Úspěchy v soutěžích 2018/2019

Stříbro na atletické olympiádě ve Šťáhlavech

Jako každý rok se i letos zúčastnila naše škola 7. června 2019 atletické olympiády ve sportovní hale ve Šťáhlavech. Ti nejlepší zástupci tříd prvního stupně byli vybráni, aby zdatně reprezentovali naši školu. Už ve vlaku byla u některých cítit značná nervozita, jiní již věděli, do čeho jdou, a tak přece jen panovala spíše dobrá nálada a zdravá soutěživost. Při příjezdu bylo sportovcům přiděleno startovní číslo a organizátoři je dále přidělili svým velitelům dle tříd a ti je doprovázeli po celou dobu závodů. Našimi soupeři byli i pro tento rok zástupci škol ze Šťáhlav, Starého Plzence a loňští vítězové z Tymákova. Síly byly značně vyrovnané, takže do poslední chvíle jsme si nedokázali tipnout, jak vše dopadne. Některé disciplíny byly slabší, v jiných jsme zazářili, ale celkové druhé místo v celé soutěži nečekal nikdo. Euforie a radost dětí z tohoto umístění byla tak na místě a my se radovali s nimi. V jednotlivých kategoriích podle ročníků jsme dokonce obsadili dvě první místa (3., 4. ročník) a jedno místo druhé (5. ročník). Letošním hostem a hvězdnou sportovkyní byla plavkyně Eva Nováková, která dětem představila dril a odhodlání potřebné k vrcholovému sportu a jak od dětství začínala se sportem. Rovněž se zapojila při předávání cen a medailí a odpovídala na dotazy dětí. Při čekání na vlak jsme se ještě stihli odměnit zmrzlinou a hrdě se vraceli zpět domů s předsevzetím, že příští rok povezeme pohár zlatý.

Stříbro na atletické olympiádě ve Šťáhlavech Stříbro na atletické olympiádě ve Šťáhlavech Stříbro na atletické olympiádě ve Šťáhlavech Stříbro na atletické olympiádě ve Šťáhlavech

DiS. Andrea Větrovcová

(20.06.2019)

Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích

Na konci dubna proběhlo vyhodnocení výtvarných soutěží. V letošním školním roce slavíme hned několik krásných umístění v celostátním měřítku – Krkonoše očima dětí a Děti malují pro Konto Bariéry. Do soutěží se zapojili žáci z prvního i druhého stupně v hodinách výtvarné výchovy nebo v zájmovém kroužku.

Do 40. ročníku výtvarné soutěže Krkonoše očima dětí dorazilo 427 prací ze 14 MŠ, 31 ZŠ a 5 speciálních zařízení. I přes velký počet zaslaných prací jsme v soutěži získali umístění hned ve třech kategoriích. Gratulujeme Lucii Čejkové, Lence Krňoulové, Oliveru Kumperovi, Janě Rychlé, Lauře Heřmanové, Marku Šlaufovi a Elišce Štikové (2. a 3. roč.), za kolektivní práci získali 1. místo ve II. kategorii, dále Viktorii Haškové (5. roč.) za 3. místo ve III. kategorii, Tereze Štolbové (7. roč.) za 1. místoDaniele Šimkové (7. roč.) za čestné uznání ve IV. kategorii. Vybrané obrázky jsou již od května k vidění v Krkonošském středisku environmentální výchovy Krtek ve Vrchlabí.  

Úspěchy jsou i v 29. ročníku dětské výtvarné soutěže na téma Les očima reportéra, která je součástí projektu „ Děti malují pro Konto Bariéry“ . Tématem bylo vše o lese, co tam žije, co tam roste, co se mi tam líbí, co mě tam potkalo, les pod lupou apod. Gratulujeme Jakubovi Zelenému (2. roč.) za 1. místo, Václavu Chaloupkovi (2. roč.) za 2. místo, Markétě Zittové (2. roč.) za 3. místoKristýně Huclové (8. roč.) za 3. místo. Vítězné obrázky budou využity pro tvorbu kalendáře.

Na závěr velká gratulace Viktorii Haškové (5. roč.) za krásné 1. místo ve 26. ročníku výtvarné soutěže s námětem „Moje oblíbená rostlina“, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz.

Všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme za pěknou reprezentaci školy. Ocenění dostali diplom a malou drobnost. Poděkování za úspěšnou přípravu do soutěží patří Mgr. Jaroslavě Hrubé a Mgr. Petře Pánkové.

vítězná malba V. Haškové Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích Krásné úspěchy ve výtvarných soutěžích

(10.05.2019, aktualizováno 10.06.2019)

Dvojnásobný stříbrný úspěch našich družstev v dopravní soutěži

6. května 2019 se v areálu ZŠ Blovice uskutečnilo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Celkem se zde sjelo 17 čtyřčlenných družstev – osm v 1. kategorii a devět ve 2. kategorii.

Naše škola vyslala do soutěže dva týmy. Za mladší žáky soutěžili Lukáš Valeš, Štěpán Šimek, Veronika Šimáková a Alžběta Slívová (všichni ze 4. třídy). V kategorii starších žáků nás reprezentovali Matěj Hyneš a Radim Bartoň (9. třída), Lucie Hoblová (8. třída) a Kateřina Březinová (6. třída).

Soutěžilo se tradičně ve čtyřech disciplínách: testech z pravidel silničního provozu, jízdě na dopravním hřišti, praktickém poskytnutí první pomoci a v jízdě zručnosti.

Obě družstva se velmi svědomitě připravovala, trénovala jak ve škole, tak opakovaně i na dopravním hřišti, děti neváhaly přijít trénovat i v den volna. Výbornou přípravu zúročily v samotné soutěži a získaly ve svých kategoriích krásné 2. místo. Zvlášť je třeba ocenit výkon mladších žáků, kteří se zúčastnili soutěže poprvé a soustředěným, vyrovnaným výkonem dosáhli hned na stupně vítězů.

Veronika Šimáková získala navíc ocenění za nejlepší výkon z děvčat v 1. kategorii.

Za výbornou přípravu do soutěže zaslouží poděkování Mgr. Květa Brudnová.

Dvojnásobný stříbrný úspěch našich družstev v dopravní soutěži Dvojnásobný stříbrný úspěch našich družstev v dopravní soutěži

(10.05.2019)

Souboj čtenářů v 6. třídě

15. dubna se žáci šestých tříd zúčastnili jubilejního desátého ročníku projektu Souboj čtenářů. Jde o klání, které se odehrává v internetovém prostředí a zaměřuje se především na porozumění textu. Děti měly již v únoru zadáno k četbě celkem pět titulů a v den soutěže se společnými silami snažily co možná nejrychleji a nejsprávněji zodpovědět 25 všetečných otázek. Soutěže se zúčastnilo dohromady 120 škol z celé republiky.

Naši šesťáci se snažili odpovídat co nejlépe, dobře spolupracovali. A přestože se jim nakonec nepodařilo postoupit do dalšího kola, tak si ze zajímavého měření sil odnesli řadu zážitků a také nové zkušenosti.

Mgr. J. Skalák

(10.05.2019)

Stříbro v okresním basketbalovém turnaji

„V pátek 5. 4. 2019 jsme my holky z šestých a sedmých tříd jely na basketbalový turnaj do Plzně na 10. ZŠ. Byly nás tam čtyři týmy, takže každý tým včetně nás hrál tři zápasy. Urvaly jsme 2. místo v okrese, protože jsme prohrály jen jeden z nich. Být o stupeň výš, postoupily bychom. Ale to nevadí, protože si myslím, že všichni si to v Plzni užili. Určitě bychom chtěly jet znovu.“
Tuto zprávu napsala o pátečním basketbalovém klání Anička Tůmová ze šesté třídy. Reprezentační družstvo naší školy bylo vytvořeno z dívek ze šestých a sedmých tříd, a to Kateřiny Březinové, Anny Tůmové, Nicol Polívkové, Anežky Trefilové, Moniky Hachové, Adriany Šlajerové, Emy Karasové a Anny Marie Hodanové. Kromě Nezvěstic byla do soutěže zařazena družstva z 25. ZŠ, 11. ZŠ a 10. ZŠ v Plzni, která byla pořádající školou turnaje. Navzdory jednomu prohranému zápasu si dívky vedly statečně a rozhodně v sobě nezapřely bojovného ducha. Soupeřky hrály také naplno a porazit je nebylo snadné.
„Škoda že nepostupujeme,“ litovala nakonec Katka Březinová ze 6. B. „Přitom chybělo málo a mohly jsme postoupit,“ dodala k tomu.
„Až budeme hrát turnaj příště, určitě vyhrajeme, protože na to máme. Ty vítězné zápasy jsme vyhrály s velkou převahou,“ zhodnotila vše na závěr Nicol.

