte číslo zařízení 3343,  nejlépe je provést výběr vždy na nadcházející celý týden. Každý strávník, který má přihlášený oběd, má automaticky nastaveno jídlo č. 1, pokud chce jídlo č. 2, musí si ho objednat přes výše uvedený portál.

Jestliže by někdo zapomněl zadat výběr jídel, bude automaticky vydáno jídlo č. 1. Pokud si jídlo č. 2 zvolí méně než 20 strávníků, bude všem automaticky nastaveno jídlo č. 1.

Výběr se provádí 3 dny předem (např. na čtvrtek je možné vybrat jídlo nejpozději v pondělí).

Pokud nemá někdo možnost připojení k internetu, může si výběr jídla objednat u vedoucí školní jídelny (377 891 201), ale opět pouze 3 dny předem. Po tomto termínu nebude možné již číslo jídla změnit.

Důležité upozornění:

Každý nový strávník musí provést registraci na portálu www.strava.cz,  je tedy nutné vyzvednout si u vedoucí jídelny přihlašovací údaje (jméno a heslo). Většina současných strávníků si již dříve údaje u vedoucí jídelny vyzvedla a odhlašovala přes něj obědy. Pokud však někdo portál nevyužíval a heslo zapomněl, zavolá vedoucí jídelny.

V případě nemoci nebo z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů se odhlašování a přihlašování obědů provádí na portálu nejpozději den předem do 14 hod.,  pouze ve výjimečných případech na daný den osobně nebo telefonicky do 8 hodin ráno.

Všichni strávníci musí nosit s sebou na oběd kartu nebo čip, aby kuchařka při výdeji viděla na čtecím zařízení číslo objednaného jídla. Pokud někdo výjimečně zapomene, pak si ráno do 8 hod.  musí u vedoucí jídelny vyzvednout tzv. náhradní stravenku. Bez ní nemůže být oběd vydán.

Žádáme rodiče, aby si zařídili souhlas s inkasem tak, aby proběhla včas úhrada za obědy, a to vždy nejpozději do 20. dne v měsíci (úhrada se provádí zpětně, tedy poprvé v říjnu za obědy odebrané v měsíci září).

Drahomíra Žáková, vedoucí školní jídelny

(27.08.2019)

Elektronická žákovská knížka

Elektronická žákovská knížkaOd  školního roku 2016/2017 zavedla naše škola systém dmsoftware. Jedná se  o  moderní školní informační systém, který  umožňuje rychle a  efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při  zachování vysokého uživatelského komfortu. Webová aplikace je  dostupná 24 hodin denně prostřednictvím internetu, a  to  při  využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. Systém je  provozován v  datovém centru renomovaného partnera – společnosti České radiokomunikace, datové centrum splňuje požadavky Národního bezpečnostního úřadu na  zvýšený bezpečnostní režim a  je  zálohovaně připojeno přímo k  páteřní datové síti.

Systém umožňuje zavedení  elektronické žákovské knížky  (v ní se  na  jednom místě vypisují všechny známky žáka, pro  zjištění hodnocení výsledků písemných prací a  testů se  nemusí čekat až do  druhého dne, systém je  zpřístupní ihned po  zadání učitelem),   elektronické třídní knihy  (rodiče mají okamžitý přehled o  tom, zda dítě dorazilo v  pořádku a  včas do  školy, případné záškoláctví tak  mohou podchytit hned v  prvopočátku a  díky osobnímu kalendáři mají uživatelé vždy aktuální přehled o  všech změnách v  rozvrhu, na  jednom místě vidí veškeré suplování, školní akce apod.),   školní matriky, katalogových listů a  další administrativy. Zároveň umožňuje  vedení přehledu  výchovně vzdělávací práce  ve školní družině v  elektronické podobě. Díky sdílení údajů se  školní matrikou se  nemusí vychovatelé starat o  aktualizaci kontaktních údajů a  pouze spravují odchody žáků.

