Projekty 2019/2020

Družinový projekt My ZOO

Rádi bychom Vám představili, jak s našimi dětmi realizujeme myšlenku sepětí s přírodou, její poznávání a hlavně utváření si vztahu k ní a s ní. Jedná se o projekt IV. odd. školní družiny s názvem My ZOO.
Jelikož družina také plní výchovně vzdělávací funkci, v tomto projektu se spojily všechny možné složky, které mohou osobnost dětí rozvíjet. Posuďte sami…
Každé z dětí se stalo ředitelem zoologické zahrady a převzalo tím odpovědnost za povinnosti z této funkce vyplývající. To už samo o sobě bývá dosti složité, ale naše šikulky to zvládají na jedničku. Nejprve měli za úkol vymyslet název pro svou ZOO, dostali za to průkaz ředitele, kterým se při různých akcích musí prokázat. Tzn. Mít ho neustále při sobě! Potom si narýsovali čtvercovou síť jako herní plán a na nástěnce se objevil Ceník. Je to seznam všech položek, které si děti mohou do hry dokupovat. Ceník se neustále rozšiřuje. K němu nutně přibyl seznam výplat, přehled o tom, kolik mají děti vyděláno či zaplaceno na pokutách. Hra se točí kolem zvířat, to především, takže úkoly jsou směřované na tuto oblast. Do zahrad jezdí exkurze, chodí kontroly, a tak se občas stane, že se děti potýkají i s určitou formou neúspěchu či prohry. Všechno, co děláme, je spjato s tímto tématem, níže uvádíme úkoly, které už jsme plnili a po nich přikládáme několik fotografií našeho projektu. Hojně využíváme interaktivní tabuli, encyklopedie, časopis IRIS, i vlastní znalosti… Výstupem hry budou rozšířené znalosti a povědomí dětí o říši zvířat, krásné práce o nich, inspirace, kde se podívat na pěkné dokumenty a samozřejmě plán ZOO plný zakoupených atrakcí a „slušný výdělek“. Nezapomeneme ani na odměny pro „Nejlepší ředitelku(e)“ ZOO.
1. Napsat aspoň 50 druhů zvířat
2. Napsat co nejvíce filmů či pohádek, které mají v názvu zvíře
3. Povídali jsme si o virech a bakteriích, úkol byl nějakou(ý) nakreslit
4. Projekt „Tučňáci“ – znamenal týmovou spolupráci v jejich výrobě
5. „Akvárium na míru“ – motivace: stavba největšího akvária Francie – Nausicaá (dokument:
https://www.youtube.com/watch?v=bGOnFXDjDJY)
6. „Psi“ – obrovské téma – všechny možné druhy a formy práce
7. Samostatná práce – zatím největší projekt – „Mé neznámé zvíře“ (zpracovat a přiblížit ostatním dětem neznámé zvíře – volná forma)
8. „Pandy“ – na projektu budeme pracovat – zatím: https://www.youtube.com/watch?v=CpK1lZJmbJY&t=48s
Video, které mělo u nás obrovský ohlas.
Velmi se těšíme na pokračování a vyhlášení výsledků projektu. Níže si můžete prohlédnou fotodokumentaci k projektu.

Družinový projekt My ZOO Družinový projekt My ZOO Družinový projekt My ZOO Družinový projekt My ZOO

Bc. Soňa Hradecká, IV. odd. ŠD

02.06.2020

Projekt Šablony II – ZŠ Nezvěstice

Od letošního školního roku navazujeme na předchozí dvouletý projekt Šablony I. novým dvouletým projektem Šablony II.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:  02_18_063
Název projektu:  Šablony II – ZŠ Nezvěstice
Reg. číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013593
Rozpočet:  793 477 Kč
Realizace:  1. 9. 2019 – 30. 6. 2021

Anotace projektu:  Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem, podporu čtenářství a logického myšlení. Pro šablonu 2. II/16 jsme zakoupili 20 ks notebooků (W10, Corel), které budou děti ve výuce používat minimálně 1x týdně v  rámci předmětů Mgr. P. Pánkové a Mgr. S. Svobodové. Celkem bude takto odučeno min. 128 hodin v  průběhu dvou školních roků.