Stříbro v okresním basketbalovém turna

(18.04.2019)

Výtvarné soutěže a projekty

Ani v letošním školním roce žáci v hodinách výtvarné výchovy nezaháleli a tradičně se zapojili do nejrůznějších celostátních výtvarných soutěží a projektů.
Konkrétní soutěže či projekty a ukázky odeslaných výtvarných prací žáků z 1. i 2. stupně naleznete níže.

Podmořský svět očima dětí

Celostátní výtvarná soutěž v rámci 41. ročníku mezinárodního potápěčského festivalu PAF Tachov, kterou pořádá Svaz českých potápěčů ve spolupráci s Muzeem Českého lesa v Tachově.

Podmořský svět očima dětí Podmořský svět očima dětí Podmořský svět očima dětí Podmořský svět očima dětí

Krkonoše očima dětí

40. ročník celostátní výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje pracoviště environmentálního vzdělávání a výchovy Správy KRNAP. Letos se mohlo vybírat ze tří výtvarných námětů: Tetřívek obecný v Krkonoších a Jizerských horách, Krása rostlin – jejich místo na loukách, v lesích, u řek či na rašeliništích a Krkonoše očima dětí – volná tvorba.

Krkonoše očima dětí Krkonoše očima dětí Krkonoše očima dětí Krkonoše očima dětí

Moje oblíbená rostlina

26. ročník celostátní výtvarné soutěže, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz se sídlem v Praze. Žáci měli za úkol zpracovat kresbu, malbu nebo polytechnickou práci, která by vystihovala téma soutěže.

Moje oblíbená rostlina Moje oblíbená rostlina Moje oblíbená rostlina Moje oblíbená rostlina

Les očima reportéra

29. ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“. Vše o lese, co tam žije, co tam roste, co se mi tam líbí, co mě tam potkalo, les pod lupou apod. Vítězné obrázky budou využity pro tvorbu kalendáře.

Les očima reportéra Les očima reportéra Les očima reportéra Les očima reportéra

Recyklohraní „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Březnového úkolu se zhostili žáci pátého ročníku v hodinách výtvarné výchovy a ztvárnili příběh vysloužilého elektrospotřebiče. Malovali o tom, jak se k němu doma chovali, jak se o něj starali a co se s ním stalo, když dosloužil.

Recyklohraní „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“ Recyklohraní „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“ Recyklohraní „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“ Recyklohraní „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“ Recyklohraní „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“ Recyklohraní „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“ Recyklohraní „S rýmy jsou šprýmy, aneb příběhy vysloužilého elektra“

PQ 2019 „Zažij zázrak“

Kreativně poznávací projekt, který je součástí festivalu Pražské Quadriennale. Společným úkolem pro všechny účastníky bylo „Zažij zázrak“ a my vám k tomu nabízíme prostor 27 000 cm³! Úkolem našich žáků bylo do prostoru krychle o velikosti 30x30x30 cm promítnout představu o prožitku zázraku.
Všechny vybrané „zázraky“ budou v rámci PQ 2019 vystaveny na pražském Výstavišti. Ten nejzajímavější z nich, jež vybere odborná porota, bude realizován jako skutečná scéna přístupná po celou dobu trvání PQ 2019 (6. – 16. 6. 2019).