Žáci se  mohou vzdělávat i  doma, učitel má možnost přímo do  rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se  tak  žák může vrátit k  tématu poslední hodiny, připravit se  na  test či  zkoušení nebo si jen  rozšířit své obzory.

V  případě technických potíží  kontaktujte administrátory  – zástupkyni ředitele, příp. ředitele školy. Celý systém přinesl všem větší komfort v  informacích o  docházce a  prospěchu i  v  komunikaci mezi žáky, učiteli i  rodiči.

Pro  větší informovanost uvádíme vysvětlení zkratek u  druhu hodnocení a  váhu známky:

PP  – písemná práce, písemné zkoušení, větší rozsah 1, 0
ÚSTNÍ – ústní zkoušení 1, 0
DIKT – diktát 1, 0
PRAKT – známky z  předmětů převážně praktického rázu – prac. činnosti, tělesná, výtvarná výchova 1, 0
SAM – samostatná práce 0, 8
PÍS – písemné zkoušení – menší rozsah 0, 8
REF – referát 0, 8
SKUP – podíl na  skupinové práci 0, 5
DÚ – domácí úkol 0, 3
AKT – výrazná aktivita v  hodině 0, 5
SEŠ – hodnocení sešitů, úprava 0, 3

Následující informace dostanou všichni naši noví žáci 10.   září a  současně s  tím i  přístupové údaje pro  sebe a  své zákonné zástupce. Ostatním žákům a  rodičům se  jejich přístupové údaje z  loňského roku nemění.

Informace o  aplikaci dm Software a  návod k  registraci

K čemu slouží aplikace dm Software?

Aplikace  dm Software  je  školský informační systém a  je  určena žákům základních, středních a  vyšších odborných škol a  jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a  rychlý přístup k  informacím o  docházce, prospěchu a  dalších aktivitách ve  škole.

Hlavní funkce aplikace dm Software:

Kroky nutné k  založení přístupu do  aplikace dm Software:

Pro  získání přístupu do  aplikace dm Software je  nejprve nutné se  zaregistrovat. K  registraci můžete využít následující postup:

 1. V  internetovém prohlížeči přistupte na  adresu  https://portal.dmsoftware.cz. Následně vpravo nahoře v  sekci  Přihlášení  klikněte na  odkaz  Registrace žáků a  rodičů.
 2. Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace dm Software a  v  případě Vašeho souhlasu klikněte v  dolní části stránky na  tlačítko  Souhlasím.
 3. Na  nově zobrazené stránce budete vyzváni k  zadání  jména a  příjmení  osoby, pro  kterou byl  školou vygenerován PIN (viz  Údaje pro  registraci), dále uvedete  PIN  a  opíšete  kontrolní řetězec.
 4. Po  správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko  Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se  další stránka s  registračními údaji. V  případě, že  bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k  překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline 371  655 160.
 5. Po  úspěšném ověření si zvolte  uživatelské jméno a  heslo, se  kterými se  budete do  aplikace dm Software přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v  aplikaci již existuje, budete vyzváni k  výběru jiného. Přihlašovací údaje je  nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je  budete používat při  každém dalším přihlašování do  aplikace dm Software.

Přihlášení do  aplikace dm Software:

Pokud jste se  již zaregistrovali, můžete se  přihlásit do  aplikace dm Software. Do  svého webového prohlížeče zadejte URL  adresu  https://portal.dmsoftware.cz. Vpravo nahoře v  sekci  Přihlášení  zadejte Vaše uživatelské jméno a  heslo a  stiskněte tlačítko  Přihlásit. Otevře se  aplikace dm Software.

Pod  odkazem  https://aplikace.dmsoftware.cz/dokumentace/DM/verejnost/  naleznete uživatelskou příručku, která  Vám usnadní práci s  aplikací dm Software a  představí všechny její výhody a  využití.

(27.08.2019)

Archiv Novinek

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019


Nahoru