Číslo šablony název termín čas/realizace projektu vyučující
2. II/10 Tandemová výuka
Český jazyk 6. C, 7. A
vyučování – 40 společně vedených hodin dva školní roky Mgr. Jan Skalák
Mgr. Sandra Svobodová
2. II/16 Využití ICT ve vzdělávání vyučování – 1x týdně/64 hodin dva školní roky Mgr. Petra Pánková
2. II/16 Využití ICT ve vzdělávání vyučování – 1x týdně/64 hodin dva školní roky Mgr. Sandra Svobodová
2. II/19 Projektový den ve škole 4 hod. + odborník jeden školní rok Mgr. Květa Brudnová
2. II/19 Projektový den ve škole 4 hod. + odborník 2019/2020 Mgr. Eliška Havlová
2. II/20 Projektový den mimo školu 4 hod. + odborník dva školní roky Mgr. Ladislav Kotlár
2. II/20 Projektový den mimo školu 4 hod. + odborník dva školní roky Mgr. Jana Honzová
2. II/20 Projektový den mimo školu 4 hod. + odborník jeden školní rok Mgr. Eliška Havlová
2. II/17 Čtenářský klub 2020/2021 Mgr. Anna Brabcová
Následující šablony budou po oba školní roky
2. II/17 Čtenářský klub středa 13.40 – 15, 10 Mgr. Jana Doláková
2. II/17 Čtenářský klub úterý 13.30 – 15 Mgr. Květa Brudnová
2. II/17 Klub zábavné logiky a deskových her pondělí 13.15 – 14.45 Mgr. Zdeňka Kloboučníková
2. II. 17 Komunikace v  cizím jazyce pondělí 13.30 – 15 Mgr. Sandra Svobodová
         
2. II/18 Doučování žáků ohrožených školních neúspěchem pondělí 11.35 – 12.35 Mgr. Anna Brabcová
2. II/18 Doučování žáků ohrožených školních neúspěchem pondělí 12.50 – 13.50 Mgr. Sylva Hajžmanová
2. II/18 Doučování žáků ohrožených školních neúspěchem pondělí 13.40 – 14.40 Mgr. Šárka Matuchová
2. II/18 Doučování žáků ohrožených školních neúspěchem středa 13 – 14 Mgr. Jaroslava Hrubá
2. II/18 Doučování žáků ohrožených školních neúspěchem čtvrtek 13 – 14 Mgr. Květa Brudnová
2. II/18 Doučování žáků ohrožených školních neúspěchem středa 13.40 – 14.40 Mgr. Eliška Havlová

Celodružinový projekt Orient Express

Začátkem školního roku se před naší školou objevil kouř, ozval hluk píšťalky, a přišel mezi nás starobylý konduktor. Nejprve jsme se lekli, neboť jsme nečekali žádnou návštěvu, ale při pohledu z  okna nám bylo vše jasné. Čekal na nás totiž Orient Express, vlak, který nás poveze na cestu po okolních státech České republiky. A možná ještě dál… To ještě totiž nevíme. Onen zmíněný konduktor – tehdejší průvodčí – si nás tak přišel vyzvednout na tuto dalekou cestu. Nejprve jsme si vlak zkusili a projeli naší zemi, chtěli jsme se také rozloučit, vždyť pojedeme na několikaměsíční cestu! Zamávali jsme krajům a krajským městům, s  sebou přibalili pár českých dobrot (pivo, oplatky, syrečky, miletínská psaníčka, perník z  Pardubic, Štramberské uši a další pokrmy – jako dárky pro hostitele v  cizích zemích), a pak už nás čekal přechod hranic a Adieu! Vydali jsme se na první cestu…

Říjen – Německo

Naštěstí jsme v  říjnu nemuseli cestovat daleko, novou zastávkou našeho Orient Expressu bylo Německo. Každé oddělení družiny se vrhlo do jiné části této rozlehlé země, protože je nás hodně, nebylo to zase tak těžké ! Poznali jsme krásy všech koutů, navštívili krásné zámky a hrady – i ten, kde se natáčela Popelka – Moritzburg. Namalovali jsme si vlajku a znak Německa. Pověděli jsme si o některých zajímavostech. A nezapomněli jsme si ukázat, kde přesně v  Evropě Německo leží. V  každém oddělení jsme si zavedli mapy Evropy a začali je vyplňovat. Také jsme viděli na interaktivní tabuli dokument, který nám ukázal ty největší zajímavosti této země. Moc se nám to líbilo a určitě se těšíme na další stát, který navštívíme v  listopadu. Na chodbách školy se podívejte, co všechno tam máme! !