PQ 2019 „Zažij zázrak“

(08.04.2019)

Obvodní kolo ve vybíjené

Dá se říci, že již tradičně se na naší škole pořádá každým rokem na jaře obvodní kolo ve vybíjené. Soutěže se účastní žáci a žákyně čtvrtých a pátých tříd. Také letos k nám zavítali žáci z okolních obcí, konkrétně ze Starého Plzence a Tymákova. Chlapce i dívky tedy čekaly dva zápasy.
Děvčata změřila své síly s protihráčkami jako první. Se Starým Plzencem to byl vyrovnaný zápas až do konce a o výhře hostů rozhodla jedna vybitá hráčka ve prospěch děvčat ze Starého Plzence. V druhém zápase se střetla se silným výběrem z Tymákova, který našim děvčatům nedal příliš šancí prosadit se. V kategorii děvčat vyhrála ZŠ Tymákov, druhé místo obsadila ZŠ Starý Plzenec a na třetím místě domácí Nezvěstice.
Kategorie chlapců měla velmi podobný průběh, ale s tím rozdílem, že zápas domácích a ZŠ Starý Plzenec skončil také o jednoho vybitého hráče ve prospěch Nezvěstic. Tymákov si udržel pozici favorita a vyhrál také kategorii otevřenou (kat. chlapců). Chlapci z naší školy skončili druzí před ZŠ Starý Plzenec.
Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast a pěkné výkony. Za organizaci celého obvodního kola patří poděkování Mgr. Ladislavu Kotlárovi a paní vychovatelce Ivaně Matuchové.

(08.04.2019)

Vlastní recept 6. B v kuchařské soutěži

S vlastním autorským receptem vyrazily letos dívky ze 6. B do celostátní kuchařské soutěže „Zdravá pětka“. Samy si navrhly recept na jarní zdravou svačinku, samy si dobrotu podle svého vlastního receptu přichystaly a nejen ony samy si na ní také pochutnaly. Rozdělily se se svou třídní učitelkou Šárkou Matuchovou. Při výuce i mimoškolních aktivitách, jež pro své svěřence připravuje, prý potřebuje hodně energie a jarní vitamíny jsou tím nejlepším zdrojem energie.
„Podobný salát děláme doma, proto mě to napadlo. Akorát do něj přidáváme ještě pepř, ale to tady ve škole nešlo,“ řekla Julča, jedna z autorek receptu. „Jinak ale ředkvičky a jarní cibulka se moc k řeckému jogurtu hodí,“ dodala ještě.
„Mně zase moc chutnaly špaldové houstičky, které jsme si k salátu přikusovaly, nebo do něj nalámaly jako krutonky,“ pochválila lehký jarní pokrm Hanka. „Je to nápad na dobrou svačinu do školy, která navíc bude i zdravá,“ doplnila ji Ema.
Soutěžní recept dívek ze 6. B byl jednoduchý a skromný, ale jarní salát pak doslova překvapil svou chutí a svěžestí. A tady je recept:
1 svazek ředkviček
1 svazek jarní cibule
1 svazek pažitky
250 g cherry rajčátek
250 g řeckého bílého jogurtu
sůl
špaldové houstičky jako příloha

Zeleninu opláchneme, a nakrájíme na malé kousky. Rajčata jen rozpůlíme. Pak všechny přísady smícháme dohromady s bílým řeckým jogurtem, podle chuti dosolíme a můžeme si popřát dobré chutnání.
Doufáme, že recept děvčat ze 6. B bude inspirovat i vás a že budeme v soutěži úspěšní.

Vlastní recept 6. B v kuchařské soutěži Vlastní recept 6. B v kuchařské soutěži Vlastní recept 6. B v kuchařské soutěži Vlastní recept 6. B v kuchařské soutěži

Mgr. Romana Beránková, učitelka pracovních činností

(21.03.2019)

Vítězná umístění v okresních kolech olympiád

20. února se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Máme velkou radost, že v konkurenci 19 žáků plzeňských škol a víceletých gymnázií zvítězil s 88, 5 body žák 9. B Patrik Jendele. Po 2. místu v 7. ročníku a 3. místu loni tedy letos zaslouženě dosáhl na stupeň nejvyšší a ukázal tak, že je nejlepším žákem okresu v zeměpisných dovednostech a znalostech. Blahopřejeme Patrikovi a za úspěšné vedení v hodinách zeměpisu patří poděkování Mgr. Ivaně Kružíkové.

