Kontakty

Vedení školy

ředitel školy: Mgr. Zdeněk Šafařík 377 891 178, 602 178 505 zsnezvestice@cbox.cz
zástupkyně ředitele: Mgr. Blanka Hachová 377 891 178 hachovablanka@seznam.cz
výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Feifrlíková 377 891 178 ivana.feifrlikova@seznam.cz
vedoucí vychovatelka: Ivana Matuchová 773 514 740 ivanamat1@centrum.cz
vedoucí jídelny: Drahomíra Žáková 377 891 201 zsnezvesticejid@volny.cz
ekonomka školy: ing. Hana Mudrová 377 891 691 zsnezvesticeeko@seznam.cz
školník: Petr Tomášek 773 514 093 -

Kontakty na pedagogy – výuka na dálku

Mgr. Bábíčková Olga babickova.zs@seznam.cz
Mgr. Beránková Romana romanaberankova99@gmail.com
Mgr. Brabcová Anna abrab.zsnezvestice@seznam.cz
Mgr. Brudnová Květoslava kveta-brudnova@atlas.cz
Mgr. Doláková Jana dolakova.zs@seznam.cz
Mgr. Feifrlíková Ivana ivana.feifrlikova@seznam.cz
Mgr. Hachová Blanka hachovablanka@seznam.cz
Mgr. Hachová Klára klarahachova@seznam.cz
Mgr. Hajžmanová Sylva sylva.hajzmanova@seznam.cz
Mgr. Havlová Eliška eliska.lukesova@seznam.cz
Mgr. Honzová Jana j.honzova@seznam.cz
Bc. Hradecká Soňa HradeckaSona@seznam.cz
Mgr. Hrdina Jan jhrdina@email.cz
Mgr. Hrubá Jaroslava jaroslavahrubazsnez@seznam.cz
Huňáčková Ilona ilona.hunacek@seznam.cz
Mgr. Jehlíková Václava v.jehlikova@seznam.cz
Mgr. Kloboučníková Zděnka zdenka.kloboucnikova@gmail.com
Mgr. Königsmarková Ladislava knigsmarkova1@seznam.cz
Mgr. Kotlár Ladislav kotlar.lada@seznam.cz
Mgr. Kovalčík Kleilová Michaela Klailovam@gmail.com
Kozlerová Šárka sk.zsnezvestice@seznam.cz
Mgr. Kružíková Ivana zskruzikovaivana@gmail.cz
Mgr. Matasová Růžena matasovar@volny.cz
Matuchová Ivana ivanamat1@centrum.cz
Mgr. Matuchová Šárka sarka.matuchova@centrum.cz
Mgr. Pánková Petra pankovapezsnezvestice@gmail.com
Mgr. Skalák Jan skalakzsnezvestice@seznam.cz
Mgr. Svobodová Sandra SandraOAPlzen@seznam.cz
Mgr. Šafařík Zdeněk safarik900@seznam.cz
Mgr. Šiplová Václava matylda8B@seznam.cz

(31.03.2020)


Nahoru