Projekt Šablony II – ZŠ Nezvěstice Projekt Šablony II – ZŠ Nezvěstice Projekt Šablony II – ZŠ Nezvěstice Projekt Šablony II – ZŠ Nezvěstice Projekt Šablony II – ZŠ Nezvěstice Projekt Šablony II – ZŠ Nezvěstice

(12.11.2019)

Listopad – Polsko

Téměř před koncem listopadu nás náš vláček zavezl do Polska. Moc jsme se na návštěvu těšili, protože už od hraničních trhů jsme si říkali, že se nám zdá, že polštině trošku rozumíme. A také ano, v kurzu polštiny, který jsme poslouchali, nám plno výrazů znělo velmi povědomě…
Ukázali jsme si Polsko na mapě, zakreslili jsme státní vlajky a povídali jsme si a povídali, bylo rozhodně o čem. Známe už hlavní město, některé památky, řeky, města, a co víc, i slavné osobnosti.
Věděli jste, že Fryderyk Franciszek Chopin byl Polák? A že Marie – Curie Sklodowska vynalézala u nás v Čechách? My jsme dokonce namalovali její portrét tužkou, ozdobili stěny našich družin vlajkami a vyplňovali jsme krásný pracovní list s polskými kroji. Z polské vlajky jsme vyrobili legrační pajduláčky! Tento stát je naším sousedem na severu a my se moc těšíme, kam pojedeme dál…
A rozhodně v čase vánočním budeme sami překvapeni, jaké nás čeká dobrodružství.

Listopad – Polsko Listopad – Polsko Listopad – Polsko Listopad – Polsko Listopad – Polsko Listopad – Polsko Listopad – Polsko Listopad – Polsko Listopad – Polsko

(29.11.2019)

Prosinec – Slovensko

„Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú…“ Tak přesně tato slova nás přivítala v další zemi, kterou jsme navštívili naším Orient Expressem. Nejprve jsme se lekli, že se snad blíží bouřka, ale místní nám řekli, že je to jejich státní hymna.
To nám spadl kámen ze srdce a v tom nám došla další věc. Vždyť my tu rozumíme, co nám povídají! Pravda – jsou slova, která bychom bez pomoci nerozluštili, ale o tom hlavním se dorozumíme.
A tak jsme ochutnali pravé halušky s bryndzou, zemiakovou babu (bramboráky), pirohy a sýrový korbáčik. I tady jsme předali dárky, které vezeme z Čech a místní měli velikou radost!
Pověděli jsme si o této zemi, horách – Tatrách, vlajce, znaku, poznali jsme některá města, řeky a na mapě ukázali, jak blízký je to náš soused. A že je období adventu, vůbec se nám od vyzdobených slovenských chalup, salaší, vesniček a měst nechtělo, ale co naplat!
Vláček zahoukal, a když se vyvalila zpod kol pára, věděli jsme, že musíme dál!
Tak zase někdy, někde příště!

+ foto 41 – 46

Prosinec – Slovensko Prosinec – Slovensko Prosinec – Slovensko Prosinec – Slovensko Prosinec – Slovensko Prosinec – Slovensko

(20.01.2020)

Leden – Rakousko

S naším vlakem Orient Express jsme zavítali ve dnech 20. – 24. ledna 2020 do další země a nestačili jsme se divit! Všude jsme potkávali nadšené lyžaře, malebné horské hotely a úchvatnou krajinu. Rakousko opravdu v plné parádě! Zastavili jsme se v hlavním městě Vídni, oslavili jsme v Salcburku Mozartův týden a zalitovali, že tu nebudeme na květnové Narcisové slavnosti. Neminuli jsme prohlídku Štýrského Hradce, kde se o víkendu konalo Mistrovství Evropy v krasobruslení a samozřejmě Schönbrunnský palác.
Nejbáječnější zastávkou byla ta v místní kavárně. Kdo neochutnal Sachrův dort a Mozartovy koule jako by ani v Rakousku nebyl…  A pro ty, co na sladké nejsou – co takhle vídeňský řízek, špekové knedlíky nebo snad svíčková?
Že už se Vám sbíhají sliny? Inu měli jste jet s námi…
Rakousko tedy známe, namalovali jsme si znak a vlajku, poznali místní řeky – Dunaj, Rýn, Inn a další krásná města, a dozvěděli se také něco o slavných osobnostech. Poslechli si nádherné valčíky pánů Strausse jr., sr., skladby Mozarta a Haydna, Schuberta a nejznámější skladbu Tichá noc, svatá noc. Víc nás oslovil svět filmu – kdo by neznal Arnolda Schwarzeneggera, Sissi – Romy Schneiderovou či umělce oboru výtvarného Gustava Klimta a Adolfa Losse?
Tato země má mnoho co nabídnout, a když se domluvíte německy, máte vyhráno!
A tak se těšíme na další výlet: AUF WIEDERSEHEN!