Dalším Patrikovým úspěchem je 2. místo v okresním kole Soutěže mladých historiků, které se konalo 6. ledna. V konkurenci 38 soutěžících získal skvělé druhé místo se ziskem 60 bodů, pouhé 2 body za vítězem. Patrik se orientuje v dějepisných událostech a souvislostech opravdu výborně, vždyť i loni získal 4. místo. Poděkování za přípravu zaslouží Mgr. Jan Skalák.

Gratulujeme Patrikovi ke skvělým výsledkům a držíme palce do obou krajských kol těchto soutěží.

V okresním kole matematické olympiády 5. ročníků, která se konala v Plzni 30. ledna, získala plný počet 18 bodů ze tří úloh naše reprezentantka Linda Hrdinová z 5. A. Spolu s dalšími dvěma účastníky získala tedy vynikající 1. místo v konkurenci 84 účastníků, nejlepších žáků ze školních kol. Tato olympiáda již nemá další postupové kolo, ale určitě je Lindin výsledek příslibem do matematických soutěží v dalších letech. Vedle blahopřání Lindě k výbornému umístění připojujeme i poděkování Mgr. Blance Hachové za úspěšnou přípravu.

(21.02.2019)

Výsledky školních kol soutěží

V období od listopadu do dubna proběhlo na naší škole několik školních kol soutěží, konkrétně v českém, anglickém a německém jazyce, matematice, zeměpisu, dějepisu, biologii, recitaci a soutěž v pamětném počítání. Své znalosti ve školních kolech změřili žáci ze všech ročníků druhého stupně, v matematické olympiádě i naši páťáci. Výsledky jednotlivých školních kol naleznete níže.

Matematická olympiáda

I. kategorie (5. ročník)

Úspěšných řešitelů bylo celkem 6.
Do okresního kola postoupily žákyně 5. A
Alžběta Bartásková
Aneta Houdková
Linda Hrdinová
Barbora Chocová

II. kategorie (9. ročník)

Do okresního kola postoupil
Patrik Jendele 9. B

Dějepisná olympiáda

Školní kolo Dějepisné olympiády se konalo 23. 11. 2018

Výsledky:
1. Patrik Jendele 9. B
2. Radim Bartoň 9. A
3. Kryštof Holý 8. A

Zeměpisná olympiáda

Školní kolo Zeměpisné olympiády proběhlo dne 15. 1. pro 8. a 9. třídy..15. 1. pro 6. ročník a 28. 1. pro 7. ročník. Do okresního kola postupují vítězové jednotlivých kategorií.

Výsledky pro 6. ročník:
1. místo Dominik Paul 6. B
2. místo Kateřina Březinová 6. B
3. místo Ladislav Lukačovič 6. B

Výsledky pro 7. ročník:
1. místo Filip Štětina 7. A
2. místo Marie Keslová 7. B
3. místo Ema Karasová 7. A

Výsledky pro 8. a 9. ročník:
1.  místo Patrik Jendele 9. B
2. místo Radim Bartoň 9. A
3. místo Jakub Čechura 8. B

Konverzační soutěž v německém jazyce

I. kategorie (7. ročník) se konala dne 21. 1. 2019

Výsledky:
1. Barbora Dubová 7. A
2. Kateřina Hefertová 7. A
3. Filip Štětina 7. A

II. kategorie (8. a 9. ročník) se konala dne 23. 1. 2019

Výsledky:
1. Patrik Jendele 9. B
2. Radim Bartoň 9. A
3. Barbora Šístková 8. B

Vítězové postupují do okresního kola.

Olympiáda v českém jazyce (8., 9. roč.)

Školní kolo proběhlo 12. 12. 2018

Výsledky:
1. Patrik Jendele 9. B
2. Radim Bartoň 9. A
3. Renata Pospíšilová 9. B

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Školní kolo proběhlo 23. 1. 2019 (6., 7. roč.) a 24. 1. 2019 (8., 9. roč.)

Výsledky žáků 6. a 7. tříd:
1. Filip Štětina 7. A a Viktorie Jílková 6. B
2. Ondřej Moulis 7. A
3. Marcel Vimr 7. A

Výsledky žáků 8. a 9. tříd:
1. neuděleno
2. Jakub Čechura 8. B
3. Radim Bartoň 9. A a Patrik Jendele 9. B

Vítězové kategorií postupují do okresního kola.

