Informace o škole 2019/2020

Základní škola NezvěsticeZákladní škola Nezvěstice, příspěvková organizace, je úplná základní škola s 1. a 2.  stupněm, školní družinou a školní jídelnou. Zřizovatelem je obec Nezvěstice, 332 04.

Poslední zápis do školského rejstříku v souvislosti s navýšením kapacity školní jídelny je z 8. 12. 2017, č. j. ŠMS/14986/17 s účinností od 1. 1. 2018.

Identifikátor zařízení: 600 070 484
IČ: 75006774

Základní škola má kapacitu 400 žáků, IZO 102 264 899 a sdružuje:
1. Školní družinu, kapacita 120 žáků, IZO 115 500 111
2. Školní jídelnu, kapacita 400 stravovaných, IZO 102 628 084

Při škole působí Sdružení rodičů a přátel školy, předsedkyní je Petra Slívová.

Škola je rovněž členem Asociace školních sportovních klubů, předseda Mgr. Ladislav Kotlár, e-mail: zsnezvestice@cbox.cz

Adresa školy: ZŠ Nezvěstice, čp. 69, PSČ 332 04
Telefon: ředitelství, sborovna: 377 891 178, školní jídelna: 377 891 201, školní družina 773 514 740, ekonomka: 377 891 691, školník: 773 514 093
Elektronická adresa e-mail: zsnezvestice@cbox.cz, ekonomka e-mail: zsnezvesticeeko@seznam.cz , vedoucí jídelny e-mail: zsnezvesticejid@volny.cz
WWW stránky: https://zsnezvestice.cz

Zpracovaný ICT plán Základní školy v Nezvěsticích je k nahlédnutí u ředitele školy.

Statistické údaje

V letošním školním roce navštěvuje naši školu 356 žáků, kteří jsou zařazeni do 16 tříd. Ve škole pracuje 25 pedagogů, 3 asistentky pedagoga, 4 vychovatelky a dalších 11 nepedagogických pracovníků.  
Na 1. stupni je 7 tříd, které navštěvuje 158 žáků (72 chlapců a 86 dívek), což představuje průměr 22, 5 žáků na třídu.  
Do 9 tříd 2. stupně dochází 198 žáků (110 chlapců a 88 dívek), což znamená průměr 22 žáků na třídu.  
Celkový průměr na třídu je 22.25 žáků.

Dojíždějící žáci z okolních obcí: 219 žáků z 16 měst a obcí, tj. celkem 61, 5 % z celkového počtu dětí (Šťáhlavy 65, Žákava 48, Šťáhlavice 42, Nezbavětice 11, Milínov 10, Chválenice 10, Kornatice 9, Starý Plzenec 5, Želčany 5, Chouzovy 4, Zdemyslice 3, Borovno 2, Plzeň 2, Příkosice 1, Letiny 1, Mítov 1)

Počet dětských strávníků jídelny: 341 (95,79 %), 25 dětí z MŠ, vedoucí Drahomíra Žáková, zsnezvesticejid@volny.cz, tel.: 377 891 201

Do čtyř oddělení školní družiny dochází 118 dětí.

(Aktualizováno 01.10.2019)

Výchovný poradce:

Mgr. Ivana Feifrlíková – volba povolání, výchovné problémy (konzultační hodiny úterý 14.30 – 15.15 hod.).

(19.09.2019)

Okolí školy:

Před budovou školy se rozkládá pěkný park, v jehož jedné části u silnice je umístěn pomník obětem 1. a 2. světové války a dále pomník s bustou J. A. Komenského.

Park před školou

Park před školou

Pomník obětem 1. a 2. sv. války

Pomník obětem
1. a 2. sv. války

Pomník s bustou J. A. Komenského

Pomník s bustou
J. A. KomenskéhoArchiv Informace o škole

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |


Nahoru