Leden – Rakousko Leden – Rakousko Leden – Rakousko Leden – Rakousko

(05.02.2020)

Únor – Maďarsko

Jen co jsme opustili zemi, ve které jsme se aspoň trošku mohli domluvit, ocitáme se náhle mezi dalšími lidmi, které máme na svém putování určeno potkat! Jenže ouha, vůbec jim nerozumíme… Ještěže dárkům rozumí všichni lidé na světě, a tak netrvá dlouho a rukama a nohama si umíme říct o vyhlášené maďarské pochoutky. Třeba perkelt, guláš – segedýn (maď. segedín) a debrecínku. Sladké palačinky, štrúdly a trochu vody. Protože na místní vyhlášené víno – tokajské – jsme přeci jen trošku mladí…
Navštívíme hlavní město Budapešť a už se blížíme lodní dopravou po Dunaji téměř k hranicím další země.
Na nejvyšší vrchol země Kékes jsme vystoupali kvůli krásnému pohledu, víme už, že se v Maďarsku narodil skladatel Ferenc Liszt, vynálezce hlavolamu jménem Rubikova kostka – Ernö Rubik a nejznámější kouzelník a kaskadér Harry Houdini. Poznáme i státní vlajku a zkusili jsme si namalovat i státní znak!
Zkrátka v téhle zemi stojí za to navštívit všechno a samozřejmě také místní vyhlášené lázně.
Nu, my vyrážíme dál a Vám příjemný relax…

Únor - Maďarsko Únor - Maďarsko Únor - Maďarsko Únor - Maďarsko Únor - Maďarsko Únor - Maďarsko Únor - Maďarsko Únor - Maďarsko Únor - Maďarsko

(02.06.2020)

Projektové dny v rámci Šablon II.

Sázení stromů – 6. A 

Žáci 6. A se účastnili 19. listopadu projektového dne, který byl zaměřen na sázení stromů v areálu Domu klidného stáří nedaleko školy. Žáci si mohli osvojit praktické dovednosti, dále získali cenné informace o principu výsadby, péče i významu vybraných rostlin a stromů a také krásně zkrášlili okolí domu.

Powerpointová prezentace Sázení stromů

Exkurze do Stříbra – 9. ročník

21. listopadu 2019 proběhla exkurze 9. ročníku do Stříbra. Tématem bylo získávání a zpracování nerostných surovin, historie těžby kovů v dědičné štole Prokop a muzeum ve Stříbře.

Powerpointová prezentace Exkurze Stříbro

(05.02.2020)

Žáci 9. B podpořili lidi bez domova

Žáci naší školy se v předvánoční době 17. prosince zúčastnili netradičního projektového dne v Praze, který nám zprostředkovala agentura Pragulic. Jde o sociální podnik, jenž nabízí prohlídku hlavního města očima lidí bez domova. Tito lidé potom zájemce provedou skrytými zákoutími a zajímavými místy, která nenajdeme v žádném turistickém průvodci. Kromě osobité přednášky o každodenním životě na ulici se s námi náš průvodce, pan Václav, podělil o svůj životní příběh. Václav je bývalý milionář. Dílem nešťastné náhody, dílem nevhodným způsobem života se dostal do problémů a nyní je bezdomovcem, jak o sobě sám říká, z vlastní vůle. Poučil nás o tom, jak se žije na ulici a co lze dělat, aby člověk nemusel být špinavý, jak si přivydělat nějaké peníze a kam zajít, když se potřebuje najíst nebo zahřát se.
Celý tento projekt je zaměřen na podporu právě těchto lidí, zkusit nabídnout druhou šanci a hlavně pomoct bourat předsudky. Žáci si udělali autentickou představu o životě na ulici a na základě této zkušenosti dospěli k různým závěrům, například jak je snadné v dnešní době spadnout do dluhové pasti, jak relativně snadná je cesta na úplné dno a naopak velmi složité dostat se zpátky do života.
Projekt Pragulic nabízí další zajímavé průvodce s nejrůznějšími životními příběhy, a tak se žáci naší školy možná do Prahy opět vypraví a podpoří dobrou věc.

Mgr. Ladislav Kotlár, třídní učitel 9. B

(05.02.2020)

Archiv Projektů

2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |


Nahoru