Biologická olympiáda

Soutěž proběhla v kategorii C (8 – 9. ročník) a D (6. – 7. ročník). Byla tradičně rozdělena na teoretickou část, poznávání přírodnin a laboratorní práci. Do okresního kola postupují vždy první dva žáci z každé kategorie.

Výsledky:

Kategorie D
1. místo Dana Šindelářová 7. B
2. místo Daniela Šimková 7. B
3. místo Viktorie Jílková 6. B

Kategorie C
1. místo Patrik Jendele 9. B

2. místo Radim Bartoň 9. A
3. místo Barbora Šístková 8. A

Recitační soutěž

Dne 19. února proběhla na naší škole recitační soutěž. Celkem se jí zúčastnilo 31 žáků.

Výsledky:

2. a 3. třída – 1. kategorie

1. místo: Karolína Valešová
2. místo: Amálie Hejlová
3. místo: Markéta Zittová, Jakub Zelený

4. a 5. třída – 2. kategorie

1. místo: Kateřina Špelinová – postup do okresního kola
2. místo: Martina Ladmanová, Veronika Fišerová
3. místo: Václav Vilt a Aneta Kotorová

6. a 7. třída – 3. kategorie

1. místo: neuděleno
2. místo: David Nekola, Denisa Němcová
3. místo: Dominik Paul

8. – 9. třída – 4. kategorie

1. místo: Barbora Šístková – postup do okresního kola

Matematická 15

Soutěž v pamětném počítání Matematická 15 se uskutečnila 12. února a zúčastnilo se 54 žáků, kteří měli za úkol během 15 minut bez pomoci kalkulačky spočítat co největší množství příkladů.

Kategorie 6. třída (16 účastníků):
1. Ladislav Lukačovič 47 příkladů
2. Anna Nováková 32 příkladů
3. Robin Karásek, Dominik Paul 24 příkladů

Kategorie 7. třída (15 účastníků):
1. Filip Hrubý 26 příkladů
2. Daniela Šimková 21 příkladů
3. Anežka Trefilová, Kateřina Hefertová 20 příkladů

Kategorie 8. třída (9 účastníků):
1. Jaroslav Kudra, Kryštof Holý 21 příkladů
2. Matěj Tůma 18 příkladů
3. Anežka Baťková 16 příkladů

Kategorie 9. třída (14 účastníků):
1. Patrik Jendele 41 příkladů
2. Radim Bartoň 24 příkladů
3. Matouš Panc 20 příkladů

Pythagoriáda

Dne 4. dubna proběhla v 5. – 8. ročníku matematická soutěž v řešení netradičních, logicky zaměřených matematických úloh. Během 60 minut muselo 39 soutěžících vyřešit 15 úloh.

Úspěšnými řešiteli napříč ročníky se stali:
Kryštof Holý 8. A 14 bodů
Robin Karásek 6. B, Alžběta Bartásková 5. A 12 bodů
Linda Hrdinová 5. A 11 bodů
Aneta Houdková 5. A, Barbora Chocová 5. A 10 bodů


Poděkování:

Za organizaci a vyhodnocení soutěží patří poděkování Mgr. Janu Skalákovi (dějepis, anglický jazyk), Mgr. Ivaně Feifrlíkové (recitační soutěž), Mgr. Petře Řežábkové (německý jazyk, český jazyk), Mgr. Romaně Beránkové (anglický jazyk, zeměpis), Sandře Svobodové (český jazyk, anglický jazyk), Mgr. Ivaně Kružíkové, Mgr. Petře Pánkové (zeměpis), Mgr. Václavě Šiplové (matematická olympiáda, matematická 15,), Mgr. Elišce Lukešové (Pythagoriáda), Mgr. Anně Brabcové, Mgr. Sylvě Hajžmanové (matematická olympiáda) a Mgr. Janě Honzové, Mgr. Ladislavu Kotlárovi (biologická olympiáda).

(21.02.2019, aktualizováno 08.04.2019)

Archiv Úspěchy v soutěžích

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |


Nahoru