Zaměstnanci školy 2019/2020

Zaměstnanci školy 2018/2018

Pedagogický sbor ZŠ Nezvěstice 2019/2020

Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Šafařík  
Zástupce ředitele školy: Mgr. Blanka Hachová  
Výchovný poradce: Mgr. Ivana Feifrlíková  
Učitelé 1. stupeň: Mgr. Anna Brabcová 1.
Mgr. Ladislava Königsmarková 2.
Mgr. Jaroslava Hrubá 3.A
Mgr. Sylva Hajžmanová 3.B
Mgr. Zděnka Kloboučníková 4.A
Mgr. Klára Hachová 4.B
Mgr. Květoslava Brudnová 5.
   
Učitelé 2. stupeň: Mgr. Olga Bábíčková 6.A
Mgr. Jana Doláková 6.B
Mgr. Sandra Svobodová 6.C
Mgr. Jan Skalák 7.A
Mgr. Šárka Matuchová 7.B
Mgr. Ivana Feifrlíková 8.A
Mgr. Petra Pánková 8.B
Mgr. Jana Honzová 9.A
Mgr. Ladislav Kotlár 9.B
Mgr. Ivana Kružíková
Mgr. Václava Šiplová  
Mgr. Václava Jehlíková   
Mgr. Romana Beránková  
Mgr. Eliška Havlová
Mgr. Anastázie Šolcová  
Ing. Jan Hrdina  
Asistenti pedagoga: Šárka Kozlerová  
DiS. Andrea Šrámková  
Mgr. Růžena Matasová  
Školní družina: Ivana Matuchová vedoucí vychovatelka
Ilona Huňáčková  
DiS. Andrea Šrámková  
Bc. Soňa Hradecká  
Ekonomický úsek: Ing. Hana Mudrová ekonomka
Školní jídelna: Drahomíra Žáková vedoucí jídelny
Alena Špelinová hlavní kuchařka
Jaroslava Karkošová  
Veronika Dupalová  
Olga Šimková  
Provozní zaměstnanci: Petr Tomášek školník
Irena Vránová uklízečka
Květoslava Brudnová ml. uklízečka
Eva Loukotová uklízečka
Šárka Kleinerová uklízečka

(27.08.2019, aktualizováno 19.09.2019)


Archiv Zaměstnanci školy

2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019


Nahoru